Home Actueel Midden Oosten EU met Gog tegen Israël; Het Einde?

EU met Gog tegen Israël; Het Einde?

Klik voor ware grootte
Turkije's premier Tayyip Erdogan stormt woedend de zaal uit tijdens een debat over het Midden-Oosten op het World Economic Forum. Israëls president Shimon Peres was gestart met een vurige betoog dat de aanval van zijn land op de Gazastrook verdedigde. ***

Rabbijnen en de 'vredesvloot'

De Rabbinale Raad van Judea en Samaria kwam eind mei met een verrassende, profetische verklaring. De Raad merkte op dat de gebeurtenissen rond de “vredesvloot” het begin zijn van een proces dat uitloopt op de Gog-Magog oorlog die de profeet Ezechiël heeft voorzegd.

De Rabbinale Raad van Judea en Samaria kwam eind mei met een verrassende, profetische verklaring. De Raad merkte op dat de gebeurtenissen rond de “vredesvloot” het begin zijn van een proces dat uitloopt op de Gog-Magog oorlog die de profeet Ezechiël heeft voorzegd.

Bij het begin van deze oorlog is inderdaad bijna heel de wereld tegen Israël. Ruim 180 landen en meer dan 200 organisaties hebben tegen het optreden van Israël geprotesteerd! Unaniem veroordeelt de wereld het legitieme optreden van Israël tegen deze Turkse schepen! Dit baande de weg voor nieuwe initiatieven “vredesvloten” in de ‘wereldoorlog’ tegen Israël. Zelfs een boot ‘bemand’ door vrouwen (RK en Moslim) en beladen met hulpgoederen die, zo nodig, makkelijker over land vervoerd zouden kunnen worden. Gelukkig zijn nieuwe confrontaties in de zeeslag tegen Israël tot nu toe uitgebleven.

Maar de situatie blijft gespannen. Vooral nu de ‘vredesbesprekingen’ begin september weer zullen beginnen. Het is duidelijk dat Mahmoud Abbas er helemaal geen zin in heeft. Zijn eisen vooraf en harde voorwaarden over de uitkomst van die besprekingen zijn bij voorbaat onaanvaardbaar voor Israël. De wereld zal Israël wel weer onder druk zetten. Toch was en is de Rabbinale Raad positief want al die druk en benauwdheid zullen uitlopen op de “derde en uiteindelijke Verlossing”. De hedendaagse vijanden van Israël willen blijkbaar niet worden lastig gevallen met de waarheid of met feiten. Bijvoorbeeld de duidelijk antisemitische sfeer op de Mavi Marmara, hun wapens en de video die het agressieve beuken van de terroristen op de Israëlische soldaten toonde. Bijvoorbeeld hoe zelfs de felle weerstand tegen de pogingen een VVD/CDA kabinet met gedoogsteun van de PVV, zich op onze houding tegenover Israël concentreert! Nu kort iets over belangrijke profetische dimensies die de Raad in de ontwikkelingen rond Israël constateert.

De Rabbinale Raad ziet in de ontstane situatie een vervulling van Numeri 23:9 over Israël: “Zie een volk dat alleen woont en zich onder de naties niet rekent”. En, zoals genoemd, een voorspel van de in de Bijbel uitvoerig beschreven inval van Gog en zijn bondgenoten in Israël. Daar gaan we nu kort op in.

Vragen

Onmiddellijk komt er een stortbui van vragen in en over ons!

  • Wie is die aanvoerder Gog uit Ezechiël 38 en Ezechiël 39?
  • Welke rol speelt Turkije in die tegen Israël gerichte “vredesvloten”?
  • Welke rol gaan de EU en de NAVO spelen?
  • Wordt Turkije meer dan een regionale macht in het Midden Oosten?
  • Waar “lopen deze dingen op uit”? Is er over deze vraag nu meer helderheid dan in de tijd van de profeet Daniël (Daniël 12:8-10). Zouden de apostelen nu een positief antwoord krijgen op hun vraag “Here, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël?” - Handelingen 1:6.

Kort door de bocht

We jagen nu, helaas “kort door de bocht”, door enkele vragen heen. Hoofdrolspelers in de strijd tegen Israël zijn momenteel de ‘Palestijnen’, Iran en ... Turkije! De ‘vredesvloot’ voerde Turkse vlaggen en acht van de negen doden hadden de Turkse nationaliteit. Premier Erdogan sprak woedend over het “staatsterrorisme” van Israël. Vorig jaar maakte hij voor de tv hooglopende ruzie met president Peres van Israël ( ***). Dit, gevoegd bij felle veroordelingen van en oorlogszuchtige taal tegen Israël geeft Turkije enorm aanzien in de Arabische en de hele moslimwereld. Terwijl Turkije vier jaar geleden nog de beste vriend was die Israël in de regio had. Er waren gemeenschappelijke militaire oefeningen en grote plannen voor samenwerking. Het sterke leger van Turkije is mede door Israël opgebouwd! Turkije rent met een ongewoon snel tempo naar het kamp van de grootste vijanden van Israël, Syrië en Iran.

Geschiedenis kort

Van 1517 tot 1917 was Turkije een wereldmacht, het Ottomaanse Rijk. Het hele Midden-Oosten, Noord Afrika en een groot deel van Oost Europa vielen onder het Turkse kalifaat. In 1924 werd Turkije onder Atatürk een seculiere staat. Als Turkse fundamentalistische Moslims de macht wilde overnemen greep het leger vaak in. Turkse vriendschap met Israël was gebaseerd op het gezegde “De vijand van mijn vijand is mijn vriend”. De gemeenschappelijke vijand waren de extremistische moslimstaten. Toen een paar jaar geleden het Turkse leger veel van z’n macht kwijt raakte aan Erdogan en zijn AKP-moslimpartij was de vriendschap over. Daarbij kwam het feit dat de EU Turkije niet zomaar als lid accepteerde. Dat dreef Turkije naar moslimlanden in de regio. Sindsdien streeft Turkije met succes naar regionale macht en naar een leiderschapspositie in de moslimwereld.
Opvallend is dat de Arabische Liga overweegt Iran en Turkije als lid te accepteren. Opvalled is ook dat Turkije onlangs een vrijhandelsverdrag met Libanon, Syrië en Jordanië gesloten heeft.

Turkije is terug in het Midden Oosten.

Het is meer dan een vermoeden dat Turkije streeft naar een herstel van het roemruchte Ottomaanse Rijk. Bovendien is Turkije lid van de NAVO en heeft daardoor belangrijke banden met de EU en de VS. Als bijvoorbeeld de NAVO het optreden van Israël tegen de Mavi Marmara (de Turkse boot waarop Israëlische soldaten landden en bijna werden gelynxd) als een onwettige oorlogsdaad tegen Turkije zou zien, is de NAVO verplicht Turkije te steunen bij militaire acties van/tegen Israël. Een zeer gevaarlijke situatie waarbij de EU dus direct bij is betrokken. Uit Israël klonken waarschuwingen dat als Turkije met een volgende vloot naar Gaza oorlogschepen meestuurt of zelfs als Erdogan meevaart ze die vloot niet enteren maar (naar de bodem van de Middellandse Zee) zullen schieten. Hetzelfde geldt voor de dreiging van Iran om ook schepen met hulpgoederen (die in Gaza helemaal niet nodig zijn) begeleid door oorlogsschepen te sturen. Gelukkig lijkt de oorlogsdreiging nu, eind augustus, een beetje uit de lucht. Overigens voert de EU en al jaren een pro-palestijnen politiek, die ze vooral met geld steunen. In de periode tussen 1994 en 2005 was dat $ 2 miljard, totaal 42% van de totale hulp. Met geld en met veroordelingen van Israël schuift de EU steeds meer naar de olierijke vijanden van Israël.

Turkije de EU en Gog.

Ezechiël 38 en Ezechiël 39 voorzegt een overval van een coalitie van een groot aantal islamitische landen op Israël. Welke landen? Iran, Soedan, Lybië en een paar islamitische landen ten zuiden van Rusland horen erbij. Veel volken uit Ezechiël 38, zoals Magog, Meshech-Tubal, Gomer, Beth-Togarmah woonden in het gebied van het moderne Turkije.
Sommige uitleggers zien de beruchte Gog dan ook uit Turkije komen! Ook Rusland is betrokken bij die aanval.

Hun doel?

Israël te overvallen als een “opkomend onweer”, Shoa( =Holocaust) in het Hebreeuws - Ezechiël 38:9. De huidige situatie kan niet direct tot deze Gog-Magog oorlog leiden. Want de profetie zegt driemaal, dat Israël dan “in gerustheid woont” (38:8,11,14) en “zich van de krijg hersteld heeft” (38:8). Er komt eerst een oorlog en dan een periode van rust en vrede over Israël. Waarschijnlijk na een oorlog die in Psalm 83 voorzegd wordt. Of één van de Jeruzalemoorlogen uit Zacharia 12? Israël zal die oorlog wel moeten winnen, want de oorlog die Israël verliest zal de laatste zijn! Dan komt er een periode van vrede. Misschien een door de VN of de G4 opgelegd vredesverdrag. In die tijd van vrede krijgt Israël de kans om de pas ontdekte gasvelden en een grote hoeveelheid olie te exploiteren en zelfs te exporteren . Economische groei en rijkdom zijn het gevolg. Een indicatie is Ezechiël 38:11-13, waar een motief van Gog en de bondgenoten voor de overval onthuld wordt: “Ik zal optrekken tegen een land van dorpen ... om buit te maken en roof te plegen ...tegen een natie die uit het gebied van de volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven..., om zilver en goud weg te slepen...”. Daarna komt de overval van Gog-Magog. God Zelf grijpt in. Eindelijk komt de Verlossing.

De Rabbinale Raad lijkt dus op een profetische lijn te zitten bij hun voorzichtig spreken over een begin van een proces dat uitloopt op die eindtijdoorlog.

Gevaarlijk, ook voor ons, omdat via de EU, de NATO en de banden met het steeds machtiger wordende Turkije wij hier direct bij betrokken zijn. Dus onder Gods oordeel over de Gog-machten vallen.

Scenario

Ik moet oppassen. Want bovenstaande is alleen maar een mogelijk, misschien zelfs een waarschijnlijk scenario. De afwikkeling van het profetische Woord ligt nog steeds in Gods Hand. In Openbaring 20 lezen we dat na het 1000j. vrederijk er (nog) een aanval van Gog en Magog op Jeruzalem komt. Daarna is het definitief afgelopen en komt het ‘laatste oordeel’ voor de ‘grote witte troon’. Velen zien in gog zelfs de antichrist. Ook plaatsen uitleggers van het profetische woord die Gog-aanval verschillend in hun eindtijdschema. Sommigen voordat de antichrist aan de macht komt. Anderen tijdens zijn schrikbewind. Hoe dan ook, het komt allemaal wel erg dichtbij. Nog klinkt het woord van God tegen ons, tegen kerk en overheid, tegen gelovigen en ongelovigen: “Maar ook nu nog, luidt het woord van de HERE: ‘Bekeert u tot Mij met uw hele hart met vasten en met geween en met rouwklacht’” - Joël 2:12. Let op het “ook nu nog”; we weten niet hoelang het ‘nu’ nog duurt. De profeet Zefanja zegt het nog scherper: “Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, jullie schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt – als kaf gaat een dag voorbij – voordat over u komt de brandende toorn van de HERE...”. Het besluit is gevallen! Er is, Goddank, ruimte tussen het besluit en de uitvoering van het besluit. Maar die ruimte, die dag vliegt als kaf voorbij. Maar dan komt de verlossing: “Maar dan zal IK de volken andere, reine lippen geven opdat zij alleen de Naam van de HERE aanroepen” - Zefanja 3:9.

Moge de HERE de tijd van benauwdheid voor Israël en ook voor ons inkorten!

 

 

Confrontatie Premier Erdogan van Turkijke en President Peres van Israël

Bekijk hier de inmiddels beruchte confrontatie tussen Premier Erdogan van Turkijke en President Peres van Israël tijdens het World Economic Forum in Davos.

9 Reactie(s)

 
 
Op de site van Israel Today is juist dit artikel verschenen over de vondst van olie in Israël:
http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/1117-olievondst-in-centraal-israel-bevestigd

Staat de eindtijd zó dicht voor de deur? Al tweeduizend jaar wijst de Bijbel op de spoedige komst van de Heer.
Dag Jaap,

Inderdaad, beste Jaap, zijn de omstandigheden nog nooit zo dicht bij de situatie die de eindtijd beschtijft in de Bijbel, geweest als nu.

De wereld schreeuwt om een grote leider.
Het onrecht schreeuwt over de hele wereld om recht maar er is geen recht.God heeft zijn volk Israël terug gebracht uit alle landen van de wereld als voorbereiding op de komst van de Messias. Israël ondergaat het begin van de weeën van de Messias want zo goed als de de hele wereld is tegen hen.

Inderdaad, bijna al de schrijvers van het NT verwachtten een spoedige komst van de Heer. Dat was ook de opdracht. Zijn komst te verwachten. Die hoop op de wederkomst is in de loop van de eeuwen verwaterd of zelfs verdwenen. Nu wijzen de tekenen van de tijden inderdaad op een spoedige komst van de Heer. Maar daarvoor komen nog de 'weeën van de Messias', een tijd waarvoor rabbijnen zelfs huiveren.
We moeten bidden dat de Heer die tijd wil inkorten.
Dat suggereert de Here Jezus Zelf in zijn rede over de laatste dingen, Mattheus 24.


Wees klaar voor zijn komst en wees ook een trouwe dienaar voor Hem.

JvB.
 
 
J. van Barneveld,
Citaat:
Israël te overvallen als een “opkomend onweer”, Shoa( =Holocaust) in het Hebreeuws - Ezechiël 38:9. De huidige situatie kan niet direct tot deze Gog-Magog oorlog leiden. Want de profetie zegt driemaal, dat Israël dan “in gerustheid woont” (38:8,11,14) en “zich van de krijg hersteld heeft” (38:8). Er komt eerst een oorlog en dan een periode van rust en vrede over Israël. Waarschijnlijk na een oorlog die in Psalm 83 voorzegd wordt.


Die periode van rust en vrede is niets anders dan die valse vrede die de antichrist zal bieden met het sluiten van het valse verbond tussen Israël en de antichrist. Mogelijk valt de Gog-Magog oorlog samen met wanneer de antichrist zijn vrome masker af doet en het beeld van het beest onthult.
Dank voor uw aanvulling.

Het is best mogelijk dat u gelijk heeft.

Met een vriendelijk shalom,

Jvb
 
 
Beste Jan, shabbat shalom!

is het mogelijk een verwijzing aan te geven naar de uitspraken van de rabbinale raad, of eventueel tips om dit terug te vinden. de tekenen van de tijd worden steeds duidelijker, maar ik zou ook graag Joodse vrienden met het feitelijke nieuws confronteren, en een goede verwijzing hebben. Is dat mogelijk?

Hartelijke groet!
 
 
Dag Jan,

Als ik Openbaring 20:8 leest lijkt het alsof de aanval van Gog/Magog na het 1000-jarig Vrederijk is. Wat is uw visie hierop?

Gr, Geert
Dag Geert,

Ik zie twee keer een Gog-Magog aanval op Israël.Eenmaal voor het 1000j. vrederijk en de aanval die jij noemt en die in Openbaring 20 beschreven word.Bij een andere reactie ben ik hier dieper op ingegaan. Zelf moet je Ezechiël 38 en 39 maar eens naast Openbaring 20:8 en volgend leggen. Dan zie je de verschillen. Als je nog vragen hebt kom dan gerust terug.


Shalom.
Jvb
 
 
Misschien heb je hier iets aan:
http://www.israelnationalnews.com/News/news.aspx/137869
 
 
Shalom Jan en allen die dit lezen.
Het spijt mij,dat ik drammerig lijk ,maar DE RUACH HA KODESJ dringt mij.
Zo Zegt DE HEER (door DE HEILIGE GEEST) Omverwerpen zal Ik het volk van Nederland,Zijn geestelijke leiders Zijn regering,zijn koningshuis.
CHRISTENEN van Nederland kom tot bezinning en bekeert u.DE EEUWIGE voert een RECHTSGEDING voor ZIJN volk ISRAEL,JA OOK tegen NEDERLAND.
HOORT HET WOORD DES HEREN.LAND LAND LAND.
TROOST TROOST MIJN volk zegt UW GOD.

Allen Shalom inYESHUA>

Lou Sandifort.
Dank je Lou voor het doorgeven van deze waarschuwing.
Shalom.
Jvb

 
 
Shalom Hannah,
dank voor de link! Sjana tova, goed en zoet nieuwjaar (5771 is aanstaande :-)
Chrystl
 
 
Beste heer v. Barneveld,

Het nieuwe actualiteitenpr ogramma nieuwsuur
heeft afgelopen week een intervieuw met Ahmadinijad gehouden. Erg intressant, kijk op:

http://nieuwsuur.nl/video/183150-volledige-interview-met-mahmoud-ahmadinejad.html

Gr Andre
Bedankt André!
Heb het interview gezien.
Boeiend te zien hoe die lui met een staalhard gezicht kunnen liegen.
Zelf als het buiten plensbuien regent kunnen ze nog zeggen: "Kijk eens hoe lekker het zonnetje schijnt".
De tragiek is dat velen hem nog geloven....zo blind is men geworden.
Shalom.

Jvb
 
 
Zoals de Bijbel zegt: "Ter bestemder tijd zal [de koning van het Noorden = Rusland] zal terugkeren" (Daniël 11:29a). Het betekent ook het uiteenvallen van de Europese Unie en de NAVO. Kort daarna, zal de nucleaire oorlogsvoering worden (Daniël 11:29b, 30a; Mattheüs 24:7; Numeri 24:23, 24; Openbaring 6:4). "Een groot zwaard" = een nucleaire zwaard. Dit zal het begin zijn van de geboorte weeën (Mattheüs 24:8).

"De gruwel der verwoesting" = "het beest" = de Wereld overheid (Daniël 11:31; Mattheüs 24:15, 21, 22; Openbaring 11:2, 7; 13:1, 2, 7).

Daniël 11:40-43 = de Vierde Wereldoorlog (Mattheüs 24:29; Lukas 21:25; Openbaring 6:12; 13:3; Jesaja 5:26-30; Daniël 7:11; Ezechiël 32:2-16; 39:23-29; Habakuk 1:5-17; Zefanja 1:14-18; Joël 2:1-11).

Ezechiël 43:11 = de derde tempel (Ezechiël 37:24-28; Romeinen 11:25-32).

Daniël 11:45 = Ezechiël 38:8-23 = de aanval van Gog van Magog.
Beste Ewiak,Dank voor je poging om al die eindtijdoorloge n tot een scenario samen te voegen,

Er is echter nog veel meer.

De oorlog uit de Pslamen 83, 80 en 60.

De oologen om Jeruzalem in o.a. Zacharia.

Ik ga echter nit in op jouw interpretatie omdat dit niet helemaal past in deze site.

Die gaat namelijk voornamelijk over Israël en alles wat daar direct mee samenhangt.

Wel zal ik je reactie onthoeden, want daar leer ik van.

ShalomJvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven