Home Actueel Kerk via cip.nl: Het grootste wonder: "Gods oordeel is nog niet losgebarsten"

via cip.nl: Het grootste wonder: "Gods oordeel is nog niet losgebarsten"

via cip.nl: Het grootste wonder: "Gods oordeel is nog niet losgebarsten"

"Als je me vraagt of ik meer optimistisch dan pessimistisch ben over de toestand van de kerk in Nederland, zou ik eigenlijk vrome taal moeten gaan uitslaan dat Gods genade er nog is. Dat is helemaal waar. Maar toch ben ik uiterst pessimistisch. Ik kan er wel om janken. Naar welke kerk moeten mijn kinderen en kleinkinderen? Waar vinden ze een geestelijk huis?" zegt Jan van Barneveld.

"Een van de grootste wonderen in Nederland is dat het oordeel van God nog niet is losgebarsten," vertelt Jan. Het gaat niet goed met de kerk. "Niet alleen gaan er minder en minder mensen naar de kerk in Nederland. Ook inhoudelijk gaat het niet goed. Kerken maken zich vooral zorgen of de diensten goed lopen. De preken moeten niet te lang zijn en de band moet goed spelen. Als je daarentegen kijkt naar motor van de gemeente, het gebed, dan ziet dat er niet goed uit. In grote gemeenten gaan er vaak nog geen 5 mensen naar de bidstond. Veel mensen weten nog niet eens wat een gebedssamenkomst is. Ik hoor Jan Zijlstra nog zeggen dat wanneer er niet net zo veel mensen komen bidden dan dat er zondag in de dienst zitten, de kerk het wel kan vergeten."

Ook met de kennis van Gods Woord gaat het niet goed, zo is er weinig ruimte voor Israël in de theologie van veel gemeenten. "Dat is ook niet gek, de preken moeten steeds korter worden. De kennis van het Woord gaat verloren. Het trieste daarvan is dat wanneer de antichrist komt we de kennis van de Bijbel nodig hebben om staande te blijven. Als we het Woord van God niet vasthouden dan vallen we allemaal ten prooi aan de geest van de antichrist. Neem bijvoorbeeld Noord-Afrika. Uit dit gebied komen grote kerkvaders. Grote gedeelten waren daar christelijk. Men kreeg ruzies over allerlei dogma's en men begon vervangingsleer te prediken. Het gevolg daarvan, onder meer anti-judaïsme, was een opkomende Islam. In twintig jaar verdween de kerk. Dat zien we nu langzamerhand ook in Nederland gebeuren. Op teletekst zie ik vaak berichten over branden. Ik zie dat geestelijk gezien als waarschuwingen van God: 'mensen bekeer je alsjeblieft'."

Jan van Barneveld: "Vaak denkt men dat wanneer je gelooft in God het allemaal wel goed is. Dan wordt er echter voorbij gegaan aan dat er ook een God is doe ons beproeft, Zijn aangezicht verbergt. Hij is een God die gezocht moet worden voordat je kunt leven. Die elementen vinden we minder en minder in kerken. Dat geldt ook voor het profetisch woord. Er is zo weinig diepgang en wandel met God. Centraal moet in iedere kerk een levende relatie met Jezus staan. Gelukkig komen er nog wel degelijk mensen tot bekering en worden er zieken genezen of mensen van drugs en alcohol bevrijdt. Maar de kerken kerken zijn in veel opzichten niet meer het warme tehuis voor mensen waar ze zich thuis voelen en waar ze opgevoed worden. Als je geen persoonlijke omgang hebt met Jezus dan is het kerkgaan slechts een toetje."

"Ik hoop dat er ooit nog een opwekking komt zoals in de tijd van Spurgeon of Azusastreet, vertelt Jan." Maar ik houd m'n hart vast. Het oordeel begint bij Gods huis."

Overgenomen van cip.nl
http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=19619

9 Reactie(s)

 
 
Mag ik in dit verband een goed boekje aanbevelen Jan?

http://www.watchmannee.nl/boeken/DeGeestvanhetoordeel.html


Dank je Ed, voor het wijzen op het boek van de bekende Chinese Christen leider.

De boeken van Watchman Nee zijn meestal leerzaam en goed.

Alleen, als iemand de site bezoekt en de gemnoemde teksten opslaat, zal hij/zij net als ik, moeite hebben het verband

tussen genoemde teksten en oordeel te vinden. Ik vraag me echt af welke vertaling is gebruikt.

H.Gr.Jvb
 
 
Op 30 september 2010 verscheen in het Reformatorisch Dagblad een artikel waarin de Christelijke Gereformeerde kerk hun visie op Israël hebben verwoord. De slotverklaring van deze Generale synode was bemoedigend. Zo werd o.a. gesteld dat: - Uitdrukkelijk afstand werd gedaan van de vervanginsleer , - Dat in de staat Israël, voorzichtig het bewijs wordt gezien van God's trouw aan Zijn volk, - Dat ze met Israël zich verbinden en samen met dit volk het ene volk van God vormen. En verder nog een schuld belijdenis t.o.v het Joodse volk. Dit even in grove lijnen geschetst. Valt mee zou je zo zeggen. Mooie woorden, maar als ze niet in de praktijk worden gebracht zet het geen zoden aan de dijk. Daarom moet er voortdurend gebeden worden of God de bedekking die over de kerk ligt wegneemt zodat ze visie gaat krijgen over haar rol in de eindtijd en tot haar bestemming komt. Het aantal Israël vrienden zie ik binnen onze kerk gestaag toenemen. We zullen flink moeten doorpakken in gebed en daad!Dag Simon,Ook mij is deze verrassende omkeer opgevallen.

Nu maar goed in de Schrif studeren wat de relatie is tussen israël en de Gemeente van ons, heiden-gelovigen.

Wat Israël’s en wat onze plaats is in gods heilsplan.

Niet te vergeten het profetische Woord voor deze tijd.

En...wat er in de loop van de eeuwen fout is gegaan in onze theologie ten aanzien van israël en wat de consequenties daarvan zijn.

En, want je zegt, deze verbondenheid in gebed en door daden van trouw en steun hard te maken.

Moge de HEER de leiding van de Chr. kerk in ons land wijsheid en inzicht geven op deze weg terug naar onze oudere broer Israël.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan

het is een tijdje geleden he
Ik kan me helemaal terugvinden in wat je schrijft over de kerken. Ik weet allang niet meer welke kerk ik nog kan bezoeken. Het is intriestig. Alleen schuldgevoelens drijven me naar een kleine kerkgemeente rechtover mijn huis. Maar de pastor is zo stil en toont weinig reactie. Zijn boodschap momenteel gaat over kerstmis. Het zou daarover niet meer moeten gaan maar over wederkomst en voorbereiding daarvoor. Ik word er soms echt depressief van weet je. Zelf moet ik eerlijk toegeven ben ook lauw aan het worden door de steeds herhaalde teleurstellinge n. Toch geloof ik in de genade en voortdurende zorg van God voor mij want ik ben heel erg eenzaam en heb geen vrienden meer teveel tegengekomen met zogenaamde christenen. Maar de Heer heeft me vandaag laten lezen dat Hij elke traan die ik vergoten heb onthoudt en zal afwissen. Ik zal later niet meer hoeven te wenen.
Verder nog ook veel sterkte dierbare broeder
Beste treurige broeder,Toen ik je mail las dacht ik aan Psalm 107.

Een psalm die op veeel zwervende en zoekende gelovigen slaat.

“Er waren er die dwaalden in de woestijn (van christelijk Nederland), op een eenzame weg,

een stad (kerk) ter woning vonden zij niet; hongerig waren zij, ja dorstig, hun ziel versmachtte in hen.

Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij redde hen uit hun angsten......naar een stad ter woning”.

Dus, beste broer, blijvn zoeken.

En intussen?

Moet je leren jezelf geestelijk te voeden.

“Eet elke morgen een psalm”.

Een spreekwoord: “A Psalm a day keeps the devil away”.

Dus leer nu al te genieten van de troost die de HEEr geeft in en door zijn Woord.

Wellicht vind je al zoekend zo’n gemeente.

Denk erom een volmaakte gemeente vind je nooit.

“Als ik erbij zou komen” merkte Derek Prince eens op over het zoeken naar een gemeente, “Dan zou die volmaakte gemeente

ineens niet meer volmaakt zijn”. Maar, het is inderdaad diep treurig met ons gesteld. Dat brengt mij tot intens gebed.

ShalomJvb
 
 
Shalom Jan en ieder dit leest.
Ben erg blij met je stukjes Jan,het is goed dat je dit nog steeds doet.
ook in ons land is weer heel veel mis t.o.v. Israel en het joodse volk.
Wat zo jammer is dat er maar weinig echt christelijke tegen geluiden zijn ,die net als jij Janop de bres staan.
Ook van ons Gezegende feestdagen en een voorspoedig en hoopvol 2011.

Naar mijn idee zouden de gelovigen uit de goym op Yom kippoer het feest v.het komen van YESHUA als verzoening van ABBA samen met Israel (ook de Massjiach belijden joodse brs en zrs zijn Israel) moeten vieren cq gedenken.

Ons christelijk??? kerstfeest is niet zo Bijbels toch?

Jan ook jij en je dierbaren veel zegen en gezondheid toegebeden.

Nogmaals dank en shalom.


Fam Lou Sandifort.
Dank je, Lou!

We wensen jou en alle bezoekers van deze site een

GEZEGEND

GEZOND GELUKKIG en

GOED

2011 toe.

We hopen en bidden dat 2011 de komst van de Messias snel dichterbij zal brengen.Jan van Barneveld
 
 
Weet niet waar ik het ook weer las, maar het ging over de vele branden die Nederland afgelopen jaar geteisterd hebben.

Valt het niet op dat er ook nu in het begin van 2011 al weer zoveel branden en ontploffingen zijn geweest in Nederland? Vandaag of gisteren weer een grote bedrijfsbrand in Goes, pas in Moerdijk weer, Ede, etc.Beste Ed,Het is belangrijk het nieuws met de Bijbel ernaast te lezen.

Dat doe jij blijkbaar ook: “De Bijbel naast de krant”.

Al die branden; in scholen, bedrijfspanden, flats.

Grote en kleine branden.

In Psalm 105:7 lezen we: Hij, de HERE, is onze God

Zijn oordelen gaan over de hele aarde.

Het “onze God”slaat op Israël, want de God van hemel en aarde is de God van Israël.

Gods waarschuwende oordelen gaan nu over de hele aarde.

Het is alsof HIJ zeggen wil:

“Blijven jullie van Mijn volk af”.

Maar er is meer.

Zonden in een volk en onder mensen gaan vaak gelijk op met antisemitime en met een anti-Israël houding.

Dus tegelijk zegt de HERE God: Houdt toch op met juliie zonden.

Die smerigheid, waardoor een land onrein wordt en wolken van onreinheid over een land hangen.

Die onreinheid maken de lucht en de zee vuil, vandaar dat vogels dood uit de lucht vallen en vissen dood aanspoelen.

De zonde van de abortus waardoor de aarde vervuild wordt door het bloed van onschuldige kindertjes.Die branden zijn mijns inziens waarschuwingen dat Gods brandende toorn woedt over al dat onrecht, die boosheid en

smerigheid. Over de tegenwerking van zijn plannen met zijn volk Israël.

Wij kunnen alleen ons diep verootmoedigen en bidden om genade.Sorry Ed, ik kan er niets anders van maken.

Wel wil ik toevoegen dat er bij de HERE een schuilplaats is voor allen die HEM vrezen en vereren.ShalomJvb
 
 
We zullen ons meer en meer eenzaam voelen naar mate we groeien in geloof. Ook binnen onze eigen kerk. Ik ervaar een Geestelijk Huis op de gebedsgroep of op een thema-avond. Daar komen zij op af die niet genoeg hebben aan baby voeding. De kerk als organisatie ervaar ik dan als een voetbalverenigi ng die nog moet leren voetballen.

Wees bemoedigd als we mensen kennen die Christus kennen en volgen.
De vervolgde kerk bidt voor ons dat wij niet verleid worden door de westerse cultuur.

Ik ben nu ook op zoek naar een gemeente die de weg terug wil vinden naar het erkennen van Israel als Gods volk. Vooral voor de kinderen hebben we een traditionele gemeente daarom verlaten.

Er is een tweede Reformatie nodig. Ik merk dat langzamerhand steeds meer mensen inzien dat God Zich laat vinden i.p.v dat het ons bij de geboorte al wordt gegeven.

Stelling: dat de kerk Gods Huis wordt genoemd is ook deel van de vervangingsleer

ICv, Onno
 
 
Shalom Jan en brs en zrs op deze site..
Na vasten en gebed kwam deze boodschap tot mij.
in de nacht van 6 januari 2011.
EEn WOORD van DE HEERE (door DE HEILIGE GEEST) .
Voor hen die MIJ liefhebben en MIJN ZOON VOLGEN.
HOORT DE AFVAL komt.
Scheidt jullie af van de valse kerk en valse leer;; GA UIT BABEL;Heb geen deel aan hen.
ZOEK MIJN AANGEZICHT.
Kom bij elkaar thuis voor gebed en MIJN WOORD.
Want er komt EEN RECHTSGEDING over Nederland vanwege MIJN OOGAPPEL ISRAEL.
BLOED;VUUR en ROOK;STORM ,VERDERF en RAMPEN.
ZIE OP MIJN ZOON ROEP HEM AAN.
ZIE HIJ KOMT SPOEDIG om TE RICHTEN en TE HERSTELLEN.
HOOR WAT DE GEEST ZEGT.

ZEGT DE HEERE.

Zie of het komt ,toets alles behoudt het goede.

Lou Sandifort
 
 
inmiddels 2 jaar verder en Godsgenade voor kerk en wereld duurt voort
en achminidad namens de moslim wereld; en v agt en plaisier namens
Chr ned denken dat ze ongestraft de god van israel kunnen negeren
goliath hamann' sadam ende huidige pkn denken dit ook en gods genade is ook lankmoedig maar op een dag is het afgelopen en worden ze als de grote hoer uit opb.behandeld enGod gaat verder met zijn volk; nee niet dekerk maar israel het nageslacht van abrahamzijn vriend
en israel zal zingen;God heeft gedacht aan zijn genade; ja alle 150psalmen vanisrael; ja ook nog psalm 151;en de ware Jozef zal zich dan aan zijn broeders bekend maken en uit het nieuwe test math 24 zal de Heer zijn engelen uit zenden ; nee niet omdekerkleden teverzamelen
maar om zijn uitverkorenen naar zijneige land tebrengen
wat zullen onze linkse dominees dan raar op hun neus kijken

gr kerkganger uit zaamslag
 
 
Beste mensen,

Ik (38) lees nu ook eindelijk de Bijbel (Statenvert.) Ik geloof, en ik wil bekeerd worden.. Mijn vraag: Vergadering van Gelovigen, kan ik daar gerust heengaan of??? Dank voor aandacht, Gr. uit Friesland
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven