Home Actueel Israël Andere gezichten van de vrijlating

Andere gezichten van de vrijlating

Ahlam Tamimi was verheugd te horen dat er niet drie maar acht kinderen waren omgekomen bij de door haar bedachte en mede uitgevoerde aanslag in het Sbarro-pizzarestaurant van Jeruzalem. Zij is nu vrij gelaten. Foto: eenvandaag.nl Klik voor ware grootte
Ahlam Tamimi was verheugd te horen dat er niet drie maar acht kinderen waren omgekomen bij de door haar bedachte en mede uitgevoerde aanslag in het Sbarro-pizzarestaurant van Jeruzalem. Zij is nu vrij gelaten. Foto: eenvandaag.nl

De ruil van 1027 terroristen en misdadigers tegen één Israëlische soldaat heeft een aantal belangrijke en zorgelijke zaken aan het licht gebracht. Allereerst is er de vreugde dat Gilad Shalit nu vrij is. Toch klinken kritische stemmen in Israël steeds duidelijker. Ik noem een paar van die stemmen.

 1. De nadruk wordt vaak en terecht gelegd op de solidariteit in het Israëlische leger, dat geen van z’n soldaten in de steek laat. Maar sommige militairen vragen zich af waarom zij hun leven moeten wagen om dat geboefte gevangen te nemen, als ze zo makkelijk en in zo’n groot aantal en veroordeeld na zulke vreselijke misdaden, worden vrijgelaten.
 2. Nabestaanden van terreurslachtoffers vragen zich af wie aan hun verdriet denkt als die moordenaars worden vrijgelaten. Eén voorbeeld. In 2001 werden vader en moeder Schijveschuurder en 3 kinderen gruwelijk vermoord. Zoon Shvuel (27 jaar) is zo geschokt dat hij overweegt Israël te verlaten. “Is hier nog recht?” vraagt hij zich af.

De vrijgelaten terroristen laten duidelijk en onbeschaamd weten dat ze hun moordenaarsvak weer gaan oppakken. Ahlam Tamini, een vrouwelijke terrorist, glimlachte blij toen ze hoorde dat ze (mede)schuldig was aan de dood van geen twee maar acht kinderen. Mag men dergelijke onmensen loslaten, vragen velen in Israël zich af. Kijken we nu even naar de reacties van de wereld.

 1. Mahmoud Abbas en andere Palestijnse leiders, haalden met een enthousiaste aanhang hun ‘helden’ met eerbetoon binnen. Met dergelijke lieden kan geen vrede worden gesloten. Op uiteraard de goede uitzonderingen na, zijn ze allen vergiftigd door Jodenhaat en uit op de vernietiging van Israël
 2. De wereld zag en hoorde het. De G4 gaat rustig door om gevaarlijke concessies van Israël te eisen
 3. De EU en de VS hoorden en zagen het. Gaan rustig door met onze belastingeuro’s in de die Palestijnse terroristennesten te steken. Zo maken ze ook ons medeschuldig.
 4. Kerkelijke protesten zijn niet of nauwelijks gehoord. De goede uitzonderingen onder de kerken bezinnen zich op nota’s over Israël.

In een snel tempo maakt de wereld de situatie rijp voor een nieuwe Holocaust. Er is heel wat dat in die richting werkt. Dit andere gezicht is door de ‘ruil’ van Gilad Shalit tegen 1027 terroristen en misdadigers duidelijk zichtbaar geworden. Ik noem alleen maar:

 • De atoombom van Ahmadinejad, die bijna klaar is.
 • De raketten van Hezbollah en Hamas, die heel Israël bestrijken.
 • De Moslim Broederschap die op dit moment het grootste gevaar is voor Israël. Vooral nu ze politieke macht beginnen te krijgen in landen waar de Arabische lente zpnder veel overgang naar een winter dreigt over te gaan.
 • (Zelfmoord)terroristen, in feite arme, misleide mensen, die zichzelf met vreugde de dood injagen, als ze maar wat Joden kunnen vermoorden.
 • Het wereldwijd toenemende antisemitisme en het jongste broertje ervan, het anti-Zionisme
 • De voortdurende politieke druk, zeg maar het verraad, van de EU, de VN, de VS en andere groepen en organisaties op Israël.
 • Kerken, die zich in het algemeen weinig aan Israël gelegen laten liggen.

We weten, hebben de afgelopen dagen gezien, met wat voor vijanden Israël te maken heeft. Fel hatende, gewetenloze jodenhaters en moordenaars. En een wereld die hen direct (financiëel, politiek) of indirect (door te zwijgen) steunt. We leven in een gevaarlijke wereld. We weten ook dat de HERE, de God van Israël dit alles ziet. HIJ kan zijn ogen niet afwenden, omdat HIJ door de voortdurende gebeden van zijn volk en zijn kinderen niet zal wachten recht te doen aan Israël, zijn eerstgeboren zoon. HIJ zal doorgaan met zijn machtige verlossingswerk dat HIJ met Israël is begonnen. HIJ zal zijn werk bekronen met de komst van de Vredevorst en zijn Koninkrijk.

Daarom loopt de wereld en lopen de terroristen groter gevaar dan Israël. Onze gebeden voor Israël zijn dan ook tegelijk gebeden voor ons eigen land en voor onze kerken. Want: “Gezegend die u zegenen en wie u vervloekt, vervloekt!” zegt het Woord van de levende GOD.


Bekijk bij Een Vandaag http://www.eenvandaag.nl/buitenland/38872/interview_vrijgelaten_ahlam_tamimi het interview met de nu vrijgelaten terroriste Ahlam Tamimi.


Bekijk bij Een Vandaag http://www.eenvandaag.nl/buitenland/38870/gilad_shalit_vrijgelaten met archiefbeeld van een interview met met Leah Schijveschuurder.
Leah Schijveschuurder verloor 10 jaar geleden haar vader, moeder, twee zusjes en een broertje bij een aanslag op een pizzeria in Jeruzalem.

11 Reactie(s)

 
 
beste Jan van Barneveld,
Geen woorden heb ik voor wat er gebeurd is door de vrijlating van Galid Shalit. Ik gun het hem en zijn ouders om weer herenigt te zijn. Maar ik denk na over de gefrustreerde soldaten, over het diepe intense verdriet van nabestaanden. Ik denk na over lachende en feestvierende terroristen die geen enkel gevoel opbrengen voor wat zij aanrichten. Ik denk na over
de vijanden die klaar staan om Israël te laten verdwijnen van de aarde, over kerkleiders die niet achter Gods volk staan, hen afwijzen, over wereldleiders die zich het lot van Israël op geen enkel punt aantrekken, maar hen pressen o.a. geen huizen meer in Jeruzalem! Maar het zo, God ziet en hoort de ellende van zijn volk. Hij zal zeker zijn werk bekronen, want woorden heb ik op dit moment niet, alleen mijn gebeden voor Israël gaan ondanks alles door.
Jan, een welgemeende groet en Gods zegen toegewenst op al je werk.
Beste Agatha,En dan nog te bedenken dat die terroristen in de Israëlische ‘gevangenis’ een luxe leventje leidden en van Mahmoud Abbas ‘salaris’kregen . Bovendien een thuiskomstbelon ing van enkele duizenden dollars. Betaald door de EU en door de VS.

Wat zou het een zegen zijn als Nederland morgen uit de EU zou stappen.

Er zijn nog twee argumenten hiervoor.

1. De Griekse lekkende geldbuyidel en wanbeheer waar wij voor opdraaien. Plus Italië en Spanje en Portugal die er ook aankomen.

2. Het feit dat de EU steeds meer macht naar zich trekt. Brussel bepaalt voor een groot deel de Europese, dus ook Nederlandse politiek. De EU wordt langzamerhand, nee, in een snel tempo, een totalitaire staat. Onze regering mag dan over allerlei kleine zaken spelen als een soort gemeenteraad.

Ik ben benieuwd wat een referendum zou opleveren.

ShalomJvb
 
 
Israel is ook bly met de vry lating van Gilad Shalit, maar mensen die familie hebben verloren door deze vrygelaten terroristen zyn er niet mee eens. Toch ben ik er wel mee eens met de ruil Israel zal nu beter op zyn hoede moeten zyn . En deze Ahlam Tamimi. ziet er niet uit als een killer dus nog maals goed kijken en opletten en geen resico nemen .
 
 
Shalom Jan en brs en zrs.
Diep treurig en intriest,dat in ons zgn christelijke Nederland er mensen zijn die de kans krijgen via tv hun jodenhaat te spuien,zoals kort geleden Dries van Agt,.
Ben zelf ervan overtuigd dat het oordeel over ons land en volk en koningshuis komt zo het niet al begonnen is. Er is haast geen verweer zeker niet van de chr omroepen,( ook de E.O) is helaas in gebreken.
Gelukkig is er nu ook nog op dig tv Family 7.
Als je voor Israel en het Joodse volk in de bres gaat staan,dan sta je praktisch alleen.
Hoop maar dat DE HEER de tijd inkort en dat YESHUA spoedig moge komen ,OH HEER VERLOS ISRAEL VAN AL ZIJN BENAUWDHEDEN.


Allen shalom.Lou.
 
 
Ik heb het filmpje doorgestuurd naar een bekende in Israël. Haar reactie op Ahlam Tamimi: "this is sickening". Onpeilbare haat is wat je proeft uit de reactie van Tamimi.
 
 
De tol is hoog, dus enorm duur, die Israël betalen moet.
Iedere keer weer het zelfde (treur)lied. Een treurlied met twee kanten; A. een droevige en B. een vrolijke.
De Palestijnse misdadigers hebben totaal géén gevoel van liefde in zich. Wat zijn zij enorm gehersenspoeld, waarschijnlijk allemaal al vanaf de luierperiode. En wat zijn wij westerlingen enorm voor de gek gehouden; aan het zogenaamd zoethoudende lijntje gehouden -appeassement-!
Het grote gros van de kerken houden de kaken stijf op elkaar. Wat me opvalt is dat het specifiek de PKN - en de Katholieke kerk zijn die de mond dichthouden.
Terwijl in m'n jeugdjaren de protestante kerken toch dichtbij Gods volk stonden en heel positief spraken over de ontwikkelingen in het M-Oosten.
Hier zien we weer hoeveel invloed het politiekebeleid van land heeft, op letterlijk alle fronten van de maatschappij.
 
 
Ik heb vol ontzetting gekeken, wat deze lachende vrouw zei, ik heb gehuild om die jongedame die vertelde dat haar hele familie was vermoord, vader, moeder zusjes en broertje, haar verdriet, wanhoop, ik was er kapot van.Tuurlijk vind ik het fijn dat de jongen vrij is, ik heb zoveel ervoor gebeden, maar wat een hoge prijs !Ook was ik woedend, omdat eerst men de Palestijnen uitgebreid liet zien op tv wat een vreugde, en toen die broodmagere jongen lijkbleek, ik heb er geen woorden voor.
Broeder Barneveld ik vind de halfuur veel te kort bij family 7, want u bent nog een van de weinigen waar ik zo geboeid naar kan luisteren God's zegen toegewenstDag Gerda,

Het is juist de felle haat die eruit spreekt die zo’n pijn doet.

We mogen daarbij nooit vergeten dat er ook duistere geestelijke machten achter zitten.

“Wereldbeheerse rs van deze duisternis” noemt Paulus die machten.

Die machten zijn vol van haat tegen de God van Israël en tegen de Here Jezus, de Zoon van god.

Die haat reageren ze af op het Joodse volk, Gods volk.

En op bijbelgetrouwe Christenen, volgelingen van Jezus Messias.

Die terroristen zijn in wezen misleide mensen, maar daarom niet minder gevaarlijk.

Ik stuur een cc van deze reactie naar dhr. v/d Vegte van Family7.

Want onze plezierige en goede samenwerking vormen ook een basis van de leerzamen en goede gesprekken over Eindtijd en Profetie.shalom
 
 
http://missingpeace.eu/nl/2011/10/nederlandse-familie-in-israel-in-nood-na-vrijlating-terroristen/

Hier het verschrikkelijk e verhaal van de familie Schijveschuurde r. Kunnen we niet wat voor hen doen met zijn allen?Een mooi idee, Inge!

Maar wat zouden we moeten/kunnen doen?

Als je iets wilt doen kun je contact opnemen met contact@missing peace.eu zoals ook onderaan het artikel staat vermeld.

ShalomJvb
 
 
De wereld politiek dwingt Israël naar de onderhandelings tafel. Israël wordt meegelokt naar (valse) vrede. En ik begrijp dat ze daar naar hunkeren, na al die jaren van vervolging en terrorisme. Met het doen van concessies lopen ze met open ogen in de fuik.
Ik bid voor de tijd die komen gaat, dat Israël weer zal vertrouwen op de God van hun voorvaderen, de God van Abraham, Isaäc en Jakob.
 
 
Bij de vrijlating had ik reeds een verdeeld gevoel

1) enorm verheugd bij de vrijlaing ,

2) maar ook de angst op wat Yisraël daardoor op zijn hals laadde, mijn angst wordt hier bevestigd

Moge de shalom met Yiraël zijn

Mia
 
 
Shalom Jan;
Volgens Int. recht, moeten lieden die bijv. terrorisme financiëel en/of daadwerkelijk steunen; gearresteerd en voor het Int. Tribunaal in Den Haag worden voorgeleidt!
Is er een mogelijkheid om hiervoor/over, een petitie-actie te organiseren.?
Normaal (maar wat is dat nog in deze ordeloze maatschappij) zou ik geen idee daar voor lanceren. Bidden zou dus genoeg moeten zijn.
Nochtans lijkt het mij geen slecht idee. De nood is hoog en wij verwachten Redding/Redder/ Yahshua. Bijna een spagaat situatie.
Am Yisra-El Chai.
 
 
Meer en meer Kerken in de USA zoals de kerk van Pastoo Hagee beginnen Israel daadwerkelijk te steunen. God zal ons zeer zeker belonen! Ik bid dat de USA het veto recht zal gebruiken. Johannes Weiss


Beste heer Weiss,

Ook wij luisteren graag naar de prediking van rev. John Hagee, die ook in Israël zeer wordt gewaardeerd om zijn duidelijke en moedige pro-Israël standpunt. En om zijn vele daadwerkelijke steun aan Israël. De positieve houding van inderdaad steeds meer kerken in de US vormen een tegenwicht tegen de houding van de huidige regering in dat grote land. Het zou best wel eens de redding voor Amerika kunnen betekenen. Immers de Bijbel zegt: IK zal zegenen wie u (=Israël) zegenen en vervloekt wie u vervloekt.
Shalom

jvb

 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven