Home Artikelen Geestelijk Gods geheime leger

Gods geheime leger

Gebed bij de Klaagmuur Klik voor ware grootte
Gebed bij de Klaagmuur

De strijd om het komende Koninkrijk van God nadert een nieuwe climax.
Want God herstelt Israël.
Dat herstel is een nodige voorbereiding voor de komst van de koning-Messias. Gods vijand, de duivel ziet de machtige daden van God en vreest dat hij niet veel tijd meer heeft. Juist nu wordt Gods gebedsleger heel belangrijk. In dat leger loopt de IFI in Jeruzalem voorop. We geven u een paar actuele gebedsverhoringen en belangrijke punten van voorbede door. Tegelijk blijft u op de hoogte van wat er gaande is in en rond Israël. Nieuwe aanvallen van de PA vragen om onze voorbede. We weten dat veel bezoekers van onze site bidden voor Israël en zijn op deze wijze medestrijders.

IFI

IFI staat voor “Intercessors For Israël” (Voorbidders voor Israël). Het is een gebedsgroep van messiaans-Joodse gelovigen in en rond Jeruzalem onder leiding van Eliyahu Ben-Haim en Chuck Cohen. Ook Lance Lambert werkt en bidt mee.
Naast voorbede is hun doel het stimuleren van gebed voor Israël in gemeenten en bij individuele gelovigen. U kunt hun belangrijke en interessante wekelijkse verslag aanvragen: Mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Hun site: www.ifi.org.il. Mocht u problemen hebben met het Engels vraag dan de Nederlandstalige Israël-weekbrief van Floor Poot aan. Hij geeft de meeste gebedspunten van IFI door plus veel actueel nieuws uit Israël. Mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
We geven enkele dank- en voorbedepunten uit de IFI weekbrief van begin april door:

Verhoringen en voorbede

 • IFI dankt de HERE dat Hij het “vredesproces” gestopt heeft. Zij bidden dat alle “land-voor vrede” onderhandelingen definitief ophouden. “Waarlijk, van vrede spreken zij niet, en tegen de stillen in het land beramen zij bedrieglijke dingen” (Psalm 35:20).
 • Zij danken dat de laatste groep van 26 terroristen niet is vrijgelaten. “De goddelozen, zegt de HERE, hebben geen vrede” (Jesaja 48:22).
 • Zij danken dat Hij het hart van de Palestijnse Autoriteit (PA) verhard heeft waardoor zij ineens met een lijst van uitzinnige, voor Israël onaanvaardbare eisen kwamen. Zo heeft de PA z’n hand overspeeld. “Trots komt vóór de ondergang en hoogmoed komt vóór de val” (Spreuken 16:18)
 • Zij zien het als een wonder dat de regeringscoalitie zo lang bijeen is gebleven. “Ziet, hoe goed en lieflijk het is als broeders ook tezamen wonen” (Psalm 133:1). Zij danken voor de linkse minister Tzipi Livni, die voor Israël met de PA onderhandelt en bidden dat zij in staat is links Israël te overtuigen van de goddeloosheid van de “vredespartner”.
 • Gebed: “Vader, maak premier Netanjahu, minister van defensie Ya’alon en ‘legeroverste’ Gantz tot een “drievoudig snoer dat niet spoedig verbroken wordt” (Prediker 4:12).
 • Citaat: “Over de oud-premier Olmert hebben we gebeden dat, als hij inderdaad schuldig is (aan omkopen) dit uit zou komen. Dat gebeurde deze week. Moge deze veroordeling als een frisse wind door heel politiek-Israël waaien en reinigen van alle corruptie.” “Uw rechters zal IK weer maken als vroeger en uw raadslieden als in het begin. Daarna zal u genoemd worden: stad van de gerechtigheid en trouwe stad” (Jesaja 1:26).
 • Ten slotte voorbede voor de Joden uit de Oekraïne en dank voor de goede samenwerking tussen het Joods Agentschap en “onze broeders en zusters in Christus”. Dit doelt op de medewerking van de Christelijke Ambassade in Jeruzalem en Christen voor Israël. Zij werken met het Joods Agentschap aan de ‘vlucht’ van joden uit de Oekraïne.

Zesenzestig jaar oorlog

In de 66 jaar van de moderne staat Israël zijn de pogingen van islamitische staten en terreurgroepen om Israël te vernietigen nooit opgehouden. Onderstaand rijtje herkent u wel:

 • Vier oorlogen: De Onafhankelijkheidsoorlog (1948/1949); de Sinaï-campagne (1956); de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Yom Kippoer Oorlog (1973). Die oorlogen eindigden op een smadelijke nederlaag voor de islamitische vijanden van Israël.
 • Toen kwam het accent op het (zelfmoord)terrorisme te liggen. De Israëlische veiligheidsmuur maakte daar grotendeels een einde aan. Mislukking 2 dus.
 • De volgende fase bestond uit opstanden, relletjes en verschillende intifada’s. Door knappe leugen- en lasterpropaganda en medewerking van de internationale en nationale media wonnen “de Palestijnen” veel sympathie. En werd Israël tot een paria onder de naties. Toch werd hun doel niet bereikt.
 • Daarna werd de economische oorlogsvoering tegen Israël opgevoerd. De BDS (Boycot, Desinvesteren en Sancties) campagne is een flop geworden. Mislukking 3.
 • Het proces van politiek isoleren van Israël is al vanaf 1948 aan de gang. Op alle fronten gaat de vijand door. Maar vergeefs. Mede dank zij uw voorbede. We zien dat de HERE die een goed werk van herstel van Israël begonnen is dit ook zal afmaken.

Nu is de PA is gevaarlijk nieuwe, gevaarlijke offensieven in de oorlog tegen Israël begonnen.

Een listige aanslag

Het “vredesproces” dat door John Kerry en Obama enthousiast en met veel pressie op Israël is begonnen, is op sterven na dood. Toen Netanjahu zich positief uitliet over de plannen van Kerry kwam de PA met een nieuwe lijst van voor Israël onaanvaardbare eisen. Tegelijk stuurde Mahmoud Abbas brieven naar 15 VN-organisaties en andere grote internationale instellingen met het verzoek de PA als volwaardige lidstaat te accepteren. “Zij smeden een listige aanslag tegen Uw volk” (Psalm 83:4). Want als meer internationale organisaties dat doen, zal de VN niet kunnen achterblijven.

Het PA terroristenclubje heeft dan een eigen staat.

Zeer gevaarlijk want dat ‘staatje’ zal volstromen met terroristen en wapens. Elke actie van het Israëlische leger (bijvoorbeeld om terroristen op te sporen en te arresteren) in die “staat” gezien zal worden als overtreden van het internationale recht. Je kunt niet zomaar een ander land, een lidstaat van de VN binnenvallen. Bovendien laat Israël dan de 300.000 Israëli’s in die gebieden in de steek. En ook veel “Palestijnen” in die gebieden die liever onder Israëlische bezetting leven dan onder de zeer corrupte en gewelddadige Palestijnse Autoriteit. Ook gaan deze acties van de PA in tegen afspraken met Israël.

Dit proces is een van de nieuwe aanvallen van de PA in hun oorlog tegen Israël. Even dreigde toen Mahmoud Abbas met het ontmantelen van de Palestijnse Autoriteit. Dat zou Israël in een moeilijke politieke situatie brengen. Wat te doen met de gebieden.

Een volgende recente stap is de overeenkomst tussen de PA en Hamas. Hierdoor is de grootste terroristenbende van de wereld ontstaan.
Hamas immers heeft duidelijk de vernietiging van Israël tot doel. De PA doet hier nu openlijk aan mee. Vreemd dat Mahmoud Abbas hiermee wegkomt. Want het teken van bijvoorbeeld de conventies van Geneve verplicht de deelnemende organisaties om oorlogsmisdadigers te straffen en terrorisme te bestrijden. Nu werkt de PA samen met terroristen en oorlogsmisdadigers. En de wereld gaat maar door met dergelijk geboefte te steunen en te financieren.
Dit moet een keer verkeerd aflopen.

Annexeren en gebed

“We moeten de PA voor zijn” roepen momenteel velen in Israël.
Hoe?
Allereerst gebied C annexeren. In dat deel van de “bezette gebieden” wonen de meeste Israëli’s (300.000) en ongeveer 50.000 “Palestijnen”.
Annexeren en de Israëlische soevereiniteit opleggen.
Dit zou onmiddellijk moeten gebeuren, want als de PA z’n terroristenstaatje krijgt, komt de veiligheid van Israël in gevaar. Bovendien zegt de Tora: “Gij zult met hen geen verbond sluiten” (Deuteronomium 7:2; Richteren 2:2).
Een belangrijk profetisch aspect is dat door deze annexatie er weer een stuk van het hartland van Israël, Judea en Samaria, bij Israël komt. Gebed is het belangrijkste wapen van Gods Geheime Leger in deze strijd: “HERE, breng de vijanden in verwarring. “Maak hen als een werveldistel, als stoppels voor de wind” (Psalm 83:14). En: “Geef de Israëlische regering de moed om te doen wat goed is in Uw plan”.

5 Reactie(s)

 
 
Even een aanvulling. Je kunt bij IFI aangeven dat je de gebedsbrief in het Nederlands wilt. Je krijgt dan eerst de engelstalige brief en vaak nog dezelfde dag ,maar soms twee dagen later krijg je de vertaling
 
 
Dag Jan, hoe zet U Zacharia 14 (met name de eerste verzen) tegenover dit artikel, met name het laatste stuk ??

Gr. H.L.Beste Henk,

Het is makkelijk om allerlei zaken tegenover elkaar te zetten om zo de mening van de ander uit te dagen.

Bijvoorbeeld "Hoe zet je Psalm 122:6 (Bidt Jeruzalem de vrede toe) tegenover Zach.14:1,2'. Want het is lastig om achter de bedoeling van zo'n vraag te komen. Ik moet maar bedenken: "Wat bedoelt hij?".
En: "Wat wil hij horen?"

Ik probeer toch te reageren.

Zachria 14 komt na het verschijnen van de Messias in de wolken in een tijd waarin Jeruzalem belegerd wordt en de inwoners van Jeruzalem vurig samen bidden. (Zach.12:10,11). Israël zal diep ontroerd Hem herkennen. (Zach.12:11-16). dan zal er een golf van reiniging over Israël komen (Zach.13:1-6). Satan wordt woedend en waagt een laatste poging Gods volk te vernietigen. De benauwdheid waar Jeremia 30 en Daniël 12 over spreekt breekt aan. Dat gebeurt in de tijd van grote rampen over de wereld. Oorlogen, aardbevingen, vulkaanuitbarst ingen enz. Zie het Bijbelboek Openbaring. een vreselijke tijd. in die tijd rekruteert Satan of/en zijn handlangers een leger tegen Israël en Jeruzalem. Want daar zien nog wat vrede en buit te halen. Zie Ezechiël 38:12,13. Onderweg naar Jeruzalem halen ze veel buit op. Ook uit Judea en Samaria, die dan weer bij Israël horen. Het lijkt erop dat het afgelopen is met Israël en Jeruzalem (Zach.14:1,2). Dan grijpt de HERE in. Israël wordt gered en het vervolg van Zacharia 14 leert dat het beloofde Koninkrijk aanbreekt.

Shalom

jvb .
 
 
Vorige maand had ik een oproep tot gebed voor Israël op mijn blog geplaatst. We zien dat gebeden over de hele wereld wel verhoord zijn. Wat het vredesproces betreft, zijn Gods wegen inderdaad ondoorgrondelij k. We zijn zeker van dat God de Oekraïense crisis toelaat. Op Zijn manier heeft Hij de crisis gebruikt om het Amerikaanse vredesproces flink in de war te sturen. We mogen blij en opgelucht zijn dat het vredesproces nu op sterven ligt. Jammer voor John Kerry dat hij de Nobelprijs voor Vrede niet krijgt. Zijn wens is niet vervuld, al mag ik hem uitlachen. Ik zou tegen hem zeggen:"Poor John!" Neem mij niet kwalijk dat ik even de spot met de Amerikaan drijf.

De weg naar het echte Messiaanse Rijk is nog lang, ook al staat het dichterbij. De vijand bedenkt nu een nieuwe strategie. We hebben ook onze reden tot bezorgdheid, nu het antisemitisme in Europa steeds sterker wordt. In Brussel was er een aanslag op een Joods museum. In Frankrijk was er ook een incident. Bovendien moeten we niet stil staan bij de winst van het Front National in Frankrijk. Fout van Wilders om in zee te gaan met het FN. Het FN is puur antisemitisch. Het vraagt om gebed voor veiligheid van de Joden in Europa!!! Bid dat onze regering een flinke bijdrage levert aan de beveiliging van Joodse instellingen in Amsterdam en andere steden, opdat de Joden niet alleen voor de kosten opgedraaid moeten worden.
 
 
Wat velen niet weten is dat Marine Le Pen een vriend heeft met joodse afkomst. De moeder van de beste man is joods. Ook is hij naar Israel geweest en heeft daar zijn steun betoogd. Hij is nummer 2 van de lijst. Dus ..kan zijn dat er toch een plan mee is. Wilders zelf heeft een joodse moeder en een joodse vrouw. Bovendien heeft Marine Le Pen en Wilders zelf de uitspraken van vader Le Pen over de tennis speler Yannick Noach en Patrick Bruel niet goed gekeurd. Ik wil niet veroordelen maar sommige partijen die christelijk lijken zitten ook vrij metselaars in en bij atheistische partijen kunnen ook Christenen werken dus hoe God werkt weten wij niet. Wat wel van belang is dat we achter Israel blijven staan! Dus vooral Gods plan blijven doorbidden..
Hartelijk dank, beste fam. Verbaan, voor je duidelijke en bemoedigende informatie. Het lijkt er inderdaad op dat de HERE, de God van Israël, in diverse, zeer diverse kringen vrienden van Israël heeft geplaatst.
Ik hoop dat ook in onze regering vrienden van Israël, die niet meewauwelen met de internationale media leugenfabriek en politieke leiders die gretig informatie over Israël verdraaid weergeven en leugens verspreiden. Wie Israël zegent ontvangt zegen van de Almachtige, de God van Israël.
Shalom

jvb.

 
 
Graag ontvang ik van u de Nederlandse versie.
Ik zal als Gods leger samen met U bidden.
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Artikelen Alle Artikelen »

Maandag, 13 Mei '19

Wereldvrede

Het grootste gevaar is niet: De spanningen tussen Rusland …

Dinsdag, 19 Feb '19

Wereldvrede

  Het grootste gevaar is niet: De spanningen sussen Rusland en de …

Donderdag, 31 Jan '19

PROFETIE: Het LAND en VOLK van ISRAËL

Profetie (3e aflevering) Oorlogen Sinds het Joodse volk terug is in het land waarin …

Vrijdag, 23 Nov '18

GEHEIMEN ROND NETANJAHU

Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanjahu al zoveel …

Naar Boven