Home Actueel Israël Gods lievelingszoon en de 'bezette gebieden'

Gods lievelingszoon en de 'bezette gebieden'

'Gebied A' is voor Joden levensgevaarlijk en is daarom verboden toegang door de Israelische overheid. Klik voor ware grootte
'Gebied A' is voor Joden levensgevaarlijk en is daarom verboden toegang door de Israelische overheid.

Zegt de Bijbel iets over de 'bezette gebieden'?

Wie is de echte 'bezetter'?

Wie horen thuis in die gebieden?

Komt er een Palestijnse staat in Judea en Samaria?

Is het Joodse volk binnen Israël alleen Juda, Benjamin en Simeon plus veel Levieten of zitten Israëlieten van de "tien verloren stammen" verborgen onder de Joodse Israëli's?

Komen Efraïm en stammen die daarbij horen nog terug?

Wat hebben die stammen met "de gebieden" te maken?

Naar deze vragen wordt momenteel veel wetenschappelijk, Bijbels en volkenrechtelijk onderzoek gedaan.
In dit artikel alleen enkele gedachten vanuit profetieën die verband houden met deze vragen.

Twee stukken hout en koning David

In Ezechiël 37:15-28 lezen we dat Ezechiël twee stukken hout moet nemen en samenvoegen. Het ene stuk is voor Juda en de stammen die daarbij horen. Waarschijnlijk ook enkelen van de andere stammen, zoals de profetes Hanna, die uit Aser stamde (Lucas 2:36). Het andere stuk hout is voor Efraïm en de stammen die daarbij horen. De HERE maakt de symboliek duidelijk: "Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebieden zij gegaan zijn... En Ik zal hen tot één volk maken in het land... en mijn knecht David zal koning over hen zijn".
Dan zal de HERE eindelijk tot Zijn doel gekomen zijn met Israël, zijn volk. Juda wordt eerst genoemd en is inderdaad voor een groot deel terug. Efraïm "en de stammen die daarbij horen" nog niet. Manasse is onderweg. Een voorbode die aankondigt: Efraïm komt eraan? Efraïm zal zeker komen want de HERE noemt hem zijn lievelingszoon, een troetelkind (Jeremia 31:20).

Bezet gebied

"Het huis van Jacob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen" (Obadja 17). Die bezittingen, waren meer dan 18 eeuwen bezet en verwaarloosd door verschillende volken. In 1948 is, door de stichting van de staat Israël, gedeeltelijk een einde gekomen aan die bezetting. Na de Zesdaagse Oorlog (1967) kwamen Judea en Samaria ook bij Israël. De stamgebieden van Efraïm, Benjamin en de halve stam van Manasse. Gebieden waar de hele wereld nu een Palestijnse staat wil zien. Binnenkort, als de gruwelijke slachtpartijen in Syrië wat geluwd zijn, zal de halve wereld Israël weer op de nek springen.
De "gebieden" zijn dus bezet door de zogenaamde Palestijnen.
Maar er is meer.
In het Overjordaanse (nu Jordanië) woonden Ruben, half Manasse en Gad. Let op de volgende profetie: "Waarom heeft Milkom Gad in bezit genomen?" Milkom is de afgod van de Ammonieten. Die woonden in het huidige Jordanië. In een oorlog zal Israël ook "dat gebied weer in bezit nemen" (Jeremia 49:1,2). Voor de stammen Gad, Ruben en half Manasse.

Oorlogen?

We citeren nu twee Psalmen die over "de gebieden" gaan.

  1. "Wek Uw sterkte op vóór Efraïm, Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing. O, God, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden" (Psalm 80:3,4). Het gaat over de stammen waarvan het grondgebied nu bezet wordt door de Palestijnen. Eerst komt het natuurlijk herstel van het volk en het land. Een herstel dat al ver gevorderd is. Daarna een geestelijk herstel, als de HERE "zijn Aanschijn doet lichten" Over Israël en dan komt de verlossing. Niet alleen van Israël maar ook van de wereld. Want Paulus profeteert: "De Verlosser zal uit Sion komen" (Romeinen 11:26). Eerst komt Hij als Verlosser voor Sion (Jeseja 59:20). Daarna voor de wereld. Maar in beide gevallen "uit Sion".
  2. "God heeft gesproken in zijn heiligdom. Ik wil juichen. Ik wil Sichem verdelen... Mij behoort Gilead en mij Manasse. Efraïm is de schutse van mijn hoofd. Juda is mijn heersersstaf. Moab is mijn wasbekken, op Edom werp ik mijn schoen, over Filistea juich ik" (Psalm 60:8-10).

Nu wat uitleg: Sichem is het huidig Nablus. Gilead is de Golan. Moab en Edom liggen in Jordanië, dat aanvankelijk ook aan het Joodse volk is toegezegd. In Filistea heerst de Hamas. Het komt allemaal toe aan Israël, dat ook deze bezette gebieden in bezit zal nemen. Het hoe en wanneer weet ik niet. Misschien in een oorlog? Of een vredesovereenkomst? Maar wel weten we dat de HERE God aan een machtig werk voor zijn volk bezig is en dat Hij dit ook zal voltooien.

Zichtbaar

Dat de afzonderlijke stammen duidelijk zichtbaar zullen worden vinden we op een aantal plaatsen in de Schrift terug. In Ezechiël 48 wordt het land, waarschijnlijk in het begin van het Duizendjarig Rijk, opnieuw onder 13 stammen verdeeld. Jozef is daar opgesplitst in Manasse en Efraïm. Het tweede voorbeeld vinden we in Openbaring 7. Johannes ziet hoe 144.000 verzegeld worden uit "alle stammen van Israël". Opvallend is dat Dan en Efraïm ontbreken. Efraïm valt dan onder Jozef, die er wel bij staat. Over de reden waarom Dan niet is veel gespeculeerd. Overigens, onze Joods-messiaanse broeders hebben nog heel wat te doen, want zij tellen nog lang niet de 144.000, die verzegeld zullen worden. In elk geval, de stammen worden en blijven zichtbaar tot in het Nieuwe Jeruzalem.
Want "de namen op de poorten zijn die van de stammen van Israël" (Openbaring 21:12). Dat is de tijd dat "heel Israël behouden zal worden/zijn" (Romeinen 11:26).

Bezette bergen

Een belangrijk hoofdstuk over het herstel van Israël is Ezechiël 36. Het herstel van het verwoeste land, de terugkeer van Israël en het geestelijk herstel worden duidelijk voorzegd. We bekijken alleen het woord van de HERE over de "bergen van Israël", die bezet zijn door "Palestijnen". Het woord van de HERE: "Omdat de vijand van u gezegd heeft: ha, eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomen… opdat gij het bezit zou worden van het overblijfsel van de volken…en voor het overblijfsel van de omwonende volken tot buit en tot voorwerp van spot bent geworden…en mijn land voor zichzelf tot een erfdeel hadden bestemd..." (Samenvatting van de verzen 2-5).
Enkele aandachtspunten:

  1. Dat zeggen de Palestijnse vijanden inderdaad: "Dat is ons land, ons bezit".
  2. "Eeuwige hoogten". Dat is het gebied waar Abraham en Jakob eeuwen geleden met hun gezinnen en kuddes rondzwierven.
  3. "Het overblijfsel van de volken". De Palestijnen stammen inderdaad voor het grootste deel af van arme Arabieren uit volken rond Israël. Hun voorouders zochten in de eerste decennia van de vorige eeuw werk bij Joden in die gebieden.
  4. Vol spot claimen ze nu dat gebied voor zichzelf als erfdeel van hun godheid Allah.
  5. Let op het nadrukkelijke "Mijn land" dat de HERE over dat gebied zegt.

Reactie van de HERE

Nu kort de duidelijke reactie van de God van Israël. "Maar gij, berg en van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst... Ik zal de mensen op u talrijk maken, het hele huis van Israël" (8-15). Dus Israël, met name Efraïm, Benjamin en Juda zullen hun oude "bezittingen weer in bezit nemen". De HERE is een Waarmaker van zijn woord. De bevrijding van Judea en Samaria was al in 1967, in de Zesdaagse Oorlog, gerealiseerd. Maar door de zogenaamde Oslo-Akkoorden (1993-1995) zijn die gebieden in handen van Yasser Arafat en nu van Mahmoud Abbas gekomen.
Dat zal worden gecorrigeerd. Want Gods Land is aan Israël beloofd. De roep in Israël om die gebieden stap voor stap te annexeren wordt steeds sterker. Eerst gebied C waar de meeste Joodse nederzettingen zijn en betrekkelijk weinig Palestijnen wonen.
En... God komt tot Zijn doel.
Altijd.

9 Reactie(s)

 
 
En zo is het! Het is treurig te aanschouwen dat de mensen niet inzien dat de 'tegenpartij(n)' zich doodvechten om te voorkomen dat Jezus terug komt op deze wereld. Dat zal uiteraard gebeuren, het is enkel jammer dat het later is dan nodig, denk ik.

Dag Jan, fijne dag en bedankt voor je artikel!
Toedeloe,
Marinka
 
 
"Bezette gebieden": het is maar net wat je daaronder verstaat. Het zijn gewoon (nou ja, "gewoon"...) door Palestijnen (wat zijn dat trouwens?) bezette Israëlische gebieden.
 
 
Beste Heer van Barneveld,

Ik zag afgelopen week de toespraak van Benjamin Nethanyahu bij de vn, zeer indrukwekkend en naar mijn inziens met de wetenschap dat
de GOD van Israel zijn volk uit alle delen en hoeken van de aarde aan het verzamelen is voor de groote terugkeer naar Israel. Hij citeerde uit Amos en zei dat Israel nooit meer zal worden verbannen uit of uitgeroeid uit Israel zal worden en dat Israel nooit het land gegeven aan Israel zal verlaten.
Wie er voor gebruikt zal worden weten we niet, hoe weten we ook niet, dat het zal gebeuren weten we wel. De contouren worden duidelijk, Israel zal alleen komen te staan buiten een handvol getrouwen die bidden voor de vrede van Jerusalem. Dat de Heere ons tot die getrouwen zal laten behoren.
mvgr nico Lans.
Dank je Nico, voor je reactie.
Inderdaad 'zal het gebeuren'.
De HEERE zegt van tevoren wat HIj gaat doen en doet ook precies wat HIJ gezegd heeft.
Het hele land Kanaän is bestemd voor Israël.
De stam Efraïm met de stammen die erbij horen, zal weer bij Juda gevoegd worden.
Dus Efraïm komt eraan.
De tempel zal op de heilige Berg, de berg Sion worden gebouwd.
We zullen het zien en.... ons verheugen.

shalom

jvb
 
 
Ezech 34:25 en zij zullen zeker wonen in de woestijn, [ganse aarde,] en slapen in de wouden, [ganse aarde] vijandige volkren-woestijn uitgeroeit, alle vijandige wouden-volkren uitgeroeit.
 
 
Meneer van Barneveld,

Dank u hartelijk voor deze geweldige bijdrage, welke zo mooi is samengevat !
En zeer bruikbaar om naar te verwijzen, wanneer men op diverse (heelas ook teveel christen fora) weer eens leugens verteld over Israël.
 
 
Na een lange tijd kan ik weer family 7 ontvangen sinds 1 oktober en ik kijk weer naar de uitzendingen waar in u alles duidelijk uitlegt , ik ben zo blij dat ik het weer kan zien . Op Nu.nl reageer ik op nieuws over Israél ik schrik niet meer van mensen , die Israél het liefst met de grond gelijk maken , soms noemen ze bloeddorstig omdat ik stelling neem voor Israél . Maar sommige mensen kramen echt onzin uit klakkeloos geloven wat je ziet of hoort op tv of krant .
Door u weet ik hoe het echt ziet en ik dien hun dan van repliek , ik hoop dat ik u nog lang kan ontvangen op tv en het niet meer hoef te missen !
Gods zegen toegewenst meneer Barneveld
 
 
Dag meneer van Barneveld, graag lees ik uw artikelen.

Wel heb ik een opmerking, u schrijft;

"Overigens, onze Joods-messiaanse broeders hebben nog heel wat te doen, want zij tellen nog lang niet de 144.000, die verzegeld zullen worden."

Het is G'd die werkt, heel Israel zal hij gebruiken en gebruikt Hij.

Mijns inziens is het riskant om dit tot de zogenaamd 'Messiaanse' (christelijke?) joden te beperken.

Ook de Tora getrouwen - niet in Jezus Christus gelovende - Joden, ook de seculieren Joden.

Zal nog een boel gedonder en scheve christelijke gezichten geven.

U niet gelukkig. Dank voor uw werk voor Israel en Joden.

Hartelijke groet.


Beste Sander,

Dank voor je reactie.
Je hebt gelijk.
We mogen en kunnen God niet beperken.
De HERE, de god van Israël, heeft veel wegen en mogelijkheden ter beschikking om tot Zijn doel te komen.
Paulus zegt in Romeinen 11 dat uiteindelijk "gans Israël behouden zal worden" (11:26) en dat "Hij zich over hen allen zal ontfermen" (11:32). Als dat gebeurd is dan zal het niet moeilijk zijn die 144.000 te selecteren. Misschien is jouw suggestie ook een mogelijkheid. God komt tot Zijn doel; altijd!
Shalom

JvB


 
 
Beste Jan, met pakkende belangstelling volg ik zoveel als ik kan de programma's profetien op fam 7, en sta ik steeds weer verbaasd hoe geweldig U dit allemaal bijbels laat zien. Nu heb ik op de pag. Christenen voor Israel gelezen, dat Egypte het zwaar aan de stok heeft met hamas in de Gazastrook. Misschien kort door de bocht, maar is Gaza het vroegere Filistea. In Ezechiel is een profetie uitgesproken over dit gebied.Ezechiel 25:15-17 aangaande wraakzucht, bitter leedvermaak enz. door de Here Here. Hoe kan ik wat daar nu gaande is , bijbels interpreteren. Eveneens de profetie tegen Moab en Edom en de Ammonieten, dezelfde tijdslijn,zou U hier iets over willen uitleggen aub, het zijn heftige uitspraken van de Here. hg
 
 
Op internet een PDF artikel gelezen en met name pag.7 en 15.over Efraïm en de verloren stammen.

http://www.friendsofsabbath.org/Further_Research/Bert%20Otten's%20Papers/2010-02-02-Waarheid%20%20Vre-36e.pdf

By the way, ik geniet elke week van uw studie op Family7.
Blessings, Jan
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven