Home Actueel Midden Oosten Beangstigende Verhalen

Beangstigende Verhalen

Klik voor ware grootte
Vlucht uit Europa! De aliya uit West Europa is in 2013 met 35% toegenomen. De sterkste, zelfs dramatische stijging betreft Frankrijk... Op de foto een man die in vernietigignskamp Auswitch de quenelle groet brengt. De quenelle groet is een door de franse cabaratier Dieudonné M'bala M'bala bedacht alternatief voor de hitlergroet.

De situatie in en rond Israël wordt angstig spannend. Toenemend antisemitisme maakt het leven voor Joodse mensen, vooral in Europa steeds onveiliger. Waarschuwende oordelen van de Eeuwige jagen over heel de wereld. Hangen als een dreigend noodweer over ons land. We geven u eerst een paar van de verbijsterende verhalen, die bovenstaande toelichten.

 1. Verenigde Naties of Verenigde Nazi’s?

  Half januari heeft de Algemeens Secretaris Ban Ki-Moon van de VN 2014 uitgeroepen tot het Internationale Jaar van Solidariteit met de Palestijnen. Dus een jaar van vijandschap tegen Israël. Terwijl men weet dat de PLO er niet aan denkt de antisemitische propaganda tegen Israël en het Joodse volk op te geven. Nog steeds worden hun kinderen opgevoed in een sfeer van haat tegenover Joden en Israël. Israël willen ze niet erkennen als Joods Nationaal Tehuis. Hun claims op Oost Jeruzalem inclusief de Tempelberg en Judea en Samaria binnen de “grenzen van 1967” (die niet eens bestaan) houden niet op. Iedereen weet dat zij niet deze “groene grens” bedoelen, maar de “blauwe grens”, de Middellandse Zee. Kerry en de VS, de EU en de VN slikken dat en blijven de PLO en zelfs de Hamas politiek en financieel steunen. Tegelijk wordt Israël onder druk gezet om stap voor stap Gods land op te geven.

  De VN maakte het onlangs wel heel bont. Al heel wat jaren maakt deze wereldorganisatie er een hobby van anti-Israël resoluties te produceren. Was het maar een hobby. Het is een gevaarlijke tendens, waardoor de wereldvrede echt in gevaar komt. Want eens zullen de wereldwijde anti-Israël mentaliteit en het antisemitisme die daardoor opgewekt en gevoed worden exploderen tot een nieuwe, vreselijke oorlog. Vlak voor WOII was er een dergelijke situatie in Europa. Het antisemitisme vierde hoogtij. Hitler kon dus zijn gang gaan. “Wat is er nu weer gebeurd?” zult u vragen.

  De UNESCO had een tentoonstelling gepland onder de titel: “Mensen, Boek, Land: De 3.500 jaar betrokkenheid van het Joodse volk met het Land”. Mooi toch? Maar er kwam fel protest van 22 Moslim-Arabische landen die druk uitoefenden op de UNESCO, die de tentoonstelling afzegde. Protesten van Canada, de VS en verschillende Joodse organisaties brachten de tentoonstelling weer op de agenda en nu is de openingsdatum verschoven naar de 11e juni 2014.

  Geschiedenis en waarheid worden ondergeschikt gemaakt aan leugen, druk van de Islam en vijandschap tegen Joden en Israël. Dat proces is al jaren gaande. Leugen na leugen over Israël wordt geslikt, totdat de wereld “barst van de leugens”. Want hierover komt een oordeel. Immers: “Wie u (Israël) aanraakt, raakt Zijn oogappel aan” (Zacharia 2:8). Heel gevaarlijk!
 2. Vlucht uit Europa!

  De aliya (terugkeer van Israël naar het Beloofde Land) uit West Europa is in 2013 met 35% toegenomen van 3.258 (in 2012) tot 4.390 (in 2013). De sterkste, zelfs dramatische stijging betreft Frankrijk. Een verhoging van 1.916 (in 2012) tot 3.120 (in 2012). Veel Franse joden hebben hun koffers al gepakt. De Israëlische regering werkt aan plannen om dit jaar 6.000 en volgend jaar 12.000 Franse Joden op te vangen. Twee oorzaken voor deze aliya worden genoemd:
  De economische recessie. 2. Het toenemende, agressieve antisemitisme in Frankrijk. Uit Nederland zijn in die periode 74 Joodse landgenoten naar Israël vertrokken. De spanningen in de Oekraïne jaagt vooral de Joden in dit van oudsher beruchte antisemitische land, schrik aan. Israël en hulporganisaties houden vliegtuigen klaar om Joden uit dat land zo nodig snel te kunnen evacueren.

  Twee opmerkingen hierover.

  1. Goed dat de Joden nu een plek hebben om te kunnen vluchten. Dat was in 1938/1939 niet het geval. Vandaar dat de Moslim antisemieten er nu alles aan doen om de staat Israël, die van het begin aan bestemd was en is voor een “Nationaal Tehuis” voor het Joodse volk, te vernietigen.

  2. “Joden weg, zegen weg”. Nederland en andere West Europese landen verliezen met de Joden in een snel tempo de ethische basis van de Joods-Christelijke cultuur. We worden steeds meer ruige heidense volken. Zelf Putin ziet dat en hoont het Westen daarom.
  Waarom “zegen weg”?
  Let op wat de profeet Jeremia schrijft aan de Joodse ballingen in Babel: “Zoek de vrede voor de stad waarheen IK jullie in ballingschap heb gevoerd. Bidt ervoor tot de HERE, want in haar vrede zult u vrede hebben” (Jeremia 29:7). Dat hebben de Joden altijd gedaan.

  In het Joodse gebedenboek, de Siddoer staat ook een gebed voor ons koningshuis en voor de regering en dus voor Nederland.
  Joden weg, gebeden weg en zegen weg.

  Ook dat ziet er somber uit voor ons. Want we zien het voor onze ogen gebeuren. Daarbij komt nog de duidelijke pro-Palestijnse politiek van ‘Brussel’ en de venijnige kritiek die bijvoorbeeld mevr. Ashton van Buitenlandse Zaken regelmatig op Israël loslaat. En onze regering sjokt als een schoothondje gehoorzaam achter ‘Brussel’ aan. Ook wat de financiering van de wel zeer corrupte Palestijnse Autoriteit betreft. Daar gaat een deel van ons belastinggeld dat de Overheid binnenkort weer komt “ophalen”.

  Wie betaalt is verantwoordelijk! Ook voor wat Israël wordt aangedaan.
 3. Iran

  De onderminister van Buitenlandse Zaken van Iran, Abbas Araqchi, sprak op 27 januari krachtige taal: “Niets zal worden gestopt of ontmanteld van het kernenergieprogramma van Iran. De huidige activiteiten zullen gewoon doorgaan”.

  Obama is niet van plan om de sancties, die goed hebben gewerkt, weer aan Iran op te leggen. De overeenkomst met de situatie in 1938/39 is treffend en angstig. Toen juichten Chamberlain van Engeland en Daladier van Frankrijk dat ze een verdrag hadden met Hitler. Terwijl ‘iedereen’ wist dat Hitler onbetrouwbaar en niet te stoppen was. Deze ging gewoon door met zijn veroveringspolitiek. Een jaar na deze overeenkomst brak dan ook WOII uit en tegelijk de jacht op het toen weerloze Joodse volk.

  Nu hebben we het verdrag van Geneve tussen de G5+1 en Iran van 24 november 2013. Ook Iran gaat gewoon door met het atoombom programma. Tegelijk werkt Iran hard aan het klaar maken van ballistische raketten die deze gruwelijke wapens kunnen vervoeren. Waarheen? Niemand hoeft te raden.

  Wanneer moet Israël ingrijpen?
  Israël heeft dat al eerder gedaan. Toen ze de atoomcentrale van Saddam Hoessein in Osirak vernietigden. En een paar jaar geleden toen Assad van Syrië met behulp van Noord Korea.

  Zelfs Saoedi Arabië zoekt op laag niveau contact met Israël over deze zaak. Olli Heinonen, oud onderdirecteur van de IAEA Verklaarde onlangs dat Iran slechts twee tot drie weken nodig heeft om een atoombom klaar te hebben Ook deze situatie staat op ontploffen. Wereldwijd. Ten slotte nog een interessante profetie die op de huidige situatie met betrekking tot Iran kan slaan:

  “Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, IK breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht... en Ik verstrooi hen naar alle windstreken” (Jeremia 49:35-39).

  Elam is Perzië is Iran.
  De boogschutters van het leger van Elam waren beroemd om hun bekwaamheid, de kracht van hun leger. Momenteel werkt Iran aan een nieuw, enorme kracht, de atoombom. Maar de HERE “breekt de boog van Elam”, vertaald naar onze tijd: de atoombom. De “zenuw van haar kracht” wordt ook vertaald met “de voornaamste steunpilaar”.
 4. Nog meer dreigingen

  Onlangs deed de Israëlische legerleider, Aviv Kochavi op een veiligheidsconferentie in Tel Aviv onthutsende onthullingen. Hij waarschuwde dat er 170.000 raketten rond Israël staan opgesteld waardoor vooral Israël’s grote steden bedreigd worden. Er komen steeds meer geavanceerde en nauwkeurige raketten bij. Ook wees hij op het feit dat islamitische terreurgroepen, zoals Al-Qaida steeds dichterbij komen.

  De Hezbollah in Libanon (die door de VN ontwapend zou worden) heeft al ongeveer 100.000 raketten klaar staan om op Israël afgevuurd te worden. Eind januari wees de Israëlische generaal Amir Eshel op de duizenden bases die Hezbollah in huizen, bevolkingscentra en wooneenheden in Libanon heeft ingericht. De generaal dreigde dat, als Hezbollah vanuit het midden van de bevolking zou gaan schieten, Israël niet zal aarzelen de eigen bevolking te verdedigen tegen het Hezbollah geweld.

  De regio zit op één vuilnishoop vol explosieven, die elk moment in een vuurzee kan veranderen. Moge de HERE, de God van Israël, de leiders van Israël wijsheid geven!
 5. Vredesproces

  Meer dan 70% van de Israëli’s gelooft niet dat het zogenaamde vredesproces vrede met de PLO en nog minder met Hamas zal brengen. Netanjahu wil beslist de Jordaanvallei vasthouden. Niet vanwege raketten, maar om de (zelfmoord)terroristen tegen te houden. Als er een “Palestijnse staat” komt, stromen die terroristen Judea en Samaria binnen en komen op een uur fietsen van Tel Aviv te zitten. Jeruzalem is niet onderhandelbaar. Het gevaar is dat Obama al dan niet samen met de EU en met de VN en partijen een “vredesplan” oplegt. Met een internationale ‘vredesmacht’ en onder ongunstige voorwaarden voor Israël. Vanuit de Bijbel gezien is het opgeven van delen Gods land aan de vijand een riskante zaak. Riskant voor alle betrokken partijen. Dat omvat intussen bijna de hele wereld.
  Ook het vredesproces begint een angstig verhaal te worden.

We eindigen met een citaat uit de Bijbel, met een Woord van God:

“Maar u, Israël, Mijn knecht, u, Jakob, die IK heb verkozen, nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, die Ik gegrepen heb van de einden van de aarde, geroepen uit haar uithoeken en tegen wie Ik zei: u bent Mijn knecht, Ik heb u verkozen. IK heb u niet verworpen. Wees niet bevreesd want IK ben met u, wees niet verschrikt, want IK ben uw God. IK sterk u, ook help Ik u. (Jesaja 41:8-10).

Nog even vraag ik uw geduld voor een paar korte opmerkingen:

 • Israël is nog steeds Gods uitverkoren knecht. God kiest geen andere knecht. Wie deze knecht bestrijdt, gaat in tegen de Almachtige God van Israël.
 • Het gaat om het Israël van vandaag. Er staat niet “die Ik gegrepen heb uit Egypte” of “uit de Babylonische ballingschap”. Maar er staat: Die Ik gegrepen heb van de einden van de aarde en uit haar uithoeken”. Zo is het de laatste 120 jaar gegaan. Zo komt nu Manasse terug uit India. Zo gaat God door het Zijn herstelplan voor Israël en daarna van de wereld.
 • God heeft Zijn volk niet verworpen of verstoten. Paulus benadrukte dat al tegenover de Gemeente in Rome (Romeinen 11:1,2).
 • Laten we Israël bemoedigen zals de profeet hier doet. En bidden voor de “Vrede van Jeruzalem”. Zoals nu al miljoenen gelovigen over heel de wereld doen.

31 Reactie(s)

 
 
Dank je wel Jan,
We zien de profeten uitkomen. God gaat Zijn plan volvoeren. We bidden Jeruzalem Zijn vrede toe en bidden om open ogen voor onze politici.
sjalom
 
 
Ik heb het al vaker gezegd, mogelijk ook op deze website:
Veronderstel dat Iran een raket met kernkop richting Jeruzalem afschiet. Stel dat er onderweg iets misgaat met de navigatie van die raket, en dat hij ergens halverwege neerkomt.

"Ergens halverwege" is toevallig(?) net in de regio-Bagdad, of in Bijbelse termen: de regio-Babylon. En wat staat er ook weer in Openbaring 18? Dat relaas doet wel erg denken aan een soort "Hiroshima-scenario".

Gebeurtenissen die in Openbaring worden beschreven en waar we ons tot voor kort weinig bij konden voorstellen, kunnen nu zomaar gebeuren. De hoogste tijd om te bidden dus!
 
 
Gods woord komt altijd uit
ik bid dat Israel snel tot zijn doel komt wat de Heere straks waar gaat maken in het duizendjarig rijk?
 
 
Wat moet dat moet, Hij heeft het gesproken, en het zal gebeuren (dan maar zo snel mogelijk). Toch ga ik er van shaken, maar ik weet dat Hij kracht geeft op het moment dat we het nodig hebben! Dank u Vader in de Naam van Yeshua!
 
 
Men. Hahn, ik blijf de profeet Jesaja proclameren waarin hij zegt in 54:17 Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten
 
 
Beste heer van Barneveld.
Als je de verhalen lees over de corrupte leugenachtige volkeren rondom Israel, en je weet dat onze regering ons belastinggeld daar naar toe stort. En als je dan leest, dat deze vijanden van Israel daar raketten en wapens van kopen om tegen Israel (lees God) te gebruiken. Dan zijn wij indirect medeplichtig aan de zieke bedoelingen van de tegenstanders van de Here God. Dat is denk ik niet wat we moeten willen. We moeten hier niet aan mee willen werken. Maar zomaar belasting weigeren af te dragen is geen Christelijke gedachten. Immers zegt de Heer zelf geef de keizer wat des keizers is. Daarom is mijn voorstel om gezamenlijk met alle christenen wie hun hart bij Israel ligt, een rechtszaak te beginnen tegen het geven van ons belastinggeld aan terroristen. We kunnen niet tegen het betalen van belasting zijn maar wel tegen het in sponsoren van terroristen van ons geld. Dit komt dan ongetwijfeld in het nieuws en zo kunnen een krachtig signaal afgegeven aan het Nederlandse volk en misschien wel aan Europa. We zijn al, zoals u terecht herhaaldelijk schrijft, bezig met een krachtig middel tegen onze regeringen en voor Israel, door gebed. Maar dat is binnenshuis. Nu is het mijns inziens hoog tijd dat we middels een rechtszaak tegen de regering, de bevolking laten zien en weten wat er allemaal speelt. Tot slot wil ik u bedanken voor de moeite die u neemt om iedereen die het wil te waarschuwen.
 
 
Dankjewel Jan. Hoe actueel dit artikel is bewijst wat ik las op internet n.l. dat duizenden Joden afgelopen donderdagavond bijeen gekomen zijn bij de Westelijke Muur, om God te bidden dat de regering geen compromissen sluit met de Palestijnen en grondgebied aan hen afstaat! De hele vernietigingsma chine rondom het Joodse volk en het gevecht om Jeruzalem, heeft m.i. er alles mee te maken om het “Heil” te verhinderen! Satan kent de profetieën maar al te goed. Vernietig je het Joodse volk, dan kunnen de profetieën niet in vervulling gaan. En dat er een oorlog komt, om het Joodse volk voor eens en voor altijd te vernietigen lijkt inderdaad angstig dichtbij te komen. Volgens mij profeteert Petrus dit ook in zijn tweede brief. Heeft Petrus het hier niet over een atoomoorlog? Ik citeer uit 2 Petrus 3:12 “U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg.” Let op: “elementen” kunnen alleen vergaan door kernsplitsing! Gelukkig wordt vers 12 opgevolgd door vers 13 “Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” Laten we bidden voor het hele Joodse volk, dat de dag spoedig zal aanbreken waarop heel Israël gered, zalig zal worden door de Here Jezus, de Messias (Romeinen 11:26).
Met vriendelijke groet,
Ron van Arkel
 
 
Beste heer Barneveld ,

Met argusogen volg ik het nieuws het zijn spannende tijden de hele wereld op een paar na zoals Canada gelooft de leugens van de vijand , maar ik heb nog een vraag aan u , mij houd iets anders bezig de vier bloedmanen met pesach en loofhuttenfeest in 2014 en 2015 veel christenen maar ook joden zie het als een teken kunt u hier iets over vertellen ? Ze zeggen dat er dan belangrijke ontwikkelingen zullen zijn voor Gods volk .
Vriendelijke groet
Dag Gerda,

Dank voor je reactie.

Over die bloedmanen hoop ik ende deze week een bewerkt en aangevuld artikel uit het Zoeklicht op de site te zetten.
Eerst naar de tandarts, een preek voorbereiden en de 6e druk van "Israël, Eindtijd en de Islam" afmaken.

Dus even wachten.

Met een hartelijk shalom

jvb

 
 
Onlangs een discussie gehad met een broeder uit de traditionele kerkstroming over Jezus. Toen ik in de discussie aangaf of hij er wel eens over had nagedacht wie Jezus was, antwoordde hij heel plichtmatig "de Zoon van G'd".

Toen ik aangaf maar OOK een Joods mens, werd ook nog instemmend geknikt. Toen ik verder ging met de vraag hoe Jezus er dan uit zou hebben gezien, gaf deze broeder mij het beeld van een donkerblonde man met lang sluik haar in een lange mantel op sandalen.

Op mijn vraag of hij dacht binnen te kunnen komen westers gekleed in een othodoxe synagoge antwoordde deze broeder ontkennend.
Op mijn vraag of hij dan dacht dat Jezus met afwijkende kleding in de tempel welkom zou zijn geweest, bleef een antwoord uit.

Toen ik hem meedeelde dat Jezus immers puur Joods is opgevoed en is besneden e.d. bevestigde deze broeder dat.
Toen ik concludeerde dat Jezus dus na alle waarschijnlijkh eid heeft rondgelopen als een orthodoxe Jood ipv het beeld dat de RK van Jezus heeft geschetst deed deze broeder schrikken.

Deze broeder gaf later aan dat hij zich dit nooit had gerealiseerd. Hopelijk een begin voor hem en zijn gezin om zijn kijk op Israel eindelijk te wijzigen. Dat de Heer zijn verblinding weg mag nemen hierin. En zo vele broeders met hem.
 
 
Beste broeder Jan,

Ongetwijfeld zal het jou ook niet ontgaan zijn wat er allemaal afspeelt in Syrie.
Toen ik die luchtfoto,s vorige week zag van die weggevaagde steden in Syrie en dit ook gebeurd al in de buitenwijken van Damascus, moest ik veel denken aan de bijbelteksten in Jesaja en Jeremia etc. mn. Jeremia 49. Mag ik dit de loupzuivere vervulling van deze profetie noemen. Zo ja wat razend actueel is ook Gods Woord te noemen. Maar ook zo troostrijk ondanks dit vele leed voor de bevolking. Troostrijk dat Vader onderweg is om terug te komen..
Gods rijke zegen en altijd tot ziens
Rob
 
 
Beste Jan, wederom dank . Je schrijft dat er wel een beetje (170.000 raketten) oorlogstuig gericht staat op Israel bij monde van de Aviv Kochavi en dat de hezbollah ( jawel met een kleine h) vanuit Libanon er ook zo'n 100.000 of zitten die bij die 170.000? Tel daar bij op de in de maak zijnde bom in Iran, hoe goed kennen de "vredesonderhand elaars" dan eigenlijk de tegenstanders van Israel, en hoe houden ze al dat wapentuig en de bedienden daarvan in toom? Het is toch te simpel voor woorden op het "bewust" blind zijnde af, dat je dan alleen maar onderhandelt over stukken land? Wie wapens ter hand neemt zal door de wapens omkomen, de woorden van onze Heiland in Matteus 26 vers 52. Jezus is daar uiterst helder en duidelijk in! Hoe is de VN de EU en Amerika geinformeerd over deze cijfers en ze doen er nog niets mee, dan alleen maar praatjes over "vredesbesprekin gen", het lijkt wel een groot schaakspel in een theater, de wereld zit er bij en kijkt er naar, het gaat om mensenlevens!!! , de schepping Gods,psalm 8, de Kroon op Zijn mooie Schepping. Ik kan het maar steeds niet bevatten, de blijvende haat, de blijvende dreiging en bedreiging op Israel en haar inwonenden. Typisch de eigenschappen van de satan, intimidatie, manipulatie en dominantie van zijn vazallen en knechten,om de heerschappij hier op aarde. Wanneer is de tijd van de leugens in de wereld vol, oh Heer mijn God Vader, zo vol van genade bent U............... nog steeds. Vuur achter de muren van Damascus?????Shalom
 
 
Beste heer Jan, goed geschreven! Een zeer verhelderende en duidelijke artikel! U schreef dat Poetin het Westen hoont, moet ik wel erom lachen. Maar er is méér aan de hand. Rusland is diep in zijn hart erg bang voor Europa, namelijk Duitsland. De Russen weten dat Duitsland tegenwoordig zeer geducht en machtig is geworden, en zien daarom een heropleving van het "Prussische militairisme." De Russische vrees is niet ongegrond, zelfs de EU zich ook heeft mee bemoeid met de onrust in Oekraïne. Door mee te bemoeien met Oekraïne heeft de EU in feite het eeuwenoude antisemitisme onder de Oekraïners aangewakkerd. Bewust of onbewust. Dat is een zéér gevaarlijke ontwikkeling. Ik vind dat de EU absoluut niet mag bemoeien met de zaken als Oekraïne en het Israëlisch-Palestijnse conflict. Zegt de Bijbel niet: Wees niet een bemoeial!? Ik bid dat God de Oekraïense Joden uit Oekraïne weghaalt en veilig terugbrengt naar hun oude vaderland.

Beste Paul,

Inderdaad is de situatie zeer spannend.
Momenteel in de Oekraïne.
Maar ook elders in de wereld.
Er staan vliegtuigen klaar om, in geval van nood, de Joden in
de Oekraïne te evacueren.
Gebed is inderdaad zeer belangrijk.
Een bemoediging en troost is dat er momenteel miljoenen Christenen zijn,
vooral in de vroegere ontwikkelingsla nden, die dagelijks en vurig voor Israël bidden.
Aan die gebeden wordt kracht verleend.
Shalom

jvb
 
 
Hr. van Barneveld. Ook ik worstel o.a., met het idee dat we belastinggeld (dus ook dat van mij) geven aan landen/organisaties die uit zijn op de vernietiging van Israel. Als individu daarom voor een deel geen belasting betalen zal, in uiterste geval, betekenen; het gevang in. Dat geeft geen signaal af aan de wereld i.c. m.n. ook onze regering. Ik voel veel voor de suggestie van Peter die op deze pagina onder pt. 6 voorstelt een rechtszaak te beginnen. Een rechtszaak mbt het tegengaan van betalen van belasting aan 'terroristen'. Dat zal veel kosten, juridische aanpak vereisen e.d. Allerlei bezwaren bedenken is niet zo moeilijk. Indien velen hier hun medewerking aan verlenen dan is dat , misschien een druppel op een gloeiende plaat, (maar toch) een signaal dat in de openbaarheid zal komen. Ook onder Christenen zijn juridisch geschoolde mensen te vinden, evenals mensen die weten hoe je eea in de publiciteit brengt , mensen met allerlei kwaliteiten etc. Vooral veel bidden om wijsheid in deze. Als we dat oprecht doen zal ons dat ook gegeven worden.(hoe ook) Wat vindt u en . ook anderen van de suggestie van 'Peter' Ik krijg ook steeds meer het gevoel; we lezen over deze zaken (niet alleen de belasting afgifte) , voelen afschuw, voelen onrust en vaak ook gewoon boosheid, maar daar blijft het dan ook bij. Of moeten we ons nog meer en vaker wenden tot het gebed en God te vragen om wijsheid. Wijsheid voor ons, de Israelische reg.etc Met die wijsheid kunnen we alles aan.
Beste heer Prins,

Dank voor uw reactie.
U raakt het hart van ons probleem.
Immers wie betaalt is medeverantwoord elijk.
Een rechtszaak?
Ik denk dat christenen voor Israël die zou moeten aanspannen.
Eventueel samen met het CIDI of Joodse organisaties.
Waarom neemt u geen contact met CvI op?
Als ik een van mijn vrienden bij CvI spreek zal dit eens aankaarten.

Shalom

jvb
 
 
Mocht iemand er serieus werk van maken om een rechtszaak aan te spannen tegen onze overheid (zie punt 6 en 13) dan ben ik van de partij. Aan de andere kant zijn er legio van dit soort zaken. Ik herinner me nog mijn gevoel van machteloosheid toen ons land blind achter George Busch en premier Blair aanliep om Irak binnen te vallen op verdenking van kernwapens, waarvan een Duitse reportage al had laten zien dat deze er niet (meer) waren...alleen nog verschroeide aarde. maar Busch wilde laten zien dat hij geen doetje was: oog om oog, tand om tand oftewel: Wraak. Saddam Hoessein, sinds jaar en dag een goede vriend van Amerika, was opeens de schurk. En de slachtoffers waren voornamelijk onschuldige burgers. Moslims zagen de beelden van de Abu Graibgevangenis en van Guatana Bay en het is nooit meer goed gekomen. De wereld is nog nooit zo onveilig geweest. En wie krijgt hiervan de schuld?? Amerika zou je denken...maar nee ISRAEL. Denk ook maar aan alle landen waar wij handel mee drijven en waar de mensen |(vrouwen) rechten voortdurend worden geschonden India, China, Afghanistan. Heeft onze regering president Karzai er ooit op aangesproken?? Nee, we brengen er alleen maar geld naar toe. Nu hebben we onlangs Noord-Korea ontdekt als een veelbelovende markt. Ach die mensenrechten, dat valt allemaal best mee! Inderdaad misschien toch maar veel bidden zoals Daniel dat deed aan het hof van Nebukadnezar.

Dag Herma,

Dank voor je reactie.
Er is zoveel onrecht. De aarde barst bijna uit elkaar van het onrecht.
Maar nu even over die rechtszaak tegen onze regering die terroristen financiert en een groep, een bende die openlijk een rechtsstaat wil vernietigen steunt. En dit alles met ons (belasting)geld .
Al zou zo'n rechtszaak weinig juridisch resultaat boeken, dan komt de zaak en het gelijk van Israël toch opvallend in de publiciteit. Dan ziet men hoe terroristen en lieden die openlijk uit zijn op de vernietiging van Israël door ons worden gefinancierd. Ik zal eens contact opnemen met een mij bekende jurist.
Of zou het iets voor de beroemde Mr. Bram Moszkowicz zijn? Wie zou dat bij hem kunnen aankaarten?
Ook wij zij ervoor.
Shalom

jvb
 
 
Beste Jan,
Bram Moszkowicz is uit zijn ambt gezet had ik begrepen. Zelf zit ik meer te denken aan Geert-Jan Knoops.
Ik ben zelf niet juridisch onderlegd, maar ik zal mijn schoondochter eens polsen naar de mogelijkheden. Misschien hoor je nog van me.
N.B Nu even de herhaling kijken van je programma op Family7

Hartelijke groet,
Herma


Dag Herma,

Ik heb een Nederlandse jurist, die in Israël woont, even gepolst.
Ben benieuwd wat hij ervan denkt.
Ook gesuggereerd dat hij CvI inseint.
We wachten maar af en hopen op Gods leiding in dit belangrijke initiatief.
Dat vooral belangrijk is, nu de BDS campagne en de leugenmachines
krachtig doorgaan met het besmeuren en isoleren van Israël.

Shalom

jvb


 
 
Beste Jan, de huidige situatie lijkt in het geheel veel op de gebeurtenis van David als kleine herdersjongen tegen Goliat 1 Samuel 17. De God van Israel werd getart en in de huidige wereld door de EU, steun geven om terroristen te bewapenen, is in mijn ogen wel degelijk hetzelfde gelijk de Filistijnen bij monde van Goliat deden. Hoe wordt God steeds weer getart en Zijn Volk ? Hoop dat een rechtzaak zoals benoemd, vergelijkbaar kan zijn als de strijd van David , God gaf de Filistijnen in hun hand. "Opdat de gehele aarde wete!!!!!, dat Israel een God heeft, en deze gehele menigte ( EU , VN ) wete, dat de Here niet verlost door zwaard en speer. Want de strijd is des Heren en Hij geeft u in onze macht". 1Samuel 17vers 46-47. Een rechtzaak kan wel degelijk elke duidelijkheid laten weten in de EU, dat de God van Israel nog immer een levende , bestaande God is, die als je wijs bent tenminste maar het beste nooit negeert, zelfs niet als EU, VN en welke presidenten dan ook. God zegene Israel, Zijn volk begeeft en verlaat Hij nooit, en als de Heere met Zijn Volk is , oudere zowel jongere broer, wie........ zal dan tegen zijn? Houdt moed en vreest niet,Ik ben met U. Hoop en bidt dat er deuren en mogelijkheden komen, een flink stemgeluid te laten horen, geen belastinggeld voor terrorisme, het moet maar eens duidelijk worden, glashelder. Shalom alle br en zrs, vrede zij over U allen.
 
 
Hallo Jan en Herma,

Een reachtzaak gaat je niet lukken, de zaak zit zo gega dicht getimmerd, dat je in de media alleen maar belachelijk wordt gemaakt. Binnen de kotste keren heb je de TELEGRAAF aan je broek hangen met allerlei leugens. Of wat te denken van POW-nieuws of GEENSTIJL?

Ik vraag me ook af of Jezus ons wel heeft opgeroepen om rechtszaken te beginnen.
Hoewel, het CIDI gaat iets aanspannen tegen Gretta Duisenberg.

Maar Jezus riep ons op om de vijgeboom (die boom was het toch?) in de gaten te houden.

En dat doe ik dan maar. Onder andere door dit soort sites te bezoeken.
 
 
Dat jullie worstelen met het feit dat van jullie belastingcenten terroristische organisaties worden gesponsord, dat kan ik begrijpen.

Maar het was weer Jezus die zei dat we de keizer moeten geven wat des keizers is. Die keizer was ook niet zo'n lekkere. Maar je kunt er niet omheen. Belasting is belasting en de door ons aangestelde regering (ik heb ze niet gestemd, maar neemt niet weg dat hij door mij is aangesteld) doet daar gekke dingen mee.
 
 
Het grote teken uit openbaringen12 staat waarschijnlijk op 23 september 2017 aan de hemel. Ik heb uitgerekend dat de eerst volgende keer dat dit weer zo aan de hemel staat we 4 miljard jaar verder zijn. Dus dit teken is zeer uniek! Ook wordt er gesproken over bloedmanen, de tetrad. Dat schijnt een teken te zijn voor het Joodse volk.
Graag zou ik meer over deze dingen willen weten. Er staat niet voor niets een waarschuwing in de Bijbel: “En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.”
 
 
Hallo Fred, je hebt natuurlijk volkomen gelijk de keizer te geven wat des keizers is. In het land waar je woont heb je je te houden aan de regels en de wetten van het land waar je woont. 2 petr 13 ev. Is allemaal volledig in lijn met de Schrift.Naar mijn mening gaat het dan ook niet om het weigeren belasting te betalen, als wel het doel wat gebruikt wordt om te dienen. En het doel dat gediend wordt staat recht tegenover Gods Volk en bovenal tegen God zelf. Eea is kennelijk !!! onduidelijk in het kabinet, onze regering, de EU enz. Onze regering voorziet dus de vijanden van Gods Volk in hun strijd, Gods Volk met instemming te bevechten. Ook al is onze regering democratisch gekozen, betekent dit totaal niet dat ik instem met deze benoemde handelswijze, en Mijn Vader in de Hemel weet dit. Wellicht kan de christelijke politiek in Den Haag en net zo in Brussel eens flink "roepen": Houdt rekening met onze God! Gelijk Netanjaho zijn stem liet horen in het voltallige VN gebeuren. En wij vooral heel veel bidden en wachten op de Here. Want hoe je het draait of keert, als wij als totale christenen, dus inclusief de politiek met nadruk, hoe gaan wij voor de Heer verschijnen: Goed gedaan gij trouwe knecht, of............ hoe anders? Laat er in Jezus Naam iets in beweging komen in de politiek, dat Onze God de Eer krijgt die Hem toekomt, zodat verstandige besluiten genomen gaan worden. Het begin de wijsheid immer nog de vreze des Heren te leren. Shalom, Gods zegen,br en zrs.
 
 
Beste Jan!

Vandaag, 15 febr. 2014 is er in de krant "de Telegraaf" , een volledige pagina gewijd aan Israel en de foute houding in deze van minister Timmermans en velen meer, vooral van felle Israel haters.
Eindelijk iets klip en klaars aan positieve duidelijkheid over Israel. Tevens is het verheugend, dat juist een dergelijk artikel in een soort "Volkskrant" , zoveel lezers, die vaak met de massa mee, Israel verfoeien, onder ogen zal komen.
Titel:
Huichelachtige kruistocht van actiegroepen, hulporganisatie s en hoge ambtenaren: o.a. door van Agt, G. Duisenberg, Mariko Peters, Frans Timmermans. (Groen Links heeft vele van dit soort lieden in zijn gelederen) .
Aan het woord komen o.a. Hans Knoops en Mr. Geert Jan Knoops.
"Waarom voortdurend Jeruzalem in het vizier en nooit kritiek op bijv. de Chinese onderdrukking van Tibet?"
Bovendien:
Mr G. J. Knoops:
"Het Internationaal Gerechtshof heeft in 2004 de Isr. muur strijdig met het Internationaal recht bevonden, maar daarbij werd uitdrukkelijk het recht op zelfverdediging door Israel bevestigd." En veel meer!!
Enfin Jan, dat is jou allemaal helemaal bekend uiteraard, maar het mooie van deze bijlage (niet zomaar een ingezonden stukje)is, dat een ieder die deze krant leest in ieder geval de titel van dit stuk onder ogen krijgt. Ik ben er erg blij mee.
Met vr. groeten van Dicky
 
 
In Elsevier van 15 febr. een artikel van hoofdredacteur Arendo Joustra.
Dit artikel lijkt ten gunste van Israel, Non Solus Palestina?
Ook eens een positief geluid van iemand die onpartijdig lijkt te zijn, eerder opschuift naar Israelische zijde.
H.H
 
 
Heeft het Joodse volk nog niet genoeg geleden,antisem itisme moet gestopt worden. We moeten zo veel mogelijk bidden en de Almachtige vragen om deze vorm van kwaad uit de wereld te verbannen.
 
 
Heeft het Joodse volk nog niet genoeg geleden,antisem itisme is een verschrikkelijk e kwaad. Laten we bidden tot de Almachtige dat alle mensen in harmonie met het Joodse volk om zullen gaan, zodat iedere Jood zorgeloos door de Europese straten kan lopen, zonder dreiging.
 
 
Hallo Jan,

Even iets anders, maar niet geheel off-topic?
Hoe zie je de expansiedrift van Poetin ten opzichte van de Oekraïne?

Dat is toch ook een vuil spelletje, zou je zeggen. Wat is de link die je kunt leggen met Israel?

Moskou ligt loodrecht boven het beloofde land....Dag Fred,
Mijn dank voor je interessante opmerkingen.

Rabbijn Moshe Reuven Azman roept de 200.000 Joden in de Oekraïne op Kiev, en zo mogelijk het land te verlaten.
De Oekraïne is berucht vanwege een zeer antisemitisch verleden. Joodse winkels zijn vernield. Andere rabbijnen willen niet zover gaan als rabbi Azman, maar manen de Joden wel tot voorzichtigheid . De situatie lijkt helaas wel erg veel op de tijd vlak voor WOII, eind dertiger jaren van de 20e eeuw.
De oppositie in dat land is anti Rusland en heeft antisemitische trekken.
De regering leunt meer naar Putin/Rusland.
Het land is nu een speelbal tussen het machtsstreven van de EU en Rusland.
Bid voor de Joden in dat land. Dat ze op tijd weg komen voordat er pogroms losbreken.
Israël kijkt nauwlettend toe en houdt vliegtuigen klaar om eventueel Joden uit de Oekraïne te evacueren.
Shalom

jvb
 
 
Het onderstaande stond vandaag dinsdag 25/02/2014 op de site van rtlz,
let op de laatste regel!

Rellen op Tempelberg: Palestijnen opgepakt.

Op de Tempelberg in de oude stad van Jeruzalem zijn bij botsingen tussen de Israëlische politie en Palestijnse betogers meer dan tien mensen gewond geraakt.
Drie Palestijnse betogers zijn opgepakt. Aanleiding tot de rel is een debat in het Israëlisch parlement over de uitbreiding van Israëlische aanspraken op de Tempelberg, waar ook het islamitische heiligdom Haram al-Sharif (Verheven Heiligdom) staat.
klaagmuur
Ondanks de Israëlische verovering van Arabisch Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever in 1967 valt het complex nog steeds onder een Jordaans bestuur. Joden mogen in het heiligdom niet bidden en hebben beperkt toegang. Buiten, aan de westelijke kant van het complex, is de joodse Klaagmuur, een voor joden heilige plek.
Een Israëlisch parlementariër heeft een voorstel ingediend om Israël meer controle over het hele heiligdom te geven. Het voorstel wordt vandaag in het parlement besproken.
 
 
Beste Jan, veel gelezen van jou en de het reageren, een ding wordt vergeten de strijd in de hemelse gewesten. Van het begin aan dat het volk en Israël weer terug is en nog gaat de Here aan het werken is, maar ook de Satan valt aan vooral met de Islam, in Zach 2 lezen wij toen het volk de Tempel de muren herstelde viel de Satan en nu zien wij hetzelfde gebeuren in openbaring 12 lezen wij over grote strijd tussen de Engel Michael en de Draak en wij staan midden in deze strijd het hard nodig dat wij de geestelijke wapenrusting aandoen om te kunne staan in deze tijd waakzaam en in het Gebed voor Israël en de Gemeente. Jan de Here zegent in jouw werk Bertus Veen
Beste Broeder Veen,


Een hartelijke groet uit Cothen.
De mooie vakanties die we bij jullie in Waldfrieden hebben doorgebracht zullen we niet vergeten.
Uw mail kwam op een mooi moment.
Ik ben bezig aan een artikel voor het Zoeklicht, waarin die strijd in de hemelse gewesten zal noemen.
Drie legers, het IDF (Israël's leger) het leger van de vorst van de duisternis, waar bijna heel de wereld
bij is ingelijfd en van harte meewerkt tegen Israël. Het Leger van de Heer, met de engel Michael, waarbij volgense Efeze 6, wat u ook noemt, gebed een van de wapens is.
Hoe is het met u en uw echtgenote?
Shalom

jan van b.
 
 
Op dit moment heb ik een behoorlijk vervelende discussie in mijn eigen PKN kerk. Er wordt zeer regelmatig gecollecteerd voor "kerk in actie" en "ICCO". Al meer dan drie jaar waarschuw ik dat deze organisaties een anti Israëlische inslag hebben en geld doorsluizen naar zeer dubieuze organisaties. Omdat er niet wordt geantwoord heb ik gezegd dat ik iedere collecte in drievoud in mindering breng op mijn jaarlijkse bijdrage. Ik heb nu wel de volledige aandacht, helaas hoort het niet zo te gaan, immers het is een manier van druk uitoefenen die niet zou moeten binnen een gemeente. Er zijn binnen onze gemeente maar een handjevol mensen die Israël lief hebben, ik heb vaak overwogen om weg te gaan maar een gemeente verlaten doe je niet zo maar.
Nu heb ik op hele korte termijn een gesprek met de kerkenraad, ik hoop dat ik de juiste woorden mag krijgen om mijn standpunt helder en eerlijk uit te kunnen leggen. Ik zie zelf in de dwaling van de PKN door met dit soort organisaties in zee te gaan, (ICCO kerk in actie ed) dat de zegen over de kerkelijke stroming aan het verdwijnen is, maar dat is puur persoonlijk.
Beste Peter,

Veel dank voor je reactie.
Je zit inderdaad in een heel moeilijke positie.
"Weglopen, dat doe je niet zomaar!". Je hebt gelijk.
Je komt dan vaak van de regen in de drup, je wordt een geestelijke zwerver of je komt in geestelijk niemandsland.
Zelf heb ik 14 jaar in het bestuur van ICCO gezeten.
De strijd om Israël kindigde zich toen al aan.
Met de betreffende afdeling heb ik wel gesprekken gevoerd.
Maar het gaat inderdaad van kwaad tot erger, van steun aan de "Palestijnen" via antizionisme naar antisemitisme.
Wat het gesprek met de kerkenraad betreft raad ik je aan de Bijbel als wapen te hanteren.
citeer de landbelofte aan Abraham (Het Abrahamverbond uit Genesis 17) en profetieën die nu vervuld worden. Haal aan dat de HEERE, de God die wij in en door de Heere Jezus dienen, de God van Israël is bij wie geen verandering is.
Als men dan zegt dat je de bijbel er niet moet bijhalen of dat er ook andere dingen in de Bijbel staan, dan vrees ik dat er weinig meer te praten valt. Je kunt eventueel de Balfourverklari ng erbij halen en de diverse besluiten van de Volkenbond. Maar dat is een eindeloos verhaal.
Het feit dat "Palestijns volk" een verzinsel uit einde zestiger jaren is en dat de Joden in het land vóór 1948 zich Palestijnen noemden zal vermoedelijk met met een vriendelijk glimlachje en geen argumenten worden afgewezen. Maar de bijbel mkoet, vooral voor een kerkenraad beslissen zijn. Sterkte .

jvb
 
 
Beste Jan

Dit weekend alleen al , meer dan 40 vliegtuigen , van uit de Oekraïne (Kiev) en Moskou naar Tel Aviv. Gevolgd via Flightradar.nl.
De meesten in de nacht. Wat een haast!!!Dank je, Leny, voor je interessante informatie.
Weet je ook wie of wat er door die vliegtuigen vervoerd werd?
Waarom die haast?

shalom

jvb
 
 
hallo jan
wat moeten wij met zn allen nou doen wie mijn volk vervloeken zal ik vervloeken wie mijn volk zegenen zal ik zegenen we zitten in dit land volop in de vervloeking we betalen ons scheel aan de belasting dat allemaal naar de hamas gaat niks meer betalen of in denhaag gaan protesteren of alles langs je heen laten gaanben heel bang voor de islam van daag of morgen staan ze voor je neus kinderen worden in de moederschoo t vermoordouderen worden niet meer verzorgd je mag niks meer zeggen anders ben je discriminerend bezig ik heb net boek wake up gekocht samen met mijn buurvrouw zijn wij welkom op die avond in sept of is dat alleen voor dominees ben erg nieusgierig naar de uitleg en aangezien mijn dominee er niet heen gaan moeten de gemeenteleden gaan ik ben van de pkn als lichtend licht en zoutend zout in de kerk ik wil u GODS zegen toewensen gr Foekje
Beste Mw. Foekje,

Mijn dank voor je uitvoerige en ongeruste mail.
Wat denk je hoe ongerust ik ben?!
Vooral voor onze kinderen en kleinkinderen.
Het enige wat we kunnen doen is opkomen voor Israël door de leugen te ontmaskeren.
Het belangrijkste w at we kunnen doen is gebed.

Natuurlijk ben je ook welkom bij de studieavond over Wake up. Ik heb het vermoeden dat
het wel druk zal zijn. Zelf ben ik met de schrijvers in een diepgaande gedachtenwissel ing in een
prettige sfeer gewikkeld. Vanwege drukt en wat problemen is het contact minder geworden maar ik
hoop het gauw weer op te pakken. Het is belangrijk dat de kerk de oude Bijbels-Joodse wortels weer
gaat oppakken.
Dat brengt ons weer dichter bij onze "oudere broer" Israël.

Shalom

jvb
 
 
In de lente van 1987 hield Jan Willem van der Hoeven een zeer opmerkelijke toespraak in Jeruzalem.Citaat (.....) Kijk naar Libanon!
Een land dat dacht terrorisme als exportproduct tegen Israel te gebruiken, ze voelden zich veilig in eigen land ondanks alle terroristen die in en uitgingen, die El Al vliegtuigen en Israelische diplomaten over de hele wereld opbliezen. Als Libanon u niet duidelijk is, een land dat zichzelf vernietigd heeft door het terrorisme wat slechts voor de export bedoeld was! Terrorisme heeft noch de Joden, noch Israel vernietigd, het heeft bijna het hele prachtige Libanese land vernietigd." Ik zal vervloeken die Mijn volk vervloeken...." Als Libanon geen teken is, wat dan wel? En als God dat doet met Libanon, wat zal God dan doen met andere landen die tegen Israel komen? Als ik het met eerbied mag zeggen, Gods geduld met wat de natien doen tegenover Zijn uitverkoren volk is bijna op.....

Aldus JvdH. Inmiddels zijn we 27 jaar verder......
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven