God's Tempo

Twee weken werd een raketbasis van de Revolutionaire Garde nabij Teheran door een enorme explosie totaal verwoest. Klik voor ware grootte
Twee weken werd een raketbasis van de Revolutionaire Garde nabij Teheran door een enorme explosie totaal verwoest.

God zegt in Jesaja 60:22 het volgende: “IK, de HERE, zal het te Zijner tijd met haast volbrengen”. We zien in onze tijd de gebeurtenissen in een razend tempo over de wereld gaan. Wat betekent dan ‘te Zijner tijd’? Wat is Gods tijd? Om daar achter te komen moet je heel Jesaja 60 lezen. Dat hoofdstuk gaat over het herstel van Israël en hoe God tot Zijn doel komt met Zijn volk.

Wat is er aan de hand?

1. De Hand van God.

Maandag 28 november 2011 was er weer een geheimzinnige explosie bij de Iraanse stad Isfahan. Een grote wolk steeg op boven de uraniumverrijkingsfabriek in die stad. Satallietbeelden lieten zien dat een groot deel van de gebouwen vernietigd was en dat het niet om een ongeluk ging.
Twee weken eerder werd een belangrijke raketbasis van Iran door een dergelijk ‘ongeluk’ getroffen. Een aantal Iraanse raketdeskundigen zijn toen omgekomen. Onmiddellijk werd er gespeculeerd: Wie zou daar achter zitten? De Mossad? De CIA? Iraanse opstandelingen?
De Israëlische reserve generaal Giora Eiland (voormalig directeur van de Nationale Veiligheidsdienst werd om commentaar gevraagd. “Misschien is het wel de Hand van God”, merkte hij op.
De profeet Jesaja zegt in een ander hoofdstuk over het herstel van Israël: “IK ben het die de smid geschapen heb, welke... naar zijn kunst het wapen vervaardigt... Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt zal niets uitrichten.” (Jesaja 54:16,17). Zelf de atoombom van Ahmadinejad niet. Ook in Zuid Libanon, bij de Hezbollah, hoort en ziet men vreemde explosies bij de wapenopslagplaatsen.

2. Westelijke chaos

De VS en de EU maken wilde, chaotische tijden mee. Banken vallen om, landen dreigen failliet te gaan. De euro valt in stukken. Wellicht komen de guldens, de marken, francs enz. weer terug. De EU wankelt op z’n lemen voeten. Zie het profetische beeld in Daniël 2, waar een reusachtig beeld dat een groot deel van Europa plus het hele Midden Oosten en Noord Afrika voorstelt, verpletterd wordt rn het messiaanse Koninkrijk de aarde vult met vrede, recht en gerechtigheid.

Dat beeld is wat men ook wel noemt Eurabië, een samengaan van Europa met de Moslimlanden in het Midden Oosten en Noord Afrika. Officiëel de Mediterrena Unie genoemd.

Wel, die is in grote chaos. Dat is niet alleen een waarschuwing van de Allerhoogste, die tegen de landen rond Israël zegt: “Raakt Mijn gezalfden niet aan” (Psalm 105:15). Simpel gezegd: “Blijven jullie van Mijn volk Israël af!”.
Maar er is nog meer aan de hand. Ik hoop en bid dat door die chaos Israël meer ruimte krijgt om naar Gods doel toe te groeien. Dat bijvoorbeeld de Knesset één dezer dagen Judea en Samaria gaat annexeren, zoals eerder de Golan en Jeruzalem bij Israël gevoegd zijn. Zo komt israël snel dichter bij het profetische plaatje dat de Bijbel van het land en volk geeft. Ook hopen en bidden we dat de stammen Manasse en Efraïm ook snel terugkomen en “Jakob zijn bezittingen weer in bezit zal nemen” (Obadja 1:17).

3. Gods haast en wij

We zien voor onze ogen hoe alles zich in een enorm tempo voltrekt. De grote lijnen waarlangs het gebeurt vinden we in het profetische Woord van de Bijbel. Maar ook frappante details uit die profetieën komen aan het licht. Het komt niet over ons heen zoals een herfststorm of soms als een tsunami.
Nee, wij spelen mee.
Onze houding, onze daden en onze gebeden staan middenin de gebeurtenissen en het afwikkelen van eindtijdscenario’s.

We komen nu dichtbij wat in Openbaring 12:12 staat: “Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald in grote grimmigheid, want hij weet, dat hij weinig tijd heeft”. Gods Koninkrijk breekt door. De mensheid moet weer kiezen. Maar ook de duivel probeert zijn ‘koninkrijk’ door te drukken. De mensheid, vooral juist in het chaotische Europa, de Midden Oosten en de VS roepen om een wereldleider onze onoplosbare problemen oplost.

Wij weten dat deze nieuwe Hitler eraan komt. We vrezen dat de mensheid weer verkeerd zal kiezen. Maar wij, die dagelijks bidden “Uw Koninkrijk kome” weten dat HIJ zal komen. HIJ, van Wie de engel aan Maria beloofd heeft dat de “Here God Hem de troon van Zijn vader David zal geven en Hij als Koning zal heersen over het huis van Jakob” (Lucas 1:32,33).

Daarom is Israël teruggekeerd uit de ballingschap.
Daarom verzet de wereld zich tegen en is tegen Israël. Wat opstand tegen God betekent. Met dat plan heeft de Almachtige nu haast en wordt de profetie in een rap tempo vervuld.

Werk daaraan mee!

9 Reactie(s)

 
 
Beste Jan,
Is het niet heel frappant dat, nu het hele Midden Oosten brand en het ook in de VS en Europa één chaos is, men wacht op wat Israël gaat doen? Israël kan zich niet veel meer laten welgevallen. Vreemde dingen gebeuren daar in Iran. Niet te verklaren? Door de mens misschien niet. Wacht het Midden Oosten en de rest van de wereld daar soms op dat Israël Iran zal aanvallen, om dan Israël aan te kunnen vallen? De mars is op gang gekomen richting Israël en men wacht op die ene wereldleider vanuit de Islam die hen zal bij staan. Maar de Here God weet wat Hij doet. Daar mogen Israël, en wij, zeker van zijn. Gods tempo is door de mens niet bij te houden. Daar wordt dus geen rekening mee gehouden door Israël 's aanvallers. Laten we blijven bidden dat Sion's heerlijkheid snel naderbij komt en velen in de wereld door dit gebeuren tot geloof mogen komen.

Hartelijk groet Jan en Gods zegen en nabijheid toegewenst.
 
 
Isfahan schijnt een belangrijke stad voor de soenieten te zijn, hier zou de antichrist verschijnen. De antichrist zou dan voort komen uit de joodse gemeenschap.

Hieronder een stuk zin ui een stuk van internet:

“De dadjjaal zal verschijnen van onder de joden van Isfahan en met hem zullen er zeventigduizend joden zijn die kronen dragen.” (Overgeleverd door Ah'mad, nr. 12865)

Maar dat even ter zijde.

In uw artikel spreekt u over profetie, maar is het mogelijk dat, door gebed, een profetie niet uit komt?
 
 
Bedankt voor het beeld van Europa als zynde van leem,op lemen voeten,dat hadt ik niet zo gezien bedankt Jan,profetische Woord van de Bijbel.
 
 
Fijn dat we met deze artikelen ook bijbels gefundeerd bevestigd mogen worden in wat in ons geval voor onze ogen zich voltrekt!

gr Klaas
 
 
Beste heer van Barneveld,

In uw boek Eindtijd Israël en de Islam beschrijft u King Abdullah II of Jordan als kandidaat voor de anti-christ. Graag verwijs ik naar dit filmpje "http://www.thedailyshow.com/watch/thu-september-23-2010/king-abdullah-ii-of-jordan", waar de king alle problemen in de wereld schuift op het conflict Israël en Palestijnen en aangeeft dat wanneer dat conflict is opgelost, de terroristen geen grond meer zouden hebben voor terrorisme.
Verder nog hier een link met meer info over deze king, die nota bene is gehuwd met een Palestijnse vrouw ! http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdoellah_II_van_Jordanië.
Het lijk erop dat niet alleen God haast heeft maar ook Zijn en onze eeuwige vijand.
 
 
Beste Jan wat een verhelderend artikel .ik ben voor het eerst hier op je site.Ik heb dit te zeggen:De Heere zegene Israel Hij gehoede Israel en de Heere geve Israel vrede.Het IS en BLIJFT God,s oogappel Dit was wat ik wilde zeggen God,s zegen
 
 
Soms hoor ik van Christenen wel eens: "wat de bijbel schrijft over de eindtijd gebeurt toch, maar op het eind komt toch allemaal weer goed". En inderdaad komt het goed. Maar dit betekend niet dat men moet denken of ons gebed geen verschil zal uitmaken omdat alles toch gebeuren zal. Bijvoorbeeld bij deze naderende crisis, zowel in geestelijk en economisch opzicht. Je zou dan kunnen denken: zoals ons land en de kerk in het algemeen zich opstelt tegenover Israël, zal het hier niet goed aflopen. Als bijbelgetrouwe Christen kun je denken en 'terecht'. Stel je nu eens voor dat Abraham in Ex 32 gezegd zou hebben toen het volk Israël het gouden kalf aanbeden had, en de Here het voornemen kreeg het volk te vernietigen: "Terecht, U heeft gelijk Here". Gelukkig trad Mozes in gebed op tussen God en Zijn volk! Dit maakt het verschil!!

Simon
 
 
Per ongeluk heb ik in bovenstaand artikel in het zinsdeel:
Stel je nu eens voor dat Abraham( dit moet natuurlijk Mozes zijn) in Ex 32 gezegd had... Mijn excuses hiervoor.
 
 
Recent weer een explosie in Iran.

www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3075129/2011/12/13/Geruchtenmachine-draait-volop-na-derde-explosie-in-Iran.dhtml
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven