BRAND!!

Een Israelische brandweerman rent voor zijn leven in Beit Oren, Karmelgebergte. December 02, 2010. (Foto DAVID BUIMOVITCH) Klik voor ware grootte
Een Israelische brandweerman rent voor zijn leven in Beit Oren, Karmelgebergte. December 02, 2010. (Foto DAVID BUIMOVITCH)

De brand op de Karmel bij Haifa is geblust.

De schade is enorm: 42 doden, veel gewonden, 170 huizen verwoest en ongeveer e 40 miljoen schade. Mijn mailbox was vol met hartelijke, goedwillende acties om een boom te planten op de Karmel. Van harte aanbevolen.

De chef van de Israëlische militaire inlichtingendienst waarschuwde voor een veel ernstiger ‘brand’. Deze waarschuwing was voor Jan Willem van der Hoeven in Jeruzalem aanleiding om te suggereren dat de Karmelbrand een waarschuwing van God is voor de dreiging van een Syrië-Hezbollah brand.

Amos Yadlin, de man van genoemde inlichtingendienst, waarschuwde onlangs dat de volgende oorlog veel ernstiger en veel bloederigen zal zijn dan elk van de vele oorlogen die Israël in de 62 jaar van haar bestaan heeft moeten voeren. Syrië heeft honderden Scud raketten klaarstaan, gericht op Noord Israël. Sommige met een dodelijk zenuwgas. Ook is Syrië in het geheim bezig met het verrijken van uranium voor een atoomwapen. September 2007 heeft Israël de Syrische atoomreactor in al Kibar al vernietigd. Maar nu is dat land weer bezig.

Hezbollah, de hond van Iran, wil niets liever dan de voorraad van 40.000 – 50.000 raketten op Israël laten regenen.

Een eerste, verrassingsaanval zal duizenden slachtoffers kunnen eisen.

Ook Hamas zal gretig ingaan op zo’n opening om hun intense haat tegen Israël vorm te geven door nieuwe aanvallen op zuid Israël. Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit heeft herhaaldelijk gedreigd met een nieuwe intifada. Als Syrië mocht aanvallen met zenuwgassen (moge de HERE het verhoeden) dan “zal Israël genoodzaakt zijn” merkte een Israëlische miltaire deskundige op, “keihard terug te slaan door Damascus plat te gooien”. De man was zich niet bewust van het feit dat hij dichtbij bijbelse profetieën kwam met zijn opmerking. We citeren:

“Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: Het wordt een puinhoop, een bouwval” (Jesaja 17:1). Hoe het zal gaan lezen we bij een andere profeet: “Ontmodigd is Damascus, het keert zich tot de vlucht en schrik heeft het bevangen, benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een barende. Hoe is de roemrijke stad verlaten, de vesting der vreugde! Daarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen en al de krijgslieden in die tijd omkomen, luidt het woord van de HERE der heerscharen, en IK zal een vuuraansteken binnen de muur van Damascus, dat de burchten van Benhadad zal verteren”

Jeremia 49:24-27

Laten we deze profetie even van dichtbij bekijken. Kijkt u mee? Stel Syrië schiet inderdaad raketten met zenuwgas af op Israël. Het antwoord van Israël zal beginnen met een dreigement. Zoals bijvoorbeeld bij de Gaza-oorlog, Gegoten Lood, gebeurd is. Middels een regen van pamfletten en sms’jes waarschuwde Israël de bevolking niet bij de Hamas centra te komen. Dat doet Israël altijd: De bevoldking waarschuwen. Dat zal ook bij Damascus gebeuren. De inwoners zullen in paniek op de vlucht slaan: “schrik heeft het bevangen, benauwdheid en weeën”. De roemrijke stad zal verlaten zijn… op militairen na, die een en ander moeten bewaken.

Maar Syrië houdt niet op en blijft raketten afvuren. Dus Damascus wordt plat gegooid. Mogelijk wordt tegelijk Judea en Samaria (de zogenaamde Westbank) bevrijd van Palestijnse terroristen.

Mahmoud Abbas heeft onlangs gezegd dat hij het beheer over ‘zijn’ stuk van de Westbank wil opgeven omdat hij gefrustreerd is door het gebrek aan resultaat. Welk resultaat? Niet van een Palestijnse staat, want die had men allang kunnen hebben. Hij maakt geen enkele vordering met zijn doel: het vervangen van de Joodse, democratische staat Israël Israël door Palestina.

De erkenning van Brazilië en Argentinië en andere Latijns Amerikaanse landen van een Palestijnse staat in het gebied van de wapenstilstand van 1949 na de Onafhankelijkheidsoorlog, brengt Abbas ook weinig troost. Want al in 1988 heeft Arafat een Palestijnse staat uitgeroepen. Die werd onmiddellijk erkend door meer dan 100 landen. Die landen kunnen erkennen wat ze maar willen, maar God de HEER regeert! Dus geen Palestijnse staat, buiten Jordanië, zoals Wilders terecht opmerkite.

Toch is het zwaar voor Israël. De ontwikkelingen wereldwijd moeten op catastrofes uitlopen. Oordelen komen over de volken die Gods plan met Israël en de wereld dwarsbomen. We zien in de Bijbel dat God Israël ook gebruikt als ‘zwaard van de HERE’. Dat leest u in Psalm 149:6-9

“....een tweesnijdend zwaard is in hun hand, om wraak te oefenen aan de volken, bestraffingen aan de natiën; om hun koningen met ijzeren boeien te binden....om het beschreven vonnis aan hen te voltrekken”.

Psalm 149:6-9

Erg voor de volken en ook niet een verdrietige taak voor Israël dat al zo lang snakt naar vrede. Bijna 35 eeuwen geleden, in de eerste decennia van het bestaan van Israël in het Beloofde Land was het Jozua die, ‘wraak oefende aan de volken van Kanaän. Pas nadat God die volken 400 jaar lang tijd en kansen gegeven had om zich te bekeren. We hopen en bidden dat de oordelen van God in onze tijd wel bekering zal brengen. Daarom bidt Israël ook na zo’n oorlog met de omringende landen: “Overdek hun aangezicht met schandeopdat zij uw naam zoeken, o, HERE” Psalm 83:17-19.

En wij, wij bidden voor Israël. Wij bemoedigen hen op de zware weg naar het rijk van vrede en gerechtigheid dat de komende Messias zal brengen. “Troost, troost mijn volk” zegt de HEER.

10 Reactie(s)

 
 
geachte heer van Barneveld,
een ware uitleg bij deze brand en de profetieen, hierin zien wij de weg die G,d onze Heer met zijn volk en de wereld heeft.
Laten we vooral G,ds volk en Zijn land in ons gebed gedenken, en dan niet eenmallig maar laten we dat alle dagen doen.Dank je, heer Horneman!

Ik kan alleen maar AMEN zeggen.

Vooral bij je laatste zin

ShalomJvb
 
 
Zo te zien, is de huidige situatie in de wereld op het gebied van de economie, grondstoffen, klimaat en moreel verval onhoudbaar. Daarom denk ik dat de Wederkomst van de Heere Jezus niet lang meer op zich zal wachten.

De financiële problemen binnen de Eurozone vraagt om de komst van een sterke leider, namelijk de antichrist die volgens de profetieën uit het Herstelde Romeinse Rijk, de E.U. zal komen. Als die verschijnt, is ook de Opname en de Wederkomst nabij.
 
 
Sinds 1948 is Israel voortdurend bezig om, vrede te sluiten met de omringende volken en het wil maar niet lukken, is dat ook niet de oorzaak van de haat tegen het Joodse volk? Het volk Israel is niet van de wereld, het is een volk apart gezet door God, zij zijn de zondebok van de wereld. Op alle manieren proberen ze zich te mengen in de vaart der volkeren. Tevergeefs, God trekt Israel langzaam en zeker naar zich toe. Is het niet in 1 Samuel 8 ook niet zo, dat het volk gelijk wil zijn aan de volken?
1 Sam.8:5 ‘U bent oud geworden,’ zeiden ze, ‘en uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben.’
Beste F. Dijkstra,

Dank voor uw interessante en goede reactie.

Israël is en blijft Gods uitverkoren knecht.

“Een volk dat alleen woont, en onder de natiën zich niet rekent”

Dit heeft de heiden-profeet Bileam al zo’n 35 eeuwen geleden gezegd.

Door ‘alleen te wonen’ zijn ze een volk gebleven, ook in de ballingschap.

Velen van hen deden wel hun best om ‘gelijk te worden aan de volken maar:

“En wat u in de zin gekomen is, zal geenszins geschieden, namelijk dat u zegt:
Wij willen aan de volken gelijk worden......” (Ezechiël 20:32)


Een andere profeet legt uit hoe het komt dat het Joodse volk in al die eeuwen ballingschap niet is opgelost in de volken, maar hun identiteit bewaard is:

“ Wel zaai IK u uit onder de volken, maar in verre streken zullen zij aan Mij denken; zo zullen zij leven met hun kinderen en TERUGKEREN” (Zacharia 10:9).

Doordat ze in de ballingschap ‘aan God dachten’, trouw bleven aan hun geloof, zijn ze als volk bewaard gebleven en nu keren ze terug en zien we, zoals u opmerkte ‘langzaam maar zeker’ naar de HERE, hun God worden getrokken.


Onderweg naar Gods doel gaan wij door onze steun en gebeden met hen mee.

JvB
 
 
Psalm 122 : 6 Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie U liefhebben, rust genieten !!! Israël komt hoe langer hoemeer op een eiland te zitten. Zelfs verlaten door de kerk/gemeenten in ons land. Opnieuw de uitspraken door leiders; "niet Israël, maar wij zijn het geestelijk Israël". De geschiedenis uit het verleden herhaald zich.
Heer, wat kan ik doen? wat kunnen wij doen die wel geloven in Uw Woord? En dan zegt de God van Israël; bidt voor Mijn volk óók voor hen die nog verblind zijn.
Laten wij ook blijven bidden voor onze broeder Jan v.Barneveld om met het profetische Woord door te gaan in prediking en bijbelstudie.
De Here zegene hem.
 
 
Jeshua zegt in zijn beroemde ‘hogepriesterli jk gebed’: ‘De wereld haat hen (de Joden) omdat zij niet bij de wereld horen, zoals Ik niet bij de wereld hoor.’
Door zware beproevingen heen zal het volk zijn Hoogste Vreugde vinden.
Dat wij daar getuige van mogen zijn!!
 
 
Mijn hart huilt om Israel.
Ik bid dat er meer mensen zullen opstaan en in oprecht gebed gaan voor het volk Israël. Ik ben zo dankbaar dat u de moed en kracht heeft als een
"stem" te zijn in de toenemende donkere periode die als een deken over de wereld komt. Ik sta biddend achter u broeder!
Shalom,
Agnes.Dat hebben we nodig... voorbede.

Shalom,

Jan
 
 
Shalom Jan.

Ben een tijd niet op de site geweest in verband met mijn slechte gezondheid.
Goed stuk wat je nu schreef,
weet je Jan wat mij zo,n verdriet geeft ,dat er haast niemand in de kerken in brand schijnt te staan voor Israel en het joodse volk.
Ben nu 75 jaar en heb als kind de 2e w.o. meegemaakt,ook in mijn familie werden ze opgehaald en weg gebracht(o.a naar bergen -belsen.
En wat zien we nu ,er gaar geen siddering door de kerken ,van laten we HET AANGEZCHT VAN DE EEUWIGE zoeken,laat het niet gebeuren HEER, dat het opnieuw shoa wordt.
Daarom ben ik blij ,dat jij Jan op de bres blijft staan en ons oproept.
Tot waakzaamheid.
Het anti semitisme is springlevend ook in nederland.

DE EEUWIGE ZEGENE JOU EN JE DIERBAREN.

Shalom in YESHUA HAMASSJIACH. Lou.
Dank je Lou,

Fijn dat je weer (op de been?) in elk geval achter de pc bent.

Het is een angstig teken dat orthodox Joodse (jonge) mensen Nederland gaan verlaten.

Wegejaagd door de jagers, zoals de profeet Jeremia (16:16) de antisemieten noemt die Joden het leven onmogelijk maken.

Het is een schande voor ons land.

Een blamage voor de regeringen die islamitische trunami over ons land hebben veroorzaakt.

Je zit nu wat er in Zweden gebeurt: Twee aanslagen in Stockholm door islamitische extremisten veroozaakt.

Ook hier geldt het woord van Paulus: “Eerst de Jood en ook de Griek”.

Aanslagen in Israël... dus ook hier.

Joden wordt hier het leven moeilijk gemaakt, dus straks ook wij.

Maar het is nog genadetijd.

We kunnen nog bidden om een omkeer.H.Gr. en sterkte in de strijd.


Je bent nog nodig!Jvb
 
 
Mijn eerste gedachte was:hoe kan dat nu dat in Israël zoiets gebeurt? Je zou eerder verwachten dat het in Syrië, Libanon, Irak, Egypte of Iran zou gebeuren, omdat dat allemaal vijanden van Israël zijn. Maar nu begrijp ik dat het een teken kan zijn van de op handen zijnde gebeurtenissen. Want we zouden bijna vergeten dat de tijd van "Jacobs benauwdheid" nog moet komen. Israël wacht op zijn Messias. Maar wat zij nog niet beseffen, is dat deze komende Messias dezelfde is als Diegene, Die ruim 2000 jaar geleden in Bethlehem werd geboren. Maar als zij straks in grote benauwdheid hun Heere zullen aanroepen, dan zal Hij antwoorden, en dan zullen zij Hem zien, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen een rouwklacht over Hem aanheffen, alle geslachten afzonderlijk, ook de mannen en de vrouwen afzonderlijk. En doordat God hun ogen tijdelijk verblind heeft, is het heil tot ons heidenen gekomen, waarvoor wij onnoemelijk dankbaar moeten zijn, want het is louter genade. We bidden voor Gods oogappel.
 
 
De bijbelstudies op Family 7 rondom de eindprofetieen en Israel die ik herhaaldelijk bestudeer zijn een verrijking in mijn geestelijk leven!!!Dag Joop,Dank voor je bemoediging.

Binnenkort, als Family7 klaar is met de serie over Openbaring, komt de serie : “Eindtijd en profetie” weer. Op welke tijden weet ik niet, maar dat kun je wel vinden in krant of programmabladen .

ShalomJvb
 
 
Daarom moeten we vurig blijven bidden voor Jeruzalem en Israel,ons eigen dorp/stad,land,straa t en voor de nood van de wereld om ons heen!!!

Amen, beste Joop.

Onze gebeden zijn van groot belang en machtige wapens in de strijd om Israël en om het komende Koninkrijk van de Messias.

Shalom.

JvB


 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven