Home Actueel Israël Spanningen en Uitzicht

Spanningen en Uitzicht

Time magazine schreef dat de Turkse Minister Erdogan bij zijn aankomst in Egypte werd ontvangen als een 'Popster' Klik voor ware grootte
Time magazine schreef dat de Turkse Minister Erdogan bij zijn aankomst in Egypte werd ontvangen als een 'Popster'

De maand september (2011) is tot nu toe een zware en benauwde maand geweest voor Israël. En we zijn nu nog maar op de helft.

Turkije

Turkije stuurt drie oorlogsschepen naar de Middellandse Zee.
Lees: Naar de kust van Israël.
Sabelgerammel en oorlogsdreigingen van Erdogan. Openlijke steun aan de Hamas en voor een palestijnse staat in het hartland van Israël. Turkije is van bondgenoot in een korte tijd de aanvoerder van de islamitische vijanden van Israël geworden.

Tegelijk streeft dit land naar een nieuw islamitisch wereldrijk, een herleefd Ottomaans rijk onder leiding van Turkije. Een kalifaat, dat als eerste stap de verovering van Jeruzalem en de vernietiging van Israël heeft. Het eindoel dat de Moslimwereld heeft is een wereldwijd kalifaat. Bijbelse patronen worden nu al zichtbaar. Immers de meeste volken die in Ezechiël 38 (het hoofdstuk over de aanval van Gog op Israël) genoemd worden, duiden op Turkije!

Egypte

Egypte heeft sinds 1979, toen Anwar Sadat president was, een vredesverdrag met Israël. De Camp David Akkoorden zorgden meer dan 30 jaar voor een (koude) vrede en voor rust aan de zuidgrens van Israël. Binnen een half jaar is de situatie radicaal veranderd. Niet alleen de Sinaï, maar ook Caïro blijkt een broeinest van radicaal islamitische terreurbendes te zijn. Die hebben het symbool van de vrede, de Israëlische ambassade in Caïro tweemaal aangevallen. De Moslim Broederschap had duidelijk de leiding. De Egyptische politie, het leger en Tanwati, de leider van het militaire bewind, keken aanvankelijk toe. Pas na ingrijpen van de VS werden de belegerde Israëli’s bevrijd. Ook hier worden bijbelse patronen zichtbaar. Jesaja 19 beschrijft de narigheid die over Egypte zal komen. Maar ook uiteindelijk een goede afloop.

Dit was dus de eerste helft van september. De spanning waaronder Israël moet leven is zeer groot. Wij kunnen makkelijk praten over politieke en bijbelse aspecten. Belangrijker is dat we ook meeleven en meebidden voor wijsheid van de regering van Israël, waakzaamheid van het leger en bescherming, vooral van de moedige Israëli’s in Judea en Samaria. Wat gaat er nu komen? Wat brengt de tweede helft van september? We noemen: Toenemende dreiging van Hamas en Hezbollah die hun intense haat tegen Israël liever vandaag dan morgen door een regen van raketten wil afreageren. Dreiging van de gifgasgranaten van Syrië; van Assad die de binnenlandse problemen op Israël afreageert.

Stemming Verenigde Naties

De stemming over de Palestijnse staat in de Algemene Vergadering van de VN. Eigenlijk gaat die stemming niet over een terroristenstaatje binnen de eigelijke grenzen van Israël. Hier wordt de keuze van landen en volken duidelijk. Voor of tegen Israël! Voor of tegen de God van Abraham, Izak en Jakob, die het hele gebied onder ede aan Israël heeft toegewezen. Een spannende, beslissende keuze voor de volken. Ook voor ons volk. Het gaat, net als bij de Durban III conferentie om vloek of zegen. Overigens, waarschijnlijk wordt, op veroek van Mahmoud Abbas die VN stemming uitgesteld tot 29 september. Voor Israël is dat een Hoge Feestdag: Rosh HaShana. Of naar 8 oktober, voor Israël de belangrijkste bijbelse gedenkdag: Yom Kippur. In Israël gaan steeds meer stemmen op die suggereren dat Israël de ‘vredsebesprekingen’ moet opzeggen en de gebieden, in elk geval die waar Israëlische nederzettingen zijn, moet annexeren.

Dan is er de reële dreiging van Mahmoud Abbas om een grootscheepse intifada te organiseren. Met als één van de doelen is de Israëlische dorpen in Judea en Samaria onder de voet te lopen. Rond die nederzettingen zijn nu al door het Israëlische leger (IDF) denkbeeldige grenzen getekend. Als de massa’s binnen de buitenste grens komen, worden ze bestreden met traangas. Komen ze over de tweede grens wordt er op de benen geschoten. Komen ze binnen de dorpen wordt het echt oorlog. Ook verwacht Israël een nieuwe golf van zelfmoordaanslagen.

Van onze kant zullen we meer en intensief bidden voor Israël. Zoals in de tijden van Farao en van Haman, de jodenhater zetten boosaardige wereldmachten ook nu alle op alles om Israël te vernietigen. Aan de ene kant betekent dat dodelijk gevaar, “grote benauwdheid” voor Israël zoals de profeten Daniël (Daniël 12:1, 2) en Jeremia (Jeremia 30:5-7) al eeuwen geleden voorzegd hebben. De andere kant zijn het tegelijk voorboden zijn van de grote dingen die God met en voor zijn volk van plan is. Maar eerst moet Israël door deze benauwde tijd heenkomen. Uw gebed en steun is daartoe een machtige hulp. Want gebed brengt Gods machtige Hand in beweging.

10 Reactie(s)

 
 
en o zo waar! Terwijl Europa zich in de media druk doende houdt met eigen hachje (Griekenland E.U.), ontgaat velen het gevaar wat echt dreigt.

Toets het nieuws aan de Bijbel en je weet wat er werkelijk toe doet.
Vriendelijke groet en een hartelijk sjalom uit het pittoreske Barneveld,

Johan van den Top
 
 
Wow........ 't gaat echt gebeuren binnenkort!!
Het duizendjarig vredesrijk, waar geen moeite geen honger, geen ongerechtigheid en geen kantoorlui/ stropdassen, meer zullen zijn.


Dag Stefan,

Een mooie reactie van je!

Vol hoop en een prachtig uitzicht op het komende Rijk van recht en gerechtigheid, waar de profeten zo vaak over spraken in de Naam van de Heer.

Maar...Stefan, er is nog een weg te gaan.

De tegenstander, satan is zijn naam, weet het ook en probeert het volk Israël, waar dat komende Koninkrijk om gaat, met alle macht te vernietigen.

Samen met bijbelgetrouwe Christenen en vooral hen die met gebeden en steun achter Israël staan. Die haat en vreest hij even erg als Israël.

De weg naar dat Koninkrijk is zwaar....een tijd van benauwdheid leren de profeten Jeremia en Daniël en ook Johannes ons.

Maar de Heer zal zijn volk redden. Bid daarvoor.

Die tijd kan worden ingekort, leert Jezus ons. Bid daar ook voor.

Bid ook: “Uw koninkrijk kome”, de derde bede uit het Onze Vader.

Bid om bescherming voor Israël.

Onze gebeden zijn sterke wapens in die strijd.

Shalom voor jou en ook voor Israël.

Jvb
 
 
Beste Jan,

Vaak is een verliezer hoogmoedig en trots zoals nu Erdogan laat zien. Met veel bombarie overschreeuwt hij Israël en haalt zijn gelijk bij zijn vrienden die het ook niet nauw nemen met Israël.Maar zeer gevaarlijk lijkt mij. Ja, we zijn op de helft van deze maand en Satan briest als een uitzinnige leeuw en probeert zo Israël te verslinden! Dan moeten wij als christenen nog meer en intenser God aanroepen om Israël bij te staan in deze benauwdheid die steeds intenser wordt. De spanning neemt toe en dat voel ik ook in mijn hart na het lezen van je schrijven. Dank dat je ons allen zo op de hoogte houdt en ons wil waarschuwen om rond Israël te staan met onze gebeden. Elke avond in mij stille tijd, is er tijd en intens gebed voor Gods oogappel. Ikwens je veel zegen en Gods nabijheid toe.
Agatha,Ik verheug mij intens als ik hoor van mensen zoals jij die voortdurend voor Israël bidden.

Die gebeden komen voor Gods troon en dan zal de Eeuwige zijn handen beschermend over zijn volk uitstrekken.

Zoals HIJ deed bij de laatste plagen over Egypte toen israël gespaard werd in het land Gosen.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan,

Ik ben erg blij met zo'n leraar als jou die op de bres staat voor God's volk Israël. Ik heb een zwak voor Israël, mijn leven lang al. Ik ben ook absoluut tegen het herverdelen van het land dat toebehoort aan Israël zoals God dat aan Zijn volk beloofd heeft (en voor het wereldwijde plan van God). Wat ik soms wel eens moeilijk vindt om te begrijpen is als in de Bijbel lees dat voordat Abram en zijn nageslacht Kanaan (Israël) in ging er al anderen volken woonden. Dat geeft dan het gevoel dat deze mensen/volken er zijn uitgejaagd en dat er al volken voor Israël waren die in het land woonden. Hoe moet ik dat zien?

Vriendelijke groet,

Bram
 
 
Het is goed om te bidden voor Israël en het Joodse volk. Maar is het tegelijkertijd niet zo dat de bedeling van het Koninkrijk niet eerder kan aanvangen dan wanneer Israël Yeshua heeft geaccepteerd als Messias? De profetieën van Zacharia 12 t/m 14 moeten nog vervuld worden. Ik zou graag willen voorkomen dat 2/3 van het volk uitgeroeid wordt, maar Gods woord is duidelijk en onverbiddelijk hierin.
Nu heb ik sinds een tijdje via www.infonu.nl contact met een Joodse man of vrouw, die niets, maar dan ook niets van de Here Jezus of het Christendom moet hebben. Deze persoon kent ook uw visie op Israël. Hij of zij verwijt u, dat u door een "Christelijke bril" naar Israël kijkt, en zegt dat de Masjiach een mens, dus een schepsel is, en niet de Zoon van God. De persoon zegt ook dat het Nieuwe Testament geen heilig boek is voor de Joden, en dat Jezus een valse Messias is en was. Ik heb op allerlei manieren geprobeerd deze persoon op andere gedachten te brengen, maar tevergeefs. Gods zegen.
 
 
Zeer geachte broeder Van Barneveld,

Uw boek heb ik ge-/ en herlezen (4e druk,2011). Een klein vraagje. Het schema op blz. 195 noemt in het midden blz. 132/133. Die verwijzing kan
ik niet plaatsen en is onlogisch. Kunt u hier naar een ander paginanr. verwijzen of is de opmerking (opname van de gemeente) niet te relateren aan de inhoud van het boek?

mr. drs. Jos. Wouters
Middelburg
 
 
Griekenland sluit nu een pact met Israel tegen Turkije's dreiging. Griekenland en misschien een deel van de Balkan wordt ook in Daniël nog genoemd als de Vorst van Javan. Opmerkelijke ontwikkelingen.
 
 
Turkije zal een belangrijke rol spelen in de eindtijd!
Alsof Erdogan een inhaalslag wil maken, ook de president van Iran heeft haast.

Gelukkig mogen we allen leunen op onze Heer Jezus Christus, Hij is het die ons kracht geeft om te bidden voor Israël...
Bidden is het pantser voor Israël!

Spread the Word!
 
 
Beste br. van Barneveld

In de media wemelt het ervan Israël hier Israël daar.
Elke dag maar weer wordt Gods volk en land gehaat en vernederd.
Weten zij dan niet dat ze te maken hebben met De God van Israël.
Wij weten ook dat dit alles zal en moet gebeuren zoals geschreven staat in Gods Woord. Hieruit kunnen wij ons ook bemoedigen dat de wederkomst van onze Heiland spoedig zal zijn.
Laten wij blijven bidden en pleiten voor Israël en het het Joodse Volk.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat Gods zegen elke dag over ons zal zijn.

Shalom
George
 
 
Broeder Jan,

Ik besloot een aantal indrukwekkende profetieen uit Ezechiel nog eens te lezen mbt het herstel van Israel, hetgeen mij altijd veel nieuwe geloofsvreugde geeft. Ik ben echter een beetje in de war gebracht door Ezechiel 39:9. Ik zag de schilden, pijlen en bogen en handstokken altijd symbolisch, aangezien oorlog tegenwoordig anders gevoerd wordt, maar blijkbaar worden ze na de slag 7 jaar lang verbrand. Dat kan alleen met hout.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven