Home Artikelen Geestelijk Medicijn tegen een kwaadaardig virus

Medicijn tegen een kwaadaardig virus

Een student in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad met op zijn hoofdband de leus 'dood Joden'. (Foto Corbis) Klik voor ware grootte
Een student in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad met op zijn hoofdband de leus 'dood Joden'. (Foto Corbis)

Het grote kwaad

De atoombom van Ahmadinejad is een groot gevaar dat Israël en ook de hele wereld bedreigt. De geruchten dat Israël het nodig vindt binnenkort de atoomfabrieken van Iran te vernietigen voordat het te laat is, worden met de dag sterker. De regio gaat zwanger van oorlogstaal.

Een groter gevaar bedreigt de wereld. Dat is niet de zogenaamde klimaatcrisis. Dit gevaar voor de wereldvrede is groter dan de islamitische tsunami waarvan de eerste golven al over ons jagen. Het is een onuitroeibaar, kwaadaardig virus dat bezig is bijna de hele mensheid te besmetten. Een irrationele, onverklaarbare ondeugd die de mensheid sedert het bestaan van Israël, dus al 35 eeuwen, teistert. U begrijpt het al. Het gaat om het razend snel om zich heengrijpend antisemitisme. Gevoed door antizionisme en door een voortdurende stroom van smerige leugens wordt de wereld weer een angstig-onveilige plek voor het Joodse volk en de staat Israël. Over dat antizionisme kunnen we kort zijn. De Eeuwige zegt over al die kerkelijke, politieke en andere antizionisten: “Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten. Zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort voordat men het uittrekt” (Psalm 129:5,6). Ze komen uiteindelijk terecht op één of andere vuilnisbelt.

Kerken

Veel van de bijbelgetrouwe Christenen horen tot de kleine groep van vrienden die Israël nog heeft. Deze groep beschikt over het machtigste wapen dat bestaat in de strijd om het volk en het land van Israël. Dat wapen is gebed. Immers “het gebed van de rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan wordt verleend” Jakobus 5:16. Gebed voor Israël maakt kracht uit de hemel los voor Gods volk. De boze, Israël-vijandige machten weten dat beter dan menig Christen. Dus komen er nu felle aanvallen op christenzionisten. Bijvoorbeeld de grote Presbiteriaanse Kerk in de Verenigde Staten is daar al een tijdje mee bezig.

Onlangs werd er weer een rapport geproduceerd waarin de VS werd opgeroepen militaire en financiële steun aan Israël te stoppen. Israël, als Joodse staat is volgens deze kerk racistisch. Men sluit zich aan bij het beruchte Kairosdocument, een schotschrift van palestijnse christenleiders, dat onlangs aan Nederlandse kerken is gepresenteerd. Dat Kairosdocument roept op om Israël te boycotten, geeft Israël de schuld van alle problemen in de regio en is een stuk leugenpropaganda zoals we die gewend zijn van de Hamas en de moslim-palestijnse leugenmachine. Bovendien wordt de oude vervangingsleer gepropageerd. Dit alles overgiet men met een vroom sausje en met af en toe een noodkreet. De PKN leiding heeft zich voor een groot deel bij dit ouderwets antisemitische document aangesloten in een vermanende brief aan de Israëlische regering. De bedoeling is uitteraard om dat leger van biddende vrienden van Israël af te zwakken door een anti-Israël theologie en door Israël in een kwaad daglicht te zetten. Het gruwelijke gif van het antisemitisme krijgt de steun van heel wat kerken.

Leugens

Arabische agressie, oorlogen en de intifada’s konden Israël niet vernietigen. Want God is bezig met het herstel van Israël. Het meest effectieve wapen dat momenteel tegen Israël wordt ingezet is de leugen. Een stroom van leugens en valse, oneerlijke aantijgingen tegen Israël die gretig door (ook christelijke) media worden verspreid. Satan zelf is de ‘vader van de leugen’. Vandaar dat dit wapen effectief blijkt in de verspreiding van het antisemitische virus. Die leugens worden geslikt als lekkernijen die ‘wegglijden naar de schuilhoeken van het (zondige) hart’ (Spreuken 26:22). Er blijft altijd wat van hangen. Daarom smeekt Israël: “HERE, red mij van de leugenippen” (Psalm 120:2) en “Laten de leugenippen verstommen...” (Psalm 31:19). Er zijn twee medicijnen tegen die leugens over Israël.

  1. De waarheid. We moeten proberen zoveel mogelijk achter de feiten zien te komen als er weer allerlei beschuldigingen over Israël verspreid worden. Maar dat is niet eenvoudig. De krant van Christenen voor Israël, bladen als het Zoeklicht en de Oogst willen u graag daarbij helpen.
  2. Het Woord van God, want “Uw Woord is de waarheid” (Johannes 17:17). Daarom is het zo belangrijk te weten wat de Bijbel zegt over Israël. Wat de profetieën leren over Gods plan met en de toekomst voor Israël. Wat de Bijbel leert over Wie de HERE is: De God van Israël.

Haman

Binnenkort viert Israël Purim. Dat feest gaat over een zekere Haman, een jodenhater, zoals we nu zoveel tegenkomen, ook in kerken! Hij was een antisemitische machthebber in het Medo-Perzische wereldrijk. Zo’n 25 eeuwen geleden probeerde hij het hele Joodse volk uit te roeien. Tegenover koning Ahasveros (Darius 521-486) hanteerde ook hij de leugen als wapen. Hij zei over de Joden: “...de wetten van de koning volbrengt het niet” (Esther 3:8). Dus werd het hele Joodse volk ter dood veroordeeld. De door Haman geplande genocide leest u in Esther 3:13. Het is belangrijk te letten op de tijd waarin toen deze frontale antisemitische aanval plaatsvond. De Joden waren pas terug in het Beloofde Land. De tempel was zo goed als klaar. God was bezig met zijn plan: De komst van de Messias. Dus kwam die reactie uit het rijk van de duisternis.

Ook nu bezig is God bezig met zijn plan. Immers ‘De Verlosser zal uit Sion komen” (Romeinen 11:26). Dus ook nu wordt Israël hersteld. Dus weer de dreiging van genocide door de vorst der duisternis. Door Mordechai en Esther kwam er redding. Weinig bekend is dat ook niet-Joden meewerkten aan die redding. Want Esther zei tegen haar oudere neef Mordechai: “Ook ik en mijn dienaressen zullen vasten en dan zal ik tot de koning gaan ondanks het verbod. Kom ik om dan kom ik om” (Esther 4:16). Ook haar dienaressen, waarschijnlijk Perzische meisjes, werkten mee. Er kwam uitkomst en verlossing voor de Joden. Zelfs een grote overwinning. Dat viert Israël tijdens het Purimfeest. Zoals de Perzische meisjes met Esther meewerkten, werken ook wij mee! Het was voor Esther een riskant om ongevraagd naar de koning te gaan. Wij mogen door Gods genade vrijmoedig naar de Koning over alle koningen gaan en bidden om de ‘Vrede van Jeruzalem’. Wie weet of wij “niet met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid”, het kindschap Gods, verkregen hebben (naar Esther 4:14). Want het is wel heel spannend

Remedie

De tweede, zeer effectieve remedie tegen de huidige golf van antisemitisme en haat tegen Israël is het Woord van God. We kunnen u helaas maar een theelepeltje van dit Medicijn toedienen. De rest kunt u zelf uit de Bijbel halen. God zegt van Israël:

  • “Gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk” (Exodus 19:6)
  • “Israël is mijn eerstgeboren zoon” zei God tegen Farao en nu tegen de wereld
  • “Ik ben Israël tot een Vader, en Efraïm, die is mijn eerstgeborene”; een lievelingszoon” (Jeremia 31:9,20).
  • “Zoals jullie onder de volken een vervloeking geweest bent (wat nu het geval is), o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie doordat Ik heil schenk, een zegen worden” (Zacharia 8:11).

Zo was het, zo is het en zo zal het zijn. Want “de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk” (Romeinen 11:29).

Dit is een sterk uitgebreide versie van het artikel zoals eerder verschenen in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- Februari 2010

6 Reactie(s)

 
 
Shalom Jan.
Bedankt Jan een heel goed stuk wat je geschreven hebt,dat iedere gelovige zich dat aantrekt,dat is mijn bede.
Van vrienden en familie hoor ik nu ,Lou wat moet ik nou stemmen,de meesten partijen liegen en zijn vaak in hun daden veelal of anti- zionistisch of pro palestijns en voor uitbreiding van de Islam.
Men ziet het kwaad niet komen ren gaat rustig verder slapen ,terwijl de anti-christ nadert.
Ook van de zgn christelijke partijen is geen heil te verwachten,dus wat dan ,helemaal niet stemmen?
Weet jij het beste Jan?

Verder ben ik er wel achter als je voor GODS VOLK in de bres komt ,dan valt iedereen(dus ook christenen)over je heen.
Ze moeten je dan niet en vinden je extreem.

Maar we gaan door Jan ,dank voor alle moeite die jij doet om juist de christenen te laten zien wat echt speelt.

GOD ZEGENE je Hartelijk shalom in YESHUA.

Lou Sandifort.
Bedankt maar weer, beste broeder Lou.

Tot mijn spijt kan ik je ook geen stemadvies geven.
Wat betreft de verkiezingen van 3 maart zagen wij een goede vriend, een gelovig iemand, op de lijst van een partij staan. Die kiezen we dus. Landelijk ligt het ingewikkelder. Ik weet het echt niet.
Inderdaad, al die tegenstand is vervelend. Weer tot mijn spijt moet ik je zeggen dat het nog wel erger zal worden. Maar in die moeilijke tijd krijgen we een bemoediging van Yeshua Zelf: "Als jullie ziet dat deze dingen (verdrukking, rampen enz.) beginnen, heft dan je hoofden op, want uw verlossing komt eraan". Dus we laten niet onze kop hangen want we weten de verlossing en de Verlosser komen!
H.Gr.

Jvb
 
 
Hartelijk dank Jan ,je hebt mij geholpen.

Shalom en tot de volgrende keer.

Lou.
 
 
Twee weken geleden heb ik het beruchtte Kairos dokument gelezen. Afschuwelijk hoe Israël hier neergezet wordt. Verder onthoud ik me maar van commentaar want dat staat hieboven onder het kopje "Kerken" al beschreven. Het enige wat ik er nog aan toe wil voegen is de ferme uithaal in de vorm van een dringende oproep gericht aan de Chr zionistische theologen, om hun theologie maar eens kritisch tegen het licht te houden en hun visie bij te stellen. Doch het dokument ontmoedigd mij niet. Sinds kort bezoek ik (interkerkelijk e) Israël bidstonden, en ik kan nu al zeggen dat ik er door opgebouwd word. Heel bijzonder dat je als Christenen van verschillende kerken dan een hechte eenheid bent. Kerkmuren vallen dan weg en de Hemel komt in beweging! Als er binnen je kerk weinig ruimte is om te bidden voor de vrede van Jerusalem, hoef je toch niet eenzaam te wezen. Meestal zijn er in je buurt wel dergelijke bidstonden te vinden. Zoek elkaar op! Bemoedig en versterk elkaar om voor Israël en je omgeving op de bres te gaan staan! Inderdaad het machtigste wapen wat we hebben. Zéér belangrijk in deze tijd.
Shalom!

Simon
Jartelijke dank voor je bemoedigende reactie, Simon.
Vooral wat je opmerkte over de bidstond in mij uit het hart gegrepen.
Gebed is een van de twee machtige wapens die God ons heeft toevertrouwd.
Want de Bijbel zegt: "het gebed van de rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan wordt verleend". Dus als we bidden komt er kracht vrij. Kracht uit de hemel. Kracht voor Israël om staande te blijven in de tsunami van leugens die over hen heengaan. Kracht en bescherming tegen de raketten die dreigend op hen gericht zijn.

Dus"Op naar de bidstond.

Shalom

Jvb
 
 
Geachte Jan van Barneveld,

dank je wel voor het stuk dat je gepubliceerd hebt. ook christenen zullen moeten leren dat vreemde goden er niet mogen zijn voor Gods aangezicht, en dat dát ook het Heil voor de Jood en ook voor de Griek in de weg staat.

Het maakt me stil, een stuk over anti-semitisme in het laatste Nieuw Israélitisch Weekblad van Ron van der Wieken, en nog iemand over anti-semitisme. Niet alleen de propaganda van islam en Arabische leugens doen hun werk, de vader der leugen moet ook de kerken laten ontwaken. Ik ben zeer zeker ook van mening dat de kerken óok moeten thuiskomen, door eerst maar eens te ontdekken dat Gods feesten éeuwigdurende inzettingen zijn. Leviticus 23, Handelingen 15 en Efeze 2 gaan er onder meer over. Maar ook Jesaja 56: 1-7. Zolang christenen niet dit erkennen staan zij het joodse volk misschien ook nog in de weg.Ron van der Wieken schrijft naast het Kairosdocument en Neturai Karta ook over andere zaken, die mij mede zorgen baren; ik weet eerlijk gezegd niet hoe ik ermee om moet gaan:

Een overtuigende losmaking (van het Jodendom - Chrystl) is het overgaan tot een ander geloof. het vroege christendom is een goede adstructie hoe dat kan leiden tot extreme vijandighei. In de eerste eeuw van de gewone jaartelling bleken sommige Joden gevoelig voor het Messiasschap van Jezus. Allengs werd duidelijk dat de overgrote meerderheid van het volk aan deze messiaanse verkondiging geen geloof hechtte en ontstonden tekenen van een schisma.

en, nu komt mijn punt waar ik niet uitkom, qua formulering, en dat ik niet weet hoe het zit:

Toen de bezettende Romeinen vanaf de verwoesting van de tempel (70 v.d.g.j.)tot aan de opstand van Bar Kochba steeds hardhandiger met de Joden omsprongen, wilden de vroegste christenen niet langer voor Joden aangezien worden. Dat uitte zich in vier evangeliën waarin 'de Joden' regelmatig als schuldigen worden aangewezen.

Ik begrijp dat het gevoelen van het Joodse volk in het algemeen kan zijn, zoals het hier staat, maar ik weet niet goed hóe de eerste evangelién, de getuigenverklar ingen zijn ontstaan.

Het is in ieder geval smartelijk dat Joodse mensen steeds de pineut of de dupe zijn geweest, en dat vanaf 1100 met de kruistochten óók nog eens is versterkt.

Goed: niet alleen op naar de bidstond máár ook waarheid proclameren, vriend zijn voor de Jood, door Yeshua, niet uit eigen kracht, het NIW lezen, en misschien het laatste stuk van Hette Abma in "Kerk en Israel" waarin de dingen goed op een rijtje staan over het Kairosdocument.

Ik wil christenen echt aanmoedigen Joodse mensen te kennen, Hebreeuwse bronnen te raadplegen, kennis te nemen van de geschiedenis van het anti-semitisme, met als dramatisch dieptepunt het jaar 200 waarin ene Origenes als "kerk-vader" (fijne vader :-(( ) het verbood Hebreeuwse bronnen te raadplegen. Op de site van christenen voor Israél is het te lezen: de tijdlijn, gemaakt door Wim Kortenoeven, om te checken hoe synagoge en volgelingen van Yeshua uit elkaar zijn gegroeid.

Terwijl Yeshua júist bij elkaar wilde voegen, wat bij elkaar HOORT!!! Zie de teksten die ik schreef.

Kies voor Waarheid, en staat op de Rots, vertrouw Yeshua!

Baruch ha ba, beSjem Adonai, Halleluja. Psalm 118.
Gezegend is HIj, die KOmt in de Naam van de Heer!

Shalom!
Beste Chrystl,

Mijn dank voor je reactie.

Inderdaad horen we bij elkaar, Israël en de kerk.

Paulus dringt aan bij de kerk van Rome: "Aanvaardt elkander", waarbij hij doelt op besnedenen en heidenen. Zie Romeinen 15:7-9. Jesjoea (Jezus) zegt: "Nog andere schapen heb IK die niet van deze stal (=Israël); ook die moet IK leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder" (Johannes 10:16).

Zeker, de kerken, wij, moeten ook 'thuiskomen'.
Maar hoe? Waar ligt de Weg terug?
Sommige christenzionist en gaan wel erg ver. Soms leidt dat proces tot felle discussies en zelfs scheidingen. Wel moeten we ons scherp distantiëren van bv. het Kairos document en andere anti-Israël uitingen en acties van kerken en misschien onder leiding van Joodse messiaanse voorgangers Pesach vieren.
Stap voor stap. Luisterend naar Zijn stem, zoals Joh. 10:16 zegt.

Wat betreft het uit elkaar groeien van de kerk en Israël ben ik het met je eens.

Maar wat de vier evangeliën betreft denk ik niet dat die hier 'schuldig' aan zijn. Die zijn immers al ver voor het jaar 70 samengesteld.

Ook moeten we oppassen hoe voornamelijk in het Johannes-evangelie over 'de Joden' wordt geschreven. Soms worden daar de Joodse leiders mee bedoeld. Soms de Israëlieten uit Judea. Maar die uit Galilea waren ook Joden. Een tamelijk ingewikkelde Zaak. Wel staat vast dat de aanklacht van de Here jezus uit Matteüs 23 tegen de Schriftgeleerde n en Farizeeërs uit die tijd ging.

Voor mij is het een groot probleem dat HIJ, die mij bij Israël heeft gebracht, Jesjoea de Messias, nu tussen mij en Israël instaat. Niet HIJ is het probleem, maar de geschiedenis van kerkelijk antijudaïsme en antisemitisme is een belangrijke scheidsmuur geworden. Sorry voor dit korte, gebrekkige antwoord. Er is nog zoveel over te zeggen, maar de tijd ontbreekt mij.

Gods Heilige Geest moge je leiden op je weg.

J. van B.
 
 
Beste Jan,

ik merk dat Yeshua scheidsmuren tussen Joden en Grieken nu ook hersteld, al gaat het langzaam.

Je antwoord is behoorlijk richtinggevend en duidelijk. Maak je geen zorgen! Het bemoedigd me enorm de tekst die je schrijft, er zijn nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Dat is ook de roep die klinkt in mijn persoonlijk leven. Al gaat dat door veel strijd heen, onbegrip, emoties, pijn. Juist omdat die afstand gecreëerd is. Ik ervaar echter ook in deze tijd, dat Yeshua de ontmoeting met Joodse mensen creëert, en dat ik mag leren van hen.

De ingewikkelde zaak, wie het onderwerp van 'correcties' van Yeshua zijn in de Evangeliën wil ik graag onderzoeken. Heb je een goede verwijzing voor mij, misschien? De Evangeliën zelf, en de Ruach, zeker! Heb je een tip over het vinden van de bron, wanneer de Evangeliën zijn samengesteld?

Hartelijk sjaloom! Verbonden in Yeshua,

Chrystl.
 
 
Mijn zus zegt dat het jodendom een religie is.
Zelf heb ik gezegd dat de joden een volk zijn
Net als wij nederlanders zijn.
Mijn vraag is Wat vind U.
Beste B.Krol,

Dank voor je korte en interessante vraag.

Een vraag waarover het men ook in Joodse kringen absoluut niet eens is. Wie ben ik als niet-Jood om op deze vraag antwoord te geven. Veel orthodoxe Joden vinden dat zij als volk verbonden zijn door hun religie. Vandaar dat zij zeggen dat als iemand Yeshua als Messias erkent en belijdt, hij/zij geen Jood meer is. Wat meer seculiere zionisten leggen de nadruk op de genetische factor: Als je een Joodse moeder hebt ben je Jood. Veel antisemieten zijn denk ik de enigen die geen moeite hebben met deze vraag. Alles wat maar enigszins Joods bloed heeft is Jood en willen ze uitroeien. De nazi's wisten het wel. En de Here God weet het. Wij weten dat we door genade en door de verlossing van de Here Jezus bevrijd zijn uit de macht van de duisternis en overgebracht zijn in het Koninkrijk van Goids liefde.We waren eerst zonder God en uitgesloten van het burgerrecht van Israël, maar zijn nu dichtbij gekomen door het Bloed van Christus. Dat leert Paulus.


H.Gr.

Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven