Home Actueel Israël Apocalyptische Signalen

Apocalyptische Signalen

Klik voor ware grootte
De Griekse middenvelder Giorgos Katidis is levenslang geschorst door de nationale voetbalfederatie in Griekenland nadat hij vorige zondag tijdens de wedstrijd voor zijn supporters een Hitlergroet bracht. - joodsactueel.be

Somber?

Het woordenboek verstaat onder apocalyps: “Profetie over de ondergang van de wereld”. Ook het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring van Johannes, wordt “Apocalyps” genoemd. Het is geen vrolijk boek met al die eindtijdscènes en vreselijke rampen.

De Bijbel geeft ons een groot aantal signalen die de Apocalyps aankondigen. De uitdrukking “de dag van de HERE”, die bij veel profeten voorkomt, is zo’n aankondiging. Maar de Bijbel zou Gods Woord niet zijn als er ook geen tekens van hoop worden gegeven. Altijd staat de deur waardoor we kunnen ontkomen op een kier open. Er is hoop. Nu volgen paar van die apocalyptische signalen die de laatste tijd op ons afkomen.

Gevaarlijk

Het belangrijkste en meest genegeerde signaal is de tsunami van antisemitisme die momenteel over de hele wereld gaat. In een themanummer van “The Jerusalem Report” van 22 april 2013 staat een artikel van een hoogleraar aan de Hebreeuwse Universiteit, Robert S.Wistrich. Hij is professor in de geschiedenis van de Joden in Europa. De titel van zijn artikel spreekt voor zich: “De langzame dood van de Joodse Gemeenschappen in Europa”. Aan de hand van cijfers en veel feitenmateriaal beschrijft hij het verdwijnen van de Joden uit ons werelddeel. De harde waarheid is dat Joden in Europa zo kort na de Ramp voor de Joden in Wereldoorlog II, de Holocaust , weer worden vervolgd, gepest en fysiek bedreigd. Het “nooit weer” van vlak na WO II is blijkbaar vergeten.

Dr. Manfred Gerstenfeld schat in zijn recente boek “Demoniseren van Israël en de Joden” dat zeker “meer dan 100 miljoen Europeanen een satanische kijk hebben op de staat Israël”. De BBC heeft onlangs door een opinieonderzoek gekeken naar de populariteit van de landen van de wereld. De staat Israël staat bijna op de onderste plaats. Alleen schurkenstaten als Iran, Pakistan en Noord Korea staan nog net onder Israël. Deze situatie is voorbode voor wereldwijde rampen. Rampen, die al begonnen zijn.

Bewijzen

Antisemitisme in al zijn vormen en uitingen is een kwaad dat zichzelf straft. Dat leert niet alleen de Bijbelse geschiedenis van Israël maar ook de gewone wereldgeschiedenis. Even een verduidelijking. Ik gebruik de term antisemitisme als een koepel voor diverse vormen van haat of afschuw tegen Israël en/of het Joodse volk. Bijvoorbeeld het moderne antizionisme, de gebruikelijke haat- en leugencampagnes tegen de moderne staat Israël, complottheorieën over het Joodse volk, ouderwets antisemitisme en op religie (Islam of Christendom) gefundeerde afkeer van het Joodse geloof of van het Joodse volk.
Gedurende de 35 eeuwen dat Israël als natie bestaat, heeft dit volk niet veel goeds van die wereld ondervonden. Het begon als met de genocide van de Farao van Egypte in de tijd van de Uittocht. God was toen net bezig zijn volk uit Egypte te verlossen. Het liep dus slecht af met Farao en zijn volk. Eeuwen later was God bezig zijn volk te verlossen uit de Babylonische ballingschap en de tempel in Jeruzalem te herbouwen.
Toen was er aan het Perzische hof ene fervente antisemiet, Haman. Hij wilde in één slag het hele Joodse volk in het grote Medo-Perzische rijk afslachten. Haman stierf aan een galg en veel van zijn medestanders kwamen om. Ook nu, in onze tijd is God bezig zijn volk en land te herstellen.
Het was Hitler van Nazi-Duitsland wiens doel het was de Joden uit te roeien. Ongeveer 6 miljoen Joodse mensen kwamen op gruwelijke wijze om. Maar er kwam ook veel ellende over Nazi-Duitsland en over heel Europa. Men spreekt zelfs over 60 miljoen slachtoffers.

Apocalyptische signalen

Het Nazi-antisemitisme waaide over naar de islamitische landen rond Israël. Het giftige zaad van de Jodenhaat vindt een vruchtbare grond in de Islam. Ongeveer 850.000 Joden werden verdreven, vernietigingsoorlogen tegen Israël werden gevoerd, gruwelijk (zelfmoord)terrorisme zaaide angst en bracht veel verdriet in Israël, economische boycotacties, politiek en sociaal isoleren van Israël het haalde niets uit.
Israël bleef bestaan en groeide zelfs tegen de verdrukking in. De VN werd ‘bezet gebied’ van de islamitische landen en dus een bolwerk van antizionisme. Een vertegenwoordiger van Israël merkte cynisch op: “Het lijkt wel of ik hier een Jodenster moet dragen”. De EU deed en doet duidelijk mee aan het bestrijden van Israël. Vijandschap tegen Israël werd de normale diplomatieke ondergrond in ‘Brussel’. Palestijnse terroristen werden en worden krachtig financieel en diplomatiek gesteund. Israël kwam alleen te staan. Israël werd “een volk dat alleen woont en onder de naties zich niet rekent” (Num.23:9) zei Bileam ongeveer 35 eeuwen geleden al. De landen rond Israël blijven een gevaarlijke dreiging voor Israël.
Wat zien we nu gebeuren in de landen rondom Israël en bij de vijanden van Israël in het Westen en in andere landen? Gaan daar apocalyptische signalen van uit?

Strijdmethode

De ergste, meest uitgesproken vijanden van Israël, de landen waar het ouderwetse antisemitisme hoogtij viert, zijn dus de islamitische landen rond Israël. De “Arabische lente’ heeft in die landen een enorme chaos en verwarring gebracht. Laten we eens kijken hoe dat in Bijbelse tijden ging.
Tijdens de Uittocht uit Egypte werd het volk Israël achterna gejaagd door het Egyptische leger. Toen ze bij de zee kwamen keek de HERE “naar het leger van de Egyptenaren en bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring” (Exo.14:24). Ze verdronken in de Schelfzee. God beloofde Israël: “IK zal in verwarring brengen elk volk waarmee jullie in aanraking komen” (Exo.23:27). Zo gebeurde het dus bij Jozua toen hij het Beloofde Land veroverde. Dat gebeurde verschillende keren toen het volk bedreigd werd door machtige naties in de omgeving. Het gebeurde tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948/1949 en de Zesdaagse oorlog in 1967. De Palestijnse terroristen van Hamas en de PLO beraamden daarna een plan om samen een einde aan Israël te maken. Dus kregen die twee groepen slaande ruzie en hebben dat nog. Nu is de hele menigte van vijanden rond Israël in complete verwarring. Waarschuwingen van de Almachtige, die over zijn volk Israël gezegd heeft: “Wie u aanraakt raakt Zijn oogappel aan” (Zach.2:8). Blijf van mijn volk Israël af. Syrië is een van de meest felle vijanden van Israël. Daar zijn de apocalyptische signalen het duidelijkst. We noemen twee eindtijd profetieën die hier verband mee houden.

  1. In het boek Openbaring beginnen de apocalyptische oordelen en rampen in het zesde hoofdstuk. Daar lezen we dat er een rossig paard komt waarvan de ruiter “de vrede op aarde wegneemt en dat zij elkaar zouden slachten” (Openb.6:4). Dit is wat nu in Syrië gebeurt. Al meer dan 90.000 mensen zijn afgeslacht. Het rode paard is al in Syrië geland. We zijn gewaarschuwd!
  2. De Here Jezus heeft ook signalen van de eindtijd voorzegd. Hij spreekt over oorlogen, geruchten van oorlogen, pandemieën, opstanden, hongersnoden en aardbevingen. Zie Matteüs 24 en Lucas 21. We zien het in Syrië gebeuren. Dat kan ook ons overkomen. Plotseling en onverwachts. We zijn gewaarschuwd.

En wij?

Op Europa rust nog steeds de schuld van de gruwelijke Holocaust tijdens WO II en van de vreselijke vervolgingen van het Joodse volk die in de afgelopen eeuwen hebben plaatsgevonden. Denk aan de ‘hel van de Middeleeuwen’ voor de Joden. Zeker, er is na WO II geschokt gereageerd en schuld beleden en ook, vooral door Duitsland, veel aan “Wiedergutmachung” betaald. Maar nu gaat het razend snel weer dezelfde antisemitische kant op. Dus zullen razendsnel ook Gods oordelen volgen. De recessie blijft onze landen teisteren. Cijfers over de baanloosheid jagen ons schrik aan. Alles wordt steeds duurder. In sommige landen staat de volkswoede op uitbarsten. Wij, de gewone burgers, zullen steeds meer en harder beroofd worden door ‘Brussel’ en andere machthebbers rondom ons. We worden gewaarschuwd. Als we meegaan mee wereldwijde tsunami van antisemitisme en met het beleid van ‘Brussel’ loopt het slecht af. We zijn en worden gewaarschuwd.

Hoop?

De deur naar redding staat bij God altijd op een kier van hoop. Een goddeloze, heidense stad in de oudheid kreeg te horen dat ze nog maar 40 dagen hadden, voordat die wereldstad, Nineveh, verwoest zou worden. Massaal bekeerde men zich en de stad werd gered. Een andere stad, Gibeon in Kanaän, zag het leger van de Israëlieten steeds dichterbij komen. In plaats van mee te doen met een machtig leger van Kanaänitische vorsten dat Israël zou moeten verslaan, probeerden zij een verbond met Israël te sluiten. Ze wisten echter ook dat God Israël verboden had een verbond met hen te sluiten. Een slim plan bracht hen toch dat verbond en zij werden gered. Zij geloofden God, probeerden het onmogelijke en werden gespaard. En wij? Bidt dat we een regering krijgen die eerlijk en sympathiek tegenover Israël staat. Die niet meegaat met de lijn van ‘Brussel’. Het beste zou zijn als we uit de EU gingen! Wat de kerken betreft is het “OPWEKKING OF OORDEEL”. En golven van gebed in plaats van verdeeldheid, ruzies en het bevuilen van de bronnen van het heil dat God ons nog steeds biedt. Want de deur van genade staat nog steeds op een kier.

13 Reactie(s)

 
 
Een geweldig artikel! Zeer goed geschreven. Wat er nu gebeurt, zien we al duidelijk en zichtbaar. Meteen nadat de heer Frans Timmermans en zijn collega's besloten hadden Israëlische producten uit Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en de Golan te labelen, treden de rivieren in Europa buiten de oevers. Er is nu grote watervloed. Ook in Nederland. Een duidelijk waarschuwing van de Eeuwige aan de EU dat als men blijft koppig doorgaan met het labelen van Israëlische producten, de gevolgen zéér pijnlijk zullen zijn!!

Beste Jan, u kent me niet. Ik ben blogger en schrijf ook artikelen over Israël op mijn blog. Er is ook weeknieuws Israël dat ik dagelijks bijwerk, behalve zaterdag. Vandaag was er een video waarop een interview staat wat een pro-Israëlisch moslim zegt over Israëls vijanden die antizionisme gebruiken als dekmantel voor antisemitisme. Het staat op weeknieuws Israël van mijn blog. Er is helaas geen Nederlands ondertiteling.
 
 
Interessant! Wel een vraag omdat ik niet zeker weet of ik u goed begrijp. U verbindt Openb 6 met het Syrië van nu en schrijft daarover "Daar lezen we dat er een rossig paard komt waarvan de ruiter “de vrede op aarde wegneemt en dat zij elkaar zouden slachten” (Openb.6:4). Dit is wat nu in Syrië gebeurt". Echter, we hebben toch veel vaker burgeroorlogen gekend, ook in het Midden Oosten? Denk maar aan het bloedbad onder Palestijnen in Jordanië. Waarom zou dit nu apocalyptisch zijn als feitelijk de geschiedenis zich lijkt te herhalen? Ik ben erg benieuwd hoe u dit ziet.
 
 
Israël is het belangrijkste eindtijd teken. De staat bestaat nu reeds 65 jaar. We zien ook heel duidelijk andere eindtijdverschi jnselen: de immoraliteit onder de mensen, de goddeloosheid, de liefdeloosheid, de verharding, kortom, het totale verval van de mensheid. Hieruit volgt mijn vraag: waarom wordt de Gemeente nog steeds niet opgenomen? Wat zou er nog vervuld moeten worden voordat het echt gaat gebeuren? De Here Jezus stierf aan het kruis in het jaar 29/30. Moeten we hier exact 2000 jaar bij optellen om bij de opname terecht te komen?
 
 
Beste hr. van Barneveld.

Er blijft steeds de volgende vraag bij mij rijzen. Hoe groot is die wereld die in de Bijbel word genoemd? Als hier het gebied bedoeld word zoals bv het rijk van Kores (Ezra 1:2), dan is het hele gebied al bijna in verwarring/oorlog geraakt. Want ten tijde van Kores timmerden de Romeinen en Chinezen toch ook al aan de weg? Ik wil natuurlijk Europa niet schoonpraten of de gemoederen sussen.
 
 
Hier ben ik nog een keer. Afgelopen week las ik een artikel over openbaring 12:1.
1 Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.

Er werd gesteld in het artikel dat we het hier over een constellatie hebben, wat me ook redelijk lijkt. Deze constellatie zo zich op 23 september 2014 voor doen en dit zo dus rechtstreeks uit openbaring twaalf komen.

Wat vindt u van deze stellingname?

Groetjes
 
 
Wordt de huidige economische wantoestand in de Eurozone nu door de machthebbers in Brussel, de Bilderbergroep die nu in Engeland vergadert en door dit kabinet met opzet veroorzaakt? Of is deze crisis het logische gevolg van zondigheid, antisemitisme en ongeloof?
 
 
Reactie op Jantje zat08juni2013

Aangaande de overeenkomst tussen Op 12:1 en de constellatie aan de hemel betreffende het sterrenbeeld 'maagd' heb ik die voor de datum 23 sept. 2014 niet kunnen ontdekken.
Ik heb de sterrenhemel in 'Stellarium' ingesteld zoals die dan aanschouwd kan worden vanaf het Tempelplein (de in te stellen coördinaten kan je met Google vinden).
Vervolgens heb ik de tijd versneld laten passeren, oplopend van 22 sept. 2014 - 23:59 uur tot 23 sept. 2014 - 23:59 uur, en de maan, die langs het sterrenbeeld 'maagd' z'n rondjes draait, kwam geen moment van 23 sept. 2014 onder haar 'voeten'.
Het is wel zo dat wanneer er wel, bijvoorbeeld. na 2014, een overeenkomst met Op.12:1 gevonden wordt (inclusief de zon op haar schouder), dit steevast eind september begin oktober plaatsvindt.
Het is echter goed om op dit teken te letten want het heeft mijns inziens absoluut te maken met Gods handelen in-de-tijd.

Shalom!
Cees.
 
 
Ha Jan,

Ik ben het helemaal met je eens dat we zo hard als mogelijk weg moeten rennen van Europa.

Ik ben het niet met je eens dat het rossige paard al in actie is (met de ruiter natuurlijk) (Of ik begreep je verkeerd, dan kan je navolgend als niet geschreven beschouwen.) Ik zie dat anders. Volgens mij zullen de paarden pas in actie komen na de Opname en na het sluiten van het verbond wat Israël dan zal aangaan met de boze. In die komende zeven jaren zie ik de paarden/ruiters in actie komen. Het gaat nog lang niet slecht genoeg met de wereld en de antichrist is mogelijk al wel in aantocht (geboorte). Voor mij is het wachten op een aanval op Israël, een aanval die Vader zelf zal doen stoppen om Zijn macht te laten zien. Dan zijn we er heel dichtbij.
Toedeloe en een fijne dag!

Beste bezoekers van onze site,

Dank voor jullie belangstellende en vaak interessante opmerkingen en vragen.

Ik ga kort in op de reacties van frans, 'Jantje', Moi, cees en de onbekende dierenvried(in) . Kort want ik moet weer een nieuwe serie voor Family7 voorbereiden.Eindtijd, Israël en Profetie in de Psalmen.
De opnames zijn waarschijnlijk pas eind augustus en family7 moet mijn voorstellen nog goedkeuren. Het is veel werk, dus daarom even en kort.

Frans en anderen over de "opname van de Gemeente". Zoals velen weten zijn er wel voer of vijf theorieën over het tijdstip van die grote gebeurtenis. Frans verwcht het, zoals de meeste evangelische christenen, vlak voor de komst van de antichrist en zijn zevenjarige schrikbewind over de aarde. Anederen denken aan halverwege dat schrikbewind. Omdat dan die antichrist het verbond met Israël verbreekt en in de tempel in jeruzalem gaat zitten om zich als een godheid te laten vereren. Lees dit in 2 Thessalonicenze n hoofdstuk 2. Weer anderen denken dat er geen aparte opname van de Gemeente is, maar dat we, zoals Paulus leert 'de Heer tegemoet gaan in de lucht en daar veranderd worden en dan met Hem terug gaan naar de aarde. Een vierde, vrij recente visie is dat het ergens in die vreselijke periode van de laatste drie-en-een-half jaar van de antichrist gebeurt. Die periode van vreselijke oordelen die in Openbaring beschreven is.

Mijn mening: "We weten dat tijdstip nog niet. Het is een van de geheimen van God die pas in de eindtijd zullen worden geopenbaard.
Wij moeten er alleen klaar voor zijn.

Dan "Jantje", die de vrouw uit openbaring als een constellatie van sterrenbeelden, vooral uit de Dierenrien aangrijpt omk een tijdstip te duiden. Waar Cees zijn grondige en deskundige onderzoek tegenin brengt en concludeert dat op genoemde datum er niets aan de hand is. Ik zelf heb astronomie als bijvak gehad bij mijn studie natuurkunde en wiskunde. Ik vind al die berekeningen van maanstanden, verduisteringen zo gecompliceerd en verwarrend dat ik me liever bezighoud met wat meer 'tastbare'tekens van de Komst.

Mr. Dierenleed is het er niet mee eens dat het rossige paard al in Syrië geland zou zijn. Het voornaamste dat ik heb willen zeggen dat het vreselijke dat daar nu gaande is, (meer dan 90.000 doden en miljoenen vluchteingen met grote verwoestingen en geen enkele uitzicht op vrede en herstel) tekenend en een voorbeeld is wat het rissige en zwarte paard uit Openbaring 6 doen in de wereld en dat wat in Syrië gaande is meer dan een ernstige waarschuwing is maar best een eerste fase kan zijn van wat er bijvoorbeeld in Europa kan gaan gebeuren als er geen bekering komt.

Beste Moi, de oorzaak van de receissie is niet of - of, dus antisemitisme of samenzwewingen van de EU top of Bildenberger maar het een kan uit het ander voortkomen. Het is zo vaak niet of-of, maar èn-èn.

Ik hoor nog wel van jullie.

Wees waakzaam.

Sta voor het geloof in de komende Here Jezus Messias en voor Israël.

Zo komt er nog hoop voor jezelf, jullie familie en ook voor ons land.

shalom

jvb
 
 
bericht aan Cees,

ik zie dat ik een verkeerde datum hem gemoemd, het moet 23 september 2017 zijn. sorry

groetjes
 
 
Vader laat nu voorbeelden zien van wat er zal gebeuren, maar dan op grote schaal, indien de mensen zich niet bekeren. Is dat wat je bedoelde?

Het is Mevrouw Dierenleed, by the way. Je bent (te) druk dat je me niet herinnert, ken het probleem:). Ik zie je antwoord wel een keer tegemoet als je tijd hebt. Succes met de afleveringen, ik kan niet wachten ze te zien! Toedeloe, Marinka Konijnenberg-Vet
[spn class="r"]
Ja, beste Marinka,

Alles wat God, o nze Vader in de hemel, beoogt, is bekering en redding.
Daarom gaf HIj zijn leefregels aan Israël. Daar zond Hij Yeshua, die de verzoening van de zonden tot stand heeft gebracht. Maar de mensheid bekeerde zich niet. Nu komen de waarschuwende oordelen over de wereld. Nu herstelt HIJ Israël omdat de Messias via en met dit volk de wereld vrede zal brengen. Maar die oordelen zijn laatste pogingen de mensen nog te redden van die erge dingen die in Openbaring beschreven zijn en van het kwaad van antisemitisme dat nu als een boosaardige virus over de wereld gaat. Herhaaldelijk, wel drie kaar zucht gods Geest in het boek Openbaring: "en toch bekeerden de mensen zich niet". Diep tragisch is dat. Het doet pijn te moeten schrijven dat we zien hoe dat woord voor onze ogen uitkomt. Redden wie zich redden kan... De Deur staat nog steeds open.
Shalom

jvb
 
 
Tja, over de Opname van de |Gemeente raken we vast niet uitgepraat: totdat Hij komt! Ik denk dat het als leerstelligheid niet zo belangrijk is, maar wel als reden om waakzaam te zijn en te blijven; Als we als gelovigen weten dat we leden zijn van Zijn lichaam, dan mogen we er toch wel van uitgaan dat wij er bij zullen zijn wanneer Hij (lichamelijk!)d e boekrol met haar zeven zegels opent? Als ik denk aan die 24 oudsten, een koninklijk priesterschap, gekocht met Zijn bloed uit elke stam en taal en natie, dan zie ik persoonlijk een groep gelovigen (10.000en tienduizendtall en) die vanaf dat moment, juist in de grote verdrukking, vanuit de hemel met Hem zullen gaan regeren. We zijn dan niet "weg naar de hemel", maar we zijn Hem gelijk, dus met Hem: alom tegenwoordig! Want Jezus is nu toch ook in de hemel, maar tegelijkertijd waar twee of drie in Zijn Naam tezamen zijn? Lieve lezers, ik gooi maar even een balletje op, want ik heb thuis geen internet, maar log hier en daar maar eens wat in, als ik een van mijn kinderen bezoek, of bij de bieb. Jezus zal spoedig gaan regeren; Israel is en blijft Gods volk en oogappel, en wij zullen Hem spoedig mogen zien!
Ron Ezerman, Roermond.
 
 
Onlangs kwam naar voren dat oa Han ten Broeke en Uri Rosenthal van de VVD zich ingezet hebben in het geheim voor besprekingen van een tweestatenoplos sing. Er schijnen mensen uit Israel en van de Palestijnen hier in Nederland geweest te zijn. Dit proces is gestopt omdat de Amerikaan Kerry in het M Oosten aan de slag ging. Is het mogelijk dat deze gebeurtenis in Nederland te maken heeft met de aanzienlijk aantal prominente VVDers die onder vuur hebben gelegen?
met vriendelijke groet angela
Ach, beste Angela,

In die tweestatenoplos sing gelooft toch niemand meer.
De Palestijnse Autoriteit houdt vast aan zijn eisen: Oost Jeruzalem als hoofdstad, de zogenaamde vluchtingen terug (de andere Arabische landen en zelfs de Hamas wil ze niet eens) en de gebieden judenrein opleveren. Geen van die eisen is voor Israël acceptabel. Alleen politici spelen met de idee van een tweestatenoplos sing. Dan kunnen ze iets doen waardoor ze belangrijk lijken. Een speeltje voor nutteloze politici en vijanden van Israël. Binnenkort krijgt Israël gelegenheid en moed om gebied C te annexeren. daar wonen verreweg de meeste Israéli's in de settlements en slecht relatief zeer weining 'Palestijnen". Het is een van de wensen van Naftali Bennett, de orthodox gelovige minisiter van Handel en nog wat. Bovendien moeten Palestijnen in "de 'bezette gebieden" op een of andere manier plaats maken voor de Israëlische stammen Efraïm en Manasse. dat is Bijbels gezien hun grondgebied. en zo zal het gaan.
shalom

jvb
 
 
neem Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Brandend van liefde
Ik het op voor Jeruzalem en Sion, en ziedend van woede
ben Ik op de zelfgenoegzame volken. Ik had mijn toorn immers al
weer laten varen, maar zij hebben mijn volk steeds harder aange-
pakt. Daarom ¬ zegt de HEER – keer Ik vol erbarmen terug naar
Jeruzalem. Mijn huis zal er worden herbouwd -
(Zacharia 1:14,15)
Beste Jacob, shalom

Ook hier zeg ik van harte AMEN op.
In een andere vertaling staat dat God in "grote ijver" en zelfs in "vurige ijver" voor Jeruzalem en Sion is ontbrand. Wee de volken, regeringen, ministers, die het wagen tegen die ijver (dat betekent het herstel van Israël en ook van Jeruzalem. dat de berg Sion weer een heilige berg voor de God van Israël zal zijn) die het wagen om tegen die ijver van de Almachtige in te gaan.
Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven