Home Actueel Israël Het DOODZIEKE van EUROPA

Het DOODZIEKE van EUROPA

Voor elke synagoge staat vandaag een gewapende agent (Foto: Joods Actueel) - joodsactueel.be Klik voor ware grootte
Voor elke synagoge staat vandaag een gewapende agent (Foto: Joods Actueel) - joodsactueel.be

Buitengewoon fel reageerde men in Israël op de antisemitische aanslag in het Joodse Museum te Brussel. Twee van de vier slachtoffers waren Mira en Emmanuel Riva uit Tel Aviv. Zij laten twee tienerdochters na.

Premier Benjamin Netanjahu en minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman wezen onmiddellijk de diepere oorzaak van deze terreurdaad:
Een dodelijke gezwel in het doodzieke Europa. Op het “Beest in Brussel”.
Hun harde beschuldigingen waren duidelijk en terecht.

De terreuraanslag in Brussel en de dagelijkse antisemitische acties in Frankrijk zijn het (eind)resultaat van anti-Israëlische en anti-zionistische ophitsing die uitloopt op die Jodenhaat. Oproepen tot boycot van Israël en producten van Israël, anti-Israël resoluties en activiteiten in internationale organisaties (bijvoorbeeld de VN), eenzijdige veroordelingen van Israël en vooral boosaardige leugenverhalen over Israël zetten de toon en bepalen de sfeer waarbinnen de houding van veel mensen tegenover Israël wordt gevormd.
Terwijl gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid in bijvoorbeeld omringende Moslim landen systematisch worden genegeerd en systematisch meedogenloos doorgaan.

Zelfs een duidelijke genocide op het Christenvolk in die regio gaat gewoon door. Zoals de Orthodoxe aartsbisschop van Syrië Boutros Alnemeh uitriep:
“We hebben naar de wereld geschreeuwd, maar niemand luisterde naar ons. Waar is het Christelijk geweten? Waar is het menselijke geweten? Waar zijn mijn broeders?”

Terug naar de beschuldigingen van Netanjahu en Lieberman.
De voortdurende anti-Israël propaganda vanuit Brussel en helaas ook vanuit kerken wekken bij veel mensen vaak onbewust, anti-Zionistische gevoelens. Dit zaad wordt gevoed door een stroom van oneerlijke Palestijnse klachten en leugenverhalen over Israël.
Zo loopt het zaad uit, groeit en een giftig antisemitisme is de oogst. Uitwassen van dit antisemitisme, anti-Joodse incidenten en anti-Israël demonstraties vinden dagelijks plaats door heel Europa heen.
Ongeveer 34% van de mensen in West-Europa koesteren antisemitische gevoelens.
In Oost-Europa wordt dat percentage op 37% geschat.
Dat betekent dat er in de EU tientallen miljoenen antisemieten rondlopen.

Toen Hitler in 1933 met zijn Nazi partij aan de macht kwam, had hij slechts 37% van de kiezers achter zich. Dit antisemitische gif is gevaarlijk voor Joodse mensen maar dodelijk voor de bedrijvers. Dus voor Europa. Zelfs onze minister Timmermans is blijkbaar geschrokken.
Er is echter nog meer, nog veel meer aan de hand.

Joden weg... zegen weg

Wat Hitler niet is gelukt, Europa “Judenrein” maken, lijkt de EU wel te lukken.
“Joods leven onhoudbaar in Europa” kopte het Nederlands Dagblad op 29 april dit jaar.
In Israël treft men speciale voorzorgen om “vluchtende” Joden uit Frankrijk op te vangen. De Christelijke Ambassade te Jeruzalem en Christenen voor Israël werken nauw samen met het Joodse Agentschap (Jewish Agency) om Joden uit de Oekraïne te halen.
Een recent onderzoek van het EAFR (Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten) wees uit dat 44% van de mensen in de EU van mening zijn dat het antisemitisme in hun land de afgelopen vijf jaar zeer is toegenomen.
Nog eens 32% vindt dat het antisemitisme een beetje is toegenomen.
Dus Joden vertrekken massaal uit Europa. Joden weg... zegen weg.
Ik licht deze stelling kort toe.

De koning van Babel, Nebakadnezar, een van de machtigste vorsten uit de geschiedenis van de mensheid, had veel Joden naar Babel gesleept, in ballingschap.
De profeet Jeremia schreef hen namens God een brief. Hij adviseerde in die brief de Joodse mensen rustig in ballingschap te blijven omdat die nog zo’n 70 jaar zou duren.
Dan volgt er een opmerkelijke zin: “Zoekt de vrede voor de stad waarheen IK u in ballingschap heb doen wegvoeren en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn” (Jeremia 29:7).
In het joodse gebedenboek, de sidoer, staat dan ook een voorbeeldgebed voor vrede, het koningshuis en de regering.
Dus: “Joden weg, gebed om vrede weg”.
Tegelijk geldt hier de wetmatigheid uit Genesis 12:3. “IK zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal IK vervloeken”.
Dit is een eeuwenoude regel die ook eeuwen van kracht is gebleken. Wie Israël zegent zal gezegend worden en wie Israël vervloekt in woorden of door daden, laadt een vloek van de Almachtige op zich. We zien nu hoe de EU bezig is een vloek over zich te halen.
Joden weg... zegen weg.

Ik hoop binnenkort over deze wetmatigheid nog een artikel op de site te zetten. Wel moet hier nog even gezegd worden dat de EU nog steeds de belangrijkste handelspartner van Israël is. Maar dat gaat niet uit van de politiek, van Brussel. Maar Israël wendt zich steeds meer naar het Oosten, China, India, Japan.

Het begin van de zelfmoord van de EU

In 2003 waren er heftige discussies over de ‘grondwet’ van de EU.
Toen in februari 2003 Giscard d’Estaign de ontwerptekst van de eerste vijftien artikelen onthulde bleek dat de Naam van God niet werd genoemd. Ook geen vermelding van de Joods-Christelijke waarden als grondslag van onze cultuur.
Het Vaticaan, Joodse, Protestantse en Moslim organisaties en veel andere kerkelijke leiders protesteerden en drongen op wijzigingen aan.
Zelfs het aspirant lid van de EU, Polen, drong aan op een aanvulling, waarin de Naam van God genoemd zou worden.
“Zonder het Christendom heeft Europa geen hart” waarschuwde een bisschop.
Vergeefs, het atheïstische Frankrijk won.
In september 2007 kreeg de EU een herkansing.
De inleiding (preambule) op de grondwet werd gepresenteerd. Weer geen enkele verwijzing naar God, het Christendom of onze Joods-Christelijke culturele achtergrond.
De EU is geboren met een hartkwaal.
Beter gezegd zonder hart.
Vandaar de onverschilligheid tegenover het leed van, met name de Christenen in het Middenoosten. En het totale wanbegrip voor de moeilijke situatie van Israël dat zich moet handhaven midden tussen fel hatende vijanden. De weigering God te noemen in de basis documenten, de grondslagen van de EU is in feite een mededeling aan de Eeuwige dat Hij niet gewenst is in Europa en kan vertrekken.
Wat Hij dan ook doet.

Als de HERE zijn Aangezicht verbergt, zijn de rampen niet te overzien. Want dan krijgen boosaardige machten van de chaos vrij spel.
En nu vertrekt ook Gods Joodse volk uit Europa.
We zien dan ook hoe de EU zich de laatste jaren ontwikkelt tot het “Beest in Brussel”.
Geen menselijk hart maar een ‘beest’, dat belust is op macht en geld en zich weinig aantrekt van democratische en ethische waarden. Uit de verkiezingen blijkt dat veel mensen dat aanvoelen en op EU-kritische partijen stemmen.
Maar er is nog meer aan de hand.

Nog een wetmatigheid

De apostel Paulus begint zijn onderwijsbrief aan de gemeente in Rome, de “brief aan de Romeinen” met de opmerking: “Eerst de Jood en/maar ook de Griek” (niet-Jood).
Het Joodse volk, Israël heeft inderdaad een belangrijke voorbeeldfunctie in het handelen van de Almachtige.
We noemen alleen het voorbeeld dat op ons, in de EU betrekking heeft.
In 1948/49, na de oprichting van de moderne staat Israël, werden er 850.000 Joden uit de omliggende Arabische landen verdreven. Ze moesten al hun bezittingen achterlaten.
Eerst de Jood!
Wat zien we nu? Christenen worden massaal verdreven of vermoord in islamitische landen rond Israël.
En ook de Griek!

Wat zien we nog meer?

Een grote chaos en vreselijke aanslagen in veel islamitische landen.
Hitler wilde eerste Europa “Judenrein” maken. Bijbelgetrouwe Christenen stonden als punt twee op zijn moordzuchtige agenda. Dat is, God- dank, mislukt. Het “Dritte Reich” ging te gronde en Duitsland werd één grote puinhoop.
Waar Hitler faalde dreigt de EU te slagen.
Door het angstig snel toenemende antisemitisme en door hindernissen die Joden in de weg gelegd worden door actiegroepen en door de politiek (denk aan de besnijdenis en aan kosher (ritueel) slachten) wordt Europa steeds meer een onwelkom gebied voor Joodse mensen.
Eerst de Jood!
We zien hoe de Islam Joden en ook Christenen de haat.
Ook binnen de EU.
Wanneer komt het “Maar ook de Griek”?
Dus de afloop met chaos, opstanden, honger, tsunami’s en andere rampen over de doodzieke EU. Die dingen komen “automatisch” als een land of een groep van landen de Schepper opzij zet, Gods volk Israël aanrandt en Christenen vervolgt.
Dit is de weg waarop we ons met de EU bevinden. Waarop onze regering ons voorgaat.

Hoop?

Profeten in de Bijbel kondigen regelmatig grote oordelen en rampen aan. Ook dit artikel stemt een mens niet vrolijk.
Bijna altijd, als Bijbelse profeten oordelen voorzeggen moeten die profeten de deur van Gods genade op een kier zetten.
Er is nog tijd voor genade en redding.
Ik noem alleen de profeet Joël. Hij kondigde de vreselijke “Dag van de HERE” aan. De Apocalyps! Hij komt “als een verwoesting van de HERE” (Joël 1:15). “Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis” (Joël 2:2). Er is hoop: “Maar ook nu nog, luidt het woord van de HERE: Bekeert u tot Mij met uw hele hart” (Joël 2:12).
Er is hoop.
Ook voor doodziek Europa.
Dat is de boodschap voor deze tijd. En die bekering begint bij ons.

10 Reactie(s)

 
 
"Eerst de Jood, maar ook de Griek." Dat is ook waar. Zeiden de moslimradicalen in Syrië, Libië en Egypte niet:"Eerst zaterdagmensen, dan zondagmensen"!? Ze bedoelen: eerst de Joden, dan de christenen. Europa is blind voor de leuze van de moslimradicalen . De Syrische president Bashar al-Assad heeft twee jaar geleden zo gewaarschuwd dat Europa een portie zal krijgen voor haar steun aan de islamitische rebellengroepen . Hij zei dat de moslimextremist en straks dood en verderf in Europese hoofdsteden zullen zaaien. Hij heeft gelijk.

Europa steekt haar kop in het zand en doet alsof er niks aan de hand is. Ongeloofelijk hypocriet en lafhartig. Zeer veel mensen geloven nog steeds in leugens. Bijvoorbeeld iemand schreef in zijn reactie op mijn artikel "Dossier X: Yasser Arafat" dat mijn blog "misleidend" is. Hij zei dat mijn artikel "alleen maar Israël begunstigt." Het ergert mij zo dat die idioot alleen maar de leugens over Israël gelooft. Wat Europa betreft, wens ik Europa nooit Gods zegen!! Absoluut niet. Want het is geen land en heeft ook geen historische wortels. Helemaal niet! Ik bid alleen dat Nederland wegkomt uit Europa!
 
 
Op http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Europarlementarir-De-Europese-Unie-is-ontworpen-door-de-Nazis lees ik dat de E.U. inderdaad is ontworpen door de Nazi's. Het is namelijk het continent van waaruit de antichrist zal opstaan, mogelijk zal die uit het rechtse en Eurokritische blok binnen het Europees Parlement aan de macht komen. Juist dat blok is zo antisemitisch.
 
 
Ik hou het kort. Helaas heeft u gelijk in uw artikel...
 
 
Deze link heb ik zojuist geplaatst op de site van Xandernieuws. Hoop dat vaker (weer) te doen.
 
 
Ha Jan, goed geschreven stuk. Ik ben blij dat het Eind in zicht is. Het is wel verdrietig te zien wat onze Joodse vrienden (weer) moeten doormaken om daar te komen waar Vader met ze heen wil.
 
 
Gisteren 3 juni heeft de regering van de VS besloten om de palestijnse eenheidsregerin g te steunen. Vandaag, 4 juni als de Israëli's het Sjavoeot feest vieren, meld de Telegraaf dat er vier staten van de VS zijn getroffen door hevig noodweer incl. hagelstenen zo groot als tennisballen!

Toeval of geen toeval?Dag Jan(tje???)

Mijn dank voor je bericht.
Ik ben net bezig aan een artikel, waarin zeven van dergelijke coïncidenties beschreven worden
Telkens als de VS iets lelijks doet tegen Israël gebeurt er een ramp. Waarschuwingen van de Eeuwige, de Rots van Israël.
Maar ook de EU heeft besloten die Hamas/PLO regering te erkennen en te gaan steunen.
Een Joodse vriendin van ons vertelde mij net dat ze een tijdje geleden het gevoel had dat ze snel
Europa moest verlaten en naar Israël gaan. Maar ze is al een eindje over de tachtig en ziet daar erg tegenop. Wat Hitler niet is gelukt (Europa, Judenfrei te maken) schijnt de EU wel te lukken. Het leven voor Joodse mensen wordt hier wel erg moeilijk gemaakt. Er is nog meer aan de hand: De naam van God en onze traditionele Joods-Christelijke cultuur mochten niet in de grondwet van de EU. Dus zei men vaarwel tegen de Almachtige, de God van Israël. Nu gaan de Joden. Dat betekent niet veel goeds voor ons hier. Want als de HEER echt gaat, zijn Aangezicht verbergt (zoals de Bijbel dat noemt) krijgen de boze machten van de chaos de overhand en dan krijgen we toestanden zoals we die nu zien in heel wat Arabische Moslim landen.
Inderdaad, je bericht is een teken aan de wand.
Shalom

jvb
 
 
Beste Jan!

In de hoop, dat alles goed gaat met jou, wil ik je bij deze even laten weten, dat ik uitzie naar een nieuwe uiteenzetting/verklaring van jou, over de recente afschuwelijke situatie in Israel, de moord op de drie jongens daar, de onrust, de haat naar Israel toe, die onverminderd voortduurt. Over de media, die de "Palestijnen" en het Joodse volk als twee gelijkgezinde staten zien, als het gaat om schuld en haat, Ik ben met hernieuwde interesse en aandacht voor de tweede keer begonnen aan het boek van jouw hand "Eindtijd ,Israel en de Islam" Opnieuw verbaast me jouw scherpzinnighei d, je kennis van de Bijbel en de politieke situatie "überhaupt in de wereld, gewoon de door jou beschreven waarheid .
Bij leven en welzijn zal ik als Israel weer tot " rust " is gekomen met mijn dochter naar Israel gaan, in sept. a.s. , voor de eerste keer in mijn leven, hoe bijzonder en hartverheffend zal dat zijn.

Ik wens jou en je gezin een fijne zomervakantie toe,
met vriendelijke groeten van Dicky
Beste Dicky,

Dank voor je bemoedigende mail
Zo slim ben ik niet hoor.
De artikelen komen tot stand met veel gebed.
Dus als het goed is is het 'van de HEER'.
Als het niet of minder goed is, is het mijn schuld.

Ik ben bezig met een artikel voor onze site.
Kijk maar even op www.janvanbarneveld.nl
Komt hoop ik morgen op de site.
Als ik even tijd heb en energie van de HEER krijg komt er ook nog wel een artikel over
de schandalige reacties op de moord op die drie jongens. Ook in de Christelijke pers.

Wat de rust in Israël betreft, kun je gerust vandaag gaan.
Je zult je verbazen hoe rustig het daar is.

Bid voor Israël. dat Gods plannen snel voortgang vinden.

shalom

jvb
 
 
Dank Jan voor dit artikel. Ik heb ook je boek Eindtijd, Israël en de Islam gelezen. Ik houd het nieuws bij en zie hoe ontzettend gekleurd de media zijn in Nederland. Ik luister vooral naar Radio 1. Vooral de NOS is erg eenzijdig. Het is zeer subtiel hoe nieuws gebracht wordt. Ook de vervolging van christenen in Irak door ISIS krijgt amper aandacht. Heel af en toe komt het aan de orde in een programma, maar het is summier.

Het is duidelijk dat we in de eindtijd leven. En het is duidelijk dat we ook als christenen ons moeten opmaken voor vervolging. Het is voor mij bijvoorbeeld ook onbegrijpelijk dat CU en SGP meewerkten afgelopen tijd aan het beleid van dit goddeloze kabinet. Nota benen samen met D66... CU en SGP werken mee aan de afbraak van de zorg en daarmee worden de meest kwetsbaren in dit land keihard getroffen. Ze gaan mee in beleid dat slechts kijkt naar geld, niet naar mensen. Ze sluiten compromissen met goddelozen... Voor mij is het duidelijk dat zelfs christelijke partijen geen onderscheid meer hebben en meewerken aan goddeloos beleid zonder enig omzien naar 'weduwen en wezen'.
 
 
Als ik al deze dingen lees, dan denk ik Heer hoelang nog. En ik zie Mattheus 24 waar worden.
 
 
Als ik dit alles lees, dan vraag ik me af. Heer hoelang nog> En ik zie Mattheus 24 vandaag de dag waar worden
 

Plaats reactie

U bent van harte welkom om te reageren. Let s.v.p. even op de volgende zaken;

– Uw Email adres is verplicht maar wordt nooit getoond op de website.
– Uw reactie moet worden goedgekeurd. Het duurt dus even voordat uw reactie op de website zichtbaar is.


Beveiligingscode
Vernieuwen

Het einde van de vervangingsleer

=== Een belangrijk boek ===

Eeuwenlang heeft het Joodse volk geleden onder de leer dat de kerk de plaats en de rol van Israël in Gods heilshandelen heeft overgenomen.

De vervangingsleer is een visie, een dwaalleer die in veel vormen voorkomt in de meeste kerken en onder Christenen. Deze leer bepaalt voor een groot deel het denken over en de houding tegenover Israël. Bijvoorbeeld in de gemeente waar onze dochter komt.

"Pa", zei ze onlangs "in onze kerk wordt nooit over Israël gepreekt". Oorzaak is, meestal onbewust, de vervangingsleer. Een andere groep Christenen die vanuit de vervangingsleer denken en handelen wordt het meest in de grote, traditionele kerken gevonden. Zij ijveren voor de Palestijnen, doen actief mee aan de BDS campagnes (boycot Israël!) en vinden de staat Israël een onding. Aan het einde van dit spectrum staan Christenen die de staat Israël verfoeien en het liefst van de aardbodem zien verdwijnen.

Lees hier meer …

Bestel Het einde van de vervangingsleer via Christenen voor Israel.

Met Israël op weg naar de Eindtijd

=== Geheel herziene uitgave ===

Geheel herziene uitgave van Met Israël op weg naar de Eindtijd

Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israël

Met Israël op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Lees hier meer …

Bestel Met Israël op weg naar de Eindtijd via Gospel.nl of Christenen voor Israël.

Eindtijd, Israël en de Islam

=== Een belangrijk, onthullend boek ===

Eindtijd, Israël en de Islam legt de diepste, geestelijke wortels van het conflict in het Midden Oosten bloot.

Onderwerpen o.a.; de eindtijdleer uit de Hadith, Ahmadinejad en Iran, Turkije (Ottomaanse Rijk), de Twaalfde Imam, de Mahdi; de islamitische messias, de droom van Nebukadnezar, etc. etc.
Lees hier meer …

Bestel Eindtijd, Israël en de Islam via Bruna, Bol.com, het Zoeklicht of bij Christenen voor Israel.

Meer Recente Artikelen Alle Actuele Artikelen »

Zondag, 14 Apr '19

PALESTIJNSE OORLOGEN

Ook tijdens de verkiezingen in Israël zijn de Palestijnen herhaaldelijk ter sprake …

Woensdag, 27 Mrt '19

HAMAS en Israël

De terroristische aanslag in Utrecht heeft veel aandacht van de pers gekregen. En …

Zaterdag, 26 Jan '19

Een groot gevaar voor de wereldvrede

De profeet Zacharia heeft een groot aantal opvallende profetieën uitgesproken. Over Jeruzalem, …

Dinsdag, 22 Jan '19

Israël

Twee actuele zaken:Momenteel zijn er in en om Israël een paar belangrijke …

Naar Boven