Home Actueel Israël Laatste Waarschuwingen

Laatste Waarschuwingen

... Toen kwam er een golfje lucht-terroristen, die via de Ben Gurion luchthaven pro-Palestjnse rellen in Israël wilden veroorzaken. Ook zij moesten met schaamrood op hun kaken afdruipen... Op de foto Israëlische jeugd met de Israëlische vlag zegt de demonstranten te vertrekken en de geschiedenis te bestuderen. Klik voor ware grootte
... Toen kwam er een golfje lucht-terroristen, die via de Ben Gurion luchthaven pro-Palestjnse rellen in Israël wilden veroorzaken. Ook zij moesten met schaamrood op hun kaken afdruipen... Op de foto Israëlische jeugd met de Israëlische vlag zegt de demonstranten te vertrekken en de geschiedenis te bestuderen.

Het is angstig spannend in de wereld. Ook voor ons land.

De aanvallen op Israël komen als de golven van een stormvloed over Israël heen. De “vredesvloot” met fel hatende anti-Israël activisten is gelukkig roemloos gestrand.
Toen kwam er een golfje lucht-terroristen, die via de Ben Gurion luchthaven pro-Palestjnse rellen in Israël wilden veroorzaken. Ook zij moesten met schaamrood op hun kaken afdruipen. Naar huis om daar nieuwe manieren te verzinnen om hun irrationele, boosaardige haat tegen Israël in nieuwe acties en leugens te kunnen omzetten.
Hoe deze lieden aan het geld voor hun acties komen is mij een raadsel. Het is geen raadsel maar een tragisch feit dat er toorn van de Eeuwige, de God van Israël, op hen en hun financiers zal neerdalen.

We beleven nu een versnelling en een toename van wereldwijde anti-Israël acties. Vanaf de stichting van de staat Israël is dat proces aan de gang. Oorlogen, intifada’s, leugen- en haatcampagnes, economische boycot, terreur die zo vol van haat was en is dat eigen vrouwen en kinderen eraan opgeofferd werden, een hele palestijnse generatie die opgevoed wordt in een sfeer van haat en nog veel meer van die duivelse boosheden. Deze zaken naderen nu een climax. De wereld doet hard mee. Allereerst doordat de VS en de EU Hamas en de Palestijnse Autoriteit, en dus hun orlog tegen Israël voor het grootste deel financiert. Wie betaalt is (mede)verantwoordelijk en zal ook de rekening van Gods oordelen moeten meebetalen. “De oordelen van God gaan over de hele aarde” - Psalm 105:7.

De versnelling van anti-Israël acties gaat door. Durban III komt eraan. De verenigde naties van de wereld maken zich weer op om nieuwe leugens over Israël de wereld in te jagen en zo de oordelen van God over zich te halen. De Algemene Vergadering van de VN zal, als het tot een stemming komt, met een overweldigende meerderheid voor de ‘Palestijnse staat’ stemmen. Deze ‘Filistijnen in Gods land’ worden dan nog veel meer dan een druppel in de emmer vol van Gods toorn die momenteel al bijna overloopt.
Kerken doen met een uitgestreken gezicht mee aan het besmeuren van Gods volk. De Wereldraad van Kerken noemt de staat Israël een zonde. Ik vrees dat de Almachtige, de God van Israël, nu hun eigen zonden op hun eigen hoofd zal laten neerkomen. Onherroepelijk zal de WCC met de kerken die daarbij horen eindigen in de komende wereldkerk van de antichrist.

De Bijbel zegt van al die anti-zionisten: “Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten (=anti-zionisten); zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort voordat men het uittrekt” - Psalm 129:5,6. Al die kerken en groepen die op Israël rammen en de leugens van de Palestijnen en de meestal links georiënteerde media van de wereld kritiekloos nawauwelen lopen leeg, zijn al verdord.

Het uittrekken komt binnenkort.

Momenteel zien we waarschuwende oordelen van de HERE God toenemen in aantal en in hevigheid. De financiële crisis treft de afgod van het Westen, de Mammon. De verwarring en opstanden in de landen rond Israël treft de afgod van de Islam, Allah. Dit zijn laatste waarschuwingen van God. In het rijk van de geestelijke wereldmachten, de demonische machten achter bijvoorbeeld het Westen en de islamitische landen (immers Psalm 96:5 zegt “alle goden van de volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt”), in dat geestelijk rijk is het erg onrustig.
Want de ‘wereldbeheersers van deze duisternis” (Zie Efeziërs 6:12) weten dat de God van Israël haast heeft met de afwikkeling van zijn grootse herstelplan voor zijn volk Israël. Deze haast van de Almachtige (“IK, de HERE, zal het te zijner tijd met haast volvoeren” zegt de profeet Jesaja in dit verband) zullen we zien in de snelle terugkeer van Manasse uit NO India en van Dan uit Ethiopië. We zien hoe God zijn volk helpt door zoveel gas en olie te geven zodat ze binnenkort onafhankelijk van het buitenland worden voor hun energievoorziening. We zullen het zien aan een stuk geestelijk herstel van Israël en aan de bevrijding van Judea en Samaria.
Ik hoop de herbouw van de Tempel in Jeruzalem nog te mogen meemaken ... het gaat allemaal razend snel.

Het is een groot wonder dat ons landje tot nu toe gespaard is voor Gods waarschuwende oordelen die over de hele wereld gaan. We verdienen het niet. We worden nu elke dag weer gewaarschuwd.

Wat kunnen we doen?

 • Bidt dat onze regering een hartelijk en positief signaal naar Israël doet uitgaan. Stuur de PVV, de VVD en het CDA een mailtje met het verzoek duidelijk te maken dat Nederland achter Israël staat.
 • Bidstonden en persoonlijk gebed staan (naast de gebruikelijke voorbedes) in het teken van “Bidt Jeruzalem vrede toe”, dus gebed voor Israël. Maar er moet ook een stuk diepe verootmoediging voor de HERE komen, want we verdienen het niet.
 • Gemeentes en kerken zullen zich steeds meer moeten concentreren op Gods belangrijke prioriteiten voor deze bijna-eindtijd:
  • Verkondiging van het Evangelie, zodat de mensen weten dat er in die tijd van grote nood en angst redding is voor ‘al wie de Naam van de Here aanroept’ (Handelingen 2:21, Joël 2:32 en Romeinen 10:13). Want geroepen, geschreeuwd zal er worden, maar men moet weten tot Wie! Want ‘Vrees en angst over de dingen die komen zullen’ (Lucas 21:26) zal over de wereld komen.
  • De prediking van Johannes de Doper is nu, vlak voor de terugkeer van de Heer, weer heel actueel. “Bereidt de weg van de Here” (Lucas 3:4). Want ”het Koninkrijk van God is dichtbij gekomen” (Matteüs 3:2, Matteüs 4:17, Marcus 1:15 en Lucas 4:43). Bereidt de weg van de Heer in uw eigen leven, voor uw gemeente en voor Israël.
  • Steun aan en voorbede voor Israël brengen dat Koninkrijk dichterbij en nog een zegen voor ons.
  • Geen priorteit heeft het maken van allerlei scenario’s over wie de antichrist is die snel gaat komen, over eventuele oorlogen die losbreken, over de aard van het rijk van de antichrist. We moeten wel het profetische woord kennen, maar de urgentie wordt nu bepaald door de laatste waarschuwingen van de Heer.

Beste bezoekers van onze site, de tijd is kort. God is bereid uitstel te geven. Dat doet Hij al zoveel jaren. Denk aan Nineveh uit de tijd van Jona, de profeet. Maar dit zijn de laatste waarschuwingen. Er is nog ruimte tussen het uitvoeren van Gods besluit over eindtijdoordelen en de uitvoering van dat besluit.

Jan van Barneveld

13 Reactie(s)

 
 
Enkele jaren geleden hadden we in Utrecht, in de Domkerk, s avonds een avond van boete en verootmoediging voor alle christenen in Nederland, waarbij wij, ook namens ons voorgeslacht, schuld beleden hebben over de manier, waarop de kerken in de afgelopen eeuwen zijn omgegaan met Israël, Gods oogappel en met het volk van de Messias.
Natuurlijk kwamen bij lange na niet alle Nederlandse christenen!
Toch... de Domkerk liep vol.
Opvallend veel oude mensen en invaliden, vaak met het o.v. gekomen van verre plaatsen, zaten daar in de kerk... in tegenwoordighei d van alle Joodse rabbijnen.
Er klonk geen muziek.... uiterste ernst en soberheid heerste er.

Maar: er werd geschiedenis geschreven... er werd een door bloed en verraad gekenmerkte geschiedenis tot voor de troon van de Allerhoogste gebracht... en er werd schuld beleden en om verzoening gebeden.

Nu maakt men weer nieuwe schuld... en nieuw oordeel.Inderdaad, Gielah, dat was een diep ontroerende bijeenkomst.

Herman Goudswaard, Cees Sybrandi hoorden bij de organisatoren.

Vele jaren eerder hebben Otto de Bruijne, prof. Bob Goudswaard (en ook ik) in de Geertekerk in Utrecht ook een aantal “Inkeer en Omkeer”bijeenko msten georganiseerd. Ook dat heeft diepe indruk gemaakt. Uitstel voor ons land??

Ik hoop dat er nu leiders zijn die een dergelijke bijeenkomst, voor alle Christenen, gaan organiseren.

Want het water staat ons weer tot aan de lippen.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan,

Bedankt voor je up-date. Ik had je de laatste tijd al gemist gezien de vele ontwikkelingen die weer spelen in de wereld. Bedankt voor je waarschuwingen en bemoedigingen. Het is weer een (her)nieuwe stimulans om tot de God van Israël en deze wereld te bidden, want vanuit Sion zal Zijn heil komen. Gods zegen en bescherming aan je toegebeden.
 
 
Al is de leugen nog zo snel,
de Waarheid achterhaald hem wel!

Heel bewust het woord -waarheid- met de hoofdletter geschreven.

Yhwh's waarheid is kranig en sterk. De satanische demonen hebben stap voor stap niets meer te zeggen. Deze 'stappen' gaan met het uur vlotter en vlotter. Voor de mens het allemaal letterlijk beseft is de planeet gezuiverd, dankzij de stevig zwabber van onze Vader - Halleluyah!!
 
 
Beste heer van Barneveld,

Hartelijk dank voor het verhelderende stuk! Ik wens u Gods zegen toe en hoop dat Hij u nog meer mag inspireren!

Vriendelijk groet,

Henk.
 
 
Niet direct met dit artikel te maken, maar wel iets wat u vaak opgenoemd heeft in seminars en artikelen, Psalm 147:2, De Here bouwt Jerusalem, in het engels vind ik hem ook mooi: The LORD builds up Jerusalem

Nu lees ik met blijdschap net op nu.nl
http://www.nu.nl/buitenland/2587133/bouw-1600-huizen-oost-jeruzalem-goedgekeurd.html

En in het artikel staat: "Hij zei dat de minister naar verwachting ''binnen enkele dagen'' zal instemmen met de bouw van nog eens 2700 huizen in andere delen van Oost-Jeruzalem"

Hallelujah! Laten ze snel meer huizen neer zetten en zich niet zo door de wereld laten beinvloeden maar Gods plan volgen!

Want dat Yeshua snel mag terugkeren!
Beste Ken, shalom!

Inderdaad, als de HERE bouwt, dan houdt niemand dat tegen.

De VS is diep bezorgd en de EU zeer diep teleurgesteld over de 930 huizen die Israël in Har Homa (deze heuvel ligt tussen Bethlehem en Jeruzalem) gaat bouwen. Is wel nodig ivm het grote tekort aan goede woonruimte vooral voor jonge gezinnen.

De wereld verzint heel wat om Gods plannen te dwarsbomen. Jammer voor die wereld, voor de VS en de EU. Erg jammer dat wij in die EU zitten.

Laten we bidden dat onze regering eindelijk met een vriendelijk, begripsvol gebaar komt naar Israël. Laten die lieden eens ophouden met al die kinderachtige plaagstootjes naar Israël. Gewoon laten doorschemeren dat wij als Nederland grote vraagtekens hebben bij het beleid van Catherine Ashton en best begrijpen dat Israël bouwt in de eigen hoofdstad. Echt iets voor de PVV!

Dank voor je reactie.

Shalom

Jvb
 
 
http://brabosh.com/2011/08/12/pqpct-cjc/

Een van de vele varianten die de vijanden van Israel bedenken.
Het blijft gissen wat de wereld en Israel te wachten staat. Wat een geruststellende gedachte dat God het begin en het einde is en dat Hij Zijn oogappel Israel nooit zal verlaten. Hij zal regeren vanuit Sion en dat kan niemand stoppen. Wat een prachtige zekerheid!Inderdaad, Bram, die zekerheid is een bemoediging en een troost.

Maar de weg naar die zekerheid is voor Israël een zware weg.

Daarom horen wij Israël te steunen, te bemoedigen en zo nodig te troosten onderweg naar Gods doel met Zijn volk.

Shabbat ShalomJvb
 
 
beste Jan,

bedankt voor dit bericht.
ik ben blij dat je weer wat hebt kunnen schrijven, en zo een stukje de weg baant: Baruch haba be Sjem Adonai!

hartelijk shalom!
 
 
Ik las ook op goo.gl/fb/Nj5s7 dat Jeruzalem een plaats gestegen is in de ranglijst van meest belangrijke islamitische steden ... en in Iran duiken steeds meer berichten - ook video's - op over Khamenei als zou hij degene zijn die in de koran wordt aangeduid als de wegbereider voor de mahdi.Onze dank, Ed, voor je interessante nieuwtjes.

Volgens mij is Jeruzalem de derde heilige plaats voor de Islam omdat volgens de traditie Mohammed daar naar de hemel is gegaan en de Koran heeft ontvangen. Ik kan me niet voorstellen dat Jeruzalem Medina van de tweede plaats heeft verdrongen. Een andere kwestie is dat volgens de islamitische eschatologie Jeruzalem (al-Quds) de hoofdstad van de Mahdi en zijn kalifaat moet worden. Wat Khameni betreft, is het interessant dat Ahmadinejad blijkbaar een concurrent heeft gekregen als voorloper van de Mahdi.

Serieus is het feit dat hier weer blijkt dat de oorlog tegen Israël, de strijd om Jeruzalem en de haat tegen het Joodse volk in wezen een godsdienstoorlo g is. Een strijd om het komende Koninkrijk. Het messiaanse rijk van de grote Zoon van David, de Messias die Joden en Christenen verwachten en de anti-messias, die bezig is zijn rijk te vestigen en daarbij Israël op zijn weg vindt en dus eerst moet vernietigen. We leven in interessante en dus ook angstige tijden. Daarom is gebed (om de Vrede van Jeruzalem) zo belangrijk in deze tijd.

Shalom

Jvb


 
 
Shalom Jan.
Ben even een poos bezig geweest met ziekenhuizen en onderzoeken enzo,nu weer afwachten wat daaruit komt.
Maar nu je stuk ,heel goed en waar Jan.
Op andere sites bemerk ik een enorme contaversie wat betreft op de bres staan voor Israel.
Wel zijn velen het er over eens dat we gauw worden opgenomen(de opname zo gezegd).
Over medelijden en strijden met het Joodse volk (Israel) nee hoor).
Dat is voor het onbekeerde Israel.
Dat doet mij verdriet en ik denk YESHUA ook.
Daarom beste Jan blijf alsteblieft doorgaan met oproepen.
DE EEUWIGE ZAL JOU EN JE GEZIN ZEGENEN EN STEUNEN in dit alles (en onze gebeden ook)/

Nogmaals wij staan achter je boodschap .HIJ ZEGENE je Jan.

je br .Lou.Dag Lou, een hartelijk shalom.

Blij dat je er weer bent.

Dank voor je bemoediging.

Even moet het me van het hart dat er onder de mensen die de opname van de gemeente verwachten voordat de Grote Verdrukking begint, ook mensen zijn die Israël van harte liefhebben. Maar die theorie mag niet uitlopen op een gemakzuchtig, rustig afwachten totdat de gemeente weggehaald wordt.

Hoe je er ook over denkt, wij hebben een taak tegenover de wereld (waarschuwen), tegenover Israël (bidden, bemoedigen en steunen) en tegenover onszelf (bereidt de weg van de Heer in ons hart).

Sterkte, fijn dat je weer in staat bent actief bezig te zijn.

De Heer zij met je.Jvb
 
 
Beste Jan van Barneveld,
Hoe de wereld zich ook inspant om Israël proberen te verdelgen, en zo men zegt in de Islamitische wereld, niet goed schiks dan maar kwaad schiks, is niet om vrolijk van te worden, maar nu lees ik Psalm 87 waar staat: met recht kan men van Sion zeggen: 'Welk volk ook, het is hier geboren, de Allerhoogste houdt Sion in stand.' We hebben een machtig God die Zijn volk niet vergeet. Ook de toestand in september, mogen we in Gods hand leggen. Onze gebeden zijn en blijven voor Israël.

Hartelijke groet en Gods zegen op je werk,
Agatha Reurich.
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Op http://xandernieuws.punt.nl/index.php?r=1&id=639010&error=&wachtwoord=&archief=&tbl_archief=#form las ik een artikel over Syrië met als kop "Oorlog Midden Oosten dichterbij door dreigend NAVO-Arabisch ingrijpen Syrië".


Dag Moi,

Bedankt.

Ook ik heb dat gelezen en zal er, als er gelegenheid en tijd is over melden.

De HEER zij met je.

Jvb
 
 
Beste heer van Barneveld,

Onlangs begreep ik van u dat er een nieuwe serie is
opgenomen? Weet u wanneer dit wordt uitgezonden?

Vrg AndreDag André en andere hartelijk welkome bezoekers,Dinsdag en donderdag 30/08 en 1/9 is de 7e reeks van tien gesprekken in de Family7 serie “Eindtijd nen Profetie” in de studio in Apeldoorn opgenomen.

De gesprekken gaan o.a. over de oorlogen van de eindtijd, Israël en de gemeente en de Arabische lente. Family7 hoopt in oktober te beginnen met het uitzenden van deze serie.

Shalom

Jvb
 
 
En prompt vandaag 27-09 is er op teletekst door het westen en de VS kritiek geuit op Israël inzake de bouw van 1100 nieuwe woningen in Oost-Jeruzalem.
Van uitstel zal geen sprake meer zijn zei premier Netanyahu.
Als men eens wist wat Gods raadsplan zal zijn.

Wij blijven bidden en volharden voor Israël en Zijn volk.
En niet te vergeten voor alle dienstknechten en gemeenten van Christus in deze wereld want ook tegen hen zal alles in de strijd gegooid worden om Zijn gemeente te willen vernietigen.

Shalom,
Inderdaad, je hebt gelijk George.

Volgens het boek Openbaring zullen in die zgn. eindtijd twee groepen van mensen vervolgd worden.

· Het joodse volk. Zoals, moet ik helaas zeggen, zlrijd het Joodse volk, dus Israël.

· Bijbelgetrouwe Christenen vanwege hun gelijden van de Here Jezus, die Heer is en vanwege de grote gebedsmacht die zij hebben.

Shalom

Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven