Home Artikelen Geestelijk O, HERE, vergeef... treed handelend op!

O, HERE, vergeef... treed handelend op!

Als een held werd premier Neville Chamberlain op 30 september 1938 Engeland binnengehaald. Hij kwam uit München, waar wereldleiders vrede met Hitler hadden gesloten... dachten ze. Zijn enthousiaste uitspraak “vrede in onze tijd” is een gevleugelde historische miskleun geworden. Klik voor ware grootte
Als een held werd premier Neville Chamberlain op 30 september 1938 Engeland binnengehaald. Hij kwam uit München, waar wereldleiders vrede met Hitler hadden gesloten... dachten ze. Zijn enthousiaste uitspraak “vrede in onze tijd” is een gevleugelde historische miskleun geworden.

Terugkeer van een oude geschiedenis

Als een held werd premier Neville Chamberlain op 30 september 1938 Engeland binnengehaald. Hij kwam uit München, waar wereldleiders vrede met Hitler hadden gesloten... dachten ze. Zijn enthousiaste uitspraak “vrede in onze tijd” is een gevleugelde historische miskleun geworden.

Tsjecho-Slowakije was in München verraden en werd een klein half jaar later door Nazi-Duitsland onder de voet gelopen. Een klein half jaar daarna, eind augustus 1939, viel Hitler Polen binnen en op 3 september 1939 moest Chamberlain Duitsland de oorlog verklaren.

Allereerst werd het Joodse volk in die tijd door de wereldleiders en de wereldgemeenschap verraden. Dat verraad was begonnen tijdens een conferentie van wereldleiders die van 6 tot en met 13 juli 1938 in het Franse plaatsje Evian plaatsvond. Daar kwamen 31 landen en 24 NGO's samen om het probleem van de Joodse vluchtelingen die uit Nazi-Duitsland en uit Oostenrijk vluchtten. Resultaat was zo goed als nihil. Alleen de Dominicaanse Republiek was bereid zo'n 100.000 vluchtelingen op te nemen.

Duiste waarnemers meldden aan Hitler dat hij z'n gang kon gaan. Niemand wilde de Joden hebben.

Een klein half jaar later deed Engeland onder druk van Arabieren, de deur naar Palestina voor Joodse vluchtelingen zo goed als dicht. Het commentaar van dr. Chaim Weizmann, de eerste president van Israël was:

"De wereld bestaat uit twee delen: Plaatsen waar Joden niet kunnen leven en plaatsen waar Joden niet mogen binnengaan."

Manchester Guardian, May 23, 1936, cited in A.J. Sherman, Island Refuge, Britain and the Refugees from the Third Reich, 1933–1939, (London, Elek Books Ltd, 1973), p.112

"The world seems to be divided into two: Places where Jews can't live, and places which Jews can't enter,"

Toen volgde de Tweede Wereldoorlog met de vreselijke Holocaust voor het Joodse volk.

Terecht klaagde Israël Psalm 44:23: “Waarlijk, om Uwentwil worden wij de hele dag gedood, wij worden gerekend als slachtschapen”. Zoals geprofeteerd was: “Wee ... een tijd van benauwdheid is het voor Jakob” - Jeremia 30:7.

Uit de as van de Tweede Wereldoorlog verrees in 1948 de moderne staat Israël. Zoals Jeremia 30:7 besluit: “maar daaruit zal hij gered worden”.

Nu maakt Israël weer een benauwde tijd door. Want 'de wereldbeheersers van deze duisternis' (machtige demonen, die achter veel goddeloos wereldgebeuren zitten) zijn woedend over Gods herstel van Israël. Vooral de 'vorst van Perzië'(een topdemon, die de machthebbers van Iran aandrijft) is openlijk bezig een nieuwe Holocaust voor te bereiden. Weer, 70 jaar later, roept de wereld: “vrede in onze tijd” en “vredesproces”. Momenteel onder leiding van president Barack Obama in Wahsington.

Weer wordt Israël verraden. Weer wordt profetie vervuld: “Verraders plegen verraad, ja, verraders handelen verraderlijk” - Jesaja 24:16.

Tekens aan de wand

Ook nu heeft Engeland een “Chamberlain”. De Engelse premier, David Cameron, heeft eind juli in Ankara Israël laten vallen en de vijanden van Israël een politiek hartelijke hand van vriendschap toegestoken. Israël werd venijnig belasterd en Turkije kreeg een uitnodiging lid van de EU te worden.

Nog ernstiger is het feit dat wereldwijd antisemitisme onrustbarend toeneemt.

In Amsterdam, dat vroeger het “Jeruzalem van het Westen” werd genoemd, voelen onze Joodse medeburgers zich niet veilig meer. Ze gaan zelfs 'vermomd' naar de synagoge! In Weesp kon een synagogedienst niet doorgaan vanwege verwachte rellen.

Dagelijks zijn er antisemitische incidenten in Frankrijk. Joodse leiders melden zo'n incident bij de overheid. Deze geeft een scherp protest uit en... doet niets. Bang voor agressie van groepen Moslims. Dit escaleert snel en franse Joden haasten zich naar Israël.

Europa slaapt rustig door op de weelderige kussens van onze wankelende welvaart. Totdat oorlog, rampen of/en de tsunami van de Islam over ons komen.

De ontwikkelingen rond Israël zijn zeer explosief. Ahmadinejad gaat snel door met zijn atoombom. Vliegtuigspotters hebben gezien dat Israëlische vliegtuigen op vliegvelden van Saoedi Arabië militair materieel hebben uitgeladen. Voor een preventieve aanval op atoominstallaties van Iran? Niet onwaarschijnlijk. Of een aanval op de munitieopslagplaatsen voor Hezbollah in Syrië?

Juni 1981 vernietigde Israël de kerncentrale in Osirak (Irak) en september 2007 de atoomfabriek van Syrië. De Here Jezus noemt als teken van deze tijd: “Geruchten van oorlogen”.

Arabieren vinden het prachtig als Israël Iran aanvalt. Dan zijn ze meteen van twee vijanden af. Het Shi'itische Iran met z'n atoomdreiging en Israël dat in elk geval verzwakt uit zo'n oorlog tevoorschijn zal komen.

Hosni Mubarak, de bejaarde Egyptische president, is ziek en zal spoedig aftreden. Wie volgt hem op? Zijn zoon? Mohammed al-Baradei, de vroegere baas van het IAEA (Atoomagentschap van de VN) wordt genoemd. Hij is lid van de moslimbroederschap, de moederorganisatie van Hamas, Hezbollah en andere terroristenorganisaties die uit zijn op de vernietiging van Israël.

Let op Turkije. Lang een vriend van Israël. Is nu 'overgelopen' (verraders plegen verraad!) naar Syrië en Iran. Op verschillende terreinen streeft Turkije met succes naar een leiderschapspositie onder de moslimlanden van het Midden-Oosten.

Schietincidenten en raketten vergroten de spanning aan de grenzen van Israël. De kust van Israël wordt bedreigd door “vredesvloten” bemand of 'bevrouwd' door felle antisemieten en beladen met deels waardeloze hulpgoederen voor een welvarend Gaza.

Het Vaticaan laat regelmatig horen waar de leiding van de Rooms-katholieke kerk staat. Onlangs noemde een prelaat uit Rome Gaza “één concentratiekamp”. Begin dit jaarpubliceerde het Vaticaan een werkdocument voor een bisschoppenconferentie in oktober. In dat document krijgt Israël de schuld van de exodus van Christenen uit de palestijnse gebieden en van de nood van christenen in het Midden-Oosten. Ook grote protestantse kerkgenootschappen, zoals de Methodisten en Presbyterianen, staan niet bekend om hun liefde voor Israël.

Over Israël is geprofeteerd: “Zie een volk dat alleen woont en onder de naties zich niet rekent” - Numeri 23:9. Vroeger, 70 jaar geleden, was er geen plaats voor Joodse mensen. Nu wordt Israël z'n rechtmatige plaats onder de volken bestreden. Er zijn nog veel meer 'tekens aan de wand'. Want hierover komt oordeel. Momenteel jagen Gods waarschuwende oordelen over de wereld - Psalm 105:7.

Geschiedenis, tekens en de Bijbel

Als men niet wil leren uit lessen uit de periode 1933-1945 (WOII); als men niet wil letten op al die tekens aan de wand, dan blijven alleen de woorden van God over de volken en groepen die zich aan Israël vergrijpen:

“Allen die u verslinden zullen verslonden worden... omdat men u, Sion de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt”

Jeremia 30:16-17

“Ik zal met alle volken, waaronder IK u verstrooid heb, voorgoed afrekenen...”

Jeremia 30:11

“Want zie, in die dagen en in die tijd (Welke tijd? Zie verder) wanneer IK een keer zal brengen in het lot van Juda en Jeruzalem (dat is dus onze tijd, want Juda, Joden zijn teruggekeerd en in 1967 hoort Jeruzalem weer bij Israël) zal IK alle volken (inderdaad, zo goed als “alle volken”, de VN, zijn tegen Israël) verzamelen, en afvoeren naar het dal van Josafat (een dal aan de zuid-oost kant van jeruzalem), en IK zal daar met hen in het gericht (Gods oordeel!) treden ter oorzaken van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben (God vergeet niets, tenzij er bekering en berouw is), terwijl zij mijn land verdeelden... (waar men als meer dan 60 jaar mee bezig is en nu ook weer in Washington)”. “Zoals jullie onder de volken een vervloeking bent geweest, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie, doordat IK u heil schenk, tot een zegen worden; vrees niet...”

Zacharia 8:13

Daarom bidden we zoals de profeet Daniël: “O, HERE, vergeef ... treed handelend op”. Vergeef het antisemitisme en het belasteren van UW volk, ook in ons land. Treed handelen op en kom tot UW doel met Uw volk Israël.

Geef vrede in Jeruzalem.

Dit is een sterk uitgebreide versie van het artikel zoals eerder verschenen in 'Israël Aktueel' (Christenen voor Israël)
- September 2010

9 Reactie(s)

 
 
Uw artikel is mij uit het hart gegrepen, meneer Van Barneveld.Hartelijk dank voor uw vriendelijke bemoediging.Jvb
 
 
Laat de HERE zijn gang gaan Jan, WIJ kunnen er toch niets aan doen ja,... bidden voor Zijn volk ( en ook ons volk). Het ergste vind ik altijd, dat ik er NOOOOIT met iemand over praten kan, je krijgt gelijk de wind van voren als je over Israel begint. Zelfs al, wanneer je over de PVV begint, TRIEST,TRIEST, EN NOG EENS TRIEST!!! Het overgrote deel snapt er geen biet van, van de hele Israelishe toestand, Shalom Henk.Dag Henk,


Inderdaad wordt bijna heel de wereld gehersenspoeld door de valse berichtgeving over Israël. Dat is erg, want dit virus is dodelijk. Ik doel nu niet in de eerste plaats op Israël en het Joodse volk. Maar het is dodelijk voor hen die deze leugens verzinnen en verspreiden. Het gaat vernietigend als een uitgezaaid kankergezwel over de wereld. Is een groot gevaar voor de wereldvrede. Is alleen te genezen door de Waarheid van Gods Woord.

Onderschat niet de kracht van het gebed. Ik kreeg vanochtend een oproep tot gebed voor Netanjahu. De druk van o.a. de VS en de EU op hem is zeer zwaar. Bid dat hij zijn rug recht houdt. Het is toch te gek dat Israël niet zou mogen bouwen in het gebied dat de God van hemel en aarde voor Israël bestemd heeft!.

Ja er is moed voor nodig om iets goeds over Israël te zeggen.

Het handigst is om met een vraag te beginnen.

Als men over de Palestijnen begint, vraag dan met een ‘onnozel’ gezicht: “Wat zijn Palestijnen?” Als ze over ‘bezetting’ zeuren vraag dan: “Wiens gebied bezet Israël? Op wie hebben ze het veroverd?”
Als ze dan beginnen over de ‘rechten van de Palestijnen’ bv. op Jeruzalem, vraag dan ‘wanneer is Jeruzalem hoofdstad van een palestijnse staat geweest’.

Vragen, dan prik je er gauw doorheen want men weet in feite niets en schreeuwt maar de media na.

Sterkte Henk.JvB
 
 
Geachte heer Van Barneveld,

Hieronder een link naar een artikel op Israelnationaln ews.com met een filmpje van de makers van "we con the world".

http://www.israelnationaln ews.com/News/News.aspx/139611

Dit filmpje sluit goed aan bij het bovenstaande; hoe graag Israël vrede wil sluiten en hoe de wereld daar op antwoordt...

Vr.gr.

I. Breed
 
 
Lees dit op: http://www.christenunie.nl/k/nl/n8447/news/view/448608/48130/Stabiel-zal-het-nooit-worden.html
 
 
Moi wil je alstublieft een eigen website maken voor je politieke verhaal?
Hier gaat het over ISRAEL EN GOD. Daar BIDDEN we voor en VERTROUWEN op HEM.
Dankjewel Jan voor het artikel. Ik verspreid het weer!!
 
 
Beste Jan, ik weet niet of je ze kent,maar ik heb zelf erg veel steun aan de gebedsbrief van intercessors for Israel. Hun wekelijkse brief kun je aanvragen via . Even erbij vermelden als je het in het nederlands wilt ontvangen
vriendelijke groeten
angela
 
 
De strijd van Satan is niet meer tegen het oude verbondsvolk,da t zijn relatie of verbond verbrak toen ze de zoon van God terechtstelden.
Jezus zei tegen de Farizeers daarom zal het Koninkrijk van U worden weggenomen.
En aan een natie worden gegeven die de vruchten ervan voortbrengt.
De hele christelijke wereld kijkt uit naar de letterlijk natie Israel voor redding.
Maar het is Jezus christus die redding zal brengen dmv zijn Hemelse koninkrijk.

De 144.000 gezalfden losgekocht van de aarde uit elke stam en elke taal en elke stam.

Het Israel Gods.

Dit nieuwe verbondsvolk zat ook in de concentratiekam pen en worden tot op dit moment vervolgd zelfs voor de joden de kampen ingingen vanaf 1936 zaten zij al vast vanwege hun geloof en trouw aan hun God.Het komt dus aan op onderscheidings vermogen.


Beste Albertus,

Het zou goed zijn als jij zelf eens naar de feiten kijkt voordat je het risico neemt onzin uit te slaan.

1. Naar gewone feiten die je dagelijks uit de media kunt vernemen. Het wereldwijde antisemitisme en de haat tegen Israël en de opstand van bijna alle volken tegen Israël is een duidelijke feit en toont aan dat de strijd tegen Israël gaat. En via Israël tegen de Hoogheilige, de God van Israël. Zoals tijdens bijna heel de Bijbelse geschiedenis het geval was. Nog een ‘gewoon feit’: Bijna de ‘hele christelijke wereld’ is fel tegen Israël en kijkt niet uit naar Israël; om redding. Nog zo’n ‘feit’: Ik ken geen ‘natie die de vruchten opbrengt’ of opgebracht heeft.

2. Bijbelse feiten: Je hebt gelijk dat de HERE dat tegen de leiders uit die tijd, tegen de Farizeeër en oudsten van het volk zei. Het volk riep enthousiast: Gezegend Hij die komt in de Naam van de Here. En na de uitstorting van de Heilige Geest waren er in Jeruzalem tussen de 15.000 en 20.000 gelovigen in de Here Jezus als Messias. Volgend feit: De Bijbel verhaalt duidelijk dat de Romeinen de Here Jezus én veroordeeld én terechtgesteld hebben. Er wij allen zijn schuldig door onze zonden.

3. Inderdaad, de Here Jezus zal komen, moge HIJ spoeding komen, en recht en gerechtigheid brengen op deze aarde. Hij zal komen als Koning van de Joden en als Heer van deze aarde.

4. De 144000 zijn Israëlieten uit de meeste stammen van Israël. De stammen worden in Openbaring naam voor naam genoemd. Maak daar nou nites anders van want dan verander je Gods Woord en dat is gevaarlijk.


Beste Albertus, ik wens je van harte een flits van Gods Geest toe, waardoor je inzicht krijgt in Gods grote daden in deze tijd en het heerlijk werk van de Here Jezus dat HIJ heeft volbracht en dat HIJ komt afmaken als Hij terugkomt.Jan van barneveld
 
 
Ik geef op dit moment bijbelstudie:Fo cus op Israel en verscheidene kerkgenoten verbazen zich over de bijbelteksten die ik van JvB heb geleerd. Stel je eens voor dat we onze eigen kerkdiensten moeten bewaken vanwege "antisemitisme" zei ik tegen hen en iedereen was stil!!!De overheid in holland is NIET bereid Joodse synagoges te bewaken!!! Genesis 12 vers 1,2,3!!!!!!!!Dank je, Joop, je hebt gelijk.

Ik vraag je begrip dat ik niet op al je vele reacties kan reageren.

Bovendien hebben sommige reacties weinig of geen directe relatie met Israël.

Daar gaat het om en daarom plaatsen we sommige reacties over andere opmerkingen niet.

We zijn geen discussieclub, maar een Israël-site.

ShalomJvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven