Home Actueel Israël Alle Naties (VN) en Israël - September '11

Alle Naties (VN) en Israël - September '11

Hoofdkantoor VN Klik voor ware grootte
Hoofdkantoor VN

Een groot deel van de Bijbel bestaat uit profetie. Juist in deze tijd wordt profetie na profetie vervuld. Juist in dit spectaculaire opzicht is de Bijbel 100% betrouwbaar gebleken. Veel profetie gaat over Israël en Jeruzalem. Logisch dus dat heel de wereld zich Momenteel zijn er weer heel wat ontwikkelingen, vergaderingen en politieke activiteiten zich rond Israël afspelen. Zeer actueel dus.

Op dit moment vergaderen wereldleiders van zo goed als heel de wereld in New York. Voor de door de VN gesponsorde “Durban III Conferentie over Racisme”. Een groep die voor het grootste deel bestaat uit racistische staten die intensief bezig zijn een van de weinige landen die racisme in woord en door daden afwijzen, Israël, te besmeuren als racistisch. Fatsoenlijke landen, voor zover die bestaan, hebben zich afgemeld voor deze conferentie. God-dank is ons land daar ook bij.

Belangrijker is dat ook de Algemente Vergadering van de VN (193 landen!) momenteel vergadert. Een van de hoofdpunten op de agenda is het verzoek van Mahmoud Abbas, de ‘baas’ van de ‘Palestijnen’ in Judea en Samaria. Hij zal een verzoek indienen om zijn groepje terroristen (let wel: lang niet alle ‘Palestijnen zijn terroristen) als een zelfstandige staat te erkennen, zodat ze volwaardig het 194e lid van de VN kunnen worden. We gaan nu niet in op de consequenties van zo’n besluit.

Wel stellen we vast dat dat de Schepper, de HEER van het heelal, elk volk zijn plaats heeft gegeven op aarde. Dat kleine stukje tussen de Jordaan rivier en de Middellandse Zee is voor Israël. Niet voor een Palestijnse staat. Nu de HEER, de God van Israël, zijn volk, volgens het profetische Woord, terugbrengt in dat landje verzet zich de hele wereld daartegen. Die God heeft ook bepaald dat Jeruzalem in zijn Koninkrijk, dat onder de leiding van Gods Messias, recht en gerechtigheid op aarde gaat brengen, de hoofdstad zal zijn. Hoofdstad van de wereld dus! “Zo zegt de Here HERE: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb IK het gezet met landen eromheen” (Exechiël 5:5).

Zo goed als heel de wereld is bezig zich tegen deze besluiten van de Almachtige te verzetten. Dat zien we nu gebeuren tijdens de vergadering van de VN. Ieder land dat voor het voorstel/verzoek van Mahmoud Abbas stemt verzet zich metterdaad tegen de plannen van God. Dit verzet kan of zal uitlopen dat alle naties Jeruzalem zullen aanvallen. Lees Zacharia 12:2 en Zacharia 3. Over die vijandige landen komt een vreselijk oordeel. Maar eerst zullen er waarschuwende oordelen komen. Die zijn nu al aan de gang! Als de naties tot orde zijn gebracht zal “men Jeruzalem noemen de Troon van de HERE” (Jeremia 3:17). “Want uit Sion zal de wet uitgan en het woord van de HERE uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3b).
Wie dit in gedachten houdt begrijpt hoe belangrijk het is wat er nu bij de VN in New York gaande is. En waarom de Islam, het Vaticaan en de VN zelf bezig zijn Jeruzalem in handen te krijgen.

Het is opstand tegen de Almachtige. Maar zo begrijpt u ook dat we er alles aan moeten doen onze regering te bewegen niet mee te varen met de anti-Israël golven die van de VN uitgaan. Ten slotte begrijpen we Psalm 122:6 “Bidt Jeruzalem de vrede toe” met een belofte: “Moge wie u liefhebben rust genieten”.

8 Reactie(s)

 
 
Dat de wereld in een diepe crisis wegzinkt is niet verwonderlijk. Dit is de prijs die we moeten betalen van de jarenlange miljardensteun aan de Palestijnen, waarvan het meest geld gebruikt is voor terreuracties tegen Israël. Israël wordt beschuldigd van racisme, dit terwijl een nieuwe Palestijnse staat juist het toppunt van racisme is. Geen Jood mag er in! Verreweg de meeste landen vertrappen met wellust Gods uitverkoren volk (De Zegen!). Dan blijft er de vloek over. Triest! We zullen op onze knieën moeten om nog te proberen Gods toorn wat te verzachten.

Simon
 
 
Erg goed dat Nederland niet bij deze haatconferentie aanwezig is! Dit zal tot zegen van ons land en volk wezen, waardoor de financieel-economische crisis wellicht hier niet bovenmatig hard zal aankomen.

Juist landen die anti-Israël zijn, zullen keihard door de economische ramp getroffen worden.
 
 
If the palastinian people want a Palastine State:
they can, but not in Israél !

Please tell me if i'm wright in this, or tell me if i'm wrong in this

sincerely yours,

and devoted to the Bible,

diana
 
 
Als je het maar zien wil:In 1967 brak de oorlog met Israel uit,Nederland stond voor 100% acher God''s volk. We werden gestaft met een olieboycot, benzine bonnen werden uitgedeeld.Drie jaar later werd hier de grootste gasvonst van de Wereld gedaan.Een mens vergeet zo snel.Bedankt Cor, voor deze herinnering.

Ik had zelfs niet eens verband gelegd tussen die ontdekking van onze gasvelden en onze positieve houding tijdens de Zesdaagse oorlog

Zo zie je maar weer, dat er door Gods machtige hand die beweegt wolgens profetische lijnen uit Fods Woord, veel meer gebeurt dan wij opmerken.

Het woord van God: “IK zal zegenen wie u zegent” is nog steeds actueel.

ShalomJvb
 
 
Bedank Cor wist dat niet,dus we hadden nu allemaal in Nederland op aardgas kunnen rijden. En ook bedank meneer dr v Barneveld met de uit leg van zaken.
 
 
Zie Nederlandse versie van de indrukwekkende toespraak van de Israëlische president Netanyahu in de VN http://brabosh.com/2011/09/25/pqpct-dwl/
 
 
@Cor (no. 4): Ik was zeer verbaasd over het door u gelegde verband tussen de houding van Nederland en de vondst van het gas bij Slochteren. Ik dacht dat dat gas al eerder was gevonden.
Inderdaad blijkt dat reeds in 1959 gevonden te zijn. Drie jaar dáárvoor (1956) was de Suezoorlog. Nederland stond toen nog veel duidelijker achter Israël dan in 1967. In 1967 waren er ook best al wat anti-Israëlgeluiden te horen. In 1956 was dat veel minder.

U hebt dus wel gelijk, maar dan met betrekking tot de Suez-oorlog!
 
 
Zacharia 12 is nu bijzonder actueel!
Jeruzalem is een schaal der bedwelming, een steen die alle natieën moeten heffen, en zij die hem heffen zullen zich er deerlijk aan verwonden!
En ja, we zien steeds meer hoe zich alles op Jeruzalem toespitst, Abbas kreeg een staande ovatie bij de VN, toe hij de zaal binnen liep.
Zo ver is men nu al afgedwaald.
Wat Simon in zijn reactie schrijft klopt dus ook.
Hoeveel geld heeft men Israël`s doodsvijanden al niet gegeven?
Die hele economische crisis is een oordeel van God, de mens vertrouwt op de Mammon?
En nu laat die Mammon de mensen in de steek!
Ontwaakt, en val Israël niet af, want zij, die Israël vervloeken zullen in het oordeel vallen.
En inderdaad, wie Israël zegent, die zal zelf gezegend worden.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven