Home Actueel Israël Geruchten van oorlogen (Matteüs 24:6)

Geruchten van oorlogen (Matteüs 24:6)

Geruchten van oorlogen (matteüs 24:6)
Yom Kippoer oorlog Klik voor ware grootte
Yom Kippoer oorlog

1948-1967-1973-2011

Momenteel is het de vierde keer dat Israël omsingeld is door fel hatende en zwaar bewapende vijanden. Vijanden die vast van plan zijn de Joodse staat te vernietigen en genocide in de zin hebben.

 • 1948. De pas opgerichte staat Israël werd overvallen door legers van vijf omringende Arabische landen. Dat was de Onafhankelijkheidsoorlog. Israël won na een felle strijd.
 • 1967. Weer werden de spanningen opgevoerd en kon elk momen een aanval van Egypte, Syrië en nog wat landen verwacht worden. Israël was die landen een paar dagen voor en veroverde Oost Jeruzalem (ook de Oude Stad) en de Westbank op Jordanië.
 • 1973. Onverwachts, op Yom Kippoer, vielen Egypte en Syrië via de nauwelijks bewaakte grenzen Israël binnen. Een serie wonderen van God was nodig om Israël te redden.
 • 2011. De spanning is bijna ondraaglijk geworden. Het is een psychologisch wonder dat Israël er betrekkelijk rustig onder blijft. Maar de vijanden van Israël houden niet op totdat... niet Israël maar... zijzelf vernietigd worden. We noemen kort de dreigingen:
  1. In het Noorden staat Hezbollah (het Leger van Allah) klaar om bij het begin van vijandelijkheden duizenden raketten tegelijk op Tel Aviv af te vuren. De leider, Hasan Nasrallah, houdt voortdurend vergaderingen met zijn militaire (lees: terroristen) commandanten om de aanval te organiseren. Ze zijn druk doende wapens in Lybië te kopen. Hij schepte tegenover de pers op dat Hezbollah Israël ook wel zonder Syrië en Iran aankan. Tienduizenden raketten staan klaar in Zuid Libanon om op Israëlische dorpen, steden, militaire installaties en vliegvelden te worden afgevuurd. Israël weet dat hun raketafweersysteem, de Ijzeren Koepel, daartegen niet is opgewassen.
  2. In het Noord Oosten ligt Iran. Het Internationaal Atoomenergie Genootschap (IAEA) meldt dat Iran nu genoeg verrijkt uranium (U235) heeft om inderdaad een paar bommen te produceren. Men werkt nu hard aan ontstekingsmechanismen en aan draagraketten voor die gruwelijke moordwerktuigen. Volgens de IAEA is Iran al in de testfase van die raketten en de ontstekingsapparatuur. Zelfs de VS van Obama begint nu ongerust te worden. Het gonst van de geruchten. Sommige berichten suggereren dat de VS en Engeland zullen toeslaan. Andere ‘geruchten van oorlogen’ heten dat de grootmachten het aan Israël zullen overlaten om de atoominstallaties van Iran uit te schakelen. In 1981 heeft Israël hetzelfde gedaan met de atoomfabrieken van Saddam Hoessein in Osirak, Iran. In 2007 is er een atoomfabriek, opgezet door Noord Korea, in Syrië, vernietigd. Zo’n aanval van Israël op Iran zal de ketting waaraan de Hezbollahhond nu nog vastzit, losmaken. Op z’n minst zullen er regionale oorlogen op drie of vier fronten voor Israël losbarsten. Een angstig dilemma voor Israël. Moge de HERE, de God van Israël wijsheid en moed geven aan Netanjahu en de rest van zijn regering.
  3. Dan is er Bashar Assad van Syrië. Momenteel wankelt hij aan de rand van de afgrond waarin Mubarak, Ghadaffi en Ben Ali al zijn gevallen. Binnenlandse problemen worden door gewetenloze politici vaak afgewenteld door een buitenlandse oorlog te beginnen. Bashar Assad heeft in een interview met de Britse pers hierop gezinspeeld. Hij zei dat hij, als hij met de rug tegen de muur komt te staan het “hele Midden Oosten in brand zal zetten”. Ook hij heeft raketten die heel Israël kunnen bereiken. Hij zal niet aarzelen zijn gifgasgranaten af te vuren. De val van Damascus (Jeremia 49:24-27 en Jesaja 17:1) kan dan plaatsvinden.
  4. In het Zuiden, in Gaza, is de Hamas, die in feite de oorlog al is begonnen. De regens raketten die dagelijks op Israël worden afgeschoten zijn zijn al duidelijk een casus belli (reden tot oorlog). De terughoudendheid waarmee Israël reageert is voorbeeldig voor de rest van de wereld. Niet alleen Hamas opereert vanuit Gaza. Een paar, zo mogelijk nog fanatiekere, Moslim terreurgroepen opereren ook vanuit Gaza.
  5. Uiteraard kunnen we Mahmoud Abbas niet vergeten. Hij prijst, eert en financiert de gewelddadige moordenaars. Zelf vecht hij op het diplomatieke front tegen Israël. Een recente “overwinning” is het toelaten van de Palestijnse Aurtoriteit (PA) tot de Unesco. Dit is de afdeling van de VN voor Educatie (E), voor Wetenschap (S van Science) en voor Kultuur (C van Culture). De enige E, die de PA presteert is het “Kill the Jews” waarmee de kleinste kinderen in hun gebied geestelijk kapot gemaakt worden. De wetenschap, dus de S, draait bij de Palestijnen om de scheikunde voor de bommen en de natuurkunde voor raketten. De C van kultuur gaat om anti-Israël propaganda. Gelukkig heeft ons land met nog 11 of 12 landen tegen gestemd. De VS heeft de bijdrage aan UNESCO stopgezet. Het grootste deel van de wereld echter stemde voor het toelaten van de PA en sloot zich dus aan bij de vijanden van Israël. Zo loopt de emmer van de toorn van de Almachtige vol over de wereld. En Abbas gaat door.
  6. Dan is er nog de zware druk van de EU en de VS op Israël. Druk om levensgevaarlijke concessies te doen aan de vijanden. Felle protesten als Israël een paar huizen wil bouwen. Niet eens op Zogenaamd Palestijns grondgebied.

Wonderen

Het is een groot wonder dat Israël het zo goed volhoudt en betrekkelijk rustig blijft. Een nog groter wonder is dat er weinig persoonlijke ongelukken gebeuren na al die raketbeschietingen uit Gaza. Maar de emotionele schade, de trauma’s die de mensen oplopen van al de raketbeschietingen, kunnen gerust ernstig psychisch lijden worden genoemd. In Ashdod gebeurde onlangs een opmerkelijk wonder. Een schoolokaal dat al 40 jaar elke sabbat als synagoge werd gebruikt, stond de laatste sabbat in oktober leeg. Toen viel er op het pleintje bij de school, waar op dat tijdstip elke week veel mensen liepen, een raket! Zo werden er veel mensenlevens gespaard. Dan die raket die vlakbij een grote flat neerkwam. Als de raket een paar meter verder was ontploft zou de flat zwaar zijn beschadigd met veel gewonden en zelfs dodelijke slachtoffers hebben veroorzaakt. De hand van God is duidelijk op zijn volk. Het volk dat Hij Zelf “gegrepen heeft van de einden van de aarde” en waartegen Hij zegt: “Vrees niet, want IK ben met u, en zie niet angstig rond, want IK ben uw God” (Jesaja 41:9,10).

Toetssteen

Israël is nog altijd, volgens de Bijbel, een knecht van de Here. Een van de taken van die knecht van God was en is het bewaren en uitdragen van de woorden van God. “Hun zijn de woorden van God toevertrouwd” zegt de apostel Paulus in Romeinen 3:2. Hij zegt dat in de tegenwoordige tijd, dus geldt dat ook nu. De hele Bijbel is via en door Israël tot ons gekomen. Uit Israël is de Messias gekomen en binnenkort (hopen we) “zal de Verlosser uit Sion komen” zegt dezelfde Paulus in Romeinen 11:26. Maar Israël is ook toetssteen voor de volken met betrekking tot Gods zegen of vloek. “Gezegend, die u zegenen, en die u vervloeken, vervloekt” (Genesis 12:3 en Numeri 24:9). Deze geestelijke wetmatigheid is door de eeuwen heen geldig gebleken. Volken die goed waren voor het Joodse volk werden gezegend. Volken die de Joden verachtten en vervolgden kregen vloek, ellende en narigheid over zich heen. Als we dit toepassen op onze tijd ziet het er voor de wereld niet best uit. Want de tijd van ‘geruchten van oorlogen’, is ook een tijd van aardbevingen, pandemiën, hongersnoden, oorlogen enz. Dat lezen we ook in Matteüs 24:6, 7 en Matteüs 8. Dat zien we nu al gebeuren. Het zijn waarschuwingen van de HERE God, de Schepper van hemel en aarde. En wij... wij zetten zegen in tegen de vloek van de wereld. We bidden voor Israël en dat onze regering moedige en bemoedigende gebaren maakt naar Israël.

10 Reactie(s)

 
 
Heeft de huidige zich steeds maar verergerende Eurocrisis nu te maken met de houding van de E.U. t.o.v. Israël? Nu zit Italië in de problemen door een stijgende 10-jaars rente die nu boven de 7% is!

Ik denk dat de Eurocrisis de trigger is voor de komst van de antichrist, zeker in comvinatie met een aanval op Iran!
 
 
Geliefde Broeder Barneveld,

Zo als het eruit ziet op dit moment, zal Israel Iran preventief aanvallen, zoals u vandaag kunt zien op het nieuws, wil Rusland geen sancties tegen Iran, en Achmedinadjaad haalt Math 5;18 aan, dat gaat volgens mij veel dieper, dan menigeen denkt.
Wat vind u ervan broeder ? bovengenoemd persoon heeft het over GEEN JOTA als u de tekst volledig leest in Math en deze man zijn gang kan gaan, geinspireerd door de duivel, komt de eindtijd wel heel dichtbij, zo vaak door u uitgelegd, wat is uw menig omtrent deze kwestie.
Gaarne zou ik het van u vernemen
God's zegen toegewenstDag Gerda,Een hartelijk shalom uit het kleine Cothen, dat ten zuiden van Utrecht ligt.

Dank je voor je mail.

Jaren geleden heeft Israël inderdaad preventieve aanvallen, noem het liever aanvallen om eigen leven te verdedigen.

Denk aan de vernietiging van de atoominstallati es van Saddam Hoessein, zo’n 30 jaar geleden.

Denk aan het feit dat Israël in 1967 Egypte, Syrië en andere landen voor was.

Of aan de vernietiging van de atoominstallati es van Syrië in 2007.

Helaas zal het wel moeten....als er door de Here God niet op een andere wijze wordt ingegrepen.

“Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt zal niets uitrichten” zegt God in Jesaja 54:17.Ik weet niet dat Ahmadinejad Matteüs 5:18 heeft aangehaald. Daar zegt de Heer: “Eer de hemel en de aarde vergaat,

zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, voordat als is gebeurd”. Dus alle profetie moet en zal eerst vervuld worden,

voordat de laatste eindtijdgebeurt enissen zullen plaatsvinden. Er gaat dus nog heel wat gebeuren. Wij moeten waakzaam zijn.

Vooral in deze crisistijd. Overigens, een tittel is een piepklein leesteken in het Hebreeuwse alfabet. En de jota is de jod, de kleinste

letter van de 22 letters van dat alfabeth.

Het is niet voor niets dat de Heer ons herhaaldelijk waarschuwt dat we waakzaam moeten zijn.

Het zal snel een onverwachts gebeuren.Shalom

Jvb
 
 
Ik ben blij met deze web-side, ik wil graag up-to-date blijven over de ontwikkelingen in deze wereld. Laten we de mensen om ons heen bewust maken wat de bijbel over deze tijd zegt, gelovig of niet. Het is wel alsof je in een horrorfilm terecht gaat komen, dat is beangstigend, omdat ik ook aan mijn kleine jongen denkt.Gelukkig mogen we ons vast houden aan onze Heer. Daarom bid ik iedere dag met hem en vertel over de liefde van onze Heer voor ons.
 
 
Er gebeuren gelukkig ook nog goede dingen.

Zie : http://hhcevents.blogspot.com/p/knesset-conference-jerusalem-22112011.html

Israel waardeert de hulp en steun die het krijgt van christenen uit de hele wereld. Klein maar belangrijk.
Beste Riekelt,Dank voor je mail en voor de link naar die Knesset site.

Ik raad iedere bezoeker even te kijken.

Zo zien we weer eens hoe duidelijk wij, gelovigen-uit-de-volken bij Israël horen.

En dat Israël het ook langzaamaan begint te begrijpen.

Bidt voor Israël en steun de organisaties die genoemd worden.

ShalomJvb
 
 
Beste Jan,

De problemen in Europa worden steeds groter. De politiek blijft verdeeld en men kan geen sterke vuist maken. De economie zal er voorlopig niet beter op worden. En de vraag is zelfs of de euro als munt zal blijven.
Zal dit het platform worden voor de Antichrist? De sterke man die eenheid en vrede brengt en ons uit het economische slop haalt?

ShalomBeste Lion,Dank voor je reactie met vraag.

Het gaat in de eerste plaats om Israël.

De HERE, de God van Israël is bezig zijn land en zijn volk te herstellen als voorbereiding van de komst van de Messias en zijn Koninkrijk.

Wee de mensen, regeringen volken die zich daartegen verzetten. Let op:

1. De ‘arabische lente’, chaos, verwarring uitlopend op sharistaten. Waarschuwingen van de Eeuwige: Blijf van mijn volk Israël af.

2. De VS. Ramp op ramp treft dat land. Weer: Blijf van mijn volk Israël af.

3. De EU, waar jij het over hebt. De EU-top is vreselijk anti-Israël. Financiert en bemoedigt de terroristen. Daar heb je de diepere geestelijke reden van de problemen die jij noemt. Blijf van Gods volk Israël af.

4. De wereld heet zijn keuze ook al gemaakt. Let op de anti-Israël mentaliteit van de VN, de stemming over het toelaten van Israël tot de UNESCO, de racties in de wereld. Dus....toename van rampen enz. Weer: Blijf van Gods volk Israël af.

Uit die chaos kan inderdaad de antichrist tevoorschijn komen.

Maar er is meer.

Wij hebben nog de gelegenheid om het werk van God te doen. Te bidden voor Israël. Te bidden dat onze regering goede stappen in de richting van Israël neemt. Het Evangelie uit te dragen. “Wij moeten werken zolang het dag is.

Shalom

Jvb
 
 
Beste Jan v. B.
Bidt voor de vrede van Jeruzalem en voor wijsheid aan diegene die beslissingen moeten nemen !!

Naar mijn mening Jan zal er NOOOOOIT vrede komen, vrede voor Gods volk is er immers nooit geweest. Als wij bidden om vrede in Gods
land, en....voor Gods volk, bidden wij eigenlijk om de wederkomst van
HEM!!! Want DAN pas zal er vrede zijn, voor alles en iedereen!!Helaas Jan is het voor ons (christenen) elke dag donker, en in duisternis zie je bijna niets meer, maar.... er is hoop want het Licht is komende. Gods zegen, en vooral voor diegene die Hem wel kunnen
kennen, maar niet willen kennen Rom.1 vers 20 Mvg. Henk L.
 
 
Ik zag dat een zekere Leo gereageerd had. Om misverstanden te voorkomen, ik was dat niet.....

Gr. L.d.H.
 
 
beste Jan van Barneveld
laat mij eerst zeggen dat ik blij met uw site ben je blijft op de hoogte
ook wat betreft het zoeklicht waar u wel in schrijft

ik vraag onze dominee ook wel eens hoe hij denkt over de eindtijd maar hij zegt er nooit veel over bv openbaringen,hi j zegt altijd dat je dit boek niet chronologisch moeten lezen, maar als visioenen die parallel lopen en waar tegelijk voortgang in zit
hoe moet ik dit nu zien?en wat is waar?

ik wens u veel zegen op uw werk in de toekomst
Dag Coby,Dank voor je vriendelijke complimenten.Het is lastig, bijna onmogelijk je vraag in een paar regels te beantwoorden.

Ik doe een korte poging.

1. Jullie predikant heeft ten dele gelijk. Soms licht de Geest enkele gebeurtenissen uit de loop van de eindtijdgeschie denis. Bijvoorbeeld de ‘twee getuigen’ uit Openbaring 11 en de val an Babylon uit Openb.17 en 18.

2. Voor de rest lijkt het mij dat er wel een duidelijke chronologische volgorde is. Vaak lezen we: ‘daarna’ of ‘en toen’. De zegelgerichten komen na elkaar en de bazuingerichten volgen na en komen uit het 7e zegel. De laatste bazuin kondigt de schaalgerichten ssn (Openb.15:5 ‘en daarna’) en Openb.16.

Hier zit toch heel wat volgorde!

Genoeg? Ander komt je maar terug.

De Heer zegene jullie.Jvb
 
 
Wat is het geweldig om te zien hoe God op een wonderlijke manier het volk van Israël beschermt door het Goddelijk raketafweersyst eem. Prijs de Heer hiervoor.
Nog een wonder: honderden christelijke organisaties werden uitgenodigd in de Knesset plaats te nemen op de publieke tribune.
De politiek werd gestopt en de regering van Israël spraken de publieke tribune toe en bedankten hun voor het geweldige werk wat ze voor het volk Israël gedaan hebben. Prijs de Heer.
 
 
Beste Heer van Barneveld,

Er gaan geruchten dat er reeds mystieuze explosies zijn geweest in
de nucleare centrales van Iran:

http://www.welingelichtekringen.nl/index.php?pagina=16778

Is Israel reeds in het geheim bezig met het uitschakelen van de installaties?

Gr AndreDag André,

Dank voor je reactie.
Inderdaad heeft een tweede zware explosie de
unraniumverrijk ingsfabriek in de stad Isfahan plaatsgevonden. Dit is
ondanks ontkenningen van Teheran door satellietbeelde n bevestigd.
"Misschien is het wel de Hand van God" suggereerde de Israëlische
reserve-generaal Giora Eiland. Ook in het Hezbollahgebied gebeuren
dergelijke zaken. Israël is misschien al begonnen met een enorme
elektronische oorlogvoering.
Het is wel erg spannend in heel de wereld.
bijna alles kun je samenvatten en begrijpen onder de stelling dat de
HEER, de God van Israël bezig is met het herstel van zijn volk Israël
als voorbereiding op de doorbraak van het komende messiaanse
vrederijk. De chaos en problemen worden veroorzaakt door het feit dat
zo goed als heel de wereld zich tegen de plannen van God, dus tegen
God Zelf verzet. Zoiets vraagt om problemen.
Shalom
jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven