Home Actueel Israël Het EINDE van ISRAEL of van de WERELD

Het EINDE van ISRAEL of van de WERELD

Volkskrant faciliteert nieuwe aanval op Jodendom. Dit maal het plan de Joden hun besnijdenis (Brit Milah) te verbieden ... (let ook op de slim uitgezochte foto; hier is geen sprake van een Joodse besnijdenis want die vindt plaats op de achtste dag na de geboorte) Klik voor ware grootte
Volkskrant faciliteert nieuwe aanval op Jodendom. Dit maal het plan de Joden hun besnijdenis (Brit Milah) te verbieden ... (let ook op de slim uitgezochte foto; hier is geen sprake van een Joodse besnijdenis want die vindt plaats op de achtste dag na de geboorte)

Donkere schaduwen

Laat ik beginnen met het signaleren van een paar zeer gevaarlijke en duistere ontwikkelingen:

  • Een recent onderzoek in Europese landen, waarin gevraagd werd: “Wie is de grootste bedreiging voor de wereldvrede?” kwamen niet Iran, niet het terrorisme of Osama Bin laden uit de bus, maar het naar vrede snakkende Israël. Het antisemitisme neemt (ook) in West Europa onrustbarend toe. Dat moet verkeerd aflopen. Ook hier geldt: Moslims erin, Joden eruit. De situatie is wat dit betreft nog erger en dus gevaarlijker dan in 1938.
  • Op Facebook is weer een omvangrijke campagne gestart om een derde intifada (volksopstand tegen Israël) te lanceren. Nu niet alleen van Palestijnen, maar van alle Moslims wereldwijd. Fel antisemitisme druipt bij deze actie Facebook uit.
  • Israël staat volkomen alleen in de volkerengemeenschap. Probeer maar eens iets goeds te zeggen, laat een land het maar eens wagen om voor de waarheid, voor Israël op te komen. Men krijgt van binnen en van buitenaf de wind van voren.
  • De door het Westen toegejuichte volksopstanden en de roep om vrijheid en democratie in veel moslimlanden krijgen in een snel tempo een fel anti-Israël, vaak een antisemitische ondertoon, die nu al boventoon dreigt te worden. Deze tendens gaat gelijk op met de groeiende invloed van de Moslim Broederschap. Deze goed georganiseerde groep heeft tot doel een wereldwijd kalifaat te stichten. De eerste stap is de vernietiging van Israël.
  • In ons land probeert mevrouw Marianne Thieme een politiek puntje te scoren door het kosher (en halal) slachten te verbieden. Hierbij gesteund door hypocriet gezever van een groot deel van onze politieke establishment. Waarbij men negeert dat ook dit een zeer negatief signaal is naar de Joden in ons land en naar Israël en de Joden wereldwijd. Onze eeuwenoude traditie van godsdienstvrijheid en vriendelijke gastvrijheid naar minderheidsgroepen en hartelijke houding naar de Joden wordt grondig ondergraven.
    Weg met de Joden betekent geestelijk: Weg met Gods zegen.
    Het wordt snel erger. In de Volkskrant stond vandaag een artikel waarin gepleit werd voor verbieden van (kinder)besnijdenis. Zo wordt artikel 6, godsdienstvrijheid, krachtig door onze linkse kerk ondergraven. Straks worden bijvoorbeeld de doop door onderdompeling (gevaar voor de trommelvliezen, of voor stikken; je weet nooit wat die godhaters verzinnen) of de diensten van pastor Jan Zijlstra verboden. Marianne Thieme zal de historische eer te beurt vallen Nederland een flinke duw naar de afrgrond te hebben gegeven.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de oorzaken waarover oordelen en ten slotte een catastrofe over de wereld gaan komen. De situatie is in feite nog gevaarlijker dan geschetst.

De catastrofe

In augustus/september wil de Palestijnse Autoriteit eenzijdig een onafhankelijke staat met als hoofdstad Oost-Jeruzalem uitroepen. Tegen alle afspraken en overeenkomsten in. De Algemene Vergadering van de VN zal ongetwijfeld deze nieuwe ‘staat’ verwelkomen. Veel landen hebben die ‘staat’ al bij voorbaat erkend. Israël blijft oproepen om eerst eens te onderhandelen over de grenzen, over Jeruzalem, over vluchtelingen enz. Want de Palestijnen hebben gemerkt dat een hardnekkig ‘nee’ tegen onderhandelen resultaat oplevert. Want daardoor heeft de G4 (VN, VS, EU en Rusland) steeds meer druk op Israël uitgeoefend om toe te geven steeds meer coincessies te doen. Wat gaat er gebeuren als er inderdaad in september een Palerstijnse staat wordt uitgeroepen?

“We zijn er klaar voor”

Robert Serry, de coördinator van de VN voor het vredesproces in het Midden Oosten, heeft onlangs een positiefe rapport uitgebracht over de levensvatbaarheid van zo’n Palestijnse staat. Dit rapport is gunstig ontvangen in Europa, Brussel. De Palestijnse onderhandelaar Fayyad riep enthousiast: “We zijn er klaar voor”. Tegelijk hield hij zijn hand op en vroeg voorlopig om $ 5 miljard voor het opstarten van die staat. De EU en de VS en uw ‘onvrijwillige bijdragen’ aan de belasting zullen daar graag voor ophoesten. Ze hebben immers al decennia lang het Palestijnse terrorisme gefinancierd. Wat een oordeel komt hierover!

Maar zijn de Palestijnen er echt klaar voor? Doet de Hamas in Gaza mee? Als het antwoord ‘ja’ is, betekent dat oorlog.Want de Hamas is helder: Zij willen de vernietiging van Israël. Als het antwoord ‘nee’ is dan moeten er twee Palestijnse staten komen. Wat een onzin. Is de Palestijnse Autoriteit er klaar voor? Financiëel wel, daar zorgen wij wel voor. Maar de kinderen in de door de Palestijnen bezette gebieden worden nog steeds opgevoed in de veronderstelling dat Israël niet bestaat en dat de strijd om het hele land Palestina gaat.

Meer dan 30% van de Palestijnen steunen de gruwelijke moord op het gezin Fogel in Itamar. Kan er vrede komen met een volk waarvan 30% een moordaanslag toejuichen waarbij een baby de keel wordt doorgesneden en een jongen van 11 jaar door messteken in zijn hart wordt vermoord? Dit soort terrorisme zal, als die staat er eenmaal is en het IDF (Israëlische leger) weg is, gevoed door het decennialang gezaaide zaad van de haat, een vrije hand krijgen. Israël zal dan af en toe moeten ingrijpen. In Gaza en in die nieuwe staat. Wat weer felle protesten van de wereld zal opleveren en door de aanhoudende leugenpropaganda zal het antisemitisme weer toenemen. Tot een en ander tot een wereldwijde explosie zal komen.

Casus belli

Dan komt er een directe ‘casus belli’, een oorzaak tot oorlog voor de hele wereld. Eén van de eerste eisen die de nieuwe Palestijnse staat zal stellen is dat Israël die staat ‘judenfrei’ zal moeten opleveren. Mahmoud Abbas heeft dat herhaaldelijk benadrukt. Wat een ouderwets Nazi-antisemitisme! Dat betekent dat ongeveer 650.000 Israëli’s uit die gebieden zullen moeten worden gedeporteerd. Zoiets zal geen enkele regering van Israël accepteren. Niet alleen om (religieus) zionistische redenen, of om economische en financiële redenen, maar ook om gewoon menselijke redenen.

De nieuwe regering van die ‘Palestijnse staat’ zal weigeren in te gaan op het verzoek van israël hier eerst over te onderhandelen om samen een oplossing te zoeken. Ze zullen weer een beroep doen op de internationale gemeenschap om te helpen dit ‘struikelblok voor de vrede’op te ruimen. Met wat dreigementen en geweld zullen ze hun argumenten kracht bijzetten. Nu zullen de Palestijnen krachtig gesteund worden door omringende moslimlanden, die na de opstanden inmiddels een radicaal moslimbewind hebben gekregen. Daar zal dan de Moslim Broederschap een grote politieke en religieuze vinger in de maatschappelijke pap hebben. Israël zal genoodzaakt zijn om af en toe hard op te treden tegen de raketbeschietingen, de (zelfmoord)aanslagen en pogingen tot ontvoering vanuit Gaza en de nieuwe terroristenstaat. Misschien zalf het zelfs tot een oorlog komen tussen de Palestijnen met Hezbollah, Syrië, Egypte en wat meer van die landen. Een oorlog die in Psalm 83 wordt voorzegd.

Een scenario uit Israël

Ook in Israël wordt in bijbelse zin over de situatie die zal onstaan, nagedacht. Sommigen zien zelfs een invasie van de, zegt men dan “christelijke naties” en moslimlanden komen. Immers de spanningen zullen zo hoog oplopen en de hele wereld zal Israël zien als het grootste gevaar van de wereldvrede. Mogelijk dat Turkije hierbij een hoofdrol zal spelen. Immers Turkije is lid van de NATO en speelt als ‘tussenpersoon’ tussen het Westen en de Islamitische landen al een belangrijke rol. Dat kan makkelijk eindigen in een invasie. De rol van de NATO in de Lybië opstand is een duidelijk presedent en wellicht een oefening voor een invasie in Israël. Dan zal de HERE, de God van Israël ingrijpen. Dan zal op de bergen van Israël, gebied waar men die Palestijnse staat wil vestigen, dat leger vernietigd worden. En grote oordelen zullen over al die anti-Israël landen komen. Steden zullen instorten en enorme natuurrampen teisteren de aarde. Lees Ezechiël 38 maar eens.

Wat een verantwoordlijkheid voor onze kerkelijke en politieke leiders die meedoen aan de uiterst gevaarlijke anti-Joodse en anti-Israël ontwikkelingen die nu gaande is.

Ook in ons parlement.

Wat waakzaamheid wordt gevraagd van een gebedslast rust er nu op bijbelgetrouwe gelovigen.

36 Reactie(s)

 
 
Zonder Israel geen terugkeer van de Messias;we zullen dus geregeld moeten bidden voor Sion,tegen al die hamas-raketjes,tegen de G4-druk op Israel,bidden voor Jeruzalem,bidde n voor onze eigen woonplaats,land ,overheid en het koningshuis en hoe de GOD van Israel onze gebeden leidt!!!Dus geen 3 uren tv kijken en daarna 3 minuten bidden,maar eerder andersom!!!!!!! !!!
 
 
Het lastige met bidden in dit geval is dat er wel bepaalde dingen moeten gaan gebeuren. Bidden dat die zaken niet zullen gebeuren is in die zin dan tegen de wil van God.
Zijn er ook duidelijke bijbelteksten die specifieker noemen wat we moeten bidden voor Gods volk?

Ik vraag me ook af wat er gebeurd met ons, als Christenen, wanneer ons land zich keert tegen Israel, buiten onze wil om. Worden wij dan ook getroffen door die oordelen? Dat zou dan niet heel rechtvaardig zijn, immers wij staan niet meer onder de toorn van God.

In ieder geval wil ik er voor uitkomen voor Israel te zijn, ook al maakt dat je niet populair.
En tegelijkertijd, laten we ook omkijken naar de individuen om ons heen, die we nog kunnen vertellen over God en Zijn bijzondere relatie met het volk. Bepaalde dingen kunnen we misschien niet stoppen, maar individuen kunnen nog op andere gedachten worden gebracht, dan wel tot bekering geleid.

Groeten,

RenéMijn dank, René, voor je reactie.

Inderdaad moeten we bidden naar Gods wil.

Gods wil vinden we in de Bijbel.

We moeten bidden naar de voorbeelden die God in de Schrift geeft, bijvoorbeeld in de Psalmen of zoals Paulus en de profeten baden. Ik kan van de honderden voorbeelden, er maar een paar noemen.

Ps. 122:6.....Bidt Jeruzalem vrede toe.

Bidt dat de HERE een schild is (bv. tegen de raketten of tegen de haat van de omringende volken, of tegen de intriges van de grootmachten van de wereld) voor Israël. Zie Ps. 3:4.

Bidt voor wijsheid voor Netanjahu in deze zware en benauwedne situatie voor Israël.

Bidt dat de HERE zijn Thoran legt in hun harten en hun verstand (Jer. 31:31 of Hebr.8:8.

Bidt dat God de vijanden van Israël in verwarring brengt en beschaamd maakt (Ps.83 en Ps. 35:4)

Enz. enz.

De Here Jezus zegt herhaaldelijk dat er vervolgingen komen. Dat gebeurt nu al voor tientallen miljoenen medegelovigen.

Vervolgingen is iets anders dan de Toorn van God.Groot van je om ondanks de vijandschap die je over je heen krijgt blijft uitkomen voor je vriendschap en liefde voor Gods volk.

Dat maakt deel uit van de ‘kleine hulp’ waar Daniël over spreekt die Israël in de benauwdheid in de eindtijd krijgt. Zoek zelf maar op waar het staat. Ik geef je ‘kleine hulp’, het staat in Daniël 11.Shalom.Jvb
 
 
Dit is zo erg. Wetende wat er aankomt en midden in dit alles, midden in de (onwetende) wereld, rond lopen met de Waarheid die niet gehoord wilt worden. Ik nam onlangs alleen het woord Israel in de mond en kreeg al meteen de wind van voren!

Naast Jezus en het evangelie is Israel ook een woord dat niet zonder risico's komt.

Enige wat ik niet begrijp is de stelling dat het zegen weg word genomen als de joden uit ons of een land in algemeen weg gaat. Draagt de gemeente van onze Heer Jezus Christus dan geen (groot) zegen?
 
 
Beste broeder Van Barneveld,
Dank voor uw ‘Prayer Alert’ !!!
Het voortbestaan van de staat Israël is in het geding. Het Joodse volk en wij voelen dat niet alleen, we weten het. Maar ook de Machtige Israëls weet het, en zal, zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn, rondom Zijn Volk blijven.
Laten wij bidden voor de verbreking van de macht van de PA en de islamitische wereld.
Laten wij bidden om bescherming en beveiliging van de staat Israël.
Inderdaad het westen doet niets om de demonisering aan te pakken. De haat en vernietigingsdr ang vanuit de Arabisch islamitische wereld naar het Joodse volk laat ons blijkbaar koud.
Onze houding ten opzichte van de staat Israël is bepalend voor onze toekomst.
“Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u (Sion) zal de Here opgaan, en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.” Jesaja 60:2.
http://neverbesilent.org/nl/artikelen/jan-van-barneveld/waarom-bidden.html
 
 
Wat van mevr. Thieme zo raar is, is dat ze alle OTische wetten t.a.v. eten normatief acht, maar dat ze strijd tegen de manier waarop het eten in het OT bereid werd ... Dat is toch echt wel tegenstrijdig. Ze zou als ze met haar ideeën in de tijd van Mozes geleefd had, misschien wel tot de groep gerekend worden die men 'de mond moest snoeren'. En ik sprak laatst nog een hoogopgeleide moslim, toen ging het over de onrust in het MO, over Mubarak en zo. Hij zei zelfs dat Ahmadinejad vergeleken met Mubarak tenminste niet corrupt was; ja, hij vermoord wel mensen en zo, maar dat was blijkbaar minder erg dan corruptie.' Ik wist gewoon niet hoe ik het had en wat ik zeggen moest. Je staat echt met de mond vol tanden.
Dag Ed,Ja, we leven in een rare wereld.

De profeet jesaja zegt over onze tijd:

“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis, die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen ogen wijs zijn en in eigen ogen verstandig.” (5:20,21). En Paulus waarschuwt ons: “Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers....enz.” (2 Timoteüs 3:1,2). Het goede vinden we in het Woord van god en wat kwaad is wordt in hetzelfde Woord veroordeeld. Je kunt zelf nu wel een en ander invullen. De mensen geloven liever de leugen dan het Woord. Juist met betrekking tot Israël. Dit alles omdat ze het Woord niet kennen en dus ook niet gehoorzamen. Dat zal catastrofale gevolgen krijgen.

ShalomJvb
 
 
Het aftellen is begonnen.
De bijbel zegt: Wees waakzaam en volhard in het geloof!
Amen.
 
 
Volgens Fase I van de 'Routekaart naar vrede' dienen de Palestijnen alle ophitsing te beëindigen en alle terroristische groeperingen te ontmantelen. Acht jaar later gaat het haatzaaien nog steeds door en is de belangrijkste terroristische organisatie aan het bewind in Gaza.

Dus: als je 'president' in het zevende jaar zit van zijn vierjarige termijn van vier jaar, als het parlement niet meer functioneert en je geen parlementsverki ezingen meer kan houden, omdat de helft van je grondgebied in handen is van terroristen, als je onderwijs een beerput is van antisemitisme, als je pleinen vernoemd naar kindermoordenaa rs, als er geen vrije pers of onafhankelijke rechterlijke macht is, als je omkomt in de corruptie, als je niet uitvoert waartoe je je in internationale verdragen toe verplicht bent, zodat je na acht jaar nog niet begonnen bent met fase I van de routekaart naar vrede .....

Misschien ben je dan toch niet echt klaar voor een staat.

Beste Likud-vrienden,

Wat interesseert die Palestijnen de ‘routekaart naar vrede’?

Helmaal niets.


Wat interesseert de VN de San Remo besluiten van 1920, een paar jaar later overgenomen door de Volkenbond?

Helemaal niets.


Wat interesseert die lieden begrippen als waarhed en recht?

U weet waarschijnlijk nog beter dan ik, dat de Palestijnse Autoriteit helemaal geen staat wil.

Anders hadden ze voorstellen van bijvoorbeeld de premiers Rabin en Olmert wel geaccepteerd.

Hun enige doel is: “Weg met Israël”. Daar offeren ze zelfs eigen kinderen aan op.

Zeker, we moeten blijven hameren op de waarheid, historische feiten en feiten uit onze tijd, oude verdragen en overenkomsten zoals jullie doen.

Wel zijn we dan wel roepend in een woestijn van leugen, haat, anti-zionisme en antisemitisme.

In de hoop dat uw roepstem toch nog door velen wordt gehoord zodat het tij nog gekeerd wordt door hen die nog geven om recht en waarheid.

Vandaar mijn hartelijke dank voor jullie belangrijke bijdrage.

Shalom


 
 
Over corruptie gesproken,Likoe d Holland;het IMF had geconstateerd dat Yasser Arafat 900 miljoen dollar in eigen zak had gestoken ipv zending te bedrijven voor zijn arme bevolking en de weduwe van Arafat leeft in weelde in Parijs. Had Moebarak niet hetzelfde gedaan met het arme Egypte???Hoeveel van die dollars heeft Arafat meegenomen naar Allah toe???????
 
 
Hier staat de zegen en vloek mooi uitgelegd

http://www.noachieten.nl/forum/viewtopic.php?f=6&t=259
 
 
Beste broeder Van Barneveld,
Ik geloof inderdaad dat er met Libië een presedent is geschappen voor een toekomstge aanval op Israël. Immers de wereld ziet Israël als de grote onderdrukker/bezetter van de palestijnen. Wanneer IDF hard moet optreden om het eigen volk te beschermen en dit door uitlokking vanwege plo terrorisme zal worden veroorzaakt zit de media er boven op. Google maar eens op "militairen Israël" en je weet voldoende.
Het zal gaan gebeuren zoals beschreven in de Bijbel, gelukkig zijn er nog steeds Christen die bidden voor het Joodse volk en voor de vrede van Jeruzalem.
De God van Abraham, Isaac en Jakob is de enige waarachtige God die de vijanden van Israël zal verslaan.

Shalom
 
 
de helft van de nederlandse bevolking slikt anti depressiva en nog eens een kwart zoekt het in allerlei hocus pocus, de "gelovigen" stellen allah en God op één lijn, dus van Nederland hoef je niets meer te verwachten. Wij mogen ons verheugen in een Opgestane Heer en tot Hem bidden, want Hij heeft gezegd, let op de tekenen, dat wij onze hoofden moeten oprichten. Het is een geestelijke strijd en de God van Israel zal altijd overwinnen.

ShalomDag Dirk,

Dank voor je reactie en je, zal ik maar zeggen, je noodkreet.

Immers zo’n noodkreet komt vaak vanuit verdriet, teleurstelling en hopeloosheid. Vanuit een intens verdriet, en het is inderdaad buitengewoon verdrietig zoals je de bijna hopeloze situatie in ons land schetst. Toch is er meer te doen, Dirk. Want in deze hopeloze situatie heeft de HERE God, die inderdaad altijd tot Zijn doel komt en altijd overwint, zitten wij. Door God hier geplaatst met een doel.. En ons is een machtig wapen gegeven: Gebed.

En het gebed van de rechtvaardige haalt veel uit, omdat er kracht aan wordt verleend. Zegt de HERE God in Jakobus 3:15. Gebruik dan die kraacht en bidt voor Israël, voor je familie en voor ons land. Is het je wel eens opgevallen dat, vlak voordat Gods oordelen beginnen in openbaring 6, er iets merkwaardigs gebeurt in de hemel? De apostel Johannes ziet iets wat in de hemel gebeurt. Er zijn 24 ‘oudsten’ en die brengen 24 schalen vol reukwerk voor Gods Aangezicht. Niet alleen reukwerk, maar onze gebeden. Alsof God hoermee wil zeggen: “Voordat de oordelen beginnen, wil IK zien of er nog gebeden verhoord moeten worden”. Zorg dan, Dirk, dat die schalen vol zijn.

ShalomJvb
 
 
Het einde van de huidige totaal stuurloze wereld!!
De staat Israël zal nimmer van de kaart geveegd worden;hoe graag al de nazi-islamieten en hun westerse anti-semieten dit zouden willen zien gebeuren. Israël is en blijft Gods grondgebied en het thuis voor Zijn volk!!

De wereld is aan het verdrinken in het kwaad, mensen lopen als verdwaalde schapen,half stoned,rond. Het is niet voor niets dat verslavingen en psychiatrisch zieken in schrikbarend tempo toenemen.
Het oh zo betrouwbare navigatie-systeem van onze Vader bij 't vuilnis gegooid, niet meer wetende waar men mee bezig is. Niet beseffende wat men zegt of doet. Richt nu mijn vinger specifiek naar de dames/heren politici en 'wijzen' uit het bank-en bedrijfsleven. Een wel-denkend mens zou zich afvragen:
"Door wat voor gekken worden we geregeerd??"
En....steeds meer mensen beseffen dat men bedonderd, bedrogen en beduveld wordt; dit is absoluut niet zonder reden. Haleluyah!!
Beste Anneke Ellen,

Je hebt gelijk met je felle aanklacht.

Maar wat doen we, wat doe je zelf aan? Beter gezegd, wat doe je er zelf tegen?

Yeshua, Zijn Griekse naam is Jezus, zegt tegen zijn volgelingen: JULLIE ZIJN HET LICHT VAN DE WERELD.

Zijn wij, is de kerk, zijn onze gemeentes een licht in deze donkere, angstige tijd?

Waarschuwen we de wereld?

Staan we op voor Israël?

Een opwekking, waardoor de houding van de gemeente van Jezus Messias vurig en krachtig wordt en waardoor de gebeden worden vermenigvuldigd , is de enige hoop voor ons land en zal een zegen voor Israël betekenen.

Maar, Anneke, hartelijk bedankt voor je reactie.

Ik kan echt met je meevoelen.

ShalomJvb
 
 
Ik hou mijn hart vast, want idd Israel is erg in gevaar. Volgens mij is het nu voor het eerst dat de Navo met de Arabische Liga samenwerkt ivm de oorlog in Libie en de VN kan zomaar beslissen om een land binnen te vallen.
dus de VN kan Israel ook aanvallen ,bv samen met de Navo en de Arabische liga .
ik zou me diep schamen ,als Nederlander ,als dat gebeurt ,zou hier dan niet eens meer willen wonen en mijn nederlands paspoort zo willen inleveren.
En idd je kan tegenwoordig haast niet meer over Israel praten ,want het is gewoon demonisch wat er dan gebeurt ,zulke kwade reactie s krijg je dan.
Ik zelf blijf altijd voor israel en het kan me niet schelen wat een ander daarvan vind.

Moge de Here Israel ,wijsheid ,kracht en liefde geven in deze zware tijden.
en dat de Heer Jesus spoedig moge komen.

gr Indy
 
 
Is het niet zo wat er nu gebeurd in de gehele wereld dat dit duidelijk beschreven staat in de Bijbel, de weeën zullen steeds heftiger worden, Gods woord zal volledig uitkomen, dus wij moeten voor Israël bidden, en God vragen om spoedige wederkomst naar de aarde, zodat de verdrukking zal worden ingekort voor Israël en de gehele wereld.
Alles ligt in Gods handen, we mogen over enkele dagen pasen vieren, dat Hij is voor onze zonden gestorven aan het kruis, en dat Hij onze redder en verlosser is, is dat niet een geweldig geschenk van GOD, daar staan velen niet bij stil.
Mag voor velen de ogen open gaan hoe laat het op Gods klok is.
 
 
Toevalig heb ik gisteren 17 april na de dienst de voorganger daar over aangesproken (over Israel). Ik stelde hem de vraag waarom Israel NOOIT of bijna nooit in de voorbede wordt vernoemd. Ik zei hem nog, U weet toch ook dat wij geent zijn op DIE wortel. Ja dat wist hij allemaal, maar goed... van het een kwam het ander en je weet het wel dan komen ze in een bepaalde hoek, en dan lopen ze weg. Het zal mij eens benieuwen wat hij er mee doet. Maar ik vrees dat (al hoop ik het niet) of hij er wat mee doet, met mijn betoog!! Shalom Henk.
 
 
Het is idd verbazingwekken d ,dat er in kerken haast nooit over de eindtijd ,of Israel gepraat word. en idd ook zeer weinig gebed is ervoor.
wat ik ook gehoord heb is dat de rebbellen ,die tegen Ghadaffi vechten ,ook wapens verkopen aan hezbolah en hamas . Als dit zo is ,is dat natuurlijk te zot voor woorden omdat de Navo die rebellen meehelpt. . Ik heb eens een droom gehad ,die ik zal vertellen : ik liep in een kamp met allemaal tenten en er waren soldaten ,die allemaal een Nazi Helm droegen. ik zelf was een spion in dat kamp , niemand zag me lopen.
heb erg lang nagedacht ,wat die droom betekent , weet het nu nog niet zeker ,maar het schijnt ,dat de Islam de nieuwe Nazi s zijn.
dit kan ik natuurlijk niet me zekerheid zeggen , maar de droom was glashelder. alleen de volle betekenis van die droom weet ik nog niet. Deze droom dateerd wel van een paar jaar geleden denk ik.

m.v.g en Gods Zegen

IndyDag Indy,Onze dank voor je mail.

Inderdaad hebben de opstandelingen/vrijheidstrijde rs een wapendepot van Kadaffi veroverd en daar gifgas granaten gevonden. Ook ik heb gelezen dat die morodwerktuigen aan hamas of Hezbollah hebben doorgegeven of doorverkocht.

Dank voor het delen van je droom.

Meestal geven we privézaken niet door op de site.

Maar als er iets van algemeen belang in zit dan maken we een uitzondering.

Al eeuwen is die geest van antisemitisme en moord op het volk Israël bezig mensen te beïnvloeden.

Dat was al het geval bij Farao van Egypte toen hij de jongetjes van Israël in de Nijl verdronk.

Die demonische geest vervulde Haman de jodenhater in de tijd vanEsther.

Hitler met Nazi-Duitsland was ook bezeten van die boze geest.

Nu is het met name de radicale Islam waar deze demonische macht zich heeft genesteld en die het centrum is

van haat tegen de Israël en ten diepste tegen de God van Israël.

Als dit onthuld wordt ben je in zekere zin een ‘spion’ in het leger van de Almachtige, de God van Abraham, Izak en Jakob.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan,
Misschien iets te fel,of te realistisch de reactie van gisterenmiddag.
Wat doe 'k er zelf tegen? Vooral waarschuwen voor het wereldse verderf en mensen attenderen op de zuivere waarheid van het geschreven Woord. Wat men je maar al te vaak niet in dank afneemt!
Waarheid en realiteit worden voor de volle 100% weggekeken in deze wereld. "Ach; 't is nog steeds de wereld op z'n kop"
Gebed is zeer noodzakelijk; voor Israël en voor de wereld an sich.
GBY&Shalom!
 
 
Shalom Henk,
Ben een klein jaar geleden,definit ief, uit de kerk gestapt. Waarom?
Over Israël en Gods volk mag eigenlijk niet gesproken en of gebeden worden. Helaas in de kerk woedt al 'eeuwen' anti-semitisme of anti-zionisme. Of 't nu een protestante -, een katholieke -, of een pinkster kerk betreft; maakt niet veel uit. Veel christenen voelen zich verheven boven het joodse volk. Terwijl nederigheid juist een gebod is. En dit allemaal 'dankzij' de dwaalleer. GBY!Dag Anneke,

Het is treurig, Anneke, dat je die stap hebt moeten nemen.

Je loopt het risico dat je een eenzame zwerveling wordt. Of, zoals Psalm 107:4-9 beschrijft”

“Er waren er die dwaalden in de woestijn op een eenzame weg.
Een stad om te wonen vonden ze niet,
Hongerig waren zij, ja dorstig; hun ziel versmachtte in en”.


En zijn nog wel gemeenten in ons land die regelemtig voor Israël bidden.
Niet alleeen messiaanse gemeenten zie op Sabbat samenkomen.
Maar ook ‘zondag-kerken’ waar gebeden wordt voor en positief gepredikt wordt over Gods volk.


Wat je tweede opmerking betreft moet ik je helaas gelijk geven.
Ik ga niet zover als een Joodse kennis eens tegen me zei:
“Het Christendom is een vorm van hoogmoed”.


Maar dit kwaad is inderdaad diep doorgedrongen, getuige de vele scheuringen, ruzies en conflicten waarmee we worden geplaagd. De Here Jezus zei: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en IK zal u rust geven......leer van Mij want IK ben zachtmoedig en nederig van hart...”.Als wij dat eens zouden leren......

Shalom.Jvb
 
 
Hallo Jan,
Heb me verbaasd en was verbolgen over de respectloze benadering in het programma bij P&W met mevr. Thieme over het kosher slachten en heb dit bekend gemaakt aan hun programma makers. Nu dan, eindelijk eens een vraag van mij aan jou. Er is een groep orthodoxe rabbijnen die tegen ,,de staat'' Israël zijn en er ook voorlichting over geven. Zij geven zelfs uitleg in Iran aan moslims over het verschil tussen het jodendom en het Zionisme. Waarom wordt er zo weinig over uitgelegd binnen het christendom? Waarom zijn zij zo fel tegen de ,,zionistische staat'' Israël? Zij leggen alles uit aan de hand van de Thora maar waarin verschillen zij bijbels dan precies van ons? Zijn dat de profetieën? Zij zien toch ook dat bepaalde profetiën nu uitkomen zoals de terugkeer van het joodse volk?
Moge de Vinger van GOD en de wolk van de Almachtige constant over Israël zijn om haar en een ieder te beschermen die haar koestert.
Shalom en hr. groeten, Yvette

Dag Yvette (en Theo),

Goed van je te horen!

Inderdaad stel je een belangrijke zaak aan de orde.

Er is een betrekkelijk kleine groep orthodoxe joden die anti-zionistisch zijn en soms nogal tekeer gaan tegen de Joodse staat.

Zij vinden dat de terugkeer van het Joodse volk een vooruitgrijpen op het handelen van God is.

Zij wachten op de Messias die de beloften en profetieën waar zal maken.

De Messias moet het doen, zeggen zij.

Die profetieën die uitkomen zijn volgens hen, gewoon mensenwerk.Een klein voorbeeld zal je duidelijk maken wat er aan de hand is.

Een eenzijdige kijk op het handelen van God en op de vervulling van Zijn Woord.

Zo zijn er ernstige Christenen die op eenzelfde manier redeneren als het over hun Redding gaat.

Als je vraagt: “Ben je een kind van God?” is vaak het antwoord: “Ik hoop het, zo de Heer wil”.

Zij wachten ernstig en vaak gespannen op Gods genade.

Terwijl God zijn genade allang heeft gegeven op golgotha en via Zijn woord heeft geopenbaard.

“Hem heeft God voorgesteld als Zoenmiddel door het geloof in zijn bloed....”(Rom.3:25)

Wij mogen door genade dankbaar die Verzoening, de Here Jezus aanvaarden.Nu Israël.

Die (ultra)orthodoz e Joden zeggen: Wij moeten wachten op gods ingrijpen door de Messias. Wij mensen mogen

daarop niet vooruitgrijpen.

Maar God heeft nu eenmaal de mens in het algemeen en Zijn volk Israël in het bijzonder als partners in zijn plan uitgekozen.

Hij zegt “IK zal in de woestijn....” bomen planten, maar wij betalen en het Joodse Nationaal fonds doet het.

Hij zal de Joden terugbrengen, maar wij geven voor de actie : “Breng de Joden thuis”.

En die Joden moeten zelf wel hun koffer pakken en op weg naar het Beloofde Land gaan.Het is zoals altijd: Geloof wordt door de werken openbaar. Zoals Jakobus ook schrijft.Ach ja, mevr, Thieme doet haar best om, zoals elk politiek kopstuk, om een puntje te scoren. Het griezelige is dat zij dat doet

over de ruggen van de joden in ons land en zo veel geestelijke schade berokkent. Als lid van de kerk van de Zevendedagsadve ntisten zou ze

beter moeten weten. Maar ze zegt zef dat de geloof en politiek scheidt. Iets wat natuurlijk niet kan want dan heb je niet alles in je leven aan de

Heer onderworpen.Een hartelijk shalomJan van b.
 
 
Shalom Jan en brs en zrs.
Goed stuk Jan,Wij hoeven ons niet te verbazen ,over alles wat nu bezig is in Nederland,DE EEUWIGE voert immers een RECHTSGEDING Voor ZIJN OOGAPPEL ISRAEL.
Al jaren geleden ben ik weg gegaan uit de kerk,vanwege ISRAEL.
Het is toch zo lieve mensen,Als je gelooft in DE MASSJIACH YESHUA,dan BEN je EEN metGODS volk.Medeburgers en mede erfgenaam.
En weet je als je echt IN ZIJN NAAM wil leven,dan kost je dat vaak alles,tot en met je dierbaren.

Maar blijf op de bres staan,blijft bidden NAAR ZIJN WIL en leef zoals YESHUA wil dat je leeft totdat HIJ JERUZALEM GRONDVEST tot een lof op aarde.

Allen een GEZEGEND Opstandingsfees t toegewenst.
TOTDAT HIJ KOMT.

Allen Shalom.
Lou.
 
 
Interessant stuk, maar wat ik me afvraag, in Duitsland was er zo'n jodenhaat, (en Kroatie, Italië deden ook aardig mee zoals we weten) voor en tijdens WOII en er zijn zoveel joden vermoord. Toch lijkt/leek het Duitsland goed te gaan. Hoe zit het met Gods oordeel over dat land? Of was dat er in de zin van oost/westduitsland destijds? Omdat de oostduitsers een soort van in ballingschap zaten (de muur)? Hoe moet ik dat zien? Duitsland is toch redelijk welvarend.
Dag Alexandra,Inderdaad rust er op duitsland (en ook op ns land) een zware schuld.

Wat is er na WOII gebeurd?

Duitsland heeft oprecht vergeving gevraagd aan Israël voor de Nazi-misdaden.

Zelfs een leider van het communistische Oost duitsland is naar de Knesset geweestom daar vergeving te vragen, terwijl de communisten ook slachtoffers waren van de Nazi’s!

Verder heeft Duitsland vele miljoenen marken aan “Wiedergutmachu ng” gegeven aan Israël en aan Joodse nabestaanden en overlevenden.

Dus kwam er het Duitse “Wortschaftwund er” na WOII.

Maar zodra Duitsland mee gaat doen aan de anti-Israël houding van de EU is het afgelopen. En:

Als Nederland niet snel een gebaar van begrip en vriendschap toont aan Israël en zich niet verzet tegen al die lieden die in

Israël een tweede (het eerste is er al....de Hamas in Gaza) terroristenstaa tje gaat erkennen, is voor ons land ook het einde nabij.

ShalomJvb
 
 
@JvB:
Citaat:
Als Nederland niet snel een gebaar van begrip en vriendschap toont aan Israël en zich niet verzet tegen al die lieden die in

Israël een tweede (het eerste is er al....de Hamas in Gaza) terroristenstaa tje gaat erkennen, is voor ons land ook het einde nabij.


Hoe ziet het einde van ons land uit dan? Moet ik daarbij aan politieke en sociale chaos denken en een slecht functionerende economie? Nu al zijn de kwetsbaren in de samenleving het slachtoffer van de forse bezuinigingen op de zorg en de sociale zekerheid die dit kabinet wil doorvoeren!
 
 
Korte samenvatting samenkomst met Jan-Willem v.d. Hoeven vandaag 30 april 2011!!Obama is een ramp voor Amerika,en GEEN zegen voor Israel,de situatie rondom Syrie kan gevaarlijk zijn voor Israel,de CU aanhang is gezakt,de PVV doet goede zaken,David Wilkerson had al een visioen over Japan,een Palestijnse christen kreeg een visioen over de diaspora van het Joodse volk;er komt een tijd dat ze alleen veilig zullen zijn in Israel en we moeten bidden voor Jeruzalem en Israel,dus niet alleen slapen maar ook voorbede doen,denk maar aan Itamar!!!Psalm 121 vers 4!!!!!!!!
 
 
Shalom Jan en allen die dit lezen.
Was met pasen een week met vropuw in Nunspeet.
Droomde snnachts Er verscheen op de muur in onze slaapkamer een grote landkaart met o.a.Turkije,Iran,Ir ak,syrie. en Lbanon en Rusland ,door overheen verscheen een soort van tv tekst met de woorden ;Hier komt her verraad vandaan: Wat is dit Heb in twee nachten exzakt dezelfde droom gehad.

Lees en onderzoek de Schriften,zoals jij Jan steeds doet.

Allen veel wijsheid en volharding toegebeden.

Shalom in YESHUA HA MASSJIACH.

Shalom Lou.
 
 
Goedenavond hr v Barneveld, hoe gaat het met u?
kon het niet laten om onderstaande te berichten wellicht is een en ander al bij u bekend,en wellicht is bericht te lang, doet u ermee wat u denkt dat goed is.verontrustend en gebed hard nodig:
15 mei Israelische onafhankelijkhe idsdag (Yom ha-atsmaoet 1948)
15 mei Palestijnse NakbaAl-Nakba (Arabisch: النكبة - 'de ramp' of 'de catastrofe'15 mei, arabische wereld start nieuwe intifada, een mars tegen Israel Egypte zal het voortouw nemen,met 75% v d bevolking dat achter moslimbroedersc hap staat. 15 mei Turkije i s m Syrie zend 10 schepen(flotill a's, zogenaamde vredevloten richting Gaza, om ze te bewapenen zodat ze Israel nog harder kunnen aanvallen.
 
 
Beste br.van Barneveld.

Mag ik langs deze weg een ieder uitnodigen te luisteren naar Groot Nieuw Radio op 1008 AM. Vooral de uitzending van Ds. Glashouwer op iedere maandagavond tussen 21.00 en 21.30 uur. daar wordt het laatste bijbelboek Openbaringen behandeld. We kunnen er allemaal lang en breed over praten maar dit alles zal moeten geschieden dat wordt ook alles in het boek Openbaringen verteld. En ik geloof ook dat wij allen moeten realiseren dat de tijd nu daar is.
Ik blijf voor Israel en zijn volk bidden, voor de gemeente van Christus en zijn dienstknechten. Want waarlijk Jezus komst is spoedig.

Shalom
 
 
Christenen voor Israel is een handtekenactie gestart mbt de koosjere slacht

http://christenenvoorisrael.nl/steun-israel/acties/29-acties/2562-petitie-tegen-verbod-koosjere-slacht#jc
 
 
Beste
Ik mis de rol van de kerk in dit stuk én Gods veelvuldig opgetekende verlangen om Zijn volk thuis te krijgen. Hebben wij als christenen er alles aan gedaan om sinds 1948 alle Joden weer in hun thuisland te krijgen? Stond de Aliya hoog op ons gebedslijstje? Werden er miljarden aan “kerkgelden”in vastgoed belegd of is er daarmee één Jood thuisgekomen? De dag zal komen dat we niet meer over Israel spreken als een volk verlost uit Egypte,maar over Israel,thuisgeb racht door God,goedschiks of kwaadschiks...Dat wij,deze God die jagers ontbied voor Zijn troon (Jer.16.16)
niet willen kennen zegt iets over onze hardnekkigheid een Godsbeeld vast te willen houden zoals dat ons is voorgeschoteld..Nee,het antisemitisme onderstreept Gods handelen met zijn eigen,(nog steeds eigenwijze) volk. Wat u,samen met Jesaja zou kunnen schrijven aan de Joodse gemeenschap in Nederland? Luister naar mij,hardnekkig volk, dat zich verre houdt van gerechtigheid.
Ga naar huis!
Kom, kom, beste Henk!

Ik ben het met je eens dat de rol van de kerk in verband met Gods machtige daden in een aan zijn volk Israël niet zo fraai was en nog steeds is. Daar zouden we boeken aan kunnen wijden. Daar was geen ruimte en tijd voor.Je tweede opmerking over het ‘eigenwijze’ en ‘hardnekkige volk dat zich ver houdt van gerechtigheid’ evaar ik als een misplaatst

profeetje spelen van jouw kant. Als jij het gevoel hebt dat God zoiets heeft tegen zijn volk Israël zou je je best wel eens kunnen vergissen.

Waarschijnlijk heeft God het tegen jou, of, meer algemeen gezegd tegen de afvallige christenheid. “Want waarin jij een ander oordeelt,

veroordeel jij jezelf” zegt Paulus in Romeinen 2:1. Wees dus voorzichtig met het beoordelen en veroordelen van Gods volk!

ShalomJvb
 
 
Beste heer Van Barneveld,

Ik vind het boek openbaringen een moeilijk boek om te lezen.
Je hebt er zoveel interpretaties over. Maar Israel, zo begrijp ik, vervult een bijzondere hoofdrol. Zo'n klein land is de grootste wereldspeler. Daarom geloof ik alleen al dat we voor dit land en de Joden moeten bidden. Ook is het Gods volk. Ik word verdrietig als ik uw verhaal lees. Misschien een wat rare vraag, maar zou het mogelijk zijn om God middels gebeden te vragen om de eindtijd voor deze wereld en met name voor Israel te verzachten? Het ziet er allemaal zo vreselijk uit.

Dag Bart,Je sympathieke, wat emotionele en in elk geval betrokken reactie deed me goed.

Openbaring is echt niet zo’n moeilijk boek.

Zeker, veel details zijn lastig om te begrijpen, laat staan in te vullen.

Maar de grote lijnen zijn aardig duidelijk.

Je hebt goed in de gaten dat ook daar Israël centraal staat.

De eerste hoofdstuk is eenmachtige openbaring van de Here Jezus.

Dan twee hoofdstukken die aan zeven gemeentes gericht zijn. Ik denk dat het gaat om zeven gemeentes in die tijd, en om zeven gemeentes in de loop van de eeuwen waarbij we nu bij Laodicea zijn aangekomen. Ten derde is het een doorsnee van de situatie van de kerken in een bepaalde tijd. Er zijn goede, enthousiaste kerken en dode kerken, zoals bv. Sardes.

Dan twee hoofdstukken die zich in de hemel afspelen. De Leeuw uit de stam van Juda opent het boek waarin de eindtijd wordt beschreven.

Dan komen er heel wat hoofdstukken over de gerichten en oordelen die over de aarde zullen komen.

Hoofdstuk 11 soeelt zich in Jeruzalem af.

Hoofdstuk 12 gaat over Israël. Eerst in de hemel als een hemelteken (de vrouw) en daarna op aarde. De vrouw, israël, vervolgd door de duivel, de draak.

In Hoofdstuk 13 lezen we over het rijk van het Beest, van de antichrist.

In 14:8 t/m 18 weer een aantal strenge oordelen.

Dan de wederkomst van de Here Jezus (19:14-19) en Zijn overwinning over het Beest.

De rest lees je zelf maar......Dan je verdriet, dat ook mijn verdriet is.

Wij hebben door onze gebeden invloed op de loop van d egebeurtenissen .

Die benauwde tijd kan ingekort wordt, leert de Here Jezus ergens in Matteüs 24 vanaf vers 18.

Ook is er een schuilplaats voor Israël in die vreselijke tijden. Dat lees je in Openbaring 12.

Voor israël is er zeker hoop.

Mede dank zij jouw gebeden.ShalomJvb
 
 
Ik lees overigens net een artikel in de Middernachtsroe p (Islam: wind mee; Europa: in crisis?) waarin het beeld van de media juist weer wordt tegengesproken. Het valt me op dat Het Zoeklicht en De Middernachtsroe p hier duidelijk andere visies lijken te hebben. Concluderend zegt Peter Bertschinger in dat stuk dat 'de tekenen van de tijd in het licht van het profetische woord anders geïnterpreteerd dienen te worden dan de media ons willen doen geloven. De groeicijfers van de islam mogen indrukwekkend zijn, maar ze hebben meer een uitwerking op de korte termijn. Europa's groeicijfers daarentegen zijn structureel van aard en gericht op duurzaamheid. Niet de islam heeft de wind mee en Europa zit in een crisis, het is eerder andersom. Hij zegt erbij dat een van de dragende pijlers van het Romeinse Rijk het Romeinse recht was, met zijn fenomenale orde. Het huidige Europese recht is sterk door het Romeinse recht beïnvloed.
Dag Ed,Ja, al die eindtijdscenari o’s brengen een “gewoon mens” wel eens in verwarring.

Vooral als “specialisten’ zoals Zoeklicht en Middernachtsroe p elkaar tegenspreken.

Als ik zeg: We zullen wel zien”, dan is dat een beetje ‘kort door de bocht’.

Maar er zit wel veel waarheid in, maar dan voornamelijk voor mensen die iets van de eindtijdprofeti eën weten.

Als je niks weet van het profetische Woord, kun je ook niks zien en komt die Dag, komen de rampen van de antichrist als een tsunami over je heen.In mijn boek, “Eindtijd, Israël en de Islam” (vierde, aangevulde druk febrari dit jaar!) stel ik een combinatie voor van Europa en de Islam. Een soort los-vast verbond. Dat komt overeen met het beeld van Nebukadnezar dat in Daniël 2 beschreven wordt. Daar is duidelijk dat dat beeld in de eindtijd weer overeind staat. De landen die door dat beeld worden afgebeeld zijn de landen van de islam in het M.O. + de landen van de EU. De voeten van het beeld van leem en ijzer die niet mengen stellen de niet te vermengen culturen van Europa en de Islam voor. Lees het boek maar eens.ShalomJvb
 
 
Hoe moet ik de huidige Europese Schuldencrisis met o.a. de penibele financiële situatie van Griekenland, Portugal en Ierland nu zien volgens de Bijbelse profetieën?
Moi,Over deze vraag zal ik, als ik wat meer tijd heb en als de relatie met Israël’s situaie duidelijker wordt, nog wel eens een langer artikel schrijven.

ShalomJvb
 
 
DE HEERE ZEGENE ISRAEL,Hij behoede Israel,Hij doet Zijn Aanschijn lichten over Israel ,en Hij zegene Israel .Amen.Kort maar krachtig.


“En iedere bezoeker zegge: AMEN”

Jvb
 
 
Bs'd

Shalom Vrienden,

Ik zie dat jullie erg met Israel begaan zijn, en de tekenen der tijden over het algemeen goed inschatten.

Omdat jullie Israel en het joodse volk goed gezind zijn, wil ik jullie een dienst bewijzen, en jullie voorlichten over de God van Abraham, Izak, en Jacob, en jullie vertellen over de messias.

De boodschap kan hier gevonden worden: http://bergzion.notlong.com


Shaloom!


Geachte heer Eliyahu Silver, beste Cees v/d Neut,Beiden hartelijk dank voor uw reactie.

Eerst vraag ik uw geduld voor een korte opmerking van mijn kant:

Shaul, waarschijnlijk niet uw beste vriend, geachte heer Silver, heeft gezegd: “All Scripture is God-breathed”.

Zo’n 3.600 maal staat er in de Heilige Schriften: “Zo spreekt de HERE”.

Dat is ook ons uitgangspunt.Ik heb uw link bekeken, hr. Silver. Belangrijk en ik ken die discussie erg goed.

Maar wij willen van onze site geen discussiegroep maken.

Al die discussies leiden meestal tot niets, zelfs tot wrevel, zoals eeuwen al het geval is geweest.

Met groot respect voor het Joodse geloof zeg ik samen met een bevriende Joods orthodoxe rabbijn in Israël en een bevriende Joods orthodoxe activist in Israël: “Wat de Messias betreft, laten we daar niet over discussiëren. We zullen wel zien wie het is als Hij komt”. De activist voegde hieraan toe: “We zijn nu te druk om ons teweer te stellen tegen alle vijanden die zich tegen ons keren. Laten we in die strijd samenwerken en niet discussiëren”. Wat wij dan ook willen doen via onze site. Voor Israël en de waarheid rond Gods volk uitkomen.

We hopen op uw begrip voor ons standpunt.

Nog een klein stukje geschiedenis.

Toen we een paar jaar geleden de hierboven bedoelde rabbijn een bezoek brachten in zijn centrum, kwam hij ons tegemoet met een stapeltje boeken in zijn hand. Onderop lag mijn boek: “Israël onze oudere broeder”. Het jaar daarop gingen we weer op bezoek en de scene werd herhaald. Toen begreep ik pas wat de rabbijn ons wilde zeggen:

“Denk erom, mensen wij zijn jullie oudere broeder”.

Waarop wij zeggen Amen.

Bij dit Amen wil ik de discussie graag sluiten.

Shalom zij over Israël en over alleen die de HERE en Israël liefhebben.

Jvb
 
 
Shaloom een ieder die God liefheeft en Hem ziet als zijn God en Vader.
Er wordt op de site veel gezegd over tegenstrijdig heden in zowel OT als NT misschien zit hier een kern van waarheid in. Hier wordt het bestaan van Jezus Christus als Zoon van God ontkracht. Wanneer christenen het lezen kan het voor veel verwarring zorgen. Maar laten wij ons laten leiden door de Geest die God in ons geeft en bidden om de juiste leiding in ons leven. Dat stromen van levend water door ons heen mogen spoelen zodat we waarlijk mogen zien en gereinigd mogen zijn. Dit bid ik ook voor Zijn volk zodat zij ook zien mogen?

God's zegen
HermanDag Herman,Dank voor je bericht.

Je bezorgt mij echter een probleem.

Ik ben met niet bewust dat er op deze site veel ‘gezegd wordt over tegenstrijdighe den in zowel OT en NT’.

Nergens, volgens mij.

Bovendien zien wij de bijbel, de hele Bijbel, als Gods onfeilbare Woord. Dus geen tegenstrijdighd en.

Wel moeten we het NT lezen en verstaan in het kader van de Eerste Gemeente, die Joods was.

En van de moeite die de Israëliet (uit de stam Benjamin) Paulus (Shaul) heeft gedaan om vanuit het zgn. OT gedaan heeft om te bewijzen dat wij, gelovigen-uit-de-heidenen er door ons geloof in de Here jezus Messias ook bijhoren. Niet, beslist niet in de plaats van Israël, maar erbij horen. In gods heilsplan mogen meedoen op nze plaats en in onze functie.

Met een hartelijk shalomJvb
 
 
Beste broeder Jan van Barneveld,

Wat ben ik blij met Het Woord, welke u als leraar verkondigen en duiden mag. Wie het Woord kent, kent de hoopvolle toekomst! Ik ben een beginnend discipel van Jezus Christus, en door Gods Woord mag ik nog als een pasgeborene veelvuldig gevoed worden.

Vanmorgen viel mijn oog op Romeinen 11. Een hoofdstuk die door iedere christen van essentieel belang is, om te begrijpen welke rol Israël vervult, door alle tijden heen en in deze tijd in het bijzonder.

Het antisemitisme neemt wereldwijd toe, gelijk aan het gebrul van een wild dier, die erop uit is Gods volk te verslinden. Maar wij staan aan de kant van de Eeuwige Overwinnaar!

Zonder Israël hadden wij geen bestaansrecht. Laat ons dit nooit vergeten.

Shalom Jeruzalem!
Shalom Israël!

Gods zegen broeder!
Hans
 
 
Religie/geloof = een proces van niet denken.Geachte mevrouw Gilde,

Leuk, zo'n oneliner.
Helaas niet waar.
De basis van alle (na)denken ligt in de waarneembare feiten.
Als fysicus heb ik geleerd uit te gaan van de feiten, de waarnemingen.
Daarop kun je een theorie bouwen.
Als er nieuwe feiten aan het licht komen, dan moet je die theorie aanpassen of verwerpen.
Zo heb ik ook geleerd dat de feiten die in de Bijbel genoemd worden, bijvoorbeeld profetieën, ook inderdaad uitkomen. tot in details.
Ook wat men noemt heilsfeiten, of als u wilt beloften van God, komen ook precies uit.
Als je doet wat de Bijbel zegt, voorschrijft, krijg je ook bijbelse resultaten.
Geloof in wat God zegt (de Bijbel zegt 3800 maal "Zo zegt de HEER) is gewoon accepteren wat God zegt en het komt nog uit ook. Geloven is dus gewoon realisme.
Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven