Home Artikelen Geestelijk Tien redenen waarom ik Christenzionist ben

Tien redenen waarom ik Christenzionist ben

Gevaarlijke secte?

Nu keert ook de regering van de VS zich tegen Israël. Grof werd premier Netanjahu door president Obama behandeld. De VS ziet Israël als een soort vazalstaatje. Veel Europese landen zijn vergeven door antizionismeen zelfs antisemitisme.

De enige vrienden die Israël heeft vindt men onder bijbelgetrouwe Christenen. Maar die vrienden van Israël krijgen vaak de wind van voren als ze Israël verdedigen of iets vriendelijks over Israël zeggen. Volgens sommigen zijn christenzionisten “een gevaar voor de wereldvrede”. Anderen zien christenzionisten als een gevaarlijke secte. Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt over Sion. Bestaat bijbels zionisme? Welke argumenten hebben wij om ons christenzionisten te noemen?

Sion

“Sion” komt ongeveer 170 maal in de Bijbel voor. In 2 Samuel 5:7 lezen we: “David veroverde de burcht Sion, dat is de stad van David”. Deze heuvel ligt net buiten de muur van de Oude Stad. Daar is de plaats waar de Here Jezus het ‘Laatste Avondmaal’ vierde en waar het graf van David wordt aangewezen.

Toen David naar Jeruzalem verhuisde en Salomo de Tempel bouwde werd de Tempelberg ‘de berg Sion’. De plek waar nu de islamitische Rotskoepel en de al-Aksa moskee staan. Waar (in de nabije toekomst?) de derde Tempel komt.

Nog later werd heel Jeruzalem Sion genoemd. Toen werden de inwoners van Jeruzalem ‘de dochters van Sion’.

Ten slotte kregen land en volk van Israël ook de naam Sion. Want “Sion zal door recht verlost worden” (Jesaja 1:27).

De wereld beschuldigt Israël regelmatig op grond van zogenaamd internationale recht. Zelden wordt erbij gezegd wat men daarmee bedoelt.

Als Gods recht openbaar wordt zal men lelijk schrikken, want: “De HERE houdt ... een jaar van vergelding om Sions rechtsgeding” (Jesaja 34:8).

Al die rechtsgedingen tegen Israël zullen door de Almachtige beoordeeld en veel ervan veroordeeld worden. Nu snel naar het christenzionisme. Professor Shalom Goldman legt in zijn recente boek “Zeal for Zion – Christans, Jews and the idea of the Promised Land” uit dat het christenzionisme ouder is dan de zionistische ideologie van Theodoor Herzl. Er is in alle stromingen van de kerk een onderstroom van liefde en vriendschap voor het Joodse volk geweest ***. De Puriteinen in Engeland zijn daar een sterk voorbeeld van.
***
(Waarschijnlijk kent professor Shalom Goldman niet ‘alle stromingen van de kerk’ en is hij zich nauwelijks bewust hoe sterk de vervangingsleer geworteld is in de meeste takken van het Christendom)

Tien redenen

De bijzondere plaats van Sion in Gods plannen heeft veel aspecten. We noemen er een paar en geven tegelijk tien redenen waarom ik een christenzionist ben.

 1. Sion is de plaats die God Zelf heeft uitgekozen om:
  • Daar te wonen (Deuteronomium 12:5). “De naam van de stad zal voortaan zijn: De HERE is aldaar” (Ezechiël 48:35)
  • Om de offers van Israël in ontvangst te nemen (Deuteronomium 12:14).
  • Om daar zijn volk driemaal per jaar te ontmoeten en de feesten met hen te vieren. (Deuteronomium 16:16)
  • Sion zal de hoofdstad van de wereld worden. Immers “uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HERE uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3). En alle volken die oorlog tegen Jeruzalem hebben gevoerd zullen verplicht worden elk jaar naar Jeruzalem te trekken om “zich daar voor de Koning, de HERE der heerscharen neer te buigen” (zie Zacharia 14:16-19).
 2. Vanuit Sion zal God in de Persoon van de Messias over de wereld regeren. De volken zullen vanuit Jeruzalem Gods wetten leren en de bevelen van God te horen krijgen (Psalm 2:6 en Jesaja 2:2). Sion wordt de hoofdstad van de wereld. Zie ook punt 1.
 3. Wij zijn christenzionisten omdat “de HERE Sions poorten liefheeft” (Psalm 87:2). Omdat “Gods Heil in de poorten van Sion verkondigd zal worden” (Psalm 9:15). Heel Jesaja 60 gaat over de toekomstige heerlijkheid van Sion.
 4. Wij bidden om “de vrede van Jeruzalem” (Psalm 122:6) omdat dit een opdracht is. Ook omdat de HERE “als Verlosser voor Sion komt” (Jesaja 59:20). Gods beloften worden gerealiseerd door gelovig gebed van rechtvaardigen (Jakobus 5:16)
 5. Wij zijn christenzionisten omdat Paulus ons, gelovigen-uit-de-heidenen, duidelijk maakt dat de “Verlosser uit Sion zal komen” (Romeinen 11:26).
 6. De Heer bevestigde dit toen Hij op een ezeltje Jeruzalem binnentrok. De profeet Zacharia voorzag deze gebeurtenis: “Jubel luid, gij dochter van Sion; juich gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning komt tot u, Hij is rechtvaardig, en rijdende op een ezel, ... en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de Rivier tot de einden van de aarde” (9:9,10). Dat Koninkrijk en die Messias verwachten wij. Sion speelt dus een belangrijke rol in de uiteindelijke verlossing van de wereld. De Koning komt!
 7. Wij zijn christenzionisten omdat we “om Sions wil niet zullen zwijgen ... totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel” (Jesaja 62:1). Zegen en heil voor Sion brengen uiteindelijk ook heil voor de wereld - Psalm 67:2,3,8.
 8. Wij zijn christenzionisten omdat God in Sion een “kostbare, beproefde Hoeksteen” heeft gelegd (Jesaja 28:16). Hiervan getuigen ook Paulus (Romeinen 9:33) en Petrus (1 Petrus 2:6). De Here Jezus zei het duidelijk tegen de Samaritaanse, niet-Joodse vrouw: “Het Heil is uit de Joden” - Johannes 4:23.
 9. Wij zijn christenzionisten en ijveren voor Zion omdat de Here God Zelf “voor Jeruzalem en Sion in grote ijver is ontbrand - Zacharia 1:14. Ja, de HERE is “voor Sion in vurige ijver ontbrand” - Zacharia 8:2. We zagen die ijver van God toen Israël in 1967 op een wonderlijke wijze de Oude Stad en het oostelijke deel van Jeruzalem op Jordanië (dus niet op de Palestijnen) veroverde. We zien premier Netanjahu in Ramat Shlomo bouwen en burgemeester Barkat roept dat hij wel 50.000 huizen wil bouwen. De Bijbel zegt: “De HERE bouwt Jeruzalem” - Psalm 147:2. Als de HERE bouwt, wie zal het keren. Wee de machthebbers die zich verzetten tegen de voornemens van de HERE.
 10. God roept ons op om Sion te troosten. “Troost, troost mijn volk, zegt uw God” - Jesaja 40:1. “De HERE troost Sion” - Jesaja 51:3. Israël staat helemaal alleen in een vijandige wereld. God wil ons christenzionisten gebruiken om Israël te bemoedigen en te troosten. Juist nu antisemitische vijanden met een nieuwe holocaust dreigen.

En de antizionistische wereld en kerken? “Beschaamd zullen worden en terugdeinzen, allen die Sion haten” - Psalm 129:5.

Deze psalm legt uit wat er met die antizionisten gebeurt: “Zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort eer men het uittrekt”.

Twee fasen van het oordeel:
Eerst worden ze vruchteloos doordat ze geestelijk verdorren. Er komt niets goeds meer uit.
Daarna worden ze uitgetrokken. Waarschijnlijk komen die kerken terecht in de kerk van de antichrist, die met het Babylon uit Openbaring 17 en Openbaring 18 te gronde zal gaan. Dit te schrijven doet zeer en benauwt mij.

10 Reactie(s)

 
 
Beste Jan/ Beste Broeder,

Sinds kort lees ik je artikelen op internet waarvoor mijn compliment. Ik vind deze goed opgezet.

Wanneer ik het huidige artikel lees dan komen verschillende emoties naar boven: Boosheid (n.a.v. de houding van Obama; eerlijk gezegd zie ik in hem een/de? antichrist(figu ur) ), verder bezorgdheid (n.a.v. de onwetendheid en blindheid van de wereld) maar tevens blijheid en troost (n.a.v. de belofte van God voor zijn volk)

Vandaag (12-5) las ik op www.xandernieuws.punt.nl het artikel:"Amerikaanse ex-generaal verwacht deze zomer verrassingsaanv al op Israel"; ik vind dit enerzijds zorgwekkend anderzijds is waneeer ik je artikel aanhaal Psalm 129:5 een bemoediging voor Israel.

Met vriendelijke groeten,

Anton
 
 
helemaal mee eens, kan ik volkomen achter staan.
de bijbel spreekt duidelijke taal daar kunnen we niet om heen!!
bedankt voor de goede artikelen op uw site.

met vriendelijke groeten,

truus.
Dag Truus, een hartelijk shalom!

Bedankt voor je bemoediging.

Wereldwijd zijn er miljoenen Christenen die van harte en op bijbelse gronden achter Israël staan.
Dagelijks voor Israël bidden.
En tegelijk bidden: "Uw koninkrijk kome".


En daar gaat het allemaal om: De komst van de Koning en zijn Koninkrijk.
Met Jeruzalem als hoofdstad.De HEER zij met je.

Jvb
 
 
Shalom Jan, je liefde voor het volk van Israël is vanuit je hart en God zal je zegenen. Ik word enorm bemoedigd wanneer ik je artikel lees. Je schrijft: "De enige vrienden die Israël heeft vindt men onder bijbelgetrouwe Christenen. Maar die vrienden van Israël krijgen vaak de wind van voren als ze Israël verdedigen of iets vriendelijks over Israël zeggen." en ik ben het ermee eens dat je zegt en dit in het algemeen dat men: "zich nauwelijks bewust hoe sterk de vervangingsleer geworteld is in de meeste takken van het Christendom." Maar ... het is nu de tijd dat we Israël MOETEN laten ervaren dat ze niet alleen staan en dat we de leugens die er verspreid worden niet hoeven te accepteren van de media en van de VS en consorten. Laten we in Zijn Woord blijven en inderdaad onvoorwaardelij k achter de Bruid van Christus blijven staan. Laten we Israël steun geven en het oordelen aan onze lieve God de Vader overlaten en ons ook geheel en al onvoorwaardelij k aan Hem geven. Shalom Jan en ik zit nu in Israël en troost het volk van God in woord en in daad. Bless you.
Rosa, een hartelijk shalom vanuit Nederland dat weer dicht zit vanwege de wolken van IJsland.

Dank voor je reactie, dat je de moeite hebt genomen iets van je te laten horen.

Ik wens je veel wijsheid toe in het uitvoeren van je opdracht in Israël.

Wat denk je van deze gedachte:
* Israël is de bruid
* de Gemeente uit de volken is het Lichaam van de Messias.
Yeshua is de Koning van Israël en het Hoofd van de Gemeente
* Op de Bruiloft van het Lam worden die twee helemaal samengevoegd. Dan worden de twee kuddes (Israël) en de 'andere schapen die niet van deze stal zijn'zegt Yeshua in Johannes 10:16) verenigd. Alles onder één Hoofd, zegt Paulus.

Shalom.

Jvb
 
 
Shalom Jan.
Heel goed stuk wat je erop gezet hebt,zelf ervaren wij ,ook in onze eigen familie,dat als je op de bres staat voor Israel,je op zijn zachts gezegd niet goed bij je hoofd ben.
Kortom je wordt voor gek versleten en ja soms zelf gehaat.
Dat moet ons er niet van weerhouden om gebed en hulp en troost voor onze oudste broeder te doen.
Yeshua zei het toch al ,als ze jou haten dan hebben ze mij eerder gehaat. Een knecht ,dienstmaagd staat nooit boven de Meester.

Het wordt ook in Nederland steeds erger ,ik hoorde van joodse mensen ,dat het lijkt of de tijd vlak voor de 2e wo weer terug is.
Triest,het meest trieste vind ik dat zich noemende wedergeboren christenen ,niets maar dan ook niets voelen ,laat staan bidden voor Israel.

Beste Jan ga aljeblieft door met je schrijven ,heus het vindt zijn weg,.

Jou en je dierbaren en allen op deze site DE ZEGEN van DE EEUWIGE VADER toegebeden in YESHUA HAMASSJIACH.

Jullie br. Lou Shalom
Dag Lou,

Het gevaar van dat antisemitisme, of antizionisme, die boosheid op Israël en het geloven en verspreiden van al die leugens over Israël is zeer groot.
De geschiedenis leert dat deze zaken niet alleen het Joodse volk raken, maar ook verderf brengen aan hen die daaraan meedoen.

Dat beangstigt mij.
Want, dat leert WOII, iedereen wordt erin meegesleept.
Ik bedoel niet in het antisemitisme, want er blijven ook mensen over die van harte achter Israël staan en voor Gods volk bidden. Ik bedoel dat een heel land in de vreselijke gevolgen wordt meegesleept. Denk aan Egypte ten tijde van de Uittocht van Israël en denk aan Duitsland aan het einde van WOII. Moge de Heer ons land genadig zijn en ons de 9e juni een regering geven die achter de waarheid en achter Israël staat.

Dus niet meegesleept wordt door de anti-Israël politiek van de EU en van de huidige regering van de VS.


H.Gr.

Jvb
 
 
Beste Jan, kom net voor de t.v. weg, zat even te kijken naar jouw ALTIJD weer indrukwekkende uit leg over jouw thema EINDTIJD & PROFTIE.Maar daarvoor had ik net het boekje van Wiesje de Lange uitgelezen, (bijna in een ruk)erfdeel en oogappel. Ken jij dit boekje, zoja wat vindt jij hiervan??IKzelf vindt precies zoals het was ,is, en komen zal.
Dag Henk,

Dank voor je reactie.
Zeker, ik ken Wiesje de Lange.
Heb grote bewondering voor haar woordkunst.
Ook inhoudelijk kan ik heel goed met haar meegaan.
Vooral als ze de leugencampagnes tegen Israël bestrijdt.

Het boekje "Erfdeel en oogappel" ken ik niet. Ik zal, als ik weer eens in Nijkerk kom, bij Christenen voor Israël kijken. Die hebben het vast wel.H.Gr.

Jvb
 
 
@ Henk,

ik ken het boekje ook, van Wiesje de Lange.
het laat in de kern zien, dat Israël nog altijd te maken heeft met de geest van Amalek, die verslagen dient te worden, en dat Israël beducht moet zijn op aanvallen in de rug. Dat er gericht kan worden op eventuele zwakte. Als Israél daar niet op beducht zou zijn, en de 'Eeuwige' niet raadpleegt, en Zijn opdracht niet volledig uitvoert (Torah-principe, áls dit, dan dát) er een probleem ontstaat. Voor zover ik weet heeft ds. Abma het gerecenseerd in 'Profetisch Perspectief'.

Hartelijk sjaloom, opnieuw voor jou ook Jan!
Dank je Chrystl,
Voor je toelichting.
Inderdaad een lezenswaardig boekje.
Amalek blijft de vijand; lees Deut. 25:9
Tegenwoordig lijkt het of heel de wereld 'Amalek'is.
Maar de Heilige van Israël waakt over zijn volk

Jvb
 
 
Geachte heer van Barneveld,

Wat is het toch fijn dat er christenen zijn die achter Israel staan en blijven staan. Want het is helaas een tendens dat ook christenen te veel worden bedrogen door al dat Islamitische anti-Joodse/Israëlisch propaganda. Daardoor verliest het haar doel om juist NU achter de Joden en Israel te staan. De vervangingstheo logie is al een gruwel maar helaas gaat nu ook de 'zielige beelden van de Palestijnen' haar werk doen en vinden bepaalde christelijke organisaties dat Israel maar land voor vrede moet geven. Wat die mensen echter vergeten is dat groepen als Hamas, Al Aksa en andere groepen maar 1 doel voor ogen hebben: De vernietiging van Israel en de Joden en, als Bijbelgetrouwe Christenen Yeshua HaMashiach en Adonai volgen, hen tegelijkertijd ook. Wat dat betreft zit de geest van Amalek diep geworteld in de Islam terwijl de Arabieren juist nakomelingen zijn van dezelfde Aartsvader Abraham. Het valt mij wel op dat binnen bepaalde christelijke stromingen veel aandacht wordt gegeven aan bepaalde uitingen van het geloof maar er niet of nauwelijks wordt gesproken over de support voor Israel. Men belooft dat God de ene na de andere belofte moet inlossen (Bijbelverzen worden genadeloos uit hun verband gerukt en de link G'd-Israël wordt gewoon genegeerd) zonder dat juist een van de kernbeloftes, wordt benadrukt. Naar mijn inzien is dit ook een zorgwekkende ontwikkeling. Maar hoe dan ook, ik sta achter Israel en het Joodse Volk en ik hoop echt dat Turkije en al die andere landen met sterk anti-Joodse sentimenten, gauw tot inkeer komen want G'd laat zich niet met zich spotten. Dan zal men achter komen dat de Here G'd, die al die bovennatuurlijk e daden deed in de tijd van de Exodus, nog steeds hetzelfde is en nog steeds getrouw is aan Zijn Belofte met Israel en het Joodse Volk. En de gehele wereld zal dat gaan zien, dat zelfs de spotters en de atheïsten moeten gaan toegeven dat Adonai toch bestaat.
Beste heer/mevr. CA Willemsz

Veel dank vor uw positieve reactie.
Opkomen voor de waarheid en gebed voor Israël en af en toe een demonstratie waarin we onze aanhankelijkhei d betuigen aan
Israël en het Joodse volk blijven de belangrijkste dingen die we voor Israël kunnen doen. Van deze drie is gebed de eerste. Immers onze gebeden komen voor de troon van de Allerhoogste, de God van Abraham, Izak en Jakob. En Hij is een Hoorder van onze gebeden. We moeten leren bidden op grond van het Woord van God, pleiten op de beloften voor Israël en op Gods relatie met Zijn volk en gods plan met Israël en de verlossing van de wereld.
Met een hartelijk shalom,

Jvb
 
 
Beste br. Van Barneveld,

Als ik zo vrij mag zijn deze tekst te mogen aanhalen.

´´Toen David naar Jeruzalem verhuisde en Salomo de Tempel bouwde werd de Tempelberg ‘de berg Sion’. De plek waar nu de islamitische Rotskoepel en de al-Aksa moskee staan. Waar (in de nabije toekomst?) de derde Tempel komt.´´
Hierbij durf ik nog aan te vullen dat God persoonlijk daarvoor zal zorgen dat op die plaats Zijn tempel daar nedergezet zal worden.
Geen mens zal dat tegenhouden. Gods woord zal in vervulling gaan.

Shalom,
George


George,Je hebt gelijk.

Gods plan gaat door altijd!

God komt altijd tot zijn doel.

Er is echter één klein probleem.

Niet Voor God, maar voor ons.

Dat is: Hoe God tot zijn doel komt hangt voor een groot deel van ons af.

Van onze voorbede, van onze houding en van ons geloof.

God handelt op onze gebeden.

H.Gr. en bedankt vooe je bemoediging.Jvb
 
 
Nu Israel meer en meer in de politieke verdrukking komt en de wereld het niet ziet. Het is belandgrijk om de mond open te doen om te zeggen dat we achter Israel moeten staan. De Joden hebben zichezelf niet uitgekozen. Het is en blijft Gods volk.De enige democratische speldeprik tussen al die islamitische landen.Het land wat zo belangrijk is en waar zoveel zegen vanuit gaat. Want wie Israel en Zijn volk zegent, wordt gezegend.
Ik ben bevoorrecht dat ik hier in Jeruzalem mag wonen.
Chana
 
 
Hoe God tot Zijn doel komt hangt van ons af??????!!! Ik denk dat we de Bijbel dan verkeerd lezen of aan God twijfelen.

Ik ben overtuigd Christen en zeer betrokken bij Israel, vanwege mijn Israelische man. Ik bezoek Israel en Palestina regelmatig.

God is voor rechtvaardighei d en recht. Niet voor zionisme!
In de Palestijnse gebieden wonen enorm veel Christenen. ONZE broeders en zusters. Christenen in Israel worden door Orthodoxe Joden vervolgd. Waarom ziet niemand dit?
Ik steun Israel, omdat het Gods volk is. Maar ik steun Palestijnen omdat het onze broeders en zusters zijn. God is voor recht en vrede. Niet voor zionisme ten koste van de medemens. Ik ben voor Israel maar God heeft onze ´inspanning´ niet nodig om tot Zijn plan te komen. Onze Palestijnse broeders verdienen OOK onze steun en gebed.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven