Home Artikelen Geestelijk Het BEEST in BRUSSEL

Het BEEST in BRUSSEL

Europees parlement Klik voor ware grootte
Europees parlement

Dwaasheid?

Veel Nederlanders zijn terecht ongerust over de toekomst. Ons gezin gaat er in 2013 minstens 3,25% op achteruit. Het einde van de recessie is nog lang niet in zicht. Iets minder Nederlanders, maar toch nog veel, kijken verbaasd naar ons parlement dat volgend jaar 4,7 miljard euro in het ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme) gaat storten en zich voor totaal 40 miljard euro garant stelt.

Volgend jaar kost dat per Nederlander nog eens 300 euro. Wat bezielt onze volksvertegenwoordigers? De burgers worden in een tijd die toch al niet makkelijk is op kosten gejaagd voor de EU. Waarom? Noem maar op: Om de gammele EU overeind te houden. Vanwege het financiële wanbeleid van sommige landen. Vanwege de corruptie in die landen. Waarom gaven maar een paar partijen tegengas? PVV, CU, SGP, Pvd Dieren en SP. Waarom de EU bijna blanco volmacht geven over zo’n 700 miljard euro? Dus ongelooflijk veel meer macht voor “Brussel”! Er is nog meer aan de hand. Er moeten EU-obligaties komen. “Om de lasten eerlijk te verdelen” roepen EU landen met wanbeleid. Anders en duidelijker gezegd: “Geef ons via de EU jullie geld”. Bondskanselier Angela van Duitsland wordt onder druk gezet, zeg maar gerust gechanteerd door premier Mario Monti van Italië en president François Hollande van Frankrijk om (toe) te geven. “Anders gaan we eruit” dreigt Monti. Ach, mocht dat eens gebeuren! Wat een genade zou het zijn als de EU zou instorten.

Wat is er aan de hand? Waarom noemen we de EU “het Beest in Brussel”? Wat is er gaande en wat zit er geestelijk achter?

Argumenten

Ruim een jaar geleden heb ik via contacten een notitie aan dhr. Wilders gestuurd. Met drie redenen waarom we liever vandaag als morgen uit de EU zouden moeten stappen. De drie argumenten zijn:

  1. De EU wordt steeds meer een dictoriale staat die vanuit Brussel (en Straatsburg) veel in de lidstaten regelt. Hoe vaak lezen we niet dat een of andere maatregel of wet niet kan door- gaan of gewijzigd moet worden vanwege “de regelgeving in Brussel”. “Brussel”trekt steeds meer macht naar zich toe en werkt naar de “Verenigde Staten van Europa”. En naar een éénhoofdige leiding! De landelijke regeringen mogen alleen nog beslissen welke boom we mogen kappen en waar we kunnen plassen. Even erg is dat er van onze eigenheid als Nederlandse volk niets meer mag overblijven. We worden “europeanen” of liever zelfs wereldburgers. Alleen voetbal blijft over...
  2. Wij, de burgers van Nederland en Duitsland draaien op voor het wanbeleid van Griekenland en meer landen van (Zuid)Europa. Dat werkt de recessie in de hand. Onze pensioenfondsen zullen nog meer leeggeroofd worden. Ons spaargeld is niet veilig voor de grijpgrage handen van regering en EU.
  3. De top van de EU is anti-Israël. Dat komt voor een deel omdat de EU zich verbonden heeft om de Arabische politiek en de Palestijnen te steunen. Dat proces is al sinds 1973, de oliecrisis, aan de gang. U leest daar meer over in mijn boek “Eindtijd, Israël en de Islam”. De vierde druk is bijna uitverkocht. Wij financieren met zo’n miljard euro per jaar de Palestijnse Autoriteit en dus ook de Hamas. Dus automatisch de terreur, de raketten en de antisemitische propaganda tegen israël. Want wie betaalt is medeverantwoordelijk. Ik leg nog uit waarom dit zo gevaarlijk is.

Waarom “zien” onze volksvertegenwoordigers dit niet? Waarom lopen ze als makke schapen achter het Beest in Brussel aan? Logisch, want in Brussel ligt hun toekomst. In Nederland hebben ze niet veel meer te zeggen. Alleen goedkope praatjes die geen gaatjes vullen, maar alleen gaatjes in onze inkomens veroorzaken. Mocht het wonder eens gebeuren dat de EU doordat Griekenland failliet gaat en met hun drachme doorsjokt, of doordat niet alleen Wilders en de kleine christelijke partijen hun rug recht houden en wij uit de EU stappen, of doordat premier Monti van Italië niet alleen bluft maar echt de EU verlaat, wat zou dat een zegen zijn. Want de EU rent in een snel tempo naar het rijk van het Beest in de eindtijd.

En wij, wij zitten er middenin.

Geestelijk

Het is belangrijk de geestelijke achtergrond van deze ontwikkelingen te zien. Dan zien we hoe Bijbelse patronen zich razend snel voor onze ogen ontwikkelen. Patronen die via het verschrikkelijke wereldrijk van “het Beest” uitlopen op de komst van het messiaanse vredesrijk. Om u niet teveel in één keer te geven gaan we kort in op de profetie uit Daniël 2, het beeld waarvan de machtige vorst van het Babylonische wereldrijk, Nebukadnezar, droomde. We gaan ook in op de situatie in het rijk van het Beest, zoals die beschreven wordt in Openbaring 6:1-8. Als u een Bijbel hebt, pak die even en lees dan mee. U zult dan gaan inzien hoe kritiek de situatie momenteel is.

Maar er is hoop.

Daniël 2

Koning Nebukadnezar droomde en zag een groot en schrikwekkend beeld. Die droom had betrekking op de nabije en de verre toekomst. Daniël legde het aan Nebukadnezar uit: Het hoofd van goud stelde het Babylonische wereldrijk voor (Irak en een deel van Syrië). De borst en de armen van zilver waren het Medo-Perzische (Iran) wereldrijk . De buik en de lendenen van koper waren het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. De twee benen van ijzer waren het West en het Oost Romeinse rijk. Ten slotte de voeten en tenen die van ijzer en klei waren, stoffen die niet mengen.

Al die rijken zijn geweest en waren precies zoals de profeet Daniël het beschreef.

In de eindtijd staat dat hele beeld weer overeind op die wankele voeten van klei en ijzer. Dat lezen we in vers 34. Dan komt er een grote steen, die de voeten, dus het laatste wereldrijk, treft en zo het hele beeld verplettert (lees Daniel 2:34,35). Nog even iets over die wankele basis van ijzer, (dat het Romeinse rijk voorstelt) en van klei (waarin ik de Islam zie). Zo zien we de EU + OIC (een koepel van 56 islamtiscjue staten plus de Arabische Liga) die samen geografisch het hele beeld van uit Daniël 2 omvatten.
Vandaar dat de EU steeds meer gaat lijken op wat Bat Ye’or Eurabië (een combinatie van de EU met de islamitische, voornamelijk Arabische landen) noemt.

Verder in het boek van de profeet Daniël en in het boek Openbaring wordt het beeld van Nebukadnezar nog eens voorgesteld en nu als vier vreselijke dieren. Lees Daniël 7. Die beesten stellen dezelfde wereldrijken voor als die van het beeld. Die vier dieren komen terug in Openbaring 13, maar dan in een combinatie van één dier. Dus al die landen die Eurabië omvatten. Daar blijkt inderdaad heel duidelijk dat het hier gaat om het eindtijdrijk van het Beest. Een gruwelijke, totalitaire, gecontroleerde (666) samenleving met één wereldreligie waaraan iedereen zich moet onderwerpen. Een wereldleider (de antichrist ofwel het Beest) en een religieuze collega, die zo’n beetje de profeet van het Beest uithangt en zo goed als heel de wereld onder controle houdt.

Nu begrijpt u waarom alle macht naar “Brussel’ wordt getrokken. U ziet in waarom nationale landen en volken moeten worden uitgeblust. De NWO, Nieuwe Wereld Orde, werkt hier met alle macht aan. Deze processen worden nu door de recessie en door het ESM versneld. Straks krijgt de EU een eenhooofdige leider met veel macht. Hoeft nog niet meteen de antichrist te zijn. Wellicht een opvolger.

De Bijbel vertelt nog veel meer over de aard en het optreden van die antichrist. Nu begrijpt u ook waarom de islam steeds meer invloed krijgt in de landen van de EU. De voeten van het beeld hebben klei, dat wil zeggen, de Islam. Wellicht komt de religieuze machthebber uit de Islam. Of eerder een combinatie van het Vaticaan + de Wereldraad van kerken met een islamitisch kalifaat onder de Moslim Broederschap. Allemaal trends en mogelijkheden waar we op moeten letten en die momenteel in een stroomversnelling terecht zijn gekomen.

Openbaring 6:1-8.

In Openbaring 6 opent de Here Jezus een boekrol waarin gebeurtenissen in de eindtijd worden onthuld. Eerst komen er vier paarden na elkaar aandraven. Een wit, een rood, een zwart en een vaal paard. De ruiter op het witte paard is de antichrist, die een schijnvrede op aarde brengt. De man waar de EU op hoopt en die alle problemen “oplost”. De recessie en onderlinge problemen hier en bijvoorbeeld de eeuwige oorlogen tussen de islamitsche hoofdstromingen, de Shiïten in Iran en de Soennieten die in Saoedi Arabië hun basis hebben. Let op dat de antichrist al eeuwen bezig is om zijn rijk op aarde te vestigen.
Zijn laatste poging was het zogenaamde duizendjarig rijk van Hitler in Nazi-Duitsland. Toen hij aan de macht kwam, was Duitsland economisch failliet en politiek had het land niets meer te betekenen. Hitler was het die welvaart bracht en Duitsland politiek weer tot een grootmacht maakte.
Zo zal de komende antichrist de problemen in Europa en de Arabische landen knap oplossen. Zoals in de dertiger jaren val voor Wereldoorlog II Duitsland, ook de meeste kerken, achter Hitler aanliepen en hij in de wereld bewondering oogstte, zo zal de hele wereld aanvankelijk achter de antichrist, de ruiter op het witte paard in openbaring aanlopen.
Gebeurtenissen in de islamitische wereld en de recente machtovername van de EU zijn duidelijke hoefslagen van het witte paard, dat er snel aankomt. Maar dan komt het rode paard. Hij “neemt de vrede van de aarde weg”. Oorlogen en opstanden. Overal onlusten vanwege de keiharde bezuinigingen.

Ook de Here Jezus spreekt in zijn “rede over de laatste dingen” over onlusten (zie Lucas 21:9). Als het voedsel niet meer te betalen is, komt het zwarte paard. “Een maat tarwe voor een schelling” voorzegt de Bijbel. Een schelling is een dagloon in die tijd. Dus een brood voor een dagloon, ergens tussen de tachtig en honder euro! Overvleod voor de rijken: “Breng geen schade toe aan de olie en de wijn”. Dat leidt tot gewelddadige protesten, burgeroorlog en broodopstanden. We zien die dingen al gebeuren op verschillende plaatsen in de wereld. In die tijd zal “de grote leider” in Brussel, of wellicht verplaatst naar Babel, keihard alle macht aan zich trekken. Daar is “Brussel” nu al hard mee bezig. De overheid “weet” alles van u en ons gaan en staan wordt door satellieten begluurd.

Het besluit staat vast

Het gaat met een razend tempo. De Boze heeft haast, omdat de Eeuwige, de God van Israél ook haast heeft. “IK, de HERE, zal het te Zijner tijd met haast volvoeren” zegt de God van Israël nadat Hij in jesaja 60 over de nieuwe heerlijkheid van Israël gesproken heeft.
HIJ gaat door met zijn herstelplan voor Israël. Na een tijd van benauwdheid, waar nu een voorspel van gaande is, komt de Messias, de Verlosser. Voor Israël, want “de Verlosser zal uit Sion komen” zegt de apostel Paulus in Romeinen 11:26.
Israël is het grote struikelblok voor het rijk van het Beest. Zelfs de agnost Wilders ziet dat. Daarom is “het Beest” uit op de vernietiging van Israël. Daarom is het zo gevaarlijk om achter “het Beest” aan te lopen.
Dat doen wij, want wij betalen de vijanden van Israël. Zijn dus medeverantwoordelijk want wie de vijanden van Israël betaalt zal dat in de eigen beurs voelen.
Dat noemt men tegenwoordig recessie. Want de Bijbel zegt dat “wie onrecht doet zal zijn onrecht terug ontvangen” (Collosenzen 3:24).
En:
“Gezegend die u (Israël) zegenen en wie u vervloekt, is vervloekt”. Dit is een van de waarschuwingen van de HEER, de God van Israël die over ons komen.
Het gaat allemaal snel, lieve bezoekers.
Wees bereid, let op de tekenen van de tijd en zoek de HEER, nu Hij Zich nog laat vinden.

34 Reactie(s)

 
 
Beste Jan,

Bedankt voor het artikel en de alertheid.
Het is bizar hoe de Nederlandse overheid Nederland lijkt te verkwanselen.

Ik heb nog een vraag. Voor zover ik weet staat in het hoofdkwartier van de VN in New York het beeld van ijzer en leem, het beeld uit het boek Daniel, dat stond ooit in Israël Today (tussen nu en 3 jaar terug).

Ik weet niet hoe het met de samenwerking Brussel - New York zit, maar mag hierin ook een link gezien worden?

Hartelijke groeten en goede week, Chrystl
 
 
Fascinerend! Ik kan het alleen maar met deze woorden eens zijn, hoe vreemd en onheilspellend het allemaal ook is.
Er is namelijk ook een krachtige ontwikkeling waar te nemen in het lichaam van Christus, een Toerusting die heel sterk is en in volmaakte Heerlijkheid, een hemelvorst waardig.
Onder uw ernstige waarschuwing, meneer Van Barneveld, kan het misschien geen kwaad om hier op te wijzen.
 
 
Beste J. van Barneveld,

Een heel goed artikel wat u hier neer zet, in de tijd waarin we ons bevinden, veel mensen hebben niet door van de situatie wat er zich afspeelt, de chaos word groot, meer werkeloosheid, we worden compleet uitgeknepen, wat strak in opstand zal uitmonden.
En dan is de tijd rijp voor de antichrist om alles weer op de rails te zetten.
De tweede wereldoorlog had het zelfde patroon vooraf, maar nu zal het de aller laatste oorlog worden.
Moge God Israel behoeden.

Met vriendelijke groet, en dank voor uw schrijven, Lieuwe
 
 
Beste Jan,
We zien inderdaad eindtijdprofeti ën uitkomen en er word een grote scheiding aangebracht tussen goed en kwaad.De waarheid komt steeds gevoeliger naar voren en mensen verliezen hun vertrouwen in hun machthebbers.Maar dat zijn dingen die we aan de buitenkant waarnemen waar we ook terdege rekening mee moeten houden is de mediaverslaving .Hoe gaan we onze kinderen hiermee leren omgaan? Kinderen zijn kwetsbaar en zeker tussen 8 en 12 jaar erg beïnvloedbaar door hun omgeving. Volgens de bijbel moeten we ze leren om God volmaakt te prijzen.Weest dankbaar voor wat je krijgt en wat je hebt. Aardse dingen vergaan en hebben geen waarde dus vergaar schatten in de hemel, heb je,je familie al verteld wat er gaat gebeuren of je buren of je collega's als je hierover gaat nadenken word het aardse opeens heel betrekkelijk. dus onze eindtijdvraag moet zijn wie kunnen we nog redden voordat de Here Jezus terugkomt? Want dat het aardig opschiet dat is wel zeker.Mvg Ed
 
 
Beste Jan,

Een zeer sterk artikel. Het opent je ogen weer. Ik moet ook denken aan prediker 10: vers 10. We lezen daar: Een botte bijl vraagt veel van uw krachten, wees wijs en slijp het blad. (Het boek) Dat er een eindtijd komt is zeker. Daarom moeten wij ons voorbereiden, dat we kennis hebben van het woord. Dan kunnen wij dit als een 2-snijdend zwaard gebruiken nu! en in de eindtijd die komen gaat.

Gods zegen.
 
 
is het wel zo dat de benen van ijzer her romeinse rijk voorstellen? In Dan 2:40 staat dat het ijzer de rest verpulvert/vernietigd.als dat zo is dan zou het romeinse rijk alle voorgaande rijken hebben moeten vernietigen.Maar is dat ook zo?? volgens mij niet. Het Romeinse rijk is zelfs nooit oostelijk van de eufraat geweest. het heeft bijv. nooit de hoofdsteden nineve en persepolis ingenomen. volgens mij moeten we het romeinse rijk als een voortzetting van het griekse zien. er veranderde voor israel ook niks. de taal bleef hetzelfde de afgoden bleven hetzelfde.Ik denk dat het 4e rijk het ottomaanse rijk is. dit ottomaanse rijk heeft een dodelijke hoofdwond opgelopen in 1914 toen het opeens verdwenen was, maar wij leven in een tijd dat dit beest weer ontwaakt. en iedereen zal versteld staan. We moeten de Bijbel gaan lezen met in ons achterhoofd dat Israel het centrum is waar alles om draait en niet de westerse wereld. We moeten de Bijbel dan ook uitleggen vanuit Joods oogpunt
 
 
Als je Daniel 2 leest staat er, ijzer en leem is de voet van het beeld, je kan stellen zoals het in de bijbel staat dat deze twee rijken zamen gaan, en het ijzerenrijk is het ottomaansrijk, en het leem het romeinserijk, maar het ijzer is sterker en zal ook gruwelijk te werk gaan die hier niet naar wil luisteren (islam) want dit rijk wil de macht krijgen, zoals je nu al kunt horen van de leiders in die landen.
Maar het aller belangrijkste kunt u ook lezen deze volken zullen worden vernietigd door de steen die niet door mensen is los gemaakt.
God zal overwinnaar wezen met zijn volk de Joden, en de mensen die zijn opgenomen bij de opname, tijdens de grote verdrukking
 
 
"Overal onlusten vanwege de keiharde bezuinigingen." Onlusten krijg je vooral wanneer de hardwerkende burgers keihard gepakt worden door bezuinigingen en lastenverzwarin gen! Zou het volk wakker liggen wanneer er vooral op de uitkeringen van de armen gekort zou worden? In vele landen zijn er geeneens uitkeringen.
 
 


Beste Chrystl, Lieuwe, Peter, Edwin en Ruud plus andere bezoekers van onze site,

Dank voor jullie positieve en meestal sterke reacties.

Chrystl:
ik weet niets van een beeld van het beeld van Nebukadnezar in Brussel. Wel weet ik dat Brussel roept: Meer Euro en meer EU is de oplossing. Mijn reactie"Levert alleen meer ellende. Voor Israël en voor ons.

Lieuwe:
Terecht zeg je: Moge God Israël behoeden. Dat doet gebed. Maar
voor Israël staan er hoopgevende beloftes in de profetieën van de Bijbel en zeer ernstige waarschuwingen voor de volken. Ik zou dus willen toevoegen: Moge God ook ons behoeden.

Peter:
jij ziet in de kerken nog een 'krachtige ontwikkeling'. Helaas hoor ik al meer dan 40 jaar over opwekking die eraan komt en merk ik alleen maar 'krachtig gepraat'. Ik zeg dit met intens verdriet.

Edwin:
inderdaad heeft bijna niemand meer vertrouwen in de meeste politici. Let er maar eens op vlak voor de verkiezingen. Iedere politicus en elke partij komt zeer sociaal over met grote beloften en hartelijke betrokkenheid op 'de burger'. Een week na de verkiezingen is dat weer over. Ook de media spelen dat spel mee. Want nieuws hoort bij de show en de kijkcijfers tellen zwaarder dan de waarheid. Ik ben het met je eens dat het eren van de HEER juist in deze tijd zo belangrijk is. "Wie lof offert eert MIJ, en baant de weg dat IK hem Gods heil doe zien". Als wij de HERE, de God van Israël prijzen komen er lichtpunten aan het licht en is er heil.

Ruud:
je hebt ook gelijk. Onze sterkste wapens zijn Gods Woord en gebed. Satan en duivelse machten zijn alleen bang voor het woord van de Heilige van Israël. daar proclameren wij Gods zegenrijke en heilrijke Woorden over Israël maar ook over ons, kleine gelovigen die steeds meer beklemd raken tussen allerlei duistere machten.

Het zal snel blijven gaan, tot een climax losbarst.
Het profetische Woord wordt dan krachtig vervuld.
Nu is er weer schot gekomen in de terugkeer van de stam Manasse uit Noord Oost India.
Efraïm wordt ijverig gezocht.
God gaat door met zijn herstelplan voor Israël.

In Psalm 80 bidt Israël (en bidden wij mee) drie keer:
(1)Herstel ons, doe uw
(2)Aanschijn over ons lichten opdat wij
(3)verlost worden.

1. Dat herstelproces is al meer dan een eeuw aan de gang en gaat nu krachtig door
2. Als de Heilige van Israël zijn aanschijn laat lichten over land en volk van Israël komt er ook een geestelijk herstel
3. Dan komt er complete verlossing. Eerst over Israël en dan over heel de wereld.

Want "De Verlosser zal uit sion komen"

shalom
 
 
Beste jan,
Bedankt voor je artikel. Het komt overeen met wat ik zelf ook ervaar (door de Geest)
Laten we niet angstig naar de toekomst kijken, maar vol verwachting. Onthou: de grote steen die het beeld in Daniël 2 verpletterd is het koninkrijk van onze Here Jezus Christus! Hier komt geen mensenhand aan te pas, alleen Hij heeft de macht om alle koninkrijken te vernietigen. Hij zal het kaf van het koren scheiden. En alles wat niet op het fundament Jezus Christus staat, zal instorten.
Zijn Geest zal het uiteen blazen. En dan zal Zijn koninkrijk gevestigd worden als een machtige berg, die de hele aarde bedekt!
Dus vrees niet en zoals mijn man al schreef: de tijd is kort en vertel je onbekeerde buren, vrienden en collega's over deze gewelidge Koning!
Aan Hem alle eer tot in eeuwigheid!!

Vgr,
Irene Groen
 
 
Beste Jan,
Bedankt voor je artikel. Het komt overeen met wat ik zelf ook ervaar.Laten we niet met angst naar de toekomst kijken!
De steen die in Daniël 2 het beeld vernietigd is onze Here Jezus Christus. Hij zal het kaf van het koren scheiden. En alles wat niet gefundeerd is op Hem, zal door Zijn Geest uiteen waaien. Er zal geen spoor meer van overblijven. Hij alleen kan deze dodelijke slag leveren, geen mensenhand komt hier aan te pas. En als alle koninkrijken verpletterd zijn, dan vestigd Hij definitief Zijn koninkrijk. Dit is de berg in Daniël 2. Een enorme berg die de complete aarde bedekt!
Wat kunnen wij doen? Het is zoals mijn man al schreef: vertel je onbekeerde buren, collega's en vrienden over deze grote Koning.
Aan Hem alle eer tot in eeuwigheid!
vrg,
Irene Groen
 
 
Op http://xandernieuws.punt.nl/?id=660571&r=1&tbl_archief=& lees ik dat er binnen de Europa zelfs een burgeroorlog dreigt t.g.v. de steeds maar voortwoekerende economische crisis en het E.U.-beleid.


Beste Moi,

Het is dan ook de tijd "van de weeën van de Messias" zoals rabbijnen
deze tijd noemen. En gelovig Israël deze tijd ook ervaart.In Matteüs
24 de eindtijdrede van Jezus Messias, noemt Hij deze tijd: "Het begin
van de weeën" (24:8). Daar horen opstanden en onlusten bij. Ook hier.
Shalom

jvb
 
 
Beste Heer van Barneveld,

We zien het voor onze ogen gebeuren, vele (christenen) zien echter niets.
Er wordt ook al wel gesproken over een splitsing in noord en zuid. Mocht dat gebeuren dan tekent zich het Romeinse rijk af. Dit zou best realiteit kunnen worden als de EU eerst instort. Vandaag las ik dat Griekenland niet uit het Euro-pact gezet kan worden omdat dit simpelweg niet in de EU-regels is opgenomen. Een blunder, of met opzet, van de eerste orde. De Grieken kunnen zelfs op eigen houtje euro’s bijdrukken, wat een gevaarlijke situatie op kan leveren. De Griekse ram kan dus het EU-rijk ten val brengen.

Dus wie weet ontkomen we aan het rijk uit Daniel. We zullen daar wel voor moeten bidden en de Here God om wijsheid vragen, zodat we 12 september de juiste keuze maken. Laten we daarbij alstublieft niet vergeten om achter Israël te gaan staan zowel in gebeden als in politieke keuze!

ShalomBeste JanGerrit,

Dank voor je reactie.
Ook nu al staat het profetische beeld waarvan Nebukadnezar droomde en
dat doiir Daniël werd uitgelegd, en waggelt op z'n wankele voeten
verder. Gevaarlkijk voor ons allemaal. We moeten niet vergeten, jij
duidde daar al enigszins op, dat het de Islam en de andere
wereldbeheerser s van deze duistere wereld (de VN, de EU, de COIC enz.)
gaat om de vernietiging van Israël. Dat gebeurt altijd als de HERE, de
God van Israël op het punt staat, machtige en grote dingen te doen.
Wij zitten middenin die strijd. Israël staat, zoals altijd in het
centrum en dus inde vuurlinie in de strijd om het komende Koninkrijk
van onze God.Vandaar dat je oproep tot voorbede zeer terecht is/.
shalom
jvb
 
 
BLZ 3
Dan nog iets over Griekenland, velen willen misschien wel dat Griekenland uit de EU stapt, ze hebben een grote schuld. Maar waarom moet Griekenland uit en toch ook weer in de EU blijven. Laat ik het zo omschrijven, wat deed Griekenland voor de spelen in Londen. Daar werd het vuur geheiligd met een ceremonie in de tempel van de godin Hestia zie hiervoor deze link http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/olympicflame/index.htm
Wat wil ik hier mee zeggen, wij europeanen moeten nu goed gaan beseffen wat we willen. Griekenland erbij of toch niet. Ook wij christenen moeten goed weten wat we willen. Zou er bij God nog ontkoming zijn aan dit Rijk. Want laten wij NL bij de EU of gaan we er uit, en zo ook ivm Griekenland. Laten we hun afgoden toe in dit Rijk van de EU. Wat we nu al doen ivm de olympische spelen. Laten we er op bedacht zijn en er goed met elkaar over praten. Want God heeft het door Zijn kind Daniel aan ons dit alles verkondigd.
Sjaloom Arnold
Ja, beste arnold, we zitten middenin een rijk vol duistere Griekse en Germaanse demonen. Dat komt pas goed als Messias komt. Maar wij hebben de Overwinnaar, de komende Koning, aan onze zijde. De Koning van de
joden. zo is hij heengegaan en zo komt hij terug. In Zijn naam hebben wij vrij toegang tot de Troon van de Eeuwige, de God van Israël, de Schepper. Geef dan die vrijmoedigheid niet prijs en redt, door je
gebeden, wat er nog te reden valt. O.A. dat de HEER deze tijd van benauwdheid verkorten zal.
shalom
jvb

 
 
nogmaals...het draait niet om europa!! vergeet europa mbt profetie. alles draait om het midden-oosten. Rome=niet het babylon van de eindtijd dat is mekka. er wordt niet één europese stad verwoest als Jezus terug komt. alle voorspellingen geven steden/landen uit het midden-oosten en afrika aan! het beeld van Nebukasnessar is dus ook niet het romeinse rijk maar het ottomaanse. We moeten dus uitkijken naar een 'hersteld'ottomaans rijk en laat dat nou net iets zijn waar Turkije mee bezig is!!! Vergeet dus europa en richt je aandacht op die zo genaamde árabische lente' spoedig heel spoedig zal dat een arabische winter worden! De islam is de religie van de anti-christ. vergeet niet dat de anti christ een assyrier is! wat heeft die met europa van doen?
Gods zegenBeste Fre Riepma,

In verband met je reactie, dank daarvoor, wijs ik even op mijn boek
"Eindtijd, Israël en de Islam"" waarin ik de rol van Turkije, de
Islam en het "herstelde Ottomaanse rijk, uitvoerig beschrijf. Wel
sluit ik de EU hierbij in. Omdat het beeld waarvan Nebukadnezar
droomde (zie Daniël 2) het oude Ottomaanse rijk + de EU omvat. Dus het
oude Babylonische rijk het Mede-Perzische rijk, het Griekse rijk en
het Romeinse rijk waarvan de huidige EU een soort werderopstandin g
is.Dat Turkije een grote rol speelt lees je ook in dat boek en in
andere publicaties van mijn hand. Je moet wel de 4e druk hebben, die
is bijgewerkt.
Inderdaad staat Israël centraal in al die profetische zaken en
ontwikkelingen in onze tijd.
Shalom
jvb
 
 
Beste Jan,

bedankt voor je reactie.

Ik heb weinig of geen weet van de crisis in 1929, dat was ook een recessie. Ziet u een relatie hiermee ook misschien? Omdat u ergens een zinnetje schrijft 'dat noemt men tegenwoordig een recessie'. Was er toen ook sprake van een recessie met op de achtergrond wellicht ook duistere machten? Een strijd niet tegen vlees en bloed maar tegen de overheden in de lucht?

Met groeten, shavua tov.
 
 
Geachte heer van Barneveld,
N.a.v wat de heer Huisman schreef:
wij wilde toch niet in de EU ?
we hebben jaren terug toch een referentie gehad over willen we in de EU ja of nee?
waarom zitten we er nu dan midden in?
en uit de EU komen we niet want de regering wil erin blijven?
wie en wat zouden we moeten stemmen?
ik zou het niet meer weten.
met vriendelijke groet.

Dag Marion,

Nederland heeft inderdaad een tijdje in een referendum tegen een Europees verdrag gestemd, maar is daar later op terug gekomen. We kunnen er wel uit, maar het is niet waarschijnlijk dat de PVV van Wilders de strijd wint. Bij alles wat Wilders wil is de meerderheid van de Tweede Kamer automatisch tegen. Ze vragen zich niet af wat eerlijk, wat recht of redelijk is. Ze zijn tegen omdat Wilders het zegt. De kwaliteit van ons leiderschap is tamelijk laag. Discussies in de Kamer komen niet uit boven het niveau van discussie-oefeningen in de oude Gereformeerde knapenverenigin gen. Jammer. Maar straks, in de weken voor de verkiezingen zijn onze politici weer krachtig in de weer voor de burgers en hun (onze belangen). vol hartelijke en warme beloften, die een week na de verkiezingen weer zijn vergeten. Wat je moet stemmen? Ik geef je geen advies, maar ga wel stemmen. Ik let op hoe die partij tegenover Israël staat en op het betrouwbaarheid sniveau van hun afgevaardigden.
Shalom
jvb
 
 
Wat een feest is het jouw artikelen te lezen Jan van Barneveld! Ik zie met vreugde de komende jaren tegemoet; blij als een klein kind God in actie te zien. En wat een zegen, ondanks de ijstijd, dat God mij in Nederland heeft gestationeerd waar ik als christen voor nu nog veilig ben.
En de politiek, ja, ik zou iedereen ook dat advies geven: stem op hen die Israël steunen! En hen die Zijn Eerstgekozene goed willen beheren. Want laten we niet vergeten dat God de dieren eerst heeft gemaakt, wij waren feitelijk maar tweede keus:).Beste "vriend of vriendin van mw. Thieme,

Leuk uit die kringen zoiets te horen.
Het eerste deel van je mail moet men maar niet lezen.
Is niet goed voor mij.
Het tweede deel heeft mijn hartelijke instemming.
Maar voordat je besluit te stemmen op de twee partijen die inderdaad achter Israël staan, moet je eerst hun programma, vooral wat Israël betreft, even doorlezen. Dan pas kun je verantwoord stemmen.

Moge de HEER ons land genadig zijn.

shalom
jvb
 
 
Geachte schrijver,

grappig, dieren zijn zonder ziel geschapen en mensen met ziel. Toch een andere benadering, niet waar.. Althans, als u net als mevrouw Thieme in ieder geval iets met de Bijbel heeft?

Het is bizonder opvallend dat de PvdD zich niet akkoord wil inlaten met de richtlijnen van de Torah en de zorgvuldige wijze waarop in ieder geval in Joodse kring met slachten wordt omgegaan, en wat alle wetenschappelij ke rapporten ook nog eens aantonen.

Wie oren heeft om te horen, die hore!
 
 
Geachte heer van Barneveld,
heeft u het ook gehoord, dat ze bij de ijszee Alaska, naar olie willen boren!
wat erg en al die dieren natuurlijk weer in de stresch/dood door al die troep.
sorry voor het lelijke woord, ik kan er niet meer tegen, men vernield de hele aarde!
daaag heer van Barneveld een verdrietig mens.
 
 
Beste broeder van Barneveld,

Hoe komt het toch dat hierover in onze gemeente nooit wordt gesproken?
 
 
Geachte mijnheer Jan van Barneveld!

Hartelijk dank voor uw beschrijvingen over zulke zeer belangrijke onderwerpen. Ook uw gesprekken op Fam7 volg ik altijd. Wat ben ik blij met alles wat u uitlegt en met uw verwijzingen naar de Bijbel!

Wat betreft de verschrikkelijk e ontwikkelingen bij de EU (ik ben eigenlijk een leek, maar heb hierin een sterke intuitie) vraag ik me af, of u weleens contact heeft gehad met Dhr. Leon de Winter (Joodse auteur) en Prof. Smalhout? Zij schrijven ook zeer bezielende betogen over de absoluut verkeerde EU , zij zijn er net zo tegen als u en hebben vanuit hun perspectief ook heel waardevolle kritieken.

Met vriendelijke groeten van Dicky Groot
 
 
http://tora-yeshua.nl/2012/07/alle-kamerleden-behalve-pvv-en-regering-verantwoordelijk-voor-verkoop-van-nederland-aan-eu/

Hi Jan, zie mijn artikel over deze ramp met daarin een link naar mijn waarschuwing aan alle kamerleden, in het bijzonder aan CU en SGP, die uiteindelijk ook niets deden om effectief dit ESM verdrag te verhinderen.
Op het allerlaatst tegenstemmen , wetende dat er geen kamermeerderhei d was om het ESM te verhinderen en wetende dat CU en SGP niets hadden gedaan om het volk te informeren en te mobiliseren tegen dit ESM .
Zij zijn medeverantwoord elijk!
Shalom,
Ben
 
 
Hoe gelijk U ook heeft, het tij is niet te keren. Hoe onrechtvaardig het ook is, hoewel we tegen waren zijn we gewoon erin geluisd.....en we vonden het wel best zo.....en nu moeten we.

Mat een zuur glimlachje volg ik de ontwikkelingen in Europa op de voet. Uit een drang naar onafhankelijkhe id heb ik indertijd tegen het EU-referendum gestemd, van Bijbelse opvattingen was ik toen niet op de hoogte.

Verder vind ik het opmerkelijk dat veel mensen achter Geert Wilders gaan staan, terwijl hij met lis en bedrog momenteel zijn eigen partij om zeep helpt.

Tenslotte: Mijn houding naar Israel is zeer kritisch. Ben 1 dag in dat land geweest en dat is sindsdien niet veranderd. Sterker nog: Hoe kritischer ik naar dat land kijk hoe meer ik van dat land ga houden en inzie dat dit juist het beloofde land is.

Het is het mooiste land ter wereld en die ene dag daar binnen die grenzen, hebben mij een levenslange heimwee bezorgd
 
 
@ 24 meneer de Vries,
Ik wil niet vervelend tegen u zijn, U hoeft niet kritisch op Israël te zijn, van die gasten heeft Israël er al genoeg. Israël heeft bidders nodig en liefst een heel leger.
 
 
Beste Hans,

Consciëntieus kritisch.

Als er in de Bijbel staat dat de woestijn zal bloeien als een roos en een iets te juichende christen gaat al uit zijn dak als er een plantje bloeit in een kale vlakte....dan gaan bij mij de haren overeind staan.

Zie ik met eigen ogen dat er wijngaarden staan in Israel, sinaasappelplan tages....dan is het een overweldigende vervulling. Ik heb het met eigen ogen gezien....dus...

Ik heb veel Palestijnen gesproken. Zij stellen dat ze liever bij de Israëli's werken omdat zij tenminste betalen en goed betalen, omdat ze goed voor hun personeel zijn en de sociale voorzieningen uitstekend zijn.

De Palestijnse kwestie...(we raken steeds verder off-topic) is voor het grootste deel opgeblazen. Neemt niet weg dat elke onderdrukte Palestijn er 1 te veel is.

Bidden voor Israel doe ik meerdere keren per dag. Gezonde kritiek op een land als Israel is nooit verkeerd.
 
 
ook schokkend: Lees hier een interview van een D666 parlementariër: http://www.nu.nl/politiek/2853901/de-europese-karavaan-trekt-gewoon-verder.html
 
 
"Dat doen wij, want wij betalen de vijanden van Israël. Zijn dus medeverantwoord elijk want wie de vijanden van Israël betaalt zal dat in de eigen beurs voelen."

Wij, mijn man en ik dus ook, betalen blijkbaar allemaal mee aan de vijanden van Israël. Er is zoveel wat we niet weten. Maar is het wel mogelijk om als 'eenling' daarin zuiver en onschuldig te zijn en blijven? En hoe dan? We moeten belasting betalen, daarvan wordt veel geld misbruikt. Ik wil de vijanden van Israël helemaal niet steunen, met nog geen centje. Maar hoe voer je dat praktisch uit?

Dag Margaretha,

Dank voor je goede en belangrijke vraag.
Eerst wat uit de Bijbel:
Paulus in Romeinen 13:6 en 7 zegt dat we belasting moeten betalen aan wie belasting toekomst. De Here Jezus zegt: Geef de keizer wat van (voor) de keizer is (Mat,22:17 en volgend en Lukas 20:22.
In de tweede plaats is er heel wat waarvoor de regering ons belastinggeld besteedt. Het Beest Brussel, subsidies aan zaken waar we niet achter staan.
Dus...geen probleem?
Natuurlijk wel.
Wie de vijanden van Israël of zondige praktijken steunt is inderdaad medeverantwoord elijk. Dan gaat het om een tegenwicht dat wij gelovigen moeten brengen. Als de 'gelovige rest' waar de samenleving, het land of een volk op drijft. Abraham pleitte daarop bij god toen hij voor Sodom bad. Hij had er maar tien nodig....Helaas.
In de tijd van Elia waren het er 7000. In de tijd van de eerste gemeente hield die het oordeel een tijdje op. Zo zijner meer voorbeelden. daarom is het zo belangrijk dat we achter Israël staan en dat de HERE ons nog een opwekking geeft.
Shalom

jvb
 
 
@margaretha;

Helemaal met u eens, ik las gisteren onderstaande artikel er over;

Europe united against Israel

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4253487,00.html

BERLIN – Just when the vision, or delusion, of Europe’s unity is facing a grave reality test, it’s amazing to see how one issue manages to unite the failing, disintegrating European bureaucracy: The grudge toward Israel.

Even the Euro crisis, which threatens to sink European unity into a new nationalist storm, cannot ease the inherent hostility of the European apparatus, located in Brussels, to the Jewish state. By now it looks like a sick obsession that blinds the patient’s eyes and prevents him from seeing his real problems.

...

For a long time now, the Europeans have not been protesting only matters pertaining to the occupation; rather, they are working methodically to undermine the very existence of Israel as an independent Jewish state.

...

EU adopts Arab formula

An absurd situation has been created whereby the European Union, which cannot manage its own affairs efficiently, is working with great determination to decide for Israel how it should behave.

Meanwhile, the Europeans are pouring huge sums of money into the Palestinian Authority without a hint of criticism about Palestinian actions. Senior EU officials refrain from meeting with Israel’s foreign minister, yet preach for dialogue with Hamas. And in at a time where the Middle East is burning because of endless violations of human rights, condemnations are constantly being issued against Israel.

It appears that the Europeans have been taken captive by the Arab magic formula, whereby the conflict with Israel is at the heart of the region’s problems and only its resolution – that is, making Israel capitulate to Arab demands – will bring peace and stability. And please don’t bother the Europeans with other explanations. It could undermine their stability.
 
 
Nog even een aanvulling[meer sarcastisch]Kee s-jan Ik dacht dat sinterklaas uit Spanje kwam met cadeaux en piet met pepernoten Keesjan,trek uw habijt aan zet uw mijter op en neme uw staf,bestijg uw schimmel en gaat daar met ons geld strooien!!!!!!! !
 
 
Goedemorgen,

Ik had al geschreven maar misschien is de reactie niet aangekomen.

Ik kwam onlangs nog eens langs op deze pagina en las de reacties. Tot mijn verbazing zag ik dat ene Christel om mij moest 'lachen' want volgens haar hebben dieren geen ziel. Wat een miskennis en wat een leugen!

Dieren hebben wel degelijk een ziel!! Voorbeelden genoeg wat Vader daar zelf over zegt. Lees je bijbel nog eens (of eens een keer...).

En nee, ik ben geen Thieme volger, nee ik ben geen vegetariër en nee ik ben in beginsel niet tegen ritueel slachten.

Dit heeft allemaal helemaal geen snars met het onderwerp te maken, maar leugens en vooroordelen moeten gecorrigeerd worden, die zijn niet van God.

Een fijne dag nog!
 
 
Vraag van Margaretha:
Wij, mijn man en ik dus ook, betalen blijkbaar allemaal mee aan de vijanden van Israël. Er is zoveel wat we niet weten. Maar is het wel mogelijk om als 'eenling' daarin zuiver en onschuldig te zijn en blijven? En hoe dan? We moeten belasting betalen, daarvan wordt veel geld misbruikt. Ik wil de vijanden van Israël helemaal niet steunen, met nog geen centje. Maar hoe voer je dat praktisch uit?

Beste Heer van Barneveld,

U schreef:
Dat we gewoon onze belastingen moeten betalen.
Daar kan ik nog mee in komen.
Alleen is het niet zo dat wanneer ik belasting betaal en de EU het geld misbruikt om het even zo te noemen, dat we medeplichtig zijn?
Of is het zo dat wanneer wij ons deel doen er dan ook vanaf zijn?
Dus niet medeplichtig.

ik ben ook valikant tegen europa.
Ik heb ook tegen gestemd als het om de grondwet gaat europees gezien.
Maar ik geloof zelf dat wanneer ik mijn deel doe er vanaf ben..
Het is dan toch zo dat dan europa verantwoordelij k is voor hun doen en laten? en niet wij?

Ik bedoel ik bid voor Israël ik bid voor onze regering etc.
Is het dan niet zo dat wij dan als gelovige onze taak daarmee vervullen en dus onder het oordeel van God vandaan komen?

Ik ben benieuwt naar uw mening.

Mvgr,

Raymond
 
 
Hr. van Barneveld (+medelezers)
Ik ben vanaf het begin tegen de EU geweest en nog. Heb me wel eens afgevraagd waarom eigenlijk. Wat is er feitelijk mooier dan samenwerken op velerlei terreinen. Iets in m'n genen gaf mij dat 'unheimisch' gevoel mbt de EU. Inmiddels ken ik genoeg antwoorden om de vraag waarom ik tegen ben te beantwoorden. Een vraag houdt me wel , zeker na het lezen van bovenstaande, (nog steeds) bezig. Wij en dus ook ik, betalen belasting. Volgens de bijbel behoren we dat ook te doen. Ook moeten wij (min of meer?) trouw zijn aan het boven ons gesteld gezag, i.c. de regering. Ik heb moeite met een regering die al door ( sterk uitgedrukt, maar toch..) leugens en bedrog tot stand is gekomen. Met een lach op het gezicht spreken (bepaalde) politici leugens uit. 'Hoort bij het politieke spel' hoor je nogal eens. Daarmee ben ik het totaal oneens. Nu to the point... Er gaat belastinggeld naar o.a. doelen waarmee wij het oneens zijn (HAMAS) Bepaald door de EU. Ik wil van die verantwoordelij kheid af. Stel; ik betaal een deel v.mijn belasting geld niet en leg aan de rechter uit (want daar kom ik vrijwel zeker) waarom ik als zodanig handelde. Voor m'n gevoel moet ik eigenlijk - en met mij vele Christenen- zo handelen.
Ik heb twee eerdere antwoorden gelezen op een dergelijk soort vragen maar kom er eerlijk gezegd niet goed mee uit de voeten.
Graag lees ik uw mening hierover. (als u hiervoor nog de tijd kunt vinden)
Bij voorb dank.
groet HJP
 
 
Ruim 5 miljard westerse steun voor de opbouw van Gaza. Laat me niet lachen, geen cent gaat Hamas er aan besteden. Alles voor eigen genot en aankoop oorlogsmateriaa l om Israël te vernietigen. De antichrist probeert en probeert, maar rekenen echter steeds buiten de God van Israël! Het zijn zware tijden voor de normale mens en ik bid, dat velen nog tot bekering kunnen en zullen komen, ook degenen, die verblind zijn door zogenaamde religies. Satan probeert echt van alles, nu ook weer via de zogenaamde islam.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven