Home Actueel Israël Dag Israel, dag Joden, we zullen jullie missen. Het einde van Europa en de VS.

Dag Israel, dag Joden, we zullen jullie missen. Het einde van Europa en de VS.

Bekladde graven in Frankrijk Klik voor ware grootte
Bekladde graven in Frankrijk

We zullen jullie missen

De laatste maanden is een angstaanjagende ontwikkeling in een versnelling gekomen. De uitkomst van deze ontwikkeling betekent het begin van het einde van Europa, met name van de EU.
Dit geldt echter ook voor de VS.
Niet alleen veel Joden vertrekken uit Europa, maar ook Israël keert zich af van het Westen. Het “vredesplan” van John Kerry na het “verraad van Geneve” draagt ook een zware steen bij aan het einde van het Westen.
Wat is er gaande?
Wat zegt de Bijbel hiervan?
Kunnen wij nog iets doen?

Vredesplan, Iran en de Paus

Op 24 november 2013 heeft de G5+1 in Geneve onder leiding van de VS en de EU een voorlopige overeenkomst gesloten, die eind mei afloopt. Israël en Iran zijn het over één ding eens: Door dit plan heeft Iran het groene licht gekregen voor de atoombom van hun messias, de Mahdi.
Israël voelt zich verraden door de westelijke wereld.
Begin januari heeft de internationale gemeenschap de aanvallen op Israël weer opgepakt. Het “vredesplan van Kerry” is nu het wapen dat op Israël wordt losgelaten.
Velen in en buiten Israël vrezen dat Netanjahu zijn handtekening onder dat plan gaat zetten.
Bijna de hele wereld en ook veel Israëli’s zijn voor de “Tweestaten oplossing”:
Twee staten die in vrede samenleven en samenwerken binnen de grenzen van Israël.
Grote onzin.
Links Israël is voor dit plan. Niet omdat zij erin geloven, maar omdat ze geen andere weg zien. Bang zijn dat Israël nog meer geïsoleerd wordt in de Westelijke wereld.

Netanjahu schijnt onder enorme economische druk van de VS te staan om akkoord te gaan met dit voor Israël heel gevaarlijke plan. De Palestijnse Autoriteit blijft rustig nieuwe eisen stellen, ‘nee’ zeggen en af te wachten.
De tijd werkt in hun voordeel.
Het meest heikele punt is Jeruzalem. Daar zullen alle onderhandelingen uiteindelijk op stuklopen.
De Heilige Stad wordt als derde in heiligheid (na Mekka en Medina in Saoedi Arabië) opgeëist. Bovendien is in de islamitsche eschatologie (leer over de eindtijd) Jeruzalem de stad van de Mahdi, die vanuit Jeruzalem heersen zal over een wereldomvattend Kalifaat.
Onopgeefbaar voor de Islam.
Maar ook onopgeeftbaar voor Israël.
Jeruzalem is en blijft de “eeuwige, ongedeelde hoofdstad van Israël”.

De verbale strijd om Jeruzalem is de laatste tijd weer opgelaaid. Vandaar dat de Paus in mei naar Israël gaat. Daar zal hij de gebruikelijke vrome woorden spreken en wellicht denken: “Als twee honden vechten om een been, gaat de derde er snel mee heen”. Hij zal in elk geval zijn aandeel van de buit opeisen. De zaal van het laatste avondmaal op de berg Sion in Jeruzalem, stukken van de heilige plaatsen rond het Meer van Galilea en een rol in het beheer over de Tempelberg.
Door de Krim crisis is het druk op Israël wat gezakt en de strijd geluwd. Maar de “angstaanjagende ontwikkelingen” gaan door.
Waarom angstaanjagend? Voor Israël? Waarom voor ons? Eerst kort iets over “helaas onze” EU.

EU

De EU is nog steeds een belangrijke handelspartner voor Israël. Dus probeert het “Beest in Brussel” Israël in de economie te treffen. Vanuit Brussel wordt de diplomatieke en economische oorlog tegen Israël snel en krachtig opgevoerd.
Vanaf voorjaar 2014 wil “Brussel” een gedeeltelijke boycot van Israël instellen. Een ontmoedigingsbeleid van Buitenlandse Zaken (BuZa) van firma’s die in Judea en Samaria werken of handel drijven speelt al een poos.

Vitens heeft de samenwerking met het Israëlische waterbedrijf Mekorot opgezegd. Veel klanten hebben gereageerd op deze stompzinnige actie. Immers onlangs heeft Israël een grote waterovereenkomst met Jordanië en de Palestijnse Autoriteit (PA) afgesloten. Is Vitens misschien nog meer anti-Israël dan de PA? In een niet al te intelligente brief schreef Vitens als antwoord op de vele reacties dat ze het ontmoedigingsbeleid van BuZa volgen. Het afbreken van de samenwerking met Mekorot houdt verband met de “politieke context” schrijft Vitens. Even verder in de brief legt Vitens uit waarom men niet ingaat op de vragen die in brieven worden gesteld. Immers Vitens is neutraal (maar neemt wel een politiek standpunt in) en die vragen raken de “politieke context van deze zaak.
Terug naar de EU. De PA wordt krachtig financieel gesteund. Ondanks aandringen van het Europese Parlement wordt er geen onderzoek gedaan naar de corruptie, waardoor veel van ons belastinggeld verdwijnt in corrupte zakken van leiders en besteed wordt aan het financieren van terroristen. Wij betalen en zijn dus medeverantwoordelijk voor de terreur tegen Israël. Daar gaat ons belastinggeld!
De venijnige verbale aanvallen op Israël van mw. Catherine Ashton, de persoon voor Buitenlandse Zaken van de EU, kleuren de EU als een felle anti-Israël organisatie. Daar maken wij deel van uit.

Vroeger was er nog een soort tweedeling tussen de landen van de EU. Sommige landen binnen de EU waren en zijn anti-Israël. Andere landen steunden Israël en hielden veel kwaad uit Brussel tegen. Nederland hoorde daar ook bij. Let op de verdrietige verleden tijd ‘hoorde daarbij’. Vooral het tempo waarmee de EU de macht naar Brussel trekt maakt een eigen nationale positie tegenover “Brussel” moeilijk.
Een eigen buitenlands beleid is bijna onmogelijk voor een lidstaat. Zou minister Timmermans dat echt willen? Zo zitten we in een schip dat vanwege de anti-Israël houding tegen een klip van Gods toorn botst en ondergaat.

Dag Israël

Het is dan ook vanzelfsprekend dat Israël zich van Europa en in mindere mate van de VS afwendt. Of afgestoten wordt? Links Israël vindt dat de houding van Netanjahu daaraan schuldig is. Maar die houdt krachtig vast aan het principe ‘veiligheid eerst’.
Israël zoekt andere bondgenootschappen.

Volgens de Britse Sunday Times plegen Israëlische en Saudische veiligheidsdiensten overleg over het aanpakken van de “bom van Iran”. Netanjahu merkte in december op dat er “gelijkgestemde gezindheid is met leidinggevende landen in de Arabische wereld over (het atoomgevaar van) Iran”.
De Pax Americana, de vrede onder leiding van de VS, kalft snel af.
De VS is de volgende wereldmacht die over Israël of het Joodse volk dreigt te struikelen. “As soon the US drops Israël the LORD will drop the US” (zodra de VS Israël laat vallen, zal de HERE de VS laten vallen) is meerdere malen tegen Franklin Graham, een bekend evangelische leider in de VS gezegd.
Ook economisch zoekt Israël andere wegen.

Met het grootste islamitische land van de wereld, Indonesië, is een belangrijk economisch verdrag gesloten. Nog belangrijker was het bezoek van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi de 18e december aan Jeruzalem. Hij ontmoette premier Netanjahu en president Peres. China wil profiteren van de grote technische know-how en de landbouwkundige ervaring van Israël. De handel met China werd uitgebreid tot meer dan $ 2 miljard. Israël mag een afdeling van hun technische universiteit, het Technion, in China vestigen.
Israël zoekt en vindt andere wegen op het economisch en op politiek terrein. Consulaten in Europa worden gesloten.
De EU roept al jaren: “Weg wezen Israël”.
Dus Israël zegt: “Dag Europa”.
Wij zeggen verdrietig: “Dag Israël, dag Joodse vrienden. We zullen jullie missen”.

We zullen je missen

Veel Joodse mensen vertrekken uit de EU uit vrees voor het toenemende antisemitisme. Dit jaar verwacht Israël 6.000 Franse Joden. Veel meer van hen zoeken wegen om zo snel uit Frankrijk te vertrekken. Het toenemende antisemitisme en de recessie zijn twee van de belangrijkste redenen.
De Joden in de Oekraïne proberen zo snel mogelijk weg te komen uit dit van oudsher fel antisemitische land. Ook in andere landen van Europa is er een uittocht van Joodse mensen gaande.
Joden weg, zegen weg. Want God zegt:
“Gezegend wie u zegent en die u vervloekt, vervloekt!” (Numeri 24:9 en Genesis 12:3).

Dit is een wetmatigheid die al zo’n 20 eeuwen geldig is gebleken. In mijn boek “Om Sions wil niet zwijgen” geef ik daar veel historische voorbeelden van.
Natuurlijk gunnen wij onze Joodse Medelanders van harte als ze de weg naar hun Tehuis, naar Israël vinden. Voor ons staat er nog meer op het spel dan de zegen of vloek in het bovengenoemde Genesis 12:3.
Kijken we even naar een Bijbelwoord uit de profeet Jeremia. Namens God schreef Jeremia een brief naar de Joodse ballingen in Babel.
Ik citeer: “Dit is de inhoud van de brief die de profeet Jeremia zond... Zoekt de vrede voor de stad waarheen IK u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn” (Jeremia 29:1-7).

Hebben de Joodse Nederlanders gebeden voor ons land? Zeker, op bladzijde 149 van het Joodse gebedenboek, de Siddoer, staat een gebed voor ons koningshuis en de regering. Mogelijk klinkt het nu ook nog: “Joden weg, vrede weg”.
Gevaarlijk hoor, wat er momenteel gaande is. Niet alleen de Joden maar ook Israël “vertrekt”. We zullen jullie missen. Want als Timmermans en de zijnen zo pro-Palestijns en Israël-onvriendelijk doorgaan zullen wij het ook merken. Oordelen: Meer recessie, meer geweld, meer rampen. Waarschuwingen van de Almachtige. Wereldmachten hebben o.a. tot taak het Joodse volk te beschermen en Gods plan te faciliteren.
We zien hoe de VS Israël laat vallen en verraadt. Tegelijk zien we hoe momenteel de VS als wereldmacht wegvalt. Gevolgen: Chaos overal, opstanden, recessies, oorlogen en rampen. Deze verwijdering tussen de EU en Israël en het wegvallen van de VS als wereldmacht zijn twee ontwikkelingen die weinig goeds en geen “vrede op aarde”, zullen brengen.
Angstige ontwikkelingen.

Intussen

We zien hoe nu al de HERE bezig is Zijn Aangezicht voor het Westen te verbergen. Zo krijgen de machten van het kwade vrijspel. Dat heeft ernstige gevolgen. Maar God gaat door met Zijn plannen.
Dat plan bestaat uit momenteel twee delen.
(1) Het herstel van Israël. U zult hierover meer merken in het komende jaar. De Hand van de HERE is over Zijn volk. misschien zien we een begin van de terugkeer van de stam Efraïm en de stammen die daarbij horen.
(2) De voortgang van het Evangelie, vooral in islamitische landen waar voortdurend Moslims door geloof komen in Isa (=Jezus in de Koran) als Zoon van de Allerhoogste God, als Verzoener van onze zonden als opgestane Heer en komende Koning. Immers ook Moslims krijgen een kans van de HEER.
Kunnen wij nog iets doen?
Zeker, zolang er leven is, is er hoop.
Blijf bidden dat de HERE ons land het voorrecht gunt dat we een regering krijgen die achter Israël staat. Blijf bidden dat steeds meer kerken visie krijgen voor Israël’s belangrijke positie binnen Gods plannen. En intensief voor onze “Oudere Broer Israël” bidden.
Steun Israël waar u maar kan.

15 Reactie(s)

 
 
Zoals gebruikelijk weer een prima artikel!

Een kleine toevoeging:
Genesis 12:3 wordt meestal vertaald als "Gezegend wie u zegent en die u vervloekt, vervloekt!" of soortgelijke bewoordingen. Maar in het Hebreeuws staat hier voor "zegenen" wel tweemaal hetzelfde woord, maar voor "vloeken" niet. Eigenlijk staat er zoiets als "wie negatief over u spreekt, wordt vervloekt". Dat is dus vele malen ernstiger dan we denken. Immers alle negatieve praat over Israël blijkt Gods vervloeking op te roepen.
"Vloeken" is "onheil toewensen", maar onder negatief spreken valt behalve vloeken nog veel meer, zoals bijvoorbeeld lasteren (kwaadspreken, leugens verspreiden, etc.). En juist dat laatste is wat veelvuldig gebeurt, niet alleen op overheidsniveau , maar ook alle leugens die er verkocht worden. En als je zo om je heen luistert hoe men over Israël en de Joden spreekt, dan houd ik mijn hart vast.
 
 
Beste Jan,

Er zit één zin in uw stuk die ik toch merkwaardig vind, namelijk deze:

Wij betalen en zijn dus medeverantwoord elijk voor de terreur tegen Israël.

Ja, ik betaal belasting. Ben ik anti-Israel? Nee.
Volgens mij heb ik ook niet echt de optie om geen belasting te betalen.. Dus ik vind uw redenering een klein beetje kortzichtig.

Mvg,

Leo
 
 
In dat opzicht vind ik de huidige ontwikkelingen rondom de Krim in de Oekraïne en Rusland erg zorgwekkend. Want wanneer de E.U. Rusland harde sancties oplegt, zal Rusland op zijn beurt besluiten om de toevoer van Russisch gas naar Europa stop te zetten. En we weten dat de E.U. voor 30% gas importeert uit Rusland. Als dat gebeurt, zal Europa keihard geraakt worden met alle nare gevolgen van dien. Eigenlijk kun je zeggen dat Europa's boycot van Israëlische producten als een boemerang terugkomt in de vorm van een totale stopzetting van de invoer van Russisch gas!

Op Op http://www.nu.nl/buitenland/3717342/rusland-waarschuwt-vs-dreiging-met-sancties.html lees ik dat Rusland zelfs in staat is om het huidige financiële systeem omver te krijgen wanneer de V.S. Rusland harde sancties oplegt.

Het lijkt mij dat nu de chaos wordt gecreëerd waarin de antichrist spoedig aan de macht zal komen. In dat opzicht moeten wij de verkiezingen voor het Europees Parlement in aanstaande mei goed in de gaten houden, want wanneer Europa in chaos verkeert, t.g.v. de huidige ontwikkelingen in Rusland, is de kans erg groot dat er dan een sterke leider gekozen wordt. Bovendien ziet Israël nu de kans schoon om Iran hard aan te pakken, nu de V.S. en de E.U. afgeleid zijn t.g.v. de huidige ontwikkelingen in Rusland! Dan is de Derde Wereldoorlog een feit.
 
 
Ook Amnesty International doet al vrolijk mee:

"Amnesty International dringt er bij Amerika, de Europese Unie en de rest van de internationale gemeenschap op aan om iedere levering van wapens, munitie en ander militair materiaal aan Israël op te schorten.
 
 
Beste Mijnheer Van Barneveld, leven wij niet in de tijd van Ezechiël 37
en 38? En is het niet zo dat de tijd van de vissers bijna voorbij is en de tijd van de jagers aangebroken is? Deze ontwikkelingen moeten toch gebeuren om de Wederkomst van onze Heiland te laten plaatsvinden.
Wij moeten ons niet laten afleiden door wat de wereld wil regelen, maar G'd de eer geven die alles in de hand houdt, Zijn Aangezicht zoeken en bidden voor ons broedervolk dat zij goed thuis komen. Wij moeten door de zure appel heen bijten, het is niet anders, maar de heerlijkheid, de eindoverwinning licht voor ons, dus volhouden!
 
 
De opmerking van dhr. van Barneveld dat wij allen mede verantwoordelij k zijn voor de terreur tegen Israël is zeker niet merkwaardig. Dat we daar niets tegen kunnen ondernemen is een fabel. Neem het verhaal van Rachab uit Jericho (Jozua 2). Zij ondernam een dappere stap. Zij wist dat zij iets kon ondernemen omdat zij geloofde. Haar hulp werd een zegen voor haar, haar familie en Israël. Met haar waren er nog velen andere die durfde te op te staan tegen de gevestigde orde. Wij leven in een land waar we de staat voor de rechter kunnen dagen. Wij hebben het recht om protest aan te tekenen tegen het misbruik van onze belastingcenten waardoor wij, als vrienden van Gods volk, worden gedwongen mee te werken aan sponseren van terroristen en zakkenvullers die maar één ding voor ogen hebben, het vernietigen van Zijn volk. Natuurlijk, een rechtszaak zal spotters aanmoedigen om het christendom belachelijk te maken en natuurlijk is de kans groot dat je niet wint als je niet geloofd dat God hierin zou helpen. Was Yeshua zelf niet het middelpunt van de spot. Ja zelfs op het moment dat Hij zich gaf voor onze zonden werd hij bespot. En toch ging Hij ervoor. Israël links laten liggen en ons verschuilen is geen optie meer. Dan moeten we ook maar op onze knieën straks voor de antichrist. We leven in de eindtijd en de duivel zet al zijn middelen in waarom wij dan niet? De God van Israel zal daarbij helpen. Daarna wacht ons een warm ontvangst in zijn koninkrijk. De moeite waard lijkt mij.
 
 
Inderdaad is Rachab een mooi voorbeeld. Zij had niet bepaald het meest eervolle beroep: zij was prostituée. Door haar "bekering" werd zij een zegen voor Israël. Later kreeg zij een (klein?)zoon, Boaz, die met Ruth trouwde, zodat Rachab daardoor een voormoeder werd van koning David, en dus van Jezus zelf (zie Matt. 1:5-6)!
 
 
Wie Rachab was weten we allemaal wel neem ik aan. Haar beroep maakte haar geen goed mens, maar haar hart deed dat wel. Zij volgde haar hart. Maar dat is niet de essentie van mijn pleidooi. De essentie van een rechtszaak tegen het (mis)gebruik van ons belastinggeld is de volgende. Ik doe het even in telegramstijl.
1. Israël wordt aangevallen door bijna de gehele wereld.
2. Wij, u en ik, betalen hier voor een deel aan mee.
3. Wij zijn dus mede financiers en daarmee medeverantwoord elijk als we hier niet ons ongenoegen over uiten.
4. Joodse inwoners van de EU vluchten voor het antisemitische geweld.
5. Het ongehoorzaam zijn aan een regering, het aanvallen van een religie, of wat men ook maar kan bedenken, is niet de bedoeling. Het tegengestelde wel.
6. De wereld (die bestaat uit Gods kinderen) waarschuwen voor de gevolgen die het sponseren van terroristen heeft voor een ieder die hier aan meewerkt. Dit is de gehele opzet in dit pleidooi.
Waarschuwen voor de gevolgen. Dat is wat de profeten door de gehele geschiedenis gedaan hebben. Het waarschuwen voor de gevolgen die dit beleid van de vijanden van Israël heeft, is onze verantwoording omdat wij weten, door Gods woord, wat dit teweeg gaat brengen.
 
 
Geachte heer van Barneveld,

de Europeese regelgeving is zo zwaar dat de kleine bedrijfjes in Israel,
niet meer kunnen exporteren naar Nederland, er is niet genoeg geld.
Ik ben Israelconsulent e.
met een hartelijk Shalom. Marion
 
 
Het is opmerkelijk dat de crisis in Oekraïne, met name de Krim, niet door Rusland maar juist door de EU is veroorzaakt. Voor de val van de Oekraïense president Janoekovitsji kwamen de voormalige Belgische premier Guy 'bad guy' Verhofstadt en Hans van Baalen naar Kiev om de betogers een riem onder hun harten te steken. In feite hadden ze de menigte opgehitst. Beseften Verhofstadt en Van Baalen dat de menigte grotendeels uit neonazi's en extreem-nationalisten bestond? In feite heeft de EU olie op het vuur gegooid waardoor het antisemitisme in Oekraïne opgeflakkerd werd (zie ook mijn artikel 'Olie op het Oekraïense vuur' op mijn blog). En nu hebben de EU en Amerika kritiek geleverd op Rusland vanwege inmenging in de Krim, alsof het schiereiland een achtertuin van Europa is! Maar hun kritiek is verschrikkelijk hypocriet. Want de EU heeft nog nooit enig kritiek geuit op de Turkse bezetting van noord-Cyprus noch op de Chinese bezetting van Tibet!!! Wel alleen maar op Israël wegens "bezetting van de Westbank." Ongeloofelijk hypocriet.

Ja, Europa en Amerika zijn nu op weg naar het oordeel van God. Amerika is niet langer de wereldmacht. De EU ook niet! Raar dat John Kerry 1 miljard dollar als cadeau aan Kiev gaf, terwijl zijn eigen land met de torenhoge schulden kampt (ongeveer 16 triljoen dollar!!!!). Ik verwacht de financiële instorting van USA. Bye USA! Bye EU!
 
 
Beste Jan!

Wat me is opgevallen:
Gisteravond , (even na middernacht) 10 op 11 maart, keek ik nog even naar het laatste NOS nieuws van die dag, na P&W.
Daar was nieuws over Israel te zien en te horen.
Israel blijkt zeer recent een schip onderschept te hebben, dat op weg was van Iran naar Gaza. Als ik me goed herinner, was het schip gevuld met bouwmaterialen, maar bij doorvragen en doorzoeken bleek het schip barstensvol met zware wapens te zitten, ook raketten waren aanwezig. Het doel spreekt voor zich.
Premier Netanyanhoe waarschuwde als gevolg daarvan het Westen eens te meer met dit (zoveelste) bewijs, dat Iran uiteindelijk toch echt uit is op de vernietiging van Israel, wetende dat de wereld hoe langer hoe meer contact zoekt met Iran en zich afkeert van Israel.

Misschien ben ik te vlug met mijn reactie, maar het viel me op, dat vandaag nergens nog werd herhaald op het nieuws, wat ik toevallig 's nachts op het nieuws zag. Dit opzienbarende nieuws wordt met zeer gegronde redenen klaarblijkelijk weer verzwegen , hoe schandelijk weer!

Dit wilde ik even ventileren, Jan, dank je wel voor je aandacht.
Met vr. groeten van Dicky

Dag Dicky,

Dank voor je mail.
Regelmatig onderschept Israël wapens bestemd voor Gaza en meer nog voor Hezbollah.
Konvooien met wapens uit Iran, onderweg van Syrië, worden gebombardeerd.
Vaak ook geavanceerde wapens van Russische makelij worden door de Israëlische luchtmacht vernietigd.
Wat zal er gebeuren als de Palestijnse Autoriteit z'n terroristenstaa tje krijgt?
Als niemand de Jordaanvallei meer afsluit?
Toch zal God doorgaan met het beschermen van zijn volk, met de terugkeer van de Joden en met de bouwplannen
van Israël in Judea, Samaria en Jeruzalem. Want "de HERE bouwt".
Shalom

jvb
 
 
De EU probeert Rusland, door sancties op te leggen, te bewegen om de Krim op te geven. Het lijkt mij dat Putin hier echt niet zenuwachtig van word. Hij hoeft allen de gaskraan maar dicht te draaien en we hebben een probleem. Nederland heeft dan een dubbel probleem, de aan gaswinning gerelateerde aardbevingen in Groningen en een afgesloten gaskraan uit Rusland.

Wellicht moet de EU, met Nederland voorop, in de toekomst bij Israël aankloppen voor gas. Dat zou 180 graden indruisen t.o.v. het BDS doel. Dat zou echt een blamage zijn voor de EU.

Shalom!
 
 
Het kan maar zo dat de E.U. gas geleverd krijgt vanuit Israël als onderdeel van het valse verbond dat de antichrist met Israël zal sluiten, zeker wanneer Rusland al het gastoevoer naar Europa stopzet voor en langere periode.
 
 
Beste broeder Jan,
Graag wil ik mijn grote waardering uitspreken voor al het werk wat u mag verrichten voor Gods volk, dat moest ik al even heel lang kwijt.

Reden dat ik vandaag een reactie post, zijn de gemeenteraadsve rkiezingen van morgen 19 maart. Bij mijn keuze voor een christelijke partij wilde ik nog eens goed de standpunten tav Israel , het Joodse Volk en de ' Palestijnen' onder de loep nemen. Dit gedaan hebbend kreeg ik de schrik in de benen. Het CDA en de ChristenUnie hanteren eigenlijk hetzelfde beleid. Ze laten de toekomst van Israel afhangen van het internationaal recht. ( verenigde naties etc) Het CDA kan dit in 1 alinea uitleggen, terwijl de ChristenUnie een hele lap tekst met lieve woordjes schrijft , die door 1 enkele bijzin worden ontkracht: "met inachtneming van internationale rechtsbeginsele n" . Het CDA en de ChristenUnie gaan hierbij helemaal voorbij aan de Landsbelofte van God voor het Joodse Volk en zetten de internationale rechtsorde op de eerste plaats.

De SGP integenstelling tot de vorige twee partijen zet juist het Woord van God boven de internationale rechtsorde en bij hun standpunten is geen woord Spaans.

Van het CDA waren we al wel gewend dat hun passie voor het volk van israel aan het bekoelen was. Maar dat de ChristenUnie ook al de CDA koers volgt is een schok.

Wat zegt dit volgens u over de het grote deel van de christenen in Nederland? Mijn gevoel is onheilspellend..
 
 
Hoezo dat Israel zich verder afwendt van Amerika? Onderstaand artikel bewijst dat Israel weer extra geld ontvangt voor een anti-raket schild...

http://www.washingtonpost.com/blogs/post-politics/wp/2014/08/04/obama-signs-bill-giving-israel-225-million-for-missile-defense-system/
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven