Home Actueel Midden Oosten Bijbelse Geschiedenis

Bijbelse Geschiedenis

Rellen in Egypte Klik voor ware grootte
Rellen in Egypte

Momenteel wordt een hoofdstuk van de moderne bijbelse geschiedenis geschreven. We leven nu in de tijd “van het herstel van Israël”. Het verwoeste land Palestina wordt en is hersteld. Volgens de profetieën uit de Bijbel. Uit alle landen van de wereld komen Joden en ook Israëlieten van andere stammen terug naar het door God Beloofde Land. Precies volgens profetische details voorzegd in de Heilige Schriften.

De tegenstand, vooral vanuit Moslim kringen wordt steeds sterker. Waarom? Omdat deze terugkeer een noodzakelijk voorspel is voor de doorbraak van het Koninkrijk van God. Welke God? De God van Abraham, Izak en Jakob. De God van Israël. Immers er staat geschreven: ”De Verlosser zal uit Sion komen”. Wil Hij uit Sion komen dan moet Sion (het volk Israël) eerst naar Sion (het land Israël) terugkeren. En dan moet de berg Sion ( de Tempelberg in Jeruzalem) eerst onder Israël vallen.

Wat is dan de profetische betekenis van de verwarring, opstanden en onrust in de Moslim Arabische wereld? Het is toch wel heel bijzonder dat in Tunesië, Algerije, Egypte, Jordanië, Jemen, Libanon en straks nog meer landen, de volkmassa’s opstaan tegen de meestal dictatoriale en corrupte machthebbers. Er wordt hard geroepen: “Democratie!” Wat natuurlijk onzin is. Want de Islam kent geen democratie. De Islam kent alleen maar onderwerping, wat het woordje “islam” dan ook betekent. Onderwerping aan de Koran, aan de Sharia en dus aan de machtige afgod van de Islam. Wat is er dan aan de hand en wat gaat er naar alle waarschijnlijkheid gebeuren? In mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” (de vierde, uitvoerig bijgewerkte druk komt over een paar weken van de pers) leg ik uit dat de Islam uit is om de hele wereld in één kalifaat onder de islamitische messias de Mahdi onder te brengen. Als het in onze tijd inderdaad gaat om de doorbraak van het Koninkrijk van God is het logisch dat de godheid van de Islam ijverig bezig is om zijn koninkrijk, zijn kalifaat te vestigen. Als tegenstander van de bijbelse Messias wil hij zijn Mahdi brengen.

Wat hebben die opstanden daar nu mee te maken? Om dat te begrijpen moeten we even nadenken over de mogelijke afloop en uitkomsten van die volksopstanden en om het roepen van ‘meer democratie’. Dat is al eerder gebeurd. In 1979 was er een opstand tegen de Shah van Iran (Perzië). De Shah werd verjaagd en er kwam even hoop om meer democratie. Maar al heel gauw hadden fanatieke Moslim fundamentalisten onder leiding van Khomeini de zaak overgenomen en er kwam een soort Taliban staat, een islamitische Shi’itische religieuze dictatuur, waar de hele wereld en vooral Israël nu nog last van heeft. Er kwamen democratische verkiezingen onder de Palestijnen. Resultaat was een religieuze Hamas dictatuur in Gaza. Een belangrijk voorbeeld is Turkije. Dat land had vier eeuwen de leiding van het grote Ottomaanse rijk. Heel het Midden Oosten, heel Noord Afrika en een groor deel van Oost europa viel onder dat kalifaat. Daar is door WO I in 1918 een eind aan gemaakt. In 1922 heeft de Turkse seculiere leider Atatürk de scheiding tussen ‘kerk en staat’, dus tussen de Islam als religie en de Turkse staat doorgevoerd. Het leger hield een oog op die scheiding en Turkije werd zo een vrij moderne staat. Maar een paar jaar geleden verloor het leger de macht aan de partij van premier Erdogan van de AKP, de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling. Een fundamentalistisch islamitische partij. De vriendschap met Israël was meteen over. Turkije zocht vriendschap met Iran en met Syrië, de grootste vijanden van Israël en van het Westen. Openlijk zocht en zoekt Turkije naar het herstel van het vroegere kalifaat, het neo-Ottomaanse rijk.

Nu bijvoorbeeld Tunesië. Sheik Rachid Ghannouchi is daar na jaren ballingschap teruggekeerd. Hij is leider van de Annahda Partij, een fundamentalisch islamitisiche partij. Hij roept wel hard ‘democratie”. Maar voor de Islam is democratie alleen een opstapje naar de macht, naar het kalifaat. Neem nu Egypte. Het leger heeft momenteel de macht. Dat was in Turkije ook het geval. Maar als straks ‘democratie’ een rol gaat spelen, neemt de Moslim Broederschap de zaak over en dan wordt Egypte snel een soort Gaza. Immers de Hamas is een ‘dochter’ van de Moslim Broederschap’. Velen verwachten dat ‘de gematigde’ El Baradei de zaak overneemt. Hij was jarenlang leider van het Internationaal Atoom Energie Agentschap. Al die jaren heeft hij Iran de hand boven het hoofd gehouden en zo geholpen bij de ontwikkeling van de atoombom van Ahmadinejad. Men noemt hem al een pion van Iran! Bovendien geniet hij (zelf wordt hij gematigd Moslim genoemd) de steun van de Moslim Broederschap. Dan kans is dus groot dat Egypte en de andere staten waar opstanden plaatsvinden, als rijpe vruchten onder de invloedsfeer de Moslim Broederschap komen.

Wat is de Moslim Broederschap? Een orthodox islamitische beweging, die in 1924 in Caïro is opgericht. Doel: Het stichten van Moslim staten onder het gezag van de Koran en de Sharia. En uiteindelijk het wereldwijde kanifaat van de Mahdi. De kans is dus groot dat de ontwikkelingen van de laatse weken een grote stap zijn naar het wereldrijk van de Islam. Ook Europa is rijp voor een verbond met een dergelijk groot en machtig rijk. Al was het alleen maar om de olie die we zo hard nodig hebben voor onze welvaart. De steelse jihad in Europa doet al jaren het voorbereidend werk in onze streken en heeft veel invloed op regeringen en instituten.

Maar Israël zal het eerste doel zijn van de Islam en van het neo-Ottomaanse kalifaat. Immers in de islamtische eindtijdleer is Jeruzalem de hoofdstad van de Mahdi (zie mijn boek). Israël houdt dan slechts één Bondgenoot over. Want met hetzelfde gemak waarmee Obama en Clinton hun oude vriend en bondgenoot Mubarak hebben laten vallen zullen ze Israël laten vallen. Dan blijft er maar één Bondgenoot over: de HERE God, die een machtig werk in en met Israël is begonen en niet zal dulden dat wie dan ook zijn werk in de weg staat. Daarbij zal Israël ‘kleine hulp’ (zegt de profeet Daniël) krijgen. Dat is de trouw en zijn de gebden van bijbelgetrouwe Christenen. De strijd om het komende Koninkrijk van de Here Jezus Messias is in volle gang. Hier wordt ‘bijbelse geschiedenis’ geschreven. In in die Geschiedenis regeert de HERE, de God van israël.

45 Reactie(s)

 
 
Jes, JAHWEH zal regeren in Israel! Amen.
 
 
Beste broeder v Barneveld,er staat geschreven dat een rest van de Joden
zal overblijven.Het wordt ook vergeleken met een boom die heen en weer geschut wordt waar van de bovenste vruchten blijven hangen. Er zijn al zoveel Joden vermoord,is dit huidige Israel die rest?.Het benauwd mij zo als er nog meerJoden moeten sterven.


Beste Cor,

Hartelijk dank voor je mail en je bewogen vraag. Je warme en hartelijke gevoelens voor Israël en het Joodse volk hebben mij getroffen. Inderdaad is de geschiedenis van het Joodse volk vol van leed. Toen de Romeinen in de jaren 70 en 135 oorlog voerden tegen Jeruzalem is een groot deel van het Joodse volk omgebracht. In de hel van de Middeleeuwen voor het Joodse volk zijn hele Joodse gemeenschappen uitgeroeid. Dan de Holocaust. En nu denk en waarschijnlijk bid je : “HERE, niet weer.....niet nog meer leed...”. Zo voel ik het ook. Maar ik moet hier drie opmerkingen over maken.

1. Oordeelsporfeti eën zijn voorwaardelijk. “Het ene ogenblik doe IK over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat IK het zal uitrukken, afbreken en verdelgen; maar bekeert zich dat volk waarover IK een uitspraak deed, van zijn boosheid, dan zal IK berouw hebben over het kwaad dat IK hun dacht aan te doen” (Jeremia 18:7,8). Denk aan de profetie van Jona over de goddeloze stad Nineveh: “Nog 40 dagen en Nineveh zal verwoest worden”. Maar de stad bekeerde zich en het oordeel ging toen niet door. Zo staat de deur naar bekering en dan redding altijd nog open.

2. In de vreselijke rampen van de eindtijd zal er bescherming zijn voor Israël. Zoals Israël voor de ergste plagen van Egypte werd gespaard. Dat gaat ook in de eindtijd gebeuren. “Want zie duisterns zal de aarde bedekken en donkerheid de naties, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden” (Jesaja 60:2)

3. Mijn laatste opmerking is heel ernstig. Het is goed om voor Israël te bidden. Dat helpt Israël op Gods spoor te brengen en bouwt een beschermend schild op tegen de (raketten van de) vijand. Maar let eens op ons volk en de volken rond Israël. “....IK zal met alle volken waaronder IK u verstrooid heb voorgoed afrekenen, maar met u zal IK niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen....”. Voor Israël is er hoop. Als we bezorgd zijn over Israël en het joodse volk moeten we nog meer bezorgd zijn over ons land en de rest van de wereld. Want we hebben het niet verdiend dat de HERE al zo lang genadig is over ons land. Daarom bidden we ook voor Nederland.

Je vraag, beste Cor, heeft heel wat losgemaakt.

Als je nog meer wilt vragen, kom dan gerust terug.

Maar laten w eonze gebeden vermenigvuldige n, want het gaat allemaal wel erg snel de laatste tijd.

ShalomJvb
 
 
Het is zo duidelijk dat God steeds verder gaat met Zijn plan. Klopt het dat Jesaja 19, de profetie over Egypte, nu ook van toepassing is op de situatie aldaar?


Beste Martine,


Of Jesaja 19 van toepassing is op de situatie die zich nu in en rond Egypte ontwikkelt kan ik op dit moment nog niet beoordelen.

Het is wel goed om dit hoofdstuk door te lezen en te onhthouden.

Alles gaat wel heel snel.Shalom.Jvb
 
 
Dus zal het Rijk van de antichrist dan toch een Islamistisch Kalifaat onder leiding van de Mahdi zijn? Terwijl volgens de gangbare uitleg het Rijk van de antichrist de E.U., het Herstelde Romeinse Rijk, moet wezen. Of zal de antichrist die vanuit de E.U. voort zal komen, zelf een nieuw rijk stichten dat zal bestaan uit de E.U. samen met de Arabische landen? Het Statenbeeld van profeet Daniël dus.Beste Moi,Een onderbouwd en diepgaand antwoord op je opmerking en vraag vind je in mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam”. Ik denk dat de EU meegesleept wordt in zo’n kalifaat. Eurabië zoals dat soms genoemd wordt. Lees het boek maar....leerzaam. Als het niet te koop is, zeg dan maar dat de vierde druk van het boek bij de drukker is.

H.Gr en shalomJvb
 
 
Opmerkelijk dat Martine ook Yeshayahu 19 noemt. Ik heb het onlangs gelezen, en ik herinnerde me dit ook ineens. Er staat in dit hoofdstuk dat ook Egypte de G'd van Israël gaat aanbidden.
Gaat het dan over het huidige Egypte of over het totaal van de wereld, dat in Mitzraiem - gebondenheid is.

Hartelijk shalom! En sterkte voor hen die in Egypte zijn, en ook juist de autoriteit en liefdevolheid van de G'd van Israël nodig hebben.
 
 
Beste br. van Barneveld,

Als kinderen Gods weten wij en dat zal niemand ook kunnen ontkennen dat het daadwerkelijk de tijd is van Zijn openbaringen.
Zijn woord-Gods woord zal nu in een zeer snelle vaart geopenbaard worden.
Gods rijke zegen toegewenst br. Van Barneveld.

Shalom
George
 
 
Is dat niet wat Jezus ons leert?! Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt?! Wie zijn wij om de Moslims te veroordelen?! Wie zijn wij, om te stellen dat de Islam, een geloof gebasseerd op dezelfde God van Abraham, Izaäk en Jacob, een dwaalleer zou zijn, laat staan om te concluderen dat de Islam de anti-christ zal voortbrengen?! De meeste Arabische volkeren, zijn afstammelingen van Ismaël en Abraham, en aanbidden, vanuit de opvoeding gegeven door Abraham, exact dezelfde God aan, als u en ik. De anti-christ zal, denk ik, eerder uit het christelijke-, dan uit het Islamitische voortkomen; De Islamitische gelovigen, erkennen Christus tenslotte niet als "de Zoon van God" maar slechts als een profeet; wat zal dan een stroming, die Christus niet als de messias ziet, zijn duivelse tegenhanger produceren?!
Dank voor je vier opmerkingen, beste Rob.

Dus ook vier reacties

1. Wij veroordelen geen Moslims. Wij wijzen alleen op de leer van de Islam en de Sharia, die tegen de Bijbel en tegen veel menselijke waardigheid ingaat. Ik weijs alleen maar op de positie van de vrouw en de houding tegenover andersgelovigen en Moslims die deze religie willen verlaten.

2. De Islam belijdt persé niet de God van Abraham, Izak en Jakob. Anders zouden ze direct bij Israël terecht komen. Bij de God van Israël (Jakob!) en bij Gods volk Israël. De Islam gaat, zoals je zelf ook schrijft, van Abraham verder met Ismaël een andere zoon van Abraham. Beslist niet met Izak en Jakob.

3. De gosheid van de Islam is beslist niet dezelfde als de God van de schepping, de God van hemel en aarde. Immers de Koran belijdt op een zestal plaatsen dat “God heeft geen zoon”. Maar de God die wij belijden heeft “zijn eniggeboren Zoon, Jezus Messias, naar de aarde gezonden om ons te redden”. Dat leert de Bijbel en dat ontkent de Koran. Een beslissend verschil. Zelf geef je dat ook al aan. Trek nu eens gewoon de bijbelse consequenties van wat je zelf schrijft en blijkbaar gelooft.

4. Inderdaad zijn er sommigen die een komende afvallige Paus als de antichrist zien. Anderen zien een leider van de EU als antichrist en weer anderen zijn er zeker van dat die antichrist een leider (kalief) van een herleefd (Turks) kalifaat zal zijn.

Van ons wordt allereerst gevraagd trouw te zijn in onze belijdenis dat “Jezus Heer is!”.Jvb
 
 
Beste Moi, en anderen,

vorige week zondag werd in Buitenhof een behartenswaardi ge column uitgesproken, die ik insluit. Omdat het zeldzaam is op de Nederlandse televisie dat een opmerking over de islam helder en concreet in alle simpelheid wordt neergezet. De start van de islam was al duidelijk gekant tegen de G'd van Israél. Ik kijk uit naar het uitgebreide boek, meneer van Barneveld. Veel zegen, bescherming en shalom van de Allerhoogste, ook in uw werk!

http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/44422510/items/44426175/ het is een column van 30 januari van Naema Tahir.


Column Naema TahirDag Chrystl (en anderen),De vierde druk van “Eindtijd, Israël en de Islam” komt een dezer dagen van de drukker.

De derde druk is op een paar exemplaren na uitverkocht.De vierde druk is aangevuld en uitgebreid.

Er is tussen maart 2010 en januari 2011 zoveel gebeurd dat die uitbreiding nodig was.

“Let op Turkije” was één van de hoofdthema’s van het boek.

De recente gebeurtenissen hebben dit nog eens benadrukt.

Opstanden en roep om ‘democratie’ in veel Arabische dictaturen plus de opkomst van de Moslim Broederschap wijzen

steeds duidelijker naar een Kalifaat. Het enige land dat daaraan leiding zou kunnen geven is turkije.

Lees dit boek en geef het door, vooral aan leiders.

Het laat de diepere geestelijke dimensie zien die grondslag en drijfveer is van de opkomende radicale Islam

Shalom

Jvb
 
 
Ik vroeg me af of u deze boeken ook naar onze parlementariers stuurt. Anders dan wil ik er wel een paar sturen.
met vriendelijke groet
 
 
nee wij mogen niet oordelen maar moeten wel waarschuwen, Jezus leert ons wel alles te onderzoeken.en in de waarheid te blijven. Jezus is de Enige Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Jezus. Is dat niet wat Jezus ons leert?! de anti-Christ is de tegenpool van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. islam/Qurán valt daar zeker onder! weleens Mohammed en Jezus met elkaar vergeleken, totaal tegenovergestel d aan elkaar,totaal anti. qurán ontkent Jezus als Zoon van God, roept op tot bestrijden van de mensen van het Boek(Joden&Christenen), en in de eindtijd zal iedere boom of rots een schuilende Jood verraden om hem/haar om te brengen. God zegent wie Israel zegent en vervloekt wie Israel vervloekt.
 
 
Dus het is God van Israel(Bijbel/thora/Tenach) vs god tegen Israel(Mohammed /qurán)Hoe kan het dan dezelfde God zijn. allah en G-D zijn niet dezelfde. er is maar 1 God, en ook maar 1 Waarheid. de God van Abraham,Izaak en Jakob(Israel), die alles gemaakt heeft, u en mij en ook ismael,
 
 
islam is een dwaalleer, en er zijn vele dwaalleren zoals boedha,new age, wereldkerk(bidd en tot god met uitscakeling van Jezus). en zo zijn er nog veel meer. de arabische volken zijn/worden misleid en verleid zoals vele anderen ook het westener is een anti-Christelijke geest in deze wereld en die(satan) komt in vele gedaanten, om te verslinden wie hij verslinden kanen mee te trekken in zijn val.


Maar, beste Jacolijne, Jezus is Overwinnaar. Hij is Heer! En dat proclameren we elke dag.

Moge Hij spoedig komen.

Jvb
 
 
Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebbenWant, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. ...mohammed maakt niet levend noch allah god v d qurán. arabieren zijn ook gezegend, heeft god beloofd, maar zijn ook misleideen religie dat mensen overtuigd dat Jezus niet de messias is, dat er geen verlossing is maar dat men maar moet hopen op allah's genade..klinkt erg antichristus...allah leid wie hij leiden wil....in tegenstelling tot de God v Israel, uit welk ons heil is, Die niet wil dat ook maar iemand verloren gaat maar eeuwig leven heeft...door het verlossende bloed v YeshuahaMashiac h...


Opeen paar taalfouten na, en wie behalve ik als schoolmeester, let daar op, een prima en bijbels stuk, Jacolijn.

Bedankt. Ik zeg verder alleen maar: AMEN. En “Allen die op Hem, of Yeshua, zijn vertrouwen vestigt, zullen niet beschaamd uitkomen”

Vertrouw dus je leven gerust aan Hem toe. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Hij is de koning van Israël en de komende Vredevorst.

Jvb
 
 
Beste heer van Barneveld en overige reageerders.

Allereerst bedankt voor jullie terugkoppeling.
Gezien de beperkte ruimte zal ik in delen moeten repliceren.

Voor wat betreft het oordelen, komt het op mij over, dat u weldegelijk de Moslims veroordeelt;
U stelt immers dat de Mahdi de anti-christ zal zijn. Dit impliceert dat zijn volgelingen (de moslims dus) voor eeuwig verloren zullen zijn; dit lijkt mij niets meer of minder dan een veroordeling van de moslims, en een oordeel over de Mahdi.
Spreken over "de Islam" als één universele leer, is net zo misleidend als de katholieke leer gelijk te schakelen aan de gereformeerde leer, aangezien er in de Islam ook vele splitsingen zijn en diverse andere interpretaties van de geschriften.
De Sharia is gebasseert op de mozaïsche wetten, en verschilt feitelijk niet veel van de Joods-religieuze wetgeving.
 
 
Dan deel 2,

Dat de God van de Islam niet dezelfde zou zijn als die van Israël en de Bijbel wordt alsvolgt onderbouwd:
-1. Men aanvaardt Jezus niet als Gos´s zoon.
Uitgaande van deze redenatie, zou de God van Israël dus ook niet de God van de Bijbel zijn; de Joden erkennen Jezus namelijk ook niet als God´s zoon. Sterker noch, ze zien Jezus als een "valse profeet"; als een God´s lasteraar, omdat Jezus zich volgens hen ten onrechte als "de Zoon van God" presenteert.
-2. De Islam gaat van Abraham verder met Ismaël een andere zoon van Abraham. Beslist niet met Izak en Jakob
In Genezis 17 lezen we echter duidelijk dat God niet alleen Izaäk en zijn nazaten, maar ook Ismaël en zijn nazaten gezegend heeft, maar met Izaäk een verbond aan zal gaan.
Bent u van mening dat een volk, dat door God gezegend is, een ander God zou aanbidden, dan de God die hen gezegend heeft?Rob,Wat zeur je toch over “de” Joden?

In de eerste gemeente waren er rond het jaar 50 n.Chr. wel z’n 15.000 Joodse mensen die Yeshua als Messias erkenden. Zij zagen in Hem de gekomen en komende Verlosser. Momenteel zijn er overal in de wereld en ook in Israël veel Joden die Hem erkennen en onder veel andere Joden spreekt men met respect over Hem. Dat er veel vijandschap onder orthodoxe Joden is voor een groot deel de schuld van ons, van de Christenheid die in de loop der eeuwen tot op heden zo’n ongelooflijke rothouding hebben gehad tegenover Gods volk, tegenover de Joden. “Om uwentwil zijn zij vijanden van het Evangelie” zegt Paulus in Romeinen 11: 28.

Voor de rest, genoeg discussie, Rob.ShalomJvb
 
 
Wij Christenen gaan er veelal vanuit dat er slechts één weg tot God is, en dat zou dan "de onze" zijn.

Misschien echter, zouden we open moeten staan voor het idee, dat God voor verschillende delen van zijn schepping een verschillende boodschap, opdracht en taak heeft.

Misschien is het wel zo, dat God voor de nazaten van Ismaël, voor deie van Izaäk en voor de overige mensheid verschillende reddingsplannen heeft.

Tenslotte waren de nazaten van Jacob en Ismaël al gezegend (en in mijn ogen dus voorzeker ook behouden) voordat Jezus op aarde kwam.

Misschien is het wel zo, dat Jezus speciaal op aarde is gekomen, om het overige deel van de mensheid een kans op redding te geven.

God heeft Abraham de belofte gedaan, dat zijn gezegende nazaten talrijker zouden zijn dan de sterren aan de Hemel; maar hoeveel van die nazaten erkennen Jezus als God´s zoon?!


Rob,Jezus zegt: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6).

De apostel Petrus zegt: “....En het behoud is in niemand anders, want er is onder de hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden” (Handelingen 4:12)

Dat is Gods Woord, dat is Gods beslissing.

Genoeg hierover want dat is het einde van alle, ook onze discuccie hierover.

ShalomJvb
 
 
Volgens de voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat wijst de Bijbel overduidelijk de islam aan als de bron van de antichrist, de Mahdi'
1 Johannes 2:22: 'Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent.' Islam is er maar om één reden gekomen: dit te ontkennen, de Drie-éénheid te ontkennen.'

kopieer en plak de volgende link:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-fiyQbqaHEMJ:zijnditeindtijdtekenswen.punt.nl/%3Fid%3D540831%26r%3D1%26tbl_archief%3D0%26+wat+geloven+moslims+over+de+mahdi&cd=3&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&source=www.google.nlHet boek van Walid Shoebat heet “God’s war on terror”.

Heel interessant.

Hij ziet inderdaad de antichrist als een soort kalief, een islamitische machthebber, die uit is om de wereld te veroveren.

De Islam zal hem begroeten als de Mahdi, hun Messias.

In ddeze ontwikkeling speelt Turkije een grote rol, volgens Walid Shoebat.

In mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam’ ga ik diep in op deze visie.

ShalomJvb
 
 
Quote:De Sharia is gebasseert op de mozaïsche wetten, en verschilt feitelijk niet veel van de Joods-religieuze wetgeving

In Israel worden geen vrouwen gestenigd en handen afgehakt enz in tegenstelling tot de landen waar de sharia toegepast. corrigeer me als ik het fout heb.Dag Jacolijne,Als je even verdiept in de wetten van de sharia, en tegelijk kijkt naar wat er gebeurt in gebieden waar de strikte Islam, dus de sharia heerst, zul je wel van gedachten veranderen. Het boek van Nonie Darwish, “Cruel and usual punishment” veeteld veel over de wrede wetten van de sharia. Denk aan de onderdrukking van de vrouw, de minderwaardige behandeling van de ‘ongelovige’. De wrde straffen (verminkingen en geseling) voor allerlei vergrijpen. Inderdaad heeft Mohammed (overigens niet hij maar zijn opvolgenrs hebben de sharia-wetten samengesteld) veel uit de Bijbel gehaald. Niet uit de Bijbel, maar uit verhalen van Joden en Christenen. Fragmenten zijn verdraaid, onjuist en foutief in de Koran terecht gekomen. De Islam staat in veel zaken lijnrecht tegenover het Joodse geloof en het Christendom.

Jvb
 
 
haha , over die taalfouten
mijn typende vingers kunnen m'n gedachten soms niet bijbenen, dus hier en daar een spatie of letter teveel of teweinig....neem het me niet kwalijk volgende keer zal ik rustig de tijd nemen..
 
 
Wij veroordelen wel moslims! Vooral hun religie! En dat is ook terecht. Maar als ik zeg dat ik moslims veroordeel dan veroordeel ik ook mezelf! Direct... want ook al hebben moslims een zeer grote dwaalleer. Mijn geloof is ook niet perfect en mijn verdienste is dan ook Gods eeuwige toorn!! Maar G'dzijdank!! Hij heeft Zijn Zoon Jezus gestuurd om mij te verlossen! Ja zelfs om ALLE moslimsbroeders te verlossen. Zie het toch! Laten we onze ogen openen. Helemaal nu Gods plannen in een 'stroomversnelli ng' raken! Het gaat heel erg hard richting het oordeel... Misschien maak ik het mee, misschien niet... maar als het zo snel gaat lijkt het dat mijn kinderen (zou ik die mogen krijgen) geen opa kunnen worden... Maar dit is speculatie. Maar geeft wel aan in welke tijd we leven. God heeft Zijn plan. Hij breekt de goddeloosheid! Hij overwint! Halleluja! Looft den HEERE Heere!

Het is heel duidelijk dat profetieën vervuld worden. De tijd zal het ons leren!
 
 
ivm reactie 2 van Cor

Ez 18,31
Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël?

3. Rom 8,13
Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven.

4. Op 14,13
En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.

Sterven stoffelijk maar geestelijk zullen ze leven lijkt mij. en stof zal weer geest krijgen in het 1000 jarige vrede rijk.

Warme groet en Shalom
 
 
Shalom Jan en allen die dit lezen. Goed stuk van je Jan,je weet nog niet half hoeveel goed je hiermee doet,en ik mag alles weer doorgeven.
Bedankt. Nog steeds snap ik niet dat er toch nog christenen zijn die alles uit de schriften lezen door een westerse en kerkse (kerkleer) bril. zelf mocht ik door YESHUA HA MASSJIACH leren lezen door de joodse bril immersd HIJ WAS EN IS nog steeds DE JOODSE MASSJIACH.
In mijn eigen familie heb ik en nog steeds de ellende mee gemaakt van de jodenhaat,(ook de nachtmerries daarna.
Mijn hart huilt als ik nu zie wat ik eerder moest doorgeven voor de mensen in Nederland ,en het gebeurt NU.
JHWH VOERT een RECHTSGEDING ook met NEDERLAND.
Nog steeds ben ji en nog een paar brs de enige in dit land ,die durven op te roepen en op de bres gaan staan dank Jan HIJ zegene je. Shalom Lou.Goed weer eens van je te horen, beste Lou!

De weg is zwaar en de tijd van benauwdheid over Israël is al begonnen.

De profeet Jeremia (30:7) zegt: “Maar daaruit zal hij (=Israël) gered worden”.

En Yeshua zegt in zijn rede over de eindtijd dat die benauwde tijd van verdrukking verkort kan worden.

Daar moeten we onze gebeden op richten. Dat is het machtigste wapen.

Wat je schrijft over het ‘rechtsgeding over Nederland’ raakt het hart van het probleem en het gevaar voor ons land.

Vlak voor WO II klopten duizenden Joodse vluchtelingen uit Duitsland bij ons aan. De meesten werden aan de grens teruggestuurd.

Regelrecht naar de vernietigingska mpen. Terwijl de profeet Jesaja (16:3) oproept: “verberg de verdrevenen, verraad de vluchtelingen niet”.

Ook daar zal het rechtsgeding over gaan. En over onze houding in WOII. En over wat er nu met de Joodse mensen gebeurt. Ze hebben hun koffers al gepakt om naar Israël te gaan. Heel kort gezegd: “Moslims erin, Joden eruit!” Als daarover van onbs geen schuldbelijdeni s komt, geen verootmoediging is het afgelopen met ons in dat rechtsgeding, dat jij terecht noemt.

Bid je met mij mee?

Sabbat Shalom!

Jan van B.
 
 
Ik heb een vraag. Zelf ben ik evangelisch christen, ik zit op een forum met een aantal sabbatvierders die mij verwijten dat ik bij de wetteloze hoor, omdat ik de wet niet onderhoud en de sabbat niet vier. Volgens hen is de kerk een valse kerk, er wordt een valse leer gebracht, ben ik verdoemd.
Het grijpt me erg aan, ik las in de bijbel dat de Heer de wet vervuld heeft aan het kruis, hij heeft de wetten in ons hart gelegd, en wat de dag betreft om de Heer te eren, dat kan voor mij IEDERE dag, de dag is onbelangrijk, het is nu eenmaal zo dat de christenen de zondag als dag voor samenkomst gebruiken. Ik ken de visie van Walter Veith, ken de berichten over de vase kerk, het vaticaan, de evangelische alliantie,maar ik kom in een klein kerkje, nergens bij aangesloten, (organisatie) er is een oprechte liefde voor Jezus, ik ben pas later tot geloof gekomen, voelde me echt gelukkig met God, nu voel ik me verward, tekortgeschoten , afgewezen!.
Zie ik het nu echt fout?
Eleen.

Beste Eleen,Op een of andere manier zijn jouw reactie en je vraag mij ontglipt.

Goed dat je me er even aan herinnert.Laat je toch niet van je vreugde in de Here Jezus Messias afbrengen!

De Here Jezus zegt:

“Voorwaar, voorwaar, IK zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die MIJ gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt nbiet in het oordeel want hij (zij) is overgegaan uit de dood in het leven” (johannes 5:24). En:

“Alles at MIJ de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot MIJ komt zal IK geenszins uitwerpen” (Johannes 6:37). En:

Lees ook Johannes 3:15 en 16. En Johannes 6:40. En:

“...het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde...” En:

“HIJ is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld” (1Johannes 2:2)

Lees ook Romeinen 3:21-26

Beloof me dat je dat even doet.

Want dan komt de blijdschap weer terug.

Die lui van dat forum kunnen je verwerpen, maar de Heer zal je absoluut niet “uitwerpen”.

Zij kunnen je beschuldigen dat je ‘de wet niet houdt’ en dat je zondig bent. Maar ze houden zelf de wet niet. Bovendien in de hemel zijn alleen zondaren, tenminste ‘geredde zondaren’. En jij hebt Hem aanvaard en bent gered. Dus wat kunnen die lieden je doen?

Voordat ik even op de sabbat inga, een verhaaltje.

Er was een jonge man. Pas tot geloof gekomen en enthousiast voor de HEER. Zijn vakantie wilde hij geven voor het werk van de HEER. Tijdens een voorberedingsco nferentie sprak een pittige prediker. Hij riep tot de vrijwilligers: “Hoeveel traktaten heb je de afgelopen tijd verspreid? Hoeveel zielen tot de Heer gebracht?” Hoeveel tijd besteed aan het werk van de Heer?” Zo ging hij fel en scherp nog een tijdje door. De jonge man had pas een nieuwe baan....heel druk en heel intensief en zwaar. Dus al die vragen moest hij eerlijk met ‘nee’ of ‘geen’ beantwoorden. Hij verloor al zijn blijdschap en ging verdrietig in een hoekje van het conferentieterr ein zitten en bad: “Heer, U weet hoe druk ik het heb gehad. U weet dat ik U liefheb. Geef me aUb mijn blijdschap terug”. De vreugde in en de vrede van de Heer kwamen onmiddellijk terug.Nu de kwestie van de sabbat.

Natuurlijk is de Sabbat de rustdag die door de Heer is ingesteld. Dat geloof ik ook.

Maar hoe die te houden? Samenkomsten? Lees ik nergens in het NT dat een samenkomst of zondag verboden is en op Sabbat verplicht. Zelf heb ik de gewoonte aangewend om op zaterdag mijn gewone dagelijkse werk opzij te leggen. Toen ik drie banen tegelijk had, leraar, hulpwerk Derde Wereld en lezingen en schrijven over Gods volk Israël, besloot ik op zaterdag geen proefwerken na te kijken, geen lessen voor te bereiden, geen brieven naar Afrika over projecten, geen verslagen maken enz. Lekker, op Gods dag te kunnen zeggen: “Heer van de Sabbat, dank u, vandaag hoeft het een keer niet”. Lekker met de kinderen, tijd voor ontspanning en voor Gods Woord. Zo is de Sabbat een dag van vreugde en niet van ruzie, scheiding van gemeentes en gescheld.Maak je niet druk over die lieden. Kap met dat forum.

Lees je Bijbel en verheug je in de erfenis die in de hemel op je wacht. Verheug is in de gemeenschap met Gods Heilige Geest. Elke dag weer. Als er beschuldigingen of zelfs vragen op je afkomen, breng ze gewoon in de stille tijd bij de Heer en laat ze daar. Dat geeft rust.

Daar nodigt de Here Jezus Zelf te toe uit: “KOMT ALLEN TOT MIJ DIE VERMOEID EN BELAST ZIJN EN IK ZAL JE RUST GEVEN”.

JvB


 
 
Hallo JvB,
Wat zou het een verrijking zijn als er in de kerken in Nederland vaker
"gepreekt" zou worden over de situatie in de wereld en Nederland.
De grote daden van God. Niet alleen in ons persoonlijke leven, maar
ook voor Israel, ook om de mensen op te roepen zich te bekeren. Zijn we klaar om Hem te ontmoeten. Jezus is de Goede Herder. Door Hem zijn we gered.
De wereld zal steeds vijandelijker worden tegen Israel, maar ook tegen de christenen, die Israel steunen. Ook de kerken in Nederland zullen
een keus moeten maken.
Ik bid en verlang dat de Heilige Geest ons meer inzicht geeft ook voor
de kerken/gemeenten in ons land.
JvB, bedankt voor je website en je programma's op family 7 en ben
nu wel geinteresseerd geraakt in je boek.
M.v.g. Bas
 
 
Geachte Heer van Barneveld,

Mijn vraag is eigenlijk aan u gericht, ik kijk altijd naar eindtijd en profetie op fam. 7 en u lijkt me een oprechte man, ik zou graag antwoord van u ontvangen als het kan!

Alvast mijn hartelijke dank.

Het betreft reactie 23. Bijbelse geschiedenis.
 
 
Beste,

Aangezien u onze "discussie" op een, voor mij, uiterst onbevredigende wijze hebt afgekapt, heb ik besloten een blog te posten op mijn VK blog pagina (http://www.vkblog.nl/bericht/368836/drs._van_Barneveld), waarop ik uw wijze van communiceren bekritiseer, en mijn theorie over Jesaja 19 bespreek.
U bent bij deze van harte uitgenodigd om aldaar uw reacties achter te laten, en eventueel mee te discussieren.

Vriendelijke groet,

Rob
 
 
Vanuit Suriname. Heer van Barneveld, Ik zal op zoek gaan in de bijbelse boeken winkels in Suriname naar uw boek "Eindtijd, Israel en de Islam", hopelijk vindt ik het, zo niet hoe kom ik aan een. Ik heb er veel interesse in. Help mijn honger te stillen, alstublieft
 
 
@Testing LIoyd,

Mocht het nu helemaal niet lukken om aan het boek komen in Suriname dan ben ik eventueeel wel bereid u een exemplaar (nieuw, 4e druk) toe te zenden.

Jacolijne
 
 
Ik zat zomaar wat te denken en toen dacht ik er staat ergens dat het volk een verbond zal sluiten,wat hun later erg zal opbreken.Is dat het verbond wat er mogelijk ooit eens met de Palestijnen komt? Waar regeringsleider s zo achteraan zitten.
 
 
Ik vraag me steeds af of er misschien een Arabische lente aan zit te komen, en of dat niet kan slaan op Lucas 21:29-30: 'Let op de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is.'

Al de bomen zijn dan de naties rond Israël. De vraag is wat met het opbloeien van die andere bomen bedoelt wordt. Een positief of een negatief opbloeien. Een opbloeien in islamitisch fundamentalisme en haat tegen Israël, of een neiging tot de valse vrede met Israël. Wat ik me dan afvraag is of er eerst nog een oorlog tegen Israël gaat komen vanuit die landen, of dat we steeds meer richting de valse vrede gaan.Dag Ed,Het is belangrijk om voorzichtig hedendaagse gebeurtenissen naast de Bijbel te leggen. Dat is een vorm van “letten op de tekenen van de tijd”. Het is ook goed, wat jij inderdaad doet, je mening aan anderen voor te leggen.

Wat betreft die arabische lente, laten we het hopen. Vooral op een doorbraak van het Evangelie in die landen. Ik denk echter dat het uitlopen van “al die bomen” begonnen is na de val en het uiteen vallen van het Turkse Ottomaanse wereldrijk in 1918. In die periode zijn de moderne Arabische staten ontstaan. Wat er nu gebeurt is aan de ene kant een schreeuw van veel Arabische jeugd om meer vrijheid en toekomst. En daarachter loert de Moslim Broederschap. Zij streven naar Sharia staten, dus landen onder de Moslim wetgeving. En ze streven naar een wereldwijd kalifaat. Sommigen denken dat men streeft naar het herstel van het oude Turkse moslim wereldrijk, dat in 1918 gevallen is. De jeugd in die 11 Arabische landen wordt gelokt en misleid door kreten als democratie, vrijheid en voorspoed. Die artikelen kan de Islam niet leveren. Dan wordt een ‘beter artikel’ aangeboden: De Islam en de Sharia. Dus een Taliban regime. Daar gaat het, vrees ik, naartoe. Ook zeer gevaarlijk voor Israël.

Met een hartelijk shalomJvb
 
 
Klopt het dat er in Amerika miljoenen Joden wonen en wanneer gaan ze terug naar Israel!!!!!!!Dag Joop,Inderdaad wonen er in de VS nog veel Joden. Bij de verkiezingen, bv. voor de Senaat of presidentsverki ezingen, houdt men daar ernstig rekening mee. Een groot deel van die Joden zijn geassimileerd, dwz dat ze zich vaak meer Amerikaan dan Joods voelen. Aan aliya (terugkeer naar het Beloofde Land) denken de meesnten van hen (nog) niet. Dat gebeurt pas als in de vS situaties ontstaan zoals helaas in ons land. Dus als de Joden lastig gevallen worden door Moslim jongeren. Dat zijn dan de jagers waar de profeet over spreekt. Antisemieten die de Joden naar Israël jagen. Zover is het in de VS gelukkig mog niet. Helaas wel in ons land en dat baart mij veel zorgen en onrust.

Shalom

Jvb
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Ik las in de meest recente nieuwsbrief van Dirk van Genderen op19-02-2011 het volgende:

Citaat:
De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad verkondigde afgelopen vrijdag dat de Twaalfde Iman, de zogenaamde Iman Mahdi, degene is die achter de revolutie in de islamitische wereld zit.
Zoals wij de wederkomst van de Here Jezus verwachten, zo verwachten de sji’itische moslims ook de komst van een verlosser, redder, en wel Iman Mahdi.
 
 
Vervolg:
Citaat:
‘De laatste strijd is begonnen om Amerika, Israel en de invloed van de Westerse krachten in het Midden-Oosten te vernietigen. Spoedig zal er een nieuw Midden-Oosten ontstaan, zonder Amerika en zonder het zionistische regime en daar zal ook geen plaats meer zijn voor de arrogantie van het Westen.’ Aldus de Iraanse president voor een grote menigte die leuzen scandeerde als ‘Dood aan Amerika, dood aan Israel en dood aan Mubarak’.
Agence France Presse meldt dat Ahmadinejad zijn ‘messiaans’ geloof liet zien, door te zeggen dat de wereld er getuige van is dat deze revolutie geleid wordt door Iman Mahdi, de 12e shi’itische iman, die als vijfjarige in de tiende eeuw verdween en van wie de shi’itische moslims geloven dat hij terug zal komen op de oordeelsdag. ‘De laatste strijd is begonnen,’ aldus de president van het apocalyptische regime in Teheran. ‘Een grote (islamitische, dvg) opwekking is aanstaande’.
 
 
Beste Jan,

Ontzettend bedankt voor je antwoord. Het doet me goed en heeft me zeer bemoedigd!! Ik proef Gods liefde in je woorden.

Ik wens je Gods zegen!

Nogmaals bedankt,
Eleen.
 
 
Beste heer van Barneveld,

Wat me opvalt in de laatste ontwikkelingen is dat alle landen die nu in opstand zijn, en waar het regime is gevallen (of nog gaat vallen) onderdeel uitmaken van de landen die ooit het Romeinse rijk waren.
Zien we hier de contouren ontstaan van het herstelde Romeinse rijk uit Daniel.....?!! Ben benieuwd naar uw mening!

Gr Andre
 
 
Beste Jan, shabbat shalom,

bedankt voor uw hartelijke reactie.

ik ben ervan overtuigd dat de oorsprong en het ontstaan van de islam al laten zien dat het niet uit een goede bron komt.

gelukkig staat de G'd van Israél boven alles, en als Yeshua terugkomt zal zijn Naam Een zijn. Op die dag zal Hij koning zijn, en regeren vanuit Jeruzalem. Wat een geweldig vooruitzicht.

Als mensen willen horen vertel ik over wat ik van u leer. Maar de geest van humanisme en verblinding, vermoeidheid en onverschillighe id lijkt ook parten te gaan spelen bij mensen.

Glorie aan HaSjem!! Die alles regeert, en de regie en het opperbevel over deze wereld heeft; en geen onderdrukking van mens en maatschappij accepteert en tolereert!!

HalleluJAH!

vriendelijke groeten!Gewoon doorgaan, Chrystl!

Dan zaai je en de mensen kunnen nooit zeggen: We hebben het niet geweten.

Het is overigens nog altijd zo: De een zaait en de ander oogst.

Een hartelijk shalom.Jvb
 
 
Beste broeder v Barneveld:Harte lijk bedankt voor u bemoedigende reactie van 1 februari.Ja Nineve werd gespaard, zo kan ook God in zijn genade de dagen van Israels beproeving inkorten.Laten we er vurig om bidden.Hij is een verhoorder der gebeden .MHG CorDank je voor je bemoedigende reactie, Cor.

De HEER zij met je.

Jvb
 
 
Geachte mijnheer van Barneveld,

Graag wil ik even inhaken op de reactie hierboven van Chrystle: "ik ben ervan overtuigd dat de oorsprong en het ontstaan van de islam al laten zien dat het niet uit een goede bron komt."

Het is iets wat ik op mijn eigen manier onderzocht heb en ik wil dan graag weten wat uw kennis hierover is...
Ten eerste heeft het Catholisisme een enorme invloed en wat ik tegengekomen ben is enorm interessant...
Zie hier de geboorte van deze zeer occulte kerk:
( ik doe het in delen anders is mijn reactie te lang)Beste Manon,

Dank je voor al je reacties met de diverse details over de heidense oorsprong van allerlei symbolen en gebruiken binnen met name de RK kerk.

Ik was bekend met die zaken, althans ik heb dat hier en daar en af en toe gelezen.

Ik neem dat enigszins in me op maar bepekr mij tot de essentiële zaken:

1. Het Evangelie van de Here Jezus, de Verlosser, de Zoon van God en de komende koning

2. Gods herstelplan met Israël, zijn uitverkoren volk.

Terzijde spelen uiteraard Rome en vooral de Islam ook een rol, maar die nemen we op de site alleen mee in zoverre het direct met Israël te maken heeft. Maar toch dank ik je voor je bijdrage.

Het is niet slecht om van die zaken kennis te nemen, maar dan zonder de hoofdzaken uit het oog te verliezen.

De HEEr zij met je.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan,

IK plaats mijn reactie in 2 gedeeltes anders is het te lang!

Naar aanleiding van uw antwoord op reactie nr. 23, waardoor ik zeer bemoedigd werd zit ik toch nog met een probleem. Kunt u mij zeggen hoe ik dan Math. 5:17 en Openbaringen 14:12 moet lezen?
Ik vind het verwarrend, ik lees in de bijbel dat er staat dat wij niet moeten menen gered te zijn als we de sabbat te houden, dat de Heer de wet vervuld heeft!, en later lees ik Math. 5:17!!!. Ik vind het zeer tegenstrijdig en verwarrend. Ik geloof in Jezus Christus, ga op zondag naar de kerk, hoewel het een door het vaticaan ingestelde dag is, missch niet bijbels, maar ik ga er heen met de intensie om God te eren en Hem te aanbidden. Is een dag zo belangrijk? Het gaat toch niet om een dag? Het gaat er toch om dat je naar de samenkomst gaat om Hem de eer te geven? Het staat toch ook in de bijbel dat je de samenkomsten niet mag verzuimen?

Eleen.
 
 
Ik bid er voor dat de Heer mij laat weten of het juist is hoe ik geloof, maar als ik de sabbatvierders moet geloven zijn gaan alle niet-sabbatvierders verloren! Alleen zij worden gered.
God is toch geen wrede God? Hij kent mijn hart toch? Hij is streng en rechtvaardig, oke, moet ook wel bij ons, maar toch niet wreed?
Nu dan kunnen alle christenen wel op doeken, wat heb je dan aan je geloof? Ik vind het steeds moeilijker worden, een strijd zelfs, ik raak ontmoedigd, aL mijn vreugde is weg hierdoor. WAT MOET IK NU DOEN?
Ik mocht toch geloven als een kind? Nu ineens niet meer, MOET ik de sabbat vieren?

Eleen.
Dag Eleen,Dank voor je twee vragen, bijna zou ik zeggen ‘noodkreten’.

1. Breek toch met die lieden die zo goed weten wie er gered worden en wie niet. Dat maken pastoors, dominee’s of secteleiders niet uit. Dat is alleen in de handen van de HERE God. De Bijbel zegt: “Al wie de Naam van de Here aanroept zal behouden worden”. Hen je de Naam van de HEER aangeroepen? Ja?! Tob dan niet over de zaak van het behouden worden.

2. Die zaak van de geboden ligt erg ingewikkeld. Ook Joden, hoe wetgetrouw ook, kunnen niet alle 613 geboden houden. Want veel geboden gaan over de Tempel en de inrichting ervan. Er is geen tempel, dus die geboden ‘slaan we over’.

3. Het houden van de sabbat is ook ingewikkeld. Een sabbatlift aanleggen? De buurjongen vragen ’s avonds het licht aan te doen, immers vuur maken op sabbat mag niet. Rusten op sabbat....zeker, doen. Maar laat je toch geen wetten opleggen. Dan kom je onder het juk van de wet. Die last is veel te zwaar voor een mens. Dat juk, die last heeft de Here Jezus gedragen. “Neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want IK ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zal rust viinden voor je ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is licht” (Mat.11:28-30).

4. Het vinden van een messiaanse halacha voor deze tijd, dus van bijbelse leefregels, is moeilijk. Hoed op, hoed af? Lange haren? Broek of rok? Roken? En zo duizend vragen meer. Blijf dicht bij de Heer. Probleem? Leg het Hem voor. Hij heeft en geeft antwoord. Als je probleem minder relevant is, dan haalt HIJ het wel weg uit je hart door Zijn Geest. Dat hoort bij het werk van de Heilige Geest.

5. Koop het pas uitgekomen boek van de messiaans-joodse leider Joseph Shulam. “Verborgen Schatten”. In eel twee van dat boek geeft hij aan hoe je met dergelijke vragen over leer en leven om moet gaan.

6. De Heer kent je hart!ShalomJvb
 
 
Geachte mijnheer Barneveld,

Dank voor uw reactie!
Ik sluit mij volledig bij u aan wat betreft Jezus en Israels herstel: Dit staat boven alles!
Maar ik voel toch weer een bepaalde teleurstelling van mijn kant...( ook omdat u mijn posting niet helemaal geplaatst heeft)
Elke keer wanneer ik dit ter sprake breng heb ik het gevoel alsof er een taboesfeer omheen hangt dat terwijl het toch met betrekking op waakzaamheid zeer escentieel is.
Het doet mij iedere keer verdriet hoe mensen en juist Christenen in mijn omgeving misleid worden en zelfs in Bijbelstudiegro epen, de Roomse kerk verheerlijkt wordt terwijl als je het bestudeerd een regelrechte satanskerk is.Dag Manon,Dank voor je mail.

Ik begrijp je terleurstelling als een poster niet is geplaatst.

Ik heb eenzelfde ervaring als een krant een ingezonden brief niet plaatst.

Wat onze site betreft vraag ik je begrip voor het feit dat we een site zijn voor Israël.

We willen geen “discussieclub” worden.

Een forum waarin iedereen naar hartelust z’n of haar stokpaardjes kan berijden.

Dan raken we verdwaald in een wild bos van discussies over het Vatikaan, over Illuminati,

over allerlei leerstellingen enz.

W beperken ons tot zaken die Israël betreffen.

Soms, als er dringende vragen komen, wil ik die wel beantwoorden. Maar die vragen hebben vaak ook op

Israël betrekking. In directe of indirecte zin.

Met een hartelijk shalom,

Jvb
 
 
Oke, ik begrijp het.
Mijn excuses!
Ik ben wel van plan om uw boek nog te bestellen: Lijkt me erg interessant!
Ik heb de boeken van ds.Glashouwer ook gelezen: "Waarom Israel?"
"Waarom Jeruzalem?"
Ook erg interessant en leerzaam...

En een hartelijk shalom terug!
 
 
Geachte Heer van Barneveld,

Nogmaals bedankt voor uw antwoord, Ik ben er weer helemaal, mede dank zij U.

groetjes,
Eleen.
 
 
Geachte heer Van Barneveld,

In de Bijbel staat dat de generatie die het herstel van Israel zal meemaken ook de wederkomst van Christus zal meemaken. Denk u dat dit betrekking heeft op de oprichting van Israel in 1948 (of mogelijk bij de herovering van Jeruzalem in 1967). Of te wel: gaat deze generatie vanaf 1948 dit meemaken? Dat is inmiddels ruim 60 jaar geleden. Hoe lang wordt voor een generatie gerekend? In onze tijd is een generatie zo'n 70 jaar denk ik. Dat zou betekenen dat de wederkomst rond 2017 kan plaatsvinden. Hoe kijkt u daar tegenaan gezien de ontwikkelingen die er in de wereld zijn, met name rond de Arabische landen rond Israel? Bedankt alvast voor uw eventuele reactie.

Met vriendelijke groet,

Bram
 
 
Beste JvB,
wat een bemoedigende site , ik heb sinds 2 jaar Jezus in mijn hart .
Ik ben maar een simpele vrouw helaas gescheiden , 4 kinderen die in deze wereld leven en Jezus nog niet in hun hart hebben gesloten.
Veel van de politiek is mij onbekend , en de bijbel ken ik niet uit mijn hoofd. Ik ben geen Jodin .
En toch heeft God zijn ogen op mij gericht en al ben ik nog zo klein en onwetend en heb totaal geen inzicht in het verleden en in de toekomst , is het toch geweldig dat Hij van mij houdt . Ik die zoveel zonden heeft gedaan , ik die niet veel mensen zien staan. Hij houdt van mij zo als ik ben . Dat ene schaap dat verloren was . God is liefde en doet alles uit liefde .
Het enige dat Hij wil is dat we in Hem geloven en een relatie met Hem krijgen . Door te lopen in Jezus voetstappen , door te weten dat iedere ademhaling zijn adem is voor jouw . Hoe kunnen we deze wereld veranderen door Jezus ons te laten veranderen en door te bidden . En er zal geen enkel gebed wederkering terugkomen tenzij het beter terug komt .
Sjalom x
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven