Home Actueel Israël Machtige mannen

Machtige mannen

Premier Netanyahu tijdens zijn toespraak voor de VN in oktober. Klik voor ware grootte
Premier Netanyahu tijdens zijn toespraak voor de VN in oktober.

Het tijdschrift Forbes publiceert elk jaar een lijst van de machtigste mensen van de wereld. Op de Forbes-lijst van 2013 staat op plaats 26 premier Benjamin Netanjahu.
Zou Netanjahu niet veel hoger moeten staan?
Zal Israël Iran na het verraad van de G5+1 alleen moeten stoppen?
Wanneer komt er een oordeel over het giftige venijn dat er van het Beest in Brussel naar Israël uitgaat?
Zal Netanjahu toegeven aan druk van Kerry en Obama of op het Woord van God vertrouwen?

Forbes-lijst

Op de Forbes-lijst van 2013 heeft Putin van Rusland Obama van de VS verdrongen van de eerste plaats.
Dat zal niemand verbazen.
Het weifelende Amerikaanse Syrië-beleid na de gifgas kwestie gaf Putin een open deur om het initiatief over te nemen. De voortdurende steun van Obama voor de Moslimbroederschap en zijn mislukte initiatieven bij het vredesproces hebben het politieke gezag van het ‘Amerika van Obama’ ondermijnd.
Bovendien kampt Obama met veel binnenlandse problemen. Bijvoorbeeld bij het invoeren van Obamacare. Vandaar dat Obama koste wat (Israël) kost een politiek succes wil halen en Israël een levensgevaarlijk “vredesplan” door de strot wil persen.
Nog even wat opvallende namen op doe Forbeslijst:
Op plaats 3 staat Xi Jinping, leider van de Chinese communistische partij.
De Paus bezet plaats 4.
Angela Merkel staat vijfde.
Nummer 6 is de miljardair Bill Gates.
Interessant is dat 3 plaatsen boven Netanjahu de religieuze (en politieke) leider van Iran, ayatollah Ali Chamenei staat. Waarom zou Netanjahu veel hoger op die lijst moeten staan?

Netanjahu

Geschenk van God, betekent zijn naam. Hij leidt de 33e regering van Israël en was tweemaal eerder premier. Waarom zou hij veel hoger op de Forbes-lijst moeten staan?

We gaan even terug naar de gifgas crisis in Syrië. De voorraad gifgassen en de fabrieken worden gelukkig vernietigd. Een beetje kinderachtig was de strijd om de eer voor deze oplossing tussen Putin en Obama. Putin kwam met de oplossing die door Assad werd geaccepteerd en door de wereld toegejuicht. Obama probeerde z’n eer te redden door te suggereren dat zijn “flinke dreigementen” Assad van Syrië op de knieën hadden gedwongen.
Er was meer aan de hand.
De rode lijnen van Netanjahu worden zeer serieus genomen.
De wereld weet dat Israël al verschillende keren wapentransporten vanuit Syrië voor Hezbollah heeft vernietigd.
Het consequente en krachtige beleid van Netanjahu tegenover de atoomdreiging van Iran speelt een belangrijke rol in de wereldpolitiek.
Herhaaldelijk heeft Netanjahu gezegd dat Israël niet zal toestaan dat Iran een atoommacht wordt. Israël heeft een dergelijke dreiging waargemaakt toen in 1981 de Osirak kernreactor in Irak onschadelijk werd gemaakt.
In 2007 is een door Rusland en Noord Korea in Syrië gebouwde atoomfabriek vernietigd.
Netanjahu bluft niet.
Ook om deze reden is Assad onmiddellijk ingegaan op het voorstel van Putin en waarom Israël krachtige sancties tegen Iran wil handhaven.
Israël zal zeker en keihard toeslaan als Iran inderdaad de rode lijn van Netanjahu passeert.
Desnoods en waarschijnlijk alleen.
Of met Saoedi Arabië?

Dus Obama heeft hard een politiek succes nodig. Vooral na het voortdurend falen van zijn buitenlandse politiek en de binnenlandse problemen. En dat succes denkt hij te behalen door Israël een gevaarlijk “vredesplan” af te dwingen.
Daarmee is John Kerry nu onderweg en eind januari wil hij resultaat zien.
Israël reageert bij voorbaat doordat het Ministeriële Comité voor de Wetgeving zondag de 29e december een wetsvoorstel heeft aanvaard waardoor de Jordaanvallei wordt geannexeerd.
De Jordaanvallei is essentieel voor de veiligheid van Israël.
Dat wekt natuurlijk de woede van Obama en zijn knecht John Kerry op.

De VN

Begin oktober vond de Algemene Vergadering van de VN plaats. Netanjahu vulde zijn spreektijd voornamelijk met het wijzen op het grote gevaar van Iran-met-een-atoombom. Rouhani noemde hij een wolf in schaapskleren. Hij waarschuwde dat Iran door te onderhandelen en door kleine concessies tijd wint om de atoombom te produceren.
Na het door de wereld toegejuichte verdrag van Geneve is Iran inderdaad rustig en onopvallend doorgegaan met de productie van verrijkt uranium.

Netanjahu had gelijk.

Netanjahu eindigde zijn toespraak voor de VN met twee opmerkingen: “Wij zullen optreden, zelfs als we het alleen moeten doen. Als de wereld Iran niet dwingt doen wij het. Want ons leven staat op het spel”.
Zijn slotopmerking was opmerkelijk. “In onze tijd worden Bijbelse profetieën vervuld:
“Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land” - Amos 9:14,15.
Met dit getuigenis kon en kan de wereld het doen.
De strijd gaat tussen de God van Israël en de afgoden van de wereld.
Vertrouwen op de God van Israël en in Zijn woord zullen Netanjahu sterk maken tegenover de druk van Obama. De kracht heeft hij echt wel nodig. Want na het “verraad van Geneve” is de jacht op Israël weer losgebroken.
Kerry reist op Nieuwjaarsdag met een tas vol leugens, loze beloften en de stok van Obama naar het Middenoosten om een groot deel van Gods land in de handen van de vijanden van Israël over te geven in ruil voor niets, echt helemaal niets.
Ik vrees dat dit stuk verraad president Obama en ook de EU duur te staan zal komen.
Ook de EU, die door de boosaardig venijnige kritiek op Israël, door het financieren van de corrupte Palestijnse Autoriteit en hun terroristische “helden” en al de kinderachtige boycotacties zich duidelijk presenteert als vijand van Israël, dus vijand van de HEERE God.

De Bijbel

Netanjahu heeft grote belangstelling voor de Bijbel. Hij heeft Sabbat Bijbelstudies met zijn beide zonen. Regelmatig Bijbelstudies met politieke en geestelijke leiders in Israël.
Gods Woord werkt, altijd.
Gehoorzaamheid aan het Woord loont, altijd.
In zijn regering is Naftali Bennett van de Habayit Hayehudi (Huis voor de Joden) Partij minister van Economie. Hij is een gelovige, sterke jonge leider. Deze wil zo snel mogelijk gebied C (62% van de zogenaamde Westbank), waar 350.000 Israëlische Joden wonen en een kleine 150.000 Arabieren, annexeren. Netanjahu wil ondanks alles de steun en vriendschap van de VS houden. Maar Obama eist een te hoge prijs. De linkse Israëlische minister van Justitie Tzipi Livni probeert Bennett te wippen en is fel tegen alle annexatie plannen. Zij probeert een andere linkse partij voor Habayit Hayehudi in de plaats te krijgen.

De gevaarlijke Tweestatenoplossing die de hele wereld plus links Israël wil, komt dan dichtbij. Maar God wil dat niet. Al sinds 1948 heeft Hij dat verhinderd. De gevolgen van zo’n terroristenstaat zullen ernstiger zijn dan die van de Oslo-akkoorden van 1993. Niet alleen voor Israël maar ook voor ons (EU!!), de VS en andere landen. Vandaar dat hij, Netanjahu zo’n belangrijke rol speelt in de wereldpolitiek.
Netanjahu heeft veel gebed nodig. Om wijsheid en moed de weg van de HEERE te gaan. Vooral nu Obama Israël komende maanden onder zware druk gaat zetten toe te geven aan eisen van de Palestijnen.

20 Reactie(s)

 
 
We danken de Here G'd voor de bescherming van Israël en bidden dat de Here G'd met Israël tot Zijn doel mag komen tot heil van Israël en alle volken
 
 
Netanyahu heeft inderdaad veel gebed nodig. Ik bid voor hem, maar ook bid ik dat het vredesplan van John Kerry geen doorgang zal vinden. Obama speelt inderdaad heel gevaarlijke spelletjes met Israël, alsof hij met God speelt. Een waargeworden gezegde luidt: Speel niet met vuur!! Bovendien zegt de Bijbel dat God een verterend vuur is!! Wie kan zich standhouden tegen de gramschap van de God van Israël??

Ik las onlangs het NOS-teletekst nieuws wat de niet-gekozen EU-president Herman van Rompuy optimistisch zei over Europa. Hij zei dat Europa sterker zal doorstaan. Hij verbaast zich erover dat steeds meer Nederlanders kritisch zijn tegenover de EU. Maar zijn optimisme zal echter van korte duur zijn, want vanaf januari 2014 zal de EU Israëlische producten uit Judea en Samaria gaan boycotten. Ik ben erg benieuwd wat een averechtse effect zal de boycot hebben. Het zal als een boemerang tegen de EU terugkeren. We weten allemaal uit de Bijbel dat het de vijanden van Israël slecht vergaat. Ik verwacht echt niet dat het economisch herstel in Nederland en in Europa een lange termijn zal hebben. Ik herinner me de waarschuwing van David Wilkerson in zijn boek "Het Visioen" dat het economische herstel slechts tijdelijk is, daarna gaat het weer bergafwaarts. Het kan alleen gebeuren als de EU Israël weer vernedert en vertrapt.
 
 
We weten dat Israël een vals verbond met de antichrist zal sluiten. Ik denk dat dat al heel nabij is. Zouden de verkiezingen voor het Europees Parlement in aanstaande mei er toe leiden dat er een persoon aan de macht komt dat het verbond met Israël zal sluiten en zo de 7 jaar durende Grote Verdrukking in zal luiden? Het is nu erg spannend!
 
 
Goedemorgen meneer Van Barneveld, dank u wel, voor uw heldere uiteenzetting over de gang van zaken met betrekking tot Gods volk. Ik leer zo steeds meer te begrijpen en krijg meer inzicht. Ik dank God voor mensen zoals u die deze ingewikkelde materie begrijpelijk maken voor 'leken' zoals ikzelf. Ik zal bidden voor meneer Netanyahu en voor u. Hartelijke groet
Beste Ester,
Ik was blij met je reactie. Iemand zei me eens: "als je niet meer leert uit de Bijbel, ben je geestelijk dood". Maar jij leert en dat is goed. en je bidt dat is zo mogelijk nog beter.
"Eet elke dag een Psalm" als geestelijk ontbijt en dan groei je verder.
Shalom
jvb .
 
 
Hoe zit het nou met deze Netanjahu, is hij een redder, een held, of toch gewoon een gevaarlijke 33e graad vrijmetselaar met een verborgen agenda?

Verder wens ik iedereen een goede voortzetting van het lopende Bijbelse jaar dat mijns inziens begon met de maand Nissan.


Beste Michael,
Dank voor je opmerking.
Een paar jaar geleden beschuldigde iemand dat de bekende Evangelie prediker dr. Billy Graham, 33e graad Vrijmetselaar is. Ik vroeg zijn zoon ernaar. "Hij weet niet eens wat dat is" antwoordde hij. Bijna iedereen die ene belangrijke positie heeft wordt regelmatig voor Vrijmetselaar of lid van een of andere obscure groep uitgemaakt.
Als je maar even op een verkeerde manier iemand de hand schud, ben je al betrapt. Maar bewijs is er nooit,
Een belangrijk criterium is: "Aan de vruchten kent men de boom". Vrijmetselaar-vruchten heb ik nog niet bemerkt bij Benjamin Netanjahu.
Shalom
jvb
jvb
 
 
Psalmen 85

Bede om Israëls herstel
85
1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Een psalm.


2 Gij zijt uw land goedgunstig geweest, o HERE,
in het lot van Jakob hebt Gij een keer gebracht;
3 Gij hebt de ongerechtigheid van uw volk vergeven,
al hun zonden bedekt. sela
4 Gij hebt weggedaan al uw verbolgenheid,
U afgewend van uw brandende toorn.


5 Herstel ons, o God van ons heil,
doe teniet uw afkeer van ons!
6 Zult Gij voor altoos tegen ons toornen,
uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht?
7 Zult Gij ons niet doen herleven,
opdat uw volk zich in U verheuge?
8 O HERE, toon ons uw goedertierenhei d,
en schenk ons uw heil!
9 Ik wil horen wat God, de HERE, spreekt;
want Hij zal van vrede spreken
tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten;
maar laten zij niet terugkeren tot dwaasheid.
10 Waarlijk, zijn heil is nabij hen die Hem vrezen,
zodat heerlijkheid in ons land woont.
11 Goedertierenhei d en trouw ontmoeten elkander,
gerechtigheid en vrede kussen elkaar,
12 trouw spruit voort uit de aarde,
en gerechtigheid ziet neder van de hemel.
13 Ook zal de HERE het goede geven,
en ons land zal zijn gewas voortbrengen;
14 gerechtigheid zal voor Hem uitgaan
en zijn schreden richten op de weg.


Uit: NBG-vertaling 1951
© 1951 Nederlands Bijbelgenootsch ap


Simon,
Heel hartelijk dank voor het doorgeven van Psalm 85.
Tijdens de seminars die ik mocht geven, behandel ik die Psalm altijd.
"Herstel ons" bidt Israël
Daar is de HEERE nu al heel wat jaren mee bezig.
De terugkeer van het Joodse volk. Manasse is onderweg.
Israël heeft concrete plannen om de Franse joden t ehelpen terug te komen.
De koffers hebben de meesten al gepakt!
Nu Efraïm nog.
Wij bidden ook: "HEERE herstel uw volk en kom tot uw doel met Israël"
Shalom
jvb
 
 
Vanochtend las ik Uw stuk "machtige mannen" met een glimlach omdat gisteravond voor de dienst in de kerk,ik met mijn buurman daar tot dezelfde conclusie was gekomen.
Wij zijn gewoon om Uw bijdrage op fam.7 voor de kerkdienst even door te nemen.
Ik vraag mij af tot hoever de Heere Amerika en de EU zal laten komen met het onder druk zetten van Zijn volk Israel.
Waar halen ze de moed vandaan om met zo'n voorstel te komen.
Een voorstel is het eigenlijk niet maar een opdracht om het zo uit te voeren.
Dat wij als Nederland dat steunen is voor mij onbegrijpelijk.
Als we een regering met lef hadden, dan hadden ze tijdens het van Rutte
een overeenkomst gesloten met Israel voor de levering van gas, dat Israel nu in ruime mate bezit. Wij waren dan niet meer afhankelijk van Rusland.
Het benauwd mij om afhankelijk te zijn van Poetin en consorten.Een kans voor open doel gemist.
Moge de Heere Israel en haar regering net zijn liefde omringen en hende juiste weg wijzen.

Sjalom.

Jelte,
Dank voor je reactie.
Je stelt een zeer indringende vraag.
Hoever laat de HEERE de VS en de EU komen.
Vooral nu John Kerry met een pakket van acht voorstellen voor Israël om tot vrede te komen.
Obama heeft al laten doorschemeren dat het hij desnoods met dwang in april een oplossing wil.
Het zijn voorstellen die Israël in een gevaarlijke positie brengen.
Ja, en dan onze regering.
Ze hebben inderdaad een mooie gelegenheid laten passeren.
Het is een ramp voor ons land dat onze regering als een schoothondje achter het Beest in Brussel aanstapt.
Ook een belangrijk onderwerp voor gebed.
Shalom
jvb
 
 
Hartelijk dank voor de heldere opsomming over de positie van Netanyahu. Wij zullen zeker bidden voor hem en voor Israël. Gods volk mag zich geborgen weten in hun Heer.
Barend,
Veel dank voor je heldere verhaal.
Daar hoef ik geen commentaar aan toe te voegen.
shalom
jvb
 
 
De EU wil , met Nederland op het moment voorop, Israël boycotten en uitsluiten. Wat een rijke gedachten vanuit Gods woord, dat voor Israël de rijkdom vanuit het water zal zal oprijzen. God geeft Israël bescherming en bewaring en laat zijn oogappel niet alleen, maar dat neemt niet weg hoe spannend de tijd is voor Israël. Wat een rijkdom dat premier Natanjahu Gods woord met zijn zonen zo bestudeerd. Gods plan met Israël is duidelijk, maar ons gebed is meer dan ooit nodig. Dank broeder Jan, voor deze uitleg en waarschuwingen aan ons allen gericht. Ik wens je voor dit nieuwe jaar Gods rijke zegen en nabijheid toe en hopen veel uitleg nog van je te mogen ontvangen.
Hartelijke groet en Sjalom,
Agatha Reurich.Agata,

Hartelijk dank voor je reactie.
Positief als altijd. Inderdaad zal de HEERE god Zijn oogappel niet laten beschadigen.
Maar Israël heeft veel gebed nodig.
Vooral dat zijn in Gods wegen zullen wandelen en op Hem vertrouwen en niet op allerlei
wereld machthebbers, die in wezen niet te vertrouwen zijn.
Shalom
jvb
 
 
Op 30 april 2007 plaatste Israël Today een artikel over Rabbi Yitzhak Kaduri, een charismatische leraar die zeer hoog in aanzien stond vanwege zijn kennis van de Bijbel en andere Joodse geschriften. Hij verraste enkele maanden voor zijn dood op 108 jarige leeftijd zijn vele volgelingen met de mededeling dat de Messias aan hem verschenen was, en dat hij diens Naam op een briefje geschreven had. Pas één jaar na zijn dood mocht dit briefje geopend worden. Toen dat moment was aangebroken, liet deze onthulling de hele orthodoxe Joodse gemeenschap in pure verbijstering achter omdat de naam “Yehoshua” in Kaduri's briefje bleek te staan. Jezus zou volgens Kaduri kort na de dood van Ariel Sharon op Aarde terugkeren. Het toeval wil dat ik vandaag het bericht op het nieuws hoorde dat de toestand van Ariel Sharon is verslechterd en dat de voormalige Israëlische premier op sterven ligt. Of de profetie van Kaduri Bijbels is te onderbouwen, is de vraag. Het vereist een scherp onderscheidings vermogen, wat in de Bijbel onderscheiding van geesten wordt genoemd (1 Korintiërs 12:10). Geen enkele Christen moet een verkondiging zomaar voor zoete koek slikken. Wat je wel moet zijn: is waakzaam. Want Zijn dag komt als een dief in de nacht en dan volgt er eindelijk een vredesproces voor Israël want niet zal mislukken! Wat zou je doen.. als je wist dat dit binnenkort staat te gebeuren?

Een gezegend en hoopvol nieuwjaar!
Ron van Arkel
Dank je Ron, voor je reactie en je goede wensen.
Die hebben we echt wel nodig in deze tijd.

Het beroemde 'briefje van rabbijn Kaduri' met de Naam van de Messias, Yehoshua, was ons bekend.
De HEERE spreekt op vele wijzen en herhaaldelijk.
We moeten letten, voorzichtig letten, op de tekenen van de tijd.
Dat er heel wat staat te gebeuren weten we.
2014 is het jaar van de 'bloedmanen' en het jaar van de oplopende spanningen en helaas waarschijnlijk
ook het jaar van de val van de VS. Dit laatste doet mij veel verdriet.
De HEERE, de God van Israël zal zijn volk beschermen.
HIJ laat niet toe dat Zijn werk van 'herstel van Israël' wordt afgebroken.
Maar gebed is nodig.
Shalom

jvb

 
 
Beste hr van Barneveld,

Bedankt weer voor de berichtgeving. Even over de Jordaan-vallei, hoort die bij de het land van Manasse? Manasse staat toch op het punt terugkeer naar Israël?

Shalom
 
 
Het is weer smullen geblazen op deze site!

Allereerst het referaat van Jan van Barneveld..."Had Netanyahu niet hoger op die lijst moeten staan?" Zit Netanyahu daar op te wachten, dan? Hij kan zich inderdaad beter bezighouden met Bijbelstudie met zijn zoons en verder zijn land verdedigen. Netanyahu is al omstreden (niet bij mij, al was hij dat bij zijn allereerste termijn wel, maar ik vind nu dat hij zeker een nobelprijs voor vrede verdient) en dan moet je je als president dicht bij je doel houden. Dank, trouwens weer, voor dit referaat

Maar de reacties, daar kan ik wel even mee terecht:
Jelte Cuperus over het gas van Putin en niet van Israel: Helemaal mee eens. Dat we Putin niet kunnen vertrouwen staat bij mij al ruim tien jaar vast.

Vervolgens Ron van Arkel over de 108 jarige rabbijn. Waarom moeten we eindeloos blijven spitten om dit soort berichten boven tafel te krijgen. Waarom staat het niet op de (christelijke) nieuwssites? Dank je Ron!

Tenslotte Paul, over de boycot van Israelische producten: Je hoeft maar een beetje weldenkend te zijn, als mens, om deze maatregel te stupide voor worden te vinden. Aan de andere kant: Dan kopen we onze geweldige Israelische wijnen toch rechtstreeks via internet van de wijnboeren? Of wordt dat bij de grens tegengehouden?
 
 
Hallo br Jan . Het is opvallend dat in de verklaring van Dhr Netanjahu het Woord Gods zo krachtig heeft laten weten in de VN, Amos 9:14-15. Hij is de enige die getrouw is aan Gods Woord. Lezende dan ook het boek Jozua ,neemt in tegenstelling tot de rest van de wereld, de premier de gehoorzaamheid aan God wel degelijk serieus. Zelfs de opdracht die de Here God gaf aan zowel Mozes als Jozua ,het gebod :Wees sterk en moedig, en dat is deze premier wel zeker. Sidder niet en wordt niet verschrikt, want de Here , uw God, is met u, OVERAL waar gij gaat. Toen gesproken en nog net zo aktueel, want God is onveranderlijk. Diep respect voor de premier en onze gebeden voor deze sterke man Gods kunnen er niet genoeg zijn. God zal deze premier , noch Zijn volk niet begeven en niet verlaten. Dat moest de rest van de wereld maar eens beseffen. Bedankt Jan voor deze heldere uiteenzetting, en als God met hem is, Wie zal dan tegen hem en het hele volk van Israel zijn? Israel en haar inwoners, het volk van God, .....dat IK hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. God komt altijd tot Zijn doel. Blessings, Shalom.
 
 
Speedreading je reactie gelezen! "Wees sterk en moedig..."

Be Strong and Take Courage is al jaren 1 van mijn favoriete Worshipsongs.

Hier prachtig toegepast!Aan:
Fred de Vries en Robert,

Mijn hartelijke dank voor jullie reacties.
Een goed en gezegend 2014 toegewenst.
Inderdaad, beste fred, zit Netanjahu niet te wachten op een hogere plek op de Forbeslijst.
Dat heb ik ook zelfs niet willen suggereren.
Wel heb suggereer ik dat gezien het belang van zijn positie en zijn optreden hij een veel hogere
plek op die lijst zou verdienen. Wat heeft die man veel gebed nodig vanwege de druk van Kerry en Obama en hun
zo gevaarlijke "vredesplan" en vanwege het bedrog en geweld van Bbbas en de zijnen. Ook vanwege de druk vanbinnen. Links Israël heeft de neiging met het "plan van Kerry" mee te gaan en onder de anderen, meer van rechts, zijn er steeds meer die roepen "annexeren gebied C van de 'Palestijnse gebieden' of annexeren die Jordaanvallei.
Gebed is het geheim wapen dat Israël steunt op de wegnaar Gods doel.

shalom

jvb .
 
 
Het is een beetje off-topic.

Daarbij zullen jullie je op deze site niet zo geïnteresseerd zijn in voetbal.

Maar deze link illustreert veel:
http://www.gelderlander.nl/algemeen/sport/vitessenaar-mori-niet-welkom-in-abu-dhabi-1.4164020#.UsnRSzIjkZ1.twitter

Gelukkig is de verontwaardigin g op TWITTER ook behoorlijk groot in mijn volgerskring.
 
 
Hallo Jan,

Vandaag kreeg ik onderstaand mailtje doorgestuurd. Laten we met zijn allen tegen stemmen!!

Vr.gr.

Inge

De volkskrant heeft een peiling over boycot Israel:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3573690/2014/01/08/PGGM-stopt-met-beleggen-in-Israelische-banken-uit-protest-tegen-nederzettingen.dhtml#pollOp dit moment wil 70% boycotten! Reageer massaal! En geef dit door
 
 
De VS wordt momenteel geteisterd door een extreme koudegolf.
Zou dat een reactie (waarschuwing? straf?) van de Eeuwige kunnen zijn voor de miserabele houding van de heren Obama & Kerry?
 
 
Zeg....ehhh....meneer van Barneveld? Komt er nog eens een nieuw stukje of hoe zit dat....:-)))
 
 
Beste heer van Barneveld,

Dank uw ederom voor dit schrijven.
Goed om eens de geloofszijde van Nethanyahu te benadrukken, omdat teveel christenbroeder s en zusters Israel trachten los te koppelen van de Schrift, omdat het een seculiere staat zou zijn. Persoonlijk denk ik dat onze CDA leiders een voorbeeld kunnen nemen aan nethanyahu, maar dat terzijde.

Deze week was ik Openbaring aan het lezen, waarin wordt gemeld dat er een tijd komt dat niemand meer kan kopen of verkopen......
Ineens bekroop mij het gevoel

"Dit gaat niet over de hele wereld, dit gaat specifiek over Israel" Heel Israel zal straks niet meer kunnen kopen en verkopen van/aan de rest van de wereld. Misschien dat JHWH daarom Israel al vast heeft gezegend met enorme gasvoorraden en olievoorraden?

Shalom,


Dag Richard,

Het is inderdaad heel belangrijk om al onze ideeën en visies en vooral onze
scenario's Bijbels en op de werkelijkheid te toetsen. Vooral niet als absolute waarheid
ye verkondigen.
Hoe het ook zal gaan in de eindtijd onder het vreselijke regiem van het "Beest uit de aarde",
het kan altijd gebeuren dat de Almachtige het net iets anders laat gebeuren. Maar gebeuren zal het.

Inderdaad zijn die olie- en gasvoorraden in zee een glimlach van de Eeuwige tegenover al die mensen
en NGO's die hard werken aan de BDS aanval op Israël. De 'B' slaat op boycot. Helaas doen ook Nederlandse
firma's en organisaties daar hard aan mee. Erg als men zo opstaat tegen de almachtige en heilige God en zijn
plannen. Want de HEER komt toch wel tot zijn doel.

Shalom
jvb

 
 
Richard heeft het over een 'seculiere staat' niet dat hij dat (denk ik) zelf vind, maar dat de wereldleiders Israel zo zien.

Er vielen wat schellen van mijn ogen. Natuurlijk klopt Israel niet! Althans, zo zegt men. Israel gedraagt zich niet naar de regels van de VN, onderdrukt de Palestijnen.

Wij hebben Palestijnse vrienden, moslims, hele aardige mensen die heel erg blij zijn in Israel te wonen. Joden zijn over het algemeen namelijk goed voor hun naasten. Dat moet ook wel, want dat heeft de HEER hen geboden.

Maar iedereen ziet hen als een seculiere staat.....en dat is de bottleneck
Want dat is Israel natuurlijk niet.

Maar probeert dat er bij Kerry er maar eens in te krijgen....en bij Poetin. Die laatste duldt geen input...
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven