Home Actueel Israël Profetisch reizen

Profetisch reizen

De beroemde Hurva Synagoge - zwart wit kader; Een soldaat van het Jordaans Arabisch Legioen staat op de ruines van de Hurva synagoge. (De synagoge is twee maal verwoest door Moslim legers.) Klik voor ware grootte
De beroemde Hurva Synagoge - zwart wit kader; Een soldaat van het Jordaans Arabisch Legioen staat op de ruines van de Hurva synagoge. (De synagoge is twee maal verwoest door Moslim legers.)

Van 8 tot 18 Maart reisde een groep van 40 Nederlanders door Israël. Toeristen, vrienden van Israël met een speciale belangstelling voor het profetische Woord uit de Bijbel. Iedereen die de profetieën een beetje kent ziet dat er heel wat door de Bijbel voorzegde dingen gebeuren in en rond Israël. Je moet wel weten dat het ergens in de profetieën staat. Want wat je niet weet kan je ook niet zien. We noemen een paar opvallende zaken:

Wijngaarden

We reden in een speciale, kogelvrije bus door Samaria. Momenteel helaas beter bekend als de Westbank, een gebied waar de hele wereld een Palestijnse staat wil vestigen. Men noemt die gebieden ‘bezet gebied’. In feite is die streek het hartland van Israël. Daar trokken de aartsvaders rond en daar waren bijvoorbeeld het thuisland van de stammen Efraïm, Benjamin en de halve stam van Manasse.

Inderdaad is het ‘bezet gebied’. Bezet, niet door Israël, maar door de Palestijnen.

We waren op weg naar Elon Moré. Daar bouwde Abraham zijn eerst altaar toen hij het door God aan hem en zijn nageslacht beloofde land binnentrok (lees Genesis 12:6,7). Toen we een heuvel opreden riep onze gids verbaasd: “Kijken jullie eens naar rechts”. We keken en zagen aan aanplant van stekjes van ‘wisten wij veel’ wat voor struiken. De gids legde uit: “Dat zijn stekken van wijnstokken die pas aangeplant zijn. Want twee weken geleden was ik hier ook, en toen waren ze er nog niet”. Enthousiast werd Jeremia 31:5 aangehaald: “Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vruchten genieten”. We zagen profetie voor onze ogen vervuld worden.

Puinhopen

Op de achtste dag van onze reis werden we tot amateur-archelooog benoemd. Het is opvallend hoeveel archelogische vondsten er de laatste tijd zijn geweest. Vondsten die aantoonden dat op de Tempelberg inderdaad tempels van Israël hebben gestaan. Vondsten over de rijken van David, van Salomo en van Achab. De bus hobbelde naar een grote tent op een heuvel bij Jeruzalem. In de tent stonden een paar archeologen en emmers vol archeologisch puin op ons te wachten. In een boeiend betoog vertelde de hoofdarcheoloog dat het puin onder het tempelplein vandaan kwam. De Moslims bouwen daar de grootste moskee van het Midden Oosten. Geen VN, geen EU, geen internationaal archeologisch instituut, geen Obama die bezwaar maakt met het vernietigen van waardevol archeologisch materiaal. De Palestijnen storten het puin gewoon ergens in het Kidrondal. De Israëlische archeologen konden dat niet aanzien. Zijn vamelen het puin en wij moesten het uitzeven en de potscherven, mozaieksteentjes, pijlpunten en glasscherven van 3.500 jaar geschiedenis uitzeven. Wat is hier voor profetisch aan? Iemand uit onze groep sprak de hoofdarcheoloog aan: “Dit doet me denken aan één van de psalmen over de verlossing van Israël”, merkte hij op. Een beetje verbaasde reactie van de archeoloog. “...Uw knechten hebben behagen in haar stenen, zij hebben deernis met haar puin” citeerde hij Psalm 102:15. De Israëlische archeoloog. “De naam van onze organisatie is: ’Zij hebben deernis met haar puin’” glimlachte hij. Een kleinigheid? Gaat bijbelse profetie niet vaak over kleine, onopvallende historische gebeurtenissen? Let op wat details van Psalm 102. “Gij zult opstaan en U over Sion erbarmen... want de bepaalde tijd is gekomen... want uw knechten hebben deernis met haar puin... Dan zullen de volken de Naam van de HERE vrezen...”.

Bouwen

Toen we in de Jerusalem Post lazen over de 1600 woningen die Israël in Ramat Shlomo, een onbewoonde plek in Noord Jeruzalem, ging bouwen was iedereen enthousiast. Want er staat geschreven: “De HERE bouwt Jeruzalem. Hij verzamelt Israëls verdrevenen” (Psalm 147:2). Mevrouw Clinton schold Netanjahu in een 45 minuten durend telefoongesprek de huid vol. President Obama was woedend. De VN en de EU zong mee in het koor van de tegenstanders van de in Psalm 147 voorzegde plannen van de HERE. De Palestijnen hielden zich betrekkelijk rustig. Ze hebben de VS en de rest van de wereld eindelijk zover gekregen dat ze bijna automatisch hun kant kiezen. Dat moet verkeerd aflopen. Want als de HERE bouwt, wee degenen die proberen HEM tegen te houden. Een tweede reden waarom de Palestijnen vrij rustig bleven over die voorgenomen bouw, was wat er gebeurde rondom de opening van de beroemde Hurva synagoge. Toen liep de woede pas echt uit op pittige rellen.

Tempel

Er was volgens sommigen een verband tussen de derde keer dat de Hurva synagoge geopend werd en het begin van de herbouw van de Tempel. Tweemaal is die synagoge door Moslims verwoest. De laatste keer in 1948 toen de Jordaniërs de Oude Stad van Jeruzalem bezetten. Een oude rabbijnse profetie (niet in de Bijbel) legde verband tussen deze opening van de Hurva synagoge en het begin van de herbouw van de Tempel. Bovendien wilden de Getrouwen van de Tempelberg, een organisatie die zich beijvert voor de herbouw van de Tempel, de hoeksteen gaan leggen. De politie had het hen verboden. Maar de Palestijnse moslimleiders verspreidden het gerucht dat Israël de al-Aksa moskee wilde vernietigen om plaats te maken voor de Tempel. Iedereen werd opgeroepen om de moskeen ‘met zijn bloed en leven te verdedigen’. Het is gelukkig goed afgelopen; politie en leger hadden de zaak goed onder controle. De hoeksteen werd niet gelegd. Maar die Tempel zal er komen. Hoe dan ook. De geestelijke machten die de Islam beheersen en drijven, weten dat beter dan veel Christelijke en Joodse leiders. Vandaar die rellen en die felle protesten. De derde Tempel komt er en eerder dan we denken.

Yad Vashem (1)

Terwijl we Yad Vashem bezochten was daar ook de president van Brazilië, de her Lula da Silva. Op correcte wijze werden we hier en daar even tegengehouden opdat deze hoogwaardigheidbekleder ongehinderd kon passeren. Met eigen ogen zag hij de gruwelen die in WOII over het Joodse volk zijn gekomen. Hij kon kennis nemen van wat het gruwelijke kwaad van het antisemitisme over miljoenen Joden heeft gebracht. Hij wist en weet van het felle antisemitisme van de meeste Palestijnen, van Ahmadinejad en in de meeste Arabische moslimlanden. Het is een kopie, of zelfs erger dan het antisemitisme in Nazi Duitsland in de eerste helft van de voroge eeuw. Toch weigerde hij een krans te leggen bij het graf van Theodoor Herzl, de grondlegger van de huidige Joodse staat. Hij haastte zich om wel een krans te leggen bij het graf van Arafat. Bracht dus een eerbetoon aan de godfather van het moderne terrorisme en de exponent van het moderne Moslim antizionisme. De arme man heeft hiermee zijn land en zijn volk geen dienst bewezen. Nu is bijna de hele wereld tegen Israël. Maar de profetie zegt: “Want het volk en het koninkrijk die u (=Israël) niet willen dienen zullen te gronde gaan en die volken zullen zeker verwoest worden” (Jesaja 60:12).

Yad Vashem (2)

Toen we in Yad Vashem de verschrikkingen van de holocaust en al dat diepe verdriet en de pijn die op ons afkwamen enigszins probeerden te verwerken, was er ineens een zekere schrik. “Zou dit ook een waarschuwing voor onze tijd zijn?” Niet alleen met “dit mag nooit meer gebeuren”. Ook niet alleen de belangrijke signalen die de parallellen van het Nazi-antisemitisme met het antisemitisme in onze tijd op ons afkomen. We vroegen ons af of een waarschuwing van Paulus ook hier van kracht is? Paulus haalt in 1 Korintiërs een bepaalde periode uit de geschiedenis van Israël aan en zegt dan: “Deze dingen zijn ons ten voorbeeld geschied”. Is deze verschrikkelijke holocaust ook een voorbeeld voor ons? Paulus zegt ook: “Eerst de Jood en ook de Griek” (Romeinen 1:16 en Romeinen 2:9-11). Gaan deze apocalyptische verschrikkingen ook over ons komen? Aan de ene kant weten en ervaren we dat Gods genade en geduld zeer groot zijn en zeer ver gaan. Maar we weten ook dat er op een gegeven moment een eind aan komt en dat de HERe dan zijn Aangezicht verbergt voor een land, een volk en in de eindtijd voor een groot deel van de wereld. Dan krijgen de machten van het kwade vrij spel. Het enige antwoord van ons is verootmoediging en gebed. Voor de kerken geldt: Het is opwekking of oordeel.

7 Reactie(s)

 
 
Geachte broeder Barneveld,

Via deze weg wil ik u hartelijk danken voor alle door God ingegeven artikelen die u schrijft. Regelmatig kom ik hier om ze te lezen en elke keer word ik daardoor versterkt en bemoedigd. En mag ik ook weer verder groeien in geloof, inzicht en kennis in het algemeen en zeker met betrekking tot Zijn volk.

Ook dit artikel maakt me blij en dankbaar vanbinnen, dat profetie na profetie in vervulling gaat en Zijn komst niet meer lang op zich laat wachten. De tijden die voor ons liggen zijn uitermate spannend en soms ook beangstigend. Tegelijk is er voor ons die troost en het zeker weten van ons geloof. We staan er niet alleen voor. Ik dank u dat mede door uw website en artikelen ik daar voortdurend aan herinnerd mag worden.

Ik bid u en de mensen om u heen Gods onmisbare nabijheid en zegen toe.

Met vriendelijke groet,
Martine Koopmans te Assen.
Dag Martine,

Ook jij hartelijk bedankt voor je bemoediging, je vriendelijke woorden en vooral je voorbede.
"Bidt voor elkaar" zegt de apostel Jacobus tegen ons allen en dat doe je. Nogmaals bedankt.

Jvb
 
 
Geachte Jan van Barneveld

Hierbij wil ik mijn dank zeggen over de positieve en juiste informatie die ik krijg over het Land Israel. De boeken die u geschreven hebt(Om Sions wil niet zwijgen en je laatste boek Eindtijd, Israel en de islam, zoeklicht) , de uitleg via b.v. family 7 enz.. Nu ook weer het artikel over profetische reizen, dit bemoedigd mij alleen maar, alle landen zullen zich tegen Israel keren, maar zij hebben het sterkste wapen dat er is tot hun beschikking JHWH. Daarom is het ook zo belangrijk om biddend achter God’s volk te blijven staan.
SJALOM met vriendelijke groet en God’s zegen. Rolf
 
 
Beste broeder meneer Barneveld.

Is er nog enige vooruitgang gaande wat betreft de herbouw van de Joodse tempel en de voltooiing van de herbouw van de hurva synagoge?

De rode heifer ( een rund )hebben ze bij het temple institute al koosjer klaarstaan.

Wat moet dat trouwens een indrukwekkend bezoek zijn aan Israël zeg!
U zag profetie in vervulling gaan, wat moet dat geweldig zijn!
En om de olijfberg, getsemane, Sion en de tempel berg in levende lijve te zien.
Wetende dat de HERE Jezus daar gelopen heeft, daar is het allemaal gebeurt op Golgotha!
Alsof je 1977 jaar terug in de tijd gaat!
Beste Tom,

Bedankt voor je enthousiaste reactie.
Wij waren zeker ook enthousiast, onderweg in Israël.

En Gods plan gaat door. Vanaf vandaag rijden de stadsbussen van EGGED in Jeruzalem met een tekening
van de Tempel op het Tempelplein en met een tekst die eigenlijk een bede is dat de Tempel spoedig herbouwd zal worden.
De Hurva synagoge is klaar en geopend. Het slotgebed van de inwijdingsdiens t eindigde met de proclamatie:
"Geprezen zij de HERE, Die Jeruzalem bouwt" (zie Psalm 147:2). Gelovigen in Israël zien de herbouw van deze grote synagoge als een opstapje naar de herbouw van de Tempel.

Met een hartelijk shalom,

Jvb
 
 
Het wonderlijke is dat de afgelopen periode de Joodse bijbellezingen steeds te maken hadden met de bouw van de tabernakel of met de tempel van Salamo
Bedankt, Angela voor deze belangrijke aanvulling.

Ik wist het niet en de meeste bezoekers ook niet.

Ook interessant is dat momemteel 200 stadbussen van Egged in Jeruzalem voorzien zijn
van een opvallende reclame over de hele lengte van de bus. Links een afbeelding van de nieuwe Tempel op de Tempelberg. Zonder de Rotskoepel en de al-Aksa moskee. Die zijn bewust weggelaten. Met daarnaast de tekst:

"Moge het Heilige Huis spoedig en in onze dagen herbouwd worden".

Grote gebeurtenissen werpen momenteel al heel wat schaduwen vooruit.

H.Gr.
Jvb
 
 
Geachte heer van Barneveld,

Wat een wonderbaarlijke tijd daar in het Midden Oosten! Terwijl de Westerse wereld machteloos toekijkt, afgeleid door de talloze crises in hun eigen landen. Amerika heeft een staatsschuld die gelijk is aan 40.000 dollar per burger, om maar een voorbeeld te geven wat een luchtkasteel dit land/deze wereld eigenlijk is. Mocht dit hele stelsel inéén storten dan zal in een onvermijdelijke nieuwe wereldoorlog Israel best de zondebok kunnen worden, zodat de laatste bijbelverzen in vervulling kunnen gaan.

Het is me trouwens zonder al teveel zoekwerk gelukt een internetsite te vinden waarop een afbeelding van zo'n bus met tempelprint staat.

Bij deze, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3869329,00.html

Blijft u ons alstublieft op de hoogte houden!
Loyd
Dag Loyd,


Leuk je weer even te 'ontmoeten'.
Dank voor je reactie.

Inderdaad gebeuren er 'aan de lopende band zaken in, rond en met betrekking tot Israël steeds meer profetische gebeurtenissen. Dingen die in de Bijbel voorzegd zijn, ontwikkelingen die leiden naar een situatie die ook in de Heilige Schrift wordt beschreven. God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en doet ook precies wat HIJ heeft gezegd. Dat geldt niet alleen in grote zaken en de wereldpolitiek. Maar ook in de ministructuren van ons eigen leven.
Overigens, ook op Xandernieuws staat een foto van die Eggedbus met de schets van de Teempel op de Tempelberg.
Het komt allemaal wel heel dichtbij.
Uiteraard krijgt Israël de schuld. Vroeger waren de Joden de zondebok, nu is het Israël.
Maar de God van israël is een werk begonnen en Hij zal dat ook afmaken.
En wij bidden: "UW KONINKRIJK KOME".
H.Gr.
Jvb
 
 
Wat is het fijn om te zien dat wij Christenen wakker worden en de juiste plaats van Gods volk zien. Zelf ga ik ook naar Israël begin september. Wauw mijn eerste keer naar het Heilig land! Met "Word of Life's Israel tour". Kerk uit Zweden, Uppsala. Mijn man en ik zijn 2 jaar bijbelschool gaan volgen in Zweden; "Livets Ord" ook kregen we daar les over Israël, geweldig om het juiste beeld te krijgen dat God heeft over Israël. Als jong meisje dacht ik altijd dat zij er niet bij hoorden en dat wij uitverkoren waren; maar prijs de Heer door juist onderwijs zie ik nu het totaalbeeld. Ben heel gelukkig dat ik uw site heb gevonden en wat ik lees maakt me alleen maar meer blij; de juistheid van het toepassen van Gods woord, en onze plaats daarin als Christen. Wie Israël zegent, zal gezegend zijn; wie Isaël vervloekt zal worden vervloekt... Laten wij niet stoppen met Israël te zegenen en voor hen te bidden. Shalom
 
 
Beste Broeder van Barneveld,

Dank voor de uitleg over Gods Woord.
We leven daadwerkelijk in die eindtijd zoals de profeten in de bijbel voorspelden, en ik weet ook dat de wederkomst van onze Heiland Jezus Christus weldra zal zijn.Ik zal blijven bidden voor Israel en zijn volk.

Gods rijke zegen toegewenst.

Shalom,
George
Dat George,

Een hartelijk shalom vanuit Cothen.
Dank voor je bemoedigende reactie.

Je hebt het heel goed begrepen en je handelt ernaar!
Want gebed is het machtigste wapen in de strijd om het komende Koninkrijk van Messias Jezus.
De tijd van benauwdheid kan verkort worden, zoals de Here Jezus dat heeft aangeduid in zijn
'Rede over de laatste dingen'. De afloop en grote lijnen van de profetie zijn bekend maar de HERE God heeft veel ruimte overgelaten voor de invulling.Daarom moeten we liever het woord 'voorzeggen' gebruiken in plaats van 'voorspellen'. Want voorspellen heeft iets occults, iets van het noodlot. Zelfs oordeelsprofeti eën kunnen worden opgeschort.

Dus, George, laten we ijverig blijven bidden en "uit de diepte naar de HERE roepen" (Ps.130:1)
JvB
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven