Home Actueel Israël Een gevaarlijke vergadering

Een gevaarlijke vergadering

Klik voor ware grootte
Mitt Romney bij de Westelijke tempelmuur - Klaagmuur

Volgende week, van 27-30 augustus, komen 2286 afgevaardigden van de Republikeinen in het luxe Tampa, Florida bijeen om formeel Mitt Romney te benoemen als hun presidentskandidaat. De Mormoon Mitt Romney heeft in Israël nogal wat applaus geoogst over zijn bemoedigende opmerkingen over Jeruzalem als hoofdstad van Israël en over zijn steun aan Israël.

Het Amerikaanse blad “Times of Israël” van 24 augustus 2012 veroorzaakt grote vraagtekens bij de gehoopte onverdeelde pro-Israël visie van Romney. Tijdens deze Republikeinse partijconventie wordt namelijk gestemd over het partijprogramma, waar Romney mee op campagne gaat.

Wat Israël betreft staat er: “Wij hebben visie op twee democratische staten”. Op deze duidelijke hint naar de lang achterhaalde “Tweestaten-oplossing” heeft afgevaardigde rev. Kevin Erickson amendementen ingediend waardoor deze visie op de Tweestatenoplossing werd vervangen door krachtige afwijzingen van terrorisme. Zijn amendementen werden mede door druk uit kringen rond Romney verworpen.

Verdelen van het land dus. Dat betekent groot gevaar voor Israël. De profeet Joël zegt:
“...Ik zal aldaar (in het dal van Josafat) met hen (de volken) in het gericht treden ter oorzake van Mijn volk, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn land verdeelden” (3:2).

Oordelen dus over die landen en volken die een Palestijnse staat op de bergen van Israël voorstaan. Een Palestijnse staat die al vrij snel tot Hamasstan II zal vervallen. Want Hamas is ondergronds druk bezig ook de gebieden onder beheer van de Palestijnse Autoriteit te veroveren. Het is weinig bekend dat Israël de Palestijnse Autoriteit helpt om Hamas uit die gebieden te houden. Maar de geestelijke gevolgen voor de volken zijn enorm. Het is niet voor niets dat de orkaan Isaac juist in de periode van de Conventie in Florida wordt verwacht. Een waarschuwing van de HERE God? Let eens op de zegen die Jakob (=Israël) via zijn vader Isaac van God kreeg:

“God, de Almachtige zegene u... Hij geve u de zegen van uw vader Abraham, u en uw nageslacht met u, zodat gij het land van uw vreemdelingschap, dat God aan Abraham gegeven heeft in bezit krijgt”.
En:
“Wie u vervloekt zij vervloekt en wie u zegent zij gezegend” (Genesis 28:3,4 en Genesis 27:29).

De landbelofte dus. Die hele Tweestatenoplossing gaat duidelijk in tegen Gods bedoelingen met het land en is in feite opstand teg en God.

Een ernstige zaak. Allereerst voor de VS, maar ook voor de hele wereld.

Deze situatie wordt nog belangrijker en gevaarlijker als we inzien dat de “bergen van Israël”, het gebied dat de Palestijnen in eerste instantie opeisen, het oude stamgebied van de stammen Manasse en Efraïm zijn. Wie komen er komende maand na 27 eeuwen ballingschap terug naar Israël? Half september wordt er een vliegtuig met 250 leden van de stam Manasse uit noordoost India verwacht. Gefinancierd door de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem. Ook al volgens een profetie ditmaal van Jesaja: “En de volken zullen het (Israël) met zich nemen en het naar zijn eigen plaats brengen en het huis van Israël zal ze erfelijk in bezit verkrijgen op de grond van de HERE” (14:2).

Kort nog vier opmerkingen:

  1. De volken zullen er deel aan hebben: Dus de Internationale Christelijke Ambassade te Jeruzalem. Mooi is dat wij daaraan mogen meewerken, aan Gods herstelplan van Israël.
  2. “Naar zijn eigen plaats”, het land dat God onder ede aan Abraham, Izak en Jakob heeft beloofd.
  3. “Op de grond van de HERE”. Het is Gods land waar moslim Arabieren om vechten en waar de wereld direct of indirect aan meedoet. Let op het “Mijn land” in de profetie van Joël.
  4. Nu is het wachten op de stam Efraïm die ook weer zichtbaar zal worden en terugkeert naar de bergen van Israël. Hier spreekt de profeet Ezechiël over.
    Ik citeer die profetie:
    “Het woord van de HERE kwam tot mij: Gij mensenkiind neem een stuk hout en schrijf daarop: Voor Juda en de Israëlieten die daarbij horen (wat men tegenwoordig voor een groot deel het Joodse volk noemt), neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef – het stuk hout van Efraïm – en het hele huis van Israël dat daarbij hoort (de ballingen van het oude Tienstammenrijk dat in 722 v.Chr. in ballingschap is gegaan); voeg ze aan elkaar tot één stuk hout, zodat zij in uw hand tot één worden” (Ezechiël 37:15-22).

We leven in profetische tijden waarin het werk van God zichtbaar wordt. Dat zijn dus ook gevaarlijke tijden. Niet alleen voor de VS, maar voor de hele wereld. Want de houding van volken tegenover Gods volk Israël is een toetssteen voor Gods zegen of vloek. Volken worden gezegend, alleen als zij Jakob, Israël zegenen. Dat geldt ook voor het kerkvolk, voor de Gemeente van Christus .

Jvb

12 Reactie(s)

 
 
Bedankt, dat er nog uitleg is over Gods plan met ons en Israel. God zegen Jan ben blij met de kyk op dingen die gebeuren om ons heen maak je weer wakker okee grtn Ron.
 
 
Obama heb ik nooit zien zitten. Alleen al daarom hoopte ik dat Romney winnen zou, maar die deugt dus ook niet. (Trouwens, het mormonendom is ook een leugengodsdiens t...)

We kunnen alleen maar bidden dat God de ellende zo kort mogelijk zal laten duren. Dát er oorlogen komen, zegt de Bijbel duidelijk genoeg; daar tegenin bidden is zinloos. Maar we moeten wel bidden dat de Joden (en de Christenen ook, trouwens) het uithouden en hun geloof niet verliezen.

Enne, als u een globe bij de hand hebt, moet u eens kijken naar de kortste weg van Natanz (waar Iran een nucleair centrum heeft, ten zuiden van Teheran) naar Jeruzalem. Die gaat ongeveer over de regio Bagdad! Stel dat Achmadinges een raket met kernlading richting Jeruzalem schiet, maar dat er iets mis gaat en dat ding komt onderweg neer op Bagdad (Babylon?)... zie Openbaringen 18. Het kan maar zo gebeuren!
 
 
beste Jan,

Uit opmerking 4 maak ik op dat Efraim nog niet gevonden is.Interpreteer ik dit goed, of zijn zij al getraceerd ergens op de aarde.

Zullen overigens alle Joden letterlijk terug keren? Er zijn immers in Japan, China, Zuid Amerika, stammen die zich Joods noemen.

Shalom.Dag Jangerrit,

Dank voor je reactie.
Men vermoedt dat de Afridi uit ergens de woeste gebieden in Noord
Pakistan en Afghanistan Efraïm zijn. Er is een onderzoek gaande.
Inderdaad zijn er veel meer groepen die claimen van Israëlitische
afkomst te zijn. Hoe dat verder gaat weet ik echt niet. Wel bid ik dat
de bergen van Israël (Judea en Samaria), die voor een groot deel het
stamgebied van half Manasse en Efraïm uitmaakten, eerst bevrijd moeten
worden voordat deze stammen hun 'bezittingen weer in bezit zullen
nemen" zoals de profeet Obadja voorzegt.

Is het je niet opgevallen dat de conventie in Tampa, Florida, is
uitgesteld van maandag tot dinsdag vanwege de orkaan Isaac, die eraan
komt? Zie in dit verband mijn artikel van gisteren.
Shalom

jvb
 
 
Toeval.....?

Storm bedreigt Republikeinse conventie in Florida.

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3304571/2012/08/22/Storm-bedreigt-Republikeinse-conventie-in-Florida.dhtml
 
 
Beste Jan,
De Here God heeft nog steeds humor!! Het is toch niet te geloven dat de orkaan "Isaac" genoemd wordt, tevens is het een waarschuwing. Ik vrees echter dat dit niet opgemerkt wordt. God is de God van Abraham, Isaac en Jacob, kom niet aan Zijn oogappel!
Jan, Gods zegen met je werk!
 
 
Naar mijn waarneming valt er spijtig genoeg voor de Christenen in de V.S.niemand te kiezen bij de aanstaande verkiezingen voor een nieuwe president!!Zeer spijtig voor deze bijna afgeschreven beschaving.Shalom m.vr.gr. Leon van Duren.(Gelukkig is het nog steeds genadetijd!! )
 
 
In vervolge bovenstaand artikel .

Wie kan onderstaande feiten nog weerleggen ?!

Zie http:// www.xander nieuws .nl 27-8-12

Vriendelijke groet ,
Raymond Fricke
 
 
Correctie tekst vorige brief :

" In vervolge op " moet zijn " Ter aansluiting op " .


Raymond Fricke
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=WwiadYT-N9k&feature=player_embedded

Een eye-opener over het verschil tussen soeniten en sjiieten.
 
 
Haaaahhhh!!! Er is weer een kakelvers artikel op het web! Natuurlijk moet u nooit iets gaan schrijven als er geen aanleiding is, neemt niet weg dat ik regelmatig deze site even rondsnuif op zoek naar nieuwe artikelen.

De tekst uit Ezechiel heb ik van de zomer gelezen en ik snapte het niet. Ik vind het erg knap dat u daar dit inziet. Er staat ook een profetie in over Egypte, waar ik enorm van schrok. Mijn vraag: Is die al uitgekomen?

Verder moest ik erg lachen om een reactie van iemand die met de naam 'Isaac' op kwam zetten. Inderdaad! opmerkelijk dat er een orkaan Isaac genoemd wordt en die nogal het nodige roet in het eten gooit bij de republikeinen.

Stel je voor....(koffiedikkijke n)....dat de volgende orkaan Jacob gaat heten....

Dan kan een nieuw stukje van u niet uitblijven, vind ik. :-))

In Christus verbonden.Dag Fred,

Dank voor je reactie.
Leuk dat je nog wat humor ziet in artikelen op onze site.
De situatie is ernstig genoeg.

Als je uitgaat van de stelling dat we leven " IN DE TIJD VAN HET
HERSTEL VAN ISRAEL" dan zul je onze uitleg van de tekst uit Ezechiël
37 en van Isaac beter begrijpen.
Overigens, orkanen worden volgens alfabetische volgorde met
persoonsnamen geduid. Na Isaac kan best Jacob volgen! God waarschuwt
altijd via allerlei signalen. Nu gaat het om de waarschuwing: "Blijf
van mijn volk Israël af" En: "Waag het niet mijn herstelplan van
Israël tegen te werken". Slaat men deze waarschuwingen in de wind, dan
komen er waarschuwende oordelen. Die gaan nu al over de wereld. Laten
we bidden dat Nederland een regering krijgt die achter Israël staat.
Shalom

jvb
 
 
Beste Jan,

Over de hele wereld (Nigeria Syrie Pakistan) worden in een rap tempo steeds meer christen onderdrukt en vervolgd zie hieronder dit artikel.


http://www.telegraaf.nl/buitenland/12872199/__Regelrechte_godsdienstoorlog__.html.

Ik ben nog jong (27) maar zie de ''eindtijd'' met de dag versnellen. Laten wij bidden voor deze onderdrukte mensen (christenen) en dankbaar zijn dat we hier (nog) in nederland nog vrijuit over onze godsdienst kunnen praten en uitoefenen.

p.s. geeft u ook nog lezingen binnekort in de regio van West Friesland ?
 
 
Op http://www.nu.nl/economie/2899308/irak-paait-buitenlandse-energiebedrijve n.html lees ik:

"Irak paait buitenlandse energiebedrijve n

BAGDAD - Irak wil toekomstige exploratiecontr acten voor olie- en gasbedrijven aantrekkelijker maken om zo meer buitenlandse investeerders te lokken."

Is dit het Babylon dat in opkomst is?
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven