Home Artikelen Geestelijk Gods machtige Hand

Gods machtige Hand

Israelische troepen overzien oude stad Jeruzalem Klik voor ware grootte
Israelische troepen overzien oude stad Jeruzalem

Het is verbazingwekkend en verbijsterend te zien hoe een groot deel van de wereld meewerkt aan het beschadigen van Israël. Met als einddoel de vernietiging van Israël. Het is een machtige teken van hoop te zien hoe de Almachtige, de God van Israël, de wereld en vooral de westelijke wereld waarschuwt. Wij, landen en mensen in de EU lopen momenteel groot gevaar.

Oorlog en terreur

Al van de geboorte van de moderne staat Israël proberen de omliggende, islamitische landen Israël door oorlog en terreur te vernietigen. Ik zet ze nog even op een rijtje:

 • 1948-1947. De Onafhankelijkheidsoorlog. Vijf Arabische legers probeerden de in mei 1948 gestichte staat Israël te vernietigen. Vergeefs, Israël won.
 • 1956. De Sinaï-campagne. De bedoeling was de terreurnesten, die vanuit de Sinaï woestijn overvallen pleegden op Israël te vernietigen. Israël won en veroverde de Sinaï. In 1979 sloot Israël een vredesverdrag met Egypte, gaf de Sinaï terug en ontmantelde de nederzettingen en de industrieën die Israël inmiddels in de Sinaï had opgezet.
 • 1967. De Zesdaagse Oorlog. De dreigingen vanuit Egypte, Syrië en andere Arabische landen was hard en zeer reëel. Israël won. Veroverde Oost Jeruzalem de zogenaamde Westbank op Jordanië (let wel, niet op de zogenaamde Palestijnen want die dachten tot die tijd niet over een staat. Ze bestonden als volk nog niet eens). Israël veroverde ook het Bijbelse Basan, de Golan, op Syrië.
 • 1973, de Yom Kippur oorlog. Een onverwachtse overval van met name Egypte en Syrië op Israël. Gelukkig liep het uiteindelijk goed af.

Toen oorlogen mislukten werd de terreur intensiever. Het zelfmoordterrorisme veroorzaakte veel Joodse slachtoffers. De veiligheidsmuur was een effectief antwoord van Israël. Vandaar dat de Israël-vijandige wereld onder leiding van de VN tegen dat veiligheidshek begon te ageren. Het hek staat er nog en andere landen volgde Israël’s voorbeeld. Raketbeschietingen vanuit Gaza en Zuid Libanon waren de reden dat Israël die gebieden verschillende keren moest binnenvallen. Niets lukte. Gods machtige hand was niet beschermend over Israël. Toen die vijanden niet ophielden kwam de Alachtige, de god van Israël met een oude, beproefde strijdmethode.
Lees maar even mee:

“IK zal in verwarring brengen elk volk (vijanden) waarmee jullie in aanraking komen” (Exodus 23:27). “Zo zal de HERE God hen (de vijanden van Israël) in grote verwarring brengen” (Deuteronomium 7:23).

Zo is het ook gebeurd. In oude tijden en in onze tijd. Weer een paar voorbeelden.

 1. Toen Israël tijdens de Uittocht uit Egypte wegvluchtte, kwam Farao met een sterk leger hen achterna. God bracht het leger van Egypte in verwarring (Exo.14:3 en 24) en ze kwamen om
 2. Toen Jozua ongeveer 40 jaar later met een leger van machtige koningen van het Beloofde Land, van Kanaän werd geconfronteerd, bracht God die vijand in totale verwarring (Jozua 10:10)
 3. Toen Gideon Israël van God moest bevrijden van een enorm leger Midianieten had hij maar 300 strijders over. Maar door de list met de kruiken en fakkels bracht God dat leger in verwarring en “het hele leger ging op de loop en vluchtte al schreeuwend” Jozua 10:21).
 4. Hetzelfde gebeurde met het leger van de Filistijnen onder Saul en zijn zoon Jonathan (1 Samuel 14:20).
 5. Onder verschillende koningen redde de HERE God zijn volk door de vijand in verwarring te brengen.
 6. Tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog raakten de vijand diverse keren in verwarring.
 7. Hetzelfde gebeurde tijdens de andere oorlogen van Israël in onze tijd.

Maar nu? Wat zien we nu in de vijandige, islamitische landen rond Israël? Het is een en al verwarring. Een teken van de God van Israël die zijn machtige hand uitstrekt over zijn volk. Als de EU niet ophoudt met de vijanden van Israël te steunen en Israël te pesten met zielige en onterechte vermaningen en met boycots, zal ons, erg dat ik het zeggen moet, hetzelfde overkomen.

BDS

Het is opvallend hoe ouderwets antisemitisme weer “normaal” begint te worden onder de mensen en de politieke elite. Maar wel vermomd in verschillende gewaden. Antizionisme is zo’n gewaad. De vermomming BDS wordt zelfs door veel liberale kerken aangetrokken. Geneve, de Wereldraad van Kerken doet er hard aan mee. Maar Brussel dreigt de hoofdstad van de BDS campagnes te worden. Wat is BDS? Zijn er ook reacties van de Allerhoogste hierop aan te wijzen? B staat voor boycots. Israël treffen door economische, wetenschappelijke en sociale boycots. De Arabische oliestaten zijn hier in 1973 mee begonnen. Vergeefs. Nu gaat het om door Joden geproduceerde artikelen uit Judea en Samaria.
“Kauft nicht bei Juden” zeiden de Duitse antisemitische Nazi’s in de jaren 30 van de vorige eeuw al. Maar de richtlijnen van de EU betreffende de boycots gaat verder dan de incidentele aanval op de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria. Wat is Gods antwoord? De Israëlische shekel is een van de sterkste munten in de wereld. De economie van Israël is ook al zeer sterk. Zet daar de euro en de recessie in de EU landen eens tegenover. Het kwaad dat de EU Israël wil aandoen komt op onze eigen hoofden neer. De Bijbel geeft een interessant profetisch antwoord:
“...tot u (Israël) zal de rijkdom van de zee zich wenden en het vermogen van de volken zal tot u komen” (Jesaja 60:5). Wat
zien we? De enorme gasvelden (Het Tamar- en het Leviantan-veld in de zee bij Haifa) vormen een grote energiebron voor Israël. Het Tamarveld levert nu al voldoende gas voor Israél en heel wat voor de export. Dat brengt heel wat ‘vermogen van de volken’ in Israël. In de zee bij Ashkelon boort men naar olie en in Israël is veel schalie-olie ontdenkt.

D staat voor desinvesteren en delegitimatiseren. Vooral liberale kerken in de VS, Canada en Schotland en ook de Wereldraad roepen regelmatig op om investeringen in Israëlische bedrijven terug te trekken. Regelmatig zien we bij supermarkten onwetende, bedrogen en goedwillende mensen staan met borden: Boycot Israël”.
Een kleine anekdote. Mijn zoon belde me. “Pa, wat moet ik doen? Er staat een man voor de winkel met een bord “Boycot Israël”. Na een kort gesprekje hij terug naar die man en vroeg hem vriendelijk: “Mijnheer, hebt u een gsm?” “Ja” was het verbaasde antwoord. “Waarom gooit u het niet weg? Het is Israëlische uitvinding. En veel andere elektronische apparatuur die de dagelijks gebruiken ook”. Wij vroegen in Israël de baas van een wijngaard met een afdeling die wijn produceerde. “Hebt u geen last van de boycot?” vroegen wij hem. Hij lachte: “Mijnheer, wij leveren kwaliteit” reageerde hij.
Nu iets over delegitimatiseren. Leugens over Israël, zoals de regering een apartheidsregiem te noemen, beschuldigen van onderdrukken van ‘arme Palestijnen’, zelfs van genocide. Dat is helaas gelukt. Israël staat heel laag op de ranglijst van populariteit van de landen van de wereld. Helaas zal dit ook op onze eigen hoofden terecht komen.
Want de Bijbel zegt: “Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen” (Jesaja 54:14).

De S staat voor Sancties, Dwangmaatregelen om Israël in het spoor van de Palestijnse vijanden te dwingen. De VN en de EU zijn daar druk mee bezig en nemen de islamitische vijanden van Israël veel werk uit handen. BDS is een nieuwe uiting van het oude antisemitisme. Een samenvattende term om het volk Israël uit te roeien. Maar ook dit wapen zal door de HERE, de God van Israël als een boemerang op de hoofden van de landen die zich tegen Israël keren, terecht komen.

Vredesberaad

Momenteel er weer eens een vredesberaad aan de gang. De ijverige John Kerry heeft Mahmoud Abbas eindelijk zover gekregen dat ze weer gaan praten. Jammer voor Abbas, want hij dacht dat door blijven weigeren, de wereld Israël wel op de knieën zou krijgen. Dat de VS Israël tot gevaarlijke concessies zou dwingen.
Zo is het altijd, vanaf 1967 gegaan.
Nu moet Israël een honderdtal moordenaar vrijlaten zodat ze hun Jodenhaat weer de vrije loop kunnen laten gaan. Er gaan ook geruchten dat president Obama de Palestijnse autoriteit heeft toegezegd dat zij Oost Jeruzalem inclusief de Tempelberg zullen krijgen. Die geruchten komen via aan hoge ambtenaar van de Palestijnse Autoriteit. Zal dus meer de uitdrukking van een Palestijnse eis dan waarheid zijn. Maar ook deze onderhandelingen zullen op niets uitlopen. Immers de twee partijen onderhandelen over iets anders. Israël jaagt de vrede na en de Palestijnen jagen de vernietiging van Israël na. Slechts een tekst uit de Psalmen, die deze situatie duidelijk schetst.

Israël zucht: “Te lang woon ik bij wie de vrede haten; ik ben een en al vrede, maar als ik spreek dan zijn zij uit op strijd” (Psalm 120:6,7). Ook het zogenaamde vredesberaad berust dus op leugen. Heeft als doel om Israël te dwingen tot gevaarlijke concessies, waardoor het doel van de Palestijnse Autoriteit dichterbij komt. Namelijk een islamitische, Palestijnse staat in heel het oude Palestina. Ook dit vredesberaad zal dan ook mislukken.

Tweestatenoplossing.

De laatste leugen die we kort noemen. Bijna iedereen is voor de tweestatenoplossing. Het klinkt ook prachtig. Daar is de politiek goed in. De leugen in fraai pakpapier de verkopen aan de mensen. Twee staten die in vrede en goede samenwerking in het Beloofde Land leven. Mooi hoor, maar onmogelijk. We praten nu niet over Mahmoud Abbas, die aan het begin van het vredesberaad heeft gezegd dat hij geen Israël zal dulden in de Palestijnse staat. Een schoolvoorbeeld van racisme! Ook al een herinnering aan de Nazi-kreten: “Juden nicht erwünscht”.
Gods antwoord is duidelijk: “IK zal aan u (Abraham) en uw nageslacht... het hele land Kanaän, tot een altijddurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn” (Genesis 17:8). Zo zal het gaan. De God van Israël is bezig met het herstel van land en volk van Israël. De HERe wenst Zijn volk Israël in zijn land Israël.
De wereld verzet zich. Ik besluit met een domme vraag: “Wie zal het winnen?”.

De machtige daden van de HERE, de God van Israël, zijn voor iedereen zichtbaar.

20 Reactie(s)

 
 
God strijdt voor Israël, dat is zeker. En verwarring zal er zijn! Schalen der bedwelming en rotsen der ergernis!
Laten wij als christenen voor Zijn Aangezicht verschijnen met gebed. In de Naam van Jezus kunnen wij een voorbede zijn voor Israël, maar ook voor onze kinderen en de gelovigen in Nederland.
De boycot van Israëlische producten door de EU vinden wij niet netjes, niet beschaafd en niet rechtvaardig.
 De boycot geeft een verkeerd signaal: Israël moet niet worden gesloopt, Israël verdient onze steun en bemoediging.
 De boycot is een openlijke daad van agressie door de EU, terwijl heel veel landen waar de misdaad hemeltergend is, ongemoeid worden gelaten, terwijl daar zo’n boycot misschien zou kunnen helpen.
 De Arabische bendes, die nu oorlog voeren tegen Israël, moeten niet zo zeuren.
 Inderdaad hebben zij nu de wind mee, maar dat is maar tijdelijk, de misdadige regimes in de EU en de VS worden niet gedragen door sterke banden van liefde en vriendschap, kostelijker dan fijn goud en belangrijker dan geld. 
Wij wensen de regering van Israël sterkte in de strijd en bidden dat zij geen verbond zal sluiten met deze beesten.
 Wij doen de bevolking van Israël de hartelijke groeten en hopen dat u de middelen vindt om het de EU betaald te zetten.
 Wij houden handtekening-acties, wij houden ons hart vast en zoeken winkels waar Israëlische producten worden verkocht.
 
 
Als Nederlander ben ik niet trots op ons land, maar gezegend is hij die bid voor Israël. Ik houd mijn eer aan Israël want de ondergang van ook Nederland licht in het verschiet. Ik hoop dat het bloed van Christus boven aan onze deurposten mag kleven zodat alles aan ons voorbij gaat zoals in de dagen van Mozes ondanks al mijn zonden hoop ik op Christus dat ik en mijn vrouw en ons ongeboren kind een wit gewaad mag aantrekken en de gouden hoofdstraat mag bewandelen en te mogen drinken van de beek in het centrum van het nieuwe Jeruzalem. Want geprezen zij de Here in alle eeuwigheid en wij weten U komt spoedig, ja Here, U komt spoedig. Amen
 
 
Ik heb het zeer sterke vermoeden dat allah óf satan zelf is, of een heel hoge vazal van satan.
Satan wordt door Jezus de 'vader van de leugen' genoemd. Het hoeft ons dus helemaal niet te verbazen dat zijn vazallen ook van de ene leugen naar de andere springen. Al dat zwartmaken van Israël is één grote aaneenschakelin g van smerige leugens. En "de wereld", die Jezus niet kent, staat open en bloot voor beïnvloeding door de tegenstander. Geen wonder dus dat de Verenigde Nazi's, de EU en verreweg de meeste regeringsleider s dapper meedoen met "Israël-bashing".

N.B.: Wie Jezus niet in zijn hart heeft, STAAT OPEN voor de invloed van de tegenstander. Dat wil nog niet zeggen dat hij/zij daarmee automatisch tegen Israël of tegen Jezus is. Maar de tegenstander kan wel gemakkelijk over hem/haar beschikken als hij wil.
 
 
wat is dit mooi geschreven,iede r mens kan t zien,dat is zo!!! alleen diegene die t niet willen zien??God is oneindig Groot,en zal zijn beloftes vervullen,tot t laatste toe,God zegene u
 
 
HIJ is een waarmaker van AL ZIJN beloften.
HIJ is een waarmaker van ieder woord
HIJ gaat doen alles wat HIJ heeft gesproken
Vertel het zodat iedereen het hoord.
 
 
geachte mijnheer van barneveld wat ben ik blij met broeders zoals u zo,n 30 jaar geleden heeft de Here God de liefde voor zijn volk in mijn hart gelegt en dat is altijd zo gebleven,er zijn nog maar weinig maranatha predikers laten we ze koesteren,dank voor de geweldige uitleg wat israel betreft,ik keek altijd al naar family zeven samen met mijn moeder wachtend op uw uitleg wat hebben we genoten samen ze is bij de Heer nu.in september komt een lang verwachte droom uit en ga ik voor de eerste keer naar israel samen met een vriendin van mij we verheugen ons er zeer op mijn hart zingt maranatha,maran atha ondanks leed en tegenspoed maranatha maranatha zo de Here tegemoed ik weet dat die dag spoedig aan zal breken wat een dag zal dat zijn Hij zal strijden voor zijn oogappel,en wij,,,mogen hier deel van uitmaken door te bidden en in alles achter Gods volk te blijven staan wat een genade en daarom dank ik God voor broeders zoals u en wens u Gods rijke zegen toe in alles wat er nog op uw pad komt de komende tijd .een lieve groet en Gods genade toegewenst gertie
 
 
God heeft de vernietiging van de heidenvolken op het oog die zich keren tegen Jakob. Jeremia 46 vers 28 ea.

God is een Meester in het strooien van verwarring bij Zijn vijanden, prachtig!

John Kerry is in mijn ogen niet meer als de zoveelste trekpop.

Return 2 sender en doe mee aan de BUYcot
 
 
"Wij, landen en mensen in de EU lopen momenteel groot gevaar,"zo schreef de heer Jan van Barneveld. Dat klopt. Eergisteren was ik bij een visboer om een broodje viskoek te kopen en te eten. Toevallig heeft de visboer een krant bij zich. Van hem mocht ik de krant lezen. Wat staat de grote titel op de Telegraaf? "Nederlanders wanen zich veilig,"aldus een terrorisme-expert. Laat de EU maar zich veilig wanen. Net zoals de Bijbel zegt, overkomt ons straks plotseling verderf. Denkt de EU soms tegen God te kunnen vechten. Ik zou tegen het Beest Brussel (afgekort: BB. P.S. niet te verwarren met Bridget Bardot!) zeggen: Als ik jou was, zou ik maar vergeten! Laat het Beest grommen en dreigen, maar God zal de tanden en de klauwen van het Beest eruit trekken, opdat het ondier machteloos wordt!
 
 
Ik was vanmorgen bij iemand op de koffie en kwam het gesprek op Israël en de kerk. Deze persoon had geen idee hoe het nu zat met Israël als de bruid van Christus i.p.v. de vervangingsleer met de kerk als bruid.
Persoonlijk bad deze persoon niet voor Israël dat doen ze wel af en toe in de kerk gaf ze aan. Ze zat er wel over te denken om in het persoonlijk gebed Israël te gaan gedenken. ook hier je dat er nog veel onwetendheid is bij christenen Waarom schrijf ik dit; Broeders en Zusters, Predikanten, laten we allen bidden voor de vrede van Jeruzalem de ondeelbare stad van God en Zijn Gezalfde volk. Kerken wordt wakker gedenk Israël in uw samenkomst. Laten we bidden voor Zijn Oogappel. Want wie Israël zegent zal gezegend worden spreekt de Bijbel.
Shalom Dre
 
 
Bij heel wat christelijke media blijken vele broeders en zusters toch ziende blind te zijn en horende doof. Alfred Muler bij RD bijvoorbeeld. Hij woont zelf in Israël maar is zeer kritisch. Heeft volgers die werkelijk alles uit de kast halen om Israël te kunnen veroordelen, vervolgens geven ze Israël sympathisanten ervan langs op 'democratische' wijze! Het is treurig.
Ik ben blij met uw visie die ik voor 100% deel en waar ik voor 100% achter sta. Uw boeken heb ik verslonden en bij Family7 en het Zoeklicht volg ik u.
Gods zegen met uw belangrijk werk!
 
 
De desbetreffende Duitse supermarktketen die recentelijk heeft laten weten dat ze Israël gaan boycotten, verkoopt voorlopig aan mij helemaal niets meer. Daarentegen ga ik Israëlische producten kopen.

Shalom!
 
 
Israël smacht naar vrede. De palestijnen krijgen wat ze met oorlog niet kunnen krijgen, land voor valse vrede.
De 2 statenoplossing is een door mensen bedachte vrede die de realiteit uit het oog zijn verloren.

De echte vrede zal pas komen als de Messias terugkomt op de olijfberg!
 
 
Wat mooi dat wij nu mogen zien hoe God voor zijn volk (oogappel)strij d
Ook het beeld van Nebukatnesar krijgt nu zijn gestalte weer zo het lijkt.
 
 
waarom staan dit soort artikelen niet de krant.b.v.in het nederlands dagblad of trouw ?
dit zal denkelijk een hoop mensen de ogen doen opengaan.
 
 
Beste lezer,
Zelf ben ik opgevoed in christelijke kringen.

Hier in Nl hebben menigeen het christelijk leven de rug toegekeerd en daarvoor ruimte gecreëerd aan anders-gelovigen. Zo geraken wij vreemd met onze geestesverwante n, het volk Israël, die hun beloofde land van De Almachtige sinds hun drie Aartsvaderen is "toegezegd".

De zogenaamde solidariteit uit het westen, en in het bijzonder de EU, naar het Palestijnse volk is alleen maar uit eigen (economisch) belang. Het belang van Mammon! Niet uit medeleven. Westers belang!

Israël kan en mag niet zwichten voor aardse of hetzij menselijk belang, hoe omvangrijk ook. En al helemaal niet voor terreur! Dan zou dit volk haar 'taak', de Belofte schenden en de rug toekeren voor De Masterplan van "Ik Ben Die Ik Ben".
Daarnaast ben er ook niet bang voor dat God's volk hier geen power voor heeft. De Almachtige wijkt NOOIT af van zijn plannen en beloftes!
Palestijnen moeten ECHT gaan geloven in vrede. Dan zal men samen kunnen leven met Het Uitverkoren Volk, Israël. Op hetzelfde grond.
Maar, wat voor mij binnen handbereik ligt is het voor een ander misschien irreëel en mijlenver. Het is een kwestie van diep naar onze harten luisteren. Zo niet? Simpel: Wie het TEGEN Israël wil opnemen mag het opnemen TEGEN De Schepper, De Alfa en Omega, Ik Ben Die Ik Ben! De Almachtige God van Abraham, Izaäk en Jacob (Israël)!
Amen
Beste JJ ,

Dank voor uw korte maar krachtige preek.
Inderdaad spelen economische belangen mee, want de islamitische olie-landen zijn puissant rijk en hebben macht doordat zij de energiebronnen hebben. Maar let op wat er gebeurd is! Israël krijgt als een geschenk van Boven ongelooflijke hoeveelheden gas (Tamar en Levianten velden in de Middellandse zee bij Haifa en wellicht olie in dezelfde zee bij Ashkelon). Tot u zullen de rijkdommen van de zee zich wenden, zegt God tegen Israël door de profeet Jesaja 60:5). Wat zien we opeens? De EU zwakt haar boycot onzin af, Rusland wordt nogal vriendelijk tegen Israël. China probeert gas te kopen van Israël. Zijn we, is Israël af van de problemen? Nee, want het is in feite een geestelijke strijd om het komende koninkrijk van God. De Koning komt.
shalom

jvb
 
 
Obama wil koste wat het kost in 2014 de twee staten oplossing realiseren. De EU is ingeschakeld om Israël boycotten om de twee statenoplossing af te dwingen. Controle en manipulatie is een werkwijze van de macht der duisternis. Het is duidelijk wie hier aan de gang is om Gods plan te dwarsbomen. Hoog tijd om Israël meer dan ooit te steunen in gebed, woord en daad! Het is voor of tegen, zegen of vloek! Let op, wie zwijgt stemt toe!!

Jesaja 62:6-8

6 Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. 7 En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.
 
 
Ik vind het jammer dat de reactie niet te lezen zijn
 
 
De Heere God is getrouw aan Zijn woord en zeker als het gaat om volk en land Israel.
 
 
Maar ze verloren de oorlog van 1973!!!!!!!!!!!!!!!
Beste Faisal,
Dank voor je reactie!!!!!!!! !!!!!!
Je hebt bijna gelijk.
Dus geen gelijk.
De zogenaamde Yom Kippur Oorlog in 1973 begon op de heiligste dag voor Israël, Grote Verzoendag. Op die dag zit bijna iedereen in de synagoge. Verzoening met God en met de naaste is het belangrijkste op die dag. Dus ook het leger had voor het grootste deel verlof en de grensposten waren heel dun bemand. Het Egyptische leger kon de rivier oversteken en de Israëlische grenswachten verslaan. Op de Golan trokken Syrische tankbrigades het land binnen in de richting van Galilea. Een paar Israëlische eenheden hielden lang stand en er gebeurden verrassende wonderen, zodat Israël snel kon mobiliseren en de vijanden verjagen. Zo overweldigend was de Israëlische tegenaanval dat Damascus en Cairo bijna veroverd werden. De VS en de VN hebben Israël toen gestopt. Later, in 1979, heeft Israël de Sinaï in ruil voor een vredesverdrag aan Egypte teruggegeven.
Shalom

jvb
 
 
Ik woon in Eu , ik zou israel meteen \helpen als er een nieuwe oorlog zou komen!!! respect voor israel
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven