Home Actueel Israël Actualiteiten december 2012 - 4. De Mediterrane Unie en het Beest

Actualiteiten december 2012 - 4. De Mediterrane Unie en het Beest

Logo van de De Mediterrane Unie Klik voor ware grootte
Logo van de De Mediterrane Unie

Veertig eeuwen vol machthebbers.

Zolang de mensheid bestaat en enige beschaving had bereikt waren er machthebbers die vaak met groot geweld naar een eigen wereldrijk streefden. Let maar eens op het volgende rijtje:

  • Egypte met een hele rij machtige Farao’s
  • De Assyriërs met hun wrede veroveringsoorlogen in het Middenoosten
  • Het grote Babylonische rijk onder Nebukadnezar
  • Het Medo-Persische rijk dat heel wat eeuwen over het Middenoosten regeerde.
  • Dan Alexander de Grote, die in korte tijd bijna de hele toenmalige wereld veroverde
  • Opgevolgd door het Romeinse wereldrijk, waarvan het Oost-Romeinse rijk het tot in de 15 eeuw heeft volgehouden.
  • Dat rijk is in het Westen opgevolgd door het Heilige Roomse rijk en in Oost Europa plus Middenoosten en plus Noord Afrika door het islamitische Turkse Ottomaanse rijk.
  • Na de Reformatie in het Westen kreeg Engeland veel macht en dat sinds 1956 door de VS werd opgevolgd.

Nu wordt de EU gezien als het “Herstelde Romeinse rijk”. Turkije is ijverig bezig met een herstel van het Ottomaanse rijk. Zie nummer drie van deze serie artikelen. De ideologie van Turkije is de Islam en het doel is: Heel de wereld onder de Islam en dus de sharia. De EU heeft geen ideologie. Streeft alleen naar macht en welvaart. Tussen deze twee wereldmachten gaat de Mediterrane Unie en belangrijke, verbindende rol spelen. Naast deze twee belangrijkste wereldmachten van deze tijd is er nog de VN die vlijtig werkt een de Nieuwe Wereld Orde (NWO) en een Nieuwe Wereld Religie (NWR). Waarbij het Vatikaan, de Paus, krachtig aan meewerkt.

Geestelijke machthebbers

Dwars door en boven het poltieke machtsspel bewegen zich geestelijke machthebbers.

Paulus noemt deze machten “wereldbeheersers van deze duisternis” (Efeze 6:12). De profeet Daniël ziet achter het Griekse wereldrijk een engelvorst die de “vorst van Griekenland” wordt genoemd. Achter het Perzische wereldrijk is de “vorst van Perzië” bezig met zijn machtsspel.

In onze tijd is het bekend dat Hitler begeleid werd door een leidgeest.

Vaak werd hij ’s nachts geplaagd door demonen. Ook de Here Jezus Zelf licht een tipje op van de sluier die ligt over die geestelijke wereld die in onze wereld infiltreert en intrigeert. Hij werd verzocht door Satan, die Hem probeerde te verleiden met de heerschappij over de wereld. Jezus spreekt herhaaldelijk over de satan als de “Overste van deze wereld” (Johannes 12:31, 14:30 en 16:11).

Waar zijn die geestelijke machten op uit? Natuurlijk, op macht.
Op de wereldheerschappij.
Zij bestrijden de Heer van hemel en aarde, de God van Israël. Vandaar dat er elk tijdperk machthebbers zijn die de wereld willen veroveren.

Waar loopt dat op uit?

Vooral de profeet Daniël en in het laatste bijbelboek Openbaring wordt dat onthuld.
Op het rijk van het Beest.
Die ook wel de antichrist (= anti Christus) wordt genoemd. Want hij bestrijdt Jezus Messias, die de rechtmatige Koning is. De Koning van Israël die vanuit Jeruzalem de wereld zal regeren.

God zegt namelijk: “Ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg” (Psalm 2:6). En de profeet zegt: “Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem” (Jesaja 2:3). Dat maakt duidelijk waarom al die geestelijke en menselijke wereldmachten zich tegen Israël keren. Immers, als Sion, Jeruzalem en het Joodse volk weg zijn gaan Gods plannen niet door.

Mediterrane Unie

Al in de negentiger jaren van de vorige eeuw zochten vooral de zuidelijke EU landen, zoals Spanje en Frankrijk toenadering tot andere landen langs de Middellandse Zee. Met als doel de politieke en culturele banden te versterken.

Er kwam de eerste jaren niet veel van de grond. Eind 2007 nam president Sarkozy van Frankrijk, op staatsbezoek in Marokko het intitiatief. Pas in juni 2008 werden de fundamenten gelegd voor een “politieke, economsiche en culturele unie, gebaseerd op de principes van strikte gelijkheid”.

Tijdens een top op 8 november 2008 zijn de ministers van Buitenlandse Zaken in Marseille bijeen geweest en hebben de grondslagen voor de Mediterrane Unie (MU) uitgewerkt. Het secretariaat werd in Barcelona gevestigd. De Arabische Liga deed, als welkome waarnemer ook mee. Mevrouw Merkel van Duitsland was niet helemaal gelukkig met dit initiatief buiten de EU om. Dus sprak zij met Sarkozy en zij betrok de EU er ook bij.

Er zijn nu 43 lidstaten met een kleine 800 miljoen inwoners.

Begin 2012 werd Fathallah Sijimassi, Frans ambassadeur in Marokko, hoofd van de MU. Het voorzitterschap zou bij om de beurt door de lidstaten worden bekleed. Momenteel is Jordanië voorzitter.

Dit land is vastbesloten “er iets van te maken”. De MU zoekt een rol in het zogenaamde vredesproces, steun aan het democratische streven dat een vrucht van de Arabische lente zou moeten zijn en culturele, economische en waar mogelijk ook sterkere politieke samenwerking. Uiteraard leverde het lidmaatschap van Israël af en toe problemen op bij wat nijdasserige Arabische leden.

Exit EU?

Een interessant gegeven is dat de ‘grenzen’ van de MU vrijwel overeenkomen met de grenzen van het oude Romeinse rijk. De laatste tijd, onder het voorzitterschap van Jordanië, komt er inderdaad weer wat meer beweging in de MU. Dit is ook een gevolg van het feit dat de EU nogal wankel staat op zijn voeten van ijzer en leem, zoals de profeet Daniël het beeld van de wereldrijken in de eindtijd zag in hoofdstuk 2 van zijn Bijbelboek.

De recessie binnen de EU houdt niet op, wordt zelfs erger. De kloof tussen de landen in het Noorden en het Zuiden van de EU wordt groter. Wat ook heel vervelend is voor het leiderschap in Brussel is dat het grondvlak, de steun van de burgers, steeds meer aan het afkalven is. Men is “Brussel” zat. Misschien loopt het wel uit op een exit EU en leve de MU? Het zou in elk geval niet buiten het profetische scenario vallen, vooral omdat ook Turkije een belangrijk lid is van de MU.

Mediterrane Unie (2)

We weten dat het uiteindelijk gaat om de macht. We noemden in dit artikel al die wereldmachten zoals de Islam, de EU, de VN, het Vaticaan, de VS enz. die streven naar en strijden om de macht. We weten ook dat Israël al die machten in de weg staat. Maar dat lukt ze niet.
Dus proberen die machten samen te werken. Dat zien we nu in de MU gebeuren.
Later meer hierover.

Dit artikel hoort bij de serie "Actualiteiten december 2012".
Bekijk de index van alle artikelen in de serie.

8 Reactie(s)

 
 
We weten dat wanneer de antichrist ten tonele verschijnt te midden van 10 landen (hoorns), dat er drie hoorns ontworteld zullen worden. Zouden dat bijv. Nederland, Duitsland en Finland kunnen wezen? Want die landen lagen (voor een deel) buiten de landsgrenzen van het oude Romeinse Rijk.
 
 
Volgens mij is er een groot verschil tussen de EU en de MU. De EU is altijd met veel bombarie aangekondigd. Hij laat ook regelmatig duidelijk van zich horen.
De MU daarentegen houdt zich veel meer op de achtergrond. Je hoort er weinig over. De kranten etc. lijken hem te negeren.

Interessant is intussen wel dat de meeste MU-landen, voor zover ze ook tot de EU behoren, economisch niet de sterkste EU-landen zijn. Op het eerste oog lijkt dat gunstig. Immers als die zwakke EU-landen de koppen bij elkaar steken en en bloc uit de EU stappen, dan geeft dat de rest van de EU een hoop economisch soelaas. Echter, de MU omvat ook een aantal stinkend rijke olielanden in het midden-oosten. Die zouden met hun oliegeld de economie van de zwakke EU-landen wel eens flink kunnen versterken, meer dan de huidige EU dat kan. En voor wat hoort wat, dus de Arabische landen -- d.w.z. de islam -- zou daarvoor veel meer invloed in (Zuid-)Europa kunnen krijgen. En dat klinkt niet prettig...
 
 
Op http://biflatie.nl/artikelen/69-eurocrisis/49838-griekse-maatschappij-staat-op-instorten lees ik dat de Griekse samenleving vanwege de crisis op instorten staat. Erg belangrijk met het oog op de Mediterrane Unie.
 
 
Citaat:
Griekenland crepeert. - Moi - vrijdag, 21 december 2012 10:08
Op http://biflatie.nl/artikelen/69-eurocrisis/49838-griekse-maatschappij-staat-op-instorten lees ik dat de Griekse samenleving vanwege de crisis op instorten staat. Erg belangrijk met het oog op de Mediterrane Unie.


Uiteraard. Hoe zwakker ze daar in het zuiden zijn, des te opener staan ze voor "hulp" van elders, ook al zal die hulp van de wal in de sloot blijken te leiden...
 
 
misschien de benelux die zijn autonomie opgeeft en zich deels onder frankrijk en duitsland zal scharen?
 
 
Ik lees vandaag dat Jantje Beton de samenwerking met beveiligingsbed rijf G4S opzegt 'omdat G4S ook Joodse nedezettingen op de zogenaamde Westbank beveiligt, en Israëlische gevangenissen waar Palestijnse politieke gevangen zogenaamd onterecth vastzitten'.

Weer een liefdadigheidsi nstelling die wij niet meer kunnen sponsoren vanwege de anti-Israël houding?
 
 
Beste Jan,
Veertig eeuwen vol machthebbers. Heel het Midden Oosten is een puinhoop en daar zal niet gauw verandering in komen. de EU,VS,Vaticaan en VN, zijn de machthebbers nu. Israël gaat er onder gebukt. Waar loopt dat op uit? God regeert en beslist al meer dan veertig eeuwen! Daar mogen we ook in het komende jaar op vertrouwen, dat God beslist en zijn volk zal zegenen. Wij mogen naast Israél gaan staan, ook in het nieuwe jaar.

Best Jan, ik dank je voor je uitleg van afgelopen jaar en wens je Gods rijke
zegen, nabijheid en heel veel energie toe voor je uitleg wat Israël en deze wereldmacht aangaat in 2013.
Hartelijke groet,
Agatha.
 
 
Het kan heel goed zijn dat de EU en MU gaan samengesmeed worden. Als je naar een elke rijk kijkt zoals het beeld van Nebukadnezar, werd het volgende rijk over het staat Israël alleen maar groter, dus meer landen bij. Naar mijn verwachting is het antichrist- rijk ook groter dan het Romeinse rijk. Het is interessante ontwikkeling!Dag Jocin,

Mijn dank voor je interessante reactie.
In mijn boek "eindtijd, Israël en de Islam" (zesde druk0 suggereer ik hetzelfde als jij. Alleen iets uitgebreider. Een soort verbond tussen de EU (en Rome) en de Arabische Liga. Dan wordt niet alleen het oude Romeinse rijk compleet maar ook zo goed als het hele Beeld dat Nebukadnezar gedroomd heeft en door Daniël is uitgelegd (Daniël 2). Dat is het gouden hoofd, (Babylonië), zilveren borst en armen (Medo-Perzische rijk), koper (Griekse rijk) en de ijzeren benen (Oost- en Westromeinse rijk) samen. Dan heb je het hele beeld dat in de eindtijd overeind staat op wankele voeten. Tegelijk heb je het 'beest uit de zee' in Openbarting 13. Zie verder mijn artikelen elders op deze site.
Ik zal niet zo gauw zeggen dat het een interessante ontwikkeling is. Het is eerder dramatisch tragisch in verband met de vreselijke oorlogen, wreedheden en rampen die hiermee gepaard gaan. Jezus adviseert ons waakzaam te zijn en te bidden om te kunnen ontkomen aan alles wat gaat geschieden en gesteld te worfden voor de Zoon des mensen, voor de komende Koning en Verlosser, de Messias van Israël, Yeshua de Zoon van de levende God. Geprezen zij zijn machtige naam.

Jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven