EXIT Amerika

De Mayflower; Puriteinse separatisten vertrekken vanuit Plymouth (Ver. Koninkrijk) naar Amerika. (1620) Klik voor ware grootte
De Mayflower; Puriteinse separatisten vertrekken vanuit Plymouth (Ver. Koninkrijk) naar Amerika. (1620)

Dreiging

De ontmoeting tussen premier Netanjahu van Israël en president Obama van de VS schijnt niet goed te zijn afgelopen. Er waren geen beelden van de ontmoeting tussen de twee politieke leiders, geen gezamenlijke perconferentie en geen persverklaring. Alleen een dreigende stilte.

Meestal, als dergelijke topgesprekken slecht verlopen zijn wordt er toch een persverklaring gegeven dat er ‘een constructief gesprek’ heeft plaatsgevonden. Dat is dan een eufimisme voor een fikse botsing. Het feit dat Netanjahu om een vervolggesprek vroeg is een indicatie van de dreiging die er tijdens het gesprek van Obama naar Israël is uitgegaan.

Mislukt

We beleven een angstige en historische dag. Niet alleen in de geschiedenis van de VS, maar ook in de wereldgeschiedenis. Sinds het aantreden van Obama en zijn regeringsploeg is de houding van de VS tegenover Israël steeds vijandiger geworden. Mevrouw Clinton trad op alsof zij de koningin van Israël was. Obama zette Israël telkens meer onder druk en probeerde ook Netanjahu onderuit te halen en Livni van de Kadima-partij weer aan de macht te brengen. Want Kadima zou veel meer tot (gevaarlijke) concessies bereid zijn dan Likud.

De toenadering van Obama tot de islamitische landen en dus tot de Islam heeft tot niets geleid. Concessies van Netanjahu hebben de eisen van de PLO alleen maar versterkt. Door het beleid van Obama is het vredesproces helemaal vastgelopen. Hamas schiet vrolijk nieuwe raketten af. Ahmadinejad gaat glimlachend, enthousiast en onder verse antisemitische kreten door met zijn atoombom. Obama is mislukt en Israël krijgt zoals altijd de schuld. Obama heeft zich nu gevoegd bij het koor van politieke leiders die duidelijk anti-Israël, zo niet antisemitisch zijn.

Exit VS

Het is nu duidelijk afgelopen met de wereldmacht van de VS. Dat is een bijbelse wetmatigheid die voortdurend door de geschiedenis is bevestigd. Wereldmachten die het Joodse volk goed gezind waren werden gezegend. Zodra ze zich tegen de Joden gingen keren werd zegen veranderd in vloek. Want God zegt: “IK zal zegenen wie u zegent en wie u vervloekt, zal IK vervloeken” (Genesis 12:3).

Van de vele voorbeelden (zie mijn boek “Israël onze oudere broeder”) geef ik er maar een paar. Spanje werd rijk gezegend toen ze de Joden goed behandelden. Toen er weer een Rooms Katholieke vorst aan de macht kwam die de Joden vervolgde, stortte het Spaanse rijk in elkaar. Zelfs Turkije werd gezegend toen de Turkse Kalief in de 16e eeuw de uit Spanje verjaagde Joden gastvrij ontving. Engeland werd onder Oliver Cromwell en koning William III, die de Joden wel gezind waren, een machtig wereldrijk, dat z’n hoogtepunt had in 1918 toen het de Balfourverklaring afgaf. Die verklaring werd via de Volkenbond en de VN de volkenrechtelijke basis voor de huidige staat Israël. Toen Engeland aan het einde van de jaren 20 van de vorige eeuw de Joden liet vallen, viel het Britse wereldrijk en in 1956 was het “over to you” naar de VS. Lang trad de VS namens de God van Israël op als beschermheer tegen de Arabische agressie voor Israël. Dat is nu afgelopen en dus ook met de wereldmacht van de VS. U zult het de komende maanden zien gebeuren.

De wereldmachten en Israël

Israël is nu eenmaal voor God de toetssteen voor Gods zegen of vloek voor de volken. Dat was al in de oudheid het geval. God sprak tegen Cyrus (Kores), de Perzische vorst die de Joden toestemming gaf om terug te gaan naar het Beloofde Land en de Tempel te herbouwen: “Zo zegt de HERE... die tot Kores zegt: Mijn herder, hij zal mijn welbehagen volvoeren door tot Jeruzalem te zeggen: Het worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest... Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël, mijn uitverkorere, riep IK u bij naam en gaf u een erenaam, hoewel gij MIJ niet kende” (Jesaja 44:28 en Jesaja 45:4).

Op dezelfde wijze en met hetzelfde doel had de HERE in onze tijd Engeland en daarna de VS geroepen.

Wie zal de VS nu opvolgen?

De EU? Een islamitische kalifaat? Het rijk van de antichrist? Staat de wereld nu een periode van grote chaos te wachten? Het verwachte instorten van de US$?

We staan in elk geval op een historisch en profetisch keerpunt in de wereldgeschiedenis. Tegen Israël zegt de HERE:

“Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die IK verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, gij die IK gegrepen heb van de uiteinden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie IK zei: Gij zijt mijn knecht, IK heb u verkoren en niet versmaad, vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want IK ben uw God... Zie allen die tegen u in woede ontstoken zijn staan beschaamd en worden te schande, worden als niets en komen om; gij zult hen zoeken, maar niet vinden, de mannen die u bestoken, zij worden als niets, ja vernietigd, de mannen die tegen u oorlog voeren” (Jesaja 41:4-12).

Let op de volgende punten:

  1. Het gaat om dit Israël, want de Joden zijn teruggekomen “uit de uiteinden van de aarde en uit haar uithoeken”.
  2. Obama is in woede ontstoken, evenals andere wereldleiders en Abbas.
  3. Bijna de hele wereld is antisemitisch aan het worden, behalve de Almachtige, die zegt: “IK heb u niet versmaad”.
  4. Het loopt slecht af met al die vijanden van Israël.

Hoop

Er is altijd hoop. De realisatie van die hoop hangt van de gebeden van de kinderen van God af. In de VS zijn nog miljoenen bijbelgestrouwe Christenen die van harte achter Israël staan. Als zij nu even de schrik over het zorgplan van Obama terzijde leggen en zich realiseren dat de “schrik van de HERE en zijn oordeel” moet worden afgewend, samen in gebed gaan en met een miljoen pro-Israël demonstranten optrekken naar Washington is er nog hoop.

En wij?

Wij blijven bidden om kracht en wijsheid voor de regering van Israël en om ‘de Vrede van Jeruzalem’. Alles gaat nu zeer snel lopen. Terugkeer van andere stammen van Israël, herbouw van de Tempel, oorlogsdreiging en machtig ingrijpen van de HERE de God van Israël. En samen met velen in Israël bidden we om de spoedige komst van de Messias.

VIDEO: Toespraak Benjamin Netanyahu Aipac Conferentie

Bekijk hier de toespraak van Benjamin Netanyahu die hij eerde deze maand gaf op de Aipac conferentie.

 

 

 

8 Reactie(s)

 
 
Zou het zo kunnen gaan dat er dit jaar nog de chaos uitbreekt door de Val van de V.S., oorlog in het Midden-Oosten met alle olieproblemen van dien en door dit alles een totale economische verwoesting?

Denkt u ook dat in 2018, wanneer Israël 70 jaar bestaat, de Heere Jezus terug zal komen en dat in dit jaar, of het jaar 2011 de antichrist aan de macht komt en daarmee ook de 7 jaar durende Grote Verdrukking zal beginnen?
Dag Moi,

Mijn dank voor je reactie.

Het is goed om met elkaar van gedachten te wisselen over de belangrijke zaken die jij noemt.

Het is beter om daar eerbiedig met de Eeuwige over te praten, te bidden.

Inderdaad is het buitengewoon spannend nu de machthebbers van de VS Israël laten vallen.
Er kan van alles gebeuren. Hamas en Hezbollah willen liever vandaag dan morgen een oorlog beginnen.
Abbas van de PLO is zo handig om rustig af te wachten. De G4 (VS, VN, EU en Rusland) knappen het wel voor hem op door Israël keihard onder druk te zetten. Dan kunnen zij, de PLO, hun slag slaan.
We weten niet hoe en wanneer de HERe God ingrijpt.
Wel weten we dat God doorgaat met zijn plan, het herstel van Israël, ook geestelijk en daarna de komst van de Messias en zijn geweldige vrederijk.
Ik waag me niet aan jaartallen. Bijna elk jaartal tussen nu en 2020 is al genoemd. De Heer zegt alleen dat we waakzaam moeten zijn en moeten "bidden om te mogen ontkomen aan alles wat gaat geschieden (bv de Grote Verdrukking) en gesteld te worden voor het Aangezicht van de Zoon des mensen".

Dus, Moi, waakzaam zijn en bidden.

Jvb


 
 
In de rede over de laatste dingen staat in de Evangeliën dat 'dit geslacht, zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt'(Matth. 24:34).Vanaf 1948.....hoe lang duurt een geslacht???
Nu al ruim 60 jaar.
Wat is uw licht op deze zaak?
Beste Peter,

Dank voor je reactie met de vraag over Mat.24:34 waar de Here Jezus zegt:"Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt". Er is veel discussie over 'dit geslacht'. De meeste vertalingen geven "Dit geslacht". De NBV en de Naardense Bijbel vertalen: "Deze generatie"wat dan zou kunnen slaan op de grote rampen die over het Joodse volk zijn gekomen in de jaren 70 en 135 na Chr. Anderen vertalen 'dit ras'(zie onder). Dat zou dan kunnen betekenen dat het Joodse volk, beter gezegd dat Israël, door alles heen blijft bestaan totdat God tot zijn doel is gekomen met Israël en met de wereld. Probeer maar eens op het internet een antwoord te vingen.H.Gr.

Jvb
 
 
Ken de grondtekst niet, maar mij is verteld, dat er moet staan:"Dit ras zal geenszins voorbijgaan".
Mogelijk heeft br. JvB meer informatie omtrent, ras, geslacht enz.
Dag Willem,

Dank voor je reactie.

Helaas ken ik het bijbels Grieks niet en dus kan ik je vraag niet beantwoorden.

Je zou een predikant moeten vragen.

Voorgangers hebben bijbels Grieks geleerd en hebben ook studiemateriaal waarmee ze de Griekse woorden te lijf kunnen gaan en dus nagaan of de betekenis die jij noemt ook kan kloppen.

Ik ben wel benieuwd.
H.Gr.

Jvb
 
 
Beste broeder Jan.
Eigenlijk wordt altijd de tekst Ik zal zegenen wie uzegent en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, als het om handelen van de naties tov Israel gaat.
Maar in Jesaja 60 gaat het nog een grote stap verder daar staat:Want elk volk en koninkrijk die u niet willen dienen,zullen ten gronde gaan,en die volken zullen zeker worden verwoest.
Als ik het hoofdstuk lees gaat dit toch ook over de tijd waarin wij nu leven cq spoedig zullen leven.
Kunt u uw licht over deze tekst geven?
bedankt
Dag Angela,

Dank voor je interessante vraag.
Jesaja 60 gaat zo goed als helemaal over de toekomstige heerlijkheid van Israël.
Als er een zware, duistere tijd over de wereld komt zal Israël beschermd worden door Gods Licht.
Net als tijdens de laatste plagen van Egypte. De 9e plaag was drie dagen dikke duisternis over Egypte.
Maar "alle Israëlieten hadden licht, waar zij woonden" staat in Exodus 10:23.
Dan zullen de volken Israël's hulp zoeken, het restant van de Israëlieten naar het Beloofde Land brengen en
Israël excuses aanbieden voor wat men hen heeft aangedaan. Ik denk dat dit gebeurt in een korte periode na de
dood van de antichrist aan hetbegin van het 1000j. Rijk. Want God heeft Israël bestemd tot een koninkrijk van
priesters. De wet en het woord van de HERE zullen uit Jeruzalem (Sion) uitgaan. In die tijd zal de door jou genoemde profetie vervuld worden. We leven nu in de tijd van het herstel van Israël en de periode van de "weeën van de Messias" is in feite al begonnen. Die "weeën" lopen uit op de "weeën" zoals die in het bijbelboek Openbaring worden genoemd en aan het einde van die periode komt de Messias van Wie wij geloven dat het de Here Jezus Messias is.
H.Gr.

Jvb
 
 
Hoe lang moet het nog duren voordat de Heere Jezus terugkomt om echt orde op zaken te gaan stellen? Moeten wij ook nog een hele bak ellende verwerken, voordat wij worden opgenomen? Of zullen wij, de Westerse christenen het er nog relatief gemakkelijk bij wegkomen?
Beste Moi,

Inderdaad, "Hoe lang nog HERE?".

Die 'bak ellende' is één van de 'tekenen van de naderende eindtijd'.

Met klem bidden we elke dag: "Uw Koninkrijk kome".

Tegelijk doen we wat er van ons gevraagd wordt:
"Dit Evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn" (Mat.24:14). Dus grote ijver in de Grote Opdracht voor de kerk: Evangelieverkon diging.

Dan is er nog 2 Petrus 3:11 en 12.
"Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Verwachtende en haastende tot de toekomst van de Dag van God". Je zult wel merken dat ik ditmaal de oude Statenvertaling gebruik. In een aantal andere vertaling staat 'verhaastende'.

Ons bidden, onze ijver, ons verlangen speelt vanuit ons menselijk standpunt een rol bij de komst van de Here Jezus.

Of wij er makkelijk af zullen komen? Verdiend hebben we het in elk geval niet. Alleen al als je kijkt naar de vrije val waarin de kerken in het Westen terecht zijn gekomen. Inderdaad, 'het oordeel begint bij het huis van God' Zie 1 Petrus 4:17.

Kom haastig Here jezus.

Jvb
 
 
@JvB:
Citaat:
Of wij er makkelijk af zullen komen? Verdiend hebben we het in elk geval niet. Alleen al als je kijkt naar de vrije val waarin de kerken in het Westen terecht zijn gekomen. Inderdaad, 'het oordeel begint bij het huis van God' Zie 1 Petrus 4:17.


Denk maar aan de kerkverlating binnen de PKN en de Rooms-Katholieke Kerk. Heleboel kerken komen daardoor leeg te staan en zullen met de sloop bedreigd worden. De overgebleven leden zitten met hun handen in het haar. Welke kerken groeien? De kerken waar het Woord verkondigd wordt.
Dank je Moi, voor de onderstreping van mijn artikel.
De HEER zij met je en zij ons genadig.
Jvb
 
 
Geachte broeder,
Het tekstgedeelte dat over de Evangelie verspreiding gaat, is m.i. al klaar.
Nl, dat Israël terug thuis is in Yerushalayim.
In 68 er uit en in 67 er terug in.Kort gezegd.
Daarbij moet ik zeggen, dat de stelling van Rabbi ben Samuël mij zeker aanspreekt.
Shalom.
Beste Pieter,

Ik denk dat in 1967, toen Oud-Jeruzalem en Oost-Jeruzalem op Jordanië is veroverd, de tekst uit Lucas 21 gedeeltelijk vervuld is.
Beter gezegd dat er een begin gemaakt is met de vervulling. Immers heel wat 'heidenen' vertrappen de Heilige Stad nog steeds. Ook het Tempelplein staat nog onder beheer van de Waqf, een islamitische beheersorganisa tie. Ik denk hierbij aan Zacharia 14:9 ën de HERE zal Koning worden over de hele aarde; te dien dage zal de HERE de Enige zijn, en zijn Naam de Enige". Nu klinken er nog allerlei namen van afgoden in de stad van de Grote Koning en dat zal dan afgelopen zijn. H.Gr.

Jvb
 
 
Als ik tegen de mensen om me heen zeg dat we in de eindtijd leven zeggen ze dat ik niet zo somber moet doen. Ze kijken me aan alsof ik gek ben geworden. We hebben nog zoveel te doen in ons leven hoorde ik vanmiddag. Als ik dan zeg dat ze toch wel zien dat er zoveel gebeurt in de wereld van nu dan beamen ze dat wel maar het is nog geen tijd zeggen ze. Waarom is het somber was mijn wedervraag. Het is toch mooi om naar Gods Koninkrijk uit te kijken? Een glimlach is dan het antwoord. Ik vind het moeilijk om hier met mensen over te praten. Het enige wat ik kan doen is bidden.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven