Home Actueel Israël Grommende Beesten

Grommende Beesten

Het Tahrirplein ... Klik voor ware grootte
Het Tahrirplein ...

Moslim Broederschap

De Arabische lente is na anderhalf jaar terecht gekomen in een Arabische herfst met woeste herfststormen. Voor Israël betekenen die stormen aan de ene kant wat luwte maar aan de andere kant uiterste waakzaamheid.

Israël heeft al duidelijk gemaakt dat het niet zal tolereren dat de chemische en biologische wapens van Syrië in de handen van Hezbollah, al-Queeda, Hamas of welke terroristenbende zal vallen.

Een opvallend en veelbetekend signaal is dat de Moslim Broederschap (MB) in de meeste landen rond Israël een steeds steviger totalitaire shariahpoot aan de grond krijgt. Koning Abdullah II van Jordanië zou best wel eens Abdullah de Laatste kunnen zijn, want de MB en Palestijnen voeren krachtig actie tegen hem en zijn bewind. In Egypte stribbelt het leger nog wat tegen tegen de machtsgreep van de MB.
Tunesië en Marokko hebben al radicaal islamitsiche parlementen en regeringen.
Hezbollah beheerst Libanon.
Iran is bekend.

Omdat sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw de MB ook in onze streken zeer actief is, eerst was bijzonderheden over deze fundamentalistisch islamitische organisatie. De MB werd in 1928 door een Egyptische leraar, Hannan al-Banna opgericht. Als reactie op het instorten van het Turks Ottomaanse rijk, het kalifaat. Dat werd in 1918 verslagen door de westerse gealliëerden en in 1924 heeft Kemal Atatürk het seculiere, moderne Turkije, gesticht. Een Turkije dat de laatste jaren veranderd is in een islamtisch bolwerk, waar de oude Hannan van droomde. Het motto, de drijfkracht van de MB is: “Allah is ons doel. De Profeet is onze leider. De Koran is onze wet. Jihad is onze weg. Sterven op de weg van Allah is onze hoogste hoop”.

Het invoeren van de shariah door moslims gedomineerde landen is hun eerste doel. Aan een vaste basis in het Westen wordt hard en met kracht en succes gewerkt. De wereld onze de Islam (Islam betekent dan ook ‘onderwerping’) is het einddoel. De eerste en belangrijkste fase is de verovering van Jeruzalem en de vernietiging van de Joodse staat en de Joden in het algemeen. Waarom, zal straks duidelijk worden.

Het Koninkrijk komt

De strijd tegen Israël, de opkomst van de Islam, de krampachtige en geld verslindende pogingen om de EU overeind te houden en het angstig toenemende antisemitisme hebben één geestelijke en zeer belangrijke achtergrond. Het gaat om de strijd tegen het komende Koninkrijk van God. Het is dus ten diepste een geestelijke strijd. Een strijd om de macht over de aarde. Een strijd van duistere, geestelijke machten die uit zijn op de vernietiging van Gods mooie schepping.

Even een klein stukje Bijbel. Johannes de Doper begon zijn profetisch spreken met: “Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen” (Matteüs 3:2). Jezus Zelf begon zijn verkondiging met: “Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen” (Matteüs 4:17).
Toen Jezus na 40 dagen vasten in de woestijn, door Satan zelf werd verzocht, toonde de duivel Hem alle Koninkrijken van de wereld en all hun pracht en praal. De duivel zei: “U zal ik al deze macht en heerlijkheid geven, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar aan wie ik wil. Als U mij dan aanbidt zal zij helemaal van U zijn” (Lucas 4:6). Daar gaat het dus om: De macht over de wereld. Let er dus op dat de Here Jezus de duivel niet tegensprak. Hij noemde de duivel zelfs herhaaldelijk de “Overste van deze wereld”. Een van de doelen van Jezus was en is dus het Koininkrijk van God te herstellen. Het messiaanse vrederijk, waar zoveel profeten zoveel mooie dingen over hebben beloofd, te brengen. Jezus doet dat in twee fasen. Hij is eerst gekomen als lijdende Knecht van de HERE, die de zonde van de wereld op Zich heeft genomen. Zijn terugkomst, als Koning Messias, brengt het beloofde Koninkrijk van vrede en gerechtigheid.

Geestelijke machten

Dus Satan, de vorst van de duisternis, gromt, omdat hij ziet hoe nu grote profetische stappen gezet worden die de komst van het Koninkrijk aankondigen en voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan de velen die in de Derde Wereld tot geloof in Jezus Messias komen. Zelfs in landen als Egypte en Iran gebeuren geweldig mooie dingen. Denk vooral ook aan het herstel van Israël (1948) en de verovering van Jeruzalem in 1967. Want de Bijbel leert ons dat Israël een hoofdrol gaat spelen in dat Koninkrijk van God. Daarom probeert satan snel zijn eigen koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dat is het rijk van het Beest, van de antichrist. Daar is hij al eeuwen mee bezig. De eerste machthebber op aarde leefde zo’n 5000 jaar geleden en heette Nimrod (Genesis 10:8,9).

Dan komen er de Egyptische, Babylonische, Perzische, Griekse, Romeinse, het Heilige Roomse rijk, Hitler’s “duizendjarig rijk” om er maar een paar te noemen.
Ze probeerden allemaal een religie te maken die een bindende kracht moest worden in hun rijken. Al die rijken hadden geestelijke machten, engelvorsten achter zich staan.
In Daniël 10:12-21 lezen we iets over het optreden van twee van die machtige, demonische engelvorsten, die daar ‘sar’ worden genoemd. Dat zijn daar de ‘vorst van Perzië’ en de ‘vorst van Griekenland’, twee wereldrijken uit die tijd.
Daar zien we iets van de strijd die ook nu gaande is. Daniël bad, duistere machten probeerden zijn gebeden te verhinderen en Michaël, de aartsengel, die Israël helpt, kwam Daniël te hulp. Zo stonden achter Egypte de goden van Egypte en achter Babel goden van Babel. Uiteindelijk regeert de HERE over al die ‘goden’, lezen we in Psalm 82:1. Wel, al die duistere machten zijn niet alleen knechten van Satan, maar voeren ook oorlog onder elkaar. Om de (wereld)macht. Vanaf de oudheid tot onze tijd is dat zo. Nu de toepassing op onze tijd. Dan zien we wat er momenteel aan de hand is.

Wereldmachten tegen Israël

Welke wereldmachten strijden nu om de macht en tegen Israël? We noemen er een paar:

  • De macht van de Islam, met als duistere engelvorst achter hen de vorst van de duisternis, Allah. De god van de dood...immers “sterven op de weg van Allah is ons hoogste doel”. We horen deze macht dagelijk grommen en brullen tegen Israël.
  • De VN, die duidelijk uit is op de wereldmacht via de NWO (Nieuwe Wereld Orde). Met uiteraard een religie, de Nieuwe Wereld Religie. Door de duidelijke anti-Israël houding en de vele anti-Israël resoluties en besluiten gromt ook de VN regelmatig tegen Israël.
  • De EU, momenteel nog beperkt tot het Herstelde Romeinse Rijk. De EU heeft het christendom overboord gegooid. Duistere goden uit de oudheid en occulte machten zoeken nu een plekje in Europa. Want ook een geestelijk vacuüm moet worden gevuld. De belangrijkste ‘sar’ die hier een rol speelt is de macht van het geld, die de Here Jezus de Mammon noemt. Deze is ook de afgod van de VS, die we even samen met de EU rekenen. De top van de EU is uitermate anti-Israël en regelmatig spuit mevrouw Ashton haar gif tegen de Joodse staat.
  • Het Vatikaan. We mogen niet vergeten dat de RK kerk niet alleen een godsdienstig instituut is, maar ook een wereldlijke staat. Die noem ik meestal “het Vatikaan”. Vergeet ook niet dat het Vatikaan eeuwen geleden de macht had over Europa, het Heilige Roomse Rijk. Het Vatikaan is de meest gevaarlijke en geslepen macht tegen Israël.

Al die machten zijn dus fel tegen Israël. Streven allemaal naar een wereldomvattend rijk. Zien allemaal Israël als struikelblok op hun weg. Willen allemaal Jeruzalem als hoofdstad. Het voert te ver om dit uit te werken. Het grommen van de geestelijke machten achter hen komt regelmatig uit de monden van hun leiders. We zien ook dat al die machten tegen Israël zijn en niet veel op hebben met Bijbelgetrouwe Christenen. Maar die machten zien ook in dat ze niet tegen Israël, tegen de God van Israël, op kunnen.
Dus wat zien we nu gebeuren? Ze gaan samen.
Europa, de EU en de Islam zijn bezig aan het vormen van Eurabië. De VN is al een “afdeling” van de Islam. Let maar eens op al die meestal door islamitische landen ingediende anti-Israël resoluties. Let maar eens op hoe de UNESCO bezig is Israël te beroven van zijn historische erfgoed. Bijvoorbeeld van de Geboortekerk in Bethlehem.
Het Vatikaan is al bijna 1600 jaar vijand van het Joodse geloof en het Joodse volk. Deze vier wereldmachten zullen (binnenkort?) samenwerken en proberen het rijk van het Beest te vormen.

Paulus en de wereldmachten

“We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten” (Efeziërs 6:12). Die wereldbeheersers zijn de engelvorsten die we noemden. Het is dus een geestelijke strijd om de doorbraak van het Koninkrijk van de HEER. Paulus legt ook uit dat de HEER ons (en Israël) in die strijd twee machtige wapens heeft gegeven.

Zie Efeziërs 6:17,18.
1. Het Woord van God. Dat Woord hanteren we door het krachtig te proclameren. Want die duistere machten zijn maar voor één ding bang: Voor God en zijn Woord.
2. “En bidt daarbij met aanhoudend bidden”. Zo staan wij middenin de strijd die momenteel gaande is en laten ons niet bang maken door het grommen van die wereldmachten.

11 Reactie(s)

 
 
Heel scherp geformuleerd !
U zegt ( binnenkort ? ), denkt u dat u het zelf nog mee gaat maken, de opname bv?
Van mij mag het gauw gebeuren; ben deze wereld meer dan zat... .
 
 
Boeiend! Wel vraag ik me af wat het verband is tussen de huidige schuldencrissis in Europa en de vorming van Eurabië. Met andere woorden: Wat schiet de boze op met de huidige situatie in Europa? Als het Romeinse rijk moet herstellen, zou het dan niet juist goed moeten gaan met de euro? Ik ben erg benieuw naar uw visie op dit punt.

God's zegen gewenst.
 
 
Hoi Jan.
Denk je ook niet dat er eerst chaos moet komen voor dat de antichrist opstaat . Je ziet dat geschiedenis zich herhaalt, de overheden en machten hebben in het verleden chaos gebruikt om aan de macht te komen. ( de crisis jaren 30 ) Dat is een beproeft concept dus succes is bijna verzekert. Dat was toen een westerse crisis, wat we nu mee maken is een wereldwijde crisis, Is dat omdat de omdat de duivel de machten bundelt nu hij ziet dat de terug komst van Jezus nabij is?

Heb je ook nog een bemoedigend woord voor al die christenen die zich zorgen maken om de toekomst van hun kinderen en klein kinderen.

Gr Piet
 
 
Het is heel helder en duidelijk wat u hier beschrijft. Je ziet alle dingen om je heen gebeuren, en de profetieën gaan letterlijk in vervulling. Maar wij moeten als Gemeente van Jezus Christus een eenparige strijd voeren tegen de overheden, machten en wereldbeheerser s van deze duisternis, zoals Paulus dat beschrijft. En dan weten we, dat satan uiteindelijk aan het kortste eind zal trekken, en dat zijn val definitief zal zijn. Het Koninkrijk, waar we nu al 2000 jaar op wachten, zal er komen. Het zal dwars door alles, en ondanks alles wat er tegen lijkt te spreken, baan breken en Jezus zal als Koning heersen over deze Aarde, totdat Hij alle vijanden aan Zijn voetbank heeft gelegd, en de satan zal zijn geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. Wat is het heerlijk om te weten dat wij overwinnaars zijn, echter niet uit onszelf, maar alleen door Hem, die ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons overgegeven heeft. Prijst Hem tot in eeuwigheid! Hallelujah!!!
 
 
Satan zal worden gebonden voor "duizend" jaren.(Openbaring 20 :1-3) En zal geworpen worden in de afgrond en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken gedurende deze duizend jaar niet meer zou verleiden.
 
 
@2:

Ik denk eerder dat de door de dure olie de schatrijk geworden Arabische Landen met een soort Marshallplan zullen komen om de noodlijdende Eurozone te 'redden'. Dit zal dan waarschijnlijk o.l.v. de antichrist moeten gebeuren.
Door gebrek aan tijd reageer ik ditmaal tegelijk op de gewaardeerde reacties van Jacobus, Michael, Wout, Piet, moi en F.Dijkstra.


Beste mensen, veel dank voor jullie, vaak aanvullende en verhelderende reacties.

Een aantal van jullie gaat in op de schuldencrisis en de vorming van Eurabië.

Het is inderdaad best mogelijk dat de rijke olielanden de EU te hulp komen met een soort Marshalplan. Waar dan uiteraard een prijskaart aan hangt. Meer invloed van de islam in Europa, meer anti-Israël retoriek van Europa, en dan uiteraard, meer Eurabië. Natuurlijk zal een grote chaos dit proces versnellen en een wereldheerser zal die schijnvrede brengen. Maar uiteindelijk zal het recht zegevieren, want er komt "een Koning die in gerechtigheid zal regeren en vorsten die naar recht zullen heersen" (Jesaja 32:1). Dat recht en die gerechtigheid zullen van Jeruzalem en Sion uitgaan. Immers de wet zal uit Sion uitgaan en het Woord van de HEER uit Jeruzalem (Jesaja 2:3). vandaar dat veel van de huidige machthebbers anti-zionisten zijn en Israël haten. Het is aan de ene kant angstaanjagend als je dit zo allemaal ziet aankomen.
Maar ook een bemoediging, want het is voorzegd en dat betekent dat de Almachtige alles in zijn hand heeft en kan en zal ingrijpen om het messiaanse vrederijk te doen komen. Ik hoop nog veel van al die vervullingen te zien en ook dat de HEER de tijd van benauwdheid en verdrukkingen zal verkorten. Aan de ene kant kan ik me goed voorstellen dat sommigen deze wereld zat zijn. Maar daarbij blijven we niet zitten maar bidden "Uw Koninkrijk kome" en werken daar ook aan mee. Door onze steun aan Israël, door mee te werken aan zending en evangelisatie, kortom, door positief in de wereld te staan. Door 'te werken zolang het dag is" Dat deed Jezus ook.

De HERE God heeft nu eenmaal ons mensen als medewerkers gekozen.

Doe je best.


 
 
Hoorde laatst in het nieuws dat Amerika achter het nieuwe democratie van Egypte staat. Wij weten dat die democratie ver te zoeken is. En je ziet altijd die moslim landen amerikaanse vlaggen verbranden! Hoe zit dat nou?
Amerika is al heel lang geen echte vriend van Israel meer. Wat denkt dit land met zo'n uitspraak te bereiken?

Groet Geessien.
Beste Geessien,
Het is duidelijk dat de president Obama en zijn regering niet achter Israël
staan. Maar hiermee is lang niet alles gezegd. Er gebeurt nog heel wat
positiefs ten aanzien van Israël in de VS. Obama heeft zelf al toegegeven
dat zijn Midden Oosten politiek gefaald heeft. toegeven aan moslim staten
heeft ook de VS geen voordeel, maar eerder narigheid gebracht. Dat is ook
logisch, want de Bijbel zegt: "IK zal zegenen wie u zegent en vervloekt wie
u vervloekt". Israël is nu eenmaal de toetssteen voor Gods zegen of vloek
over een natie.
Laat Nederland oppassen en wat Israël betreft goed uitkijken op wie we
stemmen.
Shalom

jvb
 
 
Beste Jan,

Als de vier machten samen gaan werken moeten alle vier de partijen straks wel allen het teken van het beest accepteren. Er moet nog heel wat gebeuren voordat de islam en het westen gezamenlijk het teken accepteren, lijkt mij. Ben benieuwd wat het teken van het beest zou kunnen zijn.

Ik heb toch het vermoeden dat het de islamitische landen zijn die de antichrist gaan vertegenwoordig en. De EU/VN/VS kijken dan toe en leveren de wapens, waardoor ze indirect wel meewerken natuurlijk.

Als ik de tijd van Ezechiel/Daniel doorspit op Wikipedia dan is het één grote oorlog tussen Babelonie, Meden en Perzen, Grieken, Scythen, Egypte en de landen die nu Turkije vormen. Het Joodse land speelt geen grote rol in het wapengekletter.

Shalom.

Dag "Jantje",

Dank voor je mail, je bespiegelingen over de voer machten en de oorlogen. belangrijk om het profetische woord goed te bestuderen. Ik denk dat je nog even moet doorspitten. Israël is en blijft een en uiteindelijk het het doelwit van al die machten. De Gog-oorlog uit Ezechiël 38 en 39 gaat tegen Israël.Die tijd van wapengekletter waarvan we ook in Daniël lezen, is een tijd van "grote benauwdheid" voor Israël. In Daniël 7 lezen we (verzen 21 en 25) dat de strijd gaat tegen de "heiligen van de Allerhoogste", die uiteindelijk het koningschap zullen ontvangen (vers 18), Bid voor de Vrede van Jeruzalem

jvb

 
 
Op http://xandernieuws.punt.nl/?id=662139&r=1&tbl_archief=& lees ik het volgende:


Vlucht Joden kondigt nieuwe crisis aan:
Echter, het Westen zweeg, zwijgt en blijft zwijgen, geknakt en gebogen voor de gitzwarte macht die de hele planeet draaiende en in zijn greep houdt: olie. Dat Joden nu dankzij de massa import van de islam in steeds grotere getale moeten vertrekken uit Noorwegen, Frankrijk, België, Groot Brittannië, Italië en andere Europese landen is een duidelijk teken van het morele verval van ons continent, dat net als zo'n 75 jaar geleden exact dezelfde fouten lijkt te maken. De hele geschiedenis leert dat zodra Joden opnieuw letterlijk moeten vluchten voor hun leven een nieuwe dramatische crisis, mogelijk zelfs een nieuwe Wereldoorlog, dan ook slechts een kwestie van tijd is.
 
 
Ik lees vandaag dat de laatste 819 Joden uit Noorwegen vertrekken ; weggetreiterd !
Dit gaat consequenties hebben voor dat land.
In 2006 werd de synagoge van Oslo nog beschoten door moslims, de noorse overheid reageerde lauw op die gebeurtenis.
Noorwegen is ook naar mijn idee het meest antisemitische land in eurabië,..pardon, europa. Ik heb er gewoond en spreek de taal, ik weet waar ik het over heb.
 
 
Beste jan,
Misschien heb ik me weer eens verkeerd uitgedrukt. Natuurlijk is Israël het middelpunt van de huidige ontwikkelingen. Met je reactie ben ik het dan ook helemaal eens.
Toch heb ik nog eens Wikipedia geraadpleegd over de één van de wereldrijken en wel de : Achaemeniden

Wikipedia schrijft het volgende:
Achaemenidisch Perzië verenigde mensen en koninkrijken van elke belangrijke beschaving uit die tijd (behalve China). Voor het eerst waren de mensen van zeer verschillende culturen met elkaar in contact gebracht onder één heerser.
De Perzen stonden toe dat lokale culturen intact bleven. Dit kwam uiteindelijk het imperium ten goede, aangezien de veroverde volkeren geen behoefte voelden in opstand te komen.
Dit geeft wel aan dat een eensgezindheid tussen verschillende denkwijzen/geloofsovertuig ingen niet ondenkbaar is, dat heb ik dan wel weer geleerd vandaag.

Shalom
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven