Home Actueel Midden Oosten Van VERRAAD naar WERELDBRAND?

Van VERRAAD naar WERELDBRAND?

Benjamin Netanyahu tijdens een ceremonie Zondagavond. (Photo credit: Emil Salman/POOL/Flash90) Klik voor ware grootte
Benjamin Netanyahu tijdens een ceremonie Zondagavond. (Photo credit: Emil Salman/POOL/Flash90)

“Vrede in onze tijd” riep de Engelse premier Neville Chamberlain op 30 september 1938 uit, terwijl hij blij zwaaide met de overeenkomst die met Hitler was gesloten. Ruim een jaar later brak WO II uit. De Nazi jacht op het Joodse volk was geopend en 6 miljoen Joodse mensen verlieten het leven. Een ramp over Europa die zo’n 60 miljoen mensen het leven kostte.

Vandaag keren de machthebbers van de wereld, de G5+1, triomfantelijk terug uit Geneve. Een overgangsovereenkomst voor een half jaar met Iran over het zeer omstreden atoomprogramma was getekend.
Chamberlain dacht dat Hitler te vertrouwen was. De G5+1 denken dat de Hoogste Leider, ayatolla Ali Kahmeini en zijn knechtje Mohammed Rouhani te vertrouwen zijn.
Duitsland ging gewoon door met zijn rooftocht in Tsjecho-Slowakije.
Iran en hun ayatollah’s gaan gewoon door met het werk aan de atoombom.
Het Joodse volk was slachtoffer van de slapheid van de machthebbers 75 jaar geleden.
Israël wordt nu verraden door hun beste vriend, Obama van de VS.
In 1939 brak WO II uit.
En nu?
Nu is Israël niet weerloos, zoals de Joden vlak voordat WO II begon. Maar Netanjahu staat wel met de rug tegen de muur. Want hij kan weinig doen. Als Israël de atoominstallaties van Iran vernietigt, zoals Israël met de kernwapenfabriek in Irak (1981) en met de in atoominstallatie in aanbouw in Syrië (2007) heeft gedaan, zullen onze leugenachtige politieke leiders onmiddellijk klaar staan Israël de schuld te geven van onlusten en andere problemen die volgen, omdat Israël het door hen gestarte ‘vredesproces’ verstoort.

De Iraanse Minister van Buitenlandse Zaken, Sharif, sprak van “een groot succes”. Immers Iran is weer in staat geweest de Westelijke wereld te misleiden. Daar zijn ze zo trots op. Bewijs van het gelijk van Netanjahu, die het een zeer, zeer slechte overeenkomst vond.
Want Iran hoeft geen enkele ultracentrifuge, nodig voor het verrijken van U238 naar U235, de brandstof voor een atoombom, af te breken. Het al verrijkte uranium hoeft niet te worden ingeleverd.
Hierbij wil ik nadrukkelijk opmerken dat de Joden in de jaren dertig van de vorige eeuw gewaarschuwd waren voor het antisemitisme en de gruwelijke bedoelingen van Hitler. Ook modern Israël is gewaarschuwd door de felle antisemitische uitlatingen van de ayatollah’s van Iran en de opmerkingen dat de ‘zionistische entiteit’ vernietigd moet worden. Israël neemt dat zeer serieus.
Obama weet dat en heeft meteen Netanjahu gebeld om het ‘gerust te stellen’.
Netanjahu weet inmiddels ook dat Obama niet te vertrouwen is.
Deze zal zijn boodschappenjongen, John Kerry, wel weer naar het Middenoosten, en allereerst naar Israël sturen, met een mandvol leugens. Wee onze grote vriend, en dat meen ik, de VS.
Want ‘Wie u vervloekt, zal IK vervloeken’ zegt de Almachtige over de houding van volken tegenover Zijn oogappel, over Israël. De VS zal de rol als belangrijkste wereldmacht verliezen.
Net als Engeland, dat op het toppunt van zijn macht Israël de Balfour-verklaring en daarmee een Nationaal Thuis, een staat gaf. In 1922 en de jaren daarna heeft Engeland het Joodse volk verraden en is als wereldmacht verdwenen uit de geschiedenisboeken. In 1956 ging die wereldmacht over naar de VS.
Want een van de voornaamste taken die de Schepper, de HEER van het heelal, aan wereldmachten heeft gegeven is het beschermen van zijn volk Israël. Farao wilde dat volk vernietigen en werd zelf vernietigd. Babel sloeg als een wilde gek los op het Joodse volk en kreeg zelf keihard slaag van de Meden en Perzen.
Zo ging het en zo gaat het de hele wereldgeschiedenis door.

De overeenkomst tussen de G5+1 en Iran brengt niet alleen Israël in groot gevaar. Ook de Soennitische Moslims, zoals Saaudi-Arabië en een paar Golfstaten zijn zo geschrokken dat ze onderhandelen over een verbond met Israël. Het spreekwoord ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ is ook hier van toepassing. Maar het voorbeeld van Turkije, jarenlang de enige vriend van Israël in het Middenoosten, is ook hier van toepassing. Want Turkije is, toen het een sharia-achtige Moslimstaat werd, een felle vijand geworden. Zodra de toestand weer wat ‘normaal’ is geworden zal de aan de Islam inherente Jodenhaat, weer opspelen.
Israël komt helemaal alleen te staan. De heiden-profeet Bileam zei het al zo’n 33 eeuwen geleden toen hij vanaf een berg op het volk Israël neerkeek: “Zie een volk dat alleen woont en onder de naties zich niet rekent” (Numeri 23:9).

De geestelijke strijd die achter al deze ontwikkelingen speelt, wordt in de meeste commentaren vergeten. Allereerst is daar de eeuwenoude vete en bloedige strijd tussen de twee voornaamste groepen binnen de Islam. De soennieten, de grootste groep, vertegenwoordigd door Saudi-Arabië, strijdt al eeuwen met de anderen, de shiïeten, waar Iran de belangrijkste vertegenwoordiger van is.
De Syrische president Bashar Assad hoort bij de Shiïeten. Dan speelt de eindtijdvisie, de eschatologie van de Islam een grote rol. Turkije, met name premier Recep Tayyip Erdogan, werkt hard aan de herleving van het oude Ottomaans-Turkse wereldrijk, dat vier eeuwen heerste over het Middenoosten, Noord Afrika en Oost Europa. Iran streeft met groot, religieus fanatisme naar het rijk van de Mahdi, de islamitische messias, die over een sharia-wereld zal regeren. Maar ook de Soennieten hebben hun eigen messias.
Je kunt bijna zeggen dat het een ‘theologisch conflict’ of beter gezegd een ‘godsdienstoorlog’ is. Ook dit is een recept voor een wereldbrand. Want godsdienstoorlogen zijn vaak het meest fanatiek, het moeilijkst uit te beheersen en zeer wreed.

Er is nog meer gevaar.
Iran staat bekend en is een terreurstaat. Hun steun aan moorzuchtige jihadistische groepen is bekend. Ook Hezbollah en Hamas werden en worden krachtig door Iran gesteund. Vandaar dat ze de zeven of acht miljard dollar die nu vrijkomt, goed kunnen gebruiken. Maar niet te overzien is de ramp als de atoomwapens in handen van de terroristen vallen. Die zullen gretig gebruik maken van deze mogelijkheid. En van de chemische wapens die Assad waarschijnlijk wel zal achterhouden.
Nog meer gevaar: Wat gaan bijvoorbeeld Egypte, Turkije en Saudi-Arabië nu doen? Noord-Korea staat klaar hen te helpen met het ontwikkelen van hun eigen atoomwapens. Profeten spreken van “bloed, vuur en rookzuilen”.
In Klaagliederen 1:2 klaagt Israël: ‘All her friends have betrayd her’ (Al haar vrienden hebben haar verraden). En de profeet Jesaja profeteert herhaaldelijk in een eindtijdsetting over ‘verraders die verraderlijk handelen’. We gaan een zeer chaotische en gevaarlijk tijd tegemoet. Een tijd zonder wereldpolitiemacht, zonder moraal en ethiek. Alleen de antichrist zal een schijnvrede kunnen brengen.
Tenslotte is een van de meest kenmerkende eigenschappen van de antichrist dat hij verbonden verbreekt en zeer verraderlijk handelt.

Een belangrijke sleutel is in de handen van Netanjahu, de premier van Israël. Alle ingrediënten voor een wereldbrand liggen klaar in het Middenoosten, in de landen rond Israël.
Als hij niets doet, loopt hij het gevaar van een atoombom op Israël. Als hij probeert om de kerncentrales van Iran te vernietigen, krijgt Israël de hele wereld op de nek. Inclusief de raketten van Hezbollah.
Maar er is hoop voor Israël. De HEERE, hun God zal het werk van Zijn handen, zal Israël niet laten vallen. Verwoesters en verraders zullen verwoest en verraden worden (Jesaja 33:1).
Jesaja profeteert verder: “De HEERE is hoogverheven, want HIJ woont in de hoogte. Hij heeft Sion met recht en gerechtigheid vervuld. HIJ zal zijn de vastheid van uw tijden, een rijkdom aan wijsheid, wijsheid en kennis”. De HEERE, de God van Israël zal optreden voor zijn volk. Dat is ons gebed.

14 Reactie(s)

 
 
Ook geen wonder dat politieke leiders tegenwoordig zo leugenachtig zijn. Velen daarvan zijn namelijk aangesloten bij satanische organisaties als de Vrijmetselarij, Bilderberg, en andere Illuminatie-groeperingen! Allemaal met als doel het tot stand laten komen van de Nieuwe Wereld Orde van de antichrist. Ook onze premier Mark Rutte gaat naar de Bilderbergconfe renties.

Dat verdrag met Iran past volgens mij heel goed in het straatje van de valse vrede die de antichrist met Israël binnenkort zal sluiten.
 
 
Waarom het een slecht akkoord is:
http://likud.nl/2013/11/van-slecht-naar-nog-slechter-akkoord/
 
 
http://tora-yeshua.nl/2013/11/een-verbond-met-de-dood-zo-verwijt-jhwh-de-leiders-van-israel-in-jes-28/

Hi Jan, helder artikel. Graag stuur ik je mijn stuk over een belangrijk aspect, wat bijna overal vergeten wordt.
Vandaag is er een Israelsymposium bij de EO, Andries Knevel en daar zal ongetwijfeld het zelfde gebeuren.
Ik zie uit naar jouw commentaar.
Shalom,
Ben
 
 
Laten we meebouwen aan een muur van gebed rond Israël.
 
 
Wat fijn om te weten dat God, Israël zal blijven beschermen juist wanneer het alleen komt te staan, maar wee de landen die Israël verkopen voor wat olie en hun eigen reputatie. Het wordt nog veel zwaarder voor Israël, dit is nog maar het begin. Hopelijk zullen er mensen opstaan in Israël en zeggen en zien, "Zij die met ons zijn zijn talrijker dan die ons omsingelen."
 
 
Beste Jan en lezers,

vandaag kwam het volgende nieuws naar buiten. Iran krijgt een positie binnen de gesloten kring van super machten aangeboden door de USA.

http://www.debka.com/article/23476/Jerusalem-Riyadh-stunned-Obama-makes-Iran-7th-world-power-on-regional-issues-including-Palestinians
 
 
Mooi om te lezen dat de HEERE temidden van alle onzekerheid de vastheid van onze tijden is. Bedankt voor je tot waakzaamheid oproepende bericht, Jan! In de verwachting van de spoedige komst van de Messias verbonden.
 
 
Triest dat de wereld Gods oogappel en daarmee God denkt te kunnen misleiden.Vanuit de politiek alles gedaan wordt Zijn volk in een kwaad daglicht te stellen.
Laat ons gebed zijn dat onze Here zijn beschermende liefde voor Israel laat doordringen tot de volkeren en wij waakzaam mogen blijven.
 
 
Het was te verwachten dat de wereld Israel zou verraden, het is veel moeilijker te verkroppen dat het grootste deel van de Christelijke kerk zit te navelstaren over gemeente groei en niets met Gods volk heeft, heeft God nog wel iets met zo'n kerk vraag ik me dan af.
Het maakt mij niet zo veel meer uit wat voor oordelen we over ons heen krijgen, we hebben het verdient, Mijn gebed is dat God Israel beschermt en wijsheid geeft om dat te doen wat nodig is om te overleven.

En toch, beste Jan Bus, en toch zijn er veel Bijbelgetrouwe Christenen die Israël van harte liefhebben, dagelijks bidden voor wijsheid voor de regering in Israël in deze wel heel moeilijke situatie en Israël bemoedigen. Denk aan de Int. Chr. Ambassade in Jeruzalem, denk aan Christenen voor Israël in ons land en aan de vele andere organisaties en individuele Christenen die achter Israël staan. Samen zorgen zij een sterke geestelijke macht tegen de machten van leugen en verraad, die zich momenteel sterk maken voor een laatste (?) aanval op Israël.
Blijf bidden. Het gaat om meer dan om overleven. Het is een strijd om de doorbraak van Gods Koninkrijk. Dat bidden we elke dag: "Uw Koninkrijk kome".
shalom

jvb

 
 
Ik ben het eens met de heer Jan van Barneveld dat de Verenigde Staten hun status van de wereldmacht zullen verliezen. Dat gaat heel spoedig gebeuren. Het akkoord van Genève is inderdaad exact hetzelfde als het akkoord van München. Het schijnt dat Poetin positief zegt over het akkoord. Is hij soms vergeten dat zijn vaderland in 1939 een pact sloot met nazi-Duitsland!? Het Duits-Russische akkoord stond bekend als het molotov-ribbentroppact oftewel het duivelspact. Twee jaar later schond Hitler de afspraak met de Sovjets en viel Rusland aan.

Iran is absoluut niet te vertrouwen. Khameini en Rohani lachen nu hard om de naïviteit van westerse leiders. Ik bid voor het Joodse volk, de Staat Israël en premier Netanyahu. Nu hij weet dat Obama GÉÉN vriend van Israël is, moet Netanyahu en zijn volk alleen op de Almachtige vertrouwen. God is het geheime wapen van Israël. Wee de wereld als het Israël durft aan te vallen!!
 
 
...In de lente van 1987 sprak Jan Willem van de Hoeven,van de ICAJ, de volgende woorden: " Wat betreft het hedendaagse Christendom: Onze welvaarts leringen klinken de Joden die zoveel geleden hebben vreemd in de oren. Zij kunnen in ons niet het gezicht herkennen van Degene Die zei:"In al hun verdriet en smart had Hij zielesmart, Hij was een man van smarten, vertrouwd met verdriet. "Moge God ons zo maken om die Man te zijn temidden van Zijn volk, om tenminste met hen mee te voelen zodat wanneer we spreken we hen werkelijk laten realizeren dat God niet zwijgt, maar dat Hij een lichaam heeft waardoor Hij voelt, bidt vertroost en liefheeft. En als je jezelf met het Joodse volk verbindt, zoals eens de Joden, toen hun tijd voorbij was zich met de heidenen verbonden, zal je ervaren, dat God bij machte is voor iedere heidense gelovige te zorgen in het uur van Zijn vernietiging van de natien. Want zij die Hem en Zijn volk liefhebben zullen gezegen worden. Moge God ons allen helpen.... Amen".....
 
 
Het lijkt er op dat de Amerikanen uit gerangeerd zijn, en dat de de Russen het ontstane vacuüm op gaan vullen. Na Syrië en Iran haalt nu ook Egypte de banden met de Russen aan, een niet zo'n fraaie alliantie lijkt mij. Ook de natuurlijke energiebronnen van Israël zijn natuurlijk interessant voor deze alliantie. Ben benieuwd wat 2014 gaat brengen, goede kans dat het een belangrijk jaar gaat worden voor Israël net als 1948 en 1967.

Laten we Israël steunen in gebed.
 
 
Het bestaansrecht van de staat Israël staat niet op het spel door de huidige situatie omtrent het (mogelijk) hebben van kernwapens door Iran. De voornaamste voorwaarde voor de veiligheid van Israël zijn de grenzen die internationaal werden vastgesteld in 1948, oftewel de grenzen van vóór 1967. Dat is de grootste, reële en waardevaste garantie van Israël. En niet de Bijbelse historische grenzen,want is niet in het belang van Israël ! Tevens de huidige machtsverhoudin gen veranderen en als Israël zich niet terugtrekt uit de bezette gebieden zal uiteindelijk Israël zich zelf in de hand snijden.
De militaire macht van Israël is overweldigend i.s.m. USA/Europa zal een afschrikkend effect voor Iran en dat weten ze (Iran en haar bondgenoten).Uw reactie is hier beantwoord: http://janvanbarneveld.nl/actueel/lezersreacties/269-antwoord-op-lezersreactie-de-voornaamste-voorwaarde-voor-de-veiligheid-van-israel-zijn-de-grenzen-die-internationaal-werden-vastgesteld-in-1948-oftewel-de-grenzen-van-voor-1967-
 
 
Mijn vraag is of Israël kan leren van zijn verleden. Jezus weende over Jeruzalem omdat het Zijn profeten vermoorde. De ballingschappen liet God toe vanwege zonden van het volk zelf. Ik hoop dat bij wat er gaat gebeuren in de eindtijd Israël zelf zich niet zal hoeven te schamen. Daar mogen wij voor bidden. En ja, Israël is en blijft God's oogappel die niet aangeraakt mag worden, behalve door God zelf. Maar dat laatste, de tuchtiging van God zelf, hebben ze dan zelf in de hand. Al het andere, de misleiding of het verraad, het zal toch gaan gebeuren. Mijn bede is nogmaals dat er dan zo weinig mogelijk Israëlieten zullen zijn die dan beschaamd staan omdat ze tekort zijn geschoten in de liefde voor hun naaste. Misschien is dit te simpel maar ik probeer de eenvoud in alle dingen te zoeken.
Beste heer/mevrouw T.Cornelisse
Dank voor uw reactie.
Mijn vraag aan u en aan mijzelf is: Leren wij iets van ons verleden?
Ik ewil zeggen dat we voorzichtig moeten zijn in ons oordelen.
Er zijn inderdaad zaken die "toch gaan gebeuren".
Maar God is een God van groot geduld en grote genade.
De Here Jezus laat zien dat die tijd van benauwdheden verkort kan worden.
De profeet Jeremia zegt namens de HEERE dat als een volk zich bekeert dat dan het oordeel
wordt uitgesteld of zelfs afgeblazen.
Dat zijn concrete zaken waarvoor we kunnen, mogen en moeten bidden.
Doen!!
Shalom

jvb
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven