Home Actueel Israël Listige Leugens en Nuchtere Feiten

Listige Leugens en Nuchtere Feiten

Judese heuvels Klik voor ware grootte
Judese heuvels

Het is verbijsterend te merken hoeveel en hoe hard er wordt geschreeuwd en gelogen als het om Israël gaat. Vooral over de Joodse dorpen in Judea en Samaria zijn er rookgordijnen van leugens en mythen gelegd.

Alleen al het zinnetje “Israël bezet Palestijnse grondgebied” bevat drie leugens.

 1. Op wie heeft israël Judea en Samaria in 1967 veroverd?
  Op de echte bezetter, op Jordanië. In1948, toen vijf Arabische landen de pas opgerichte Joodse staat in de zee wilden verdrinken,bezette Jordanië de zogenaamde Westbank en Egypte de Strook van Gaza. Die gebiedenwerden meteen “Judenfrei” gemaakt.
 2. Palestijns grondgebied bestaat niet. Allereerst omdat Palestijnen niet bestaan. De mensen die nu Palestijnen worden genoemd zijn afstammelingen van Arabieren, die in de eerste helft van de vorige eeuw uit omringende Arabische landen naar het toenmalige Israël trokken, omdat ze hoopten daar de kost konden verdienen.
 3. De roep om een Palestijnse staat was er niet toen Jordanië het gebied had bezet. Het gaat nu gewoon om een 23e Arabische moslim staat en wel in heel Israël.
  Vandaar dat Arafat het ruime aanbod van Rabin van zo goed als heel de Westbank afsloeg en de bloedige intifada tegen Israël begon. Vandaar dat Abbas het ruime aanbod van Olmert afsloeg. En dat alle pogingen om het zgn. vredesproces weer op gang te trekken, op niets uitlopen.

Het gaat echt niet om de ‘rechten van de Palestijnen’. Het hele gedoe om de Joodse dorpen enom de Westbank is onderdeel van de Arabische en islamitische strijd tegen Israël.

Er is nog veel meer leugen en gezeur van internationale leiders. Lees maar: De ”nederzettingen” zijn een gevaar voor de(wereld) vrede, een struikelblok in het vredesproces. Een paar huizen bouwen is “in strijd met het internationale recht”. Men weet niet hoe gek men het moet verzinnen om Israël en de Joodse bewoners van “de gebieden” in een kwaad daglicht te zetten.

Als Israël besluit weer een paar huizen te bouwen, krijgen internationale leiders weer een kans om voor hun medestanders en collega-vijanden van Israël in de internationale media, hun zeurderige gezwets tegen Israël over de gewone mensen uit te strooien.
Vraag zo’n leider eens, welk internationaal recht hij/zij bedoelt?
Of vraag ze eens door over de uitdrukking “bezette gebieden”.

Laten we eens een paar nuchtere feiten op een rij zetten.

 1. Nadat, in 1918, het toenmalige Palestina (waar ook het huidige Jordanië bij hoorde) opde Turken werd veroverd kreeg in 1922 Engeland het Mandaat (zeggenschap) over dat gebied.
  Engeland, dat in 1918 door de Balfour Verklaring dat gebied al had beloofd als een “nationaal tehuis voor het Joodse volk ten Westen van de Jordaan”.
  In 1922 werd dit door de toenmalige Volkenbond (voorganger van de huidige VN) officiëel en volkenrechtelijkbevestigd.
 2. In 1947 nam de VN de plaats van de Volkenbond over. Wat Palestina betreft werd het land weer verdeeld.
  Eerder was het gebied ten Oosten van de Jordaan aan Trans-Jordanië toegekend.
  Dat was in 1922, toen Engeland emir Abdullah, de grootvader van de huidige koning van Jordanië, koning maakte van het grootste deel van het mandaatgebied. Joden mochten daar niet wonen.
 3. Het Verdelingsplan van de VN (1947) wilde het land nog eens in tweeën splitsen.
  Israël ging akkoord. Maar het plan ging niet door, omdat de Palestijnse Hoge Raad en de Arabische Liga het plan verwierpen en een vernietigingsoorlog tegen israël begonnen. De Onafhankelijkheidsoorlog brak uit. Israël won en overleefde deze Arabische overval. Maar Jordanië bezette de Westbank en Egypte de Gazastrook. Zij maakten die gebieden ook Judenfrei” en vernietigden veel Joodse graven en heiligdommen.
 4. In 1967 was er een gezamenlijke poging van de Palestijnse Bevrijdingbeweging, Jordanië, Egypte, Syrië, Irak en Libanon om Israël te vernietigen. Israël won weer en heroverde Gaza en Judea en Samaria. Israël was weer compleet.
 5. In 1988 gaf Jordanië zijn, internaionaal nooit erkende claims op de Westbank op. Israëlbleef in die betwiste gebieden en ging door met het stichten en soms opnieuw opbouwen van Joodse dorpen op staatslanden van de zogenaamde Westbank.
  Zelfs in de beroemde resolutie 242 (land voor vrede), waarin Israël opgeroepen werd om in 1967 veroverde gebieden te verlaten.
  Er staat in die resolutie niet de gebieden, maar gebieden, zonder het lidwoord ‘de’. Wie dan die gebieden moest beheren werd ook niet vermeld. Alle VN documenten die verband houden met resolutie 242 noemen het woordje “Palestijns” niet eens.
  Wel komen de namen Judea en Samaria erin voor.
 6. Israël kan dus rustig bouwen op staatsland (niet op land dat van Arabische boeren is) in die gebieden. Kopen is moeilijk omdat de Palestijnse Autoriteit de doodstraf heeft bepaald voor Arabieren die land aan Joden verkopen.

De meeste Joods-Israëlische bewoners in Judea en Samaria zien het toch wel wat anders. “Niet het Britse Mandaat, of resoluties van de VN, maar de Bijbel geeft ons het recht hier te wonen” is hun Bijbelse visie. Inderdaad heeft God aan Israël “het hele land Kanaän” beloofd als een “altijddurende bezitting”.
Daarom is 1967 een profetisch jaartal. Toen heeft de God van Israël zijn landbelofte compleet gemaakt met Samaria, Judea en Benjamin.
Dat zegt de wereld natuurlijk niets. Die, en vooral de westelijke wereld, gaat serieus door met het politiek en financiëel steunen van de Palestijnse Autoriteit en via hen ook van de Hamas. Als we dan toch bij profetie blijven, dan zien we hier iets van de geestelijke achtergrond van de financiële problemen van de Westelijke wereld.
Wij steunen de vijanden van Israël door ze financiëel in staat te stellen hun strijd tegen God volk door te zetten. Dus worden wij in onze economie getroffen.

Interessant is ook dat er in Israël steeds luider gesproken wordt over annexatie van die gebieden. Doordat de wereld en vooral de Arabische wereld gefixeerd is door de slachtpartijenin Syrië en problemen in andere landen rond Israël, krijgen deze annexatieplannen weinig internationale aandacht.
In rustiger tijden zouden we allang protesten gehoord hebben en zeurend geklaag over “internationaal” recht enz. Arabische bewoners in de “gebieden” zouden, net als hun broeders in Israël, gewone burgerrechten aangeboden krijgen. Ook het grondige Levy rapport stelt dit voor.
President Peres, in een reactie op dat rapport, dat hij vreesde voor bedreigende demografische (volkenkundige) veranderingen, waardoor de Joodse meerderheid in israël in gevaar zou komen.
In een reactie dan Danny Dayan, hoofd van de Raad van Joodse Gemeenschappen in Judea en Samaria reageerde daarop: “Het enige gevaar voor de staat Israël als Joodse natie is als we ons geloof in ons historische recht op ons land verzaken”.
Anderen wijzen op de mogelijkheid om de aliya, Joodse immigratie, te bevorderen. Immers ook Efraïmen de stammen die daarbij horen moeten terugkomen. Die zouden dan weer kunnen gaanwonen in hun oude stamgebieden. Voor goedwillende Arabieren is er genoeg plaats. Datzien we nu al in Israël, waar Arabische Israëli’s gewoon burgerrechten hebben.

Opvalled is dat bevolkingsonderzoeken uitwijzen dat steeds meer Arabieren in Judea a en Samaria Israël preferen boven hun eigen corrupte en gewelddadige leiders. Dit geldt ook en vooral voor Arabische inwoners van Oost Jeruzalem. Hier spelen economische factoren een grote rol.

In elk gavel zien we dat de HERE, de God van Israël, gewoon doorgaat met zijn herstelplan voorland en volk van Israël. Kerken proberen door de vervangingstheologie Israël uit Gods plan en Gods verbonden te werken. De kerk in de plaats van Israël. De wereld is bezig israël uit het beloofde land te werken. Ook een soort vervangingspolitiek. De “Palestijnen” in plaats van Israël.

Maar god, de HERE regeert.

15 Reactie(s)

 
 
U sluit af met "Maar god, de HERE regeert."
Ik neem aan dat dit een typfout is en dat u bedoelt "Maar God, de HERE regeert" (dus met een hoofdletter "G").
 
 
Bravo, br. Van Barneveld. Zoals we van u gewend zijn, is dit weer een zeer goed artkel!

Enkele aanvullende opmerkingen:

1. Bezette gebieden

De laatste tijd heb ik steeds MINDER moeite met de term "bezette gebieden". Het zijn immers door Arabieren bezette Israëlische gebieden. Dus toch "bezet".

2. De hele wereld gelooft de leugens

Het is onvoorstelbaar wat voor kul de wereld slikt als het maar uit Arabische of andere islamitische mond komt. Als bij wijze van spreken de buurvrouw over een steentje struikelt, "hebben de Joden het gedaan". Alles wat tegen zit, is de schuld van de Joden. Als er in het uiterste noordoosten van Iran een oogst mislukt, hebben de Joden het gedaan. En ga zo maar door.
Normaal zou je verwachten dat mensen die zo "denken", niet serieus worden genomen. Maar leugens komen uiteindelijk van de vader van de leugen. (En allah is volgens mij óf de vader van de leugen himself, óf een zeer hoge vazal daarvan.) En voor de wereld geldt Jezus' uitspraak: "Wie niet voor Mij is, is tegen Mij." Die zijn dus vrij spel voor de vader van de leugen. Soort zoekt soort: de wereld slikt al die islamitische kul omdat het uit dezelfde bron komt!
 
 
En als dit nog niet genoeg is doet de EU het volgende er nog boven op:

European Union: Hezbollah is NOT a Terrorist Organization
http://unitedwithisrael.org/eu-hezbollah-terrorist/

Ik vraag me soms zo af, wat die mensen zullen denken als ze de waarheid gaan kennen. Ik bid voor ze op tijd, maar helaas zullen er velen -op de dag dat iedere knie zal buigen en iedere tong zal belijden dat Jezus Heer is- er achter gaan komen dat Israel nog steeds God's volk is!

God's zegen!
 
 
Shalom Jan en allen die dit lezen.
Goed stuk Jan,mij doet het altijd wat,helaas zijn er ook nu weer velen(uit de kerken v.n.l.Die ook menen te moeten hakken en snetren op het joodse volk.
Zelf ben ik het wel gewend ,wat men allemaal zegt over het jood zijn.
Maar waar blijft de zgn bewogen kerk, die op de bres hoort te staan,voor HUN OUDSTE BROEDER?
En dan nog zegt men ,er komt geen oordeel over Nederland,want wij doen toch alles rechtvaardig.
Wat een gotspe om te huilen,waar zijn die voiorgangers die eens echt voorgaan in het o pleiten voor DE TROON van JHWH?
Er is allang een rechtsgeding begonnen ,ook over ons land vanwege ZIJN OOGAPPEL.
Dank Jan ,dat jij het ziet en het doorgeeft. DE VADER ZEGENE je daarvoor.

Ons gebed is er voor jou en je dierbaren, IN JESHUA HA MASSJIACH Shalom ... Lou.
 
 
Broeder van Barneveld .
De informatie die u ons geeft middels uw boeken en family 7 waardeer
ik zeer en volg ik met grote belangstelling . Met name de verduidelijking
van de situatie van Israel vind ik van grote waarde zodat ik daarover
bijvoorbeeld in discussies zinnige argumenten kan aandragen . Wel vind ik dat in verhouding tot de Israelische zaak de zaak van wereldwijde
christenvervolg ing met hartverscheuren de situaties van u te weinig
aandacht krijgen in uw programma. En dat terwijl onze broeders en zusters daar onze steun zo hard nodig hebben
.Er moet zeker door ons meer hulp in de vorm van het gebed geboden worden . Want de boze is ook hierin listig om Gods plan tot wereldwijde
evangelisatie te dwarsbomen en te ontmoedigen .

zie voor een actueel verslag betreffende juni 2012

http : // www.xandernieuws.nl 27 juli

Hartelijke groet ,
Raymond
 
 
Beste Raymond Fricke,
Misschien mag ik je eens wijzen op Open Doors, waar veel gebeden wordt voor de vervolgde christenen. . Ikzelf doe daar aan mee en geeft mij een warm hart voor voor hen die nu juist lijden in de tijd van de ramadan. Het is
maar een idee die ik graag wil doorgeven.
Jan, dank voor dit stuk. Het plaats ons weer eens voor de ernst die er voor Israël heerst. De Heer regeert en weet wat de toekomst inhoudt voor Israël. Wij mogen blijven bidden voor onze oudste broeder, en weten dat God nooit zijn verbond met Israël zal verbreken, ondanks dat men weer voor een Palestijnse staat naar de VN gaat.
Veel zegen op je werk Jan en een hartelijke groet,
Agatha.
 
 
Beste Agatha en Jan .

Open Doors is een mij bekende otganisatie . Velen van ons zijn er ectre niet mee bekend . Ik wil gewoon een lans breken om een keer een artikel of televisieprogra mma aan dit onderwerp te laten wijden .De artikelen van dze site gaan alleen maar over Israël . Ik mis daarin een bepaalde balans .Naar mijn gevoel worden onze vervolgde broeders en zusters daarin tekort gedaan .

Hartelijke groet ,
Raymond
Dag Raymond,

Mis je ook een balns bij de site van Open Doors?

Schrijven zij ooit over Israël en de profetieën?

Ik neem ze dat absoluut niet kwalijk.

Zij hebben een opdracht voor de vervolgde Christenen.

Daarin steun ik ze van harte door voorbede en giften.

Wij hebben een opdracht voor Israël Gods volk.

Wij verwijten Open Doors niet dat ze Gods volk hiermee tekort doen.

Balans, beste Raymond!

Shalom
jvb

 
 
Beste br. van Barneveld,

Mijn zwager is anti-Israël omdat hij van mening is dat de Joden hetzelfde doen met de zogenaamde palestijnen als wat hen in WOII is aangedaan.

Nou gaat de vergelijking overigens al helemaal mank. Maar buiten dat probeer ik hem de ware geschiedenis uit te leggen, maar op de één of andere manier komt het niet binnen. Zo gaat het ook in deze wereld, Ze zijn blind en doof voor de waarheid en geloven liever de leugen!Beste Lion,

Dank voor je reactie.
Inderdaad is men vaak blind voor de simpele waarheid over Israèl.
Toch kan bijvoorbeeld mijn boek `Om Sions wil niet zwijgen` soms helpen.Het is een pil, die de geschiedenis van de terugkeer, het ontstaan van de PLO enz. plus een paar geestelijke, Bijbelse hoofdstukken, uitvoerig beschrijven. Een lezer reageerde± `Mijnheer, ik ga nog een paar van die boeken kopen. Want nu begrijp ik pas hoe we worden voorgelogen door de media`.
shalom

jvb

 
 
Ik citeer: "Opvallend is dat bevolkingsonder zoeken uitwijzen dat steeds meer Arabieren in Judeaa en Samaria Israël preferen boven hun eigen corrupte en gewelddadige leiders. Dit geldt ook en vooral voor Arabische inwoners van Oost Jeruzalem. Hier spelen economische factoren een grote rol."

Wij hebben dit aan den lijve ondervonden. Wij waren in Taba op vakantie en daar zaten ook veel 'Palestijnen.'

Wij hadden goed contact met een Palestijns gezin. Ongelooflijk aardige mensen die wat Dhr. van Barneveld hier schrijft, letterlijk tegen ons zeiden. Joden zijn modern, hebben goede sociale voorzieningen, betalen goed en op tijd en zijn goed voor hun personeel.

Steek het maar in je zak muts Gretta Duisenberg!!!!
 
 
Bedankt Jan voor het vele werk dat je in 'Om Sions wil' gestoken hebt. Ik heb het samen met 'Waarom Israël?' van Glashouwer gekocht. Die 'kleine feitjes' kunnen al zoveel invloed hebben. Ik weet bijvoorbeeld nu pas dat die 600 woningen in Jeruzalem waar men elke keer over zeurt, bij elke regeling met de Palestijnen binnen de grenzen van Israël zullen vallen. Maar het is alsof niemand dat weet! Ik las onlangs ook nog een tweetal artikelen van Fred Grünfeld over de partijdigheid binnen de VN m.b.t. Israël. Er wordt overduidelijk met twee maten gemeten.
 
 
Het zijn natuurlijk de 600 huizen in Efrat en Maale Adumin.
 
 
Dag Jan ,

In ieder geval herken ik wel iets van Israëls koppigheid in je .
Ik weet niet of het een christelijke gedachte is bij een verzoek direct
naar een ander wijzen : " Zij doen het toch ook niet ? "
Geen artikel , ja zelfs geen regel , heb ik noch van je lippen kunnen
vernemen over deze angstige situaties van christenvervolg den .
In tegenstelling tot vele andere groeperingen en gebeurtenissen in
het Midden-Oosten die je noemt en beschrijft .
Terwijl , om een uitspraak van jou te citeren , ook deze christenen
geënt zijn op de ' stam ' Israël .

Ik stel het op prijs dat je ruimte laat voor discussie op deze site .Want
ook broeders hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn .M'n directe
formulering van deze brief doet niets af aan m'n waardering voor je
kennis en werk .

Voorals nog capituleer ik op dit onderwerp en wens je het allerbeste .

Vriendelijke groet ,
Raymond Fricke
 
 
Beste Raymond,
Ook al capituleer je, wil ik je toch graag wijzen op het feit, dat iedere christen een taak of roeping navolgt in zijn of haar leven. Jan schrijft over Israël net zoals Christenen voor Israël, en Open Doors voor de vervolgde christenen. Jij en ik kunnen daar volop aan mee doen en onze gebeden iedere dag opzenden naar onze hemelse Vader. Laten wij al degene, zoals Jan van Barneveld, en christenen voor Israël, met een gebed voor hun moeilijke taak, achter hen staan. Vervolgde christenen krijgen volop aandacht bij Open Doors en daar mogen wij ook in onze gebeden aandacht aan schenken. Dus niet capituleren Raymond!
Jan, Moge God jouw werk gebruiken om anderen Israël onder een ieders aandacht te brengen voor nu en in de toekomst. Daarin wens ik je heel veel zegen toe.

Hartelijke groet Agatha.
 
 
Geliefde Broeder Barneveld ,

Ik kijk al uw uitzendingen op family 7 , en heb uw boeken , maar a u b kunt u aan de aardige meneer Dolf van de Vegte vragen of hij u niet aldoor in de rede valt .

Hij bedoelt het goed hoor , en probeert misschien in te haken op uw verhaal , maar het stoort me want ik heb de indruk dat u iets interesants te vertellen heeft en dat is dan ook nog vaak zo !! en dan onderbreekt hij u en u moet dan antwoorden op zijn stelling of vraag , terwijl ik op mijn puntje van de stoel zit om uw verhaal te horen !
Kunt u niet een eigen programma krijgen zonder interruptie ?

Ik hoop het !

Shalom
 
 
Ik vind juist dat Dolf een aardige invulling bijdraagt en sterk is in analiseren.
Zo samen vind ik prettig om te luisteren.
Mooi u uiteenzetting over Israel.

Ook de studie van Jaap Dieleman is goed, te zien op fam 7

Dank hier voor.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven