Home Actueel Israël Het Grommende Beest in Brussel - diplomatieke aardbeving

Het Grommende Beest in Brussel - diplomatieke aardbeving

PM Netanyahu en  Minister van Economische zaken Bennett in de  Knesset. Klik voor ware grootte
PM Netanyahu en Minister van Economische zaken Bennett in de Knesset.

De EU heeft een “bevel doen uitgaan” (zoals een voorganger, keizer Augustus) dat het de 28 lidstaten verboden is mee te werken aan het overmaken van gelden, het geven van studiebeurzen of toelagen voor onderzoek aan corporaties (organisaties, publieke lichamen) in Judea en Samaria, in Oost Jeruzalem en zelfs op de Golan” meldde het Israëlische dagblad Ha'Aretz de 16e juli 2013.
Deze nieuwe richtlijn is afgekondigd door de Europese Commissie, de uitvoerende arm van de EU, die niet alleen de richtlijnen voor onderlinge samenwerking tussen de lidstaten vaststelt, maar ook de samenwerking met de Israëlische regering en private organisaties.
De regeling gaat de 18e juli 2013 in en wordt geldt voor de jaren 2014-2020.

Israël en ook Europese regeringen ervaren deze snelle besluitvorming van het linkse, anti-Israël volk in Brussel als een overval. Een top-ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem verklaarde dat de beslissing van de EU als dramatisch en een “echte aardbeving”.
De onderminister van Buitenlandse Zaken van Israël, Zev Elkin zei dat het besluit van de EU zeer zorgwekkend is en het voor Israël buitengewoon moeilijk maakt contacten met de EU over samenwerking en het sluiten van overeenkomsten te onderhouden. Dit des temeer omdat van de lidstaten wordt geëist in elke overeenkomst met Israël een paragraaf moet worden opgenomen, waarin verklaard wordt dat de “nederzettingen” geen deel uitmaken van Israël en dus niet bij de overeenkomst zijn ingesloten. Er zijn eerder dergelijke instructie door het Beest in Brussel naar de lisstaten gegromd, maar ditmaal schijnt het een officieel en bindend verbod te zijn.

Commentaar

  1. Het linkse Beest in Brussel wil het al lang als mislukte streven naar een Palestijnse staat in Judea en Samaria op deze manier weer een nieuwe impuls geven. Zelfs Mahmoud Abbas gaat voor niets minder dan voor heel Israël.
  2. Mijn eerste schrikreactie was: “HERE, God van Israël, redt Israël en ons van het Beest in Brussel”. Wat zou het goed zijn als er in ons land een referendum kwam over de EU en de euro!
  3. Juristen in de Tweede Kamer en vrienden van Israël zoals de heren Voordewind, v/d Staay en anderen moeten snel uitzoeken of de EU zomaar hun macht over ons buitenlands beleid kunnen uitoefenen. Wat zou het goed zijn als Nederland en nog een paar staten vooral in verband met het anti-Israël beleid, eens gewoon “NEE” tegen Brussel zouden zeggen.
  4. De wil van de gewone Palestijnen in bijvoorbeeld gebied C interesseert Brussel niets. Vele duizenden van hen verdienen een eerlijke en goede boterham aan de nederzettingen. Als de EU Israël maar schade kan toebrengen. Dat is het uiteindelijke doel.
  5. De Bijbel zegt iets interessants over de anti-zionisten in Brussel (én bij ons én in de kerken): “Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten; zij zullen worden als gras op de daken, dat verdort voordat men het uittrekt, waarmee de maaier zijn hand niet vult” (Psalm 129:5-7). Dus visieloze dorheid, geen oogst, dus voortgaande recessie, ten slotte wordt de EU ‘uitgerukt”. Israël is en blijft de toetssteen voor Gods zegen en vloek.
  6. Deze richtlijn komt echt van het Beest. Immers het gaat in tegen de plannen en besluiten van de Almachtige, de heilige God van Israël. Laat de EU eens opletten wat er nu gebeurt met de vijanden rondom Israël. Zij wekten de Toorn van God op door hun houding, hun moordaanslagen en haat tegen Israël. Zie wat daar gebeurt. En let op wat er met ons gaat gebeuren als het Beest in Brussel geen halt wordt toegeroepen.

Jvb

26 Reactie(s)

 
 
Beste Jan,
Ook ik was zeer geschokt toen ik gisteren dit bericht in handen kreeg. We weten al dat er in de EU, een wisseling van de wacht komt. Voordat dit gebeurt, wil men, onder leiding van barones Asthon, nog snel hun stempel drukken op het Israël beleid. De haat tegen Israël, door de EU, wordt hier wel erg duidelijk. Zij kunnen dit niet langer verbergen. Ik kon mijn ogen niet geloven en ook mijn eerste reactie was: Here God, redt uw volk van deze waanzin! Ik vraag me af, wat de christenpartije n in Brussel hiervan zeggen en of zij in het geweer komen en een duidelijke stelling hier innemen. Het is ook wel goed uitgezocht, om het in de zomerreces naar buiten te brengen. Hier zien we weer de Bijbelse uitleg dat het volk van Israël steeds meer alleen komt te staan. Inderdaad, het Beest roert zich, maar laten wij het wapen van gebed opnemen en Israël, zijn oogappel, voor de troon van God brengen: Here God, redt uw volk! Zegen uw volk! Ontferm U over uw volk!

Shalom Jan en Gods zegen toegewenst,
Agatha
 
 
Helemaal mee eens prima stuk gedeeld op mijn faceboek pagina. Laten we terugkeren van deze heilloze weg.
 
 
Zal dit anti-Israël beleid van de E.U. er toe leiden dat de financieel-economische problemen zo acuut worden dat daardoor landen en banken omvallen en daarmee het gehele systeem in elkaar stort met alle catastrofale gevolgen van dien?

Verder moeten wij ook de verkiezingen voor het Europees Parlement volgend jaar goed in de gaten houden. Grote kans dat extreem rechtse partijen die anti-Euro zijn veel meer zetels krijgen en dat de antichrist middels deze verkiezingen de macht kan grijpen.
 
 
Zie ook www. xander nieuws.nl :

16/7 EU boycot Joodse nederzettingen
 
 
Het is hoog tijd dat de Zionistische Christen nu niet meer zwijgt. We zullen meer dan ooit op ons knieën moeten om te bidden voor Gods genade over ons land. Dat God aan de politieke Christelijke partijen moge geve met wijsheid te spreken en krachtdadig op te treden om te voorkomen dat Nederland meedoet aan de (door Brussel opgelegde) boycot tegen Israël.

Daarbij moeten wij niet schromen om duidelijk voor Israël en ook voor de vervolgde Christenen in de landen rond Israël op te komen! Desnoods massaal de straat op!!

Ook al loop we dan het risico door links verketterd te worden met argumenten als: Pure provocatie tegen de Islam die de "wereldvrede" in gevaar brengt. Welke vrede? Voor wie hebben we het meeste ontzag? Voor de God van Abraham, Izaäk en Jacob, die een geweldig verlossingsplan bedacht heeft om alle volken met Israël te zegenen, of wat mensen zeggen?
 
 
Ook voor de Europese Krommissie geldt de waarschuwing uit de zegen die de Eeuwige aan Abraham -- en via hem aan Zijn hele volk -- gaf: "Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden." (Gen. 12:3.)
 
 
Ben zeer geschokt door het besluit van de EU. Onbegrijpelijk dat dit besluit het 20.00 journaal niet haalde op 17 juli, de vierdaagse was belangrijker kennelijk. Kunnen wij als Nederlandse Europeanen hier nog tegen demonstreren? De EU snijdt zich lelijk in de vingers zonder dat ze dit in de gaten hebben.
 
 
Er is een storm ontstoken in de christelijke kerken: onze oudste broeder Israël wordt in zijn bestaan aangevallen door de Europese Unie.…
Niet dus! De meeste christenen zijn het met deze boycot wel eens, omdat de kerkleiding er mee instemt, wetteloos is en in het gareel van de EU wil functioneren. Over het martelen (verkrachten) en doden van christenen in de landen rond Israël geen woord.
Dat Israël in die Arabische heksenketel realistisch te verdedigen grenzen nodig heeft, rechtmatig in Judea en Samaria verblijft en Bijbels gezien een passie ontwikkelt voor het eigen thuisland, dat gaat aan de wettelozen in de christelijke kerken voorbij. Schaamt u, christenen van Nederland, met uw schandelijke visie op de weg die Israël gaan moet, bent u onderweg naar de hel! De Arabieren beschikken over eindeloos grote gebieden die allemaal ontgonnen kunnen worden, maar uitgerekend dat landje Israël moeten zij hebben!
Tot slot: voor Israël geldt een Bijbelse landbelofte met voorwaarden.
De pioniers, de “settlers”, begrijpen die voorwaarden uitstekend, zij zijn dan ook de levende voorhoede van Israël en verdienen onze steun. Am Ysrael Chai
 
 
Vanuit de bijbel weten we dat dit gaat gebeuren en dat de druk op Israël nog veel erger zal worden opgevoerd. Uiteindelijk zal helaas Israël zwichten voor de druk en een verbond van 7 jaar aangaan, waarbij zij na 3,5 jaar verraden worden. Maar we weten ook dat de Here Jezus zal terugkeren op de olijfberg om Zijn volk te bevrijden.

Wat ik wel erg vind, is dat ik zelf een inwoner ben van het hypocriete Europa. Het liefst zou ik verhuizen naar Israël, helaas ben ik geen Jood.

Bid voor de vrede van Jeruzalem!
 
 
Die hele EU is een waardeloos instituut. NL betaald aan de EU om diezelfde EU te laten bepalen wat we moeten doen. En de heren in Den haag vinden het prachtig om hier aan te gehoorzamen. Ook nu laat de EU weer van zich horen en zegt even, ook namens ons, dat Israël moet luisteren en land moet afstaan. Laten die "diplomaten" daar in Brussel de Bijbel eens lezen met een aanvulling een boek van Jan van Barneveld. Misschien dat ze dan begrijpen dat ze op deze manier zelf deel uitmaken van de profetieën. Op het zelfde moment besef ik dat dit gewoon moet gebeuren.

Shalom
 
 
Ik ben het helemaal eens met alle reacties die hier boven genoemd worden. Ik ben ook blij om te zien dat er nog mensen zijn die van Israël houden. Laten we niet vergeten dat de duivel ook keihard aan het werk is nu hij ziet dat zijn einde wel eens in zicht kan zijn.

Ik ben zelf een Jood (messiaans belijdend) en behalve Nederlands ook een Israëlisch burger. Ik heb geen hoge pet op van de Arabieren maar laten we ook voor hen bidden zodat ook zij de Here Jezus mogen leren kennen. Zodat ook zij mogen zien dat de enige echt God, de God van Israël is.

Wat er moet gebeuren zal toch wel gebeuren. Het allerbelangrijk ste is om ons vertrouwen te stellen op God en Jezus en zoveel mogelijk mensen over Hen te vertellen. En weten dat de overwinning uiteindelijk zal liggen bij de Weg, de Waarheid en het Leven!

Jammer voor de EU, de VS, de Arabische Liga en weet ik veel wat voor organisaties er allemaal zijn. Ze moeten een ding onthouden; GOD IS EN BLIJFT VOOR ALTIJD DE BAAS! alleen Hij bepaalt wat er gaat gebeuren.

Een mooie uitspraak vind ik; No matter who is president, JESUS IS THE KING!

Gods zegen voor u allen!
 
 
Laten we ons enige sterke wapen gebruiken dat we hebben; Gebed. Bidden naar God om zijn kracht. Bidden om de kracht van het woord; ook bidden dat we de juiste woorden op de juiste momenten uitspreken. Bidden ook voor de (zeker ook Christelijke-) mensen dat ze het 'spelletje' door hebben. Dat ze het niet als van zelfsprekend vinden dat dit gebeurt. Of gedwee alles wat politici (=ook EU) ook willen 'aanleunen'. Bidden voor predikanten die ook dit soort zaken, in de kerk, tijdens de preek, aan de kaak stellen. Bidden dat we snappen dat onze direct tegenstander het kwade is -de duivel-. Bidden dat we niet bang zijn, niet aan onszelf denken, hoe moeilijk ook. Bidden dat de twijfel die velen van ons wel eens vernemen, verbrijzeld wordt door de
Geest van God. Dat die Geest, als ware het een navigatiesystee m, ons de goede weg wijst en er voor wil zorgen dat we niet van de weg geraken. Bidden dat we, bij alle ellende, ook een kloppend hart van blijdschap mogen hebben omdat we weten dat uiteindelijk de overwinning van de Allergrootste zal zijn. We weten veel meer niet dan wel. We snappen en doorgronden vele dingen niet. Maar laten we bidden dat we zaken in de juiste porporties weten te plaatsen. God vragen om ons geloof steeds meer te versterken.
Ook zou ik persoonlijk meer willen weten over hoe ik Israel kan steunen. Hoe kun je nu God's knecht niet steunen??
 
 
Beste Jan!

Net nadat ik bovenstaand artikel las , (wat ben ik geschrokken) was er daags erna wel tv nieuws over Israel, dat in onderhandeling blijkt te zijn om zo mogelijk hernieuwde vredesgesprekke n te voeren o.l.v de Amerikaanse minister buitenl. zaken Kerrie.
Israel zou Palestijnse misdadigers vrijlaten, om zo een blijk van welwillendheid in deze te geven. Ik zou graag ,voor zover jij er tijd voor hebt, een visie van jou hierover horen. Waar komt dat ineens vandaan?
Wat verlang ik er overigens naar, dat de EU zal instorten, helaas, vooralsnog lees ik hier in Duitse kranten, dat de partij Alternative für Deutschland, die de EU scherp afkeurt , in Sept. a.s. geen kans van slagen zal hebben.
Maar steeds als ik jouw uiteenzettingen lees, dan troosten mij die woorden , het zal moeten gebeuren: de profetieën , Gods Woord , zijn "als de olifant die niet gezien wordt, terwijl hij tegenover ons staat, de (linkse) mensen zoeken naar de waarheid, maar zien de waarheid niet, hoewel die voor en om ons heen is. De EU loopt om de Bijbel heen, stapt erover heen. Inderdaad, de politiek van de EU kan niet anders dan aan zichzelf ten onder gaan.
Dit was zomaar even een uiting van bezorgdheid, maar ook van vertrouwen.
Met vriendelijke groeten van Dicky
 
 
Juist de EU beslissing is genomen op Tisha B'Av, de nationale rouwdag van het Joodse volk. Op die dag herdenken de Joden over de wereld de verwoesting van de twee Tempels. Op dezelfde historische dag is de vernietiging van het Joodse volk tijdens de Wannsee-conferentie door de nazi's genomen. De weerzinwekkende beslissing van het grommende Beest, zoals de heer Jan van Barneveld de bureaucratie van Brussel noemt, is voor de zoveelste keer het bewijs dat Europa niets geleerd heeft van de tweeduizend jaar lange geschiedenis van de Europese Jodenvervolging en.

De EU-beslissing kan een voorbode zijn van het naderende onheil. Niet alleen over Israël maar ook over Europa. Ik bid elke dag voor de veiligheid van Israël. Tegelijk roep ik Nederland op: Ga toch weg uit Brussel eer het te laat wordt!!
 
 
Broeder Jan,
Vandaag, 22 juli liggen er bij de Boni en Aldi geen producten meer uit de zgn, bezette gebieden. (8 uur journaal) Opnieuw een schok. Het gaat wel snel.
Psalm 83 wordt wel heel actueel .....hoe spannen zij samen, eensgezind, tegen uzelf tot een verdrag verbonden.. (vers 6 Will. Vert.)
De Heer zegene Israel en doe wel aan zijn volk zoveel als wij het hebben geslagen. Moge Hij ons gebed en onze liefde voor zijn volk aannemen, Zijn volk troosten en al het werk bij de opbouw van zijn land doen gelukken....God moge zijn volk beschermen tegen de haat der volken en geven, dat het in alle benauwdheid zijn vertrouwen alleen op Hem stelt...Juicht en jubelt, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de Heilige Israels.....
Shalom, Hennie
 
 
http://www.nu.nl/wetenschap/3532046/paleis-van-koning-david-opgegraven-.html

Dat is toevallig, net nu de EU deze stap neemt! Ik ga er van uit de archeologen hun werk juist gedaan hebben.
 
 
Het zou idd wel eens een verband kunnen hebben met de 7 jaar die er aan komen en dat Israel zo onder druk gezet word ,dat ze een verbond voor 7 jaar aan gaan ,dat ze veraden worden na 3 en half jaar en dat dit ook weer verband heeft met de grote verdukking die komt , dat christenen zoals ik en anderen die voor Israel zijn , juist vervolgd gaan worden om hun standpunten en dat ze voor Israel zijn. Het is een ernorme schaamte dat de antisemitische geest wie duidelijk helemaal terug is . En natuurlijk de opkomst van de Islam ,die duidelijk ook zo is en veel lijkt op het nazisme lijkt. De Joodse mensen zullen ook hier het steeds moeilijker krijgen , maar wat volgt? dan de christenen en dan nog andere mensen? Brussel een niet gekozen parlement ,die beslissingen neemt zomaar en dictaten doet . En wat kost het niet aan geld? al die figuren die daar zitten ,wij moeten er voor betalen en zij doen wat ze willen ,een ernorme schande is dit .
 
 

Beste bezoekers,
Het onderwerp EU leeft wel in Nederland.
Meestal in negatieve zin.
Behalve bij onze regering, want in Brussel ligt hun 'brood' en, hopen ze, een glorierijke toekomst.
Ze zullen nog raar op hun neus kijken.
Ik wil nu in een paragraafje een op paar reacties reageren.
Ik hoop dat jullie het mij niet kwalijk nemen.
shalom
jvb
========================================================================
JanGerrit is terecht van menig dat de EU ons en Israël probeert z'n wil op te leggen. Dat past precies in het beeld van het rijk van het Beest dat in de bijbel wordt geschetst. Waarschijnlijk is men in Brussel momenteel bezig om nog meer maatregelen te verzinnen om Israël te beschadigen. Jullie horen nog van ons.
=========================================================================
Yaniv is als Jood blij dat er nog mensen zijn die van Israël houden. Vooral in de zogenaamde Derde Wereld zijn er miljoenen gelovigen die voor Israël bidden en van harte achter Israël staan. velen van hen wonen in landen waar ze de druk van de islam aan het lijf voelen. Vergeet niet dat gebed een grote macht is. Laten we vooral voor Netanjahu bidden dat hij in Wahington zijn rug recht houdt.
========================================================================
HJP legt ook de nadruk op de kracht van het gebed als een machtig wapen. hij vraagt wat we nog meer zouden kunnen doen. Wel, steun acties voor Israël. Bijvoorbeeld "Breng de joden thuis". Of bepaalde voedselbanken in Israël. Of steun aan Amcha en Magen Adom enz. Benader, als u politiek bezig bent, uw vertegenwoordig ers met positieve info over Israël.
HJP stelde nog een vraag over het weigeren van belasting te betalen omdat er veel geld naar de terroristen gaat. Deze vraag heb ik al uitvoerig beantwoord op de site. Sorry dat ik het nu even laat liggen.
=========================================================================

Dicky Groot wil graag dat de EU instort. Ik ook, maar bidt wel dat wijaan die aardbeving of tsunami of totale financiële crash zullen ontkomen. We zitten er helaas middenin. Die gevangenen die Israël vrijlaat is een moeilijke zaak. Het zijn moordenaars en het is gebleken dat velen van hen als ze 'vrij' er weer op los terroriseren. Maar Netanjahu moet wat. Hij wil de mensen in de nederzettingen niet frustreren; hij wil Oost Jeruzalem niet opgeven, hij wil geen land aanbieden. In de Likoed, zijn partij, krijgt hij veel kritiek. hij heeft wijsheid van Boven nodig.
=====================================================================
Paulus roept, niet in de bijbel, maar op de site, "Ga toch weg uit Brussel". Ik ben benieuwd wat het resultaat zal zijn van een referendum over de euro en de EU. Maar ik ben ook bang dat als Nederland voor verlaten van de EU stemt, onze regering wel allerlei leugens en smoesjes zal verzinnen om de uitkomst van zo'n referendum naast zich neer te leggen. Dat hebben ze toch ook gedaan toen we voor of tegen de grondwet van de EU mochten stemmen.
======================================================================
Lion wijst op het verbond dat met Israël gesloten zal worden en dat na drie-en-een-half jaar wordt verbroken door de antichrist. We gaan inderdaad spannende en angstige tijden tegemoet. Wel moeten we bidden dat de Almachtige die benauwde tijd zal verkorten.
======================================================================
Hennie Heije meldt dat Aldi en bon al bezig zijn de boycot actie te implementeren. Ze zullen het wel merken. Iemand zei in dit verband: Nederlanders gebruiken hun hersens nog wel. velen van hen zullen als reactie van die stompzinnige, antisemitische boycotactie, Israël-producten kopen.

Andere reacties zullen nog wel komen.
Iedereen bedankt.

 
 
In Europa bevinden zich een aantal slenken en vulkaangebieden . Bijv. de Boven- en de Benedenrijnslen k die tektonisch nog actief zijn en aardbevingen veroorzaken. De breuken van de Benedenrijnslen k lopen van zuidoost naar noordwest dwars door het zuidelijke deel van ons land. Ook de Alpen is nog tektonisch actief. Verder nog de Vulkaaneifel in Duitsland die nog enigszins actief is met CO2-uitstoot in de krater van de Laacher See vulkaan ten noordwesten van Koblenz.

Grote kans dat daardoor Europa te maken krijgt met een catastrofale aardbeving of een flinke vulkaanuitbarst ing!
 
 
Schokkend, was mijn eerste reactie. Des te meer schokkend omdat in deze kwestie onze eigen minister Timmermans het voortouw heeft genomen. Eigenlijk moet hij zich diep schamen. Het verbod wat de EU voor ogen heeft doet mij denken aan de eerste Nazi-jaren in Duitsland waarin aan de Joden van de ene op de andere dag ge- en verboden werden opgelegd en laat ik maar zwijgen over het vervolg.
Altijd wordt er te pas en te onpas geschermd met dat "volgens internationaal recht" de Joden zich niet in Judea en Samaria mogen vestigen. De genoemde uitleg is betwistbaar volgens o.a. Dr. Jacques Gauthier, een befaamde Canadese advocaat die gespecialiseerd is in het internationale recht. Helaas wordt zijn interpretatie niet gehoord in onze eigen TV-programma's als bv. Knevel en Van de Brink.
Wat ik wel weet is dat God een groot Israël an het Joodse Volk heeft beloofd. Zij mogen er wonen. In Zijn Land is geen plaats voor Allah.
Per slot van rekening hebben ook de Arabieren pas in 636 NA Chr. het Heilige Land veroverd. Zij zijn dus zeker geen "eigenaar" van Gods Land.
 
 
Een grof schandaal van die linkse troep uit Brussel.
Ook al in Nederland lenen Aldi en Boni zich voor politike doeleiden. Boycotten die winkels!!
En dan nog die zuurpruim van de SP, Harry van Bommel die iedereen oproept om geen producten uit Israël te komen, terwijl hij zich christen noemt. Ja, naamchristen!
De volgende slogan is dan zeker : "Kauft nicht bei Juden". en dan zijn weer terug in de jaren dertig van de vorige eeuw.
OPROEP:Laten we dagelijs bidden voor Zijn Volk.
Shalom, Jan.
 
 
Nu hoop ik maar dat er zoveel reacties vanuit Nederland binnenkomen dat men toch gaat afzien van die dwaze maatregel in de EU. Niet één land in de wereld wordt zo onder het vergrootglas gelegd als Israel. Nu moet Israel weer eerst 100 misdadigers vrijlaten om aan tafel te komen met de palestijnen. Wat heeft Israël al allemaal ingeleverd... 1024 gevangen in ruil voor één soldaat.. De gehele Sinaï, Gaza. Het grondgebied dat zij overwonnen werd door de door Palestijnen begonnen oorlogen op hen overwonnen. Israël is nooit een oorlog begonnen. Het moet zich steeds verdedigen. Steeds die voorwaarden vooraf van de Palestijnen.
Jammer en heel verdrietig dat Israël steeds zo moet lijden, maar wij weten dat de HERE het laatste woord zal hebben en in Jeruzalem met de Joden zijn vrederijk zal beginnen. Dus laten alle bestuurders van de EU zich maar niet vergissen in de hoge Helper van Israël die niet sluimert noch slaapt, maar Zijn Volk zal verhogen. In elk geval koop ik NIETS meer bij de Hema, de Aldi en alle winkels die Israel-producten weigeren.
Ik roep dan ook iedereen op om zoveel mogelijk producten te kopen bij het Israël-centrum in Nijkerk (heerlijke wijnen etc.) en bij Davids Corner in Amsterdam. Misschien iets duurder, maar de Here zal u er rijkelijk voor zegenen ( weet ik uit ervaring)
Wees solidair en draag het uit en steun Israël!!!
---
 
 
Punt 2 van het commentaar over een referendum houden in ons land!
nu dat hadden wij in het verleden ook gehouden over wel of niet bij Europa,
en wat kwam er uit... nee, maar waar zitten we nu midden in !!!! juist Europa
dus zou het nu wel helpen?

Shalom en allemaal bidden.
 
 
Wij kunnen van alles doen,maar de God van Abrabraham,isaa k en Jacob
zal zijn plan volvoeren.
Gebed is onze grootste kracht.
Wees niet ongerust al deze dingen moeten geschieden.
Dit zijn de woorden van de HERE JEZUS zelf
Laat ons niet te neer drukken Paulus en Silas zongen lofliederen
en laten we zo op de bres staan voor het volk Israel.
1Joh 4 vers 4
Lieve kinderen,u bent uit God en hebt hen overwonnen,want Hij Die in u
is,is groter dan hij die in de wereld is

T Sanders Carlier.
 
 
Beste Jan
Ik wil je hartelijk bedanken voor de visies die je geeft en kijk ook naar je programma's op family 7. Jouw uitleggingen zijn helder en bovenal gefundeert op Gods Woord .
Kennelijk wordt er uit de geschiedenis niets geleerd, en vooral is dit een tekort bij de christenen die zich christen noemen, maar nimmer de zegen bidden over Gods volk. En ziende wat er overal gebeurd, weten we toch dat God altijd de regie in Zijn Handen heeft, Jezus zei hetzelf: Deze dingen moeten geschieden. Verwarring in Egypte en Syrie.En maar blijven schieten op Israel, terroristen die vrijgelaten worden , als "voorwaarde voor vredesgesprekke n" en als "helden" worden "geeerd",toch heeft onze God de regie!!!. Of je nou christen bent of niet, wat voor hart heb je als je praktijken van het steeds maar afvuren van raketten op onschuldigen, en eveneens de EU de macht van de mammon gebruikt om Israel maar in grotere benauwdheid te krijgen, een schande, een grenzeloze schaamte. Politici van Christelijke gezindte, ook jullie hebben de Geest van God, en dat is geen geest van lafhartigheid, hoezo deze dan niet in Brussel toepassen!!!!? Mozes had immers ook geen enkel excuus niet te doen wat God hem opdroeg! God zegene Israel,God zegen UW VOLK hoofd voor hoofd, in Jezus Naam.
Beste Robert,
Dank voor je sympathieke reactie.

We hopen dat we volgende week weer een tiental uitzendingen met Family7 kunnen opnemen.
Het gaat ook in deze uitzendingen erom dat de HERE, de god van Israël de eer krijgt.
Hij is bezig met het herstel van Zijn volk Israël en dus met de komst van het lang verwachte Koninkrijk en van de grote Koning.

moge Hij spoedig komen.

Shalom

jvb

 
 
Ik snap nu wat er achter het de gewenste referendum over de EEG en de EURO zit. Ben altijd sceptisch geweest over de Europese Eenwording en de EURO. Aan de andere kant is het onomkeerbaar, we zijn er ingeluisd en het heeft ons veel welvaart gegeven.

Dat juist de welvaart ons heel veel ellende brengt, zien we niet.

Deze zomer een paar boeken van Joel C. Rosenberg gelezen. Wat men ervan denkt laat ik even in het midden. De boeken gaven me wel inzicht in waarom er zoveel speelt om het land Israel.

De rechtstreekse link die hier (in dit artikel) gelegd wordt tussen de EURO en de maatregelen tegen het volk/land Israel lijken vergezocht en ongeloofwaardig .

Maar toch....

Ik denk dat het inderdaad zo is, zoals hier beschreven staat. Dat er inderdaad een verbod is voor het overmaken van gelden naar Israel.

Ieder weldenkend mens, vind het belachelijk. Maar wie is er nog 'weldenkend...?'
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven