Home Actueel Israël HOE LANG ? De leugen regeert ...

HOE LANG ? De leugen regeert ...

Een demonstatie tegen Israel ... Klik voor ware grootte
Een demonstatie tegen Israel ...

De leugen regeert

Eind deze maand, de 26e februari, begint op veel universiteiten in de VS de Israël Apartheid Week (IAW). Het doel van de IAW is “het publiek voor te lichten over de aard van Israël als apartheid systeem”. De vijanden van Israël weten niet wat voor leugens ze allemaal moeten verzinnen om Israël in een kwaad daglicht te stellen. Het achterliggende doel van de IAW is om de campagnes om Israël te boycotten en de staat Israël te delegitimeren (onwettig maken).

Daar achter ligt het uiteindelijke doel, namelijk de vernietiging van Israël. Ahmadinejed, Hamas, Hezbollah en heel wat imams zijn hier openlijk en duidelijk over. De Arabische wereld al rijp gelogen voor een laatste jihad tegen Israël. Vanaf Mohammed heeft onder die volken die boodschap geklonken. De profeet Joël heeft dit al voorzegd:

“Roept het uit onder de volken: HEILIGT DE OORLOG (=Jihad!!), doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken. Smeedt uw ploegscharen om tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge: Ik ben een held. Maakt u op alle volken van rondom en verzamelt u”

Joël 3:9-11

  • Het gaat om “alle volken van rondom” dus om de volken rond Israël. Klopt dus.
  • Iedereen wordt ingeschakeld: Soldaten en “zwakken” dus vrouwen en kinderen. Gebruikt als menselijk schild of zelfmoordbommen. Klopt ook, evenals de volgende drie punten.
  • Door de leugenpropaganda van de Islam zeggen ze met doodsverachting: “Ik ben een held”.
  • Alles wordt als wapen gebruikt: Stenen, messen, raketten en nog veel meer.
  • Syrië heeft divisies klaar om de Golan binnen te vallen. Ahmadinejad is bijna klaar met zijn atoombom, Hezbollah en Hamas willen niets liever dan regens raketten naar Israël te lanceren.

Israël zucht: “Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? (Psalm 13:2). En: Ja, hoe lang zal de tegenstander honen, o God, zal de vijand uw Naam voor altijd versmaden?” (Psalm 74:10). De Islam maakt duidelijk wat de politiek in het Westen systematisch en tegen beter weten in ontkent, namelijk dat het gaat om een godsdienstoorlog. De Bijbel is het in dit opzicht eens met de vijanden van Israël. Het gaat om de godheid van de Islam tegen de God van Israël! Alleen over de afloop zijn ze het niet eens. De Bijbel is duidelijk over wat er gebeurt met al die leugenlippen: “HERE, redt mij (= Israël) van de leugenlippen.... Wat zal HIJ u geven...... gij bedrieglijke tong....gescherpte pijlen van een held en gloeiende kolen van brem” (Psalm 120:2-4). Dus oorlog, en naar wij hopen en bidden weer een beschamende nederlaag voor de Islam (zie Psalm 83:16-19)

Hoe lang nog, Nederland?

Het Westen is nog niet zover dat men openlijk aanstuurt op de vernietiging van Israël. Maar het verraad van Obama en zijn regering en van de top van de EU gaat sluipend verder. De EU had ‘beloofd’ de Hamas, die op de lijst van terroristische organisaties stond, niet te financieren. Maar nu Hamas en de Palestijnse Autoriteit (PA) samen verder gaan, blijft de EU doorgaan met deze terroristen, die openlijk uit zijn op de vernietiging van Israël, te financieren. Hierdoor stellen wij hen in staat door te gaan met hun aanslagen tegen Israël. We zijn dus medeverantwoordelijk, zelfs medestrijders in de jihad tegen Gods volk. Het spreekt bijna vanzelf dat wij, die door onze bijdragen de jihad tegen Israël financieren, in een financiële crisis terecht zijn gekomen.
Netanjahu probeert bijna wanhopig de steun van de VS vast te houden. De VS doet bijna krampachtig z’n best om Israël van een preventieve aanval op de kerncentrales van Iran af te houden. De minister van Defensie van de VS, Panetta, deelde onlangs mee dat “als Israël Iran aanvalt dit in het voorjaar (2012) zal gebeuren”.
Dat heet verraad.
Want zo wordt Iran gewaarschuwd en kan zich beter voorbereiden. Amerikaanse vrienden waarschuwen Israël Obama niets te vertellen wanneer en hoe zij de atoombom van Ahmadinejad buiten hun grenzen willen houden.
“Verraders plegen verraad, ja verraders handelen verraderlijk” (Jesaja 24:16) zucht Israël in deze benauwde tijd. De vraag is wel hoe lang de HERE, de God van Israël ons, het Westen, blijft waarschuwen. In de VS traint een jihadistische groepering terroristen in maar liefst 35 kampen door heel de VS heen. Waarschuwende “oordelen van God gaan over de hele aarde” (Psalm 103:7).

Want “Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond...... toen Hij zei: U zal IK het land Kanaän geven als het u toegemeten erfeeel” (Psalm 105:7). Ieder die dit verbond, de landbelofte, tegenwerkt door de zogenaamde Tweestatenoplossing te steunen, komt onder een oordeel. Dit zal uitlopen op een wereldwijde catastrofe.

Hoe lang nog?

Het kwaad van het antizionisme, de haat tegen Israël en het antisemitisme zijn blijkbaar nog niet ver diep genoeg doorgedrongen in de westerse samenlevingen. De internationale media zullen nog meer, nog intenesiever en nog gemener de berichtgeving een anti-Israël kleur geven. Een teken aan de wand is dat CNN in januari vier Joodse journalisten heeft ontslagen. Alleen de Arabische journalisten werden gehandhaafd. De leugen regeert en zal nog intensiever als wapen tegen Iraël worden gebruikt. Wanneer zal het publiek rijp zijn voor die laatste jihad tegen Israël? Het heeft eeuwen van antisemitische propaganda geduurd voordat Nazi-Duitsland de moordaanslag op het Joodse volk kon uitvoeren. Klaar was voor de Holocaust van de Tweede Wereldoorlog. Het kerkelijke anti-judaïsme en de vervangingstheologie hebben in dit proces een grote, zondige rol gespeeld. We bevinden ons nu in de laatste fase van een dergelijk proces. Dit proces gaat veel sneller! Veel kerken zijn weer onverschillig. De vervangingsleer steekt in veel vormen weer de giftige kop op. Hoe lang nog voordat “......de maat van de ongerechtigheid” (zie Genesis 15:16) van het Westen, van ons land, vol is bij de HERE God?

Het gaat niet alleen om Israël. Het kwaad in onze streken wordt met de dag erger. Denk aan de abortuspraktijken. Denk aan een laatste conclusie uit het eindtijdboek, uit Openbaring: “Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is hij worde nog vuiler” (22:11). Dit tekent, helaas, helaas, ook onze samenleving. Rechteloosheid en onrecht tot in de hoogste regionen. De vuilheid maakt ons land onveilig voor onze kinderen en stinkend voor de Eeuwige. Juist nu is de houding tegenover Israël, de toetssteen voor Gods zegen of vloek over een land, nog belangrijker dan ooit in de geschiedenis. Israël staat helemaal alleen in de wereldsamenleving. Daarom is het zo belangrijk dat we Israël door onze vriendschap en bemoediging steunen.

Nu kan het nog.

Wat Israël betreft nog één citaat, één klacht over de vijandschap en de haat die over hen komt: “Hoelang zult gij op een man aanstormen? Gij allen zult omvergestoten worden” (Psalm 62:4). Zo zal het gaan! De HERE, de God van Israël is een werk in en aan zijn volk Israël begonnen en zal daarmee doorgaan. Mede dank zijn onze steun en onze gebeden.

17 Reactie(s)

 
 
Hallo Jan.

Ik zag gisteren met vrienden een dvd van de eindtijd en dat ging over 2011 ,deze dvd was van de Maranatha Kerk in Eindhoven , het was verbazingwekken d ,hoeveel dingen uitkomen van de bijbel , Over het Midden Oosten , Japan en de Ecomische Crisus.
De dvd ging ervan uit dat we opgenomen worden door de Heer voordat nog veel meer verschrikkelijk e dingen gaan gebeuren op de Wereld, Maar Japan ,heeft dus 10,000 duizenden liters zwaar radioactief water in de zee geloost en dat is door de golfstromingen in de wereld ,in alle oceanen gekomen . De landen rond Israel met hu haat neem nog steeds meer toe en ik denk dat het uiteindelijk tot een verschrikkelijk e oorlog zal komen ,waarschijnlijk ook met atoom.
En veel kerken idd en ook zijn er christenen die niks over Israel zeggen of het haast nooit over de eindtijd hebben , het is als in de dagen van Noach lijkt het !! We eten en drinken en huwen , en toen was er ineens de zondvloed.

gr IndyDag Indy,

Dank voor je reactie. Het is goed en belangrijk je te verdiepen in het profetische Woord van de Bijbel. Dan leer je iets te zien van Gods machtige Hand in onze tijd. En ook van zijn handelen met Israël, Gods uitverkoren volk. Je leert ook dat leren moet uitlopen op handelen. Dat gaat eerst via de opdracht dat we bidden voor Israël, voor land, volk en voor Jeruzalem. Al biddend wijst God ons dan de weg om verder te gaan. Wat we kunnen en mogen doen voor zijn volk.
Met een hartelijk shalom

jvb
 
 
Kleine gebeurtenissen in de wereld de afgelopen dagen met een mogelijk grotere impact op termijn. Daarnaast de aankondiging die de Iraanse president deze week wil doen. Het zijn benauwde tijden voor de Israel en daarmee ook de wereld. Mijn gebed is voor het Gods bescherming over Zijn volk en ons land.
http://xandernieuws.punt.nl/?id=653376&r=1&tbl_archief=&
 
 
De minister van Defensie van de VS, Panetta, deelde onlangs mee dat “als Israël Iran aanvalt dit in het voorjaar (2012) zal gebeuren”.

Deze mededeling kan ook deel uitmaken van een "plan ", een misleiding.
Iemand hiervoor neerzetten als een verrader??..........wie bent U ??

Of deze site maakt ook deel uit van dit plan??!!
 
 
Jahoor J. Schoonhoven. Misschien maak jij ook wel deel uit van het plan, zo kunnen we door blijven gaan.

Niet zoveel youtubefilmpjes kijken en af en toe een frisse neus halen helpt.

Hoi Jan,

Je bericht is wel een tikkeltje aan de grauwe en grimmige kant.
We moeten niet vergeten dat er ook wèl goeie dingen zijn.

Groetjes
Dank je, Leo voor je reactie.
Natuurlijk zijn er goede dingen.
De schrijver van het Bijbelboek Klaagliederen, en die man had echt wel wat
om te klagen, zag dat ook: "Het zijn de gunsten van de HERE wat wij niet
omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn
zij nieuw" 3:22). En dat mogen we elke morgen aannemen en oppakken.
Shalom

jvb
 
 
Het valt mij op dat meteen vanaf het begin van dit jaar de boel in een stroomversnelli ng is geraakt en dat dit zeer binnekort uitloopt op de komst van de antichrist die volgens de Illuminatie in dit jaar al moet verschijnen. Alvorens dat zal gebeuren, moet er eerst de Grote Oorlog in het Midden-Oosten uitbreken! Moeten binnenkort alle Nederlandse mannen meevechten in het Midden-Oosten?Dag Moi,

Je weet dat ik erg voorzichtig ben met dergelijke scenario's.
Het 'licht' van de Illuminatie komt uit een verkeerde bron, dus hun mededelingen lees ik met nog meer voorzichtigheid . Bovendien is profetie er niet allereerst om te voorspellen, hoeweel het wel vaak over de toekomst gaat. Een paar dingen staan wel vast:
1. Er komen oorlogen.Denk aan de oorlog van Psalm 83, de Gog-oorlog uit Ezechiël 38 en 39 en de Jeruzalem-oorlogen uit Zacharia 12.
2. Er komen en zijn opstanden en geruchten van oorlogen.
3. Er zijn en komen aardbevingen, hongersnoden en pandemieën
4. Israël is en blijft Gods oogappel en centraal staan in het wereldgebeuren.
5. De mensheid komt steeds duidelijker voor de keuze te staan: Voor of tegen de Here Jezus Messias en de God van Israël. God heeft altijd, bij alles wat HIJ doet, bekering op het oog.
6. Er komt een wereldleider die zich als antichrist gaat ontpoppen.
Hoe en wanneer, dat weten we niet.
We moeten klaar zijn en blijven uitzien naar de komst van onze Heer, Die ook de Koning en Verlosser van Israël is.
shalom

jvb
 
 
Beste Jan,
Nu, het kan nog erger. Dit bericht is, volgens mij, nog niet het ergste. Het is zoals de Bijbel het aangeeft, en wij hier in Nederland zullen er ook niet aan ontkomen, dat de oordelen komende zijn. Misschien is het goed om eens het boek van John F. Walvoord met Mark Hitchccock te lezen: Armagedon, Olie en Terreur, dan kun je enkel nog maar stil zijn van wat de wereld te wachten staat. Bidden voor Israël, is en blijft de opdracht van ons als christenen!
Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst.
 
 
Als ik het zo links en rechts lees dan zijn de landen rondom Israel één grote puinhoop. In Egypte, Lybie en Syrie woed een soort van burgeroorlog.
Ik vraag me af hoe snel de moslimbroedersc hap alles goed op de rails heeft voor een gezamelijke aanval. En wellicht gaat Turkeij de kar trekken.

De vlam kan overigens maar zo in de pan slaan als Iran of Syrie aangevallen word of als er meer aanslagen komen op Israelische doelen.

Is het zo dat God de islamitsche landen gebruikt om zijn plan uit te voeren, net zoals Hij de farao van Egypte gebruikte?

We zullen moeten bidden voor Israel en we zullen God moeten vragen Israel bij te staan in de tijd die komen gaat.Beste Jan Gerrit van Dijk,

Je kon best wel eens gelijk hebben.
Maar bij al onze visies, scenario's en verwachtingen moeten we niet vergeten dat we meespelen, dat we een belangrijke rol vervullen in al die eindtijd of bijna-eindtijd ontwikkelingen. We zijn geen Bijbelse schouwburgbezoe kers die geïnteresseerd toekijken hoe onze oudere broer Jakob onder druk wordt gezet en hoe bijbelse profetieën vervuld worden. We spelen mee door onze steun, gebeden en solidariteit met Gods volk.
Paulus zegt het zo:: "Door de aan u betoonde ontferming ook zij ontferming zouden vinden" (Rom.11:31).
Shalom

jvb


 
 
Beste Jan

ik ben bezig een bijbel studie voor te bereiden voor de bijbelkring en uiteraard over de terug keer van het volk van God Juda\Israel
van de reis naar Israel van maart 2010 kan ik me nog herinneren dat je een mooi verhaal had over de stam dan die in Ethiopie is gevonden in de jaren jachtig wat is geprofiteerd in Jesaja 11 vers 11 en 12 zou je mij daar wat meer over willen vertellen zo dat ik het ook weer door kan geven

met vriendelijke groet Frans de boer uit UrkDag Frans,

Goed weer eens van je te horen!
Het was een goede reis, toen in maart 2010.
Vorig jaar was mijn laatste reis. Het werd me te zwaar.
Ik mis die reizen nu weer, want anders zou ik nu druk zijn met de voorbereidingen .
Ja, die Ethiopische Joden.
Dat is een lang verhaal.
Je vindt het onder hoofdstuk 4.7 van mijn boek "Met Israël op weg naar de eindtijd.
Blz. 73,74 en 75. Mij wat teveel op over te tikken, kost me minstens een uur.
Als je mij je postadres geeft, maak ik een kopie (ik mag dat wel van mijn eigen boek) en stuur het je deze week nog toe. Binnenkort komt een derde druk van dit boek uit bij Johannes Multimedia in Amerongen.
Shalom.

jan


 
 
Dag Jan,

Bedankt voor je website. Ik lees het regelmatig.Ook je tv-optredens bij Family7 volg ik regelmatig.
Alleen nu heb je tikfoutje gemaakt in het stuk voor 17 feb. Het is Joel 4: 9 -11 ipv Joel 3.

Met vriendelijke groet,
Mirjam
 
 
Dag Jan,

Nog een foutje: "Kanaan gevenals toegemeten erfdeel is
Psalm 105:11 ipv 7.
Dag
Mirjam
 
 
Zomaar even wat gedachten over de hele situatie.

1. Allah is volgens mij óf de vader van de leugen himself, of een van diens hoogste vazallen. Geen wonder dus dat dat de wereld die leugens gelooft. Wiens brood men eet (in dit geval dus NIET het Brood des Levens!), diens taal men spreekt.

2. Bij het hele MO-conflict miet ik steeds weer aan het boek Richteren denken. Telkens als Israël van de Eeuwige afwijkt, stuurt Hij omringende volkeren om Israël terecht te wijzen. (Die volkeren gaan dan vaak te had te keer; vgl. Zach. 1:14-15, maar dan ook vers 16 vv.!) En in het huidige Israël is de meerderheid van de bevolking niet of nauwelijk gelovig...
 
 
3. Misschien wat vergezocht. Maar kijk eens in een atlas (of nog beter: op een globe) en trek een lijn van de regio Teheran naar Israël. Je komt dan ongeveer over de regio Bagdad. Daar vlakbij lag Babylon, dat door Saddam Hoessein is herbouwd (ik weet niet of het bewoond is of alleen als een soort openluchtmuseum is bedoeld). Stel nu eens dat Achmadineshit een raket op Jeruzalem richt. Er is weinig voor nodig -- een strorinkje in de raketelektronic a, of een tegenaanval met een Israëlische antiraket-raket -- om dat ding uit zijn koers te krijgen. En als-ie dan eens op Bagdad/Babylon neerstort en dáár explodeert? Dat doet me wel denken aan Openbaring 18.
Nogmaals: misschien vergezocht, maar wie
 
 
Zowel Israël als christenen die hen steunen zullen dankzij JHWH zegevieren, zoals Hij zegt in Zijn Woord.
Joel 3:1-4

1 Want zie, in die dagen en in die tijd,
als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël,
dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
Mijn land hebben zij verdeeld.
3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk.
Zij gaven een jongen voor een hoer;
zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken.
4 En ook, wat wilt u van Mij, Tyrus en Sidon,
en alle gebieden van Filistea?
Wilt u Mij Mijn handelwijze vergelden?
Als u Mij dat wilt aandoen,
zal Ik snel en onmiddellijk
uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren,
 
 
Deze website, waar iedere Israel-vriend een steunbetuiging aan Zijn Uitverkoren Volk kan geven EN een steunbetuiging voor het verplaatsen van de Nederlandse ambassade naar Sio, Jeruzalem !
http://www.dirkvangenderen.nl/2011/09/10/onderteken-de-oproep-om-nederlandse-ambassade-te-verplaatsen-naar-jeruzalem/
 
 
Juist een land als Nederland moet inzien dat ambassades dáár horen te staan waar de regering van het gastland zetelt. In Nederland is dat Den Haag, en niet de hoofdstad Amsterdam.

Evenzo in Israël: De Israëlische regering zetelt in Jeruzalem, dus dáár horen de buitenlandse ambassades te zitten. Dat heeft helemaal niets te maken met de vraag of Jeruzalem al dan niet de hoofdstad is. De ambassades elders plaatsen is hooguit "politiek correct" en kost alleen maar extra geld (reiskosten en reistijd).Beste heer hahn,

U hebt gelijk, de ambassades horen in Jeruzalem.
De regering van de VS heeft heel wat jaren geleden besloten de ambassade weer naar Jeruzalem te verplaatsen. Maar elke president doet dat niet omdat dit niet in het belang van de VS zou zijn.
Er is echter meer aan de hand. U weet dat Jeruzalem de zetel van de Messiaanse Koning zal zijn in het Vrederijk. De wet zal van Jeruzalem uit en het Woord van de Heer zal van Sion uitgaan over de hele wereld. daarom loert en intrigeert het Vatikaan over de Heilige Stad, daarom wil de islam persé Jeruzalem in handen krijgen. Het zou een eerbetoon zijn aan de Vorst van de Stad van de Grote koning als men de (Nederlandse) Ambassade naar Jeruzalem zou verplaatsen. Wat een belangrijk geestelijk gebaar zou dat zijn. Wat een bemoediging voor Israèl en wat een woede van de wereld. Wie zou men het meeste vrezen?
De Islam, de wereld (VN) of de Allerhoogste?
Sghalom.

jvb
 
 
Beste br. Van Barneveld,
U reageert hier op mijn reactie onder no. 15 hierboven.
Natuurlijk hebt u gelijk dat Jeruzalem ook (en vooral!) een geestelijke dimensie heeft. Maar dat kunnen we die politici in Den Haag of waar dan ook niet door de strot duwen. Dat gaat de meesten van hen boven de pet.

Wat ik gedaan heb, is een puur praktisch – en bovendien financieel-economisch – argument aandragen. En juist dit praktische argument mis in in de meeste bijdragen hierover (en echt niet alleen op deze site). Vandaar dus mijn schijnbaar "wereldse" benadering.
 
 
De bijbel is duidelijk over wat er nog staat te gebeuren. God Zelf zal op een bijzondere wijze tussenbeide komen en Zijn volk en Zijn land redden uit de macht van de vijandige volken.

Zach 14:12-13 De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de HEER worden getroffen met een afgrijselijke plaag: terwijl ze nog levend rondlopen zal hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond. De HEER zal op die dag zo’n paniek onder hen zaaien dat ze elkaar beetgrijpen en slaags raken.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven