Home Actueel Israël Van NAKBA en NAKSA en VERDER

Van NAKBA en NAKSA en VERDER

In 1967 heroverde Israel Jeruzalem op Jordanie. Op deze beroemde foto is te zien hoe Israelische soldaten vol ontzag naar hun Kotel (Klaagmuur) kijken ... Klik voor ware grootte
In 1967 heroverde Israel Jeruzalem op Jordanie. Op deze beroemde foto is te zien hoe Israelische soldaten vol ontzag naar hun Kotel (Klaagmuur) kijken ...

Israël gaat een paar onrustige en zware weken tegemoet. De 15e mei herdachten Arabieren wat zij noemen de Nakba, de catastrofe. De stichting van de staat Israël die zij als een ramp beschouwen. Groepen “Palestijnen” probeerden in het Noorden vanuit Libanon de grens met Israël over te steken. Vanuit Syrië werden busladingen Syriërs/Palestijnen door het anders gesloten militaire grensgebied naar de Golan gestuurd. Ook zij probeerden de grens over te steken en Israël binnen te dringen. Daarbij zijn 13 doden gevallen.

Drie bij de Golan en tien, waarschijnlijk door het Libanese leger neergeschoten, in het Noorden van Israël. Dit incident is niet met een sisser afgelopen. Deze Derde Intifada is een nieuwe fase van de strijd van de Arabische Moslims tegen Israël.

De komende week, 3, 5 en 7 juni, gaat de Naksa start. Groot is het enthousiasme op Facebook. Er waren al zo’n 400.000 positieve reacties. Wat is het plan? Wat is de aanleiding die men gevonden heeft? De tweede catastrofe, de Naksa, is de overwinning van Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog begin juni 1967. Toen werden Judea, Samaria en Oost Jeruzalem (inclusief de Oude Stad) veroverd op Jordanië. Let wel, tijdens het Jordaanse (niet Palestijnse) bewind over die gebieden hebben de zogenaamde Palestijnen nooit aan Jordanië of aan de Arabische Liga om een eigen staat gevraagd. Het doel van deze Naksa-actie is het “bevrijden van heel Palestina door de umma”, de wereldwijde Moslim gemeenschap. Een van de doelen van demonstraties is de al-Aksa moskee op het Tempelplein. Overal in Arabische en ook westerse hoofdsteden worden demonstraties tegen Israël georganiseerd. Voorspel van de oorlog van alle naties tegen Jeruzalem (zie Zacharia 12:2,3).

Israël heeft al aangekondigd dat het z’n grenzen met alle middelen zal beschermen: “Ze komen er niet in”.

Iets wat elke normale staat zou doen.

Ongewenste vreemdelingen en misdadigers tegenhouden. Syrië en andere Arabische staten doen van harte ondersteunend mee met deze Naksa-aanval op Israël. Ze, de Arabische staten en propagandamakers hopen op zo’n 300 – 400 doden. Dat is een poging van wrede Arabische leiders als Bashar Assad om de aandacht af te leiden voor de slachtoffers die zij zelf al onder de eigen burgers hebben gemaakt. Bovendien zullen Israël vijandige media elk slachtoffer onder krokodillentranen wenend misbruiken om Israël in een kwaad daglicht te stellen en te delegitimeren. Een volgend politiek doel is om de aandacht van de interne, Arabische problematiek, die de laatste maanden duidelijk verschoven is naar waar het probleem echt ligt, namelijk bij de Arabische moslimlanden zelf, weer naar Israël te verschuiven.

Zo roept Israël weer: “Mij God op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden; Laten mijn vijanden niet over mij juichen” (Psalm 25:2). En wij bidden: O, God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden” (Psalm 25:22). Momenteel is men, vooral via Facebook, druk bezig met de voorbereidingen voor deze nieuwe aanval op Israël. Facebook wordt als “bode onder de volken gezonden: komt laat ons daartegen optrekken ten strijde” (Obadja 1).

We zien hoe “de volken woelen en de naties op ijdelheid zinnen” (Psalm 2:1). Zij voeren oorlog tegen de HERE, de God van Israël en zijn gezalfde, zoals deze psalm verder gaat. De situatie is erg gevaarlijk en explosief. We zien hoe de volken “toornig geworden zijn” en zich met alle macht verzetten tegen Gods plannen met Israël en tegen de komende doorbraak van het koninkrijk van God. Dat wekt de toorn van God op! Gevaarlijke toestand, niet alleen voor Israël! Onze gebeden zijn met Israël. Kracht en een open, wakend oog voor het Israëlische leger. Wijsheid voor de Israëlische regering. En een stuk genade voor goedwillende Palestijnen.

9 Reactie(s)

 
 
De echte Nakba is wat de Arabieren de Palestijnen hebben aangedaan en nog steeds aandoen:

http://www.likud.nl/nakba.htmlDank je, Likoed Nederland, voor deze aanvulling.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan,
De Iraanse ayatollah Mohammad Taghi Mesbah, heeft de moslims ertoe opgeroepen om door te gaan met zelfmoordaansla gen op Israëliërs inclusief hun kinderen. Volgens hem is het vermoorden van Israëlische kinderen niet alleen toegestaan maar zelfs een plicht van iedere moslim!
Bron: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4076176,00.html
Ik kan het persoonlijk niet geloven maar er zijn mensen die zeggen dat de islam een boodschap van vrede is? Maar in de praktijk zie ik niets anders dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden de moslims onderwezen over hun missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden.
Hoe zit het met de gematigde moslims? Heeft u daar vertrouwen in?
Hebben de westerse landen deze dreiging van de islam niet door en hoe komt dat?
Met vriendelijk groet,
Ron van Arkel
Dag Ron,Dank voor je reactie.

De haat van veel Moslims tegen Israël (de Joden) en niet te vergeten tegen bijbelgetrouwe Christenen komt voort uit de haat van de godheid van de Islam tegen de de Schepper van hemel en aarde, de God van Israël. Wat betreft zogenaamde gematigde Moslims is het grote probleem dat de fanatieke, gedreven leiders de toon bepalen. Zoals in het Duitsland van de dertiger jaren van de vorige eeuw een minderheid van Nazi’s uiteindelijk aan de macht kwamen en hun vernietigend werk konden aanpakken.

De zwijgende meerderheid zwijgt.

Dat is het grote probleem. De Islam heeft als voornaamste wapen de overtuigingskra cht van het zwaard. Joden en Christenen gebruiken de overtuigingskra cht van het Woord. In een ‘zwijgende meerderheid’ kan men nooit veel vertrouwen hebben. Het zijn alleen overtuigde gelovigen, mensen die het Woord van en leven met Jezus Christus serieus nemen, die het verschil maken. We zien dat in negatieve zin gebeuren met de Islam. Als het in positieve zin met ons gebeurt, komt er opwekking en dat geeft hoop voor een natie. Men sluit bewust de ogen voor het gevaar van de aanstormende en nu al overstromende Islam.

Waarom?

Omdat men geen antwoord heeft.

Dat heet in het Engels ‘appeasement’. Ofwel “geef de leeuw een lam, voordat hij de hele kudde opvreet”. Maar de leeuw heeft pas genoeg als hij alles heeft.

Maar wij belijden dat Jezus de Overwinnaar is en Hij is de Koning van de joden. Zo is Hij heengegaan (dat stond boven het kruis) en zo zal Hij met grote macht en in geweldige glorie terugkomen. Hij maakt dan alle dingen wel.

ShalomJvb
 
 
We merken dat de bedwelmende werking van Jeruzalem de Arabische regio in zijn macht krijgt. Met de geweldige toespraak van Benjamin Netanyahu voor de beide huizen in de VS met 26 staande ovaties werkt dat als een rode lap op een stier. Wat betreft Jeruzalem zijn alle partijen het er over eens:Jeruzalem is onverdeelbaar. De islam moet eerst verpletterend worden verslagen (beschaamd). De oogst zal groot zijn. Fragment profetie Lance Lambert: Ik zal hen vermalen tot poeder/tot niets. Ze zullen niet weten wat hen overkomt. Het zal lijken alsof er niets over is van wat ik ooit in deze natiën heb uitgewerkt; vooral in die supermacht. Ik zal het tot zwakheid maken, ze zal niet langer een super macht zijn, maar een deernis voor de natiën.Maar, beste heer Dijkstra, we moeten niet vergeten dat het doel van God is:

“Overdek hun aangezicht met schande, OPDAT ZIJ UW NAAM VREZEN, O, HERE”

“Laten zij voor altijd beschaamd worden en te gronde gaan......OPDAT ZIJ WETEN DAT ALLEEN UW NAAM IS HERE, DE ALLERHOOGSTE OVER DE HELE AARDE” (Psalm 83:17-19)

ShalomJvb
 
 
Met de vurige hoop dat alle mensen in Nederland zullen horen hoe het waarlijk is.
Ook onze dierbare, misleide Neder- en Medelanders.

deeltje 4 al zó duidelijk, evt vanaf 5 min.
http://www.youtube.com/watch?v=c2Ym7fKOAUI&feature=related

deeltje 1
http://www.youtube.com/watch?v=yUCbHFOmBHQ

deeltjes 2 en 3 vindt men vanzelf.
 
 
Ik lees net dat het Vaticaan na een ontmoeting vandaag met Abbas een verklaring geeft dat er SNEL een onafhankelijke Palestijnse staat moet komen binnen internationaal erkende grenzen...
Als zij die Gods woord behoren te kennen tot zo'n dramatische conclusie komen, wat kun je dan nog verwachten van hen die het woord van God niet (er)kennen? Mijn gebed is dat God ons genadig zal zijn en met Zijn Geest een opwekking zal voortbrengen, voordat zijn toorn op ons land en de rest van de wereld neerdaalt...

Jan, dankjewel dat je als een wachter je inzichten met ons wilt delen; het is hard nodig. In deze tijd hebben we een onderscheidings vermogen nodig en de moed om op te staan en in de bres te springen voor Israel.

Shalom,
Esther
 
 
Shalom Jan.
Heel goed artikel.
Wat ik enorm jammer vind is dat nog heel veel christenen niet willen inzien waar zij horen te staan in deze tijd van het herstel van Israel.
Toch maar doorgaan Jan,Ben even wegens ziekte (opnieuw) ook van mijn vrouw een tijdje met andere dingen bezig geweest ,Maar HET GEBED en het op de bres staan gaan altijd door.
Het wordt echt heel gevaarlijk voor Nederland,zolan g de voorgangers niet echt VOOR GAAN in de kerken en gemeenten,gaat het bergafwaarts.
Jan jij en je dierbaren heel veel moed en ZEGEN toegebeden ook, namens enkele GODVREZENDE vrienden(ook joodse vrienden).

Hartelijk shabat shalom.
Lou.
 
 
Velen doen alsof Nederland direct grote oordelen te wachten staat! Dat is nu nog niet het geval, we leven nog steeds in de Genadetijd, ook wel de Bedeling der Genade. Iedereen kan nu kiezen voor de Heere Jezus of tegen Hem. Maar deze is spoedig afgelopen en dan begint de laatste jaarweek van 7 jaar, ook wel de Grote Verdrukking. In die periode zullen de oordelen over deze wereld losbarsten, de zegel-, bazuinen- en schaaloordelen uit het Boek Openbaringen! Ondertussen voert de antichrist een enorm schrikbewind uit over deze wereld.

Bekeer je, nu het nog kan. Vanavond of morgen kan het al te laat zijn!
Beste Moi,Jij weet alles.......

Maar als je jezelf tegenspreekt word je echt minder geloofwaardig.

Eersr zeg je over oordelen over Nederland, die direct gaan komen: Dat is nog niet het geval.

Dat zeg je: Het is spoedig afgelopen en begin de laatste jaarweek.

Denk na en zoek na in de Schrift voordat je allerlei prognoses of voorspellingen doet.

ShalomJvb


 
 
Hoi Jan,

Het word steeds nijpender voor Israël. Wat moet moet men doen als er bijvoorbeeld 50.000 mensen "vreedzaam" de grens over willen steken? Dat loopt uit op een slachting, hetzij onder de Joden hetzij onder de Palestijnen. De opinie in de rest van de wereld zal dan zeker niet voor Israël pleiten.

Ironisch genoeg zijn de gekozen data 3,5 en 7 juni (6), zou dat ook nog bewust zo gekozen zijn?

We moeten blijven bidden voor Israël, het krachtigste wapen wat hen bij kan staan.
Dag Jan Gerrit,Bij de grens van Libanon is het Libanese leger zo verstandig de Palestijnen tegen teo houden.

Ik denk zelfs met UNIFIL.

Daar is het grootste gevaar Hezbollah. Wat gaan die doen?

Syrië steunt de “Filistijnen” aan de grens bij de Golan.

Israël, het leger, waarschuwt eerst met megafoons in het Arabisch.

Schiet daarna in de lucht.

Schiet vervolgens op de benen van de infiltranten.

Dan pas hebben ze genoeg van die invasie in het eigen land en schieten ze gericht.

Het is me nu nog niet bekend hoe het daar afgelopen is.

Tot nu toe ziet het ernaar uit dat deze poging van de Moslim arabieren om Israël op de knieën te krijgen mislukt is.

De HEER zegene Israël.

Shalom

Jan van B.
 
 
Beste br. van Barneveld

Wat ik graag aan een ieder wil voordragen en voor Israël en zijn volk zijn deze woorden die ik las: Wees blijde in de hoop,geduldig in de verdrukking,vol hardend in het gebed.
Met deze woorden geloof ik daadwerkelijk in de beloften van Gods Woord.

ShalomDank je, George dat je ons en ook Israël bemoedigt met de woorden van Paulus in Romeinen 12:12. Er is hoop voor ons en vooral voor Israël.

Onderweg naar de vervullingen van onze hoop is het vaak moeilijk en hebben we zo’n bemoediging en ook elkaars steun hard nodig.

Laten we Israël zoveel we kunnen bemoedigen in deze tijd waarin ze zo alleen staan.

Waarin ze omringd worden door leugen en haat.

Bedreigd worden door veel gevaren van de landen rond Israël.

Dan werken gebaren van vriendschap en begrip als ‘balsem voor de ziel’.

Dus, George, ga door met het bemoedigen van Israël.

De HERE, de God van Israël, die de basis is voor onze hoop, zegene je.

Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven