Verkiezingen

Stem op een partij die duidelijk en eerlijk achter Israël staat. Klik voor ware grootte
Stem op een partij die duidelijk en eerlijk achter Israël staat.

Nog een paar dagen... verkiezingen! Op wie moet ik stemmen?”

De meeste mensen aan wie ik die vraag stelde zeiden schouderophalend: “Weet ik niet”. Logisch dat men het niet weet. Vooral na de weinig verheffende debatten van de lijsttrekkers. Maar, die debatten hadden wel een hoge amusementswaarde.

Ik heb maar één suggestie: Stem op een partij die duidelijk en eerlijk achter Israël staat.
Want het Godswoord zegt: “Wie u (Israël) vervloekt zij vervloekt en wie u zegent zijgezegend”.

Deze geestelijke wetmatigheid is vanaf Abraham (Genesis 12:3), Izak, Jakob (Genesis 27:29 en Mozes (Numeri 24:9) tot op vandaag van kracht.
Want God verandert niet en Zijn Woord verandert niet.
Daarom bestaat Israël nog steeds.
Daarom keert de stam Manasse na 27 eeuwen in ballingschap te hebben rondgezworven, weer terug.
De profeet zei het al:
“Voorwaar, IK, de HERE, ben niet veranderd en jullie, kinderen van Jakob (waar Manasse bij hoort) bent niet verteerd” (Maleachi 3:6).

Zelfs niet na 27 eeuwen ballingschap en vervolgingen.
De apostel Paulus zegt het zo: “De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk” (Romeinen 11:29). Het land Israël hoortbij die genadegaven. Gods plan met Israël hoort bij die roeping.

Geruchten

Het gevaarlijke woordenspel dat aan elke oorlog vooraf gaat, is al maanden aan de gang. Iran houdtniet op de vreselijkste bedreigingen en beledigingen naar Israël en het Joodse volk te schreeuwen.Hitler zou er nog wat van kunnen leren. Het enige dat Israël leert is de atoomdreiging van Iran zeer serieus te nemen en op z’n hoede te zijn. Ook de regering van Obama doet mee aan het spelen metwoorden en aan bedekte bedreigingen.
Generaal Ganz, de opperbevelhebber van het Israëlischeleger (IDF) reageerde onlangs: “We zijn op alles, op alle plaatsen en onder alle omstandigheden voorbereid”. Geruchten over het moment dat Israël de atoomfabrieken van Iran zal aanvallen zijnelke week weer nieuw. Niemand weet echter wanneer! Behalve misschien Netanjahu en Barak.
En uiteraard de HERE, de God van Israël.

Vast staat dat er binnenkort weer opzienbarende zaken gaan gebeuren. Immers God is een werk begonnen met Israël en maakt Zijn werk ook af. Want de verlossing hangt ermee samen.

In Psalm 80 bidt Israël drie keer: “HERE, God der heerscharen, herstelons, doe uw Aanschijn over ons lichten en verlos ons”. Dit herstelproces is al ongeveer een eeuw aande gang en gaat door. Efraïm komt straks terug. Een heilige climax zal komen als God zijn aanschij nover Israël laat lichten. God licht gaat dan over hen op: “Sta op, wordt verlicht, want uw licht komten de heerlijkheid van de HERE gaat over u op”.
Maar dan zal “duisternis de aarde bedekken” (Jesaja 60:1,2). Licht en duisternis, twee richtingen, waarop men gaan kan. Aan de ene kant gaatGod “gewoon” door met zijn herstelplan. Aan de andere kant neemt de tegenstand toe. Moge de HERE God ons een regering geven die acht Israël staat in de lijn van Gods werk hier op aarde.

De Verenigde Staten

De partijconventies van de Republikeinen (Romney) en de Democraten (Obama) zijn achter derug. Veel ophef was er over het feit dat in het partijprogamma van de Democraten de zin, waarinJeruzalem als hoofdstad van Israël en de enige verwijzing naar God was weggelaten. Niemand kon of wilde zeggen waarom en door wie. Wel maakte Romney daar gretig gebruik van en was erveel protest tijdens de Conventie in Charlotte. Daar zijn die zinnen over Jeruzalem en God weertoegevoegd, waarschijnlijk door interventie van Obama. De keus voor de kiezer in de VS is moeilijk.Obama heeft zich de afgelopen vier jaar niet echt als vriend van Israël ontpopt. Wel was zijn steun aan de Moslimbroederschap overduidelijk tijdens de “Arabische lente” in veel landen rond Israël. Romney is een Mormoon en veel Christenen zullen het niet makkelijk vinden op hem te stemmen. Men vreest dat velen niet zullen stemmen. Het blijft allemaal erg kritiek in de wereld.

Maar let op: God gaat door met zijn plan.

6 Reactie(s)

 
 
Ook mijn advies: boven aan je lijstje moet staan: 'Steun aan Israël'. Dan word je keuze sowieso sneller gemaakt, want de keuze is dan reuze beperkt:)).
 
 
De PVV, CU en de SGP staan achter Israël. Maar voor mij blijft er maar één partij over die echt vanuit het "oogpunt van de bijbel" werkelijk achter Israël staat en dat is naar mijn mening de SGP. Niet dat ik reclame wil maken, maar inderdaad is Israël belangrijk omdat het Gods uitverkoren volk is maar ook als het gaat om weigerambtenare n, abortus, euthanasie, homosexualiteit en rituele slacht, dan blijft er in mijn ogen maar één partij over. Als christen horen we toch zeker ook te letten op de christelijke bijbelse waarden en normen. Daarbij functioneert de SGP als het geweten van de 2e kamer.
 
 
Beste Jan,
Schreeuwde Hilter hard, Nasralla schreeuwt nog harder. Wist Hilter nog niet hoeveel Joden hij om zou brengen,het liefste alle Joden, maar dat lukte hem niet. Nasralla heeft het aantal bekend gemaakt.Volgens hem duidenden Joden. Kunnen we op Obama rekenen? Denk het niet.In Israël, laat hij zijn gezicht niet zien, maar buigt diep voor een Arabische koning en kust zijn hand.Romney, is ook moeilijke keus.Dus, achter Israël blijven staan met onze gebeden, is een opdracht voor iedere christen uit welke partij hij of zij ook komt, maar zeker vanuit een christen partij, kun je daar niet omheen en moeten wij kiezen voor een partij die zijn Bijbelse waarden en normen moeten blijven handhaven en buigen voor Koning Jezus!
Hartelijke groet en veel zegen op je werk,
Agatha.
 
 
misschien een hulp voor mensen die programma s moeilijk vinden te lezen
http://www.israel-palestina.info/actueel/2012/09/06/stemwijzer-israel-palestina-2012/
 
 
Shalom Jan en brs en zrs.
Na een tijd niet zo in orde te zijn geweest,weer even op de site.
Goed stuk Jan.
Wat er ook gebeurt in ons land,Wie voor YESHUA kiest ,krijgt ZIJN Volk erbij.
Inderdaad ,stem in ieder geval op de persoon die integer en vol liefde staat t.o. DE OOGAPPEL van JHWH.

M.I.Kees v.d.Staay.
Maar zoals er eerder is gezegd ,is er al een rechtsgeding van DE EEUWIGE ook over Nederland inzake de rol van de n4ed christenen
(algemeen)t.o. het joodse volk..
HIJ zal omverwerpen ,de regering, de geestelijke() leiders,het koningshuis,Zo wij ons niet bekeren en de weg terug gaan naar onze oudste broeder..

Jan ,jij en je dierbaren ZIJN ZEGEN toegebeden.

Allen shabbat Shalom.


Lou.
 
 
Zo, de verkiezingen zijn achter de rug. VVD en PvdA hebben samen een meerderheid. Voordeel is dat de PvdA nu niet al te veel linkse stokpaardjes meer kan berijden.

Mogelijke gebedspunten voor de formatie en daarna:

1. Dat Samson de Hebreeuwse achtergrond van zijn achternaam (er)kent (of zo nodig ontdekt) en daar conclusies aan verbindt inzake zijn opstelling t.a.v. Israël.

2. Dat de VVD een pro-Israëlminister (zoals Rosenthal) op Buitenlandse Zaken kan en zal zetten.

3. Dat de CU vooral pro-Israël-mensen in de kamer zet (de GPV-bloedgroep was niet zo eenstemmig op dat punt: de Vrijgemaakten zaten bij mijn weten over het algemeen op de "vervangingstoer ")

4. Dat SGP en CU veel zullen samenwerken en naar een mogelijke fusie of iets dergelijks toe kunnen werken, en dat dit de pro-Israëlhouding ten goede komt.

5. Gebedsrichtlijn : 1 Timoteüs 2:1-2 (Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten , opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.), en dat dit ook uitwerkt in de houding van de nieuwe regering t.o.v. Israël.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven