Turkije

Erdogan viert zijn verkiezingsoverwinning. Klik voor ware grootte
Erdogan viert zijn verkiezingsoverwinning.

Er zijn een paar belangrijke redenen waarom even ingaan op de verkiezingswinst van de AKP (Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling) in Turkije. Premier Erdogan heeft namelijk een paar opmerkelijke opmerkingen gemaakt naar aanleiding van die winst. Eerst het “waarom” van mijn commentaar:

  1. In Ezechiël 38 en Ezechiël 39 wordt een verrassingsoorlog van een groot aantal volken tegen Israël beschreven. De meeste volken die genoemd worden in Ezechiël 38:2-5 stammen uit Turkije. Behalve Iran, Lybië en Sudan. Wel zijn het allemaal Israël-vijandige moslimlanden. Die oorlog zal in de eindtijd plaatsvinden.
  2. Turkije groeit in een snel tempo naar een leidersrol in de moslimwereld rond Israël. De huidige leiders van Turkije zijn fel anti-Israël en ook nog eens fundamentalistische Moslims.
  3. Turkije heeft een sterk leger en een sterke, groeiende economie. Het land heeft niet te maken met opstanden, verwarring en chaos zoals de meeste moslimlanden rond Israël.
  4. Turkije is zeker 400 jaar een wereldmacht van betekenis geweest. Heel Noord Afrika, Egypte, het Midden Oosten en een groot deel van Oost Europa vielen onder het Turkse, islamitische kalifaat dat in de geschiedenisboeken het Ottomaanse Rijk wordt genoemd.
  5. Steeds meer onderzoekers van de profetieën in de Bijbel zien in de leider van dat leger (hij wordt Gog genoemd), dat Israël binnenvalt, de antichrist. Het vreselijke rijk van die antichrist zou dan een hersteld Ottomaans rijk zijn. (Mijn visie is iets genuanceerder en die vindt u in mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam”)

Nu de opmerkelijke opmerking van Erdogan. Triomfantelijk verklaarde hij:

“Sarajevo heeft vandaag evengoed als Istanbul gewonnen (dus de verkiezingen in Turkije); Beirut heeft evengoed als Izmir gewonnen; Damascus heeft evengoed als Ankara gewonnen; Ramallah, Nablus, Jenin, de Westbank en Jerusalem (Erdogan zei: Al-Quds, de Arabische naam voor Jeruzalem) hebben evengoed als Diyarbakir gewonnen”.

Let nu op:

  • De op de tweede plaats genoemde steden liggen allemaal in Turkije. Istanbul in het Europese deel van Turkije. Ankara is de hoofdstad. Izmir is het oude Smyrna, nu een grote stad in West Turkije. Diyarbakir is de hoofdsrad van de gelijknamige provincie in Oost Turkije waar meest Koerden wonen.
  • Zeer opvallende is het noemen van de eerste steden in de rij van Erdogan: Sarajevo, de hoofdstad van Bosnië-Herzegovina. Beirut, de hoofdstad van Libanon. Damascus de hoofdstad van Syrië. Dan een aantal steden in wat men noemt de “Palestijnse gebieden” in Israël. Ten slotte Jeruzalem, de hoofdstad van Israël en de toekomstige hoofdstad van de wereld.
  • Een politiek commentator noemt deze opmerkingen van Erdogan imperialistische en arrogant. Tegelijk refereert deze J.E.Dyer aan de Ottomaanse aspiraties van Turkije.
  • Dit is niet de eerste keer dat Erdogan of zijn ministers hun ambitie om het oude Ottomaanse rijk te herstellen naar voren brengen. Deze keer door een claim te leggen op genoemde buitenlandse hoofdsteden met de bijbehorende landen en op Jeruzalem.

In mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam” schets ik deze ontwikkeling vanuit het profetische Woord van de Bijbel.

De eindtijdleer van de Islam loopt via een grote wereldbrand uit op het rijk van de Mahdi, de messias van de Islam. Naar mijn idee zal ook de EU daar een rol in spelen. Lees mijn boek dat wordt echt alles duidelijk.

We gaan verder:

Er komt een nauwe band tussen dat vernieuwde Ottomaanse kalifaat en de EU. Het spreekt dan ook vanzelf dat de heren José Manuel Barosso (voorzitter van de Europese Commissie) en Herman Van Rompuy (voorzitter van de Europese Raad) Erdogan van harte hebben gefeliciteerd en gevraagd hebben de democratische vernieuwingen versneld door te voeren.
Erdogan op zijn beurt heeft gezegd dat hij een Ministerie voor Europese Zaken gaat opzetten. Ook de ontwikkelingen in Arabische staten gaan snel in die richting.
Zo goed als overal komt de fundamentalistische Islam op.
De Moslim Broederschap gaat dan een bindmiddel worden tussen al die ruziënde moslimlanden worden en dan is de weg gebaand voor een kalief.
Wij van de EU mogen dan meedoen in Eurabië.
Het voert te ver om te laten zien hoe het beeld van Nebukadnezar in Daniël 2 profetisch ook in deze richting wijst.

Moge de HERE, de God van Israël zijn volk Israël beschermen en ons bewaren.
Jvb

21 Reactie(s)

 
 
Het profetisch Woord wordt iedere dag meer vervuld.
Jammer dat de massa ongelovigen en veel gelovigen (?) zonder enige bijbelkennis deze snelle ontwikkelingen niet willen zien.
Of ze roepen ach, dat is in het verre verleden ook zo geweest enz.
Men vergeet echter, dat het land Israël toen Palestina werd genoemd (alweer een naam gegeven door toenmalige ongelovigen) en in 1948 weer Israël. Immers aan de naam Israël mag niet meer gedacht worden. satan zelf wil op de troon in Jeruzalem en hij kent het profetisch Woord, dat de Here Jezus, Koning zal worden van Israël.
satn zal dit willen verhinderen met dood en verderf.
 
 
Jan,
Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar jouw visie op die verassings aanval op Israel (gog magog) ik weet dat jij ook het boek van Walid shoebat hebt gelezen (gods war on terror) en eerlijk gezegd kan ik op een paar nuances na geen bijbelse bezwaren tegen zijn visie inbrengen dat die oorlog ook 'armageddon' is. Ik denk nog steeds dat er ook een soort 'voorvervulling' kan zijn. want anders snap ik die 3,5 jaar vrede met israel niet. de islam laat alleen een staakt het vuren toe en geen vrede met ongelovigen en dan ook alleen nog totdat je leger weer sterk genoeg is om aan te vallen.
zou het zo kunnen zijn dat er een (beperkte) aanval is op Israel waardoor de legers van de aanvaller vernietigd worden waardoor de ac (anti christ) genoodzaakt is om en 'vredesverdrag' met Israel te sluiten. Anders zou ik ook niet inzien waarom de ac het zou toestaan dat israel de tempel herbouwd op de tempelberg.
na 3,5 jaar zou het leger weer opgebouwd kunnen zijn tot een status quo.Dag Fré,Mijn nuance op het boek van Walid Shoebat en zijn visie is dat ik de EU insluit bij het Ottomaanse kalifaat dat aan het opkomen is. Zie mijn boek

“Eindtijd, Israël en de Islam”. Ik denk dat het wel moet omdat in die eindtijd het hele beeld van Nebukadnezar overeind staat en dat is het oude Romeinense Rijk plus het Ottomaanse rijk. Hoe en wanneer die oorlog van gog uit magog in te passen weet ik echt niet. Jer stuit te vaak op uitlegkundige problemen. Maar dat het gebeuren gaat is een feit. Hetzij v=in twee fasen, zoals jij suggereert of bij het begin van het rijk van de antichrist. In elk geval aan het einde van het Duizendjarig rijk komt die gog nog een keer opzetten. Wij blijven attent en bidden met klem en volgens het Woord voor Israël dat momenteel de “weeën van de Messias”onderga at.

ShalomJvb
 
 
waardoor na 7 jaar de ac nogmaals israel aanvalt om Israel te vernietigen..
 
 
Dit kabinet neemt afscheid van de multiculturele samenleving met veel strengere eisen aan de inburgering van migranten. Dit was vandaag in het nieuws.

Hoe moet ik dit soort nationalistisch e zaken nu zien in het licht van het tot stand komen van het Rijk van de antichrist Eurabië?
 
 
Volgens de Amerikaanse schrijver Mark Hitchcock zal de anti-christ opstaan uit de EU!! De een na laatste, kleine anti-christ die de Joodse Tempel verontreinigde met zijn varkens-offers en beelden van Zeus,Antiochus Epifanes,de Hellenisten,wer den met succes bestreden door de Joodse guerilla-strijders o.l.v. Matthatias,de Makkabeeen genoemd. Daniel 11 vers 1-35 hebben we al gehad,is al achter de rug en Daniel 11 vers 36-45 gaat over de laatste anti-christ,die een verbond van zeven jaar zal sluiten met Israel. Op de helft van de zeven jaar zal hij het verbond met Israel verbreken en gaat dan, de nog te bouwen,derde Tempel verontreinigen, zoals Antiochus liet doen.
 
 
Is het niet zo dat er voorafgaand aan de aanval van Gog op Israel vrede zal heersen in en rondom Israel, een vrede die dan bruut verstoord wordt door die aanval?


Beste Pieter,Je hebt gelijk.

Ik heb al eerder geschreven of op de site of in een artikel dat die Gog uit Ezechiël 38 en 39 Israël zal binnenvallen

1. In de eindtijd (38:8)

2. Als Israël zich hersteld heeft van een oorlog (38:8)

3. Als Israël in gerustheid woont (38:8; 38:9; 38:11; 38:14). Veronderstellin g: Er zal dus na die oorlog een vredesverdrag komen.

4. Als Israël een rijk land is geworden (denk aan het gas en de olie die gevonden zijn) is (38:12 en 13)

5. Ik vermoed dat de plaatselijke oorlog met landen en terroristenorga nisaties rond Israël aan die Gog – oorlog vooraf gaat.

Maar, dit is mijn interpretatie van de Bijbelse gegevens.

Belangrijk is dat we voortdurend voor Israël bidden dat de HERE spoedig tot Zijn doel komt met Zijn volk.

En Israël waar we kunnen bemoedigen en steunen in z’n eenzame strijd.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan,

Ik heb pas je indrukwekkende boek 'Om Sions wil niet zwijgen' gelezen en natuurlijk al in een eerder stadium 'Eindtijd, Israel en Islam. In de Bijbel zegt Jezus dat de generatie die het herstel van Israel meemaakt ook Zijn wederkomst zal meemaken (even in mijn eigen woorden). Israel is in 1948 door God hersteld. Hoe denk je hierover? Over de lengte v/e generatie heb ik diverse verhalen gelezen. Als ik de woorden van Jezus interpreteer en wat ik lees op sites met een christelijke achtergrond dan gaat die tijd aardig dringen. We zijn nu 63 jaar na het begin van het herstel van Israel. Dan zou Jezus of rond 2018 (70 jaar) of rond 2028 (80 jaar) weder kunnen komen. Er 'moet' volgens mij ook nog heel wat gebeuren (Evangelie over de wereld, de verder terugkeer van Joden naar Israel, de herbouw van de Tempel). Uiteraard kunnen we geen datum voorspellen, maar wel door de signalen in deze tijd aardig weten wanneer dat is. Hoe kijk jij er tegenaan?
Shalom,
Bram
Dag Bram,

Belangrijk en goed dat je je grondig verdiept in die zaken rond Israël en de hopelijk spoedige komst van de Heer.

We moeten immers letten op de tekenen van de tijd; dat is een opdracht!

Maar we ‘weten noch de dag noch het uur’.

Maar, zul je zeggen, misschien wel het jaar.

Ik denk dat dit ook moeilijk is.

Want dat ligt wel bij de HEEER, maar niet bij ons vast.

Wij kunnen door onze gebeden, het bij de HEER ‘voor elkaar krijgen’ dat HIJ de tijd van benauwdheid verkort en we kunnen ook ‘zijn komst verhaasten’

Hoe dat zit met de tijd is een ingewikkeld verhaal, maar kort gezegd: Gods tijdsrekening is niet de onze.

Het is de HEER die ons die ruimte geeft om te bidden om ‘Zijn haastige komst’, van de Here Jezus dus en om de ‘tijd te verkorten’.

Wat de generatie betreft is er inderdaad verschil van mening en ook bijbelse flexibiliteit of het nu 40, 50, 60 of 70 jaar duurt.

Dus ook hier geeft de HEER ons ruimte.

Wij hebben onze rol en onze verantwoordelij kheden in Gods plannen.

ShalomJvb
 
 
Wat de "grootvorst uit Mesech en Tubal" betreft, is dit níet de Islam, noch Rusland hoewel de namen Mesech en Tubal dit laatste lijken te bevestigen. De "grootvorst" zal niemand minder blijken te zijn dan de Verenigde Staten die in de toekomst met een grote coalitie waaronder Libië en Iran, Israël aan zullen vallen. Betreffende Iran, zal ook dáár een regimes-verandering plaats gaan vinden die óf door interne onlusten óf door een oorlog van de huidige coalitie o. l. v. Amerika tegen dit land bewerkstelligd zal gaan worden. Het Amerikaanse leger bevindt zich al enige tijd in Irak en Afghanistan. Het zijn dus níet de Russen die zich in genoemde landen bevinden. Ter onderbouwing van het bovenstaande, zou ik langs deze weg graag willen verwijzen naar http://www.templeinstitute.org/megillat-Bush.htm; lees daar hoe (nu voormalig) president George W. Bush tijdens zijn bezoek aan Israël in januari 2008 door vooraanstaande en invloedrijke rabbijnen de "megillat Bush" overhandigd kreeg.Dank, beste Ton, dat je ons jouw visie op die grootvorst uit Ezechiël 38 hebt doorgegeven.

We zien wel wie gelijk heeft.

Het lijkt mij nogal onwaarschijnlij k dat islamitische landen die jij noemt onder leding van ‘Grote Satan’ zoals zij de VS zien, de ‘kleine Satan’zoals Israël door hen genoemd wordt, gaan aanvallen. Die Amerikaanse legers zullen snel en op een moment dat het zonder gezichtsverlies voor de VS kan, uit Irak en ook uit Afghanistan verdwijnen. Bovendien komt de VS nergens in de profetieën van de Bijbel voor. Wel al die islamitische landen rond Israël. Maar, beste Ton, we zullen wel zien en blijven waakzaam. Want uiteindelijk draait alles om het komen van de Heer en zijn Koninkrijk.

ShalomJvb
 
 
Goede morgen br. van Barneveld,
Graag wil ik u de volgende vraag stellen :
Kunt u mij uitleggen waarom de orthodoxe Joden zoveel waarde hechten aan het onverdoofd slachten?
Ik zou het graag aan mijn ongelovige man uitleggen.....
Zelf denk ik omdat zij nog vasthouden aan alle wetten en voorschriften uit het oude testament (Leviticus)?
En dat zij nog niet geloven in het grote volbrachte offer van de Here Jezus...?
In de media komt het er niet uit, en lijkt het alleen maar om het dierenleed te gaan.
Ik denk zelf ook dat dit opnieuw een poging is om Israel in een slecht daglicht te stellen, maar zou toch zo graag weten wat de diepgang van deze manier van slachten is...
Bijvoorbaat dank voor uw antwoord,

Met Hem verbonden,
en een hartelijke groet, Corry de Jong van Heezik
 
 
Wat mij al jaren opvalt, is dat er in de islamitische politieke wereld eigenlijk nooit twee of meer "grote bekken" tegelijk zijn. Ik weet de volgiorde niet precies meer en ik zal er ook wel een paar vegeten zijn, maar dán was het Nasser, dán Kadaffi, dán Saddam Hoessein, dán Arafat, dán Ahmadinejad.

De laatste tijd lijkt Ahmadinejad wat rustiger. Hij schijnt het ook aan de stok te hebben met Khamenei (zijn geestelijke baas). Het zou me niets verbazen als inderdaad binnenkort een ander dat stokje gaat overnemen, bijv. Turkije.

En inderdaad, dat past ook goed in de Bijbelse profetieën.

Onze dank, heer H.Hahn,

Inderdaad is het belangrijk en zelfs een opdracht om te letten op de profetische tekens van onze tijd.

Op dat herkennen van die tekens volgt een handelen.

We zien dat Israël in groot gevaar verkeert en we bidden voor Israël en staan bemoedigend achter Israël

We zien dat de “weeën van de eindtijd” op gang komen en als de ‘wijze maagden” uit de gelijkenis van Jezus,

bereiden we ons voor.

We zien het gevaar van de opdringende Islam en blijven krachtig staan voor het Evangelie en steunen onze medegelovigen onder druk.

ShalomJvb

 
 
Shalom Jan en brs en zrs.
Het lijkt mij ,dat velen juist christenen het ontgaat ,dat de zgn beruchte Neurenberger wetten onder Het Nazi rijk zijn begonnen met het verbod tot Koosjer slachten,wat daarna volgde is bekend.
We leven nu in de tijd van het Herstel van Israel en het is de satan gelegen om alles te doen om het RIJK van JESHUA MASSJIACH niet te laten komen.
Tevergeefs want hoe dan ook het komt.
Voor de kinderen van ABBA is het zaak om op de bres te blijven staan biddend(o.a. 0)om de tijd in te korten.
Blijf alstublieft verbonden met Israel en met elkaar en bestudeer de profeten samen met het nieuws.
Bedankt Jan voor je heldere betoog .

DE EEUWIGE ZEGENE JOU en je dierbaren.
Onze kleinzoon is momenteel in Auschwitz om te zien waar het grootste deel van de familie is omgebracht,.

Bidt en waakt.

Allen Shabbat Shalom.


Lou.
Beste Lou,Mijn dank voor dit detail dat mij ontgaan is.

Ik kom later nog op deze kwestie terug.

ShalomJvb
 
 
Het is toch bizar hoe snel de ontwikkelingen gaan, eerst was Turkije nog een goede vriend van Israël en nu lijkt het één van de grootste vijanden te worden. Een ander machthebber en een ander bewind.
Erdogan wil van twee walletjes eten, meer invloed in de moslimwereld en aansluiting bij Europa. Turkije maakte vroeger wel deel uit van het Romeinse rijk.
Dag René,Dank voor je reactie.

Turkije wil meer dan ‘meer invloed in de Moslim wereld en aansluiting bij de EU.

Dat zijn voor hem alleen mnaar etappes onderweg naar het herstel van het grote, machtige Turks-Ottomaanse rijk.

Het beeld van Daniël (lees Daniël 2) dat weer overeind gaat staan in de eindtijd.

Het Romeinse Rijk + het Ottomaanse Rijk samen als rijk van de antichrist, die zich het eerst tregen Israël gaat keren.

Maar de God van Israël, de God van de Bijbel die de profeten inspireerde, heeft dit voorzien en zal zijn volk redden en tot zijn doel komen met Israël.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Hoe moet ik de huidige problemen met de Europese schuldencrisis, in het bijzonder met Griekenland, Spanje en Portugal nu zien in het opkomen van de antichrist? Zou je daar wat meer over willen vertellen?

Op http://www.eindtijdprofetiespeurder.blogspot.com/ lees ik dat de 10 horens van het Rijk van het Beest 10 landen zouden zijn van de WEU, de West Europese Unie.
 
 
Shalom Jan en medewerkers,

Ik bid iedere dag voor de wachters op de muren van Jeruzalem dat zij mogen zien wat er komen gaat.
Wat mij verontrust is dat de turken in alle opzichten zich erg rustig houden zowel in hun eigen land maar ook in Nederland. Volgens mij is er wat gaande en bereiden zij zich in stilte voor op wat!!!!!
Ook zijn er steeds meer hardnekkige geruchten dat Israel zijn eigen oliebron heeft aangeboord (overvloed, energie voorziening). Mijn gedachten, en tekenen die er zichtbaar zijn laten zien dat we in sneltrein vaart naar een nieuwe oorlog voor Israel toeleven. God's woord is hier duidelijk in en laat zien dat er maar een weg is en dat wij als christenen in gebed om zijn volk heen moeten staan. Misschien is het wel zo dat Nederland nog als veilige basis kan dienen voor de Joodse mensen uit Europa tijdens de oorlog.

Herman

Dag Herman,

Dank voor je reactie.

Inderdaad kunnen we uitzien heel wat onverwachtse gebeurtenissen.

De Bijbel zegt: “IK, de HERE, zal het te Zijner tijd met haast volvoeren” (Jesaja 60:21)

Die ‘haast van de HERE’ zien we om ons heen.

Waar heeft de God van israël nu haast mee?

Dat lezen we in dat het hoofdstuk Jesaja 60. We noemen er iets uit:

· Als er een tijd van duisternis over de aarde komt, zal de heerlijkheid van de HERE over Israël opgaan.

· De rest van de Israëlieten zullen terugkomen (Denk aan Manasse in N.O. India, aan de rest van de Ethiopische Israëlieten en aan Efraïm)

· Vrede en eer in plaats van smaad en leugen over Israël

· Grote voorspoed voor Gods volk

· Een diepgaand geestelijk herstel voor het volk Israël.

Daarbij komen nog:

· De afwikkeling van bepaalde eindtijdgebeurt enissen. Moge de HERE deze vreselijke tijd verkorten naar zijn Woord Matteüs 24:21 en 22).

· Oorlog, zoals jij noemt in te reactie. Wij bidden voor bescherming voor Israël. Dat men dit oorlogsgevaar zeer serieus neemt blijkt wel uit de grootscheepse oefening “bescherming bevolking” die woensdag aaanstaande weer in Israël plaatsvindt. Twee keer zullen de sirenes loeien en iedereen moet dan naar een veilige plaats vluchten. Ongeveer 60% van de Israëli’s heeft al een gasmasker tegen de gifgassen van Assad.

En wij, in plaats van Israël te steunen, discussiëren we over ritueel slachten of over de landbelofte. “Praten kan geen kwaad” zegt men wel eens. Maar dit soort praten levert niets goeds op.

Shalom, Herman. Ik hoop en bid dat wij, in Nederland, in deze zware tijd inderdaad nog tot zegen mogen zijn voor Israël.

Jvb
 
 
Op http://www.raptureready.com/rap16.html lees ik het volgende:

Following a French initiative to restart negotiations between Israel and the Palestinian Authority by convening a Middle East peace conference in Paris, the European Union is now advocating an international peace plan as an alternative to a unilateral Palestinian plan to secure state recognition at the UN in September.

In a letter to U.S. Secretary of State Hillary Clinton, UN Secretary-General Ban Ki-moon and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, the EU's foreign policy chief, Catherine Ashton, called for the urgent convening of the Middle East Quartet. The Quartet--the U.S., EU, UN and Russia--would gather as a precursor for support for a peace [based upon President Barack Obama’s 1967 borders suggestion]. (Barak Ravid, "EU pushing peace plan based on Obama's '1967 borders' speech," Haaretz Daily Newspaper | Israel News. 6/14/11)
Beste Moi,We hebben hier al over geschreven onder de titel Valkuilen.

Jan willem van der Hoevenm noemde de oproep van Sarkozy om in Parijs te komen praten al een valkuil en riep op om te

bidden dan premier Netanjahu niet naar die conferentie gaat.

Nu komen ze met zwaarder geschut, de Gruwelijke G4.

Die G4 is gewoon een stuwende kracht achter het Moslim-Palestijnse streven Israël te vernietigen.

Zij betalen die terroristen, zij stimuleren het door hun druk op israël, zij dwingen israël tot steeds meer concessies aan de terroristen.

Wij bidden dat Gods machtige Hand uitgestrekt wordtom Israél, zijn volk dat Hij terug heeft gebracht uit alle hoeken van de wereld (zie Jesaja 41:8-10) te beschermen tegen al de valstrikken die tegen hen worden gespannen.

De G4, de Eu enz. zijn zeer onbetrouwbaar.

ShalomJvb

 
 
Beste hr v Barneveld,

Stel nou dat Griekenland ten onder gaat aan deze schuldenlast,
Europa weigert verdere leningen te vestrekken.... Vervolgens Turkije
" in de bres springt ".... en als enige voorwaarde zou stellen dat ze vegaande (politieke) zeggenschap krijgen over het land in ruil voor de nodige leningen..
Dan kopen ze als het waren weer een stukje ottomaans rijk...
Of sla ik nu te ver door...!

In een ander artikel gaf u trouwens aan dat er zelfs profetische tekenen voor wikileaks zouden zijn, welke bijbelteksten bedoelt u daarmee?

Shalom Andre
Mijn dank, André, voor je reactie.

Inderdaad heb ik in één van mijn artikelen WikiLeaks genoemd.

Door die lekken is de internationale politiek en vooral die van de VS aardig in verwarring gebracht.

God brengt altijd zijn vijanden en de vijanden van israël in verwarring.

Dat vind je op veel plaatsen in de Bijbel terug.

Ik denk dat nu de G4 aan de beurt is.Wat Turkije en Griekenland betreft kan het best zo gebeuren.

Maar dat weten we pas als we zien hoe het Ottomaanse rijk zich verder ontwikkelt.

En Europa, de EU, snel groeit naar Eurabië.

Dat is een bijbelse uitwerking van het beeld van Nebukadnezar dat in dani”l 2 wordt beschreven.

ShalomJvb

 
 
ook de seculiere media besteden inmiddels aandacht aan de Ottomaanse aspiraties van Turkije. http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/300609/Marcheert-sultan-Erdogan-straks-Syrie-binnen.htm


Mijn dank, Pieter, voor dit interessante en zelfs belangrijke artikel van Afshin Ellian.

Een haarscherpe analyse.

Alleen men, ook Geert Wilders, wil er niet aan dat het in wezen een op de islamtische religie gebaseerd conflict is.

De eindtijdleer van de Islam gaat om het komen van de Mahdi en zijn kalifaat.

Iedereen die maar even luistert naar de radicale Moslims en hun leiders kan dat weten.

Een probleem is dat politieke leiders en opiniemakers niet weten wat ze met religie aan moeten.

De heren moeten mijn simpele boekje “Eindtijd, Israël en de Islam” maar eens lezen.

Misschien ben ik fout geweest in de keuze van de titel en had ik het “Islam en de eindtijd” moeten noemen.

Het staat er allemaal in...de opmars van Turkije, het herstel van het Ottomaanse rijk, de rol van de EU daarbij, de visie die erachter zit.

En....de taak van de kerken in deze ontwikkelingen.

Met een hartelijk shalomJvb
 
 
Alle info over het grote dreigende gevaar voor Israël moet ons als het ware dwingen om iedere dag op de bres te gaan staan voor het Joodse volk. Eeuwen van preken in de meeste kerken hebben de mensen er niet toe kunnen bewegen om Gods opdracht om voor Zijn volk tot zegen te zijn waar te maken. Rampen, in de natuur of andere, worden afgedaan als "ze zijn er altijd geweest" Satan heeft wel een heel krachtig slaapmiddel om de volken te bedwelmen met zijn leugens. Door mijn werk voor het Israël Producten Centrum mag ik vele malen ervaren hoe je door een eenvoudig woord Zijn volk kan bemoedigen. Het maakt je hart blij en dankbaar. We mogen ons best zorgen maken om Israël, maar we mogen ook nooit vergeten dat de strijd die ze moeten gaan voeren niet hun strijd is maar Gods strijd. En Hij heeft ze heerlijke beloften gegeven.
Politicie kunnen alleen maar praten, laten wij daadwerkelijk iets doen en de heerlijke producten kopen. Wijn uit Israël maakt zelfs een sombere dag blij en zonnig.
 
 
Beste Jan,

gelukkig ben ik in het bezit van je boek.

Het is inderdaad zo dat vele seculiere politici 'donders goed' (excusez le mot) door hebben wat er speelt, behalve.........dat ze de religieuze dimensie niet zien (bedoel ik overigens niet als verwijt aan hun adres, slechts als zakelijke vaststelling).

Je boek heeft mij de ogen geopend in de zin dat niet alleen het vroegere West-Romeinse Rijk terugkomt, maar uiteraard ook het vroegere Oost-Romeinse Rijk (want het Ottomaanse Rijk is in feite een voortzetting daarvan). Deze twee 'helften' versmelten dan, 'et voila', het Rijk, dat was en niet is, zal er weer zijn. Joden en christenen zullen het 'kind van de rekening' zijn van deze 'wederopstanding ' van dit oude rijk.
 
 
Beste meneer van Barneveld,

Afgelopen week keek ik naar een oude aflevering van Eindtijd en Profetie waarin u uitlegde dat als de turkse regering te religieus zou worden, dat dan het leger in zou grijpen.
Inmiddels weten we dat een groot aantal mensen uit de legerleiding is opgepakt op verdenking van het plannen van een staatsgreep.
Heeft deze gebeurtenis nog iets veranderd in uw denken over Turkije m.b.t. de eindtijd?

Met een hartelijk shalom,
 
 
Tijdens het lezen in Ezechiel oa hfd 38 en 39 in de staten vertaling met kantekeningen uit ongeveer 1657 viel mijn oog op de kanttekening bij Gog en dan bijzonder antichrist en De Turk ik kwam op deze site via google en na bovenstaande discussie zijn we beide 2 jr verder en laat turkije (en EU) steeds meer hun ware aard zien recent heel duidelijk oa Erdogan...... Kanttekeningen niet bij uitzondering bijz. Aanvullend jammer dat ze weinig aanbod komen bij vele christenen, wie bijbelstudie doet ook mbt oa eindtijd adviseer ik ze eens te raadplegen

Sjalom

Ps kosjer slachten is bijz. Met veel meer 'respect' voor de dieren dan wij en opleiding kosjer slachter duurt jaren


Beste Pim,

Dank voor je vriendelijke mail.
Im mijn boek "eindtijd Israël en de Islam leg ik uit waarom het best mogelijk is dat het Ottomaanse Rijk, het kalifaat met Turkije aan het hoofd, weer tot leven gaat komen. Precies waar Erdogan hard aan werkt. Ze zijn nu al druk bezig drones te produceren. Dan zou dat ook heel goed gog kunnen worden. De EU zal binnenkort toch in elkaar storten of in handen van de Mediterrane Unie, of in een door de islam gedomineerde politieke entiteit komen. De OIC of de arab.Liga. dat loopt dan uit op het beeld van Nebukadnezar, dat in daniël 2 wordt beschreven. Dat beeld staat in d eeindtijd weer overeind en wordt dan verpletterrd door de Steen. Dan komt het koninkrijk aan de Heilige van de Allerhoogste. Als je "Eindtijd, Israël en de Islam" wilt aanschaffen, let dan op dat je de 5e druk koopt. die is bijgewerkt tot herfst 2012.
shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven