Home Actueel Israël Allen tegen Eén

Allen tegen Eén

Klik voor ware grootte
Terreuroefening gehouden bij Jeruzalemse lightrail - foto israeltoday.nl

Spanningen

De spanning in Israël is te snijden. Op grote schaal zijn er troepenverplaatsingen. Er is een mediastilte over de oorlogsvoorbereidingen.

Tijdens een bezoek van de Minister van Defensie, Ehud Barak, aan een squadron F-15 gevechtsvliegtuigen, sprak hij over uitdagingen voor Israël door de enorme veranderingen in de regio.
Hij zei:
“Deze veranderingen maken het nodig dat we in actie komen en dat we er klaar voor zijn”.

In Jeruzalem worden raketafweerinstallaties geïnstalleerd. In de pers is er veel speculatie over wanneer en hoe de aanval op de atoominstallaties van Iran zal plaatsvinden.
Een massale luchtaanval? Kruisraketten vanaf de Israëlische duikboten die al om Iran rondvaren?
Er is ook sprake van een elektronische oorlogsvoering. Een EMP (Elektro Magnetische Pulsen) bom zou alle elektronische apparatuur in Iran en zelfs in de omgeving kunnen platleggen en zo het openbare leven en miltaire manoeuvres kunnen ontwrichten.
Maar Israël staat er alleen voor.

De meestal zeer voorzichtige rapporten van het IAEA ( Internationaal Atoom Energie Agentschap) spreken voor Israël duidelijke taal over mogelijke oorlogsdoelen van het uraniumverrijkingsprogramma van Iran.
Een taal die waarschijnlijk bevindigen van de Israëlische inlichtingendiensten bevestigen. Obama en de wereld zeggen “wacht maar, we hebben de tijd”. Netanyahu zegt: “Wie hebben de tijd? Waar hebben we de tijd voor?”
Israël heeft die tijd niet. Het Joodse volk heeft de laatste eeuwen geleerd dat zodra antisemieten aan de macht komen zij hun dreigingen ook waarmaken. Denk bijvoorbeeld aan Hitler en aan de Rooms Katholieke Inquisitie. De dreigingen van Ahmadinejad en zijn door religieus fanatisme gedreven ayatollah’s zijn nog feller en nog hatelijker en nog boosaardiger dan die van de Nazi’s. Door Israël zeer serieus genomen. We weten dat het in wezen om een ouderwetse godsdienstoorlog gaat. Dan gaat het er nog fanatieker, nog meedogenlozer en nog harder aan toe.

Gebed

In Israël zijn velen overtuigd dat “Onze hulp is in de Naam van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft” (Psalm 124:8 en Psalm 121:2). Zij zien dat ze er alleen voor staan en dat ze niet “hun ogen naar de bergen opheffen” (Psalm 121:1) moeten. Zeker niet naar de ‘berg Obama’. Hij heeft alleen maar oog voor waar en hoe hij de Moslimbroederschap aan de macht kan helpen. In Israël wordt gebeden. Een belangrijke opperrabbijn heeft ontmoetingen gehad met de Israëlische legerleiding. Dat schijnt alleen te gebeuren als er oorlogsdreiging is. Busladingen soldaten gaan naar de Muur, om daar te bidden. Ook wij bidden mee want wij zijn ook betrokken in die oorlog.

  • HERE, God van Israël, bescherm Uw volk dat U zelf met Uw machtige hand uit alle hoeken van de aarde in Uw land, in Israël bijeen hebt gebracht.
  • HERE, God van Israël, geef wijsheid aan Netanyahu en zijn regering en de legerleiding om de goede beslissingen te nemen.
  • HERE, bescherm in Iran en Libanon onschuldige burgers en hun kinderen, die meestal tegen hun wil bij en vaak als menselijke schilden, bij de strijd betrokken worden.

Twee prijskaartjes

Een Israëlische politieke leider heeft uitgelegd dat er aan deze situatie twee prijskaartjes hangen. Als Israël inderdaad de atoominstallatie in Iran aanvalt zal dat Israël veel kosten. Want dan wordt de dolle hond, Hezbollah losgelaten en 30.000 – 40.000 rakketten zijn klaar om afgeschoten te worden op heel Israël.
Ook Hamas, Fatah en terroristengroepen in de Sinaï zullen de onheilige kans om eer te behalen bij hun godheid niet voorbij laten gaan.
Maar het tweede prijskaartje hangt aan de mogelijkheid dat Israël nu niets doet. Dat zal nog vele malen duurder zijn.

Iran met een atoombom betekent het einde van Israël. Want Iran zal niet aarzelen die bom boven of in Israël te laten ontploffen. We weten dat uiteindelijk de HERE het zal verhinderen. HIJ is een wonderlijk werk van herstel voor land en volk van Israël begonnen. Het verwoeste land is opgebloeid, Israël kwam en komt nog steeds terug uit de ballingschap. God zal niet dulden dat welke macht ook Zijn werk zal afbreken of zelfs maar onderbreken.

Verlies-verlies

Israël moet wel winnen, want de oorlog die Israël verliest zal hun laatste oorlog zijn. Maar ook als Israël wint, als een wonder gebeurt zoals bijvoorbeeld bij de Zesdaagse Oorlog in 1967, dan zal wereldwijd een antisemitlische en anti-zionistische hel losbreken.

Israël zal worden beschuldigd van oorlogsmisdaden. Leugenachtige rapporten en verhalen worden dan gretig door de pers, ook in ons land, verspreid. Uitdrukking als “buitensporig geweld” en “onschuldige burgers” worden weer uit de computerbestanden van anti-Israël en antisemitische uitdrukkingen opgevist. Israël krijgt dan de schuld van de recessie en de energiecrisis die na die oorlog in nieuwe hevigheid oplaaien.
Als Israël wint gaat de antisemitische propagandamolen weer volop draaien. Allen tegen één! Misschien kan het Israëlische gas uit de zee bij Haifa en de Israëlische olie, waar nu al vanuit westerse hoofdsteden begerig naar wordt gekeken, wat olie op die golven gooien?
De HEER weet het en kan alles ten goede keren.
Maar dat er benauwde tijden voor Israël en nog angstiger tijden voor de wereld zijn aangebroken, is wel zeker.

Eindtijd

In deze spannende situatie komen er allerlei eschalologische (eindtijd) speculaties op. Sommigen spreken van de Gog uit Magog oorlog die in Ezechiël 38 en Ezechiël 39 wordt beschreven. Anderen kijken vol verwachting naar de voorzegde verwoesting van Damascus. Of voorspellen andere door de profeten voorzegde eindtijdoorlogen, bijvoorbeeld in Zacharia 12 en Psalm 83. Uiteraard wordt Harmageddon weer eens genoemd. Wij doen daar op dit moment niet aan mee.
Moeten we dan niet letten op het profetisch Woord?
Zeker wel, maar het is nu ongepast om van deze angstige situatie voor Israël en ook voor de wereld, gebruik te maken om onze eindtijdscenario’s in te vullen. Als wij duidelijkheid hebben over de profetische betekenis van wat er nu gebeurt en wat er gaat gebeuren, hoort u dat wel van ons. Nu gaat het erom biddend en bemoedigend achter Israël te staan.

We doen dan ook een oproep aan alle Israël organisaties, met name aan Christenen voor Israël, om voorbereidingen te treffen voor een grote Israël demonstratie in Den Haag. Samen met bevriende Joodse organisaties.
Dat zal een enorme bemoediging betekenen voor Israël. Dan ziet Israël ook dat het niet helemaal is: “Allen tegen één”.
Misschien komt er dan ook nog een zegen voor ons land. Begin nu met contacten te leggen en met de voorbereidingen. Laat tijdens zo’n demonstratie ook iemand een gebed uitspreken voor Israël.
Dat werkt!

16 Reactie(s)

 
 
Op http://xandernieuws.punt.nl/?id=663999&r=1&tbl_archief=& lees ik het volgende:

Arabische media: Aanval ambassades VS begin van offensief islam tegen Westen. Egypte wil alle kritiek op de islam, ook internationaal, strafbaar stellen - Egyptische kritiek op Nederland vanwege asiel verlenen aan Koptische christenen

Honderden moslims bestormden afgelopen dinsdag de ambassade in Caïro, verbrandden de Amerikaanse vlag en vervingen deze door de vlag van Al Qaeda en door vlaggen met de tekst 'Er is geen god buiten Allah en Mohammed is zijn profeet.'

Volgens Arabische websites, tv stations en documenten staan de aanvallen op het Amerikaanse consulaat in Benghazi (Libië) en op de ambassade in Caïro niet op zichzelf, maar vormen een onderdeel van een een gepland offensief van de steeds machtiger wordende Moslim Broederschap en radicale salafistische partijen, die het Westen willen 'straffen' voor hun verzet tegen de islam. De aanvallen hadden dan ook nauwelijks iets te maken met de korte anti-Mohammed film ('Innocence of Muslims') waar enkele dagen geleden een trailer van werd uitgebracht, zoals de reguliere Westerse media ons willen doen laten geloven.
 
 
Beste Jan,

Ik maak me zorgen om de situatie van Israël. Allereerst om Israël, maar ook om de burgers in anderen landen, die jij ook al noemde. Als ik deze bezorgdheid zo links en rechts kenbaar maak staat men je aan te kijken of ze water zien branden, het is tenslotte een ver van ons bed show. Een andere reactie is dat Israël daar niet thuis hoort en dat het zionisten zijn. Hier in Nederland lijkt bijna iedereen verblindt. Je bent dus bijna in je eentje tegen allen dus.

Maar goed ik ben pro-Israëlisch en mijn gebeden gaan uit naar de het volk en land van Israël.

Shalom!

Off topic: recentelijk heb ik een artikel over de islam gelezen. Misschien heb je nog even wat tijd over. Het off topic bericht hoeft natuurlijk niet gepubliceerd te worden bij mijn reactie.

http://www.vriendenvanisrael.nl/?p=3588
 
 
Een duidelijke uitenzeting.Jan maar ik leg er wel wakker van,meer dan ooit.Ik hou mij maar hier aan vast.
Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen.woord des HEREN Jesaja 54,17
 
 
Het zijn momenteel spannende tijden. De extreme islam wint steeds meer terrein. Obama en Europa geven weinig tot niets om Israël.
Ik blijf bidden voor de vrede van Jeruzalem. Moge de here God zijn volk beschermen!
 
 
Voor wie het nog niet wist
http://christenenvoorisrael.nl/2012/09/17-september-speciale-gebedsavond#jc
 
 
Ik ben net begonnen aan het boek "Met Israel op weg naar de Eindtijd". Daar staat ook veel in over hoe je met profetieën moet omgaan.

Ik noem dit hier omdat ik nog een ander mogelijk scenario zie. Ik heb het elders op deze website ook al eens gesuggereerd. Als je op een globe de kortste route van het midden van Iran naar Jeruzalem opzoekt, blijkt die zo ongeveer over het midden van Irak te gaan. Stel nu dat Iran inderdaad een kernraket op Jeruzalem probeert af te schieten. En stel vervolgens dat er iets misgaat: die raket wordt onderweg door een Israëlische afweerraket onderschept, of er komt een storing in de besturing, of wat dan ook, waardoor hij ergens halverwege neerkomt en ontploft. Dat zou dan best eens in de regio Bagdad kunnen zijn. Lees vervolgens eens Openbaringen 18 over de val van Babylon (wat vlak bij het huidige Bagdad lag).

Ik wil maar zeggen: die situatie van Openbaringen 18 kan maar zo optreden! En als die bom inderdaad dáár terechtkomt, komt hij in elk geval niet op Jeruzalem.
(Overigens valt evenmin uit te sluiten dat een Israëlische kernraket op weg naar Iran hetzelfde effect oplevert.)

Het is dus helemaal niet uitgesloten dat de huidige situatie inderdaad een stap in de gang van zaken direct voorafgaand de eindtijd is.
 
 
Behalve bidden kunnen we ons ook opgeven bij sar-el en Israël ondersteunen door in ziekenhuizen en op legerbases goed werk te doen op het moment dat iedereen daar hard nodig is.
 
 
De geschiedenis van de afgelopen 64 jaar heeft bewezen dat God zijn beloften waar maakt: Israël staat na 2000 jaar weer volledig op de kaart en er is niets of niemand die Gods plannen zal kunnen dwarsbomen. Ondanks al het anti-semitisme over de hele wereld gaat God gewoon door met Israël, totdat het uiteindelijke doel is bereikt. Want er staat geschreven: "Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij alle vijanden gesteld heeft als een voetbank onder Zijn voeten. Hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren staf. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Er zal geen ongerechtigheid meer zijn op gans Mijn heilige berg," spreekt de Here der heerscharen, Die dit doet.
 
 
Er is absoluut gebed nodig voor het uitverkoren volk van God. Laten wij op de bres gaan staan en bidden dat Hij Zijn plannen met haast zal volvoeren en dat er zoveel mogelijk behouden zullen worden.
Laten we in het bijzonder ook bidden voor de arabische christenen en de messiasbelijden de joden in Israel, deze groep wordt nogal eens vergeten, maar zij hebben vaak een moeilijk bestaan en hebben ons gebed hard nodig.
 
 
ZAC:1.13 ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion, 15 en ziedend van woede ben ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toorn immers al weer laten varen, maar zij hebben mijn volk steeds harder aangepakt. 16 Daarom – zegt de HEER – keer ik vol erbarmen terug naar Jeruzalem. Mijn huis zal er worden herbouwd – spreekt de HEER van de hemelse machten – en met het meetlint in de hand zal een begin worden gemaakt met de wederopbouw van de stad.’ 17 Verder moest ik verkondigen: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen mijn steden overvloeien van voorspoed, opnieuw zal de HEER Sion troosten, opnieuw zal hij Jeruzalem uitverkiezen.’
 
 
God heeft zijn oog laten vallen op Israel, en het Joodse volk appart gezet, is dit niet iets om van de daken af te bazuinen! en zingen van de grootheid van onze Heer en Heiland!
Als de tijd daar is, en hij doet de schellen af van de ogen van zijn volk dan zal het echt feest zijn, en vooral voor degenen die Hem en zijn volk hebben gezegend in hun gebeden.
Laten wij allen bidden dat onze God zijn leger van bescherm engelen naar het Joodse volk zal sturen in de tijd van nood.
 
 
Mooie speech van Netanyahu, alleen zal de VN niet luisteren. Ook de VS houdt zich liever doof. Tja, het is triest Israël staat alleen.
Gelukkig heeft God zijn uitverkoren volk niet verlaten!
 
 
volgens dr.plaisier overspelen we onze hand als we menen dat de landbelofte voor israel nu nog geldt.letterlijk staat er: ''de hand wordt overspeeld wanneer met te grote stelligheid wordt betoogd dat de landbelofte onverkort blijft gelden,zeker wanneer dit nader ingevuld wordtals de belofte van een Rijk van israel in palestina,met jeruzalem als hoofdstad'' volgens hem staat hierover in het Nieuwe Testament '"eigenlijk niet veel"".Als christen en lid van de PKN vind ik dit een pijnlijke zaak.Laten we bidden dat hun ogen nog eens geopend worden.Het wordt hoog tijd om van binnenuit wat tegengas te geven.
Beste mensen,

De landbelofte, ook wel het abrahamverbond genoemd, is één van de meest duidelijke en meest herhaalde beloftes van God aan zijn volk Israël.

In Genesis 17:8 zegt God tegen Abraham dat dit om het hele land Kanaän gaat en een altijd durend bezit betreft.
Deze belofte, dit verbond wordt tientallen malen in de Bijbel herhaald waarbij vermeld wordt dat het onder ede bevestigd is.

Het lijkt me moeilijk om je hand te overspelen bij een dergelijke belofte. Sommige theologen wringen zich wel in vreemde bochten als ze politiek of kerkelijk correcte taal willen uitslaan. Als dan na eeuwen ballingschap het land weer aan Israël wordt toegewezen en dat door wereldorganisat ies, zoals de Volkenbond en de VN, moeten die kerken daaraan gaan tornen.
De woorden van God verdraaien en God afschilderen als ontrouw aan zijn verbond. Logisch dat die kerken al heel wat jaren in een vrije val terecht zijn gekomen.

Dat ze Gods boodschap aan samenleving en wereld zijn kwijtgeraakt en een min of meer morele discussieclub in de marge van de samenleving zijn geworden.
Erg hoor.
Heel erg.

Shalom
jvb

 
 
@ J. Cuperus. Ondanks dat ik er niet van sta te kijken dat dit door een voorman van de PKN (waar ik overigens zelf lid van ben) wordt gezegd, schokt het mij diep!
We mogen bidden en werken en God Zelf zal de ogen openen. Er zijn er maar weinig in de kerk die werkelijk oog voor Zijn volk hebben, maar de Heere God gaat door met Zijn werk, daar mogen we op vertrouwen.
Ik wens u Gods rijke zegen toe voor uw taak in de kerk.
 
 
een verzuim mijnerzijds om mijn bron niet te vermelden: friesch dagblad d.d.22-10-2012 een artikel n.a.v. de presentatie van het boekMeervoudig Verbonden op 01-11-2012 op een symposium in Amsterdam. Daar zal het woord worden gevoerd door:Sabeel nederland,de Gereformeerde Bond,het Evangelisch Werkverband en Christenen voor Israel (zullen ongetwijfeld proberen Dr.Plaisier op andere gedachten te brengen.

shaloom.
 
 
n.a.v. bijdrage 15 hierboven (Jelte Cuperus):

1 november: Bijeenkomst van Sabeel met de rest...
Dat wordt vuurwerk! Er is volgens mij veel voorbede voor nodig!
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven