Home Artikelen Profetie De toekomst van Israël en de wereld

De toekomst van Israël en de wereld

Schilderij van Breughel 'Toren van Babel' Klik voor ware grootte
Schilderij van Breughel 'Toren van Babel'

De mens is nieuwsgierig naar de toekomst. Vooral in spannende tijden zoals deze beginjaren van de 21e eeuw. De profetie uit de Bijbel spreekt over de toekomst. God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en Hij doet ook wat Hij heeft gezegd. Bovendien heeft Hij het laten opschrijven door een groot aantal profeten. Er is echter een probleem. Bijbelse profetie is geen voorspellen.

Dat doen waarzegsters, astrologen in vrouwenbladen en andere griezelige occultisten.

Hun voorspellen is een soort noodlot. De Bijbel spot met die lieden: ‘Laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal’ (Jesaja 47:13), zegt de profeet Jesaja over de Babylonische astrologen. Al dat occulte gedoe komt uit afgoderij uit Babel van zo’n 3.000 jaar geleden.

Het is een gevaarlijk spelen met onbetrouwbare en leugenachtige demonen. Bijbelse profetie is heel anders. Twee belangrijke verschillen zijn:

  1. Als de Bijbel een oordeel over een land aankondigt zit daar automatisch de flexibiliteit van Gods genade in. Dat betekent dat als een land zich bekeert dat oordeel uitgesteld wordt of zelfs niet doorgaat. Oordelen zijn in de Bijbel eerder waarschuwingen: “Als jullie zo doorgaan, gaat het mis”.
  2. In de bijbelse profetie is er altijd ruimte voor het menselijk handelen. God zoekt mensen als medewerkers in Zijn plannen. Als Israël bijvoorbeeld gehoorzaam is aan Gods geboden dan komen de beloofde zegeningen sneller. Dat geldt ook voor ons.

Profetieën zijn tekens, richtingaanwijzers die aangeven waar we zijn in Gods plannen. Ze vertellen ons waar God mee bezig is hier op aarde. De meeste profetieën gaan over Israël en de toekomst van Israël. Profetieën over de andere volken en over de hele wereld houden meestal verband met Israël.

Onze tijd

We leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Zeer veel profetieën over de terugkeer van het Joodse volk naar het Beloofde Land zijn de afgelopen jaren letterlijk uitgekomen. Veel profetieën over het verwoeste land Palestina en het nu herstelde land Israël zijn ook letterlijk uitgekomen. De moderne geschiedenis van Israël loopt langs patronen die in de Bijbel zijn terug te vinden. (Zie mijn boek: ‘Met Israël op weg naar de eindtijd’). De ‘tijd van het herstel van Israël’ loop via een overgangsperiode uit op de vreselijke eindtijd. Dat is de tijd van de antichrist, de geniale wereldheerser met het getal 666 (zie Openbaring 13:16-18). Die eindtijd duurt 7 jaar en daarna zal Jezus terugkomen als Verlosser en als Koning van Israël. Dan pas zal er echt ‘vrede op aarde’ zijn. Eerst zal er nog heel wat gebeuren. Niet alleen met en rondom Israël. Ook met de hele wereld.

Israël

Het antisemitisme neemt onrustbarend toe. Israël is in een isolement terecht gekomen en wordt door iedereen veroordeeld en zelfs gehaat. Een wolk van leugens wordt door de media om Israël gelegd. Van alle narigheid die de Palestijnse terroristen hun eigen volk bezorgen krijgt Israël de schuld. Zelfs de tsunami werd Israël in de schoenen geschoven. Wat gaat er gebeuren? We noemen alleen een paar duidelijk herkenbare profetische gebeurtenissen.

  • Er komt nog een grote opleving van de terugkeer van de Joden naar Israël. Uit Rusland, Frankrijk, Duitsland en zelfs de V.S. De profeet zei: ‘Het woord van de HERE, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt (dat is de afgelopen eeuw gebeurd), luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er al toegebracht zijn’ (Jesaja 56:8).
  • Er zal een begin gemaakt worden met de herbouw van de Tempel op de heilige berg in Jeruzalem. Dat zal een enorme schok veroorzaken in de hele moslimwereld en vooral onder de Arabieren.
  • Daar komt oorlog van. ‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond. Ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem (Zacharia 12:2,3). De Arabische volken rond Israël zullen weer een oorlog beginnen tegen het joodse volk. Een oorlog om Jeruzalem. De islamitische massa’s worden nu al bedwelmd door Al Quds, de Arabische naam voor Jeruzalem. Ze zullen die oorlog weer verliezen en dan, lezen we verder bij Zacharia, zullen ‘alle volken van de aarde’, dus de V.N, er zich mee bemoeien.
  • Damascus wordt verwoest. De profeet Jeremia voorzegt gedetailleerd hoe de mensen in paniek Damascus ontvluchten (waarschijnlijk na een waarschuwing van Israël). Behalve de soldaten en dan wordt de stad voor vuur verwoest. (zie Jeremia 49:24-27 en Jesaja 17:1).
  • Rusland zal met een groot aantal bondgenoten een inval in Israël doen en op de ‘bergen van Israël’ te gronde gaan. (Lees Ezechiël 38 en Ezechiël 39).
  • Er zal een wereldheerser komen, we noemden hem al de antichrist. Deze machthebber zal op geniale wijze vrede weten te maken tussen de Arabieren en Israël. Hij zal een verdrag met Israël sluiten, waardoor er ongeveer 3,5 jaar vrede zal komen. De Bijbel spreekt dan ook diverse malen over een ‘valse vrede’ en een ‘bondgenootschap met de dood’. In die tijd zal de Tempel in Jeruzalem afgebouwd worden en die antichrist zal de Tempel binnengaan en zich tot godheid van de aarde uitroepen.

Er staat nog veel meer in het profetische Woord van de Bijbel.

Openbaring

De antichrist komt ook in het laatste bijbelboek Openbaring voor. Hij is de ‘ruiter op het witte paard’ uit Openbaring 6. We geven even schematisch weer hoe die laatste zeven jaren van de antichrist er zullen uitzien. Na een poosje vrede komen we vier ‘man made disasters’: Oorlogen, hongersnoden en epidemieën. Daarna, Openbaring 7, gaat God wonderlijk handelen met Israël en met de gelovigen in Jezus de Messias. Dan pas breken de oordelen van Gods toorn los. In de laatste 3,5 jaar van die ‘eindtijd’.

Zal een komeet de aarde treffen? Wie zal het zeggen…

Die rampen worden in Openbaring 8,9 en 16 beschreven. In de tussenliggende hoofdstukken lezen we over gebeurtenissen in Jeruzalem, in de hemel en details over het wereldrijk van de antichrist. Tragisch is de herhaalde klacht ‘En zij bekeerden zich niet om Hem (God) de eer te geven’ (Openbaring 9:20 en Openbaring 16:7). De Almachtige geeft liever geen oordelen. Hij wil dat de mensen zich bekeren en gered worden. Maar helaas!!

Aan het eind zal de haat tegen Israël, het volk van God zo groot zijn dat de hele wereld Israël wil vernietigen. Dan zal de Messias Zelf komen om Israël te verlossen. ‘Zijn voeten zullen in die tijd staan op de Olijfberg… en de HERE, mijn God zal komen en alle heiligen met Hem… en de HERE zal Koning worden over de hele aarde’ (Zacharia 14:4,5,9).  Dan breekt het Rijk van vrede en gerechtigheid aan.

Moge Hij spoedig komen.

10 Reactie(s)

 
 
Hoe graag hoor of lees ik dit, moet dit gebeuren,wannee r stop het terreur en haat tegen Israel.grtn en shalom ron
Beste Ron,

Dank voor je reactie.
Soms moet een kies getrokken worden, voordat je van de kiespijn afkomt.
Er komen benauwde tijden, leert Gods Woord ons.
Voor Israël is het nu al benauwd.
Je hebt gelijk...terreur!
Maar, zegt de Bijbel verder, "daaruit zal Israël gered worden".
Daar staat de eeuwige, de God van Israël garant voor.
Dikwijls gebruikt God mensen voor zijn doel.
Vrienden van Israël die hen steunen door hulp, sympathie en gebed.

Een hartelijk shalom.

Jan van Barneveld
 
 
Beste Broeder Jan .Hartelijk dank voor al je fijne boodschappen.
Ook van ons een rijk gezegend Pesach ,de opstandingsdag van onze Messias en Heiland JESJOUA.
Laten we op de bres blijven staan voor Israel onze oudste broeder en voor elkaar.
Nogmaals hartelijk dank en shalom voor allen die dit lezen .bidt en waakt blijf HEM verwachten.

Lou Sandifort.
 
 
had ik maar net zo vee; geloof als u. maar ik ben bang dat het een samenloop van omstandigheden voor een god gevoel hebben gezorgd en dat de wereld zich er van is aan het los maken. hoe jammer het ook is. de LHC in genevre heeft uitsluitsel gegeven over het ontstaan van dit universum en heeft bewijs geleverd voor het bestaan van miljarden universum's. ons bestaan in toeval en helaas nutteloos.
Beste Robert,

Niet zo pessimistisch, beste vriend!

Inderdaad maken wij, mensen, er zelf een puinhoop van.
God heeft de mensen goede wetten en regels gegeven, maar, zoals je zegt, 'de wereld is er zich van aan het losmaken'.
Als het dan een troep wordt, geven ze God er ook nog de schuld van.
Maar god heeft ook daarvoor een oplossing, in twee etappes.
De eerste etappe gebeurde 2000 jaar geleden. Toen Jezus in Zijn grote liefde het zondeprobleem oploste door Zijn dood aan het kruis en zijn opstanding. Zo kan een mens verlost worden van zijn schuld, van zijn zonde en van zijn ziektes en gebondenheden. De tweede fase komt als HIJ terugkomt als Koning en Redder. Dan komt er pas echt vrede op aarde. Maar ook nu werken we voor vrede, voor recht en gerechtigheid. Moeilijk, maar nodig.
Overigens, Robert, de wetenschap bewijst niets.
Ze hebben alleen theoriën over van alles.
In de loop van de eeuwen, zelfs van de decennia, worden al die theoriën achterhaald en komen er nieuwe.
Alleen het Woord van God blijft tot in de eeuwigheid.

Met een hartelijk shalom, beste Robert.

Jvb
 
 
Die eindtijd duurt 7 jaar en daarna zal Jezus terugkomen als Verlosser en als Koning van Israël. Dan pas zal er echt ‘vrede op aarde’ zijn

Hieboven heb ik een stukje gekopieerd over wat u geschreven hebt, wat ik mij afvraag is of Jezus pas zal terugkomen na die 7 jaar of niet daar tussen in die 3.5 jaar. Ik denk namelijk dat in de laatste 3 jaar de wereld misschien wel helemaal zal vergaan en dat wij dan al gered zijn en Jezus al op aarde is om de strijd met de antichrist en de duivel aan te gaan. Hoe denkt u hierover?

Gods zegen

Robbie
Dag Robbie,Bedankt voor je stuk dat ik met belangstelling gelezen heb....hoe kan het ook anders.

Je vraag gaat over die laatste vreselijke jaren voordat de Here jezus, de Messias, terugkomt.

De jaren van de eindtijdramen die in Openbaring beschreven worden.

De jaren van de ‘hoer’, zo wordt de wereldreligie van de eindtijd genoemd, uit Openbaring 17.

Die hoer, die Joden en bijbelgetrouwe Christenen vervolgt.

De jaren van de zogenaamde bazuingerichten en schaalgerichten in Openbaring.

Je vraag is: Is er in die tijd nog een komst van de Here Jezus om bijvoorbeeld de Gemeente op te halen.

Er zijn wel vier visies over die vraag.

1. Voordat die laatste zeven jaren van de antichrist aanbreken komt de Heer voor zijn gemeente (het Zoeklicht)

2. Halverwege die zeven jaren, nadat de antichrist in Jeruzalem de Tempel binnengaat om zich daar als een godheid te laten vereren.

3. Er is maar één komst, namelijk die aan het einde van die vreselijke 7 jaar. Dan gaan we “de Heer tegemoet in de lucht”. Veel messiaanse Joden zijn deze visie toegedaan.

4. Ergens in de tweede helft van die 7 jaar, iets dat jij ook suggereert.

Ik geef je geen antwoord. Omdat ik het niet heb en omdat je daar zelf maar naar moet speuren in de Bijbel.

Misschien is het antwoord er nog niet.

Vaak worden details over profetische gebeurtenissen pas vlak voordat ze aanbreken geopenbaard.

Misschien is het tijdstip van de “Opname van de Gemeente” ook nog zo’n profetisch geheim.

Maar zorg wel dat je er klaar voor bent. De Heer zegt: “Bereidt de weg van de HERE”.

ShalomJvb
 
 
Persoonlijk ben ik zeer geïnteresseerd in de eindtijd.
En alles wat er zich in Israël afspeelt.
Er moet nog veel gebeuren voor de Here Jezus terug komt.
een enorme Exodus van over de gehele wereld naar Israël, start van de herbouw v.d tempel in Jeruzalem, en dan ook nog de twee profeten die in Jeruzalem zullen profeteren.
Dus alles wat nu nog door Terry Jones beweerd wordt is één grote leugen,
Het doet geen goed aan het evangelie.
Jezus Christus heeft ons verteld Zijn liefde uit-te-dragen en mensen met Hem in contact te brengen. Natuurlijk zijn er situaties die beangstigend zijn, maar in Jezus ben je een vrij mens. En zie je de toekomst met hart's verlangen tegemoet.
n.k.Beste N.K.

Dank voor je reactie.

We moeten niet alleen geïnteresseerd zijn, maar vooral ook waakzaam.

“Waakt dan, want jullie weten niet op welke dag uw Heer komt” (Mat.24:42)

“Daarom moeten ook jullie bereid zijn, want op een uur dat je het noet verwacht komt de Mensenzoon” (Mat.24:44).

We moeten er klaar voor zijn.

“Ieder die deze hoop op Hem heeft reinigt zich, zoals HIJ rein is” (1 Joh.3:2)Inderdaad, er moet, behalve persoonlijk, ook nog veel gebeuren.

Dit gebeuren, je noemt bijvoorbeeld de herbouw van de Tempel, de terugkeer van Manasse en Efraïm, gaat niet zonder ons.

Vervulling van Gods beloften en profetieën, ook betreffende Israël, gaat niet zonder gebed.

Ook de snelheid ervan wordt o.a. bepaald door de gebeden van Gods kinderen. Let maar eens op:

“Zo zegt de Here HERE: Ook dit zal IK Mij door het huis van Israël laten afsmeken om hun te doen: IK zal hen zo talrijk aan mensen

maken als een kudde schapen....” (Eze.36:37). Dus gebeden (afsmeken) moet er worden.

Bijvoorbeeld de terugkeer van de stam van Manasse wordt om politieke redenen op een of andere manier tegengehouden.

We bidden of de HERE die struikelblokken voor Manasse wil wegnemen.

Twee islamitische (on)heiligdomme n staan de herbouw van de Tempel op de Heilige Berg in Jeruzalem in de weg.

We bidden of de HERE, de God van Israël de herbouw van Zijn Huis zal mogelijk maken.Wat de acties van ds. Terry Jones betreft, kan ik het wel met je eens zijn.ShalomJvb
 
 
de heer van barneveld is de beste beibel leraar die ik ooit gekent heb vooral als het over israel gaat gods zegen jan groetjes marijBeste Marij,Nou, nou, dat is teveel, en veel teveel eer hoor.

Ik ken heel wat bijbelleraren, waar ik niet aan kan tippen.

Denk aan Derek Prince, aan Jan Zijlstra, aan Peter Steffens om er een paar te noemen.

In elk geval, beste Marij, lees elke dag een stuk uit de Bijbel dan word je ook bijbelleraar!

Met een hartelijk shalomJvb
 
 
Geachte meneer van Barneveld,

Mijn compliment over uw visie van de eindtijd, toch heb ik nog een vraag weet u nog hoe het ook weer zat met de opname, het is een discussie punt voor veel mesen, maar ik ben benieuwd hoe uw kijk daar op is. Is dit nu voor of na of tijdens de periode van de antichrist.

Met vriendelijke groeten,
Piet Glashorst
Beste Piet,

Dank voor je vriendelijke complimenten.
We proberen zoveel mogelijk onder leiding van Gods Geest de weg van de
HERE te zoeken en door te geven.
Over de opnamen van de Gemeente beginnen we geen discussie op onze site.
Ook niet over andere onderwerpen, zoals de Sabbat, de doop enz. We
zijn geen discussie site, maar een site voor Israël.

Over de opname van de Gemeente wil ik wel een korte opmerking kwijt.
Er zijn vier of vijf meningen over het tijdstip.
Jij noemde er al drie.
Wat denk ik?
De profeet Daniël begreep weinig van sommige eindtijdprofeti eën die hij kreeg
Hij vroeg opheldering aan de engel die hem die profetieën bracht.
De engel zei hem dat die zaken pas aan het einde van de tijden zouden
worden geopenbaard.
Zo denk ik dat het tijdstip van de zogenaamde opname van de Gemeente
een van die zaken is die nog geopenbaard zullen worden. Er zijn vier
of vijf meningen over en dat betekent voor mij dat het echt nog niet
duidelijk is.

Laten we wel zorgen dat we klaar zijn om de heer te ontmoeten.
Bereidt de weg van de Heer, predikte Johannes de Doper in 'zijn eindtijd'.

Shalom

jvb
 
 
hoe komt u er bij dat de wederkomst 7 jaar duurt???
u zegt dat voorspellen duivels is / afgoderij??
maar wat is dit dan???

in de bijbel staat: van die tijd en die ure weet niemand

u dus ook niet! hoe kunt u nouw weten hoe lang het duurt?
en hoe precies??
dat kan niet.

de Bijbel gebruikt figuurlijke en letterlijke betekenisse

gr.

Beste NN,
Gewoonlijk wordt niet gereageerd op anonieme brieven, mails of reacties.
Toch ga ik even in op je bericht.
1. Ik heb nooit en nergens beweerd dat "de wederkomst 7 jaar duurt".
Wat wel zeven jaar duurt is de tijd van de antichrist, van het Beest
dat aan de uiteindelijke wederkomst van de Here Jezus vooraf gaat.
2. Ik heb onderscheid gemaakt tussen het occulte voorspellen, dat van
de boze is en het Bijbelse profetische Woord, dat een voorzeggen van
God is. Een verschil wil ik noemen.Voorspellen is bijna onafwendbaar
zeggen wat een mane zal ontkomen. Het 'staat in de sterren'. In
Bijbelse oordeelsprofeti eën is er een uitkomst. Daarin is nog de
flexibiliteit van Gods genade die een oordeel afwendt, zoals HIJ deed
bij Nineveh, waarvan de profeet Jona riep: "Nog 40 dagen en dan zal
Nineveh worden verwoest". wat niet gebeurde want de mensen bekeerde
zich massaal. Inclusief het leiderschap.Moge God ons land ook die
genade nog geven.

Ik denk dat je iets beter moet lezen, beste NN.
shalom
jvb
 
 
Shalom Jan, Wat een goede studie over de profetieën. Mijn (biologische moeder) schreef als Jehova's getuige, dat Jezus niet meer terug komt op aarde. Daarom vind ik het fijn dat u Zacharia 14: 4,5 en 9 hebt genoemd, zodat ik haar een brief terug kan schrijven met de mededeling dat Jezus wel degelijk terug komt op de olijf berg en dat de berg dan in 2 stukken zal splijten enz enz. Vraag me af, of Jehova's getuigen dezelfde bijbel hebben als wij (nbg Het Boek, de herziene staten vert.) Lijkt mij, dat er dus meerdere bijbels zijn, die niet de ware bijbel zijn. De eerste 5 boeken van het O.T. zijn de Thora. Die is identiek aan onze bijbel. Daar vertrouw ik 100% op. Maar die bijbel van de Jehova's is dat dan een valse leer?
Dag Joke,
Mijn dank voor je prettige reactie.
Een probleem is dat elke vertaling van de Tenach (het OT) en van het zogenaamde Nieuwe Testament niet helemaal overeenstemt met het origineel. Het zgn. NT is wel helemaal gebaseerd op het OT. Op de "wet en de profeten". Let maar eens op hoe vaak het OT geciteerd wordt in de Evangeliën en door Paulus. De oude Statenvertaling , voor ons moeilijk leesbaar, dat oude Nederlands, is met behulp van rabbijnen zoals zij het noemden "getrouwelijk overgezet". De HSV, die jij noemt, is de Statenvertaling in leesbaar en goed Nederlands. Om de "ware Bijbel" te lezen moet je dus Grieks en Hebreeuws kennen. Maar bijvoorbeeld de gewone NBG 1951 vertaling is goed en betrouwbaar vertaald voor het overgrote deel.

De Jehova's getuigen hebben een eigen vertaling die op veel plaatsen aangepast is aan hun leerstellingen en aanzienlijk afwijkt van bv. de HSV en de NBG vertalingen. "Valse leer" is een moeilijk begrip. voor Baptisten hebben mensen die de doop van zuigelingen aanhangen ene gevaarlijke onjuiste leer. Voor Pinstergelovige n hebben andere kerken geen juiste visie op Persoon en werk van de Heilige Geest. Voor Zevendedagsadve ntisten moeten we allemaal geen zondag maar zaterdag als Sabbath vieren. Zo blijven we elkaar verketteren. Alleen als we zien en erkennen het machtige en unieke werk van de Here Jezus aan het kruis, in Zijn opstanding en wederkomst geloven en Hem erkennen als Heer, dat zitten we aardig goed.

shalom

jvb

 
 
Ik ken een voorganger, die beweert, dat Israël geen enkele bijzondere plaats meer inneemt, nu niet en straks niet. Hij gebruikt teksten als: Er is geen onderscheid meer tussen Jood en Griek.
Hoe kan ik hem laten zien, dat Israël wel degelijk Gods Volk is en blijft en voor Hem belangrijk is en blijft? Hij koppelt volgens mij het Oude Testament van het nieuwe af. Hij zegt dat alle beloftes nu via Golgotha gaan. Natuurlijk zal dat zo zijn. Maar "gans Israël" is of zijn bij hem alleen de Joden, die Jezus nu als Verlosser aannemen.
Hoe denkt U daarover?
Ik denk dat God Zijn Volk weer als Zijn Volk weer zal doen herleven.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Gerelateerde Artikelen

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven