Home Actueel Israël De actualiteit en de profetieën - De Krim-crisis, De Mahdi-bom, Gebied C, Het Tempelplein, Geruchten van oorlogen, PA problemen, Concurrentie om het Kalifaat ...

De actualiteit en de profetieën - De Krim-crisis, De Mahdi-bom, Gebied C, Het Tempelplein, Geruchten van oorlogen, PA problemen, Concurrentie om het Kalifaat ...

Israëlische soldaten staan bovenop tanks in de Golan Heights in de buurt de grens van Israël met Syrië. Klik voor ware grootte
Israëlische soldaten staan bovenop tanks in de Golan Heights in de buurt de grens van Israël met Syrië.

De Bijbel, de Tenach, is het geschiedenisboek van Israël. Vanaf het begin van Israël, het heden en tot in een verre toekomst gaat de Bijbel voor een groot deel over Israël. Vooral nu we leven in de “Tijd van het Herstel van Israël” heeft veel nieuws een profetische dimensie. Vanuit de actualiteit geven we nu aandacht aan:

  • De Krim-crisis
  • De Mahdi-bom
  • Gebied C
  • Het Tempelplein
  • Geruchten van oorlogen
  • PA problemen
  • Concurrentie om het Kalifaat

De Krim-crisis

Vladimir Poetin heeft het binnen een kleine week voor elkaar: De Krim hoort weer bij Rusland. Het argument dat Poetin gebruikte was dat hij Russen en Joden in de Oekraïne wilde beschermen. Ook een rol speelde dat de EU steeds meer naar het Oosten opdringt. In een gebied waarvan Rusland vindt dat het niet bij West Europa maar binnen de sfeer van Rusland hoort.
We zien hier een ouderwets stuk machtsstrijd tussen het Westen (EU) en Rusland. Wat machteloze sanctie en grote woorden waren het enige verweer van de VS van Obama en van de EU.
Twee zaken die met Israël verband houden.
De Joden lopen inderdaad gevaar.
De meer dan 300.000 Joden in de Oekraïne proberen zo snel mogelijk op aliya, naar Israël te gaan. Want openlijk krijgen zij weer de schuld van de problemen. Het ouderwets felle en diep gewortelde antisemitisme steekt luid en duidelijk de kop op. Graffiti met “Dood aan de Joden” jaagt de Joodse mensen schrik aan. Het is moeilijk voor hen een uitreisvisum te krijgen. Christenen voor Israël en de Christelijke Ambassade te Jeruzalem zijn, in samenwerking met het Joodse Agentschap, druk en intensief bezig de Joden op tijd naar het Beloofde Land te brengen. Helpt u deze organisaties de joden te helpen?

“Zo waar de HERE leeft, die het nageslacht van het huis van Israël heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit alle landen waarheen Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun eigen grond wonen” (Jeremia 23:8).

Zo krijgen de Joden uit de Oekraïne ook een kans om in de rijen van vervullingen van profetieën te komen.

Er is nog een voor Israël belangrijke bijzaak aan de Krim-crisis verbonden. John Kerry, met als “opjager” president Obama, heeft met fanatieke ijver gewerkt om het gevaarlijke vredesakkoord Israël door de strot te persen. Vlak voordat de Krim-crisis uitbrak waren de “grootmachten” klaar om het politiek en Bijbels gevaarlijke Tweestatenplan door te drukken.
Toen stak Vladimir Poetin hier onbewust een spaak tussen hun wiel.
De heren werden ineens geconfronteerd met de Russische interventie in de Oekraïne en dus te druk om zich intensief met de “Palestijnse kwestie’ bezig te houden.
Tijdelijk een beetje rust voor Israël.

De Mahdi-bom

Iran heeft ongeveer de helft gedaan wat in de voorlopige overeenkomst van 24 november 2014 is afgesproken. Waar Israël voor gewaarschuwd had.
Tijdens besprekingen in Wenen, die inmiddels afgebroken zijn, was er twijfel of aan de voorwaarden van John Kerry is voldaan. Waar Israël al voor gewaarschuwd heeft. De eigenlijke baas van Iran, ayatollah Kashani verkondigde enthousiast dat de Mahdi de Westerse leiders zal onthoofden.
Israël heeft ook voor dit messiaans fanatisme gewaarschuwd.
Generaal Soleimani van de Quds (Jeruzalem)brigade vindt dat alleen Iran in staat is het komende kalifaat van de Mahdi te leiden. Intussen gaat het atoomprogramma rustig door. Zodra de ayatollah’s de opdracht geven, kan men met het assembleren van de bom beginnen. Israël heeft intussen € 2 miljard gereserveerd op de begroting van 2014 om de oorlog tegen Iran te bekostigen.

“Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie IK breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en IK breng over Elam vier winden van de vier hoeken van de hemel en verstrooi hen naaral die windstreken” Jeremia 49:35,36.
Kort een paar opmerkingen over deze profetie:
Elam = Perzië = Iran
Boogschutters waren in het oude Perzië hun meest geduchte strijders. De “zenuw van hun kracht” wordt ook vertaald met “voornaamste steunpilaar”. Het is duidelijk dat de atoombom de ‘zenuw van hun kracht’ is waardoor zij het rijk van de Mahdi willen realiseren.
Die wordt gebroken door de HERE, de God van Israël.

Gebied C

Het gebied waar men een Palestijnse staat wil vestigen is opgesplitst in gebieden A (waar de PA de baas is), B waar de PA administratief de baas is en Israël de veiligheid regelt) en C (waar Israël veiligheid en administratief regelt.
In gebied C wonen ongeveer 300.000 Israëlische Joden in de zogenaamde nederzettingen en ongeveer 30.000 Arabieren, waarvan de meesten een goede boterham verdienen in en aan die nederzettingen. In verband met de Russische ingreep in de Oekraïne en annexatie van de Krim zeggen steeds meer, ook gezaghebbende kringen in Israël:
“Wel, de meerderheid in gebied C bestaat uit Joden. Die moeten duidelijk beschermd worden. Laten ook wij dat gebied annexeren. De Arabieren daar Israëlisch staatsburgerschap aanbieden. We kunnen net zoals in de Krim een volksreferendum houden. Dan is alles, zoals Rusland zegt, volgens “internationaal recht” en gaat tegen geen enkele grondwet in”.

Een profeet zegt: “Het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen” (Obadja 1:17).

Israël heeft grondgebied hard nodig voor de Joden uit de Oekraïne, uit Frankrijk en voor de stammen Efraïm en Manasse.

Tempelplein

In de Knesset was er weer eens een verhit debat over de Tempelberg. Moshe Feiglin en zijn medestanders waren diep verontwaardigd dat zij niet eens mochten bidden om de meest heilige plaats voor het Joodse geloof. Als ze maar de schijn wekken een Psalm te reciteren, worden ze met geweld verwijderd. “Overal ter wereld mogen we een keppeltje dragen, behalve in ons eigen land op onze heiligste plaats” klaagden zij. (Ik mocht mijn Bijbel ook niet meenemen, toen we even het tempelplein op mochten. Gelukkig deed de gids het voor mij).
“We hebben de Tempelberg aan de Moslims overgegeven” moppert Israël’s rechts.
Links Israël waarschuwt dat de diplomatieke relaties met de Moslim wereld niet in gevaar gebracht moeten worden.
De Bijbel zegt: “Want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, luidt het woord van de Here HERE, daar zal het hele huis van Israël in zijn geheel, Mij in het land dienen” (Ezechiël 20:40). Oorlogen

In Zijn eindtijdrede waarschuwt Jezus dat er een tijd komt vol “geruchten van oorlogen” (Matteüs 24:6-8).
Hij legt uit dat dit hoort bij de “weeën van de eindtijd”. We noemden al de 8 miljard € die Israël begroot heeft voor een oorlog (waarvan de hopen dat deze nooit zal uitbreken) tegen de kerninstallaties van Iran.
Maar Iran kan voorlopig rustig doorgaan.
Vooral nu de Koude Oorlog weer aan de gang is en al de zogenaamde grootmachten daar te druk mee bezig zijn om zich met Iran of met het beruchte “vredesproces” te bemoeien.
Verder is het aan de grenzen met Syrië (de Golan) erg onrustig.
Vanuit Libanon is Hezbollah onrustig en wil liever vandaag als morgen zijn arsenaal dodelijke raketten op Israël loslaten. Een bermbom heeft vier Israëlische soldaten gewond en Israël heeft als vergelding Syrische stellingen aangevallen. Men had, volgens defensiespecialisten beter de terroristen kunnen aanpakken. Een Israëlische generaal vreest dat Israël Gaza weer zal moeten bezetten vanwege de voortdurende raketaanvallen. Generaal Yaïr Golan waarschuwde dat de situatie in het Noorden zeer explosief is.
Als Assad valt zullen de jihadistische milities van het Vrijse Syrische leger, onmiddellijk Israël gaan aanvallen. Samen met Hezbollah.
“Oorlogen en geruchten van oorlogen” heeft Jezus voorzegd!

PA

De Palestijnse Autoriteit (PA) zit momenteel een beetje duimen te draaien.
Het “vredesproces” is in een slop terecht gekomen.
Dat zou toch wel gebeuren, want Jeruzalem is het struikelblok van alle besprekingen.
De PA blijft eisen dat heel Oost Jeruzalem hun hoofdstad moet worden en dat de gebieden A, B en C zonder Joden aan hen moet worden overgedragen.
Israël, zelfs links Israël, zal Jeruzalem nooit opgeven.
Nu zint de PA op mogelijkheden hoe Israël verder het leven zuur te maken.
Een intifada? De vraag is op de “Palestijnse” bevolking nog zin in heeft. De VN of het Internationale Gerechtshof? Dat zijn krachteloze en machteloze organen. De VS is te druk met pogingen om nog iets te maken van de vroegere glorie van Amerika en met de nieuwe Koude Oorlog.
Poetin is druk met het herstel van het oude Russische machtsgebied. Om de Palestijnen hebben ze nooit iets gegeven.
Toch zijn die “Palestijnen” belangrijk voor de machthebbers in Washington en voor het Beest in Brussel. Immers zij zijn de stok waarmee ze Israël willen slaan. Daar worden de terroristen van de PA door de VS en de EU (en door ons land) voor betaald. Hij zal wel weer op de toer van de “arme, door Israël onderdrukte Palestijnen” gaan. Dat heeft tot nu toe het beste gewerkt. Vooral veel, merendeels liberale kerken krijgt hij, Mahmoud Abbas, aan zijn kant.
Toch zegt de profetie dat het gebied dat zij eisen, die in de Bijbel Judea en Samaria of ook wel “de bergen van Israël” worden genoemd duidelijk dat die gebieden weer bij Israël zullen horen.
“En gij, bergen van Israël zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen, voor mijn volk Israël. Want nabij is zijn komst”... IK zal de mensen op u talrijk maken, het hele huis van Israël” (Ezechiël 36:8-10).

Concurrentie om het kalifaat

Israël hoopt op de Messias.
Wij zien uit naar de komst van Messias Yeshua (Jezus).
De Islam wacht actief op de komst van de Mahdi. In Europa en de VS gaat de Islam in een aardig snel tempo over van de “steelse Jihad” (het stilletjes en onopvallend overnemen van de macht) naar de machtswisseling. De komst van de Mahdi is gelukkig het enige waar de Moslims het over eens zijn. En zijn wel vijf of zes Moslim landen die het kalifaat van de Mahdi willen beheren.

Turkije heeft vanuit de Bijbelse profetie, sterke papieren. Dat vindt Erdogan ook. Maar hij heeft andere papieren. Hij werkt nog steeds aan het herstel van het Ottomaanse rijk. Mogelijk zal hij in de nabije toekomst steun bij Rusland zoeken.
Saoedi Arabië heeft een boek ter beschikking: de Koran. Met als heilige plaatsen Mekka en Medina. Ieder moslim dient een bezoek aan die plaatsen te brengen. Saoedi Arabië voelt zich bedreigt. Vooral nu de VS hen in de steek heeft gelaten. Het steenrijke land heeft al gedreigd om een atoombom te kopen in Pakistan als Iran de bom krijgt.
De volgende kandidaat noemden we al onder 2. De Shiïetische Moslims in Iran en Irak werken hard aan de komst van hun Mahdi, de 12 Iman. Die zal eerst, volgens hun eindtijdvisie, Israël en de Joden vernietigen en dan de macht in de wereld overnemen.
Dan is er nog het kleine Qatar, dat grote pretenties heeft. U zult daar, nog voor het WK voetbal in 2020, van horen. Als er een Islamtische antichrist komt zal hij eerst al die onderlinge strijd uitbannen.
Mijn excuses voor dit lange, maar onvolledige verhaal. We leven in heel spannende tijden. Tijden waar de strijd om het komende Koninkrijk fel oplaait en waarin Israël in de vuurlinie staat. Wij staan, door onze gebeden en stellingnames middenin die strijd. En we bidden: Kom spoedig, Messias Yeshua.

7 Reactie(s)

 
 
Het valt mij op dat de gebeurtenissen rondom de Krim en de Oekraïne samen lijken te vallen met de nucleaire top in Den Haag en vooral met de eerste bloedmaan in een reeks van 4 op 15 april as. tijdens de Joodse Pesach. Op http://appie.abspoel.nl/?p=7436 "de bloedmaan connectie" kun je daar meer over lezen. En verder daarbij ook nog de verkiezingen voor het Europees Parlement aankomende mei die volgens mij de gelegenheid zal bieden voor de antichrist om aan de macht te komen, juist nu de E.U. zich sterker zal gaan profileren tegen Rusland. Omdat Israël de antichrist als de valse messias zal aanvaarden, zal hij een Jood moeten zijn, want Israël zal nooit een islamiet als valse messias aanvaarden.

Verder acht ik het zeer waarschijnlijk dat Israël de huidige Krim-crisis zal gebruiken om ondertussen Syrië en Iran aan te vallen, omdat het Westen erg druk is met de crisis rondom de Krim. Dit zal dan leiden tot een allesomvattende wereldoorlog met alle catastrofale gevolgen van dien!
 
 
Het herstel van Israël is een onderdeel van een reeks profetieën over de toekomst, die nog niet allemaal in vervulling zijn gegaan. Deze profetieën betreffen niet alleen Israël, maar slaan op de hele wereld. Israël functioneert dus als een soort van klok voor de wereld. Aan het einde zal Jezus naar de aarde terugkeren en de volken oordelen. De christenen en de Joden wachten op de komst van de Messias, die Israël zal bevrijden.
Zacharia 12
2 Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. 3 Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen. 7 Eerst zal de HEER de dorpen van Juda de overwinning schenken, opdat de roem van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem niet groter zal zijn dan die van de Judeeërs. 8 Maar de HEER zal tegelijkertijd de inwoners van Jeruzalem steunen: de zwakste onder hen zal op die dag zo sterk zijn als David en het huis van David zal hen leiden alsof God zelf hen leidde, alsof er een engel van de HEER voor hen uit ging. 9 Op die dag zal ik alles in het werk stellen om de volken uit te roeien die Jeruzalem belagen. 10 Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken....
 
 
Dat zijn nogal wat ontwikkelingen. Israël zou inderdaad op Russische wijze te werk kunnen gaan, alleen wat sancties kunnen dan opgelegd worden. Mochten de grootmachten echt met getrokken zwaarden tegenover komen te staan in de Krim-crisis, dan kan er in het M.O. makkelijk een grote oorlog uitbreken.

Wellicht kan Israël haar gas aan het westen gaan leveren als er een nieuwe koude oorlog uit breekt. De EU kan dan zien dat hun beleid niets uithaalt tegen Gods oogappel en dat juist het tegendeel gebeurt.
 
 
Beste Jan, u vergeet nog een belangrijk feit te vermelden dat de nieuwe Oekraïense machthebbers uit een samenraapsel van pro-westerse IMF-knechten, rechts-extremisten (svoboda) en meest gezochte criminelen bestaan. We vinden het merkwaardig dat het Westen géén afkeuring heeft uitgesproken over het Oekraïense antisemitisme dat nu zo herleeft. Bovendien wijs ik nog erop dat de huidige Krimcrisis niet door Rusland, maar door het Westen is veroorzaakt. De Krimcrisis is een gevolg van het Oekraïense conflict.

Poetin heeft gelijk dat de "revolutie" in Kiev door het Westen is ontketend waardoor Joden gevaar lopen. In feite is het Westen medeschuldig aan de herleving van het antisemitisme in Oekraïne. John McCain heeft contact met Oleh Tyahnybok (Svoboda). Ik heb een foto van hen op mijn blog geplaatst (zie Olie op het Oekraïense vuur). Als u de foto ziet, vindt u McCain's gedrag schandalig!! U mag de foto en mijn artikel voor uw site gebruiken, indien het nodig is. Ook mag u mijn artikel "De Krimcrisis" overnemen. Daarin staat nog veel meer.
 
 
Onder het kopje "De Mahdi-bom" staat o.a.:
"Iran heeft ongeveer de helft gedaan wat in de voorlopige overeenkomst van 24 november 2014 is afgesproken. Waar Israël voor gewaarschuwd had."

In de eerste plaats neem ik aan dat "24 november 2014" een typfout is en dat 2013 bedoeld is.

Verder lijkt het mij wat vreemd om zo te stellen dat Iran "ongeveer de helft" heeft gedaan van wat afgesproken was. Kenmerk van al dergelijke militair-technische ontwikkelingen is dat ze zoveel mogelijk geheim worden gehouden. Of Iran dus "ongeveer de helft", of "slechts 10%" of "reeds 80%" of wat dan ook heeft gedaan, weten we óók niet. We hebben in feite geen enkel idee van wat ze op allerlei stiekeme plaatsen uitvoeren. Zolang we niet weten welk deel ze verborgen houden, kunnen we het wél uitgevoerde deel van de afspraken niet kwantificeren te opzichte van het totaal van alle activiteiten. Of, anders gezegd, we weten niet wat de afspraken als geheel omvatten in termen van hoeveelheid en soort werk.
Het enige wat we zeker weten is dat die Iraniërs toch alles bij elkaar liegen. Maar dergelijke percentages noemen is typisch iets voor politici: die snappen toch niet waar het werkelijk over gaat.
 
 
Hoe ik het bijbels moet zien is van mij een raadsel.
Maar eerlijk gezegd is mijn antipathie voor Amerika en het politbureau in Brussel de afgelopen weken verder gegroeid, Europa heeft niks te zoeken in de Oekraïne, netzomin als de NAVO.
Alhoewel Poetin absoluut geen vriendelijke aardige man is, maar een potentaat, kan ik hem wel begrijpen. Hij is in ieder geval niet zo slecht als hij wordt afgeschilderd in de westerse media.
De bedenkelijke rol van Brussel is veel oorlogszuchtige r dan menigeen inziet.
 
 
Beste Jan, ik zie alweer uit naar je reactie op het nieuws van gisteren, waarin eens temeer uitkomt wat jij al zo lang beschrijft. Het gaat over de zoveelste vredesbesprekin gen tussen "P A " en Israel , bemiddeld, (de man doet pogingen hiertoe) door Kerry, die gisteren openlijk werden bekendgemaakt als zijnde alweer mislukt.
Bij deze wil ik je gewoon hartelijk bedanken voor alle artikelen, die je plaatst. Zij bevestigen mijn meningen , waar ik zelf zo moeilijk woorden voor kan vinden.
Met vriendelijke groeten van Dicky
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven