Home Actueel Israël Belangrijke verkiezingen

Belangrijke verkiezingen

Verkiezingen in Israel Klik voor ware grootte
Verkiezingen in Israel

Dinsdag 22 januari 2013 wordt in Israël de nieuwe Knesset gekozen. Verkiezingen die er echt wat toe doen.
Belangrijk, niet alleen voor Israël en voor de “Palestijnen”. Ook belangrijk voor de hele wereld en voor de voortgang van het profetisch Woord uit de Bijbel. President Obama vond het zelfs nodig om zich ermee te bemoeien door te suggeren dat premier Netanjahu niet ziet wat goed Israël Israël. Dat zou hij, Obama, veel beter weten.

Eén van de onderwerpen van de verkiezingsstrijd in Israël is dan ook de gespannen (ook persoonlijke)verhouding tussen Obama en Netanjahu, dus tussen de VS en Israël. Waarom zijn die verkiezingen zo belangrijk? Wat staat er op het spel?

De volgende onderwerpen in dit artikel:

 1. Partijen en peilingen
 2. Problemen voor de winnaars
 3. Wie is Naftali Bennett?
 4. Plannen en ideeën

Partijen en peilingen

Ongeveer 30 partijen doen mee aan de verkiezingen. Niet meer dan 11 van die partijen maakt kans de kiesdrempel van 20% van de stemmen te halen. Er zijn 120 zetels in de Knesset te verdelen.

Een zeer globaal overzicht:

 • Likud, de partij van premier Netanjahu, die samengaat met Israël Beitanu (Israël ons Huis) van Avigdot Lieberman, minister van Buitenlandse Zaken. Rechts en voor een groot deel religieus. Krijgen volgens recente peilingen samen 35 zetels.
 • Vier of vijf Centrum-linkse partijen, waaronder de Arbeiders Partij, die ook samen geschat worden op 35 zetels.
 • Aan de drie Orthodoxe en ultra-orthodoxe partijen geven de peilingen 16-18 zetels.
 • Arabieren vormen ongeveer 20% van de Israëli’s krijgen met hun drie partijen 11 zetels.
 • Een hele serie kleinere partijen + de verrassend snel groeiende, orthodoxe partij Bayit Yehudi (Joods Thuis) met de opkomende politieke ster Naftali Bennett verdelen de rest van de zetels.

Men gaat er algemeen van uit dat Netanjahu weer wint en premier wordt. Dan zijn er heel wat combinaties mogelijk voor de vorming van een stabiele regering. Zijn keuze zal van groot belang zijn voor de zaak van het Zionisme in Israël. Ook voor de gang van zaken met betrekking tot de “betwiste gebieden”, waar de hele wereld een Palestijnse staat wil zien. Waar een groot percentage van de Israëli’s niet (meer) in gelooft en waar Netanjahu, waarschijnlijk ter wille van de buitenwereld, lippendienst aan bewijst. Zo zien velen in Israël het tenminste.

De bejaarde president Shimon Peres kan links roet in het eten gooien door een combinatie van centrumlinkse partijen te vragen een regering te vormen. Die zullen meer aandacht geven aan sociaal-economische problemen in Israël. Zij zijn veel meer geneigd toe te geven aan druk van Obama en de radiaal-Moslim-vriendelijke kern van zijn regeringsteam. Dat team van Obama is duidelijk Israël-onvriendelijke en bestaat uit Chuck Hagel (Defensie), John Kerry (Buitenlandse Zaken) en John Brennan (CIA).

De EU bereidt nu al zich voor op de volgende periode vol problemen en pesterijen waarmee men Israël gaat opzadelen. Onlangs werd bekend dat de EU aan een ‘nieuw’ vredesplan werkt, waardoor de besprekingen tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël losgewrikt zouden moten worden. Dat wrikken betekent concessies van Israël. Oude, achterhaalde eisen, zoals niet meer bouwen in de nederzettingen in Judea en Samaria en de grenzen van voor 1967 worden weer uit de ijskast van mislukte pogingen gehaald. De Palestijnse Autoriteit krijgt geld in plaats van eisen, namelijk € 5 miljard van uw spaargeld om hun intriges en terrorisme tegen Israël ongestoord door financieële probelem te kunnen voortzetten.

Problemen voor de winnaar

De nieuwe regering staat voor een enorm aantal, menselijkerwijs onoplosbare problemen. Bij veel van die problemen staat het bestaan van de Joodse staat Israël op het spel.
We noemen

 1. Atoombom van Iran. Zeer urgent. Israël hoeft niet te rekenen op de steun van de VS. Hoewel Obama herhaaldelijk heeft verklaard dat de veiligheid van Israël de hoogste prioriteit heeft. Netanjahu is bereid in het uiterste geval zelf in te grijpen. Voordat het te laat is.
 2. Syrië, dat dat op het punt staat in handen van Moslim extremisten te vallen. Vandaar dat Israël druk bezig is in de Golan een muur langs de grens met Syrië te bouwen.
 3. De Palestijnse Autoriteit en de Hamas, die door de vele ‘gaven’ van de VS en Europa niets anders te doen heeft dan Israël lastig te vallen, te terroriseren en nieuwe leugens over Israël de wereld in te blazen.
 4. Wat gaan de Arabische landen, waar steeds meer de Moslimbroederschap de macht overneemt, doen met betrekking tot Israël. Hun eerste, door de Koran geïnspireerde doel is nog altijd de vernietiging van de Joodse staat.
 5. Grote binnenlandse problemen op sociaal en economisch gebied. De wrijvingen tussen religieus en seculier Israël. Spanningen tussen links en rechts.

Gelukking maar dat er niet alleen in Israël, maar ook in de wereld, velen zijn die voor Israël bidden. Aan het gebed van de rechtvaardige wordt kracht gegeven, zegt de Bijbel. Ook aan een regering van Israël die met een dergelijk pakket van problemen geconfronteerd gaat worden.

Wie is Nafatli Bennett?

Een nieuwe, jonge (40) ster aan het politieke firmanent in Israël. Kwam als kind uit de VS naar Israël. Seculiere Jood. Kwam in een jeugdkamp van de Chabad (een joods-orthodoxe beweging die zeer actief Joodse mensen terug willen brengen tot het Joodse geloof en tot de God van hun vaders) radicaal tot geloof. Werd een zeer succesvolle computer specialist. Kon in 2005, hij was toen 33 jaar, de zaak voor € 110 miljoen verkopen. Ging in de politiek. Werd leider van de oude NRP (Nationaal Religieuze Partij) en was in staat die partij fris nieuw leven in te blazen.
Nu staat zijn partij Bayit Yehudi op ongeveer 12 zetels. Een jonge partij, waarvan de gemiddelde leeftijd van de eerste 15 op hun lijst 48 jaar is. Veel aandacht voor sociaal zwakkeren in de samenleving, voor ouderen en gehandicapten. Radicaal rechts, sommige linkse tegenstander vergelijken hem zelfs met Kahane. Hij wil de hulp van de VS afbouwen. Heeft erg veel synpathie voor, we kunnen wel zeggen dat hij bijna 100% achter de Joodse mensen in de nederzettingen staat. Vindt dat Netanjahu de beste man is als leider van Israël. “Ik vind dat hij (Netanjahu) ook aan zijn rechterkant een flink blok nodig heeft om hem te steunen”.

Plannen en ideeën

Een vooraanstaand man in de Likud is Moshe Feiglin. Diep religieus. Wil het liefste Judea en Samaria annexeren. Een flink aantal Likud-leden staat achter hem. Zegt: “We moeten niet vertrouwen op de ‘gebroken rietstaf’ Egypte (lees de VS en de EU), maar op de HERE, onze God” (Zie Ezechiël 29:6,7).
Voortdurend wordt in de geschiedenis Israël gewaarschuwd tegen verbonden met en het vertrouwen op Egypte en andere machthebbers uit die tijd. Dat geldt vandaag voor het Westen. Feiglin wil ook op een zo fatsoenlijke mogelijke manier af van de “Palestijnen”. Zijn voorstel is om elke Palestijnse Famile die vrijwillig emigreert, een toelage van € 370.000 ($ 500.000) mee te geven.

Interessant is ook een plan van Naftali Bennett. U weet dat de Palestijnse gebieden opgedeeld zijn in drie delen, A, B en C.
A staat helemaal onder het gezag van de Palestijnse Autoriteit. B staat burgerlijk onder de Palestijnse Autoriteit maar wat veiligheid betreft onder Israël. C hoort wel tot de “betwiste gebieden” maar staat helemaal onder Israël. In C liggen de nederzettingen en wonen tussen de 350.000 en 400.000 Joodse mensen plus nog zo’n 48.000 Arabieren. In de gebieden A + B wonen ongeveer 1,8 miljoen Arabieren. “Vooruit” zegt Bennett, “laten we gebied C (ongeveer 60% van Judea en Samaria) annexeren. Geef die Arabieren de keus om te kiezen voor Israëlisch staatsburgerschap met alle rechten die de Israëlische Arabieren ook genieten”.
Linkse opponenten roepen: “Man, als we dat doen krijgen de hele wereld op onze nek”. Bennett reageerde: “Maar wij doen wat in het belang is voor Israël”. Anderen dringen aan op totale annexatie van de gebieden. “Immers” zeggen zij, “die ‘Palestijnen willen niet onderhandelen en ook geen staat. Ze willen alleen maar Israël vernietigen.”

Links Israël ziet geen andere uitweg dan toegeven aan de Palestijnen: Een eigen staat in heel Judea en Samaria met Oost Jeruzalem (inclusief de Oude Stad) als hoofdstad. Plus het ontmantelen van alle Joodse nederzettingen in gebied C. Dus het “Judenrein” opleveren van Judea en Samaria.

Israël maar ook de wereld staat na dinsdag voor belangrijke keuzes. Gaat Israël de weg volgens Bijbelse lijnen? Wat doet de wereld? Meer vijandigheid tegen Israël zal alleen maar nog meer oordelen opleveren. We gaan angstig-interessante maanden tegemoet. Ook voor ons land.

5 Reactie(s)

 
 
Hai Jan,

Vader heeft gezegd dat de USA en de UK hun macht zullen verliezen en dat de EU uiteen zal storten.

'Vader lief, hoe moeilijk te zien hoe zich alles voor onze ogen voltrekt. De bondgenoten van Israel waarop Uw volk steunt, o.a. Egypthe, die zich in deze dagen, zoals u lang geleden al schreef, gesteund voelt door de wankele EU, maar meer en meer Israel's vijand zal blijken, zullen hen verlaten en het doet me pijn.'

Elk mens gelovig of niet, weet wat het is om verraden te worden, met kleine dingen en grote zaken. Het doet pijn en enkel als je de titel 'Zoon van God' of te wel 'Jezus' hebt zal je in staat zijn je boosheid, verdriet en haat helemaal uit te schakelen.

Ik, Uw kind, zie het allemaal gebeuren; niet alleen wat wij mensen elkaar aandoen, maar ook die zaken die U al heel vroeg hebt aangekondigd: 'dat alle zielen van de wereld ( = dier en mens) zucht en steunt'.

Hoe meer je Vader leert kennen, hoe meer je ziet hoe Hij werkt en dat alles wat Hij ons geschreven heeft is zoals het is. Alles wat Hij voor ons heeft opgebouwd maken we kapot. En wie Zijn wil wel degelijk doet ervaart de pijn (in micro dosis), die Hij vol ervaart en dan kunnen wij enkel uitzien naar de dag waarop Vader zegt: 'het is zover'.

Toedeloe
 
 
Amen, een dagelijks gebedspunt in deze belangrijke tijd voor Gods volk!
Gebed vermag veel en is het machtigste wapen in deze tijd!
 
 
Beste Jan!

Alleen om er even over te kunnen "ventileren" , (schrik) : om 2300u vanavond komt Dhr. van Agt bij Pauw en Witteman op tv, om aan te geven dat hij bij Obama zal aangeven, dat Israel geboycot zal moeten worden, hij zal het hebben over 60000 handtekeningen in Ned, over afbreken van muren in Israel.
Ik heb er moeite mee, om hem dat allemaal te gaan horen zeggen, hoe kan een man als hij, zo over Israel denken, hoe kan hij ooit zo op het verkeerde been zijn gezet?
Misschien heb je binnenkort tijd hierop een mogelijk antwoord te geven, tegelijkertijd weet ik , dat jij vertrouwt op wat de Bijbel zegt, ik bid ook elke dag voor het land Israel. Ik bedank je voor je aandacht , met vriendelijke groeten van Dicky
 
 
Beste Br. Van Barneveld

Laten we ondanks alles wat er afspeelt in Israël en daarbuiten actief blijven bidden en pleiten voor Israël maar ook voor alle wereldleiders opdat ze allen zullen inzien dat alleen De God van Israël het laatste woord heeft. Daarom wil ik en kan ik met zekerheid zeggen dat deze tekst :Jesaja 41:10 Wees niet bang, want ik ben bij je,
vrees niet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn onoverwinnelijk e rechterhand.
de enige houvast voor ons zal zijn in deze moeilijke tijden.

Shalom,
 
 
Beste br.van Barneveld,
Ik denk het antwoord te weten op de vraag van Dicky Groot.
Een paar jaar geleden is de heer Van Agt in Leeuwarden geweest,
voor een discussie met leerlingen van een school (voortgezet onderwijs)
Er was een leerling die de heer Van Agt er op wees dat zijn zienswijze niet overeenkwam met de Bijbel.Hij moest het antwoord schuldig blijven en gaf toe niet te weten wat er in de Bijbel staat. Het is volgens mij dus puur onkunde van de Bijbel. Wat overigens erg jammer is.Laten we bidden dat voor hem ook nog eens de ogen geopend worden voor Gods Woord.
Shaloom.

P.s Mogen de verkiezingen van daag in Israel goed verlopen en ookGods zegen daarop rusten.
Jelte Cuperus
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven