HOOP?!

'Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven', zei de nieuwe Koning met twee opgestoken vingers. 'Zo waarlijk helpe Mij God almachtig', besloot de Koning de eed. Klik voor ware grootte
'Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven', zei de nieuwe Koning met twee opgestoken vingers. 'Zo waarlijk helpe Mij God almachtig', besloot de Koning de eed.

We hebben weer, na 124 jaar, een koning!

Van harte gefeliciteerd, koning Willem Alexander. We wensen wijsheid en zegen van de Almachtige toe. Vol spanning hebben we naar deze dag uitgekeken. Wat viel ons op en wat zagen we als straaltjes van hoop?

  1. Niet alleen het eerste maar ook het zesde couplet van ons volkslied dat 15 coupletten telt, werd van harte gezongen. De eerste regels luiden: “Mijn schild ende betrouwen Zijn gij, o God, mijn Heer… Het is en klonk ook als een gebed. En de Bijbel zegt: “Wie op de HERE vertrouwen zijn als de berg Sion, die niet wankelt maar voor altijd blijft” (Psalm 125:1). Dit begin van onze koning brengt een straal van hoop over ons volk
  2. De eedsformule, “Zo waarlijk helde mij de HERE God Almachtig” wijst ook naar gebeden in de Psalmen. Op dit gebed antwoordt Psalm 54:6 : “Zie God is mij een helper, de Here is het die mij schraagt”. Een betere en sterkere Helper vind je niet in het hele heelal. Ook dit geeft hoop.
  3. Een derde zaak die mij in positieve zin opviel was het ontbreken van elke verwijzing naar Europa of naar de EU. Ons land en onze koning werden duidelijk neergezet als Nederlanders middenin van de wereld, waarin we tot zegen kunnen zijn. Niks Brussel en niks EU.
  4. Een vierde punt betreft Israël. We hopen en bidden dat onze koning eenzelfde beleid, voor zover het mogelijk voor hem is een beleid te voeren, zal voeren als een van zijn beroemde voorouders, Willem III (1650-1702). Deze “Oranje” werd in 1672 stadhouder. Op 5 november 1988 viel hij op verzoek van leiders Engeland binnen en werd in 1689 king William III van Engeland. Hij was zeer pro-Joodse en zette als zodanig de pro-Joodse politiek van Olivier Cromwell voort. Zeer tot zegen van Engeland. Moge onze koning in deze tijd nu de hele wereld Israël op de nek zit, een troost en bemoediging voor Israël zijn. Wat een zegen van de HERE zal dat voor ons volk betekenen.

Een hoopvol begin dus. Deze straaltjes van hoop kunnen een stralend licht worden voor ons volk. Mede door ons voorbede en steun.

13 Reactie(s)

 
 
Beste,
Niet om de pret te bederven, maar wat weinigen weten is de agenda van Beatrix achter de schermen.. Zit de Bilderberg Groep voor die destijds door wijlen Prins Bernard is opgericht.. Bronnen zijn tegenwoordig online gemakkelijk te raadplegen. De Bilderberg Watte? hoor ik er nu velen zeggen.. Kijk maar eens op de Wikipedia bijdrage: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie

Waar ik naar toe wil? Wees er maar gerust op dat Beatrix haar macht zal blijven gebruiken.. maar dan niet bepaald op een democratische manier.. Samen met de hele Europese raden, niet verkozen euro-commissarisen en vrijmetselaren, zijn het de "architecten" voor de Nieuwe Wereld Orde die zich a/h ontvouwen is.. Doel? Macht. Geld is al geen probleem meer.. macht over het doen en laten van de bevolking.. ze willen de kloof tussen arm en rijk terug; de middenklasse moet eruit.. Al die schijnheilige vertoningen.. de media staat er bol van en de mensen slikken het argeloos zonder kritisch denken of onderzoek.. O ja, Prins (koning) Willem Alexander was samen met Jan Peter Balkenende in 2008 nog op de jaarlijkse Bilderberg Conferentie.

Mensen: Onderricht uzelf en neem niet klakkeloos alles aan gewoon
omdat het leuk is om te vieren dat er nu een nieuwe koning is.

Gust
Beste Gust,

Dank voor je waarschuwing.
We nemen inderdaad niet alles klakkeloos aan wat de media ons bieden.
Ook niet het verhaal wat jij ons biedt.
Verhalen over samenzweringen, complotten en New Age, Bildenberg, CFR, Vrijmetselarij enz. m\aken het internet nog smeriger als het al was zonder die verhalen. Lijsten van geestelijke leiders die niet deugen zijn er te vinden. Op somnmige lijsten staat bijna iedere geestelijke leider, behalve de persoon die die lijst opstelt.
de opstellers en ook jij en ik lopen het risico ze zonde van laster te begaan.
Laten we oppassen.
Dit neemt niet weg dat er krachten aan het werk zijn die Israël en Bijbelgetrouwe Christenen te vernietigen omdat die twee groepen in hun weg naar de macht staan.
Laten we oppassen en ons laten leiden door Gods Geest en Gods Woord.
Shalom

jvb

 
 
Prima artikel; geheel mee eens.
Een verder positief punt is dat koning Willem-Alexander zijn naam heeft verbonden aan een waterproject in de Negev (zie http://christenenvoorisrael.nl/2013/04/koning-willem-alexander-verbindt-naam-aan-ontwikkeling-israel/).

Maar de wereld zou de wereld niet zijn als er niet weer wat te zei... eh... wateren viel (om het eens netjes en ook nog toepasselijk te zeggen). In NRC-Handelsblad van 29 april 2013 viel te lezen dat genoemd waterproject van het JNF was, en dat volgens "Een Ander Joods Geluid" een tak van het JNF via-via weer te maken had met de aankoop (sic!) van terreinen in Judea en Samaria, om daar o.a. bossen te planten. Zogenaamd "Palestijns" gebied dus. Maar ze vergeten dat die gebieden gekocht(!) worden; de vorige eigenaars kregen er dus geld voor. Dat Israël er vervolgens goede zaken mee doet en er rijker van wordt, is geen argument. Dat hadden Palestijnen zelf ook kunnen doen, als ze wat minder tijd en geld zouden verkwisten aan terrorisme en dergelijke.

Dat artikel in NRC beweerde dat het JNF zo'n 2500 km2 had bebouwd met honderden miljoenen bomen. Even rekenen: 2500 km2 komt overeen met een oppervlak van 50 m x 50 m. En 100.000.000 bomen = 10.000 x 10.000 bomen. 100.000.000 bomen op 2500 km2 komt dus neer op 10.000 per 50 m ofwel 2 bomen per centimeter.
Als ze nou op zijn minst even rekenen hadden geleerd...
 
 
Het was een waardige in huldiging van onze nieuwe koning. Samen hebben we onze gebeden neergelegd voor de God van Israël en wensen dat God hem veel wijsheid en inzicht zal geven voor het dienen van ons land en volk en dat hij door zijn bijbel studies ook de God van Abraham, Izaak, en Jacob zal dienen door pal te staat rondom Israël, en dit land en volk nooit zal achterstellen! Zijn inhuldigingsred e wees er inderdaad op dat hij de eenheid en verbinding tussen de volkeren zal stimuleren, zover dar in zijn vermogen ligt. Daarom is het noodzakelijk dat wij als christenen onze koning in onze gebeden zullen blijven gedenken. Dat we samen in volle overtuiging ons volkslied zullen blijven zingen zoals het gisteren werd gezongen. Dat een heel klein straaltje licht, mag uitgroeien tot een stralend licht voor ons land, dat het ons als een eenheid samen bindt op de Weg van Waarheid en Leven.
Hartelijke groet Jan en Gods rijke zegen toegewenst.
 
 
Laten we bidden voor ons land en volk. Tijdens de Koningsvaart gisteravond werd er helemaal niets verteld over het christelijk verleden van ons land. Erg jammer is dat, zo ver is ons land al afgegleden!

Het valt mij op dat de Europese economie zich in een neerwaartse spiraal bevindt met oplopende werkloosheid, armoede en zelfs honger. Te lezen op http://theeconomiccollapseblog.com/archives/20-signs-that-the-next-great-economic-depression-has-already-started-in-europe. Zou dit te maken hebben met de negatieve houding van Europa tegenover Israël? Ik zie het al gebeuren dat o.l.v de antichrist de Arabische landen met een soort Marshall hulp zullen komen om Europa van de ondergang te redden.
 
 
Hoopvol; Koning steunt waterproject in Israel; Mitspe Ramon
 
 
Opmerkelijk Jan, dat je het aantreden van onze Koning zo positief bekijkt en straaltjes van hoop ziet. Dat wordt op sommige Christelijke sites wel eens anders bekeken. Daar wordt het Koninklijk huis soms kritisch beoordeeld. Het zijn 'Bilderbergers' wordt er vermeld. Ik weet niet precies wat er van waar is en hoever zij hierdoor beïnvloed zijn. Toen ik je verhaal las Jan, moest ik me er zelf op betrappen dat ik t.o.v. het Koninklijk huis (door dat soort "Bilderberg verhalen") een dusdanig oordeel had dat het niet eens meer in mij opkwam voor hen te bidden. Juist dan is het zo belangrijk om te bidden, om het oordeel bij jezelf weg te nemen en onze nieuwe Koning te behoeden voor beslissingen die niet uit geloof zijn.

Dank je, sammy, voor je positieve, prettige en bemoedigende reactie.
Met een hartelijk shalom

jvb

 
 
Sjaloom Jan,
natuurlijk hoop ik dat deze koning van de staat der Nederlanden iets mag gaan betekenen voor Israël. toch wil ik dit hier opmerken.
koning Willem Alexander is niet alleen, hij heeft een vrouw aan zijn zijde.
En deze is van roomse afkomst, en heeft zoals blijkt goede banden met de paus van Rome.
Volg hier voor maar de media, en nu vraag ik mij dan af. Hoeveel heeft deze koning nu werkelijk te zeggen. Als het er op aan komt, dit ivm Israël. Ik verwijs allen die dit dan ook lezen naar een andere website en wel deze.
http://tora-yeshua.nl/2013/04/koninginnedag-vanuit-moslims-beleefd-en-door-mij/
Shabbat Sjaloom toegewenst
Dag Arnold,

Zeker, onze koning willem Alexander is niet alleen.
Hij heeft niet alleen zijn echtgenote, maar ook een regering en adviseurs die een negatieve
of zelfs ook een positieve rol kunnen spelen.
Het genoemde aterproject van het JNF is al een aardig voorbeeld van betrokkenheid.
Als we volgens de Bjibelse opdracht bidden voor de koning, kunnen we best nog wonderen gebeuren.
Doen dus want een wonder hebben we hard nodig.
Shalom

jvb


 
 
Beste broeder Jan,
Deze kwam ik onlangs tegen. Zou dat ook een straaltje hoop zijn?
http://joodsmetneshomme.blogspot.nl/2013/01/het-koningshuis-en-de-rebbe-van-munkatch.html
Beste Angela,

Inderdaad een heel interessant verhaal.
Als ons koningshuis, als koning Wllem Alexander Nedrland voorgaat in het zegenen van en luisteren naar de wijzen van Israël, is er wellicht nog enige hoop.
shalom

jvb


 
 
@Jan van Barneveld schreef:

"Verhalen over samenzweringen, complotten en New Age, Bilderberg, CFR, Vrijmetselarij enz. maken het internet nog smeriger als het al was zonder die verhalen. Lijsten van geestelijke leiders die niet deugen zijn er te vinden. Op sommige lijsten staat bijna iedere geestelijke leider, behalve de persoon die die lijst opstelt. De opstellers en ook jij en ik lopen het risico ze zonde van laster te begaan."

Zo wordt bijv. evangelist Billy Graham ervan beschuldigd dat hij Vrijmetselaar zou wezen. Terwijl hij juist het onvervalste Evangelie brengt, Vrijmetselaars doen dat juist niet.

Ook sites als Xandernieuws.punt.nl en Franklinterhors t.nl kunnen er wat van met wat het complotdenken en laster betreft!
 
 
Beste Jan Fijn om dit alles te lezen . Als wij als bevolking niet positief staan tegenover de hoop die er is(klachten gehoord hoe zij het dan wel hadden willen hebben)(en afkeuring zo als het ging) Heb ik deze mensen gezegd:kijk niet naar hoe het had moeten gaan; maar kijk naar zo als het ging , anders veroordeel je jezelf:daar je dan geen voorbidding meer kan doen ,dan houw je jezelf tegen . wees vergenoegd met het in jullie ogen het weinigen en anders is de Koning alleen .Wij weten niet wat de Koning in het verborgen allemaal doet. laten wij oppassen met onze vermeende veroordelingen ; laat het over ons komen als een (Bevel) zijd dan in geen ding bezorgd wand IK zorgt voor u en de koning ,ook op uw gebed.luister maar:WAT GIJ OOK BEGEREN ZULT IN MIJN NAAM IK ZAL HET DOEN, de levende enige alleen heersende god te midden van alle afgoden ,zal zulks zeker doen
 
 
wat jammer dat de reacties niet te lezen
 
 
Op http://www.nu.nl/politiek/3504461/kabinet-sluit-sancties-israel-niet.html lees ik het volgende:

"Kabinet sluit sancties tegen Israël niet uit
Nederland zal niet tegen Europese sancties tegen Israël stemmen als de Israëlische regering alsnog nederzettingen gaat bouwen op de omstreden locatie E1 ten oosten van Jeruzalem.

Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken zei dat dinsdag in Jeruzalem na afloop van een dag vol gesprekken met zowel Israëlische als Palestijnse regeringsverteg enwoordigers."

Gaat dit land dat doen, dan kunnen wij niets meer dan ellende en rampspoed verwachten! Laten wij bidden dat Nederland juist tegen elke sanctie gericht tegen Israël zal stemmen!
Beste Moi,

Ik kan aleen maar AMEN zeggen.
jvb
 
 
Ik noem het bepaald géén hoopvol begin. Ons volkslied is een cliché geworden. Wanneer je de tekst op de automatische piloot zingt is het echt geen gebed. Voor de eedsformule geldt hetzelfde. Het klinkt prachtig, maar of het wel zo gemeend en doordacht is? En dat de EU niet genoemd werd is niet meer dan logisch; het ging over ons eigen land. En ik zie Willem Alexander het beleid van Willem III ook niet overnemen, eerlijk gezegd. Ben ik te pessimistisch? Misschien wel, de tijd zal het leren.
Beste PCV,

Wat je zegt is waar voor elk gebed of voor elke bede die wordt opgezonden. Het kan cliché zijn.
Niet echt. maar de Heer bepaalt wat echt is. Het klonk toch maar in ons land: "Zo waarlijk helpe mij god..." en "Mijn schild ende betrouwen zijt gij, o, God...".Men had het, onder de vijandige druk van de seculiere religie in ons land kunnen weglaten. immers hun leus is: "Weg met alle religieuze zaken uit het publieke leven". En een publiek, zeer publiek gebeuren was die kroning toch zeker wel.
Bovendien heeft koning Willem-Alexandfer zijn naam gegeven aan een groot, ambitieus project in Israël, het Koning Willem-Alexander waterproject.
Met een hartelijk shalom.

Jvb

 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven