Home Actueel Israël Het KRUITVAT met ZEVEN LONTEN

Het KRUITVAT met ZEVEN LONTEN

De Volkskrant waagde het om onder een foto van het Israëlische afweersysteem, de Iron Dome (IJzeren Koepel), te melden dat het ging om een raket die op Gaza werd afgevuurd... http://elderofziyon. blogspot.com /2012/03/dutch-newspaper-captions-iron-dome-as.html Klik voor ware grootte
De Volkskrant waagde het om onder een foto van het Israëlische afweersysteem, de Iron Dome (IJzeren Koepel), te melden dat het ging om een raket die op Gaza werd afgevuurd... http://elderofziyon. blogspot.com /2012/03/dutch-newspaper-captions-iron-dome-as.html

“Het Midden-Oosten ontwikkelt zich tot een kruitvat”.

Israël zit bovenop dat kruitvat. Elk van de zeven lonten kan elk moment worden aangestoken.
Gevaarlijk voor Israël?
Absoluut.
Wie lopen er nog meer gevaar?
De makers van dat kruitvat en de lieden die met vuur spelen bij de lonten.
Wij ook?
Jazeker, ik licht dat even verder in dit artikel toe.
Voor Israël geldt “Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, maar daaruit zal hij gered worden - Jeremia 30:7.

Voor ons geldt: “IK ben zeer vertoornd op de volken, die terwijl IK een weinig vertoorn was, meehielpen ten kwade” Zacharia 1:15.

Laten we kort die zeven lonten bekijken.

 1. Het verraad van het Westen.
  Wij, de EU en de VS, financieren de terroristen. Zorgen dus voor het kruit in het kruitvat. Zijn medeverantwoordelijk en staan onder de toorn van God. We hoeven niet verbaasd te zijn dat het met onze financiën niet zo best gaat. En over de natuurrampen en branden in ons land. Allemaal waarschuwingen van de Almachtige, die de God van Israël is. “Verraders plegen verraad, ja verraders handelen verraderlijk” (Jesaja 24:16). Zo zucht Israël over de top van de EU en de regering van de VS. Over dat verraad komt een oordeel. Als Obama Israël laat vallen, dan laat hij tegelijk de Islam los op Israël.
 2. Hamas
  Het afgelopen weekend zijn er meer dan 100 raketten vanuit de Gaza Strook op Israël afgevuurd. Elk normaal land, dat de macht en de mogelijkheden heeft als Israël, zou al lang een eind gemaakt hebben aan de Hamas. Maar de leugenfabriek, die “internationale media” heet, loert op elke gelegenheid om Israël te besmeuren. Turkije was er al snel bij om de reactie van Israël “buitensporig geweld” te noemen. De Volkskrant waagde het om onder een foto van het Israëlische afweersysteem, de IJzeren Koepel, te melden dat het ging om een raket die op Gaza werd afgevuurd. Om de kinderen van Israël, die al jaren in gevaar leven en vaak zwaar getraumatiseerd zijn, bekommeren zich weinig mensen. Hamas wil niets liever dan sterven in de jihad, de islamitische strijd tegen Israël.
 3. Syrië
  Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Israël houdt ernstig rekening met de mogelijkheid dat Assad, door de opstandelingen en de internationale druk, een uitweg zoekt door een aanval op Israël. De Syrische tanks staan klaar. Gifgasgranaten heeft Assad in overvloed. Een casus belli (oorzaak tot oorlog) heeft Syrië al sinds 1967. De Hoogte van Golan wil Assad, en daarmee de Arabische eer, heroveren. Als Syrië gifgasgranaten op Israël afvuurt, zal Israël Damascus plat gooien. Want het trauma van WOII, de gaskamers, is nog springlevend in Israël. Dan gebeurt het volgende: “Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval” - Jesaja 17:1. Hoe het zal gaan kunt u lezen in Jeremia 49:24-27.
 4. Iran
  De “bom van Ahmadinejad” schijnt al klaar te zijn. Zelf de VS ziet de nucleaire dreiging van Iran. Het gevaar van een kernoorlog, waarbij ook Rusland en China betrokken zullen worden. Het sluiten van de Straat van Hormuz, waar veel olie voor het Westen langs moet, kan de lucifer zijn die dit lont aansteekt.
 5. Hezbollah
  Deze terroristen in Zuid Libanon zijn zeer goed bewapend en willen, net als de Hamas, niets liever dan hun voorraad van tienduizenden raketten op Israël afvuren. Zo kunnen ze, en dat is ook de eschatologische (eindtijd) drijfveer van Ahmadinejad, de eeuw van hun messias, de Mahdi dichterbij brengen.
 6. Wereldmars naar Jeruzalem
  Anti-Israël organisaties over de hele wereld zijn druk bezig om een nieuwe mars naar Jeruzalem voor te bereiden. Sommigen spreken van een miljoen deelnemers, die ‘vreedzaam’ de grenzen van Israël zullen overtrekken. De 30e maart is de “grote dag”. Uiteraard kan Israël niet toestaan dat een menigte fel hatende vijanden zonder toestemming het land binnenstroomt. Men vreest dus voor een nieuwe intifada en gewapende strijd. Dit is het lont van de 30e maart 2012.
 7. Christ at the Checkpoint
  Het overgrote deel van de Christenheid hangt de vervangingsleer aan. Dat is de visie dat de kerk de rol van Israël in Gods plannen heeft overgenomen. De kerken kijken, zoals bijna altijd, opzij. Ze wauwelen met de wereld over de “bezetting”, over de “scheidingsmuur van de apartheid” en over de onderdrukking van de “arme Palestijnen”. Palestijnse Christenen zetten Christus wenend bij de Israëlische controleposten. Ze weten niet wat ze verzinnen moeten om Israël, Gods machtige daden in deze tijd en Gods verbonden met Israël uit de Bijbel te verwijderen. De kleine groep bijbelgetrouwe Christenen, die op grond van Gods woord, Israël steunen, staan nu ook al onder vuur.

Krachtige wapens

Het kruitvat staat op het punt te ontploffen. De HERE, de God van Israël, heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd. “Zijn oordelen gaan over de hele aarde” (Psalm 105:7). Uiteindelijk zal Hij tot zijn doel komen met Israël. Dan zal werkelijkheid worden wat de profeet Zacharia van Godswege doorgaf: “Zoals jullie onder de volken een vervloeking bent geweest, o, huis van Juda en huis van Israël, zo zullen jullie, doordat IK jullie heil schenk, een zegen worden; vreest niet, laten uw handen sterk zijn” - Zacharia 8:13. En wij? Wij hebben twee machtige wapens in de strijd: Gebed en Proclamatie. We bidden dat de HEER die wereldmars in totale verwarring brengt. We bidden: “Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij denkt” - Psalm 3:4. Dat de HEER een schild legt rond Israël tegen al die dreigingen. Wij bidden dat de God van Israël (eindelijk) tot zijn doel komt met zijn volk.
En we proclameren: “Zo zegt de HERE der heerscharen: IK ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand” - Zacharia 1:14.

15 Reactie(s)

 
 
Beste broeder Jan, ik ben toch maar zo vrij geweest om dit artikel nar een aantal kamerleden te sturenDank je Angela.
Nu kunnen ze nooit meer zeggen: We hebben het niet geweten.
bovendien, de waarheid moet nog meer worden herhaald dan de leugen.
De int.media hebben de leugen als geconfisqueerd.
Shalom

jvb
 
 
Geachte Angela,

Goed idee om dit artikel naar een aantal kamerleden te sturen. Maar bedenk wel dat die lui vrijwel allemaal geheel verblind zijn. Zo'n actie heeft dus uitsluitend zin als hij met (veel) gebed gepaard gaat! Maar waarschijnlijk wist u dit allang...
 
 
Het blijkt dat de Volkskrant zijn onderschrift bij de foto inmiddels heeft aangepast (althans op de website, zie http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3223635/2012/03/11/Derde-dag-op-rij-van-luchtaanvallen-op-Gazastrook.dhtml )
Er staat nu: "Een Israëlische Iron Dome-raket wordt afgevuurd om een inkomende raket uit de Gazastrook te onderscheppen." (gelezen 13-2-2012, 15.15 uur)

Maar ja, in ak die papieren kranten die bij de mensen thuis liggen, staat het natuurlijk nog steeds fout...Beste heer Hahn,

Inderdaad dat heb ik ook vernomen.
Het probleem blijft dat de leugen blijft kleven in de harten van de mensen.
Overigens, ik ben nog steeds bezig aan "Het einde van de vervangingsleer ".
Moeilijk om tijd en energie te vinden, maar het is nodig.
De herdruk van een herziene, bijgewerkte versie van het boek "Met Israël op weg naar de eindtijd" gaat binnenkort naar de
drukker.
Nogmaals dank voor uw hulp.
Shalom

jvb
 
 
Beste Jan

Jouw actuele en oprechte bijdrage op deze site over de ontwikkelingen rond Gods volks Israël, het Midden-Oosten en deze wereld doen mij altijd weer beseffen dat de God van de Bijbel de waarheid is en de waarheid spreekt. Bedankt daarvoor. Mijn gebed is daarom ook dat God Zijn volk zal beschermen zoals hij beloofd in Zijn Woord. Ik vind het een wonder dat ondanks alle vijandelijke raketten die op Israël zijn neergedaald en neerdelen zo weinig slachtoffers maken. Dat is verbazingwekken d.
Ik bid jou veel wijsheid en Gods nabijheid en bescherming toe!
 
 
Zal de aanstaande oorlog in het Midden-Oosten de komst van de antichrist triggeren en dus daarmee ook de Grote Verdrukking? Meerdere bronnen wijzen er op dat in dit jaar, het magische jaar 2012, de Grote Verdrukking zou beginnen. In ieder geval werken de Illuminatie daar wel naar toe. In ieder geval te lezen op xandernieuws.punt.nl
Beste Moi,

goed weer eens even van je te horen.
Het is belangrijk om te letten op de tekens van de tijd.
Maar het is niet zo verstandig om teveel op de toekomst te speculeren.
Belangrijker is het om je voor te bereiden op de komst van de Heer.
Bereidt de weg van de Heer, riep Johannes de Doper.
En verkondig het Evangelie, was het bevel van de Heer Zelf.
Maar je hebt gelijk, alles spits zich toe op de komst van die
antochrist en zijn rijk.
Maar de Heer kan altijd de geschiedenis nog een wending geven, zoadat
mensen nog meer kans krijgen zich te bekeren en gered worden.
shalom
jvb
 
 
Het veiligheidshek is een prachtig geweldloos middel tegen geweldplegers.
 
 
MOD: Verwijderd.
Reacties onder aan de artikelen zijn niet bedoeld voor één op één communicatie.
 
 
Beste heer van Barneveld,

Je zou er bang van worden, maar het is wel de waarheid.
Het lijkt er hopeloos uit te zien voor Israël:

Als Israël Iran wil aanvallen is het handig als de Hamas en Hezbollah militair uitgeschakeld worden. Aangezien de terroristen hun eigen kinderen inzetten als schild, vallen er dus burgerdoden.
Als Israël Iran zijn gang laat gaan worden heeft Israël een groot probleem. Als Israël Iran aanvalt kan er een wereldconflict ontstaan.
Als Iran een raketaanval doet op Israël, kan het zijn dat Israël de software van deze raketten overneemt en ze op Damascus laat neerkomen.
Als Israël een miljoenenmars stopt gaan er veel doden vallen.
In alle gevallen krijgt Israël dan de wereldopinie tegen.
Het lijkt er dus hopeloos uit te zien.
Een massaal gebed voor Israël is het meest effectieve wapen lijkt mij.
We hebben de plicht Gods enige en echte volk te steunen in onze gebeden.

Shalom
 
 
Binnenkort gaat de HELE wereld zien via (TV). dat er maar EEN God is en dat is De God van Israel !!!
Want als deze intifada door gaat zal God vanuit de hemel ZIJN wapens gebruiken !! vuur en bliksem !!

Prijs de Eeuwige !!
 
 
Deut 6:4 
Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!
 
 
Beste Jan van Barneveld,

Tijdens het schrijven van een artikel voor ons kerkblad over Psalm 83 werd ik in een commentaar gewezen op Jesaja 26:11: De Hand van de HEERE is opgeheven over Zijn volk... Maar de vijanden van Israël zien het niet. Maar toch zullen ze het zien, en daarover beschaamd worden. Beschaamd, opdat zij, en ook wij -daar loopt Psalm 83 op uit- de Naam van de HEERE zullen zoeken. En dat iedereen zal erkennen dat Hij, de HEERE, de Allerhoogste is over de ganse aarde.
 
 
Goedeavond,

Ik heb al drie boeken van u gelezen en dankzij die boeken ben ik heel veel wijzer geworden over het midden-oosten conflict.
Ik vraag mij af hoe u weet dat als Syrië Israël aanvalt, Damascus plat wordt gegooid.
Waar kan ik de tekst in de bijbel vinden dat je voortdurend voor Israel moet bidden (niet psalm 122:6).
Verschrikkelijk om te zien wat ze van plan zijn 30 maart!

Alvast bedankt, Shalom, Gods zegen,

Rik


Dag Rik,

Dank voor je reactie en je bemoediging.
Iemand bezocht een van de seminars die ik ergens ocht geven.
Hij kocht het boek "Om Sions wil niet zwijgen":
Toen hij het gelezen had vertelde hij: "Nu is het duidelijk hoezeer we
worden voorgelogen door de media". Ik ben blij dat ook jou een
heleboel duidelijk is geworden. Binnenkort komt een geheel herzienen en tot begin dit jaar bijgewerkte derde druk van het boek "Met Israël op weg naar de eindtijd" uit. Een ontwerper werkt nog aan een nieuwe cover. Het boek geeft veel over de profetieën die in verband met
Israël in vervulling gaan. Ook de zogenaamde "wereldmars naar
Jeruzalem" heeft profetische dimensies. Die lezen we in Psalm 83.
Laten we bidden dat de HERE, de God van Israël, al die fel hatende vijanden in verwarring brengt.

Nu je vraag over Damascus. In Jesaja 17:1 lees je: "Damascus wordt weggevaagd, zodat het geen stad meer is. Het wordt een puinhoop, een
bouwval". En in Jeremia 49:24-27 staan details over hoe die
vernietiging van Damascus gaat gebeuren. De mensen zullen in paniek de
stad ontvluchten. Soldaten blijven in de stad en komen om. Een
vuurvlam laait op vanuit de stad en vernietigt de stad. Ik heb aangegeven hoe dat in onze tijd zou kunnen gebeuren en hoe die gebeurtenis een angstig reële mogelijkheid is als bijvoorbeeld Assad
Israël aanvalt met gifgas raketten.

Shalom

jvb
 
 
Rik, als ik me er mee mag bemoeien, hieronder de Bijbelteksten over Damascus. De tekst komt uit de pen van hr. van Barneveld. ;-)

Damascus wordt verwoest. De profeet Jeremia voorzegt gedetailleerd hoe de mensen in paniek Damascus ontvluchten (waarschijnlijk na een waarschuwing van Israël). Behalve de soldaten en dan wordt de stad voor vuur verwoest. (zie Jeremia 49:24-27 en Jesaja 17:1).
 
 
Het valt me eigenlijk nu pas op dat het onderschrift bij de foto niet klopt. Er staat momenteel:

"Een raket wordt vanuit Israël op de Gazastrook afgevuurd."

Het DOEL is echter niet de Gazastrook, maar het onderscheppen van een een vanuit de Gazastrook afgevuurde Palestijnse raket. Het doel is die vijandelijke raket, die zo nodig ook boven Israëlisch grondgebied onderschept kan worden. Als de Palestijnen ophouden die raketten af te vuren, dan stopt Israël ook onmiddellijk met het afvuren van afweerraketten. Er valt dan immers niets meer te onderscheppen!

Een beter onderschrift zou zijn:

"Het Israëlische leger vuurt een afweerraket af om een inkomende Palestijnse raket te onderscheppen."
 
 
Kom voor't eerst op deze site,en voel mij gesterkt en gesteund! Misschien een beetje vreemd misschien,of moet ik zeggen vind hier herkenning,deel uw mening!Ben dankbaar voor uw keuzes, die ook mijn keuzes zijn.Juist als het om Gods volk gaat.Ben dankbaar voor uw uitleg.Soms heb ik mij binnen de kerkelijke muren heel eenzaam gevonden,als het over Israel ging,..gaat. Zelfs op een Israel zondag,èèns per jaar, werd, of wordt Israel niet benoemd.Soms is het om uit je bol te gaan.Weet het ligt aan welke voorganger,enz.gelukkig gebeurt het ook anders.Soms denk ik wel eens,
Waar gaan we naar toe,we worden een steeds kleinere kudde!
Niet de snelweg van de wereld,maar het smalle pad,ons oog en hart gericht op Hem, die zegt; "Zie Ik maak alle dingen nieuw."
Bedankt voor't delen....Ton

Dank, beste Ton, voor je reactie op het artikel "Kruitvat met zeven lonten".Ik ben blij dat je een beetje bemoedigd. Zorg ook dat je Bijbels ook op de hoogte komt door vanuit de profetieën en de visie van Paulus op Israël zodat je goed op de hoogte bent en begrijpt wat er gaande is in deze tijd. Ook onze site is met dit doel ontworpen. Er de boeken die ik heb geschreven heb. Nog even iets over het kruitvat.
1. De hoogste geestelijke leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei verklaarde de 27e juli dat er binnen weken oorlog zal zijn. Ze hebben de nucleaire installaties goed afgeschermd en de Hezbollah en hamas staan klaar met hun raketten.
2. voormailge chef van de Mossad, Efraïm Halavy zei in een interview met de New York time: "als ik Iranier zou ik aardig bang zijn voor de komende 12 weken".

Redenen te over om te bidden voor Israël.
Shalom

jvb

 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven