Home Actueel Midden Oosten Waarschuwingen; Raadselachtige plaag, Vredesvloten gestrand

Waarschuwingen; Raadselachtige plaag, Vredesvloten gestrand

Syrische Militairen Klik voor ware grootte
Syrische Militairen

Raadselachtige plaag velt Syrisch leger

President Bashar Assad van Syrië waarschuwde de 5e juli op doorreis in Madrid, dat de steeds slechter wordende relatie tussen Turkije en Israël betekent dat “de waarschijnlijkheid van een oorlog” in de regio groter is geworden. Maar, voegde hij eraan toe, zijn leger is momenteel niet in staat om te strijden.

Lees het rapport 'PRO/AH/EDR> Plague - Syria: military, susp. RFI' op de website van ISID.

Een groot deel van het Syrische leger is ziek. Een geheimzinninge ziekte, noem het gerust een plaag, treft vooral de recruten. Men vermoet dat de plaag wordt veroorzaakt door slecht drinkwater en voedsel op de legerbases. Daarbij komt nog dat Syrië, na een paar jaar droogte, nu geteisterd wordt door een hittegolf. De Internationale Organisatie voor Infectieziekten vreest dat deze plaag nog grotere schade zal aanrichten in het Syrische leger.

De haard van de plaag ligt in het leger en gevreesd wordt dat soldaten die met de Ramadan (half augustus) met verlof gaan, de ziekte verder over het land gaan verspreiden. In het land hebben een kleine 60.000 boeren door de hitte en droogte al hun vee verloren. Tienduizenden andere boeren verloren een groot deel van hun vee. Anderen vluchten uit het land.

Syrië is een verklaarde vijand van Israël. Hezbollah werd en wordt van raketten en andere wapens voorzien door en via Syrië. Het leger was in voortdurende paraatheid en stond klaar voor een oorlog met Israël. Zouden deze rampen, de hittegolf en de geheimzinnige ziekte in het leger een waarschuwing zijn van de HERE, de God van Israël? Immers Hij wil niet dat de goddeloze omkomt, maar dat deze zich bekeert en leeft. Dat geldt ook voor zijn vijanden. De God van Israël staat erom bekend dat Hij altijd waarschuwt.

“Vredesvloten” gestrand

De tocht van “vredesvloot” waarvan het vlaggeschip, de Mavi Marmara, 40 strijdbare terroristen aan boord had, is een groot propagandistisch en politiek succes voor de vijanden van Israël geworden. Dus werden er onmiddellijk nieuwe “vredesvloten” gepland en voorbereid. Zelfs Iran liet had twee schepen klaar om naar Gaza op te stomen. Desnoods begeleid door de beruchte Nationale Garde van Ahmadinejad. Ook vanuit Libanon lagen nieuwe “vredesvloten” klaar om de Israëlische blokkkade van Gaza te doorbreken. Eén van de boten, de Maryam zou alleen door vrouwen “bemand” worden. Als er iets zou gebeuren dan zou dat extra ‘leuk’ zijn voor de op sensatie en anti-Israël propaganda beluste internationale media. Dat er iets gebeuren zou, stond vast. Desnoods zou er een confrontatie worden geforceerd.

Israël was zich koortsachtig aan het voorbereiden op de komst van de “vredesvloten” en ging aan de andere kant ijverig door met vredesonderhandelingen met Abbas van de Palestjnse Autoriteit.

Wanneer zou de wereld eens begrijpen dat ‘vrede’ helemaal niet op de onderhandelingstafel ligt? Israël wil vrede, de andere partij wil de vernietiging van Israël en gebruikt het woordje ‘vrede’ als wapen om gevaarlijke concessies van Israël los te krijgen. Waarbij men de rest van de wereld aan de Palestijnse kant, als steun in de rug, weet.

Terug naar de ‘vredesboten’. Iran heeft besloten hun vloot in de haven te laten liggen. Vanwege “Israëlische dreigementen”, zegt Teheran. De afvaart van de Libanese vloten is voor onbepaalde tijd uitgesteld of misschien zelfs afgelast. Weer een waarschuwing van de HERE, de God van Israël? Want de HERE der heerscharen zegt: “IK ben voor Jeruzalem en Sion in grote ijver ontbrand, maar IK ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl IK maar een beetje vertoornd was, meehielpen ten kwade” - Zacharia 1:14.

God werkt in en aan Zijn volk Israël en wie zal het tegenhouden? Boven die overmoedige volken hangt de toorn van de Almachtige. Zij zijn en worden gewaarschuwd.

11 Reactie(s)

 
 
Beste Jan van Barneveld, wie nu nog twijfelt aan de almacht van de God van Israël, zal het zwaar te verduren krijgen. Dat blijkt wel nu de z.g.n.'vredesboten' werkeloos aan de kant blijven liggen. Ook hier zien we dat de intense gebeden door Joden en christenen, die achter Israël staan, gehoord en verhoord worden. Jesaja 41: 8-13, spreekt er duidelijk over hoe God om gaat met zijn volk. Het laatste vers luidt: Want ik de HEER,je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen. wie kan de Here God dan weerstaan? Geen Syrië, Geen Iran,Geen Hamas,of wie dan ook, want vrede betekent voor hen de ondergang van Israël, maar dat zal de HEER God verhoeden, zoals nu ook blijkt. We mogen hopen dat nog velen uit de Islamitische wereld tot geloof mogen komen in de God van Israël, want hij heeft ieder mens op deze aarde lief. Voor velen misschien onvoorstelbaar, maar zo is onze Heer Jezus Christus.Ook daarvoor is ons gebed hard nodig. Ik ben en blijf een trouwe christen voor Israël bidder.
Ik wens je de zegen en vrede van de God van Israël toe, die alle macht heeft in hemel en op aarde.
Hartelijke groet:
Agatha.
 
 
Shalom Jan.
Vanaf 5 juni j.l. is er iets wat mij enorm bezig houd.
Nl. een profetische boodschap Door DE HEILIGE GEEST.
Eerst moet je erzelf doorheen,dan ga je in gebed met brs. en laat je het toetsen.en uiteindelijk krijg je een bevestiging.
o.a Dirk v.Grenderen heeft het op zijn site laten staan.
En nu voel ik mij ,weer na gebed verplicht en na het lezen van je laatste stuk Jan het naar jou te mailen.
Zie wat je er mee doet.
Hier de boodschap.

Door DE HEILIGE GEEST ZegtDE HEER.
Omverwerpen zal IK het volk van Nederland,zijn geestelijke leiders,zijn regering,zijn koningshuis.
Christenen van Nederland komt tot bezinning en bekeert u .
DE EEUWIGE voert een rechtsgeding voor ZIJN volk Israel,ja ook tegen Nederland.
Hoort HET WOORD DES HEREN,land ,land land,,,,TROOST, TROOST MIJN volk zegt UW GOD.

toets alles en zie of het zo komt.

Je Br. Lou.
Beste Lou,

In Zefanja 2:1-3 lezen we de volgende profetie:

"Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt - als kaf gaat een dag voorbij - voordat over u komt de brandende toorn van de HERE, voordat over u komt de dag van de toorn van de HERE. Zoekt de HERE, alle ootmoedigen van het land, jullie die Zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn van de HERE".


1. Er is dus ruimte tussen Gods besluit om te oordelen en de uitvoering an het besluit.
2. Er is tijd van genade, maar "als kaf gaat die dag Voorbij".
3. Een oproep aan de gelovigen: Gebed en verootmoediging .
4. Bij de HERE is er geborgenheid.


Beste Lou, jouw boodschap komt heel dichtbij de woorden van de profeet Zefanja.

De HEER zegene je.

Jan van B.
 
 
Weet soms iemand of dit hiermee te maken heeft?
Er is een profetie van Bileam in numerie 24-24.
Hier worden Heber en Assur genoemd, en zijn dit plaatsen of volken en hoe heet dit nu?
Ik heb dit pas gelezen en moest aan de vredesschepen denken maar ik weet niet of ze van Cyprus zijn vertrokken.
groeten Sjaak
Dag Sjaak,

Mijn complimenten voor het feit dat je serieus profetie naast hedendaagse gebeurtenissen zet.
Ook verstandig dat je een en ander met anderen deelt en het laat onderzoeken.
Ik heb genoemde profetie van Bileam even bekeken.
Assur is het huidige Irak.Land en/of volk.
Eber of Heber is een volk dat niet terug te vinden is.
Het verband met de 'vredesvloot' zie ik niet.
Een hartelijk shalom
Jvb
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Op Xandernieuws.punt.nl en Weeswaakzaam.info zie je ook veel berichten die met de eindtijd te maken hebben. Helaas zitten daar ook wilde sensatie- en speculatieverha len daarbij en worden daar ook occulte bronnen aangehaald.

Wat moet ik als christen met die sites doen?
Dag Moi,

Leuk dat je er weer bent.

Inderdaad bevat Xandernieuws vaak interessante berichten.

Jouw waarneming dat er ook veel speculatieve zaken in staan, is ook de mijne.

We moeten voorzichtig zijn om onze geloofwaardighe id niet te verliezen.
Er wordt zoveel geleuterd, niet alleen door politici, en zoveel elkaar nagepraat zonder controle.
Ook hier geldt wat Paulus adviseert: "toetst alles en behoudt het goede" (1Thes.5:21). Maar dat toetsen is wat betreft jouw vraag niet makkelijk.

Dus zou ik zeggen: Als er vraagtekens in je opkomen, wees dan voorzichtig met de betreffende informatie.

Shalom
Jvb
 
 
Lees het volgende op http://www.raptureready.com/featured/kelley/jack126.html:

Citaat:
Matt. 24:34, Psalm 90:10 and Isaiah 23:15

Based on these verses I believe Jesus said His 2nd Coming would take place about 70 years from the time Israel became a nation again in 1948. (As I demonstrated in “Why The Re-Birth Of Israel Is A Sign Of The End”, it doesn't make sense to tie Matt. 24:34 to specific signs that happen just a few years before the 2nd coming.) Adding 70 years to 1948 brings us to the end of 2018. When Daniel's 70th Week begins, there will only be seven years left until the 2nd coming. That means Daniel's 70th Week will have to begin 7 years prior to 2018, in 2011. Other clues indicate the 2nd Coming will likely happen on Rosh Hashanna, also known as the Feast of Trumpets and the Jewish New Year. Because it takes place at the time of the new moon rather than on a full moon, it's often difficult to determine the exact time of its arrival. For this reason it was sometimes referred to in the past as the feast where no man knows the day or hour. Jesus used a form of this phrase 4 times in the span of 23 verses while referring to the time of the 2nd Coming (Matt. 24:42, 44, 50, Matt 25:13). Computer projections tell us that in 2018 Rosh Hashanna will occur on Sept. 9-10. But it takes a confirmed visual sighting to make it official and Matt. 24:29 says the moon will not give its light following the end of the Great Tribulation, so no one will know the day or hour of His return until they see Him coming on the clouds of the sky with power and great glory. (Matt. 24:30)


Tussen nu en de komst van de antichrist ergens dit jaar of volgend jaar, daarmee samenhangend ook de Opname, kan nog heel wat gebeuren: oorlog in het Midden-Oosten, complete instorting van de economie, val van de V.S.!

Ik weet het haast wel zeker dat de Heere Jezus in 2018 terugkomt en niet pas in 2050, zoals sommigen dat menen te denken!
 
 
In 1 Joh.2:18 env. zegt Johannes dat de geest van de anti christ uit onze gelederen opkomt, met andere woorden, de antichrist staat als een leraar in de kerk (gemeente) en verkondigd daar een dwaalleer met bedrieglijke wonderen en tekenen.
Ook Paulus zegt in 2 Tess. 2 dat de weerhouder van de mens der wetteloosheid bekend is bij de gemeente van Thessaloniki. Let ook op Daniel 7 met het visioen met de 4 dieren, waar een kleine hoorn opkomt die woorden spreekt tot de Allerhoogste.
Beste F.Dijkstra,

Veel dank voor uw bijdrage.
Inderdaad, wie is die antichrist?
Ik heb de door u genoemde tekst even opgeslagen. Johannes kondigt aan dat er "een antichrist komt" en dat er "veel antichristen zijn opgestaan". Dat laatste komt overeen met de voorzegging van de Here Jezus dat er 'valse christussen" zullen komen. In de tijd van Johannes, door de eeuwen heen en vooral nu. Die 'valse christussen' of antichristussen " hebben inderdaad vaak een christelijke achtergrond, zoals Johannes ook zegt "Zij zijn van ons uitgegaan". Maar er komt ook een antichrist. Een wereldleider, zoals u schrijft: 'de kleine hoorn" van het beest uit Daniël 7. Het beest uit Openbarig 16:13, dan gevangen wordt met zijn profeet in Openbaring 19:20, het "beest uit de (volkeren)zee met zijn valse profeet en zijn wereldrijk, die uitvoerig in Openbaring 13 worden beschreven. Over de identiteit van die antichrist is door de eeuwen heen en in onze tijd steeds meer, veel gespeculeerd. Het 'getal van het Beest', 666, is al op veel personen geplakt. Vaak na ingewikkeld rekenwerk. De Pauls is een kandidaat voor veel mensen uit Reformatorische kringen. Een islamitische (Turkse?) kalief is een pas opgekomen kandidaat. Obama wordt nog steeds genoemd. We weten het nioet, maar moeten wel waakzaam zijn. Ook over de "weerhouder", die u aanhaalt en die door Paulus is genoemd is nogal wat discussie. Velen zien hierin de Gemeente van de Here Jezus, die dan opgenomen zou worden. Anderen noemen de Heilige Geest die de kracht van God op aarde vertegenwoordig t en veel kwaad tegenhoudt. Anderen wijzen op een stelsel van rechtvaardige wetten en gevoel voor rechtvaardighei d dat er nog steeds, hoewle in steeds geringere mate, is de wereld is. Zoals dat er is, kan de macht van Satan niet ongeremd z'n gang gaan, zoals in Openbaring 13 beschreven wordt. Laten we waakzaam blijven en biddend Gods werk doen zoals het dag is. Want er komt een nacht waarin niemand werken kan, zegt de Here Jezus Zelf. Die duisternis wordt veroorzaakt door de duistere tegenstander van God, Satan. Maar uiteindelijk weten we dat Jezus Overwinnaar is. Op Hem is onze hoop gevestigd.
H.Gr.

Jvb


 
 
Ik zou graag uw mening willen weten over de uitleg van Walid Shoebat betreffende het woord zeshonderdzesen zestig in het Grieks.
Hij legt uit, dat dat woord voluit (niet in cijfers) een kwart slag gedraaid in het Arabisch betekent: in de naam van allah.

http://www.youtube.com/watch?v=GtquNNEO7Fw

Heb bijna al zijn sermons beluisterd en vind ze adembenemend mooi.
Met vriendeijke groet,
jedeha
Dag Jedeha,

Dank voor je reactie.

Ik heb het zeer interessante boek van Walid Shoebat gelezen en veel van geleerd. Dat zul je wel merken als je mijn boek "Eindtijd, Israël en de Islam" leest. De pagina's 369 en 370 gaan over de ingewikkelde kwestie van 666 en die Arabische tekst. Ik kan er niet over oordelen, omdat ik niets van het Arabisch weet. Als je wilt, kan ik je een kopie van die pagina's toesturen. Als dat tenminste toegestaan is.

Shalom
Jvb
 
 
Geweldig om te zien hoe God Zijn volk blijft beschermen en behoeden tegen al het kwaad tegen Israël, God houd zich aan Zijn woord:

Genesis 12:3 3.Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken

Wat ik niet begrijp is dat de wereld ondanks door alles wat er gebeurd niet inziet dat Israël Gods volk is.

Ik bid elke dag voor vrede in Israël en kijk uit naar de terugkomst van onze Messias en dan zal de wereld zien wie de ware Schepper is van hemel en aarde.

p.s.
Meneer van Barneveld, ik wil u complimenteren met uw geweldige site en programma op Family 7. Hoop dat u hier nog heel lang mee doorgaat.

God's onmisbare zegen toegewenst.

Groeten,
Tjeerd
Dag Tjeerd,
Dank voor je vriendelijke en bemoedigende reactie.
Ik hoop dat ik er niet zo lang mee hoef door te gaan.
Want dan duurt al die narigheid, dat antisemitisme, die oorlogen en geruchten van oorlogen enz. nog langer.
We hopen en bidden dat de God van Israël snel tot zijn doel komt met zijn volk en dan ook met de wereld.
Dan pas kunnen we straks met Kerst zonder verlegenheid het 'Vrede op aarde' zingen.
Inderdaad is gebed het belangrijkste wat we voor Israël kunnen doen. Dan, vanuit onze gebeden, zal God je
wel een weg wijzen naar wat je meer kunt doen.
Wat Family7 betreft, hoop ik dat we, dhr. Dolf v/d Vegte en ik, begin september een nieuwe serie kunnen maken.

De HEER zij met je

Jvb
 
 
een nieuwe serie!!! top blijf daarmee doorgaan...

Evangelisch Nederland maar vooral ook de REST! is toe om de connecties van de nieuwe wereldorde blootgelegd te krijgen. met andere woorden, hoe ons dagelijks systeem beinvloedt zou kunnen zijn door schaduwgenootsc happen die ervoor zorgen dat er in de politiek dusdanige verschuivingen plaatsvinden die ertoe lijden dat de NWO (New World Order) waar de vrijmetselarij naar streeft en vele zusterondernemi ngen. (Die tevens wel hun eigen boekhouding verzorgen, waardoor de vrijmetselaars zijn ingedekt. In de politiek zijn deze mensen voorstander van de vrije markt economie, om eerst een crisis te creeren , waaruit chaos ontstaat, om vervolgens een nieuwe gevestigde orde op te zetten.

Gelukkig heeft God profetisch bepaald dat naarmate de tijd verderd, de kennis zal toenemen. Tevens heb ik laatst een film gezien van Michael Root, beste Jan. Hij is messiaans bekeerd Jood en rekend vanuit de hebreeuwse kalender (zoals het hoort).Hij gaf mij inzicht in de feestdagen van de joden, gekoppeld aan de bediening van de Here Yeshua. Ik vond het zeer interessant! Mogelijk kun je daar ook nog iets over kwijt!uiteindel ijk wereldwijd het systeem van babylon/rijk van de antichrist zal draaien. (De club of Rome is ook de moeite waard om een kijkje te nemen m.b.t. vorderingen end. kwam ik achter, www.green-agenda.com, precies zoals voorzegt in Gods Woord.

Gods zegen en stay blessed

greetz Richmond
Beste Richmond,

Weer bedankt voor je reactie.

De christelijke wereld van eindtijdonderzo ekers wemelt van de complottheoriën .
All die groepen die je noemt zullen daar op een of andere manier bijhoren en hun steentje bijdragen
aan de komst van de eindtijd en het rijk van de antichrist. Zelfs de normale wetenschap draagt daar onnbewust aan bij. En de komst van de EU, de veranderde houding van Turkije enz. Hoe dat allemaal in elkaar past weet ik echt niet. Ik merk
alleen tendenzen en ontwikkelingen in de samenleving op. Wel weet ik ook dat de ene groep meer occult en in handen van de Tegenstander is dan de andere. De ene werkt bewust mee en de wetenschap kan er niets aan doen dat de uitvindingen verkeerd gebruikt worden. Wij bidden en werken in de goede richting....de komst van het koninkrijk vamn God. Dat deden Johannes de Doper en de Here Jezus ook. Zij predikten: "Bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabij gekomen". Dat geldt ook niet. Zo staan we voor het Evangelie dat redding, bevrijding en genezing brengt. Zo staan we achter Israël, het volk dat, ook wat het komende Koninkrijk betreft, een door God uitverkoren knecht van de HERE is. Tegelijk letten we op al die negatieve krachten die het tegenbeeld van Gods Koninkrijk, het rijk van de antichrist bevorderen.


Moge de Here Jezus Messias spoedig komen.

Jvb
 
 
geachte heer/mevrouw

ik las uw stukje over de wederkomst in 2018 allereerst weet ik zeker dat niemand dat weet en dat het ook niet terug te vinden is in de bijbel en of in de heilige geschriften van het joodse volk.want zelf de HEERE JEZUS DE ZOON VAN GOD weet niet wanneer die dag zal komen.
want zoals u het zegt/gelezen heeft zou beteken dat de Bijbel een boek is waar je de toekomst mee kan voorspellen.De HEERE JEZES weende bij de inkost in Jerusalem,om dat HIJ zag wat er ging komen.En HIJ zeide toen ook HAAST U WANT HET EINDE IS NABIJ."

psalm 146:3 voor alle mensen
Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den Heer', zijn God

shalom
arjan
Beste Narja,

Bedankt voor je reactie. Voor het aanhalen van de oude psalm, die vandaag nog even actueel is.

Zelf heb ik nergens gezegd dat de Here Jezus in 2018 terugkomt.

Kunnen we niet met zekerheid zeggen.

Ik ben benieuwd hoe je eraan komt dat ik dat gezegd zou hebben in een artikel of iets dergelijks.
Sommigen zeggen dat eind dot jaar de zeven jaren van de antichrist beginnen.

Weten we niet.

Aan de andere kant zijn de 'tekenen van de tijden' wel zo dat er binnenkort veel eindtijdgebeurt enissen kunnen gaan plaatsvinden.

Ook zegt de Schrift dat we bereid moeten zijn, als 'mensen die op hun Heer wachten'.


Een hartelijk shalom van
Jvb

 
 
Als we bedenken hoe groot onze GOD van Israel is,dan is HIJ nog groter dan we ons kunnen bevatten en hoe nietig we zijn!!!Daarom is het vaak wijs en verstandig om de Bijbel te sluiten en ons te richten op HEM tijdens onze stille tijd!!!


Beste Joop,Dank je vor je reactie.

Inderdaad, “How great is our God”.

Als we zijn machtige daden in onze tijd zien, en die zien we voornamelijk aan Ziin werk in en voor Zijn volk Israël, dan kunnen we inderdaad alleen maar vol stille aanbidding naar hem, de God van Abraham de God van Izak en de God van Jakob opzien.

Maar nooit de Bijbel sluiten. Want we komen tot stilheid en lofprijs aan de hand van Zijn Woord.

“U komt stilheid toe, een lofzang in Sion”.

Shalom,Jvb

 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven