Home Actueel Israël Open brief VNG n.a.v. boycot Israelische delegatie

Open brief VNG n.a.v. boycot Israelische delegatie

Efrat, een kleine Israëlische gemeente in Judea (Oost-Israël) met ongeveer 10.000 inwoners - foto via brabosh.com Klik voor ware grootte
Efrat, een kleine Israëlische gemeente in Judea (Oost-Israël) met ongeveer 10.000 inwoners - foto via brabosh.com

Graag brengen wij de open brief van Jaap Spaans onder uw aandacht.

Aan degenen die zich betrokken voelen bij Israel.

Bijgevoegd een open brief/vraag aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de boycot van een Israelische delegatie. Ik ben inwoner van één van de 430 gemeentes die lid zijn van de VNG en stel met nadruk dat de VNG mij in deze niet vertegenwoordigt, en dat heb ik gecommuniceerd. Indien u ook van mening bent dat uw woonplaats als lid VNG hier niet achter zou mogen staan, kunt u op persoonlijke titel, eigen schrijven dus, uw gemeente hiervan in kennis stellen.

Met vr.gr.

J.Spaans
Hoogeveen
www.jaapspaans.nl

Open vraag / verzoek
Van: J. Spaans Hoogeveen Aan: Vereniging van Nederlandse Gemeenten t.a.v. dhr. Mr. R.J.J.M. Pans, voorzitter Directieraad VNG
Betreft boycot Israëldelegatie
Hoogeveen, 20 september 2010

Geachte heer Pans,

Als inwoner van één van de 430 bij uw organisatie aangesloten gemeentes, vertegenwoordigt u mij indirect en in dat verband stel ik u als voorzitter van de VNG de volgende vraag.

Uit diverse betrouwbare media (o.a. de NOS) heb ik begrepen dat de VNG, na afstemming met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, besloten heeft een bezoek van Israëlische lokale bestuurders te weigeren. De reden zou zijn dat er ook burgemeesters zouden komen van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Wat zijn de ethische, politieke of juridische normen, op grond waarvan de VNG dergelijke beslissingen neemt en op welke gronden maakt de VNG zijn afwegingen en selecties voor dit beleid? Ik zal mijn vraag met enige concrete voorbeelden onderbouwen.

U hebt de Israëlische delegatie op grond van eerdervermelde reden afgezegd, maar zou de VNG op grond van dezelfde afwegingen ook weigeren:

  • Een delegatie van de Chinese haven Sjanghai te ontvangen die, bijvoorbeeld na een werkbezoek aan de Rotterdamse haven waar ze ongetwijfeld enthousiast zouden worden onthaald, de VNG zou willen bezoeken?Het is bekend dat China de bevolking van Tibet onderdrukt en mensenrechten schendt?
  • Een delegatie van de gemeente Istanbul te ontvangen vanwege de strijd van de Turkse regering tegen de PKK waarbij zoals recentelijk uit publicaties bleek militaire acties worden uitgevoerd over de landsgrenzen (Irak) en zelfs gifgas is ingezet?
  • Een delegatie uit de hoofdstad van onze voormalige kolonie Indonesië te ontvangen vanwege de discriminatie van en geweld tegen christenen op de Molukken en het voeren van een schrikbewind in voormalig Nieuw Guinea?
  • Een delegatie uit Teheran te ontvangen wegens grove schending van de mensenrechten, het op bloedige wijze onderdrukken van demonstraties voor meer vrijheid, steniging van vrouwen en de regelmatig terugkerende oproep tot vernietiging van de staat Israel door president Ahmadinejad?

Persoonlijk denk ik dat bij de ethische afwegingen en keuzes van de VNG geld en politieke invloed een belangrijke rol spelen. U durft China en andere landen waar we economisch van afhankelijk zijn helemaal niet aan te pakken. Israel is in dat verband een populair doelwit, waar je als organisatie gemakkelijk mee scoort.

Het Kamerlid Voordewind van de CU heeft gelukkig kritische vragen gesteld. Kamerlid Van Bommel van de SP sprak zijn goedkeuring uit over uw actie. De vraag is of u blij moet zijn met zijn ondersteuning. Hij was degene die in januari 2009 samen met mw. Duisenberg voorop liep in een demonstratie tegen Israel. Met achter hem een menigte die luidkeels scandeerde ‘Hamas Hamas Joden aan het gas’, riep van Bommel op tot een tweede intifada http://www.youtube.com/watch?v=PLlHPPO25nM.

U stelt in uw laatste bericht van heden op uw website dat u uw neutraliteit wilt behouden. Heeft u niet door dat de VNG door deze actie juist haar neutraliteit opgeeft en in dit complexe conflict Israel laat vallen als een baksteen?

Met belangstelling zie ik uw antwoord op mijn vraag tegemoet. Tevens stel ik met nadruk dat u bij de beslissing om een Israëlische delegatie te boycotten niet mij als burger van een gemeente die lid is van de VNG vertegenwoordigt. Ik kan u verzekeren dat dit voor een belangrijk deel van de bevolking geldt.

Hoogachtend,

J. Spaans

Download hier de open brief in Word formaat.

8 Reactie(s)

 
 
Mijns inziens een zeer goed initiatief van de heer Spaans. Sterk onderbouwd door de vergelijking die gemaakt wordt met andere delegaties.
Sinds wanneer heeft de VNG internationaal gerechtelijke ambities? En dan hebben we het nog niets eens over de ondemocratische wijze waarop dit besluit tot stand is gekomen.

Meneer van Barneveld, ik hoop dat u het antwoord ook op uw website openbaar wilt maken?

Vriendelijke groeten,
Loyd
 
 
Ik heb zojuist de brief in aangepaste vorm naar onze burgemeester gemaild. Het is een fijn gevoel als je op dit punt openlijk afstand kunt doen van de besluiten van je vertegenwoordig ers.
 
 
Op pleinen en straten bij mij in de Rotterdamse Agniesebuurt klinkt dagelijks het Jodendom, vaak samengaand met homoseksualitei t, als basiselement van scheld- of vloekpartijen.
Achterelkaar horen en zien we in de diverse media verontwaardigde moslims over vermeende discriminatie of belediging, maar hoe zou u het vinden om wekelijks in de stadions met tienduizenden mensen de dood in te worden gewenst?
Juist nu langzaam en moeizaam de vredesbesprekin gen op gang lijken te komen, zijn er weer Nederlanders die een uitsluiting initiëren. Met het in wording zijn van een ‘rechts’ kabinet buitelen ‘linkse’ idealisten over elkaar met verwijzingen naar de tweede wereldoorlog, vergeet u niet dat de Nazi’s het Jodendom wilden uitroeien en veel Nederlanders daarbij het hoofd afwendden. Laten we nu wel recht vooruit kijken en de VNG links laten liggen!
 
 
Open brief aan VNG.... van Jaap Spaans, Hoogeveen
Deze roepstem, zou veel meer gehoord moeten worden.
Naar Plaatselijke- Burgemeesters,m ogelijk ook naar:
het kabinet der koningin, een verzoekschrift indienen.
Dit is het enige orgaan welk niet demisionair is. Ook komen zulke verzoekschrifte n bij het toekomstige kabinet aan, en worde n dus altijd doorgespeed, via het kabinet der koningin.
Onze vorstin Hare Majesteit Beatrix zal met haar onderdanen bevoegde
leidslieden, naar de oplossingen zoeken. Ons volk ten goede zijnde.
Laten we vooral bidden voor onze overheid. Meer dan ooit Noodzakelijk.
Tot eer van de HERE God
Postadres: Kabinet der Koningin
Postbus. 20016
2500EA Den Haag.
 
 
Laten wij niet vergeten dat er nog nooit een officiele grens geweest is.

In 1949 was er een wapenstilstand en de wapenstilstands lijnen van 1949 werden een voorlopige - want door niemand erkende -grens, tot 1967.

De befaamde resolutie 242 van de Verenigde Naties uit 1967 laat vervolgens ruimte voor grenscorrecties , want Israel: ?heeft recht op veilige grenzen.?

Dooor de Oslo-akkoorden van 1993 kwamen 99% van de Palestijnen in autonoom gebied te wonen. De definitieve grens zou in een definitief akkooord geregeld worden, tot dan is dit de voorlopige grens.

Wie is de VNG dat zij de grens bepaalt, nota bene ten nadele van een partij?
 
 
Helaas, helaas de mens schijnt maar niet doordrongen te zijn van GOD's woorden en de consequenties van ons handelen tegen zijn wetten.
Voor ons gelovigen is het zondermeer een realiteit de genesis profetie van Gen 13:2, wie jou zegent zal IK zegenen wie jou vloekt zal IK vervloeken. Na de boycot acties van het VNG, de Nederlandse reclame code commissie en de Nederlandse bischoppen, die allemaal meenden met GOD's uitverkoren volk / Israel een loopje te moeten nemen komt thans heel duidelijk het onheil over ons landje.
Jarenlang heeft NL een belangrijke stem en rol gehad in de internationale financiele wereld politiek. Deze rol dreigt binnenkort uitgespeeld te raken.
Voor mijn waren de boycot acties van de VNG, de NL reclame code commissie en de NL bischoppen conferentie en Gen12:3, direct of indirect hiertoe de aanleiding.
NL dreigt thans zijn zetel bij het IMF, de Wereldbank, de Basel bankiers commissie en de G20 vertegenwoordig ing kwijt te raken.Dank, beste Siem, voor je reactie.

Ik denk dat je op het goede spoor zit.

In mijn boeken “om Sions wil niet zwijgen” en “Israël onze oudere broeder” geef ik heel wat voorbeelden van de

Bijbelse stelling uit Genesis 12:3 (let even op je tikfoutje): “Ik zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie u vervloekt”.

Ik hoop en bid dat onze regering de moed zal hebben om tegen de anti-Israël stroom van de EU in te roeien. Dat zal een

boel kwaad voorkomen. Niet alleen voor ons land maar ook voor de EU.

Shalom.Jvb
 
 
Siem haalt hierboven Genesis 12:3 aan: "wie jou zegent zal IK zegenen wie jou vloekt zal IK vervloeken". In dergelijke bewoordingen staat het inderdaad in de meeste Bijbelvertaling en *en helaas ook in de Herziene Statenvertaling ).

In het Hebreeuws echter staat er voor "zegenen" wel tweemaal hetzelfde woord, maar voor "vloeken" juist NIET. Een betere vertalintg zou zijn: "...wie jou lastert, zal ik vervloeken". Tot mijn verrassing De veel-bekritiseerde Nieuwe Bijbelvertaling heft hier echter: "Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou BESPOT, zal ik vervloeken." Helemaal niet zo gek, voor zo'n modernistische vertaling...

Het is dus nog veel ernstiger: je hoeft Israël niet eens te vervloeken; negatief erover praten (roddelen, leugens verkopen, maar denk ook eens de zgn. "Jodenmoppen"!) is al voldoende om Gods vloek over jezelf te riskeren.
Beste heer Hahn,Dank voor uw reactie.

Ik beheers maar een bitter klein beetje hebreeuws.

Maar ik kan wel hebreeuwse woorden onderscheiden.

Dus heb ik in mijn Tenach Gen.12:3 opgezocht en inderdaad staan er voor waar in de meeste verklaringen tweemaal het

woord ‘vervloeken’ voorkomt, twee verschillende woorden.

U hebt dus inderdaad gelijk en uw opmerking maakt de ‘wet van Genesis 12:3’ des te sterker.

Door de eeuwen heen is deze bijbelse wetmatigheid juist gebleken.

Dit wordt des te ernstiger nu bijna de hele wereld zich tegen Israël keert.

ShalomJvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven