Home Actueel Nederland Rituele Komedie of Tragedie

Rituele Komedie of Tragedie

Een kosher McDonalds in Israel Klik voor ware grootte
Een kosher McDonalds in Israel

Als de achtergrond van al de commotie over het religieus onbedwelmd ritueel slachten niet zo serieus was, zou ik zwijgen of af en toe hartelijk lachen om sommige reacties.
In “Dagblad De Pers” krijgt een potentieel ‘slacht’offer zelf het woord.
Waarom ook niet.
Deskundigen, rechtsgeleerden en zelfs onze volksvertegenwoordigers spreken ook namens mevrouw Koe.

Deze dame wijst in “De Pers” van vrijdag 17 juni op tegenstrijdige rapporten en verklaringen van deskundigen over wie of wat de ‘slacht’offers het minste leed berokkent in hun laatste ogenblikken.
De aandacht voor “onze laatste minuten en seconden” vindt mevrouw Koe wat “ongegrond”.
Ze zet die laatste minuten of seconden af tegen het feit dat “het ons nogal eens schort aan een leuk leven” bijvoorbeeld in de wei, gezellig met vriendinnen. “Terwijl ik 20 jaar kan worden zegt hij (haar baas) mij nu, op mijn zesde jaar, dat ik oud ben en vertelt me dat ik binnenkort ‘op reis’ ga”.

Lees de column "Laat een jood me slachten" van mevrouw Koe in de Pers - let op pdf.

Dr. Gerstenfeld schreef de 13e juni een sterke ‘open brief’ aan de 2e Kamer.
Hij wijst op verschillen tussen kosher en hallal slachten. Hij wijst ook op zwakke en onwetenschappelijke punten in het bewijsmateriaal dat mevrouw Thieme naar voren heeft gebracht. Ook brengt hij onder de aandacht dat de Rabbinical Assembly (RA) in de VS verklaard heeft dat de Partij voor de Dieren ‘valselijk beweerd heeft dat de RA van mening is dat het geoorloofd is om kosher te slachten na voorafgaande bedweling’.
De RA eist dat de Partij voor de Dieren deze bewering intrekt.

Dan komen we bij de beroemde professor Smalhout. Zijn wekelijkse, vaak haarscherpe en interessante column in de Telegraaf wijdde hij laatste zaterdag aan deze zaak. Hij vindt dat de protesten van de Joodse gemeenschap “ditmaal te ver gaan”. Hij wijst er terecht op dat het Mozes was, die in de Tora de basis heeft gelegd voor onze hoogontwikkelde menselijke samenleving. In de Tenach staan ook de eerste voorschriften die betrekking hebben op de bescherming van dieren.
In het slot van zijn column zet professor Smalhout zich op de stoel van de rabbijnen. Hij weigert in te zien dat onze spirtualiteit af zou hangen van het feit of ons ‘lapje vlees’ wel dan niet op historische wijze verkregen is. Het Joodse kosher slachten ziet hij ook “als een wijze die niet in de Tora vermeld staat”. Hoort u het, Rabbinale Raden en Sanhedrin in Israël. Opperrabbijn Smalhout heeft gesproken.

Toch moeten we ons serieus afvragen waarom de Joodse Gemeenschap zo geschokt is door dit wetsvoorstel van mevrouw Thieme. Waarom haalden ze zelfs opperrabbijn Jonathan Sacks uit Engeland en een aantal Joodse leiders naar de hoorzitting van de 2e Kamer op donderdag de 16e juni? Wat zijn dan de ernstige consequenties die zij zien als dit wetsvoorstel aanstaande woensdag de 22e juni aanvaard wordt? Zelfs vijf grote Amerikaans-Joodse organisaties hebben hun waarschuwende stem laten horen.

We noemen een paar punten:

 • De Joden (en ook Moslims) worden beperkt in het uitoefenen van hun religieuze plichten. Dus onze godsdienstvrijheid staat op het spel. Hier geldt ook het: “Eerst de Jood en ook de Griek”.
  Beste christelijke ‘Grieken’ straks zijn wij aan de beurt.
 • De Nazi’s in Duitsland zijn ook begonnen met het verbieden van het rituele slachten. Dit deden zij vooral om hun antisemitsiche propaganda te onderbouwen. Immers deze wijze van slachten zou laten zien dat de Joden een slecht en wreed ras zijn. De term ‘rirueel martelen’ heeft zelfs in onze 2e Kamer geklonken! Vooral oudere Joden schijnen zich deze gang van zaken sterk aan te trekken.
 • Waar eindigt dit? Er klonken al stemmen om het besnijden van kinderen te verbieden …
 • Nederland was eeuwenlang een gidsland en dus een voorbeeld van tolerantie en wat betreft godsdienstvrijheid. Gaat nu Nederland een gidsland worden van religieuze intolerantie tegenover Joden?
 • De Joodse gemeenschap maakte tijdens de hoorzitting duidelijk dat zij, inclusief veel Joodse jeugd, buitengewoon ongelukkig voelt bij deze gang van zaken en zich nauwelijks meer thuis gaat voelen in ons land.

Ten slotte wat persoonlijke opmerkingen.

 1. Ik zou mevrouw Thieme iets meer serieus gaan nemen als ze ook een wetsontwerp had ingediend ter “Bescherming van het Ongeboren Kind”. Dat zou heel wat kostbare mensenlevens redden.
 2. Heel erg vind ik dat Joodse medeburgers, die eeuwenlang vrijheid hadden om in ons land hun geloof te belijden en bijgedragen hebben aan bijbelvertalingen zich niet meer happy voelen in Nederland. Positief en krachtig hebben ze bijgedragen aan onze vooruitgang, cultuur en zelfs sport.
  Het gebaar van mevrouw Thieme betekent, waarschijnlijk onbedoeld: Weg met onze Joden.
  Dat doet pijn, veel pijn.
 3. Joden weg betekent ook veel zegen weg. Immers in Nederlandse synagogen wordt ook voor ons land gebeden.
  Dat is een namelijk een opdracht: “Zoekt de vrede voor de stad waarheen IK u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn” (Jeremia 29:7).

Dus naast alle komische commentaar over deze schijnbaar onbenullige zaak die gewoon met een simpele afwijzing in de 2e Kamer had moeten worden afgedaan dreigt er een tragedie voor ons land. Niet in de eerste plaats voor onze Joodse vrienden. Zij zullen zo nodig een hartelijk thuis vinden in het land dat de Eeuwige eeuwen geleden aan hen heeft beloofd. Maar wel voor ons. We jagen zegen en vrede het land uit. Moge God het verhoeden.

JvB

14 Reactie(s)

 
 
Wat we niet moeten vergeten dat er vroeger juist dieren gehouden werden voor nut (melk, pels en vlees). Daar hadden ze in de tweede wereldoorlog nog een geluk bij. Als klein manneke weet ik niet beter of bij opa en oma lag met grote regelmaat een uitgekleed konijn op het keukenaanrecht. Van een poelier of halal slachten had mijn opa vast nog nooit gehoord, verdoving was niet nodig en er was geen politiek die zich daar druk over maakte. Verdoving dient de mens. Het 'kosher'slachten is gewoon de beste methode van slachten. Dat is ook wetenschappelij k bewezen. Men is gaan verdoven (immobilieren) om industriële vleesverwerking mogelijk te maken. Het probleem is niet de slacht, maar de vlees overconsumptie, t.g.v. lage prijzen en bio industrie. Met het verbieden van de rituele slacht legt de kamer meerderheid haar wil op aan een kleine, gelovige minderheid. M.i. een onnodige symboolwetgevin g en een belediging aan het adres van God!
Beste Ron,

Dank voor je sterke en verhelderende, beter gezegd onthullende reactie

ShalomJvb
 
 
Als we kijken naar landen waar de koshere slacht reeds is verboden staat ons niet veel goeds te wachten. Noorwegen en Zweden hebben veel problemen met de islam. Ijsland met de ice save affaire. Nieuw Zeeland met veel aardbevingen. In Zwitserland is de "geert Wilders van Zwitserland" bekeerd tot de islam!! Dit zijn een aantal landen er zijn er vast wel meer te vinden.
Dank je, Angela

Zie mijn commentaar bij de reactie op de mail van Lou Sandifort.

Shalom

Jvb

 
 
Shalom Jan en alle brs en zrs.
Wat nu staat te gebeuren in Nederland,is voorzegd door DE RUACH HA KODESJ.
JHWH isbezig met een RECHTSGEDING over ons land ,volk,regeerder s en Koningshuis en Geestelijke leiders. VANWEGE ZIJN OOGAPPEL ISRAEL.

Helaas lijkt het erop dat ons volk en zijn leiders blind en doof zijn.

Dank JAN voor al je oproepen en op de bres staan.
We denken aan elkaar.


Allen die dit lezen hartelijk Shalom en sta op de muren en Om SIONS WIL NIET ZWIJGEN>

Shalom Lou.

Dag Lou,

Met een verdrietig hart en een opwellende traan in mijn oog zeg ik: AMEN op je reactie.

ShalomJvb
 
 
Partij van de Dieren en Dierenmishandel ing
ב וְעַתָּה יוֹסִפוּ לַחֲטֹא, וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם מַסֵּכָה מִכַּסְפָּם כִּתְבוּנָם עֲצַבִּים, מַעֲשֵׂה חָרָשִׁים, כֻּלֹּה; לָהֶם, הֵם אֹמְרִים, זֹבְחֵי אָדָם, עֲגָלִים יִשָּׁקוּן.

2 En nu zondigen zij meer en meer en hebben beelden uit hun zilver gegoten, zelfs afgoden, allemaal het werk van de ambachtslieden, van hen zeggen zij: 'Zij die mensen slachten, kussen hun kalveren' Hoshea 13:2.

In het begin van de twintigste eeuw bracht rabbijn Moshe Mordechai Epstein, het hoofd van de 'Slobodka' Jesjiewa, een bezoek aan Berlijn. Hij zag daar dat een vrouw haar hond aan het zoenen was.
Hierop zei de rabbijn: " in een plaats waar men hun dieren zoent daar zullen zij mensen afslachten". Zoals ons allen bekend is dit niet lang daarna gebeurd.

http://joodsmetneshomme.blogspot.com/2011/06/party-van-de-dieren-en.html
Beste Micha,Als dit waar is, dan ziet het erg slecht uit.

Als we ons bekommeren om niet bewezen extra lijden bij het ritueel slachten uit het Joodse geloof (dus koeien kussen) en intussen

ongeboren kinderen doden, dan zijn we al een eind op weg.

Als we denken aan de bekende stelling van de apostel Paulus: “Eerst de Jood en ook de Griek” dan zijn we aardig op weg naar het einde.

Als we denken aan de uitspraak van vroegere en hedendaagse antisemieten: “Eerst zaterdag en dan zondag” moeten de kerken oppassen;

vooral met onze betrekkingen en relatie met Israël en het joodse volk.

“Bidt Jeruzalem de vrede toe; mogen wie u liefhebben rust genieten” (Psalm 122:6) Een opdracht (bidt voor Jeruzalem en ook Israël)

met een zegenwens, een belofte (rust).

ShalomJvb


 
 
Dag Jan,

Zou het ook niet zo kunnen zijn, dat dit door God gebruikt wordt om weer een deel van Zijn volk terug naar Israël te brengen?

Sietse


Dank Sietse

Ik denk dat er een stuk waarheid schuilt in je reactie.

Door middel van de profeet Jeremia zegt de HERE, de God van Israël:

“Zie, IK onbied veel vissers. Luidt het woord van de HERE, die hen zullen opvissen en

daarna zal IK veel jagers ontbieden, die hen zullen opjagen” Ieremis 16:16.

Het fit dat Joodse mensen het leven moeilijk wordt gemaakt on Frankrijk, Nederland en andere

Europese landen, staat voor die ‘jagers’.

Voor onze Joodse medeburgers uiteindelijk fijn dat ze naar het land dat hen van Godswege is gegeven.

Van ons een ernstige fout die ons duur te staan zal komen.

ShalomJvb
 
 
'Kosher slachten is niet dieronvriendeli jk'


Als dieren volgens de joodse traditie onverdoofd worden geslacht, gebeurt dat niet dieronvriendeli jk. Dat betogen het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom en het College van Rabbijnen. "Met een scherp mes worden in één keer de luchtpijp en de bloedvaten doorgesneden. De bloeddruk valt hierdoor weg en de hersenfunctie valt uit. Het dier is dusdanig buiten westen dat hij het slachtproces niet bewust meemaakt," zegt een woordvoerder.
 
 
Beste Jan,
Elsevier,nr.24,afgelopen week gelezen. Artikel -Dierenvrienden in de vastgoed- betr. Marianne Thieme en haar echtgenoot,Jaap Korteweg. Hun plannen om te gaan bouwen in de natuur. Bouw plusminus voorjaar 2012, als ze 'wind mee hebben'. Landbouwgrond zal teruggeschonken worden aan de natuur;dit betekent on-vruchtbaar maken van landbouwgrond. "Daar gaat het schone Brabantse land!" Niet bepaald kosher, mw. Thieme! Wéér een bevestiging dat men op 'vlees' niet kan bouwen en of vertrouwen. Shalom&Gby!
Dank voor je mail, Anneke.

We zien hier weer hoe onhelder en vaak oneerlijk de politiek is.

Allereerst geldt voor velen het partijbelang en daarin hun eigen belang.

Als het uitkomt dan wordt de natuur verdedigd, soms de dieren en heel soms het ongeboren kind.

En nog zeldzamer wordt de reachtvaardige zaak van Israël verdedigd.

Belangrijk crireriuim is politieke correctheid.

Ik heb een ‘christelijk betrokken’ dagblad een verweten dat ze gewoon de internationale media, die meestal nogal

negatief tegenover Israël staan, critiekloos nawauwelen.

Je mail is weer een voorbeeld van bovenstaande.

De Bijbel leert ons wat waar en wat goed is.

Dat moet ons eerste criterium zijn voor onze eventuele stellingnames.

H.Gr. en shalomJvb
 
 
Helaas maar vandaag is het verbod op ritueel slachten er dan toch door gekomen. Ik voel een intens verdrietig en boos(!) Vaderhart. Ik hoor Hem vragen; waarom, waarom zou Ik Nederland nog zegenen?? Hij wil berouw van ons, omdat zoiets in ons land gebeurd. Er is (smeek)gebed nodig voor Nederland. En uiteraard ook voor de Joden in ons land die, weer, zoveel onrecht wordt aangedaan. Gods geduld raakt op, oordelen blijven niet lang meer uit. Wie aan Zijn oogappel komt, komt aan Hem.

Beste Jan van Barneveld, ik bid u Gods kracht toe om woorden van waarheid te blijven spreken te midden van steeds meer en krachtiger leugens. Dank u wel hiervoor, het is telkens een verademing om hier te lezen. Gods zegen!Martine,Eenzelfde diepe zucht komt ook uit mijn hart.

Laten we niet nalaten Israël krachtig te zegenen door onze sympathieke begrip en steun,

en door onze intense gebeden en ons spreken. (zie H13 van mijn ‘klassieke’ boek ‘ISRAEL ONZE OUDERE BROER” Hoofdstyuk 13 is:

ZEVEN REDENEN WAAROM CHRISTENEN DAGELIJKS VOOR ISRAEL BEHOREN TE BIDDEN

Hier blijkt ook weer dat Israël een ‘toetssteen voor ods zegen’ is. (Zie H 17 van “Israël onze oudere broer”. H17 is ISRAEL ALS

TOETSSTEEN VAN GODS ZEGEN. Ik geef heel wat historische voorbeelden van volken die gezegend werden omdat zijn goed waren voor de

Joden en volken die ten onder gingen vanwege hun wangedrag tegenover de Joden.

Let wel, God gaat ‘gewoon’ door met zijn volk. Zie het artikel over de terugkeer van Manasse.

God gaat ‘gewoon door’ met Zijn in de Bijbel voorzegde machtige daden.

ShalomJvb
 
 
Het is een zwarte dag voor Nederland, vrijwel alle partijen (muv CDA, CU en SGP, 1 (één) PVV-er en 3 PvdA-ers) jagen de Joden weg uit Nederland. Ik heb er geen woorden voor.

Waar is Wilders nu ineens? Waarom laat hij die sentimentele dierenfetisjist Graus zoveel speelruimte?

Geve de Heere dat de eerste kamer met meer overleg en meer bezonken handelt en dit wetsvoorstel als ongrondwettelij k 'afschiet'.
 
 
Dit is wat AJ Boeksteijn twitterde:

"Let op dit is nog maar het begin. Er komen meer inbreuken op de vrijheid van godsdienst. En dat in een land dat godsdienstvrijh eid uitvond"

Veelzeggend, wat mij betreft.Inderdaad Pieter,

Je vermoeden heeft zelfs nog bijbelse gronden, want Paulus zegt: “Eerst de Jood, en ook de Griek”.

Een leerzame les en tegelijk een ernstige waarschuwing uit een lang verleden luidt

“Eerst zaterdag en dan zondag”.

ShalomJvb
 
 
Politiek Den Haag; spec. mw. Thieme heeft toch d'r zin gekregen.
Op een toch duistere wijze, via omweggetjes wordt de vrijheid van godsdienst steeds verder ingekrompen. Er mag 'straks' geen Bijbel meer op ons nachtkastjes liggen.
Oh...lieve Vader, laat het niet zo ver komen. Grijp in en bevrijd deze wereld van de in en in duistere machten!!
 
 
Beste Jan,

Kent U de DVD: The Rape of Europe, van Davis Hathaway?

Is indrukwekkend, gaat over Europa.

Met vriendelijke groet, Ineke Boschloo (reis 2008)
 
 
Neen,is ook een antwoord van GOD,Jeremia 16 vers 16 heb ik van br. v. Barneveld geleerd,en de zegen en tegenwoordighei d van GOD s Geest heb ik ervaren tijdens onze Bijbelstudies over Israel,binnen onze Bijbelkring. Ja,waarlijk was Hij in ons midden tijdens onze onderricht en verdieping over het volk van Jakob,o.a. over de alija van de 12 stammen van Israel,die nog steeds gaande is. De weeen naar de eindtijd toe gaan gepaard met pijn,strijd en verdriet,des te groter zal de blijdschap zijn als JEZUS zich weder laat zien aan Zijn volk en aan Zijn kerk!!!
 
 
ik vind de joden gewoon volgens hun geloof moeten kunnen leven ook ritueel slachten vind ik dat gewoon moet kunnenmaar voor mensen die in de buurt wonen is het niet prettig omdat misschien stinkt als hun daar mee bezig zijn.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven