Home Actueel Midden Oosten Actualiteiten augustus 2013 - Verraad

Actualiteiten augustus 2013 - Verraad

Brandende kerk in Cairo, Egypte Klik voor ware grootte
Brandende kerk in Cairo, Egypte

Een paar dagen geleden ontvingen we een mail van een bevriend leider van een snel groeiende evangelische kerk in Egypte. Eerst de Engelse tekst van het betreffende deel van de mail en daarna een vertaling. Het is een illustratie hoe de westerse politiek en een groot deel van de media de Egyptische Christenen verraadt en Moslim extremisme steunt. We kennen deze voorganger al vele jaren als een trouw dienstknecht van de Allerhoogste God.

Citaat:
I appreciate your email, your concern and prayers about us in Egypt. Please continue praying for your governments because they are the ones who are supporting the terrorism! All the Western Governments are against the Egyptian. We didn’t even hear any denounce of what happened to the 80 churches which was burnt and thousands of shops possessed by Christians and hundreds of Christian houses!! Now they are not condemning it at all, although they did before the Moslim Brotherhood took over the regime.

“We know that we are of God and the whole World lieth in wickedness” (1John 5:19). As well the Bible stated in Job 9:24: “The earth is given into the hand of the wicked”. We ask you to continue praying for us again and ask all Gods people and the saints to pray for us, dear brother”

Vertaling:
Ik waardeer uw email, uw zorg en gebeden voor ons in Egypte. Wilt u aub blijven bidden voor uw regeringen want zij zijn het die het terrorisme steunen! Alle Westerse regeringen zijn tegen de Egyptenaren. We hebben zelfs niet gehoord van een openlijke veroordeling over wat gebeurd is met de 80 kerken die in brand zijn gestoken and de duizenden winkels van Christenen en honderden huizen!! Nu is er geen sprake van veroordelen, ofschoon dat wel gedaan werd voordat de Moslim Broederschap de regering overnam.

We weten dat “Wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt” (1 Johannes 5:20), De Bijbel zegt ook in Job 9:24: “De aarde is in de macht van de goddeloze gegeven”. We verzoeken u door te gaan voor ons te bidden en al Gods volk en de heiligen voor ons te bidden, geliefde broeder”.

Een ernstige beschuldiging aan de Westerse regeringen. De steun van de VS en de VN en de EU aan Moslim extremisten is bekend. Vooral nu de VS bezig is zich militair te bemoeien met de burgeroorlog is Syrië. De praktijk laat zien dat ze het alleen maar nog erger maken.
Voor de Christenen in het Middenoosten is het een ramp en voor ons is het zeer gevaarlijk omdat deze politiek op onze eigen hoofden terecht komen. Let ook op het feit dat de HERE de God van Israël over Egypte spreekt als “Mij volk Egypte” en over Syrië als “het werk van Mijn handen, Assur” (Jesaja 19:25).

9 Reactie(s)

 
 
Het valt mij op dat sinds Obama aan de macht is gekomen in 2008 dat het met de situatie in het Midden-Oosten en de rest van de wereld flink is verslechterd. Is hij soms de wegbereider van de antichrist? In ieder geval vind ik hem een engerd! Erg toevallig dat dit ook samenvalt met bepaalde zons- en maansverduister ingen rondom Joodse feestdagen de komende twee jaar!
 
 
Jezus zei niet voor niets: "Wie niet vóór Mij is, is tegen Mij." De Joden zijn, voor zover ik het begrijp, rechtstreeks aan de Eeuwige toegewijd, en wij Christenen indirect via Jezus.

Maar die uitspraak "Wie niet vóór Mij is, is tegen Mij" geldt ook -- en vooral -- in de geestelijke wereld. Wie niet bewust voor de Eeuwige heeft gekozen, is een "open doel" voor Zijn tegenstander. Dat wil nog niet zeggen dat zulke mensen allemaal bezeten zijn, maar wel dat wanneer de tegenstander hen "nodig" heeft, hij zo over hen kan beschikken. Ze hebben a.h.w. de deur wagenwijd open staan.

En dat is precies wat we onder meer met betrekking tot het Midden-Oostenconflict zien: De "vader van de leugen" staat op tegen Israël en ziet kans om over de hele wereld velen -- waaronder bijna alle regeringen -- zijn leugens in te fluisteren. DAT is de oorzaak dat zoveel landen anti-Israël -- dus tegen Gods volk! -- zijn, en dat ze verblind zijn voor alle redelijke argumenten in deze.

Als je hier goed over nadenkt, kun je niet anders concluderen dat de eindtijd hard bezig is te beginnen, of zelfs al begonnen is. Bidden voor regeringen is dan ook serieuze geestelijke-oorlogvoering!
Bedankt, hr. Hahn, voor uw duidelijke reactie, waarmee ik het van harte eens ben.
Overigens, en dit alleen voor uw info, schiet ik helaas niet op met het boek. U weet wat ik bedoel.
Een Engelse vertaling van "Om Sions wil niet zwijgen" en voorbereidingen voor een nieuwe serie van Family7 en voorbereidingen van seminars en vermoeidheid zijn tot op heden een verhindering geweest om aan het boek te werken.
Nogmaals dank voor uw scherpe reactie.

shalom

jvb

 
 
Aan deze oproep mogen we zeer zeker niet voorbij gaan en blijven bidden voor onze broeders en zusters in Egypte. Dat Egypte verlost mag worden van al het kwaad dat het land getroffen heeft en velen toch de liefde van de Here Jezus mogen ervaren. Wat goed om de beelden te zien, waar de Moslims de kerken van de Christenen beschermen met hun eigen leven. De Here zal met Egypte verder gaan, zoals in zijn woord staat geschreven in Jesaja19 en in Ezechiël 29, maar ook voor Syrië zal eens de verlossing komen. De Westerse regeringen doen er goed aan de arrogantie na te laten alsof de redding daar vandaan komt! De redding komt uit de handen van onze Schepper, onze Redder en Heiland van deze wereld! Daar mogen wij vanuit zijn woord Hem zelfs aan houden.

Hartelijke groet Jan en Gods zegen op je werk.
 
 
Zijn Joden van het Huis Israël?

gk
 
 
Er staan in Jesaja een aantal opmerkelijke profetieën die over Egypte gaan. De Profeet voorzegde dat de God van Israël Zijn brandende toorn over Egypte zal uitstorten. Om te beginnen met verdeeldheid en tweedracht in Egypte dat dit uiteindelijk zal leiden tot burgeroorlog en dat er daarna een wrede dictatuur in Egypte gevestigd zal worden. We zien dit nu volgens mij voor onze ogen gebeuren?

"Ziet, de HEERE rijdt op een snelle wolk, en Hij zal in Egypte komen; en de afgoden van Egypte zullen bewogen worden van Zijn aangezicht, en het hart der Egyptenaren zal smelten in het binnenste van hen. Want Ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren, dat zij zullen strijden een iegelijk tegen zijn broeder, en een iegelijk tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk."
Jesaja 19:1-2

"En Ik zal de Egyptenaren besluiten in de hand van harde heren, en een strenge koning zal over hen heersen, spreekt de Heere HEERE der heirscharen."
Jesaja 19:4

m.vr.gr. Ron van Arkel
Dag Ron,

Dank voor je reactie waarin je ons op de profetie over Egypte in Jesaja 19 attent maakt. Maar het zou beter zijn als je de complete profetie zou hebben weergegeven. Want wat Egypte betreft loopt het uiteindelijke goed af. Een interventie van Israël en ten slotte zal Egypte de HEERE dienen en samen met Syrië en Israël tot zegen zijn. Ik zal een dezer dagen de webmaster vragen het complete scenario dat Jesaja 19 geeft, op de site te zetten.
Shalom

jvb
 
 
Het oorlogsgeweld blijft maar aanzwellen.

We moeten bidden voor de christenen, maar ook de andere inwoners van het in het Midden oosten.
 
 
Op mijn blog verscheen er gisternacht ook een artikel, getiteld "Christenen in het Midden-Oosten verdrukt en bedreigd" is er een stuk geschreven over westerse politiek ten aanzien van het Midden-Oosten. Het is volkomen waar dat de westerse regeringen niet echt bekommeren om het Egyptische volk, ook niet om het Joodse volk en het Syrische volk. Ze vertellen vreselijke leugens over het Midden-Oosten en vertellen niet de waarheid. Eerlijk gezegd heb ik zo'n diepe afkeer gekregen van de Amerikaanse en westerse politiek die zo destructief blijkt te werken voor Israël, Egypte, Syrië en de hele wereld. Dat heeft ook grote gevolgen voor ons allemaal!! Ik bid voor Israël, maar ook voor vervolgde christenen in Egypte, Syrië en Libanon. Gods zegen voor hen en ook voor jullie!!
 
 
Syrië lijkt wel op dit moment dat die psalm 83 oorlog begint
hoe denkt u er over meneer van barneveld

ik weet dat het nie lang meer zal deuren dat onze Yeshua terug komt


Dag Wilco,

Inderdaad het is best mogelijk.
Als jaren 'beraadslagen' die volken die in Psalm 83 worden genoemd al vele jaren tegen Israël en smeden zij aanslag na aanslag. Nu zijn ze te druk en te betrokken bij de vreselijke ellende die over Syrië komt. Straks hebben ze weer tijd om Israël de schuld te geven. Uiteindelijk is het toch de God van Israël die heerst en zal Israël, en wij met hen, zeggen: "Baruch haba beshem Adonai", Gezegend Hij die komt in de Naam van de HERE"

shalom

jvb
 
 
Even een korte aanvulling op mijn reactie dd. 19 augustus 2013:

De tegenstander beïnvloedt uiteraard niet alleen zowat alle regeringen, maar ook de kiezers. Als die immers van mening veranderen, zou er bij de eerstvolgende verkiezing meteen een andersoortige regering komen.

Hoe vreemd het ook klinkt, het lijkt me dan ook goed om voor de veiligheid van Obama te bidden. Immers als hij vermoord zou worden (denk aan bijv. Kennedy), dan zou de voor de Democraten een hele hoop "medelijdenstemm en" opleveren. Zij zouden dan in een volgende regering veel sterker staan dan nu. Met alle gevolgen van dien...


Beste heer H.Hahn,

Dank voor uw aanvulling.
Uw opmerking maakt de zaak nog gecompliceerder .
Intussen is de hele wereld bij de Syrië kwestie betrokken
En er zijn duizend-en-éen visies, scenario's en gedachten over.
Inmiddels lijdt het volk van Syrië.
Moet Israël uiterst waakzaam zijn en blijven.
En staat ons nog heel wat te wachten.
Want Syrië is ook een waarschuwend voorbeeld.

Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven