Home Actueel Israël De Tweestatenmythe

De Tweestatenmythe

Onderhandelaar John Kerry met Tzipi Livni (Israël) en Saeb Mohammed Erekat (Palestijnse Autoriteit, PA) Klik voor ware grootte
Onderhandelaar John Kerry met Tzipi Livni (Israël) en Saeb Mohammed Erekat (Palestijnse Autoriteit, PA)

Eindelijk, na drie jaar grimmig zwijgen, praten ze weer. Eind juli hebben Tzipi Livni (Israël) en Saeb Mohammed Erekat (Palestijnse Autoriteit, PA) het dode ‘vredesproces’ weer opgepakt.
Waarover spraken zij, daar in Washington?
“Vredesbesprekingen” roept de politieke meute plechtig. “Over de rechten van het Palestijnse volk en een Palestijnse staat” grimlachen vijanden van Israël.
In voorgaande twee zinnen staan een paar leugens.
Eerst over twee populaire, algemeen aanvaarde leugens. Vervolgens over de Tweestatenoplossing.
Overigens, alles gaat razend snel. Nauwelijks hadden Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) elkaar de hand geschud of de PA vond een smoes om de vredesbesprekingen af te blazen of op te schorten. Straks, als John Kerry en Obama weer wat tijd hebben, zullen zij de partijen wel weer naar de onderhandelingstafel jagen. Nu eerst die leugens.

Leugen 1: Vredesbesprekingen

Vanaf de Oslo-Akkoorden (1993) was er bespreking na bespreking en akkoord na (verbroken) akkoord. Na vaak harde druk van de VS op Israël.
Waarom zijn alle onderhandelingen mislukt en zullen ze nooit lukken?
Omdat beide partijen niet over hetzelfde onderhandelen.
Israël jaagt, bijna koortsachtig, naar vrede. Hun “gebaren van goede wil” zijn talrijk en gevaarlijk. Het doel van de PA is niet vrede. Hun statuten, schoolonderwijs en daden demonstreren overduidelijk hun doel: Een Joden-vrije Palestijnse staat in plaats van Israël. Mahmoud Abbas benadrukte dit daags na het begin van de ‘vredesbesprekingen’.
We hadden het kunnen weten. Via Gods Woord klaagt Israël: “Te lang woon ik bij wie vrede haten. Ik ben een en al vrede, maar als ik spreek, dan zijn zij uit op strijd” (NBG, Psalm 120:6,7)

Leugen 2: Rechten van het Palestijnse volk

De term “Palestijnse volk” is pas sinds halverwege de zestiger jaren voor Arabieren in Judea, Samaria en Gaza uitgevonden. Vóór 1948 noemden Joden in Palestina zich Palestijnen. Hun instituten heetten Palestijnse Vakbeweging, Palestijnse Filharmonisch Orkest enz. Die Arabieren waren arme, economische vluchtelingen uit omringende Arabische landen. Hun kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn wat men nu “het Palestijnse volk” noemt. Arabieren in Israël hebben de normale burgerrechten van een democratische staat. De wereld komt op voor de “rechten van de arme onderdrukte Palestijnen”. Dat klinkt goed en moet dus waar zijn. Maar het hoort bij de vele Palestijnse mythen. Leugens die door herhaling in de oren van mensen waarheid geworden zijn.

Leugen 3: De tweestatenmythe

Nog een mooie kreet: Twee staten voor twee volken die in vrede en goede samenwerking naast elkaar wonen.
De Bijbel is duidelijk en scherp over deze optie. Gods oordeel komt over hen die Gods land verdelen. Lees Joël 3:1-17.
In het vierde vers staat een scherp verwijt aan Hezbollah en Hamas. De volken die een Palestijnse staat in Judea en Samaria willen of promoten wacht een streng oordeel van de HEER. Twee soorten recht staan aan de kant van Israëli’s die zo’n staat verwerpen.
Allereerst het goddelijk recht. Dus de landbelofte aan Abraham, Izak en Jakob. Het hele land Kanaän wordt aan hun nakomelingen onder ede tot een ‘eeuwig bezit’ toegewezen. Aan het volk van de HEER, de God van Israël en niet aan het volk van Allah.
Dan is er het “internationaal volkenrecht”. Besluiten van de Geallieerden na Wereldoorlog I, van de Volkenbond en van de VN geven Israël recht op “heel Kanaän”. Ook over de zogenaamde ‘gebieden’. Volkenrechtelijk zijn het geen ‘bezette gebieden’ maar ‘betwiste gebieden’.
Overigens, “vredesbesprekingen” lossen zonder vredeswil de problemen niet op. Welke oplossingen beide partijen voor ogen?

Vijandige oplossingen

Sinds 1948 hebben omringende, islamitische landen Israël duidelijk gemaakt naar welke oplossing zij streven: Vernietiging van wat zij noemen “de zionistische entiteit”.
Oorlog dus: 1948-1949, Onafhankelijkheidsoorlog; 1956, Sinaï-Campagne tegen terroristen in de Sinaï; 1967, Zesdaagse Oorlog, toen Israël Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem op Jordanië (dus niet op de zogenaamde Palestijnen) veroverde; 1973, Yom Kippur Oorlog.
Daarna militaire campagnes om de beschietingen vanuit Zuid Libanon (Hezbolah) en Gaza (Hamas) te stoppen. Toen geweld mislukte werden boycots tegen Israël geprobeerd.
Ook dat mislukte.
Nu neemt “onze” Europese Unie de boycot over. Eén pot antizionistisch nat, de Arabische Liga en de EU. Voortdurend worden nieuwe wapens ingezet tegen Gods volk. Een mondiale leugencampagne tegen Israël maakt Israël tot een van de vier meest gehate naties in de wereld. Gods reacties zijn voorzegd in Gods Woord.
Op de boycots: “Tot u zal de rijkdom van de zee zich wenden, het vermogen van de volken zal tot u komen” (NBG, Jesaja 60:5). Het Tamar gasveld in de Middellandse Zee levert voldoende gas voor Israël.
Op de smaad: “Zoals jullie onder de volken een vervloeking geweest bent... zo zullen jullie door Mijn heil een zegen worden” (NBG, Zacharias 8:13).
Op de oorlogen: “IK zal in verwarring brengen elk volk waarmee jullie in aanraking komen” (Exodus 23:27 en Deuteronomium 7:23). In die verwarring in vijandige landen rond Israël zien we Gods Hand, die “elk wapen dat tegen u gesmeed wordt niets zal doen uitrichten” (NBG, Jesaja 54:17).
God werkt, wie zal het keren.

Israël’s oplossingen

Steeds meer Israëli’s roepen: “Annexeer Judea en Samaria!”. Anderen willen alleen gebied C waar de meeste nederzettingen zijn en weinig “Palestijnen” wonen, annexeren. Anderen zeggen: “Laten wij gebied C annexeren, Gaza gaat naar Egypte en de rest van de Westbank naar Jordanië”. Deze “oplossingen” zullen zegen brengen aan goedwillende Palestijnen. De hele wereld zal protesteren. Netanjahu is een beetje beducht voor die wereldopinie. Nafatali Bennett, minister van economie, reageert: “Wat we ook doen, de wereld heeft altijd kritiek op ons. We moeten doen wat het beste is voor ons land”. Zolang beide partijen in Syrië doorgaan met elkaar en veel burgers te vermoorden en nog meer Syrische mensen het land uit te jagen, is de wereld te druk om hierover te praten.

Gods oplossing

God zegt: “Ik zal u en uw nageslacht... het hele land Kanaän tot een eeuwig bezit geven” (Genesis 17:8).
Zo zal het gaan. Het hele land en een eeuwig bezit.
Voor Israël.

12 Reactie(s)

 
 
Met verwondering lees ik telkens weer hoe makkelijk u de teksten in de Bijbel citeert die betrekking hebben op het onderwerp waar u over schrijft.

“Te lang woon ik bij wie vrede haten. Ik ben een en al vrede, maar als ik spreek, dan zijn zij uit op strijd” ....en ik kan hier niets tegenin brengen. Hoe vaak heb ik deze psalm misschien wel niet gelezen? Ben er nooit op gekomen.

Maar toch, er dreigt wel een klein gevaar.

Bijvoorbeeld in dit Bijbelvers: “IK zal in verwarring brengen elk volk waarmee jullie in aanraking komen”
Ik zou DOLGRAAG weer eens met de Joden in aanraking willen komen. Ben 1 dag in dat land geweest.....en ik vergeet dat mijn hele leven niet meer. We hebben Palestijnse vrienden die in het Noorden van Israel wonen en die hebben ons al verschillende keren uitgenodigd.

Maar ik zal toch niet 'in verwarring' gebracht worden, als ik in aanraking kom met Israel?

Natuurlijk niet!

Er moet iets concreters in de grondtekst staan, denk ik. Bij dezen mijn vraag. Wat is dat?

Overigens:
Onze Palestijnse vrienden wonen er al hun hele leven, zijn trots op het land waar ze wonen en hebben helemaal geen problemen met de joodse staat. Het heeft hen alleen maar voorspoed gebracht. Afgelopen week nog met ze gesproken. Het gaat erg goed met ze, alleen politiek gezien is het ongelooflijk spannend.....zo zeggen ze.Beste Fred de Vries,

Mijn dank voor je kritische reactie. Ik had inderdaad de teksten over het in verwarring brengen beter compleet kunnen citeren. Dan was jij niet in verwarring geraakt. Daar gaan we dan:

1. Exodus 23:27. Het gaat over de oorlog die Israël onze Jozua moest voeren om eindelijk Kanaän te veroveren. "De schrik voor Mij zal Ik voor u uitzenden; Ik zal in verwarring brengen elk volk waarmee gij in aanraking komt, en Ik zal al uw vijanden voor u doen vluchten".

2. Deuteronomium 7:22 en 23. De HERE uw god zal al deze volken langzamerhand voor u uitdrijven; gij zult hen niet in korte tijd mogen vernietigen....Zo zal de HERE, uw God, hen aan u overleveren en hen in grote verwarring brengen...".

In eerste instantie slaat dat op de verovering van Kanaän onder Jozua. Maar in de geschiedenis van Israël, ook in de moderne geschiedenis, is het vaak gebeurd dat vijanden van Israël in grote verwarring raakten. Een zeer recent voorbeeld is de Zesdaagse Oorlog in 1967.

Wat betreft de Israëlische Arabieren, deze zijn inderdaad tevreden over hun leven in Israël. Palestijnse Arabieren in Oost Jeruzalem hebben liever niet dat zij deel gaan uitmaken van een Palestijnse staat. Palestijnse Arabieren in Gaza hoopten en baden dat premier Sharon niet zijn plan om Gaza te verlaten en de nederzettingen te ontmantelen, niet zou doorgaan. Hierover valt nog veel meer te zeggen.

Voorlopig genoeg. Met een hartelijke groet.

jvb

 
 
Zo zal het gaan Jan. Het hele land Israël zal eeuwig tot Gods volks Israël behoren.
 
 
Kan het nog duidelijker voor de (westerse) regeringen???
Veel dank Jan, voor dit leerstuk, voor deze absolute waarheid!
Met vriendelijke groeten van Dicky
 
 
Hier in het Westen leest/gelooft bijna niemand meer de Bijbel, dus kent/gelooft men ook b.v. Genesis 17:8 meer. Ze lopen met oogkappen op, die men gekregen heeft van onze linkse media. Het valt me op dat velen een negatieve houding hebben t.o.v. Israël. Als je dan begint over de onderdrukking van Koerden, de Aboriginals, indianen etc., dan staan ze je wazig aan te kijken en beginnen weer over Israel. Oogkappen dus..

Shalom!
 
 
Toevallig dat dit vredesoverleg samen lijkt te vallen met de dreigende oorlog rondom Syrië die het gehele Midden-Oosten in brand kan zetten. Zal de antichrist volgend jaar bij de verkiezingen voor het Europees Parlement aan de macht komen en dan het valse verbond met Israël sluiten? Het is heel goed mogelijk dat hij de verkiezingen voor het Europees Parlement aangrijpt om aan de macht te komen, zeker wanneer de Europese economie is ingestort t.g.v. de oorlog in het Midden-Oosten.

Daarbij ook nog heel opmerkelijk zijn bepaalde zons- en bloedrode maansverduister ingen rondom belangrijke Joodse feestdagen de komende twee jaar , lees ik op http://www.raptureready.com/soap/taylor83.html en http://www.raptureready.com/featured/kelley/jack274.html.Beste Moi,

Dank voor je analyse.
Het is heel moeilijk om een prognose te geven.
Wat ik vandaag schrijf is morgen achterhaald.
Daarom is het makkelijker om over volgend jaar te schijven.
Want als je dan verkeerd zit zijn de mensen het allang vergeten.
Waarom zou die antichrist vanuit de EU moeten komen?
Waarom geen islamitische kalief?
De VS ligt al bijna aan de voeten van de Islam.
De problemen in het M.O. kunnen alleen door een islamitische machthebber
worden opgelost.
Dat Israël, nu op de achtergrond (heel verstandig) een grote rol speelt staat wel vast.
Dat de HEER alles in zijn hand houdt en onder controle heeft, staat ook vast.
Dat Zijn Koninkrijk komt is onze troost en bemoediging.
Dat Jeruzalem hoofdstad van de wereld wordt is zeker, want de HEER heeft het gezegd.

Shalom

jvb
 
 
Het is goed dat we door u op de hoogte gehouden worden. Ik lees het graag. De hele wereld kijkt momenteel naar Syrie en Amerika (en Rusland).

Echter....


Gister had ik het met een zuster over Israel. Toen vroeg ik of ze wist wat er over Egypte in Ezechiel staat. Zij (een wandelende concordantie) wist precies wat ik bedoelde maar ze kwam met nog iets. Jesaja 19 moest ik lezen.

Thuis gedaan en het is ronduit schokkend als je dat leest. Het is gewoon een tijdbalk van gebeurtenissen, die je gewoon letterlijk kunt interpreteren.

Dan over dit stuk: Natuurlijk gaan er leugens tot in de hoogste regionen rond over Israel. Ik ben altijd kritisch geweest over Israel, nu wordt ik nog kritischer maar het is verplaatst naar de situatie rondom Israel. Als je van beide kanten het nieuws bekijkt, rest er niets anders dan dit land te zegenen.

Neemt niet weg, wat er voor verschrikkelijk e dreigingen en beschimpingen dit land worden aangedaan; God zal zorgen voor Zijn oogappel.

Dus laat de EEG maar lekker dit soort maatregelen nemen....
 
 
Even over de reactie van Moi wat betreft die zons- en maansverduister ingen. Dat had ik ook al gehoord en gelezen!

Heb nu al zin in 2014 (of mag ik dat niet zeggen?)
 
 
Aan het volk van de Heer, de God van Israël, en niet aan het volk van Allah. Je bedoelt zeker; volk Ismaël in plaats van Allah...!! Bij leugen 3.Dag Gerard,

Dank voor je commentaar met vraag.
Het land is toegezegd door de HEER "aan het volk van de HEER, de God van Israël, niet aan het volk van Allah". Ik geef toe, Gerard dat ik het wat te kort geformuleerd heb. Vandaar je commentaar. Ik denk dat ik beter had kunnen schrijven "Het land is geloofd (toegezegd) aan Israël, door de HERE, de God van Israël en niet aan het volk van Allah, de godheid van de Islam". Inderdaad is aan Ismaël, een stuk van Jordanië toegewezen. ook al niet door Allah, maar door de God van Israël.
shalom

jvb
 
 
God van Abraham, Izak en Jakob waarschuwt Nederlands Israël. http://home.zonnet.nl/gemeente.van.god/115nederlisrael.html
 
 
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/09/het-internationale-recht-is-failliet
 
 
Dank u wel wederom voor uw heldere en duidelijke uitleg van Gods Woord in het hier en nu. De zinsnede "vernietiging van de zionistische entiteit" komt bij mij in ieder geval wederom keihard binnen, temeer het vernietigingsbe est zijn uiterste inspanningen leverde in 40-45. Hoe is het in Gods Naam mogelijk dat het slechte gediend en bevoorrecht kan worden anno 2013, en de wereld op weer een vooral media,afschuwel ijke wijze wordt misleid en verleid ,te doen en te handelen om ook maar enige medewerking te verlenen ( de "zionistische entiteit"op politiek (VN-EU) nivo, het volk van God ook maar een strobreed in de weg te leggen. Ook al zou je niet religieus zijn, dan nog is het toch wel duidelijk dat het Joodse volk altijd maar weer heeft moeten en nog moet lijden, in welke vorm dan ook. Daarom enkel lof voor het bijbrengen van de "kennis van God, : Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis" Hosea 4:6, en hoop en bidt dat vele broeders en zusters verrijkt mogen worden door uw lessen. Immers kennis is weten, en kan niemand zeggen : ik heb het niet geweten, want iedereen is voorzien van een geweten! In een reactie lees ik dat Amerika al bijna aan de voeten van de islam ligt, en dan hier in Nederland, de kerkgebouwen worden "omgetoverd" tot moskee en net zo betoverd zoals de Galaten 3:1. En toch is er enkel 1 waarheid, JEZUS leeft, toen nu en in de eeuwigheid, en da's geen sprookje. Vrede, Shalom, Gods zegen.De kennis is keihard nodig, bedankt!
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven