Hoe lang nog?

Iron Dome onderschept raketten Klik voor ware grootte
Iron Dome onderschept raketten

Terrorisme

De laatste week van juni was het weer 'raak' in Israël. Gelukkig misten de vijf raketten die uit Hamas-Gaza op Israël werden afgevuurd hun doel. Twee werden door het Israëlische IJzeren Koepel (Iron Dome) afweer systeem onderschept. De andere drie troffen geen doel en hebben alleen schrik en verder geen schade veroorzaakt.
In de buurt van Nablus (het Bijbelse Sichem) werd een Israëlische bus beschoten. Auto's uit Israël worden regelmatig bestookt met stenen en brandbommen. Hoe lang zal dat nog doorgaan? Tot er een ernstig ongeluk met dodelijke afloop gebeurt? We weten echt wel wat er dan gebeurt. De Palestijnen juichen. De VS, de EU en de VN roepen bij voorbaat Israël op om toch vooral kalm te blijven. Dus niets terug te doen.

De twijfelachtige mentaliteit achter deze houding is: "De Joden" moeten zich maar laten afslachten.

Hoe lang zal Israël het geduld bewaren en zich beheersen? Een paar jaar geleden reden wij in een kogelvrije bus naar een school in Samaria. Een docente vertelde iets van het terrorisme dat bijna dagelijks over hen kwam. Iemand van ons gezelschap vroeg haar: "Hoe lang zal dit nog duren? Wanneer houdt dat geweld op?" De docente zweeg even en toen zei ze zachtjes: "Als Messias komt".
Toch raakt het geduld van Israël op.
Lieberman, die hoopt zijn taak als minister van Buitenlandse Zaken spoedig weer op zich te nemen, roept: "Weg met die Hamas uit Gaza. Anderen, waaronder minister Naftali Bennet dringt aan op het annexeren van gebied C van de zogenaamde Westbank. Daar liggen verreweg de meeste nederzettingen en wonen betrekkelijk weinig Palestijnen.
Hoe lang nog?
Er zijn heel wat "Hoe lang..." Psalmen.
Slechts twee citaten: "Hoe lang, HERE, zult U toezien? Verlos toch mijn ziel (mijn leven) van hun verwoestingen" (Psalm 35:17). En: "Hoe lang zullen jullie op een man aanstormen? Jullie zullen allen omvergestoten worden" (Psalm 62:3). Dat zal gebeuren. Maar wanneer?

John Kerry

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, John Kerry voelt goed aan dat de tijd kort is. "Er is geen diplomaat", schrijft de Jeruzalem Post, "die ooit harder gewerkt heeft voor de vrede dan John Kerry". Ook breekt hij alle records van reizen van de vele "bemiddelaars" naar het Middenoosten. Zijn aanpak heeft twee speerpunten:

  1. In bijna apocalyptische taal probeert hij de leiders te overtuigen van de urgentie om weer met vredesbesprekingen te beginnen.
  2. Hij probeert verschillende groepen en organisaties die op een of andere manier bij het doodzieke vredesproces betrokken zijn te mobiliseren om zich in te spannen de partijen bij elkaar te brengen.

Hij biedt de Palestijnse Autoriteit een het bedragje van US$ vier miljard om de Palestijnse economie op de Westbank op te starten. Hij probeert Netanjahu te bewegen 'gebaren van goede wil' naar Abbas te maken. Alsof Israël nog niet genoeg van die gebaren heeft gemaakt. Zijn benadering van de problemen heeft bijna een "alles of niets" karakter. "Take is or leave it".
De vraag is hoe lang Kerry en vooral zijn baas, president Obama hun geduld zullen bewaren en, dit moet helaas gezegd worden, Israël de rekening gepresenteerd krijgt. Intussen kijkt Abbas weer naar de VN in de verwachting dat nu de status van 'waarnemer-lid van de VN' van de PA zal worden opgewaardeerd tot staat-lid. Toch schijnt er (weer eens) wat beweging in het front te zitten. Abbas schijnt een paar van de eisen van zijn dikke pakket willen laten vallen. Netanjahu schijnt bereid te zijn gevangenen van vóór 1993 (de Oslo-Akkoorden) vrij te laten. Als het niet lukt, waarschuwt John Kerry, zal het 'hoe lang nog' razend snel uitlopen op oorlog.

Iran en Rowhani

Wie is de onlangs gekozen nieuw president van Iran?

De internationale media en veel politieke leiders begroetten hem als "de gematigde" Hassan Rowhani. Zelfs het woord "hervormingsgezind" werd hier en daar gehoord in verband met de opvolger van de Israël-hater Ahmadinejad.
Het eerste wat Rowhani deed na zijn verkiezing op de 15 juni is veelbetekend. Hij dankte de 12e imam voor zijn overwinning.
De 12e imam was een islamitische profeet uit de 9e eeuw die op een geheimzinnige manier verdwenen is. De Shiïtische Moslims geloven dat hij zal terugkomen met Jezus aan zijn zijde. Samen zullen zij de hele wereld onder de Islam brengen. Dat zal gebeuren door een grote, gruwelijke wereldoorlog. De geestelijke Moslim leiders geloven dat Iran hierbij een hoofdrol zal spelen. Vandaar dat zij keihard werken aan atoomwapens om zo "Harmageddon" over de wereld te brengen. Dat wil zeggen ook de komst van hun messias, de Mahdi! Meer hierover in mijn boek: "Eindtijd, Israël en de Islam".
Rowhani hangt in Iran al tientallen jaren tegen de macht aan. Beter gezegd, hij speelt mee in de kringen van de machtige ayatolla's die Iran in hun macht hebben. Rowhani wordt beschouwd als één van hun meest vertrouwde medewerkers. Ook is hij betrokken geweest op verschillende aanslagen op Joodse doelen buiten Israël. Bijvoorbeeld de bomaanslagen op een synagoge in Buenos Aires in 1994 en op de bus in Bulgarije met Israëlische vakantiegangers in 2012. Rowhani is een meester in het misleiden. Dat is gebleken tijdens onderhandelingen over het omstreden kernwapenprogramma van Iran. Bijvoorbeeld de onderhandelingen met het Internationale Atoom Agentschap van de VN.
Arafat werd opgevolgd door 'de gematigde Abbas'. Abbas bleek uit hetzelfde hout gesneden als Arafat. Het enige verschil was dat Abbas een terrorist in streepjespak is. Ahmadinejad wordt door Rowhani opgevolgd. Hij heeft dezelfde doelen. Hun verschil zal alleen liggen in taalgebruik.

Hoe lang zal het duren voordat Israël besluit dat de rode lijn gepasseerd is en dat zij zelf Iran zullen moeten stoppen? Niet alleen Israël maar ook de VS, Europa en in feite de hele wereld verkeert in levensgevaar door die atoomwapens die bijna klaar zijn.

Kruitvat met zeven lonten

Het Middenoosten is een kruitvat met licht ontvlambaar explosief materiaal en met wel zeven brandende lonten. We noemden er al twee.
Verder is er nog de dreiging van Hezbollah. Hun eerste doel blijft de vernietiging van Israël. Vervolgens de enorme voorraad dodelijke chemische en biologische wapens van Assad van Syrië. Hoe lang nog voordat Israël krachtig moet ingrijpen zodat de jihadisten van het zogenaamde Vrije Syrische leger (de rebellen) die moordwerktuigen in handen krijgen.
Dan dreigt er gevaar vanuit de Sinaï, waar wilde, woeste terreurgroepen Israël bedreigen. "Was Mubarak maar terug" zuchtte een Egyptische vluchteling vorige week zondag nog tegen mij.
Dit uiteraard in de eerste plaats vanwege de vervolgingen van Christenen in dat land.
Nog een schandalige, explosieve ontwikkeling is dat Syrië steeds meer een slagveld van de rivaliteit tussen Rusland (dat Assad helpt) en de VS (dat de jihadisten helpt) is geworden.
Israël, dat zich zeer zorgvuldig afzijdig probeert te houden, kijkt wel naar de wapens die uit die twee wereldmachten naar het slagveld vervoerd worden. Vooral de mogelijke levering van Russische S-300 raketten maken Israël zeer bezorgd. Ten slotte noemen we de lonten die in het Noorden liggen. De rebellen, jihadisten, hebben al duidelijk gemaakt dat ze een front tegen Israël op de Golan willen openen.
En in Libanon dreigt ook al een burgeroorlog. Intussen heeft de strijd om Syrië al meer dan 100.000 slachtoffers geëist. Het apocalyptische 'Rode paard' dat de vrede van de aarde wegneemt (Openbaring 6:3,4) schijnt al in Syrië geland te zijn en zal, als het kruitvat explodeert, de hele wereld doorkruisen en vullen met geschreeuw, met huilen en met bloed.
En Israël zit op dat kruitvat.

Geestelijke krachten

De demonische machten achter al deze ellende worden in de bijbel genoemd. Paulus spreekt over de strijd die wij hebben te voeren tegen "boze geesten in de hemelse gewesten", tegen "de wereldbeheersers van deze duisternis" en nog een paar van die geestelijke machten.
Het gaat allemaal om de komst van Gods Koninkrijk, het Vrederijk van de komende Messias.
Tot op dit moment worden deze uiterste destructieve machten tegen elkaar opgezet. De jihadisten strijden om het rijk van hun messias. Of het nu de Mahdi of de 12e imam is.
Israël en wij wachten op en bidden om de komst van de Bijbelse Messias. Intussen zucht de psalmdichter Asaf: "Ja, hoe lang nog zal de tegenstander honen, o God. Zal de vijand Uw naam voor altijd versmaden? Waarom houdt U Uw hand, ja Uw rechterhand terug?" (Psalm 74:9).
Wie is Gods Rechterhand? Wie is Gods uitvoerende Macht? Juist, de Messias!
Zelfs de Engel van de HERE (de Messias) zucht in de hemel: "Hoe lang zult U zonder erbarmen zijn over Jeruzalem en over de steden van Juda?" (Zacharia 1:12). De Eeuwige, de God van Israël antwoordt: "IK ben voor Jeruzalem en voor Sion in grote ijver ontbrand... in gloeiende ijver ben Ik ervoor ontbrand" (Zacharia 1:12 en 14).
Hoe lang nog?
Gods ijver zal het doen.

6 Reactie(s)

 
 
een vraagje, is het waar dat we nu op de geestelijke kalender van de Thora in het jaar 5999 leven?
 
 
Beste meneer van Barneveld,

Allereerst dank voor uw zeer interessante artikelen. Ik lees ze altijd met veel interesse en ik steek er het nodige van op.

Laatst hoorde ik dat er twee 'bloedrode manen' op Joodse feestdagen verwacht worden. Op basis hiervan geloven sommigen dat Israël in 2014/2015 'iets' staat te gebeuren.

Het moet een zeer zeldzaam verschijnsel zijn en de vorige keren dat het voorkwam was in de jaren 1949/50 en 1967/68.
bron: http://neverbesilent.org/nl/2013/02/de-tekenen-aan-zon-en-maan/

Mijn vraag aan u is of u hier een mening over heeft en zo ja; Denkt u dat dit daadwerkelijk een teken is waarmee God iets wil aangeven of zou er volgens u niets achter gezocht moeten worden?

Hoogachtend,

Niels van Esveld
 
 
Beste Jan,

Israël heeft gedreigd de Russische S-300 raketten in Syrië nog voordat ze in gebruik kunnen worden genomen te vernietigen.

Ergens moet er een aanleiding komen ( in de tijd) dat de hele wereld zich tegen Israël gaat keren en het ‘scenario’ wat we nu zien zou weleens die aanleiding kunnen zijn.
Damascus wordt verwoest. De profeet Jeremia voorzegt gedetailleerd hoe de mensen, behalve de soldaten, in paniek Damascus ontvluchten. En dan wordt de stad door vuur verwoest. Jeremia 49:24-27 en Jesaja 17:1.
Psalm 83, de regionale oorlog in het Midden-Oosten.
Rusland zal met een groot aantal bondgenoten een inval in Israël doen en op de ‘bergen van Israël’ te gronde gaan. (Ezechiël 38 en 39).
‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal van bedwelming voor alle volken in het rond. Ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem (Zacharia 12:2,3).
De Arabische volken rond Israël zullen weer een oorlog beginnen tegen het joodse volk. Een oorlog om Jeruzalem. Ze zullen die oorlog weer verliezen en dan, lezen we verder bij Zacharia, zullen ‘alle volken van de aarde’, dus de V.N, er zich mee bemoeien.
De Bijbel, Gods Woord, bevat de waarheid. De vele profetieën die God daarin heeft laten optekenen zullen allen in vervulling gaan. Velen zijn al vervuld.
Met vriendelijke groet,
Ron van Arkel
 
 
shalom vrienden voor israel
Baruch haba b shem adonai
Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heer
Moge het volk van Israel dit spoedig gaan uitspreken en Hem verwachten
Dan zal het feest pas echt losbarsten zeker in deze tijd van oorloggeweld
shalom fokko
 
 
Hoe lang nog? Naar mijn idee niet lang meer.
Europa bundelt zijn krachten tegen Israël. Met een boycot denken ze rechtvaardig te handelen. Ze zullen de steen (Jeruzalem) heffen maar zullen het op de tenen krijgen. De wereld haalt het onheil over zich. Ze weigeren zich te bekeren tot de God van Abraham, Isaac en Jakob. De tekenen der tijden zijn duidelijk, het is twee voor twaalf.

Laten we blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem!
 
 
Geliefde broeder Jan,
In een van uitzendingen van Family7 over de Eindtijd noem je
de tekst: Zoekt het na in hrt Boek des Heren.
Ben aan het zoeken geweest maar heb niet gevonden.
Heb jij de oplossing?
Zegen en groet.
Verbonden in onze spoedig komende Heer.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven