Home Actueel Israël Israël en de kabinetsformatie

Israël en de kabinetsformatie

Rutte, Verhagen en Wilders in de kamer. Klik voor ware grootte
Rutte, Verhagen en Wilders in de kamer.

De Nederlandse politiek komt op mij over als kinderachtig gezeur en puberaal elkaar vliegen afvangen. Vooral rondom de verkiezingen en tijdens de huidige kabinetsformatie is dit duidelijk geworden.

Toch zijn er momenteel twee zeer belangrijke zaken die een grote rol spelen in het spel om de macht in ons kleine land. Dat zijn niet de bezuinigingen. Daar wordt men het toch wel over eens. Dat zijn ook niet de sociale zekerheid en de ontwikkelingssamenwerking. De verschillen tussen de diverse partijen zijn niet te groot en zullen, wat voor kabinet we ook krijgen, in de praktijk nog minder worden.

Zeer opvallend is de felle tegenstand van het links-politieke establishment tegen de combinatie VVD, CDA en PVV, in welke vorm ook. Alles wordt uit de kast gehaald om die rechtse regering te stuiten.

Waarom?

Willen ze persé de macht? Afkeer van Geert Wilders en de ideeën van de PVV? Geld en positie? Al die zaken zullen wel spelen, maar verklaren niet de ongewone felheid en soms kinderachtige vindingrijkheid waarmee de mogelijkheid van dit rechtse kabinet met gedoogsteun van de PVV wordt bestreden.

Er zijn twee zaken die niet openlijk spelen, maar op de geestelijke en ideologische achtergrond een beslissende rol spelen.

Ik noem ze kort:

1. Israël

Is het u niet opgevallen dat ‘links’ in het algemeen zeer anti-Israël is? Dat de CDA’er Verhagen als minister van Buitenlandse Zaken zich regelmatig als reëel en eerlijk tegenover Israël en de M.O politiek opstelt? Wat moedig is als we kijken naar de opstelling van de EU tegenover Israël. De duidelijke pro-Israël houding van Wilders is bekend. Hij heeft bijna twee jaar in een kibboets gewerkt. Ook de VVD is niet onwillend tegenover een eerlijk standpunt in de (propaganda)strijd van de Palestijnen tegen Israël. Van Baalen, de VVD-man in het europarlement stelt zich, als een van de weinige uitzonderingen, positief tegenover Israël op.

Vanuit de Bijbel, Gods Woord, gezien is dit van groot belang voor ons volk. Immers er staat geschreven: “Ik zal zegenen wie u zegent en vervloekt is wie u vervloekt”. Het is, net als bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht, een politieke wet dat volken en landen die Israël zegenen, goed zijn voor het Joodse volk, gezegend zullen worden. Volken waar Joden worden gediscrimineerd, zich niet veilig meer weten en wegvluchten (zoals momenteel in Frankrijk) krijgen met oordelen te maken. Vandaar dat het van levensbelang is dat we een regering krijgen die goed is voor Israël. Misschien zelfs een laatste kans voor ons volk. Vooral nu de hoofdstroom van de kerken het laaat afweten.

2. Islam

Het is duidelijk dat de Islam een religie, een ideologie is met een politiek doel. De hele wereld onder een kalifaat onder de sharia. Dat wordt niet alleen door radicale terroristengroepen met geweld bevochten. Er is ook een steelse, bijna onopvallende islamisering van onze samenleving. Vooral in Frankrijk en Engeland is dit zeer duidelijk. Deze islamisering wordt op demografische, politieke, sociale, juridische en economische terreinen bevochten. Wilders heeft hier een goede kijk op. Al zou hij die visie misschien iets voorzichtiger naar voren kunnen brengen. Als de ‘C’ van het CDA wakker wordt, kunnen hun ogen hier ook voor opengaan. Ook de VVD kent leiders die dit zien. Hier moet uiteraard voorzichtig en menselijk mee worden omgegaan. Maar de ogen ervoor sluiten staat gelijk aan het toestaan, ja bevorderen van de islamisering van onze samenleving. Dit is een tweede, geestelijke reden waarom links zo tekeer gaat tegen de huidige plannen voor een nieuwe regering.

32 Reactie(s)

 
 
Wat fijn Jan dat je dit naar voren brengt!
Je verwoordt precies wat ik al een tijdje overdenk.
De blunder die de naieve linkse kliek maakte door Lubbers te verzoeken om eerst een rechtste coalitie te onderzoeken is naar mijn inzicht geen toeval maar een ingrijpen van God omwille van het standpunt van de PVV met betrekking tot God's volk Israel.
God's belofte: "Ik zal zegenen wie u (Israel) zegent" geldt voor ieder mens, gelovig of ongelovig. Onverkort geldt ook: "Wie u (Israel) vervloekt, zal Ik vervloeken".
Misschien dat de blinde linkse beleidsmakers in DenHaag nu eens duidelijker aan hun verstand gepeuterd zullen krijgen dat de Islam geen religie is (waarop dus de wet op de godsdienstvrijh eid van toepassing kan zijn), maar een vrijheidsberove nde ideologie omkleed met een zooi rituelen en als zodanig moet worden onderkend een groot gevaar voor de samenleving te zijn.
Je noemde een aantal namen van regeringvertege nwoordigers met een heldere kijk op het bestaan van Israel.
Ik wil graag ook Bas Belder daaraan toevoegen.
En ja, het zou goed zijn wanneer het CDA eens wakker wordt want nu is het slechts een partij voor religieus geinteresseerde n met een beperkte voorkeur voor Christelijke normen en waarden.

God's rijke zegen op je arbeid toegewenst!
Dank je Cees, voor je snelle reactie.

Vergeet niet dat we er nog lang niet zijn.
De hele route moet vergezeld worden door onze gebeden.
Het eindpunt van die route ligt veel verder dan een rechtse, pro-Israël regering.
Want het is voor ons land: OPWEKKING of OORDEEL.Misschien is dit inderdaad een laatste kans.

Shalom

Jvb
 
 
Wat ook tekenend is is de oorverdovende stilte van de Christen Unie.

Oh nee, ze zeggen toch wat;

Dagelijke standaard;

CHRISTENUNIE: GEDOOGSTEUN PVV KAN “GEWELDDADIGE GEVOLGEN” HEBBEN

In dit schrijven van de voorzitter van de Eerste Kamerfractie, de heer Egbert Schuurman, wordt duidelijk hoe de ChristenUnie zal omgaan met een minderheidskabi net van VVD en CDA. Er zal niet alleen geen gedoogsteun worden verleend, maar elke vorm van (ad hoc) steun lijkt door de nadrukkelijke woordkeus en toonzetting uit den boze. Tenminste, zo moet de brief haast wel worden gelezen, hetgeen tot een permanente blokkade van (goedgekeurde) wetsvoorstellen vanuit de Tweede Kamer zal leiden.

De situatie dreigt dat niet de inhoudelijke afweging centraal staat – en al helemaal niet op de voor de Senaat gebruikelijke wijze waarbij partijpolitieke motieven doorgaans een (veel) kleinere rol spelen dan in de Tweede Kamer - maar dat sprake is van een principiële en algemeen afwijzende houding ten opzichte van het aanstaande minderheidskabi net en al zijn voorstellen. Ongeacht of dat kabinet in zijn regeerakkoord de democratische rechtsstaat volledig garandeert. Het gaat de ChristenUnie er louter om dat de PVV van Geert Wilders geen verder podium krijgt en wil dat op deze ondermijnende en onbezonnen wijze bereiken.

Ook valt op dat de ChristenUnie expliciet hint op toekomstig maatschappelijk geweld als (in)direct gevolg van de rol van de PVV als gedoogpartner van een VVD-CDA kabinet. Een schandalige uitspraak die eerder als legitimatie van dergelijk geweld moet worden beschouwd, dan een poging om die te voorkomen.
Het suggereren van dit oorzakelijk toekomstscenari o moet worden gezien als een daad van grote onverantwoordel ijkheid, die een verdwaalde gek precies de morele steun en rechtvaardiging kan verlenen om een aanslag te plegen. Wilders en de zijnen moeten immers gestopt worden voor het te laat is, zo kan de panikerende noodklok van Egbert Schuurman met enig kwade wil worden begrepen. Hiermee is de ChristenUnie een (links)extremis tische en gevaarlijke partij aan het worden.


http://fp.dagelijksestandaard.nl/2010/08/christenunie-gedoogsteun-pvv-kan-gewelddadige-gevolgen-hebben/

Walgelijk.


Terecht vroeg Geert Wilders in een debat op de man af aan Arie Slob of hij een uitspraak wilde doen over de Islam.

Arie Slob ontweek laf de vraag.

http://www.youtube.com/watch?v=PMX-MSImsN0
Totaal blind. Totaal bang.
Dank je, beste R, voor dit ernstige vermaan aan de Christen Unie.
Helaas heb ook ik de indruk dat ze hard op weg zijn het CDA links te passeren.
Ik kan me best voorstellen dat je diep teleurgesteld bent.
Vermoedelijk ben je een oud-christen Unie stemmer!
Vandaar je frustratie en je wat harde taal die daaruit voortkomt.
Ook ik, moet ik je eerlijk zeggen, heb de laatse keer niet (meer) op de CU gestemd.
Jammer, jammer.


H.Gr.

Jvb
 
 
Beste Jan van Bareneveld,
Zien wij hier een stukje van de oordelen die ook over ons land gaan? Laten wij dan hopen en bidden, dat de christenen in ons land opstaan en achter minister Verhagen zullen gaan staan als hij Israël verdedigt tegenover de links schreeuwende partijen, die hun kruid hebben verschoten. nu is daar nog een, hopelijk, opening voor. Vergeten de christenen in ons land, dat ook wij op deze manier vervolgd worden, door een geheel links kabinet te vormen? we mogen hopen dat de visie van Geert Wilders, vele ogen zullen openen juist van hen die als kerkleiders en christenen geen goed woord voor Israël, onze oudste broeder, over hebben. Wij moeten Israël tegenover de gehele wereld samen zegenen en hen blijven verdedigen, zoals Bas Belder ons laat zien hoe hij dat doet in de Europarlement.
Zo kunnen wij de linkse schreeuwers laten zien, dat wij niet onder de indruk zijn van hun geschreeuw en vast houden aan Gods belofte, door zijn verbond Met Israël niet te vergeten. Dit zit ook de Islamitische wereld niet lekker, maar ook zij zullen de sterkte van de Here God, die zijn volk niet zal ten onder doen gaan, eens moeten erkennen. Wanneer? Daar moet nog heel wat voor gebeuren, helaas.
Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst op uw werk. Agatha.
Dag Agatha,

Dank voor je snelle reactie op mijn kort stukje, waarin ik wees op de rol die onze houding tegenover Israël speelt in de huidige strijd om een nieuwe regering. Moge de HEER ons land nog eenmaal enadig zijn.

JvB
 
 
Al heel lang lees ik de artikelen op deze site. Ben daardoor een waar medestander voor Israel geworden! Ik kijk elke keer weer uit naar nieuwe info. Kan me ook kwaad maken als het nos journaal hun informatie over Israel negatief gekleurd brengt. Maar over de kabinetsformati e: Ik vraag me af of Geert Wilders echt zo geweldig is als het nu lijkt. Misschien is zijn pro israel houding iets wat christenen er nu 'inluist', terwijl straks - als er misschien andere wetten komen die godsdienstvrijh eid voor islamieten beperken, ook (onbedoeld?) voor christenen gaan gelden... waardoor het voor christenen straks ook een stuk moeilijker wordt om in vrijheid het geloof te beoefenen...Of is dit een te vergezocht scenario?
Dag Marten en Nelleke,

Dank voor jullie voorzichtige reactie.

Jullie moeten wel erg jong zijn, want je schrijft"'Al heel lang lees ik de artikelen op deze site'. Maar 'deze site' bestaat nog niet zo lang. De artikelen wel. Ik schrijf al zo'n 40 jaar voor de Oogst.

Nu Geert Wilders. Ik weet niet wat hij gelooft. Kan en mag daar niet over oordelen. Het gevaar wat jullie schetsen is niet denkbeeldig. Maar ik denk dat het niet van Wilders zal komen. Om het eens heel pragmatisch te stellen: Hij heeft de christenen te hard nodig in zijn strijd tegen de politieke aspiraties en ideologie van de Islam. Bovendien heeft hij veel van de joods-christelijke basis van onze cultuur geproefd om daar aan te komen. Hij zal ook het grondwettelijke recht op godsdienstvrijh eid niet aantasten. Ook niet voor Moslims, Boeddisten, Hindoes enz. Jullie scenario zal eerder een angstige realiteit worden als de EU verder gaat met een bondgenootschap met de Islamitische landen. Waardoor de Islam langzaam maar zeker de macht overneemt in Europa. Eurabië onder de sharia is dan de toekomst vor onze kinderen. Dat Eurabië kan dan makkelijk uitlopen op het rijk van de antichrist, zoals in de Bijbel voorzegd. Een kerk die leeft vanuit de kracht van het Evangelie, het zout van de aarde, kan dit nog tegenhouden.
Het is: "Opwekking of oordeel"Shalom

Jvb
 
 
Ik als Wajong'er houd mijn hart vast als de VVD als grootste partij gaat regeren. Want de VVD wil voor minimaal 18 miljard Euro flink bezuinigen op o.a. de Sociale Zekerheid en de zorg en dat betekent dat de chronisch zieken en gehandicapten met een uitkering op het Sociaal Minimum keihard getroffen zullen worden indien wij niet opletten! Denk maar aan lagere uitkeringen, fors hogere eigen bijdrages in de zorg, of het schrappen van bepaalde vormen van zorg. En dat betekent één ding, namelijk armoede en grote sociaal-maatschappelijk e problemen, hoe pro-Israël het kabinet ook mag wezen!

Laten we dan ook de bezuinigingen die beslist noodzakelijk zijn om onze staatsfinanciën op orde te brengen dan ook in de handen van de Heere God leggen en ook bidden dat de zwakkeren in de samenleving zoveel mogelijk ontzien zullen worden!
Beste Moi,

Dank voor je reactie.

Inderdaad is sociale gerechtigheid een zeer belangrijk thema uit de Bijbel.

Sodom en Gomarra werden verwoest omdat, ik citeer nu Ezechiël 16:49,

"Zie dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: in trots, overdaad en
zorgeloze rust leefde zij met haar dochters zonder de ellendige en de arme
te ondersteunen".


En het oordeel van de Zoon des mensen (dit is één van de titels van de Here Jezus) over de volken gaat over hoe de volkens omgaan met de hongerige mensen (hongersnoden), dorstigen (schoon water), vreemdelingen (vluchtelingen in ons land), mensen die geen geld hebben voor eerste levensbehoeften (kleding en huisvesting), gevangenen (vervolgde Christenen en anderen) en zieken.
Hij betrekt dat op twee categoriën van mensen:

1. "Mijn minste broeders", dus het joodse volk.
2. "deze minsten" dus de armen en verdrukten in bijvoorbeeld de zgn. Derde Wereld.

Lees het hele stuk maar even in Matteüs 25:31-46.

Zo zie je dat ook de sociale gerechtigheid een rol speelt bij het beoordelen en oordelen van de volken en dat ook hierbij de nood van en in Israël ('Mijn minste broeders) belangrijke is.
Zelf denk ik neit dat de pap van de verkiezingsprop aganda zo heet wordt opgediend als deze van het fornuis komt. Wat de ontwikkelingssa menwerking betreft mag aan de bilaterale hulp, (hulp van land tot land, bijvoorbeeld budgettaire steun) best wat bezuinigd worden. Niet aan de hulp via kerken en particuliere organisaties. Want die hulp is juist zeer effectief en bereikt de mensen aan de basis van de wereldsamenlevi ng.Dag Moi, ik hoop dat je wat geleerd hebt.

Jvb
 
 
Ik denk niet dat het scenario van 'sela' vergezocht is. Veel mensen vinden alle godsdiensten een pot nat, iedereen heeft er een andere naam voor, maar het is hetzelfde. Bij het bekijken van internetfora is het dan ook niet verwonderlijk dat alle ideetjes van Wilders met beide handen worden aangegrepen om alle religies te minimaliseren en het liefst te verwijderen. Heeft Wilders het over halalvlees, dan moet ook koshervlees en meteen ook alle rituele slachterijen verboden worden. Geen hoofddoekjes, dan ook geen keppeltjes of andere religieuze uiterlijkheden (dat ze zelf ook iets uitdragen door hun kleding of hun oranje versierde tuin/huis vergeten ze gemakshalve). Geen islamitisch onderwijs, dan ook geen ander religieus onderwijs want daarmee indoctrineer je de jeugd. Geen koran, dan natuurlijk ook geen Bijbel, soms liefst een algeheel verbod op religieuze opvoeding, verboden bijbel te lezen en te bidden met kinderen onder de 18 (hoe dat gecontroleerd gaat worden weet ik niet, misschien dat het registratie plan van Wilders ook hierbij kan helpen?)
Uiteraard is voor Israël iedere steun belangrijk, zeker waar zoveel christenen het laten afweten. Maar omdat Wilders (zelfverklaard agnost) niet op Bijbelse gronden pro-Israël is, zal hij uiteindelijk weinig ophebben met alle voor ons belangrijke religieuze aspecten en moeten we ons afvragen of we alleen vanwege zijn pro-Israël visie zo met hem moeten weglopen.
Dag Hannah,

Dank voor je uitgebreide reactie.

Je werkt het 'scenario van Sela' een uit door het met een aantal mogelijkheden en voorbeelden toe te lichten.
Voorbeelden die je van het internet plukt. Voorbeelden die in de communistische periode in Sovjet Rusland, inderdaad een vreselijke realiteit waren voor Christenen in de SU.

Voor mijn reactie verwijs ik je naar wat ik Sela geantwoord heb. Ook heb je gelijk dat de bijbelse gronden de sterkste basis vormen voor onze houding tegenover Israël. Maar iemand die zijn hersenen gebruikt ziet ook wel in hoe Israël omringd wordt door leugens. Hoe Israël bijna krampachtig probeert mensenlevens, levens van hun vijanden, te sparen in hun strijd tegen de vijanden. Vijanden die de dood zoeken in plaats van Joden en Christenen die het door God gegeven leven hoog achten. Vijanden die het een op hun religie gebaseerde eer achten Joden te vermoorden. Ze zien ook hoe Israël een laatste bolwerk is in de strijd van de Islam tegen de Joods-Christelijke basis van onze cultuur. Een basis die wijzelf, helaas inclusief veel kerken, ondergraven.

Nee, ik ben niet zo bang voor het scenario van Sela, maar wel voor wat ik zie als de steelse islamisering van onze samenleving en het verbond dat de EU sluit met de Arabische Liga, waarbij Europa zich aan de Islam overlevert en ons de rol van Dhimmi's wordt toebedeeld.


H.Gr.

Jvb
 
 
Beste heer van Barneveld e.a.,

Is niet alles wat de politicus Wilders onderneemt een strategische zet? Wat ik mij dus afvraag: is hij wat betreft Israel nu werkelijk realistisch, óf is dit wederom een aanval op de Islam, door simpelweg de grootste vijand van de Islam openlijk te steunen?

God kent onze harten. Zal hij ons land ook zegenen als wij Israel steunen zonder van haar te houden, zonder bijbelse beweegredenen? God geeft natuurlijk aan: 'Ik zal zegenen wie u zegenen en vervloeken wie u vervloeken', maar is hier wel spraken van zegenen? Is niet onze enige redding een Christelijke partij die pro-Israel?

Gods zegen,
Loyd
Beste Loyd,

Dank voor je reactie.

Zoals je schrijft, 'God kent de harten'. Ook dat van Wilders. Dus laten we daar niet over oordelen.

Nu je tweede punt.
Pro Israël buiten de bijbelse gronden??

Een prachtig argument. Je bent zelfs vromer dan de Bijbel.

Jetro, de schoonvader van Mozes, was een heidens priester over een heidens volk.
Hij steunde Israël en de Kenieten, dat was zijn stam, werden tot in verre geslachten gezegend.
Landen en volken steunden de joden zonder bijbelse gronden en ze werden gezegend.

Natuurlijk, als je Israël steunt op grond van Gods Woord is dat nog beter.
Vandaar dat we de SGP, van der Staay, moeten bemoedigen.
Maar ook Wilders.

Want zo is er misschien nog een zegen voor ons land weggelegd.


Shalom, beste Loyd.

Jvb
 
 
Een wat ontnuchterende en relativerende reactie van mijn kant: De Antichrist zal straks ook gedurende drie en een half jaar pro-Israël zijn. Ik vind dat dus geen argument om op iemand te stemmen. Zeker, Wilders verwoord wat de koranische islam inhoudt, maar scheert daarbij soms wel velen over één kam, en gebruikt naar mijn mening schofferende taal, iets dat gezien het feit dat hij bekennend agnost is, weer niet geheel vreemd is. Misschien moeten we ook eens wat voorzichtiger en nuchterder omgaan met wat wij in de krant en op tv zien. Een voorbeeld daarvan is de theoloog Erich Sauer, destijds leider van de Bijbelschool in Wiedenest, voor de tweede wereldoorlog in Duitsland zeer bekend om zijn uitleggingen van toekomstprofeti eën. Zijn graf wordt nog steeds druk bezocht door zijn vereerders uit de vrije kringen. Zijn boek 'Morgenrot der Welterlösung' werd ook in het Nederlands vertaald. Hij las eveneens de krant naast de Bijbel, maar die krant was helaas vergiftigd met de leugens van Goebbels. In zijn boek 'Der Triumph des Gekreuzigten' gaf hij drie jaren na de beruchte Kristalnacht, toen in Duitsland de synagogen in brand gestoken waren, een opsomming van de gerichtscatastr ofen over het Joodse volk. Hij kwam tot 1648-1658, toen vierhonderdduiz end Poolse Joden vermoord werden. Dan vervolgt hij in de uitgave van dit boek anno 1941 in verband met latere vervolgingen: 'Wanneer een bepaalde buitenlandse pers nog altijd in onze dagen spreekt over Jodenpogroms in Duitsland, behoort dit mede tot de gruwelsprookjes van een laagstaande leugenpropagand a, waarvan de beweegredenen maar al te doorzichtig zijn.' Dit toont aan hoe men misleid kan worden door de kranten en media aangaande de dingen die in eigen land gebeuren.

Wat de negentiende eeuw betreft, ziet hij: 'Beangstigende ontwikkeling van de Joodse invloed naar een heerschappij in de politiek, in de pers en in de financiële wereld. De Joden ... een internationaal, geldheersersvol k, in goddeloze tegenstelling met het bijbelse patroon.'

Hier bemerkt je de beïnvloeding door de pers. Men kan kranten naast de Bijbel lezen zoveel men wil, maar dat garandeert geen inzicht in de eigen tijd.

Ook wat dit betreft is het wijs om misschien het voorbeeld van Bakht Singh te volgen, die na zijn bekering geen krant meer las.
Beste Ed,

Dank voor je reactie.

Het verhaal van Erich Sauer en zelfs zijn naam waren mij onbekend.
In die tijd, vlak voor WO II waren er wel meer theologen en ook evangelische leiders, die
misleid door de aanvankelijke vooral economische, maar ook politieke successen van Hitler op
een verkeerd spoor waren gekomen. Maar jouw voorbeeld is geen enkele ontnuchtering voor ons, die de
Bijbel naast de krant lezen. Immers Jezus zegt: "Uw Woord is de waarheid" en "Heel uw Woord is de waarheid
(Psalm 119:142). Dus we toetsen alles aan de Waarheid! Ook de krant en de leugens uit de krant. We moeten wel de bijbelse bril opzetten. Als je ziet hoe de God van Israël bezig is zijn volk Israël en zijn land te herstellen begrijpnen we veel van wat er momenteel gebeurt en lezen we in dat licht de krant. Dan herkennen we vervulling van heel wat profetieën. De krant niet meer lezen is je oogen sluiten voor de 'tekenen van de tijd'. Wel heel selectief lezen.
Ook ik heb een verhaal. We waren een paar jaar geleden in Egypte. In een hotel in alexandrië hadden we een goed gesprek met twee studenten. We kregen het over Israël. De ene student praatte de gewone leugens en anti-Israël propaganda uit de Egyptische pers na. De andere vermaande zijn vriend: "Gebruik toch je hersenen. Als Israël zo slecht was als ons wordt voorgespiegeld, dan zouden ze die Palestijnen allang hebben vernietigd". Hij las de krant, gebruikte zijn gezonde verstand en zelfs zonder (veel) schriftaanhalin gen kwam hij tot juiste conclusies.
Je advies wat nuchterder met wat we lezen in de krant en op tv zien is correct. Doe dat dan zelf ook! Want als je meezeurt met de Nederlandse politieke correcte toon, en dat is Wilders af te maken en beschimpen om zijn 'schofferende toon'of 'velen over één kam te scheren' heeft niet goed geluisterd. En dan alleen tegen jou: Als je zo redeneert zou je zelfs de Heer Jezus Christus en Johannes de Doper afkraken om hun 'schofferende toon' (adderenbroedse l, huichelaars, het generaliserende 'wee u gij Schriftgeleerde n'' enz.). Dus...niet zeuren over Wilders. Let wel: ik geef geen stemadvies.
Dan je opmerking over de antichrist en de 'vrede'die hij brengt en pro-Israël zal zijn tijdens de eerste periode van zijn schrikbewind. De profeet Habakuk zegt over de antichrist: "Zie opgeblazen, niet recht is zijn ziel in hem". Daarin ligt het verschil. Op grond van eenvoudige, simpele, historische en andere feiten verdedigen bv. Wilders en van Balen en Belders en Verhagen vaak Israël. En daarin ligt volgens de Bijbel zegen.
H.Gr.

Jvb


 
 
Geachte heer van Barneveld,

Ik vind uw boeken met name Israël onze oudere broeder en Met Israël op naar de eindtijd en ue seminars en artikelen geweldig,eindel ijk duidelijkheid voor mij ,u heeft in dit artikel ook weer gelijk.
Het word tijd dat we wakker worden.
En ook ook ons goed beseffen wat de Joden -Gods Geliefde Uitverkoren Volk- allemaal aangedaan is door kerken ,Duitsers en de islam en de wereld.
Het is goed dat Wilders voor Israel en tegen islam is.

Wie Gods volk zegent zal gezegend worden en wie Gods volk vervloekt zal zelf vervloekt worden en niks geen vervangingleer, Israel is het uitverkoren volk en wij mogen meedoen ,door de genade van God.

Jezus is Heer.

Gods Zegen.

Pieter van Oosterhout
Dag Pieter,

Bedankt voor je enthousiaste en bemoedigende reactie.
Zelf vind ik nog steeds "Israël onze oudere broeder" het beste.

Al die bijbelstudies die los van elkaar te lezen zijn, zijn erg verhelderend.
"Met Israël op weg naar de eindtijd" is een weergave en verdieping van wat in de seminars behandeld wordt.
"Eindtijd, Israël en de Islam" loopt nog steeds goed. De derde druk zal tegen de winter wel weer uitverkocht zijn.

Maar vanaf mijn kleine plekje moet ik hetzelfde zeggen als de grote apostel Paulus: "Niet dat wij uit onszelf bekwaam zou zijn, iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk".
Niets van mijzelf. Als er iets goeds uit komt, dan is het van en uit de HEER, als er iets fouts staat is het mijn schuld of fout of onwetendheid. Je hebt het goed begrepen: Het is allemaal genade!

Maar wees en leef voorzichtig want de vijand is ziedend van woede tegen iedereen die voor Israël (en voor het evangelie) bezig is.


Met een hartelijk shalom,
Jvb
 
 
Shalom Jan, hier ben ik even,vanwege tragische gebeurtenissen in onze familie,kon ik een poosje niet reageren.
Weet je Jan ,dat jouw boek (Israel onze oudste broeder) mij enorm veel troost biedt(En Natuurlijk ook DE BIJBEL).
Er zijn zoveel dingen ook in ons landje ,die benauwd zijn , dat ik weleens denk ACH HEER,Wat bent U VERDRAAGZAAM.
Het is absoluut mijn verdienste,alle s wat ook mij overkomt,
Maar ik lig er letterlijk wakker van (dat is dan tevens gebedstijd)
ABBA wil dat wij op de bres staan en voorbede doen voor ZIJN OOGAPPEL,en voor elkaar en wie DE GEEST maar aanwijst.

Wij blijven voor elkaar bidden Ja,ook al hoor je niet veel van ons.Wij blijven jou en je dierbaren in ons hart dragen.

DE EEUWIGE ZEGENE en BEHOEDDE jullie.

Dit moest ik even kwijt.


Een hartelijk shalom in YESHUA.

Je br. Lou Sandifort.
 
 
Sorry Jan ,ik zag dat ik iets verkeerd had gemaild,de zin moet zijn ,Het is absoluut Niet mijn verdienste,alle s wat mij overkomt.

Alsnog een gezegend weekend. Shalom . Lou.
Beste Lou,

Ik heb je correctie doorgevoerd.

Je brengt je slapeloze nachten nuttig door: Gebed.

Heel belangrijk voor ons land en voor een ieder voor wie je bidt.

Shalom, beste broeder.


Jvb
 
 
Dank je wel broeder Jan voor je antwoord. Graag wil ik een paar dingen rechtzetten. Wat de islam betreft, ga ik heel ver met Wilders mee; dat is het punt niet. Ook is Israël Gods volk dat vanuit de islam met een satanische haat bejegend wordt, dat hoort m.i. inderdaad bij de eindtijd. Ook heb ik bijvoorbeeld het boek 'Van Jodenhaat naar Zelfmoordterror isme' van Hans Jansen (deels) gelezen. Ik weet wat de extreme islam inhoudt (lees bijv. 'The Mosque Exposed' door de tot Jezus bekeerde sjariageleerde Sam Solomon), en ik zeg ook met een door mij geliefde theoloog dat de islam een satanische godsdienst is, die misschien wel door God gebruikt wordt als een gesel voor de 'gezapige' westerse wereld; maar niet elke moslim is een volgeling van de radicale 'school van Hanbali'. Er zijn ook gematigde moslims die de islamitische theologie van het MO niet aanvaarden. Zij zullen ook in de problemen komen als de islam hier ooit een factor van betekenis wordt. Ook geloof ik dat de linkse beweging Wilders op een zeer laaghartige wijze zelfs als psychiatrisch patient heeft willen wegzetten. Als de islam als gesel door God gebruikt wordt, past het ons denk ik ons daaraan te onderwerpen: niet aan de islam natuurlijk! Maar typologisch gezien als Israël in het land Gosen, dat de eerste minder erge plagen nog moest meemaken.

Dat betekent echter nog niet dat dit dus voor mij ook een stem op Wilders rechtvaardigt. Zelf stem ik uit principe al helemaal niet. Het is niet Wilders of enig ander mens die de koers van Nederland bepaalt, maar de Here, in Wiens hand 'het hart van de koning als waterbeken is, die het leidt waarheen Hij wil' (Spr. 21:1). Zie bijvoorbeeld eens dit goede artikel over politiek op christipedia:

http://christipedia.wik.is/Artikelen/P/Politiek

of hier:

http://www.watchman-nee.nl/vaderland.htm

Over het schofferen. Ik weet wel dat Paulus ook woorden gebruikte als 'vadsige buiken', en de voorbeelden van Jezus zijn die je noemt zijn ook bekend. Maar gevoelsmatig plaats ik opmerkingen van Wilders als 'knettergek' in een andere hoek. Daarnaast is en blijft Wilders politicus, waarbij je hem niet altijd 'op zijn woord kunt geloven'. Daarnaast maakte Jezus van het schofferen geen gewoonte, en Paulus ook niet. Jezus en Paulus waren ook niet elke dag bezig met één kwestie. Bij Wilders zien we dat helaas veelvuldig. Wanneer wij zelfs al moeten oppassen dat wij een broeder geen 'dwaas' of 'leeghoofd' noemen, vind ik de nogal vrijpostige manier van spreken van Wilders niet passen bij dat waar een christen zich aan kan verbinden.

Ik weet ook dat het vreemdelingenre cht in het oude Israël streng was; dat de vreemdeling zich wat zijn godsdienst betreft moest aanpassen. De vraag voor mij is alleen, is het onze taak als christen om ons in dat politieke proces te mengen, of is onze taak niet veeleer bidden en evangeliseren?

Waar ik het wel grondig mee eens ben, is dat het zegenen en helpen van Israël een zegen brengt voor wie dat doet, en oordeel en ellende voor wie Israël vervloekt en vervolgt.
Dag Ed,

Heel hartelijk dank voor je rustige en evenwichtige reactie, waar ik het grotendeels mee eens ben.

Ik denk dat enkele nuanceverschill en tussen onze meningen zijn.

Inderdaad zijn gebed en evangelisatie de hoogste prioriteiten. Maar de politiek bemoeit zich (te) krachtig met ons dus wij moeten af en toe ook onze stem laten horen. Bijvoorbeeld wat steun voor Verhagen als hij als eenling in de EU pleit voor een wat evenwichtiger en eerlijker opstelling tegenover Israël. Zo zijn er nog wat meer zaken. Het een doen en het andere niet nalaten.

Natuurlijk lijkt het er sterk op dat de Islam bij Wilders een one-issue zaak is.
Twee opmerkingen daarover: De religie en de ideologie van de Islam is "Onderwerpen", wat het woordje Islam dan ook betekent. Dat moet voortdurend duidelijk gemaakt worden. De jihad gaat op twee manieren door:
Gewelddadig, door terrorisme en op een stille, steelse manier o.a. door manipulatie. Daar kan niet genoeg de nadruk op worden gelegd. En nu is Wilders wel verplicht om zich, met zijn staf, te buigen over de andere kwesties die spelen.

De HEER zij met je en moge zijn genade over ons land nog voortduren!

Jvb
 
 
Ik ben het eens met het stukje. Alleen komt het woord islamisering mijn strot uit, sorry voor de uitdrukking.
Natuurlijk als je kijkt naar landen als Iran en vele andere landen, dan is de Islam daar allesoverheerse nd en gewoon eng te noemen.
Veel moslims die in Nederland wonen, zijn lang niet zo radicaal, sterker nog, de jongere generatie verwestert en laat een hoop regels uit de islam links liggen.
We moeten onze ogen inderdaad niet sluiten, maar deze moslims zijn met een religie opgegroeid, die zij zien als het ware geloof, net als wij met het christendom. De aloude vraag is: wie heeft gelijk, waarbij beide partijen zichzelf natuurlijk kiezen.
Maar moeten we er niet voor oppassen dat wij moslims net zo gaan behandelen als dat christenen 'behandeld' worden in landen waar de sharia heerst? Er ligt hier namelijk ook een kans voor ons om deze mensen te laten zien wie Jezus is. Ook zij zijn door God geschapen, verwerpen wij ze of proberen we ze liefdevol te benaderen.
Dag Simone

Hartelijk dank voor je reactie.

Ook ik wil even reageren.

Je hebt gelijk dat je Mslims schepselen van God noemt.
Ook heb je gelijk als je zegt dat we zo liefdevol moeten benaderen.
Waarschijnlijk heb je gelijk als je beweert dat er ook gematigde Moslims zijn.

Maar dat valt niet te controleren. Er is namelijke een gewelddadige, terroristische Jihad en een een stille, steelse, sluipende Jihad. Die wordt gevoerd door gematigde Moslims, die in het Engels zeggen fel tegen het terrorisme te zijn, maar in het
Arabisch duidelijk laten weten dat ook zij uit zijn op de overheersing van de Islam en invoering van de Sharia. Net zoals Arafat in het Westen vrede verkondigde en in het Arabisch haat en oorlog, terrorisme en moord propageerde. Net als Amhmoud Abbas, die Obama zegt dat de haatpresiking aan Palestijnse kinderen is opgehouden terwijl het gewoon doorgaat.

Liegen is een apart vak voor de Islam. Een middel in de oorlogvoerig, de Jihad.

Kijken we nog even naar Nederland. Een vriend van ons wordt door de KPN van het internet gehaald vanwege haatpropaganda. Wat hij niet doet, alleen bestrijdt hij de Islam. Hij weet niet wie hem beschuldigen en wat in concreto die beschuldigingen inhouden.


Bijvoorbeeld argumenten tegen de huidige kabinetsformati e. 'Als we dat doen schaadt het onze handelsbelangen ' wordt er gezegd.

Het is helaas allemaal niet zo lieflijk als velen denken en zoals de sympathieke reactie van jou ademt.

Maar het blijft, dat het het beste is als Mosims de Here Jezus leren kennen als Zoon van God die onze zonden heeft weggedragen aan het kruis op Golgotha en die is opgestaan uit de doden en die spoedig zal terugkomen.Een hartelijk shalom.

Jvb
 
 
Hier een heel aardige kolom op de website van Elsevier;

VAN AGT: NIET PRATEN MET PVV, WEL MET HAMAS

"Gisteren was daar Dries van Agt met een waarschuwend betoog in de Volkskrant. Van Agt is een late bekeerling tot de Palestijnse zaak en die zijn altijd het ergst.

Handig vond ik wel dat hij het PVV-verkiezingsprog ramma nog even bondig wist samen te vatten. Maar als zijn partij met de PVV praat, dan daalt rampspoed op ons neer, dat was wel duidelijk. De zeven plagen van Egypte zouden er niets bij zijn.
[...]

Hamas
Van Agt babbelt liever met Hamas. Dat kan namelijk wel. Die hebben in hun handvest staan dat er een einde gemaakt moet worden aan de staat Israel, en ik neem aan dat ze dan ook alle inwoners bedoelen, want anders heb je het nergens over. Moeten we natuurlijk allemaal niet zo letterlijk nemen, zeggen mensen dan sussend. Zal wel. Maar dat is nog even wat anders dan tegen mensen zeggen dat je ze liever niet in je land wilt hebben, al is dat ook niet zo aardig van Wilders. De PVV is de zachtmoedigheid en vriendelijkheid zelve vergeleken met Hamas."
VIA:
http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Vrouw-van-de-Wereld/273401/Van-Agt-Niet-praten-met-PVV-wel-met-Hamas.htmJammer dat knabbel en babbel van de Evangelische(!) Omroep de heer van Agt hiermee niet geconfronteerd hebben gisterenavond.Ik hoop van harte dat er een rechts Pro-Israel kabinet zal komen.
Dank je, 'vreemdeling' voor je reactie.

Ik hoop dat je je welkom voelt in ons land.

Opvallend is hoe kwaad, zelfs woedend 'links' was toen VVD en CDA toch met Wilders en de PVV gingen praten.

Wat er allemaal niet uit de kast werd gehaald om de PVV en Wilders af te kraken en dit minderheids-gedoog-kabinet om zeep te helpen.

Toen dat niet lukte, kwam de geestelijke aap uit de mouw.

Het ging niet alleen om zij zelf een links kabinet, ook niet in de eerste plaats om het pluche van de macht die men ambieerde, maar het ten diepste ging om, nee tegen Israël.

VVD en Verhagen staan redelijk evenwichtig en eerlijk tegenover Israël en de M.O problematiek. Wilders is gewoon pro-Israël en ziet goed dat Israël staat in de frontlinie van WOIII, dat is de jihad om een wereldwijd Moslim kalifaat met de sharia als dwangbuis.

En nu komt Nederland waarschijnlijk (en jij zegt hopelijk) met een kabinet dat naar alle waarschijnlijkh eid niet meteen meezingt met het anti-Israël koor van de EU o.l.v. barones Catherine Ashton. Met een Verhagen die regelmatig de moed heeft om tegen de politiek correcte, linkse houding van de EU in te gaan, door een meer gematigd en eerlijk geluid. Ook het kwartet (EU, VS, VN en Rusland) zijn bezig Israël tot meer concessies, meer toegeven aan de druk van Abu Mazen (Mahmoud Abbas), toe te geven.
Misschien kan Nederland dan weer die ene jongen zijn die een bende jongens (bijna heel de wereld is in het kwartet vertegenwoordog d) die een andere knul (Israël)in elkaar willen slaan, tegenhoudt door te zeggen:

"Jongens dat kunnen we niet maken, ik doe niet mee".

Wat zou dat een zegen zijn voor ons land.

Een eer vanwege de Allerhoogste, de God van Israël. Misschien zou dat ook nog een diepe geestelijke uitwerking hebben op ons volk. Als tenminste de kerken en gemeentes mee willen werken. Bv. door voorbede voor Israël in deze moeilijke en benauwde tijd, waarin Israël zich voorbereidt op regens van raketten in het overhoopte geval dat er een nieuwe, regionale oorlog uitbreekt.

Misschien....ik drooom maar wat, komt er weer een prentje in de Jerusalem Post als tijdens de Yom Kippur Oorlog, toen Nederland Israël enorm heeft geholpen. Ik meen was toen van Agt premier....... Het prentje toonde een vuilnisbelt, die de wereld voorstelde.

Op die vuilnisbelt groeide één bloem...een Nederlandse tulp!


Ach ik droom maar wat.......maar bij God is alles mogelijk.


Shalom, beste vreemdeling. Je hebt iets in me wakker gemaakt.JvB
 
 
Met interesse volg ik het gesprek hier, en ik heb de indruk dat er een vruchtbare discussie word gevoerd. Meneer Van Barneveld, als altijd ben ik blij met uw scherpe opmerkingen en aanmoedigingen vrome geesten te verdrijven; en vooral nuchter = bijbels te reageren. Dank, daarvoor!

vreemdeling, je brengt een paar extra's naar voren die interessant zijn.. en; hoewel jou zaken misschien bij #kvdb niet naar voren werden gebracht, wat mij betreft vroegen Knevel en Van de Brink heel vruchtbaar door (in tegenstelling tot een actie in verband met Israel en de AEL vorig seizoen) en wisten zij de verblinde Van Agt te ontlokken dat hij vooral tegen minderheidskabi net PVV was, gezien dat er sinds WO II niet zo'n rabiaat pro-Israël-kabinet zou kunnen komen, als dat er nu aan het gebeuren is.

Als ik me niet vergis is hij vergeten dat tijdens één van zijn kabinetten ambtenaren een keer een deel van hun salaris hebben overgemaakt ten bate van de wederopbouw van de staat Israël; aangemoedigd door de regering. Dát vind ik pas echt interessant.

Laila tov, een ieder.. Hartelijk shalom, tot ziens in Jeruzalem!
 
 
Belangwekkend profetisch nieuws uit Israel: zie volgende kopje uit Y-net blad Israel

BILLION BARRELS OF OIL DISCOVERED NEAR ROSH HA’AYIN.”
Excerpts: ”Could the State of Israel be sitting on an oil reserve that can provide energy, cash flow, and international political influence? This is the question that everyone is waiting to be answered in the engineering report ordered by Givot Olam Oil, overseeing the drilling at the Megged 5 site, next to Rosh Ha’Ayin. The final report will be submitted on September 5. However, a preliminary report was already issued to Tel Aviv Stock Exchange on the oil reserves on the site. ‘The amount of oil in place in Rosh Ha’Ayin plot is estimated at 1.525 billion barrels of oil.

DE HERE IS DUIDELIJK BEZIG DE VERVALLEN HUT VAN DAVID TE HERSTELLEN. LOOF & PRIJS DE HERE,GOD VAN ISRAEL.
Dag Siem,

Dank voor het doorgeven van het bericht over de rijke olievondst in Israël. Dit naast de enorme gasvoorraden die in de Middellandse Zee bij de kust bij Haifa zijn gevonden. Ik had het bericht ook gelezen, maar nu jij mij erop attent maak reageer ik even op je opmerking: "Belangrijk profetische nieuws uit Israël".

Laat ik daar dan even op ingaan:

1. Van Issachar zei hij: ".......want zij zullen gezoogd worden met de overvloed van de zeeën en met de meest verborgen schatten van het strand" (Uit de zegen van Mozes, Deut.33:19). Die overvloed van de zeeën kan best uit dat gas bestaan. Israël zal daar jaren genoeg aan hebben voor de eigen energieconsumpt ie en zelfs voor export.

2. "Van Aser zei hij(Mozes): "Gezegend zij Aser onder de zonen, hij zij bemnd bij zijn broeders en hij dope zijn voet in olie". Velen hebben in het gebied van de stam Aser naar olie geboord. Ik weet niet of de olievondst die jij noemt in het gebied van Aser ligt. Wel weet ik dat rond de Dode Zee ook een klein beetje olie is gevonden.

3. Als dat gas en die olie geëxploiteerd en voor een deel geëxporteerd worden en Israël zo tamelijk goedkope energie ter beschikking heeft, kunnen we ook een detail van de profetie van Ezechiël van de aanval op Israël van Gog uit Magog beter begrijpen. Die aanval heeft als één van de doelen "om buit te maken en roof te plegen" (Eze.38:12). Als er een beetje vrede komt en die energie ter beschikking komt, wordt Israël schatrijk. Nu al groeit de economie, ondanks de oorlogsdreiging heel goed. Maar alles gaat bijna op aan de enorme defensieinspann ingen die Israël zich helaas moet getroosten.


Nogmaals mijn dank, Siem.

Shalom
Jvb
 
 
Op http://www.nu.nl/politiek/2319362/van-agt-mogelijk-d66-of-groenlinks.html lees ik dat Dries van Agt naar D66 of Groenlinks wil overstappen.

Laten we ook voor het CDA bidden, nu die partij zo in de problemen zit m.b.t. gedoogsteun van de PVV. Ik ben zelf lid van het CDA en dit doet mij wel pijn en verdriet, ik ervaar dit als kruisdragen.
Geachte heer Mast,

Ik kan u weinig troost bieden.

Wat er met het CDA gebeurt is in feite een voorloper van wat met de PKN gaande is.
Hetzelfde waarover trouwe RK mensen klagen over de afval ook in hun kerk.
Wat Christen Unie mensen zeggen over hun partij: De CU heeft niet de samenleving, veranderd, maar de samenleving de CU.
Als we zien hoe het ND bezig is Trouw links te passeren.
Afval en verval allerwege.
De kerk is geen zout meer van de samenleving.Is een marginaal verschijnsel uit een ver verleden aan de rand van de samenleving.

Waarom heb ik hoop op de constructie waaraan men nu werkt?

Omdat de God die wij dienen Zich in de Bijbel presenteert als de God van Abraham, Izak en Jakob, de God van Israël.
Omdat die God zich in deze tijd bijzonder met zijn uitverkoren volk Israël bezig is.

We zien tegelijk dat de hele wereld zich verzet tegen dat volk, zoals de Nazi's zich sterk maakten om dat volk te vernietigen. Die God heeft gezegd met betrekking tot Israël:
"Ik zal zegenen zie u zegent zal Ik zegenen en vervloekt wie u vervloekt".

Dit is een historische wetmatigheid geworden. Geldig tot op de dag van heden.

Verhagen, Wilders en ook de VVD stellen zich in elk geval niet zoals bijna alle politici in Europa en in ons land, negatief op tegenover Israël. Ze geloven niet voetstoots de leugens die men over Israël verspreidt. Dat zou wel eens van Godswege zegen of in elk geval een rem op het voortgaande verderf in ons land kunnen zetten.

Daar bid ik voor.
Het zou ook een zegen voor het CDA kunnen betekenen.

Een eerste, kleine zegen zou al zijn als van Agt zou vertrekken. Weg met die fel antizionistisch e en zelfs af en toe antisemitische stem.Met een hartelijk shalom.

Jvb
 
 
Beste Heer van Barneveld,

Is het niet zo dat partijen zoals de CDA een speler kunnen worden in het streven naar de wereldreligie van de eindtijd? Ik zie de laatste tijd zoveel Moslims die lid zijn van het CDA dat ik daar wel aan moest denken. Daarbij is het CDA natuurlijk erg beinvloed door het Rooms Katholieke gedachtegoed, en we weten allemaal hoe graag het Vaticaan zo'n wereldreligie zou zien.

Aangaande de heer van Agt, die man heeft dringend een opwekking nodig in zijn hart, net als een groot deel van Nederland overigens, het lijkt ten zeerste op dat die al de Christelijke idealen die door God gegeven zijn over boord heeft gesmeten, zoals zijn geliefde moslims de Israelische commando's over boord probeerde te gooien. Hoe kan een Christen anders overwegen om in zee te gaan met anti-christelijke partijen als D'66 en GroenLinks. Overigens zijn het CDA en ook de CU absoluut niet niet altijd even goed bezig in bijbels licht.

Mvg,
Cees
Dag Cees,

Dank voor je reactie.

Er komt inderdaad een wereldreligie.

Elke grote wereldmacht en elk wereldrijk heeft een religie als bindende kracht nodig.

Denk aan Nebukadnezar, van het machtige Babylonische Rijk.
Denk aan het Helige Roomse Rijk van de Middeleeuwen.
Denk aan Romeinse keizers die zichzelf als godgeid lieten vereren.

Zo zal het ook gaan.

Ik denk dat alleen bijbelgetrouwe Christenen zich hiertegen verzetten omdat zij alleen Jezus als Heer erkennen.
En gelovige Joden, die trouw blijven aan de God van Israël en zijn Torah.
Zij zullen in de eindtijd dan ook vervolgd worden.

Het is zo dat we nu alleen symptomen kunnen aanwijzen die naar die kerk van de antichrist wijzen.
Zoals jij doet in je reactie.

Niet alleen van Agt, maar vooral in de kerken zelf is opwekking nodig.

Het begint bij onszelf en het begint met een verslagen en nederig hart.
Verslagen omdat het zover is gekomen met ons land en eons volk.

Nederig vanwege de grootheid en heiligheid van onze God.

Shalom

Jvb
 
 
Denk je niet Jan dat ook orthodoxe moslims zich tegen die wereldreligie zullen verzetten? Zelf denk ik overigens ook nog, dat als we even bij het illuministische credo 'ordo ab chao' blijven, wij gaan zien dat de grote wereldreligies kunstmatig tegen elkaar opgezet worden, om tot die wereldreligie te komen. Ik weet dat op ambon (de Molukken), moslims en christenen honderden jaren vreedzaam met elkaar geleefd hebben, todat plotseling, door krachten van buiten, de vlam in de pan sloeg.
Dag Ed,

Je overwegingen zijn interessant.

Zelf denk ik dat de Islam, bijvooebeeld wat de sharia betreft, dermate overheersend zal zijn in die wereldreligie, dat dit geen probleem zal zijn. Zelfs niet voor de orthodoxe Islam. De RK leert nu al dat Christenen, Joden en Moslims dezelfde God aanbidden. Ook veel protestantse voorgangers hebben geen problemen met deze visie. Bovendien zijn morele opvattingen in de Islam in bepaalde opzichten soms sterker dan in veel christelijke kringen. Denk aan de afwijzing van homofiele levenswijze, aan de afwijzing van de evolutieleer enz.

Inderdaad is het een vrij algemeen verschijnsel dat in regio's waar verschillende religies eeuwenlang vreedzaam naast leven, tegen elkaar opgezet worden. Om een wereldreligie te bevorderen? Weet ik niet. Ook radicale stromingen binnen die religies kunnen het niet uitstaan dat andere godsdiensten getolereerd worden. Laat staan dat er vriendschappen ontstaan. Zoals de Koran zegt dat een Moslim geen vriendschap met Joden en Christenen mag sluiten.


H.Gr.

Jvb

 
 
Beste Jan,

De laatste weken word ik steeds bepaald bij het feit dat er zo weinig mensen zijn,die uitstralen dat ze op de bres willen staan voor de Here Jezus en het volbrachte werk op Golgotha. Als ik zie en hoor, hoe er binnen het CDA gesproken en gehandeld wordt, dan doet dat mij pijn. Er wordt gewoon beweerd dat de islam gelijkwaardig is aan het Christendom en dat er zoveel goede, vredelievende moslims zijn.
Vandaag hoorde ik ex-minister Veerman zeggen,dat het CDA onmiddelijk moet stoppen met onderhandelen met VVD en PVV,omdat dit immorreel zou zijn,en in strijd met de beginselen van het CDA-partijprogram. Hij zei:"er zijn ruim 1 miljoen moslims in Nederland en over de hele wereld bijna 2 mijard! Die kunnen we toch niet negeren?"
Toen kon ik niet meer zwijgen en ik ben naar de web-side van het CDA gegaan en een e-mail gestuurd
die er niet om liegt. Ik heb geschreven dat ik in 2008 (juni) naar Zweden ben geemigreerd, omdat ik genoeg had van Nederland met haar Goddeloosheid, immoraliteit, criminaliteit en respectloosheid . Ik heb ze het advies gegeven om weer terug te gaan naar God en de Bijbel, en om wijsheid en kennis te bidden, en om aan moslims de blijde boodschap van het evangelie van genade van Jezus Christus te verkondigen.
Ik hoop dat die boodschap bij hen overkomt, maar ik zie het somber in.Misschien wordt het CDA bij de volgende verkiezingen weggevaagd. Als dat daadwerkelijk ge-beurd, dan hebben ze het verdiend!

Gods zegen toegewenst.

Frans Bernet

Zweden.
Beste Frans,

Ik vrees dat er meer mensen zijn zoals jij. Het is al een oude geschiedenis. Jeremia zuchtte al: "Ach, dat ik in de woestijn een nachtverblijf voor reizigers wist, dat ik mijn volk kon verlaten en van hen weggaan" (Jeremia 9:2).

Het probleem is: Waarheen?

In Zweden is het ook niet alles. Ga eens naar Malmö en vraag de Joden hoe veilig het daar is. Let eens op het antisemitisme, ook in dat land. Onze enige hoop is: "U bent mijn Schuilplaats en mijn schild, ik hoop op Uw Woord" (Psalm 119:114). En: "De HERE is de vestig voor mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?" (Psalm 27:1).
Joodse mensen vluchten uit Frankrijk naar Israël vanwege het antisemitisme in dat land.

Laten we bidden dat we een regering krijgen in ons land die rekening houdt met Gods geboden en die een eerlijk en rechtvaardig standpunt tegenover Israël en in het M.O. conflict inneemt. Als dat gebeurt zou het een wonder van grote genade zijn van de HERE God.

Verder hebt u wel gelezen dat het CDA nu volgens een peiling op 15 zetels komt.


De Heer zegene u en geve u vrede.

Jvb
 
 
Beste Jan, hoe zou je dan een sharia-achtige wereldreligie kunnen rijmen met de zeer zondige en wetteloze situatie die Openbaring beschrijft? '(...) en zij bekeerden zich niet van hun (...).'
Beste Ed,

Wat gebeurt er allemaal in het verborgen?
Niet alleen bij 'heidenen' maar ook bij de Islam en ook bij Christenen?

Shalom!

Jvb
 
 
Dag Jan, (afsluitend van mijn kant) mee eens! Maar ... ik denk dat in de eindtijd (dat zien we al om ons heen) de zonden van de mensen echt meer en meer zichtbaar gaan worden. Typologisch gezien worden de vlekken der melaatsheid steeds duidelijker zichtbaar. Zoals er een letterlijk merkteken van het beest komt, is er ook een openlijk geestelijk merkteken (2 Tim. 3:2-4 noemt 18 kenmerken van de eindtijdmens = 3 x 6). Ook vraag ik mij dan af of de mahdi wel aanbeden mag worden; mag de moslim niet alleen allah aanbidden? Als dat namelijk zo is, kan de orthodoxe moslim daar niet in meegaan.
Dag Ed,

Dank voor je afsluitende reactie met een sterke opmerking.

Wat de Mahdi betreft, denk er eens aan hoe Mohammed vereerd wordt door de Moslims. Bijna of soms helemaal goddelijke eer krijgt hij.
Maar, het blijft: We zullen zien en alles zal op Gods tijd wel duidelijk worden.

Eer zijn bijbelse geheimenissen die pas t.Z.t. openbaar worden.

H.Gr.
Jvb


 
 
Geachte heer van Barneveld,

Die oude politicie moeten hun mond houden, ze zijn rijp voor het bejaarden te huis. Zij konden vroeger alles maar pappe en nat houden en alles in de doofpot stoppen. Nu is er één die het bij het rechte eind heeft en die wordt gelijk veroordeeld en in een hoek gezet. Wilders heeft gelijk maar dat wil men niet inzien. Nu komt het e.e.a. boven tafel wat ze eigenlijk niet willen daar in Den Haag. Verhagen weet ook wat er gaande is en steunt Israel, maar de achterban weet natuurlijk van niets. Die kunnen alleen maar commentaar geven. Die mensen die alleen maar wat te jammeren hebben die moeten WEGWEZEN. Laat Nederland maar een VVD/CDA met steun van de PVV kabinet komen en dan maar eens kijken hoe dit gaat. Niet eerst oordelen maar afwachten wat er GAAT gebeuren. We moeten steun geven aan Israel, dan gaat het Nederland ook goed met de zegen van GOD.
mvg
Mat
Beste Mat,

Ik ben het helemaal met je eens, beste Mat.

Dat gezeur van die CDA baasjes en van de vele anderen en het gestook in de pers ben ik zo zat dat ik me er niet mee bemoei en het ook niet lees. Daarom hebben we besloten om de discussie hierover via de site te stoppen. De site is ten slotte allereerst over en voor Israël. Ik reken op je begrip.
Shalom

Jvb
 
 
Is al dit uiterlijke vertoon, niet iets dat al meer dan 100 jaar geleden is voorspeld?. Is het geen onderdeel van de samenzwerings theorieen?. Zit de N.w.o. op Geert Wilders te wachten:? Met alles op een afstandje bekijken neem ik het volgende waar. Zonder geloofs overtuiging zie je het volgende tot stand komen. Een werld religie, een wereld munt, een een
wereld regering. Als de rockefellers het niet willen wordt het niets met Geert wilders. Daarin tegen is Verhagen zo sluw als een vos. Geslepen met gebruik maken van zijn christelijke achtergrond. De verandering vindt niet plaats als een revolutie. Maar rustig voortkabbelent zodat iedereen er aan wend. Laat de protocollen van Sion ons een les leren over macht en het gebruik er van.

Good luck.Dag arno,Dank voor je reactie.

Je hebt gelijk, ook ik geloof dat we op weg zijn naar een wereldreligie.

Of Wilders en de kabinetsformati e daarin een rol spelen, ik weet het niet.

Wat de vervalsing, ‘De protocollen van de wijzen van Sion’ hiermee te maken hebben, is mij onduidelijk.

Vr. Gr.

Jvb
 
 
Ik geloof ook niet dat de protocollen op een Joodse samenzwering wijzen; wel herken ik er een blauwdruk in voor wat het illuminisme wil. Deze papieren zijn al door verschillende mensen gebruikt, telkens weer om een bepaalde groep te stigmatiseren, zonder dat de uiteindelijke opstellers ervan in beeld komen. Ze zouden in eerste instantie door Napoleon zijn gebruikt (als ik het goed heb), vervolgens zou de KGB het op de Joden hebben toegepast enzovoort; Hitler maakte daar weer mooi gebruik van etc.


Mijn dank Ed, voor je aanvullende informatie en correctie.

Shalom.Jvb
 
 
Beste br. Van Barneveld
Wederom werd Israel van de week geconfronteerd in het nieuw dat een delegatie uit Israel niet welkom is in Nederland bij enkele gemeenten hier.
Waarlijk komt Gods Woord tot zijn openbaring. Wij blijven bidden voor Israel en Zijn volk.

Shalom,
George
 
 
heel erg fijn om te lezen, dat er meer christenen zijn die de PVV een warm hart toedragen, ik mis dit onder veel Christenen, het brengt in de eenheid wel een behoorlijke verdeeldheid, omdat erg slecht begrepen word, wat er nu precies word bedoelt. media heeft daar een enorme opdringende mening over, en is zeer anti-israel gericht. laten wij die dit wel zien, bidden dat de nederlandse christenen de schellen van de ogen zullen vallen, want we willen in dit land dit de wetten van God, zullen worden gedaan, opdat de zegen, en ook Gods verzegeling voor de eindtijd ons behoud zal zijn. laten we ons niet laten verlokken met EU regels en orders, maar ons houden aan Gods orde, opdat het ons wel gaat, en dat je gezond kunt leven, zoals de Vader het voor ons heeft bedoelt.
groet Dirk
 
 
Heeft Dries van Agt zijn geestelijke bril niet helemaal op sterkte?


Dag Tom,Dank voor je korte, maar pittige reactie.

Indertijd, toen hij premier was, heeft van Agt positieve dingen gedaan in verband met Israël.

Na zijn tijd in Japan en zijn intense interesse voor de oosterse religies, is hij helemaal omgedraaid.

Sommige mensen denken, en ik denk tercht, dat dit laatste, zijn belangstelling voor die occulte religies,

invloed heeft gehad op zijn opvallende omkeer. We moeten nooit vergeten dat in de strijd om Israël en

Jeruzalem we te maken hebben met sterke geestelijke en ook duistere machten, die Israël uit de weg willen

ruimen en Jeruzalem tot hun eigen hoofdstad willen maken. Je kunt die machten makkelijk herkennen. DE

Islam, de VN, en ook het Vatikaan horen er zeker bij.

We leven in de tijd van de doorbraak van Gods koninkrijk en daarbij speelt Israël een belangrijke rol.

ShalomJvb
 
 
Vanavond gaf RTL 4 bericht over Gilad Shalit, de ontvoerde militair.
Vanuit de Nederlandse politiek hoor je niets over stappen die gedaan zijn om hem vrij te krijgen. Wel mag terrorist Abbas op bezoek komen en maakt zelfs de koningin tijd vrij voor hem. Hoe diep kan een koningin en een land vallen. Van dolle Dries verwacht je domme opmerkingen, maar van de koningin verwacht je toch dat ze beter weet.
Je hoeft geen Jan van Barneveld te zijn om te weten dat ons land en koningshuis hiervoor gestraft zal worden.
De regering van Israël staat voor een moeilijke keus en heeft ons gebed dagelijks nodig.
Het laat zien dat de wereld geen hulp wil geven aan Israël en alles doet om de vijanden te helpen.
We strijden niet tegen mensen, maar tegen de machten van de duisternis.
In eigen kracht kunnen we deze strijd niet winnen maar Goddank de Heer Jezus wel
 
 
Heel lang ben ik lid geweest van de SP, toen in 2000 was ik nog niet bekeerd. Na mijn bekering werd mij gelukkig snel duidelijk dat een christen Israel behoort te steunen. Helaas had ik toen nog niet door dat de SP propageert vrede na te streven, maar diep van binnen anti-israel is en daarmee pro-Palestijns. Pas na het gebeuren van het Flottielje naar Gaza in 2010 zag ik de openlijke reactie op de Israëlische actie in hun maandblad. Ik heb mijn vingers blauw getypt om te trachten de SP te overtuigen van hun foute kijk op deze geestelijke zaak, helaas kende ik deze site niet. Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd en ben ernstig gaan bidden voor inzicht en de vraag of ik wel PVV kon stemmen. Het "antwoord" dat ik kreeg was Romeinen 10:15 - En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.’ Duidelijker kan niet denk ik.
 
 
Triest van Agt zou ik eerder willen zeggen. En geen Dries.
Deze man is nota bene afkomstig uit de partij der CHRISTEN(!) Democraten. Verreweg van christen die Israël niet wil zien als geestverwant volk.
M.i. is dit bovendien één vd partijen die Nl juist in de richting van het bek van de EU-monster heeft geleid sinds mijn heugenis. (Ik ben 50 jaar oud). Sterker nog...misschien streefde dit partij het al veel langer dan ik mij van bewust ben.
Waarom deze christen-democraat Triest v Agt zo'n afkeer heeft tegen God's volk is enerzijds opmerkelijk dan wel haast duivels te noemen.
Deze beleerde man sluit kennelijk zijn ogen voor waar zijn pol.partij ooit voor stond. Althans, als ik de betekenis achter de afkorting mag geloven. Sowieso heb ik hem al sinds mijn jeugd maar een eng mannetje gevonden wat nu zich toch lijkt te openbaren.
Hoewel Triest v Agt zichtbaar niet actief is id politiek strijd hij alleen toch in het politieke belang van zijn EU-monster. Een politieke statement om de olieproducerend e (islamitische) landen met de EU-monster de banden aan te halen. Anders zou ik het niet weten. ;-)

Concluderend gezien strijdt hij Niet voor Palestina maar tegen Israël.
Dus strijdt Triest v Agt tegen God's volk en dus neemt hij het op tegen God. Ik vrees het ergste 'lot' voor de voormalige Christen Democraat.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven