Home Actueel Nederland AFSCHEID van NEDERLAND

AFSCHEID van NEDERLAND

Frits Bolkestijn maakt zich grote zorgen. Klik voor ware grootte
Frits Bolkestijn maakt zich grote zorgen.

De Bolkestein stelling

Geert Wilders is het niet eens met Frits Bolkestein. Niet de orthodoxe Joden moeten emigreren, maar die antisemitische Marokkaanse (en andere) Moslim jongeren moeten het land worden uitgezet vindt Wilders.

Probeer het maar eens! Heel links Nederland, komt samen met de Moslims in ons land in opstand.

Femke Halsema is het niet met Frits Bolkestein eens. Het probleem moet worden aangepakt, vindt zij. Maar die grove aanvallen tegen Joden zijn al jaren aan de gang. Het antisemitisme neemt onrustbarend toe. Nauwelijks of geen maatregelen gezien!

Rabbijn Evers is het niet eens met Frits Bolkestein. Ondanks voortdurende grove beledigingen en dreigend fysiek geweld, ondanks het feit dat hij niet veilig met de tram kan, wil Evers, waarschijnlijk met ‘de moed der wanhoop’, blijven.

Schokkend en een afschuwelijke smaad voor ons land is wat hij bijna dagelijks over zich heenkrijgt. Wel heeft zijn zoon, Benzion Evers (22) besloten samen met zijn echtgenote binnenkort naar Israël te vertrekken. “Een verlossing voor mij en mijn vrouw” zegt hij.

Hoe dan ook, Frits Bolkestein heeft de moed gehad om een zeer ernstige situatie scherp en duidelijk onder brede publieke aandacht te brengen. Dat is van groot belang want de toekomst van ons land staat op het spel.

Kort overzicht

Voordat we het grote gevaar dat ons land schetsen eerst een kort overzicht.

Naar schatting zijn er 50.000 Joodse mensen in Nederland, waarvan 30.000 op permanente basis. De overige 20.000 zijn hier voor zaken, studie, vakantie of familiebezoek. In het algemeen storen Nederlanders en Medelanders zich niet aan het feit dat er Joden in ons land zijn. Ook niet aan Joodse mensen die zich vanwege hun geloof specifiek kleden zoals orthodoxe Joden. Ze waren en zijn hartelijk welkom.

Vanaf 1970 kent Nederland een instroom van mensen met een islamitische achtergrond. Dat is het begin van een probleem. In de Islam wordt (niet door allen) opgeroepen om Joden te vermoorden. Daarmee verdient een Moslim een gegarandeerde en rechtstreekse plaats in de hemel van Allah. Ook Christenen vormen een potentieel doelwit voor de radicale Islam.

Die extremistische Islam wint steeds meer veld gaat zich zich steeds brutaler roeren. Tegelijk neemt het antisemitisme toe. Bovendien kijkt een groot deel van Nederland een beetje geschrokken ‘de andere kant op’. En onze autoriteiten hebben de neiging om het moslimgeweld te negeren of met een fluwelen handschoen aan te pakken. Dus is het inderdaad terwille van hun lijfsbehoud aan te raden voor orthodoxe Joden en daarna voor andere Joden op aliya te gaan.

Vervolgens zijn Christenen aan de beurt.

Want het is: “Eerst zaterdag en dan zondag”. Of om met de apostel Paulus te spreken: “Eerst de Jood, maar ook de Griek”.

Een schande voor ons land, maar het is helaas niet anders. De huidige situatie lijkt op de periode in Duitsland van 1933 (toen Hitler aan de macht kwam) tot 1938 (het begin van de Holocaust, Kristalnacht) toen ongeveer 150.000 van de 600.000 Duitse Joden net op tijd naar Engeland, de VS en Israël konden ontkomen. Veel Franse Joden hebben allang hun koffers gepakt en een flink aantal van hen zijn al naar Israël vertrokken.

Jammer voor ons land, want Joden in een land brengen, mits goed behandeld, een zegen.

Vertrekken zij, dan nemen zij die zegen weer mee.

Afscheid van Nederland

U kent het spreekwoord over het “zinkende schip”.

Als Joodse mensen het lekke schip Nederland gaan verlaten, staan we op het punt te zinken.

Als het voor Joden moeilijk is en onmogelijk wordt in ons land te leven, dan wordt Nederland binnen afzienbare tijd voor allen onleefbaar.

De sharia-Islam komt dan als een tsunami over ons heen. Of andere rampen.

De beschermende Hand van de God van Abraham, Izak en Jakob wordt dan teruggetrokken. Er is dan geen goddelijke Wachter op onze dijken. Onze kinderen zijn niet meer veilig op onze straten. En nog veel meer. De waarschuwende oordelen van de Almachtige jagen al over de wereld en naderen de grenzen van ons land.

Het is een groot wonder dat wij, in Nederland, al jarenlang gespaard zijn gebleven voor grote rampen. Terwijl “de (waarschuwende) oordelen van God over de hele wereld gaan” (zie Psalm 105:7).

Als wij toelaten dat de Joden, dat Gods volk, niet meer veilig is in ons land, ondergraven we tegelijkertijd onze eigen veiligheid en vooral die van onze kinderen.

Door de eeuwen heen zijn de Joden van het ene volk naar het andere verjaagd. Moslims zijn bezig, met steun van de VN, de EU en van de VS de Joden uit hun door God gegeven land te verjagen. Wij, onze regering, de kerken, wij allemaal, verzetten ons niet of nauwelijks dat Joden uit ons land verjaagd worden door Moslim extremisten, door felle antisemieten. God kondigt een oordeel aan “ter oorzaken van Mijn volk en van Mijn erfdeel Israël dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn land verdeelden” - Joël 3:2.

Daar is de wereld mee bezig: Israël, Gods land, te verdelen. Daar zijn wij mee bezig, de Joden te verstrooien. Dan is het niet alleen voor Benzion, de zoon van rabbijn Evers, maar voor ons allemaal: “Afscheid van Nederland”.

Dat doet zeer, dat is heel pijnlijk. We vragen dringend om uw voorbede op dit kritieke moment in de geschiedenis van ons land. Want er komt een afrekening van de Almachtige over “alle volken waaronder IK (God) jullie (het Joodse volk) verstrooid heb” (Jeremia 30:11 en Jeremia 46:27,28).

14 Reactie(s)

 
 
Het is beschamend. Het doet pijn.
Echter, hoe treurig het ook is, het geeft weer eens
aan dat alles wat geschreven staat waar is omdat
het gebeurt voor onze ogen.
Als je waakzaam bent zie je zo vele tekenen, in de hele
wereld. De tijd begint te dringen.
Hopenlijk komt de afrekening van de Almachtige niet
over ons die dit alles betreuren.
 
 
Hoe beschermen christenen zich tegen geweld wanneer politie het laat afweten?


Beste heer Schilperoord,Dank voor uw vraag; een heel moeilijke vraag.

Laat ik eerst een Psalm citeren uit Gods boek. (Ps.121)

“Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar zal mijn hulp vandaan komen?”

Dat is uw precies uw vraag. Antwoord:

“Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde heeft gemaakt”.

“De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand”.

Dat is Gods antwoord.Dit antwoord wordt realiteit door gebed.

Dagelijks roepen we om Gods bescherming over onze kinderen en kleinkinderen.Vraag: Maar las er enorme verdrukkingen komen en de politie staat aan de kant van de vedrukker?

Antwoord:

“Waakt altijd en bidt dat jullie in staat zijn om te ontkomen aan alles wat gaat gebeuren (bv. de eindtijd rampen)

en gesteld wordt voor het Aangezicht van de Zoon des mensen” (Lucas 21:36).Meer kan ik niet zeggen, beste heer Schilperoord.Met een hartelijk shalom,Jvb
 
 
Het is diep treurig dat de Joden in ons land niet langer meer veilig zijn en vrij kunnen leven. Ook voor christenen wordt het inderdaad steeds moeilijker. De moslim extremisten mogen ons voor christenhonden uit maken, zonder dat er wat gebeurt. Maar o wee als je iets negatiefs over de islam of over Allah zegt. Dan zijn de rapen gaar. Wij als christenen dienen ons achter de Joden en Israël te scharen. Israël is Gods volk. Zijn oogappel. Wee diegene die aan Gods oogappel komt. Wij als christenen moeten nu pal staan voor onze broeders, hun alle onze steun betuigen, er voor ze zijn en voor ze opkomen. Dat is onze plicht als christenen. Bid voor de vrede van Jeruzalem, staat er in de Bijbel. Dus laten alle christenen bidden voor Gods volk en het land Israël!!
 
 
gelukkig mogen weten dat God alles in de hand heeft ,maar het is soms erg donker.
 
 
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat iedere Christen in Nederland pal achter het Joodse volk staat. De Bijbel is hier overduidelijk in, en roept ons op om Israël te zegenen en te bidden voor de Vrede van Jeruzalem! Bovendien spreken de profetieën zeer duidelijke taal over het herstel van Israël, het overduidelijke bewijs van Gods trouw aan Zijn volk! Van daaruit is het absoluut "on acceptabel" dat Christenen zwijgen en het laten gebeuren dat de zegen ons land aan het verlaten is. Moet Geert Wilders dit dan maar gaan vertellen? Hier nog even een link naar de toespraak, die Geert Wilders begin december heeft gehouden in Tel Aviv.
http://brabosh.com/2010/12/09/pqpct-9hu/ Dit getuigt van goed inzicht.

Simon
Dag Simon,Hartelijk dank voor je oproep met de link naar de toespraak van dhr. Wilders in tel Aviv.


Ik hoop dat er eindelijk iets komt van de toezeggingen en verwachtingen van de goede vornemens van onze regering t.a.v. Israël. Dat zou eindelijk een positief teken zijn na de commotie rond de oproep van Frits Bolkestein.

Ook voor Nderland schijnt te gelden: Moslims erin.....Joden eruit!


Erg hoor.

We jagen zo een zegen uit ons land.

Ja, profetieën komen in een versneld tempo uit. Maar men kent de profeten niet. Zelfs voor WikiLeaks en stuxnet zijn profetische indicaties.


Wellicht komt er nog eens iets over op de site.

Shalom, Simon en andere bezoekers.

Jvb
 
 
@J. van Barneveld:
Ja, profetieën komen in een versneld tempo uit. Maar men kent de profeten niet. Zelfs voor WikiLeaks en stuxnet zijn profetische indicaties.[/quote

Hoe moet ik Wikileaks nu zien volgend de Bijbelse profetieën aangaande de eindtijd? Wikileaks lijkt mij eerder het onthullen van de duivelse plannen van de Illuminati m.b.t. de Nieuwe Wereld Orde, wat niets anders is dan het rijk van de antichrist.
 
 
beste broeder Jan.
Ik begrijp iets niet helemaal, maar misschien denk ik wel verkeerd.
Jeremia zegt eerst komen de vissers en daarna de jagers. Eigenlijk zie ik het antisemitisme als een soort jager ,waarmee God Zijn kinderen naar huis haalt. Hiermee zeg ik niet dat de gemeente niet op moet staan voor de Joden, dat horen ze zeker te doen, maar wat verwacht de Here in deze tijd van de gemeente ten aanzien van Zijn volk?
Moet de gemeente opstaan zodat de Joden hier veilig kunnen wonen of moet de gemeente een begeleider zijn op weg naar Israel?
Of snap ik het niet?
Ben erg benieuwd naar uw reactieBeste Angela,“Een goeie vraag...” was de reactie van onze webmaster.

Het is een kwestie van “Vraag en aanbod”.

Het gaat dus om twee partijen: Onze Joodse Medelanders en de Gemeente.

Het hangt van de vraag af wat er wordt aangeboden.

1. Als de Joden bedreigd worden in ons land komt de Gemeente zeker in actie. Het is toch een schande dat Nederlanders die hier al eeuwen wonen en tot zegen voor ons land zijn geweest, hier het leven onmogelijk gemaakt wordt? Onder het motto: Moslims erin, Joden eruit. Natuurlijk moet er geprotesteerd worden. In overleg met Joodse organisaties en groepen en waar gewenst of nodig ook samen.

2. Als Joodse mensen, (helaas hebben velen van hen hun koffers als gepakt; zeer tot nadeel voor ons land en volk) naar Israël willen, helpen we hen van harte om naar Israël te gaan.

Voorbeeld: Je dochter komt een tijd in het buitenland gewerkt te hebben thuis. Pa en Ma zeggen: Je kiest maar. Wil je (voorlopig) bij ons blijven, dan richten we een kamer voor je in. Wil je in Amerfoort op een kamer gaan zitten, we helpen je van harte met de verhuizing en de inrichting.Overigens moet ik het helaas, helaas, met de opmerking van Bolkestein eens zijn. Dat doet pijn.ShalomJvb
 
 
Br Jan,deze site had ik nog nooit gezien maar ben er blij mee het te hebben ontdenkt.Mijn gebed is 'Vergeef ons God dat velen die Jeshua kennen de ogen dicht hebben voor wat er met de Joden gebeurt in ons land en wereldwijd.'De Hr Bolkestein zijn uitspraak is ws waar.Vindt ik heel erg om te lezen dat rabbijn evers bewaakt moet reizen.Aan de andere kant weten we wat het prof.Woord zegt maar toch is dit fout.Psalm 105 vers7 schrijft erover maar wij als chr moeten doen wat er gedaan kan worden .Voor mij is dat gebed ,verootmoedigin g en bemoedigen n/de Joodse mensen en bidden om nog meer inzicht en kennis v Zijn Woord v mezelf want het is ook een geestelijke strijd.Bidt om Vrede over Jeruzalem Ps 122.hr gr jcm
 
 
Als kringleider,Jan ,ben ik bezig met 7 bijbelstudies,F ocus op Israel,van Christenen voor Israel,daarna zal ik mijn studie,eindtijd profetieen van jouw op Family 7,wat ik nu dagelijks aan het bestuderen ben,introducere n en onderrichten in onze bijbelkring in Oosterwolde (Frl.) waar ik geboren en getogen ben als Friese Molukker. We gaan nu extra bidden voor onze Joodse broeders/zusters die het hier weer moeilijk hebben en tot zegen zijn voor Holland!!!Dag Joop,Je hebt het goed begrepen.

Nu gaat het volk Israël terug naar het land Israël.

Het land van Israël, het volk van Israël en de God van Israël horen onlosmakelijk bij elkaar.

Ja, je spreekt terecht over de zegen die de Joden waren voor ons land.

Joden weg...helaas ook veel zegen weg.

Nu terug naar Israël. De Bijbel zegt:

“Zoals jullie onder de volken een vervloeking gewest bent, o huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie, doordat

Ik u heil schenk, een zegen worden; vreest niet, laten uw handen sterk zijn” (Zacharia 8:13). Nu wordt Israël wereldwijd gehaat en zijn de

Joden een soort vloek. Maar ze zullen door het Heil van de God vanm Israël tot zegen worden. Mede dank zij jullie gebeden.ShalomJvb
 
 
nog met Bolkestein nog met de linkse Femke Halsema; wij willen geen islam in Nederland; niets voor niet wordt de PVV als maar groter.
 
 
Hallo Jan!!Vandaag heb ik "per toeval" een auto gekocht van een orthodoxe Jood uit Oosterwolde,waa r ik zelf woon. Ze gaan ook terug op alyah naar Israel. Tijdens het proefrijden begon ik te evangeliseren en zodoende vertelde hij dat hij een Hebreeer is en orthodox,dus hij verwacht de komst van de eerste Messias. Ik heb het maar losgelaten om hem zijn visie te doen veranderen,dat doet de HEER straks Zelf. We hebben heerlijke gesprekken gehad en ik heb reclame gemaakt voor Family 7 en JvB!!!!!!!!!!!! !
Dag Joop,Verstandig dat je ‘het hebt losgelaten’. Paulus zegt immers: “Om uwentwil zijn zij vijanden van het Evanglie, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil” (Romeinen 11:28). ‘Om uwentwil’ betekent twee dingen. Allereerst: “Jullie hebben het ernaar gemaakt dat zij vinanden van het Evangelie zijn”. Dat weten we onderhand nu wel vanuit de kerkgeschiedeni s en vanuit de houding van veel kerken tegenover Israël vandaag. Boycot, oneerlijke kritiek, vervangingsleer enz. Ten tweede: Terwille van u. Daar ga ik nog wel eens op in. Ik heb daar regelmatig over gepubliceerd. Maar ondanks dat “vijanden van het Evangelie” blijven zij geliefden.

Vandaar dat ik schreef: Verstandig om het los te laten.

Overigens, we zijn net terug uit Israël. Wat we gemerkt hebben is dat bij voor orthodoxe Joden de vijandschap is veranderd in een nuchtere opmerking als we het over de Messias hebben. Ze zeggen dan: “We zien wel wie het is, als Hij komt”. In Zacharia 12:10 staat wie en hoe ze Hem zullen zien!

ShalomJvb
 
 
Beste heer Van Barneveld,

Ik vind het schandalig dat de Joodse mensen bedreigd worden in Nederland. Wij moeten voor hen opkomen!! ZIJ moeten het land niet uit, maar degenen die dit veroorzaken.
De christenen horen te bidden voor Israel en de Joodse mensen, waar dan ook.
Ook christenen worden steeds meer als not done bestempeld.
Het allerergste vind ik nog dat veel Messiaansbelijd enden de christenen verwijten maken dat zij een valse kerk hebben, valse leraren, wetteloos zijn, het is bedroevend hoe God onteerd wordt door deze uitspraken.
Wij horen als gelovigen in Jezus/Yeshua de handen ineen te slaan en elkaar en anderen te bemoedigen.
De tijden worden steeds grimmiger en de mens word steeds harder lijkt wel.
Er zijn nog nooit zoveel mensen in behandeling geweest voor psychische problemen, als nu.. Dat is toch triest? in-en intriest?
Ik ga voor de liefde, de liefde die het kwaad overwonnen heeft!

Elena.
Dag Elena,

Dank voor je emotionele reactie.

Je voelt het goed aan.

Het is Moslims erin – Joden eruit.

Maar ook autochtone Nederlanders doen mee aan deze antisemitische stroom.

Dit wordt veroorzaakt door de stroom van leugens die over Israël gejaagd wordt.

De laatste leugen was het infame, smerige Goldstonerappor t, waarin israël van oorlogsmisdaden werd beschuldigd.

Nu heeft Goldstone toegeven dat hij fout zat.

Dat gebeurt zo vaak met allerlei valse beschuldigingen tegen Israël.

Die leugens glijden weg naar de harten van mensen en groeien uit tot het gezwel dat antisemitisme heet.

Een gezwel dat niet alleen gevaarlijk is voor het Joodse volk maar dat ook uiteindelijk de dragers doodt.

Denk maar aan Nazi Duitsland.

Inderdaad worden d emensen steeds harder.

“Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn...” voorzegt de apostel Paulus.

Maar de leifde van de Here Jezus en zijn gerechtigheid zal overwinnen.

Moge Hij spoedig komen.

Shalom

Jvb
 
 
Beste meneer van Barneveld,
U baseert uw uitspraken op "nieuwsfeiten" en de bijbel. Ik heb het gevoel dat u aan een aantal relevante basale dingen voorbij gaat in uw redeneringen. Kunt u uw verhaal ook onderbouwen met daaraan statistisch bewijs ten grondslag?

Kunt u zich voorstellen dat er Nederlanders/Joden zijn die zich van geen enkel kwaad bewust zijn en geen moment denken aan enige vorm van dreiging. Dat er mensen zijn die geen idee hebben waar u het over heeft? Kunt u misschien in een paar regels vertellen wat de intentie van uw verhaal is voor de niet begrijpers onder ons?

Met vriendelijke groet,
Mensen die uw verhaal proberen te volgen.

Dag Ellis,Een hartelijk shalom!

Veel dank voor je reactie.

Op een vriendelijk-zakelijke manier druk je mijn neus op bepaalde feiten.

1. Dat ik veel voor eigen parochie ‘preek’en dat daardoor voor relatief buitenstaande bezoekers een en ander wat vreem of vaag overkomt.

2. Dat ik (nog) duidelijker moet zijn.

3. Dat ik af en toe een compromis moet vinden tussen schrijven voor een aantal mensen die ‘de Bijbel naast de krant’ lezen en mensen die niet veel met de Bijbel hebben.

Dus, je daagt me uit op een prettige, sympathieke manier.Eerst wil en moet ik zeggen dat ik me nauwelijks kan voorstellen dat en “Nederlanders/Joden zijn die zich van geen kwaad bewust zijn”. Het antisemitisme, ook in ons land is erger dan in de jaren vlak voor WOII. Joden in Frankrijk hebben hun koffers al gepakt en velen hebben al een huis in Israël gekocht. Israél wordt door bijna door heel de wereld gedemoniseerd en de Staat Israël gedeligimeerd. Dat lijkt me meer dan genoeg om bewust te zijn van het loerende, gruwelijke kwaad dat ons bedreigt.Nu die ‘paar regels’ waar je om vraagt. Daar komen ze.

1. De Bijbel is een profetisch boek; staat vol met profetieën. Van de 700 – 800 concrete gebeurtenissen die voorzegd worden (Let op, ik zeg niet voorspeld) is mischien al wel 70% vervuld. De profeet/politicus Daniël heeft zo nauwkeurig bv. het optreden van Alexander de Grote, zijn plotselinge dood en het opdelen van zijn grote Grienkse Rijk voorzegd, dat kwaadwillende historici hem als een bedriger wilden wegschrijven. Over het leven, sterven en de opstadning van Jezus Messias zijn zeer veel profetieën letterlijk vervuld.

2. Nu in onze tijd, worden er weer heel wat van de resterende onvervulde profetieën vervuld. Niet alleen de verwoesting van het land Israël in de 17 eeuwen na Christus is voorzegd, maar ook het prachtige herstel van Israël. De terugkeer van het Joodse volk lezen ze terug in de Heilige Schriften. Om dit na te gaan en hierin de machtige daden van de Almachtige te verkondigen is del van de bedoelingen van deze site.

3. Vandaar dat we de Bijbel lezen naast de krant, dwz de bijbelse relevantie van sommige berichten over Israën en wat in het M.O. gebeurt, te laten zien en zo ook mensen te waarschuwen.

4. Een tweede doel is om een tegenwicht te zijn tegen al de leugencampagnes die tegen Israël lopen en nog steeds ontketend worden.

5. Een volgend doel is de Christenheid te waarschuwen dat de God van hemel en aarde die zij belijden Zich heeft doen kennen in de Bijbel, maar ook de gebeurtenissen (bv. de oorlogen die Israël zijn opgedrongen en gewonnen heeft en door de vervulde profetieën) als de God van Abraham, de God van Izak en de God van Israël (Jakob).

Voorlopig genoeg Ellis.

Ik hoor, zo nodig nog wel van je.

ShalomJvb


 
 
Beste meneer van Barneveld,

Dank u voor het maken van deze website en het aanleveren van deze vele informatie. Uw boek Eindtijd, Israël en de Islam met veel belangstelling gelezen.
Zelf "bezoek" ik veel forums op het internet als Israël weer eens (negatief) in het nieuws komt. Hier probeer ik dan foutieve informatie recht te zetten en de mensen te wijzen op de eindtijd en het evangelie. Helaas ben ik genoodzaakt om mezelf regelmatig van een nieuw profiel te voorzien, omdat bijbel teksten veelal leiden tot een ip-ban. De wereld wil het niet meer horen. God verteld ons in 2 Tim 4:3-4 dat de mens Zijn Woord niet meer wil horen. Maar, afhankelijk of de bron links of rechts is, is er meer steun voor Israël, veelal zonder geloof. Helaas wordt ik vaak tegengewerkt door mede "christenen", die eveneens God Zijn Woord in twijfel trekken en mij openlijk "aanvallen". Hiermee het christendom vertroebelend, helaas.Mijn dank, beste Richard, voor je reactie.
We moeten blijven strijden voor de waarheid.
Ik wist niet dat het al zo erg is dat er hier en daar al een ban ligt
op berichten die teveel Bijbel bevatten! Toch moeten we waarschuwen.
Want de HEER, de God van Israël blijft ook waarschuwen. Dat zien we nu
gebeuren in de landen rond Israël en het waait als een zware storm nu
ook over Europa. De HEER zegt niet voor niets: Ik zal zegenen wie u
(=Israël) zegent en vervloekt wie u (=Israël) vervloekt. Deze
geestelijke wetmatigheid is al meer dan 30 eeuwen van kracht.
Let ook goed op het feit dat hoe meer de wereld zich tegen Israël
opzet, des te meer de God van Israël Zich manifesteert door volgens
lijnen in het profetische Woord van de Bijbel tot Zijn doel met Zijn
volk Israël te komen. De andere stammen van Israël (Manasse en Efraïm
en de stammen die daarbij horen) komen terug, Judea en Samaria gaan
weer bij Israël horen en de Islam zal weer beschaamd worden opdat de
HERE, de God van Israël geëerd en erkend wordt als de Ene en ware God
van hemel en aarde.

Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven