Brandofferaltaar

Teer wordt uitgegoten over de bouwstenen van het brandofferaltaar. Klik voor ware grootte
Teer wordt uitgegoten over de bouwstenen van het brandofferaltaar.

Het Tempelinstituut in Jeruzalem heeft al veel voorwerpen voor de eredienst in de komende derde Tempel klaar.

Muziekinstrumenten, zoals de zilveren trompetten en de davidische harpen zijn er al veel gemaakt. Kleding voor priesters en Levieten. Jonge kinderen uit de stam van Levi worden opgeleid voor de dienst in de Tempel. Het reukofferaltaar, de tafel voor de toonbroden en zeer veel andere instrumenten zijn klaar. Dat altaar moet volgens de instructies van God (Exodus 20:25) gemaakt worden van onbehouwen (onbewerkte) stenen. Zorgvuldig heeft men langs de Dode Zee een groot aantal van die onbehouwen stenen opgezocht.

Rabbi Ariel spreekt de mensen toe. Klik voor ware grootte
Rabbi Ariel spreekt de mensen toe.

Dinsdag de 30e maart is men begonnen met de constructie van het brandofferaltaar. Die dinsdag was een bijzondere dag. Deherdenking van de verwoesting van de Tempel door de Romeinen in het jaar 70. Bijgaande foto’s geven een beeld van het werk aan het brandofferaltaar. Ook de gouden kandelaar, de Menorah staat klaar om naar de Tempel gebracht te worden. Het koperen wasvat is onlangs ook gereed gekomen.

Het komt allemaal wel erg dichtbij en we zien nu ook hoe de machten van de Islam heel nerveus beginnen te worden.

De hele strijd om de Tempel en om Jeruzalem is immers een geestelijke strjd. In wezen is het de strijd om de doorbraak van het Koninkrijk van God, het messiaanse rijk op aarde. Het is wonderlijk om dit mee te maken. Maar het brengt ook bepaalde keuzes en verantwoordelijkheid met zich mee.

Bekijk Video

Bekijk hier onder een video van het Tempel Instituut.

 

Lees meer

››› Lees hier meer op de website van Arutz 7,
››› Of ga naar de website van het Tempel Instituut,
››› Lees hier meer op deze website over de herbouw van de Tempel.

7 Reactie(s)

 
 
Ik zie in de aanvang van de herbouw van de tempel de vervulling van de profetieen, die in de Bijbel staan vermeld.Zowel het oude als het nieuwe testament spreken over het herstel van Israel,en dat kan ook niet anders, want Israel is Gods oogappel,het volk dat God heeft uitverkoren om Zijn grote daden te verkondigen over de gehele wereld.Na 2000 jaar is het nu eindelijk zo ver dat
het gaat gebeuren,en niemand kan dit tegenhouden,
want de Heere heeft het gesproken! Amen.
Amen! Beste heer/mevrouw Bernet.


Niemand houdt het tegen. Het zal gebeuren en allemaal volgens het profetische Woord van de Bijbel.

Maar er is nog iets.

God gebruikt mensen.

Wij spelen mee in Gods werk in deze tijd.

Door onze gebeden.
Door onze steun aan Israël.
Door onze verkondiging van Gods Bljde Boodschap.

Wij, de Gemeente van de Here Jezus, zijn Gods medewerkers.


Laten we hierin trouw zijn, trouwe dienstknechten van onze hemelse Vader.

Een hartelijk shalom van
Jvb

 
 
Moet vóór de herbouw van de Tempel niet de rode vaars worden gevonden en geofferd? Netwerk had in mei 2007 hier een uitzending over:

http://player.omroep.nl/?aflID=4703073&start=00:09:09&end=00:26:00
Dag Nantio,Inderdaad zijn rabbijnen in Israël druk bezig met die “rode vaars”.

Een vaars is een jonge koe van 7 maanden tot 2 jaar.

Je vindt het terug in Numeri 19.

“....een rode, gave koe, waaraan geen gebrek is en die geen juk heeft gedragen”.

Dus helemaal rood, zonder een vlekje.

Vele jaren geleden kwamen rabbijnen op het spoor van een veefokker in de VS die rode koeien fokte.

Zij erheen, maar er zaten plukjes niet-rood aan.

Maar men is nog steeds druk bezig met doorfokken tot ze een gaaf exemplaar hebben.

Waarvoor nodig?

1. Moet worden geslacht en van zijn bloed moet zeven keer gesprenkeld worden aan de voorkant van de tabernakel (of tempel).

2. Verbrand en de as wordt gebruikt bij het maken van het “water der reiniging: het is een middel tot ontzondiging”.

Dus eerst wordt de tempel herbouwd en dan wordt het Godshuis gereinigd door het ‘water der reiniging”.

Daar is men mee bezig.Voorbereiding voor de tempeldienst op de Tempelberg in Jeruzalem.De schrijver van de brief aan de Hebreeën (hoofdstuk 9:13 en 14) geeft hier de geestelijke toepassing van:

“ Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging van de as van de vaars, hen die verontreinigd zijn heiligt.......

hoeveel te meer zal het bloed van Christus die door de eeuwige Geest Zichzelf heeft geofferd .......ons bewustzijn reinigen van dode

werken om de levende God te dienen”.Met een hartelijk shalomJvb

 
 
Beste Jan,

dank voor je snelle antwoord. Toch een andere vraag: als wij weten dat offeren van dieren een voorafschaduwin g is van het offer van de Here Jezus, hoe 'blij' moeten we dan zijn met de hervatting ervan? (anders dan dat wij de vervulling van God's Woord zien). Is het niet ook zo dat op een gegeven moment de herbouwde Tempel op een verschrikkelijk e, godslasterlijke manier ontheiligd zal worden, door de zoon des verderfs (even in het midden latend wie dat zal zijn)?

met broederlijke groet,

nantioBeste Nantio,Hoe blij zijn we met het avondmaal?

Een gedachtenismaal tijd.

Over het offeren in de nieuwe tempel dus twee opmerkingen:

1. Een gedachtenis aan het verzoenend offer van de Here Jezus op Golgotha

2. Als we uitgaan van het feit dat onder Gods wil Israël nog steeds leeft onder de termen van het zogenaamde

Oude verbond, dus in slaap gebracht door de HERE God zelf door een ‘geest van diepe slaap’ (Romeinen 11:8) dus ‘slapend aan

Golgotha zijn voorbijgegaan, naar Gods wil, dan heeft een offerdienst nog dezelfde betekenis als in het Oude Verbond.Shalom

Jvb
 
 
Beste Jan,

ja, je hebt gelijk. Ik ben te makkelijk aan Rom. 11:8 voorbij gegaan. Ik focuste te veel op de komende verschrikkingen , maar ACHTER die verschrikkingen gloort uiteraard een schitterende toekomst.

Met broederlijke groet,

nantio
 
 
hoelang duurd het nog voor de tempel echt helemaal klaar is met al wat nodig is? En mogen niet joodse mensen ook een offer brengen?
 
 
Geachte heer van Barneveld,
Wij wensen u en uw familie en de gemeente Gods kracht,moed en zegen wat zijn wij blij dat u Gods woord via Family 7 zo goed uitlegt.
Wij weten dat er nog hoop is dat velen zullen bekeren in ,,dit duistere Nederland,,
Wat jammer dat er geen bijbelse tekst nog het woord Jezus/God in de kersttoespraak van ,,koning,, Willem Alexander kwam .
Ja, de band met het midden oosten is goed met ,,het koningshuis,,nu nog Turkije ,,trekken,, bij Brussel en tenslotte is er een Argentijnse Paus waar men waarschijnlijk meer tegenop kijkt!
De alpha en de Omega is God en de vrede en de genade door Jezus Christus is onze redding!

vr. groet
 
 
beste heer van Barneveld

toch is mij het niet helemaal duidelijk wat betreft de tempel zie vraag hierboven

moet ik ,wij blij zijn voor de Israëlieten voor de bouw van de tempel of moeten we er niet blij mee zijn wetende dat de antichrist zich daar laat vereren en het volk van God zal proberen te vernietigen
Beste Willem,

Dank voor je vraag.
Die vraag heeft een diepere dimensie.
Moeten we blij zijn met de terugkeer van het Joodse volk? Immers er komen
nog meer aanvallen op het volk.
Moeten we blij zijn met het herstel van het land Israël? De Palestijnen zullen nog meer
vechten om het Land.
willem, het zijn profetische gebeurtenissen die moeten gebeuren.
Het staat geschreven.
Wij kunnen alleen bidden en wel volgens de mogelijkheden die het Woord biedt.
De HEER kan de tijd van benauwdheid verkorten. dat zegt de Here Jezus Zelf.
De HEER kan Israël op een bijzondere manier beschermen zoals HIJ deed tijdens
de plagen van Egypte.
De strijd, die in wezen een strijd is van de Boze tegen de HERE God en tegen de Messias,
Jezus van Nazareth, gaat door. vaak over de ruggen van mensen. Maar die mensen kunnen
en mogen schuilen bij de Almachtige. En bidden voor Israël en de Vrede van Jeruzalem.
Shalom

jvb

 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven